top of page

Βρέθηκαν 251 στοιχεία για ""

 • Η έννομη θέση των e-sports

  Γ. Λιανός, Η έννομη θέση των e-sports Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Αθλητισμός & Δίκαιο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΑθληΔικ 2023, 170) 1. Εισαγωγή 2. Ηλεκτρονικά παίγνια και e-sports 3. Τα e-sports στην αθλητική έννομη τάξη 4. Τα e-sports στην κρατική έννομη τάξη 5. Κριτική αξιολόγηση του Ν 4908/2022 6. Επίλογος

 • Παράταση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις

  ΚΥΑ 352923/29.8.2023 (ΦΕΚ Β΄ 5252/30.8.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Α’ 137), β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ. 82/2023 (Α’ 139), ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131), στ) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134), ζ) της υπό στοιχεία Υ11/7-7-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403), η) της υπό στοιχεία Υ16/1-8-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847). 2. Την παρ. 6 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121). 3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (Β’ 3568) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β’ 3727), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β’ 3358), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274/20-8 -2020 (Β’ 3473), οικ. 405371/27-8-2021 (Β’ 3993) και οικ. 408808/29-8-2022 (Β’ 4602) τροποποιήσεις αυτής. 4. Την υπ’ αρ. 379618/7-8-2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 5. Το εσωτερικό άρθρο 5 του άρθρου πρώτου του ν. 4901/2022 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα» (Α’ 44). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε την προθεσμία του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης έως 31-8-2024, με τις εξής προϋποθέσεις: 1. Για να εκδοθεί άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, η οποία πρόκειται να τελεσθεί σε αθλητική εγκατάσταση που λειτουργεί με βάση την παρούσα απόφαση περί παράτασης της άδειας λειτουργίας της, επιπλέον των προβλεπόμενων στον νόμο δικαιολογητικών, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του χρήστη ή του φορέα διαχείρισης της εγκατάστασης ότι δεν έχει αυξηθεί η χωρητικότητά της ως προς τον αριθμό των θεατών, σε σχέση με τη χωρητικότητα με βάση την οποία έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της και δεν έχουν γίνει κατασκευές χωρίς τις απαραίτητες άδειες δόμησης, οι οποίες επηρεάζουν προς το δυσμενέστερο τη στατική επάρκεια και την παθητική πυροπροστασία της εγκατάστασης. 2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις των ομάδων Β1, Β2, Γ1, Θ1 και Ι (υπαίθριες εγκαταστάσεις) με χωρητικότητα πάνω από 2.000 θεατές και των ομάδων Γ2, Δ, Ε1, Ε2, ΣΤ, Θ2 και Ι (κλειστές εγκαταστάσεις), οι οποίες καταλαμβάνονται από την παρούσα απόφαση περί παράτασης της άδειας λειτουργίας τους, αν δεν διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ, λειτουργούν χωρίς την παρουσία θεατών, έως την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις (Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσμά και Καυτανζόγλειο Ε.Σ.), για τις οποίες εκδίδεται άδεια λειτουργίας με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2023 Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Προστασίας του Πολίτη

 • Τροποποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2023

  ΥΑ 352869/29.8.2023 (ΦΕΚ Β΄ 5252/30.8.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως η απόφαση αυτή είχε τροποποιηθεί αρχικώς με την υπ’ αρ. οικ. 151792/29-3-2023 (Β’ 2283) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ακολούθως με την υπ’ αρ. 289821/13-6-2023 (Β’ 3983) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τον καθορισμό για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 5. Το άρθρο 7 του ν. 5025/2023 (Α’ 42). 6. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). 7. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). 8. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121). 9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β’ 3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02-12-2020 (Β’ 5357) όμοια απόφαση. 10. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/168038/15-4-2021 (Β’ 1593) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/398989/23-8-2021 (Β’ 3920) και ΥΠΠΟΑ/οικ.480288/7-10-2021 (Β’ 4738) όμοιες αποφάσεις. 11. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/14-2-2022 (Β’ 746) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/379764/4-8-2022 (Β’ 4295), ΥΠΠΟΑ/435571/2022 (Β’ 4906) και ΥΠΠΟΑ/503598/2022 (Β’ 5436) όμοιες αποφάσεις. 12. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. 13. Την υπό στοιχεία 151792/29-3-2023 (Β’ 2283) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. 14. Την υπό στοιχεία 289821/13-6-2023 (Β’ 3983) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 4. Το π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121). 5. Την υπ’ αρ. 405398/29-8-2023 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, για το έτος 2023, αποφασίζουμε: τις εξής τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως η απόφαση αυτή είχε τροποποιηθεί αρχικώς με την υπ’ αρ. οικ. 151792/29-3-2023 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ακολούθως με την υπ’ αρ. 289821/13-6-2023 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού: α) στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια που έχουν ως εξής: «Σωματείο που είχε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 και εκκίνησε τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων του έως την 31η.7.2023, δύναται να οριστικοποιήσει την αίτησή του έως την 6η.9.2023. Μετά την οριστικοποίηση της αιτήσεώς του, θεωρείται έως και την 31η.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό Μητρώο του 2023.» και β) στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 δίνεται η δυνατότητα έξι (6) επανυποβολών αντί των τεσσάρων (4) επανυποβολών που έχουν προβλεφθεί στην τροποποιούμενη απόφασή μας και κατόπιν της τροποποίησης αυτής το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 4 Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο 1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους. α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 20.4.2023. β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 21.4.2023 και ολοκληρώνεται την 31.7.2023. Σωματείο που είχε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 και εκκίνησε τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων του έως την 31η.7.2023, δύναται να οριστικοποιήσει την αίτησή του έως την 6η.9.2023. Μετά την οριστικοποίηση της αιτήσεώς του, θεωρείται έως και την 31.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό Μητρώο του 2023. 2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2023. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 31.7.2023. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 31.10.2023. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως έξι (6) επανυποβολών συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 31.10.2023. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 31.7.2023), σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2022 επιθυμεί να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 31.7.2023, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 20.4.2023).». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως η απόφαση αυτή είχε τροποποιηθεί αρχικώς με την υπ’ αρ. οικ. 151792/29-3-2023 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ακολούθως με την υπ’ αρ. 289821/ 13-6-2023 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα παραρτήματά της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2023 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 • Εγκύκλιος για συμμετοχή σε αγώνες, χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης κ.λπ.

  Εγκύκλιος οικ.ΓΓΑ/352686/25.8.2023 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα αθλητικά σωματεία, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες, την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και την παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. ν.4809/2021, ΦΕΚ Α` 102/19.06.2021 αθλητικό σωματείο νοείται αυτό που έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται επί λέξει : «Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148)». Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 56Δ του ν.2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία Περιφέρεια, προκειμένου αυτή να χορηγηθεί από τις υπηρεσίες σας, θα πρέπει να ελέγχεται η αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148), όπως ορίζεται στον αθλητικό νόμο. Υπενθυμίζουμε ότι: Α) σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 του ν.2725/1999, όπως ισχύει, «4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.» Β) σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ν.4735/2020, όπως ισχύει, «2. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» και Γ) σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.2 του ν.4726/2020 «Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023.» Δ) σύμφωνα με την παρ.1Β του άρθρου 8 του ν.2725/1999, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 83 του ν. 4982/2022 (Α΄195) «Η κατοχή από αθλητικό σωματείο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του παρόντος και η εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αρκεί να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών του σε επίσημη διοργάνωση αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η εκ των υστέρων απώλεια της μίας ή και των δύο από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν επηρεάζει: α) τη νομιμότητα της συνέχισης της συμμετοχής του σωματείου στη διοργάνωση έως και την επίσημη ανακήρυξη των τελικών αποτελεσμάτων ή την επικύρωση της οικείας βαθμολογικής κατάταξης ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ολοκλήρωσή της, κατά τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό και την προκήρυξη και β) την αναγνώριση των διακρίσεων που οδηγούν στη χορήγηση των προνομίων της παρ. 8 του άρθρου 34 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 8 του ν.2725/1999 «Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.» Με βάση τα παραπάνω, η οικεία Περιφέρεια χορηγεί άδεια προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση στις εξής κατηγορίες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων: 1) Σε όσα αθλητικά σωματεία διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Ο έλεγχος διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (https://gga.gov.gr/), όπου επιλέγεται η καρτέλα ΜΗΤΡΩΟ (https://gga.gov.gr/mitroo) και ακολούθως η επιλογή «ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.». Με την εισαγωγή στη συγκεκριμένη λίστα, εμφανίζεται πλατφόρμα, όπου ο χρήστης με την εισαγωγή της επωνυμίας του σωματείου ή του τετραψήφιου κωδικού αναγνώρισης του σωματείου και με την βοήθεια σχετικών φίλτρων, δύναται να εξακριβώσει εάν το σωματείο που αιτείται άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, συγκαταλέγεται στα εγγεγραμμένα στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ σωματεία. Επίσης, ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί απευθείας μέσω της διαδρομής https://somateia.gga.gov.gr/eggegramenasomateia. 2) Σε όσα αθλητικά σωματεία δεν διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη από την εγγραφή τους σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία (νέα σωματεία), για την αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων. Η συνδρομή αυτής της περίπτωσης θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εγγραφής της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας. 3) Σε όσα αθλητικά σωματεία διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) κατά τον χρόνο έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους και εκ των υστέρων απωλέσουν τη μία ή και τις δύο από τις ανωτέρω ιδιότητες, έως και την επίσημη ανακήρυξη των τελικών αποτελεσμάτων ή την επικύρωση της οικείας βαθμολογικής κατάταξης ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ολοκλήρωση της τρέχουσας διοργάνωσης. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τις παραχωρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και για κάθε αθλητική διοργάνωση Αθλητικών Ομοσπονδιών, Αθλητικών Ενώσεων και Αθλητικών Σωματείων. Με βάση τα ανωτέρω εφιστάται η προσοχή α) στις αθλητικές ομοσπονδίες και τις αθλητικές ενώσεις για τον έλεγχο των ομάδων που πρόκειται να συμμετέχουν σε αγώνες και β) στις υπηρεσίες των Περιφερειών και των δήμων για τις χορηγήσεις αδειών τέλεσης αγώνων και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατά παράβαση των ανωτέρω νομίμων προϋποθέσεων συμμετοχή αθλητών / ομάδων σε επίσημες αγωνιστικές δραστηριότητες της ομοσπονδίας οδηγεί σε ακυρότητα του συνόλου της διοργάνωσης και σε μη αναγνώριση των διακρίσεων, για τις οποίες χορηγούνται στους αθλητές οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στον νόμο. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • Μεταγραφές αθλητών για σπουδαίο λόγο

  Το καθεστώς μεταγραφών αθλητών από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του ν. 2725/1999 και του κανονισμού εγγραφών-μεταγραφών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας (π.χ. ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΣΕΓΑΣ, ΚΟΕ, ΟΧΕ, ΕΙΟ, ΕΚΟΦΝΣ, ΕΓΟ, ΕΟΠ κ.λπ.), που έχει εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτού και που προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταγραφών, τον χρόνο διενέργειάς τους και τη διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 Συντ. (προστασία της προσωπικότητας) και 16 παρ. 9 Συντ. (προστασία του αθλητισμού), υπό το πρίσμα των οποίων πρέπει να ερμηνεύονται οι σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, συνάγεται ότι, κατ’ αρχήν, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελευθέρως το αθλητικό σωματείο της προτίμησής του. Τούτου έπεται ότι είναι επιτρεπτή η ελεύθερη, η χωρίς δηλαδή τη συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο ανήκει, μεταγραφή αθλητή σε άλλο αθλητικό σωματείο, εφ’ όσον συντρέχει προς τούτο, κατά την αιτιολογημένη σχετική κρίση των αρμοδίων οργάνων, σπουδαίος και σοβαρός λόγος. Περιορισμοί στις εγγραφές ή μεταγραφές αθλητών από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο μπορεί να τεθούν μόνον αν δικαιολογούνται από λόγους αναγόμενους στην προστασία του αθλητισμού ή γενικότερα λόγους δημόσιου συμφέροντος και δεν είναι υπέρμετροι. Επίσης, από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι επιδιώκεται η κατοχύρωση του δικαιώματος των αθλητών να μεταγράφονται σε αθλητικά σωματεία, που τους παρέχουν δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσής τους και ότι είναι ανεπίτρεπτο να διακοπεί η αθλητική τους δραστηριότητα για λόγους που ανάγονται στον τρόπο και στις συνθήκες λειτουργίας του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκουν. Επομένως, η άρνηση της αθλητικής ομοσπονδίας να δεχθεί την αίτηση μεταγραφής ενός αθλητή, με την αιτιολογία ότι αυτή έχει έρεισμα στους περιορισμούς του κανονισμού μεταγραφών, ενώ υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι προς μεταγραφή, έρχεται σε ευθεία και προφανή αντίθεση με τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις και είναι παράνομη και ακυρωτέα, καθόσον ούτε το συμφέρον του αθλητή και του αθλητισμού γενικότερα εξυπηρετεί, ούτε το δημόσιο συμφέρον προστατεύει. Εάν δηλαδή έχουν δημιουργηθεί τέτοιες συνθήκες που καθιστούν αδύνατη την αρμονική συνεργασία του αθλητικού σωματείου και του αθλητή και τη συνέχιση της άθλησής του στο αθλητικό σωματείο, τότε υπάρχει σπουδαίος λόγος μεταγραφής του αθλητή σε άλλο αθλητικό σωματείο (ΣτΕ 207/2002, ΣτΕ 3140/2000, ΣτΕ 1379/1997, ΣτΕ 4591/1995, ΣτΕ 2998/1994, ΣτΕ 963/1991, ΣτΕ 4914/1988, ΑΣΕΑΔ 33/2023, 21/2023, ΑΣΕΑΔ 53/2022, ΑΣΕΑΔ 45/2022, ΑΣΕΑΔ 40/2022, ΑΣΕΑΔ 29/2022, ΑΣΕΑΔ 24/2022, ΑΣΕΑΔ 32/2021, ΑΣΕΑΔ 16/2021, ΑΣΕΑΔ 3/2021, ΑΣΕΑΔ 105/2020, ΑΣΕΑΔ 102/2020, ΑΣΕΑΔ 56/2020, ΑΣΕΑΔ 23/2020, ΑΣΕΑΔ 53/2019, ΑΣΕΑΔ 48/2019, ΑΣΕΑΔ 45/2019, ΑΣΕΑΔ 44/2019, ΑΣΕΑΔ 41/2019, ΑΣΕΑΔ 34/2019, ΑΣΕΑΔ 18/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2019, ΑΣΕΑΔ 48/2018, ΑΣΕΑΔ 43/2018, ΑΣΕΑΔ 32/2018, ΑΣΕΑΔ 29/2018, ΑΣΕΑΔ 27/2018, ΑΣΕΑΔ 26/2018, ΑΣΕΑΔ 59/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2017, ΑΣΕΑΔ 54/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 51/2017, ΑΣΕΑΔ 50/2017, ΑΣΕΑΔ 49/2017, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 43/2017, ΑΣΕΑΔ 42/2017, ΑΣΕΑΔ 31/2017, ΑΣΕΑΔ 38/2016, ΑΣΕΑΔ 30/2016, ΑΣΕΑΔ 29/2016, ΑΣΕΑΔ 28/2016, ΑΣΕΑΔ 53/2015, ΑΣΕΑΔ 52/2015, ΑΣΕΑΔ 50/2015, ΑΣΕΑΔ 56/2015, ΑΣΕΑΔ 46/2015, ΑΣΕΑΔ 43/2015, ΑΣΕΑΔ 41/2015, ΑΣΕΑΔ 37/2015, ΑΣΕΑΔ 32/2015). Εν όψει και της γενικής αρχής που συνάγεται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 672, 766 και 588 ΑΚ και ισχύει σε κάθε διαρκή ενοχική σχέση, ο σπουδαίος λόγος μεταγραφής αθλητή από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο καταφάσκεται ανεξάρτητα από την τυχόν ρητή πρόβλεψη στο νόμο ή στον κανονισμό εγγραφών-μεταγραφών ή στη σύμβαση και από τυχόν υπαιτιότητα του αθλητικού σωματείου ή μη υπαιτιότητα του αθλητή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αθλητικού σωματείου με τις νόμιμες ή συμβατικές υποχρεώσεις επαρκώς σοβαρής και τέτοιας βαρύτητας και σημασίας που να καθιστά αδύνατη τη διατήρηση του συμβατικού δεσμού και την περαιτέρω αρμονική συνεργασία μεταξύ αθλητικού σωματείου και αθλητή. Σε κάθε περίπτωση, η τυχόν απαρίθμηση σπουδαίων λόγων μεταγραφής αθλητή στον κανονισμό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας είναι ενδεικτική και άρα μη περιοριστική (ΑΣΕΑΔ 59/2022, ΑΣΕΑΔ 26/2021, ΑΣΕΑΔ 54/2020). Εν όψει τούτων, έχει γίνει in concreto δεκτό ότι υφίσταται σπουδαίος λόγος που επιτάσσει την έγκριση μεταγραφής αθλητή από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο σε περίπτωση που: - το αθλητικό σωματείο δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο με νόμιμη συγκρότηση, με αποτέλεσμα να μη μπορεί καν να υποβάλει δηλώσεις συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες (ΑΣΕΑΔ 82/2017) - το αθλητικό σωματείο δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να λάβει μέρος σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και οι διακριθέντες αθλητές του να μη μπορούν να λάβουν προνόμια (ΑΣΕΑΔ 21/2023) - το αθλητικό σωματείο δεν έχει εξοφλήσει τις δεδουλευμένες αποδοχές ή τα πριμ του αθλητή (ΑΣΕΑΔ 87/2017) - το αθλητικό σωματείο δεν καλύπτει τις αγωνιστικές και αθλητικές δαπάνες του αθλητή, π.χ. μετακινήσεων από την οικία του στο χώρο διεξαγωγής προπονήσεων ή αθλητικών αγώνων, αγοράς αθλητικού υλικού (π.χ. ιματισμού, τσαντών, ειδικών παπουτσιών, ειδικού αθλητικού υλικού ανά άθλημα ή αγώνισμα κ.λπ.), ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (π.χ. εργομετρικών εξετάσεων, αιματολογικών εξετάσεων κ.λπ.) και ειδικής διατροφής (π.χ. βιταμινών, ηλεκτρολυτών, σιδήρου κ.λπ.), με αποτέλεσμα οι ανωτέρω δαπάνες να καλύπτονται είτε αποκλειστικά είτε σε μεγαλύτερο βαθμό από τον αθλητή και την οικογένειά του (ΑΣΕΑΔ 33/2023, ΑΣΕΑΔ 30/2023, ΑΣΕΑΔ 57/2022, ΑΣΕΑΔ 53/2022, ΑΣΕΑΔ 45/2022, ΑΣΕΑΔ 40/2022, ΑΣΕΑΔ 29/2022, ΑΣΕΑΔ 24/2022, ΑΣΕΑΔ 21/2022, ΑΣΕΑΔ 32/2021, ΑΣΕΑΔ 16/2021, ΑΣΕΑΔ 3/2021, ΑΣΕΑΔ 105/2020, ΑΣΕΑΔ 102/2020, ΑΣΕΑΔ 56/2020, ΑΣΕΑΔ 23/2020, ΑΣΕΑΔ 48/2019, ΑΣΕΑΔ 34/2019, ΑΣΕΑΔ 29/2019, ΑΣΕΑΔ 28/2019, ΑΣΕΑΔ 18/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2019, ΑΣΕΑΔ 82/2018, ΑΣΕΑΔ 75/2018, ΑΣΕΑΔ 48/2018, ΑΣΕΑΔ 19/2018, ΑΣΕΑΔ 17/2018, ΑΣΕΑΔ 94/2017, ΑΣΕΑΔ 93/2017, ΑΣΕΑΔ 59/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 51/2017, ΑΣΕΑΔ 50/2017, ΑΣΕΑΔ 49/2017, ΑΣΕΑΔ 43/2017, ΑΣΕΑΔ 42/2017, ΑΣΕΑΔ 13/2017, ΑΣΕΑΔ 83/2016, ΑΣΕΑΔ 75/2016, ΑΣΕΑΔ 42/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2016, ΑΣΕΑΔ 31/2016, ΑΣΕΑΔ 28/2016, ΑΣΕΑΔ 23/2016, ΑΣΕΑΔ 9/2016, ΑΣΕΑΔ 4/2016, ΑΣΕΑΔ 53/2015, ΑΣΕΑΔ 50/2015, ΑΣΕΑΔ 46/2015, ΑΣΕΑΔ 41/2015, ΑΣΕΑΔ 10/2012, ΑΣΕΑΔ 72/2011, ΑΣΕΑΔ 56/2011, ΑΣΕΑΔ 33/2011) - το αθλητικό σωματείο απαιτεί από τον αθλητή την καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος-συνδρομής για την εκμάθηση του οικείου αθλήματος κατά παραβίαση του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2725/1999 (ΑΣΕΑΔ 25/2023, ΑΣΕΑΔ 28/2022, ΑΣΕΑΔ 21/2022, ΑΣΕΑΔ 8/2021, ΑΣΕΑΔ 4/2021, ΑΣΕΑΔ 3/2021, ΑΣΕΑΔ 107/2020, ΑΣΕΑΔ 37/2020, ΑΣΕΑΔ 23/2020, ΑΣΕΑΔ 17/2020, ΑΣΕΑΔ 9/2019, ΑΣΕΑΔ 94/2017, ΑΣΕΑΔ 93/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2017, ΑΣΕΑΔ 22/2017, ΑΣΕΑΔ 14/2017, ΑΣΕΑΔ 9/2017, ΑΣΕΑΔ 6/2017, ΑΣΕΑΔ 83/2016, ΑΣΕΑΔ 78/2016, ΑΣΕΑΔ 77/2016, ΑΣΕΑΔ 76/2016, ΑΣΕΑΔ 65/2016, ΑΣΕΑΔ 62/2016, ΑΣΕΑΔ 61/2016, ΑΣΕΑΔ 23/2016, ΑΣΕΑΔ 9/2016, ΑΣΕΑΔ 8/2016, ΑΣΕΑΔ 21/2015, ΑΣΕΑΔ 20/2015, ΑΣΕΑΔ 2/2015, ΑΣΕΑΔ 36/2014, ΑΣΕΑΔ 34/2014, ΑΣΕΑΔ 4/2014, ΑΣΕΑΔ 10/2012, ΑΣΕΑΔ 21/2011) - το αθλητικό σωματείο απαιτεί από τον αθλητή την καταβολή των εξόδων για την έκδοση αθλητικού δελτίου ή τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες (ΑΣΕΑΔ 33/2023, ΑΣΕΑΔ 30/2023, ΑΣΕΑΔ 28/2023, ΑΣΕΑΔ 11/2023, ΑΣΕΑΔ 29/2022, ΑΣΕΑΔ 28/2022, ΑΣΕΑΔ 32/2021, ΑΣΕΑΔ 4/2021, ΑΣΕΑΔ 3/2021, ΑΣΕΑΔ 105/2020, ΑΣΕΑΔ 56/2020, ΑΣΕΑΔ 37/2020, ΑΣΕΑΔ 57/2019, ΑΣΕΑΔ 17/2019, ΑΣΕΑΔ 3/2019, ΑΣΕΑΔ 17/2018, ΑΣΕΑΔ 1/2018, ΑΣΕΑΔ 86/2017, ΑΣΕΑΔ 27/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2017, ΑΣΕΑΔ 22/2017, ΑΣΕΑΔ 6/2017, ΑΣΕΑΔ 5/2017, ΑΣΕΑΔ 3/2017, ΑΣΕΑΔ 78/2016, ΑΣΕΑΔ 77/2016, ΑΣΕΑΔ 76/2016) - το αθλητικό σωματείο δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση παροχής (νόμιμου) προπονητή (ΑΣΕΑΔ 33/2023, ΑΣΕΑΔ 30/2023, ΑΣΕΑΔ 26/2022, ΑΣΕΑΔ 25/2022, ΑΣΕΑΔ 49/2020, ΑΣΕΑΔ 30/2020, ΑΣΕΑΔ 40/2019, ΑΣΕΑΔ 22/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2019, ΑΣΕΑΔ 1/2018, ΑΣΕΑΔ 86/2017, ΑΣΕΑΔ 51/2017, ΑΣΕΑΔ 49/2017, ΑΣΕΑΔ 20/2017, ΑΣΕΑΔ 62/2016, ΑΣΕΑΔ 61/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2013) - το αθλητικό σωματείο έχει λύσει τη σύμβασή του με συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος έκανε προπονήσεις για πολλά χρόνια στον αθλητή και με τον οποίο είχε αναπτυχθεί -ιδίως σε περίπτωση νεαρής ηλικίας αθλητή- ιδιαίτερος συναισθηματικός δεσμός, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να συνεχίσει να προπονείται ο αθλητής με άλλο προπονητή (ΑΣΕΑΔ 42/2022, ΑΣΕΑΔ 41/2022, ΑΣΕΑΔ 16/2022, ΑΣΕΑΔ 23/2021, ΑΣΕΑΔ 13/2019, ΑΣΕΑΔ 7/2019, ΑΣΕΑΔ 17/2018, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 45/2017, ΑΣΕΑΔ 42/2017, ΑΣΕΑΔ 65/2016, ΑΣΕΑΔ 63/2016, ΑΣΕΑΔ 51/2016, ΑΣΕΑΔ 38/2016) - το αθλητικό σωματείο δεν ενημερώνει τον αθλητή για την έναρξη των προπονήσεων και τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους (ΑΣΕΑΔ 82/2022, ΑΣΕΑΔ 7/2021, ΑΣΕΑΔ 56/2020, ΑΣΕΑΔ 57/2019, ΑΣΕΑΔ 87/2017, ΑΣΕΑΔ 9/2017, ΑΣΕΑΔ 77/2016, ΑΣΕΑΔ 8/2013, ΑΣΕΑΔ 36/2012, ΑΣΕΑΔ 25/2012) - το αθλητικό σωματείο δεν χορηγεί πρόγραμμα ή οδηγίες προπονήσεων στον αθλητή (ΑΣΕΑΔ 38/2022) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις σε τμήμα με ακατάλληλο αριθμό προπονούμενων αθλητών (ΑΣΕΑΔ 14/2022, ΑΣΕΑΔ 17/2021, ΑΣΕΑΔ 17/2020, ΑΣΕΑΔ 11/2020, ΑΣΕΑΔ 28/2017) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις σε τμήμα με ακατάλληλη ηλικιακή κατανομή αθλητών (ΑΣΕΑΔ 17/2020, ΑΣΕΑΔ 87/2017) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις σε αθλητική εγκατάσταση ακατάλληλη για το συγκεκριμένο άθλημα ή αγώνισμα (ΑΣΕΑΔ 45/2022, ΑΣΕΑΔ 93/2020, ΑΣΕΑΔ 92/2020, ΑΣΕΑΔ 30/2020, ΑΣΕΑΔ 9/2020, ΑΣΕΑΔ 13/2018, ΑΣΕΑΔ 88/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2016, ΑΣΕΑΔ 19/2016, ΑΣΕΑΔ 18/2016) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις σε αθλητική εγκατάσταση ευρισκόμενη μακριά από τον τόπο κατοικίας ή εργασίας του αθλητή, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο ή ιδιαίτερα δαπανηρό και χρονοβόρο για αυτόν να συμμετέχει στις προπονήσεις (ΑΣΕΑΔ 31/2023, ΑΣΕΑΔ 53/2022, ΑΣΕΑΔ 40/2022, ΑΣΕΑΔ 39/2022, ΑΣΕΑΔ 24/2022, ΑΣΕΑΔ 23/2022, ΑΣΕΑΔ 16/2022, ΑΣΕΑΔ 99/2020, ΑΣΕΑΔ 63/2020, ΑΣΕΑΔ 18/2019, ΑΣΕΑΔ 9/2019, ΑΣΕΑΔ 82/2018, ΑΣΕΑΔ 62/2018, ΑΣΕΑΔ 89/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2017, ΑΣΕΑΔ 54/2017, ΑΣΕΑΔ 26/2017, ΑΣΕΑΔ 4/2017, ΑΣΕΑΔ 81/2016, ΑΣΕΑΔ 80/2016, ΑΣΕΑΔ 79/2016, ΑΣΕΑΔ 78/2016, ΑΣΕΑΔ 63/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2016, ΑΣΕΑΔ 29/2016, ΑΣΕΑΔ 10/2012) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις σε ακατάλληλο για το πρόγραμμα του αθλητή ωράριο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο για αυτόν να συμμετέχει στις προπονήσεις (ΑΣΕΑΔ 21/2023, ΑΣΕΑΔ 1/2023, ΑΣΕΑΔ 104/2020, ΑΣΕΑΔ 102/2020, ΑΣΕΑΔ 99/2020, ΑΣΕΑΔ 96/2020, ΑΣΕΑΔ 87/2020, ΑΣΕΑΔ 11/2020, ΑΣΕΑΔ 7/2020, ΑΣΕΑΔ 19/2019, ΑΣΕΑΔ 6/2019, ΑΣΕΑΔ 53/2017, ΑΣΕΑΔ 81/2016, ΑΣΕΑΔ 80/2016) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις με ακατάλληλο τρόπο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αθλητή (ΑΣΕΑΔ 40/2022, ΑΣΕΑΔ 39/2022, ΑΣΕΑΔ 93/2020, ΑΣΕΑΔ 45/2020, ΑΣΕΑΔ 9/2020, ΑΣΕΑΔ 52/2015) - το αθλητικό σωματείο δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της υγείας αθλητή μετά από τραυματισμό του (ΑΣΕΑΔ 22/2022, ΑΣΕΑΔ 80/2020, ΑΣΕΑΔ 48/2019, ΑΣΕΑΔ 75/2018, ΑΣΕΑΔ 87/2017, ΑΣΕΑΔ 14/2017, ΑΣΕΑΔ 82/2016) - το αθλητικό σωματείο ασκεί πίεση στον αθλητή να αγωνισθεί, παρά τον τραυματισμό του ή άλλο πρόβλημα υγείας του (ΑΣΕΑΔ 9/2023, ΑΣΕΑΔ 39/2022, ΑΣΕΑΔ 24/2022, ΑΣΕΑΔ 22/2022, ΑΣΕΑΔ 82/2016) - το αθλητικό σωματείο παροτρύνει τον αθλητή να συμμετέχει σε άσχετες με τον αθλητισμό πολιτικές ή κοινωνικές συγκεντρώσεις, υπό τον φόβο ότι σε αντίθετη περίπτωση θα περιέλθει σε δυσμένεια (ΑΣΕΑΔ 40/2022, ΑΣΕΑΔ 39/2022, ΑΣΕΑΔ 37/2022, ΑΣΕΑΔ 64/2014, ΑΣΕΑΔ 61/2014) - έχουν διαρραγεί πλήρως οι διαπροσωπικές σχέσεις του αθλητή με το αθλητικό σωματείο είτε λόγω έντονων διαπληκτισμών με μέλη της διοίκησης ή τον προπονητή είτε λόγω συμπεριφορών αυτών ενδεικτικών πλήρους έλλειψης ενδιαφέροντος (ΑΣΕΑΔ 11/2023, ΑΣΕΑΔ 29/2022, ΑΣΕΑΔ 17/2022, ΑΣΕΑΔ 16/2021, ΑΣΕΑΔ 56/2020, ΑΣΕΑΔ 45/2020, ΑΣΕΑΔ 36/2020, ΑΣΕΑΔ 64/2019, ΑΣΕΑΔ 53/2019, ΑΣΕΑΔ 3/2019, ΑΣΕΑΔ 94/2017, ΑΣΕΑΔ 93/2017, ΑΣΕΑΔ 38/2017, ΑΣΕΑΔ 33/2017, ΑΣΕΑΔ 13/2017, ΑΣΕΑΔ 9/2017, ΑΣΕΑΔ 75/2016, ΑΣΕΑΔ 43/2016, ΑΣΕΑΔ 32/2016, ΑΣΕΑΔ 52/2015, ΑΣΕΑΔ 17/2013, ΑΣΕΑΔ 16/2013, ΑΣΕΑΔ 56/2011) - ο αδελφός του αθλητή απασχολείται σε άλλο αθλητικό σωματείο και επομένως είναι αναγκαία η μεταγραφή του αθλητή στο αθλητικό αυτό σωματείο, ώστε να καθίσταται εφικτή η κοινή προπόνηση των αδελφών, ιδίως προς μείωση των οικογενειακών εξόδων και ευχερέστερη άσκηση της αδελφικής αλληλεγγύης και της επιμέλειας των δύο αδελφών από τους γονείς τους (ΟλΑΣΕΑΔ 130/1993, ΑΣΕΑΔ 54/2022, ΑΣΕΑΔ 3/2021, ΑΣΕΑΔ 81/2015, ΑΣΕΑΔ 43/2014, ΑΣΕΑΔ 65/2013, ΑΣΕΑΔ 5/2013, ΑΣΕΑΔ 55/2012) - το αθλητικό σωματείο έχει προβεί σε αγωνιστική περιθωριοποίηση του αθλητή στις προπονήσεις (π.χ. ένταξή του σε ειδικό ανεξάρτητο τμήμα προπονήσεων) ή στους αθλητικούς αγώνες (π.χ. μη συμπερίληψή του στη σύνθεση της ομάδας), με αποτέλεσμα να μη παρέχεται εν τέλει στον αθλητή η δυνατότητα άθλησης ως βασικού ή έστω αναπληρωματικού (ΑΣΕΑΔ 53/2022, ΑΣΕΑΔ 41/2022, ΑΣΕΑΔ 4/2022, ΑΣΕΑΔ 6/2019, ΑΣΕΑΔ 2/2019, ΑΣΕΑΔ 32/2018, ΑΣΕΑΔ 87/2017, ΑΣΕΑΔ 59/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 45/2017, ΑΣΕΑΔ 85/2016, ΑΣΕΑΔ 75/2016, ΑΣΕΑΔ 66/2016) - ο αθλητής έχει αναπτύξει ψυχολογικά προβλήματα (π.χ. αυξημένα επίπεδα άγχους, καταθλιπτικά στοιχεία, δυσθυμία και κοινωνική απόσυρση) λόγω της αδυναμίας αρμονικής συνεργασίας με το αθλητικό σωματείο (ΑΣΕΑΔ 28/2023, ΑΣΕΑΔ 19/2023, ΑΣΕΑΔ 1/2023, ΑΣΕΑΔ 50/2022, ΑΣΕΑΔ 16/2022, ΑΣΕΑΔ 13/2021, ΑΣΕΑΔ 11/2021, ΑΣΕΑΔ 54/2020, ΑΣΕΑΔ 14/2017, ΑΣΕΑΔ 98/2014). Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου μεταγραφής αθλητή, η σχετική προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για έγκριση της μεταγραφής γίνεται δεκτή, ανεξάρτητα από τυχόν αριθμητικούς περιορισμούς μεταγραφών που καθιερώνονται με τον κανονισμό μεταγραφών (ΑΣΕΑΔ 32/2018, ΑΣΕΑΔ 29/2018, ΑΣΕΑΔ 54/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 105/2015, ΑΣΕΑΔ 46/2015, ΑΣΕΑΔ 43/2015, ΑΣΕΑΔ 57/2014, ΑΣΕΑΔ 31/2014, ΑΣΕΑΔ 79/2012) ή τυχόν απαίτηση του σωματείου, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, για καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος για παροχή συγκατάθεσης για τη μεταγραφή (ΑΣΕΑΔ 18/2018, ΑΣΕΑΔ 50/2017, ΑΣΕΑΔ 83/2016, ΑΣΕΑΔ 64/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2016, ΑΣΕΑΔ 31/2016) ή τυχόν πειθαρχική τιμωρία του αθλητή (ΑΣΕΑΔ 23/2022, ΑΣΕΑΔ 73/2020). Αντιθέτως, σε περίπτωση μη συνδρομής σπουδαίου λόγου μεταγραφής αθλητή, η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για έγκριση της μεταγραφής απορρίπτεται (ΑΣΕΑΔ 89/2020, ΑΣΕΑΔ 75/2020, ΑΣΕΑΔ 43/2020, ΑΣΕΑΔ 23/2019, ΑΣΕΑΔ 2/2018, ΑΣΕΑΔ 72/2016). Εν όψει του χαρακτήρα του ΑΣΕΑΔ ως δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, σε περίπτωση που η αίτηση μεταγραφής ενώπιον του πρωτοβάθμιου καταστατικού οργάνου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας έχει υποβληθεί χωρίς επίκληση σπουδαίου λόγου μεταγραφής, μολονότι υπήρχε σχετική πραγματική και νομική δυνατότητα,η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για έγκριση της μεταγραφής για σπουδαίο λόγο απορρίπτεται (ΑΣΕΑΔ 37/2021, ΑΣΕΑΔ 34/2021, ΑΣΕΑΔ 35/2020, ΑΣΕΑΔ 34/2020, ΑΣΕΑΔ 60/2014, ΑΣΕΑΔ 59/2014). Σε περίπτωση που η αίτηση μεταγραφής ενώπιον του πρωτοβάθμιου καταστατικού οργάνου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας έχει υποβληθεί νομίμως και εμπροθέσμως με επίκληση σπουδαίου λόγου μεταγραφής (έστω και επιγραμματικώς), προβάλλονται νομίμως ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για πρώτη φορά και νέοι σπουδαίοι λόγοι μεταγραφής και αποδεικτικά μέσα (ΑΣΕΑΔ 13/2023, ΑΣΕΑΔ 10/2023, ΑΣΕΑΔ 81/2022, ΑΣΕΑΔ 45/2022, ΑΣΕΑΔ 44/2022, ΑΣΕΑΔ 92/2020, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2014, ΑΣΕΑΔ 60/2012).

 • Προνόμια διακριθέντων αθλητών

  Το καθεστώς χορήγησης προνομίων διακριθέντων αθλητών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με τους ν. 5025/2023, 4975/2022, 4964/2022, 4957/2022, 4908/2022, 4809/2021, 4777/2021, 4753/2020, 4726/2020, 4603/2019, 4589/2019, 4479/2017, 4429/2016, 4410/2016, 4373/2016, 4326/2015, 4238/2014, 4115/2013, 4049/2012, 3748/2009 και 3708/2008, λοιπών ειδικών νομοθετικών διατάξεων, π.χ. ν. 4957/2022, 4809/2021, 3883/2010, 3812/2009, 2226/1994, 1481/1984, και πολλών ΥΑ και ΚΥΑ, που έχουν εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτών. Στα προνόμια διακριθέντων αθλητών συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ανάλογα με τη διάκριση: 1. Διορισμός στον Δημόσιο Τομέα: Χορηγείται σε διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιους Αγώνες ΑμεΑ ανδρών-γυναικών, Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ΑμεΑ ανδρών-γυναικών, επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες, 2 φορές από 1η έως 3η νίκη στην ίδια διοργάνωση, αν πρόκειται για Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες (άρθρο 34 παρ. 9 του ν. 2725/1999 και άρθρο 11 του ν. 3812/2009). 2. Απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων (μόνο για ολυμπιακό αγώνισμα): Χορηγείται σε διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (άρθρο 39 του ν. 3883/2010). 3. Οικονομική επιβράβευση (μόνο για ολυμπιακό αγώνισμα): Χορηγείται σε διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, Σκακιστική Ολυμπιάδα, Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών-γυναικών (άρθρο 34 παρ. 4-7 του ν. 2725/1999). Χορηγείται σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους αθλητές που επιτυγχάνουν 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων [ΥΑ 8905/26.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 437/3.3.2004)]. Χορηγείται σε προπονητές και τυχόν επιστημονικούς συνεργάτες ή χορογράφους αθλητών που επιτυγχάνουν τις ως άνω αγωνιστικές διακρίσεις (άρθρο 31 παρ. 7 του ν. 2725/1999). 4. Απ’ ευθείας εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ: Χορηγείται σε διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών-γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999). 5. Απ’ ευθείας εισαγωγή σε ΣΕΦΑΑ: Χορηγείται σε διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων, 1η έως 3η νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999). 6. Προσαύξηση μορίων: Χορηγείται ποσοστό προσαύξησης μορίων σε διακριθέντες αθλητές με βάση τη διάκριση ως εξής: 30% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 30% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, 30% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, 30% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, 25% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων-κορασίδων, 25% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 25% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων-κορασίδων, 22% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, 40% σε ΣΕΦΑΑ ή 20% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων, 40% σε ΣΕΦΑΑ ή 20% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων-κορασίδων, 35% σε ΣΕΦΑΑ ή 15% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων, 30% σε ΣΕΦΑΑ ή 20% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, 30% σε ΣΕΦΑΑ ή 15% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων, 30% σε ΣΕΦΑΑ ή 15% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, 20% σε ΣΕΦΑΑ ή 10% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών, 20% σε ΣΕΦΑΑ ή 8% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών, 20% σε ΣΕΦΑΑ ή 7% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών, 20% σε ΣΕΦΑΑ ή 8%, 6% και 4% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999). 7. Απ’ ευθείας εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων: Χορηγείται σε μέχρι δέκα (10) διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν τις αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, με σειρά προτεραιότητας για επίτευξη διάκρισης σε διοργανώσεις Ολυμπιακών, Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών αγώνων ή κατάρριψη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης και στη συνέχεια για επίτευξη διάκρισης σε διοργανώσεις Μεσογειακών ή Βαλκανικών αγώνων ή κατάρριψη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης (άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2226/1994). 8. Προαγωγή Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων και υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών σε ανώτερο βαθμό: Χορηγείται προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου B΄ ή του Ανθυποπυραγού σε Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμους και υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών που επιτυγχάνουν 1η έως 8η νίκη σε ατομικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η έως 6η νίκη σε ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η έως 3η νίκη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χορηγείται προαγωγή στον αμέσως ανώτερο βαθμό, μέχρι του βαθμού του Υπαστυνόμου A΄ ή Υποπυραγού, αντιστοίχως, σε μόνιμους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος που επιτυγχάνουν 1η έως 3η νίκη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (άρθρο 48 παρ. 9 του ν. 1481/1984). Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 και λοιπές ειδικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση προνομίων διακριθέντων αθλητών αποτελούν εκδήλωση του εντόνου ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την προαγωγή του αθλητισμού, σύμφωνα και με το άρθρο 16 παρ. 9 Συντ., και δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενου στην παροχή κινήτρων στους ασχολούμενους με τον αθλητισμό (ΟλΣτΕ 686/2018, ΣτΕ 1263/2019, ΔΕφΑθ 2500/2022, ΔΕφΑθ 1326/2021, ΔΕφΑθ 1250/2021, ΔΕφΑθ 524/2021, ΔΕφΑθ 2046/2020, ΔΕφΑθ 712/2020, ΔΕφΑθ 432/2019, ΔΕφΑθ 2523/2018, ΔΕφΑθ 1445/2018). Οι διατάξεις αυτές, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα τους, πρέπει να ερμηνεύονται στενά (ΣτΕ 1780/2012, ΔΕφΑθ 511/2023, ΔΕφΑθ 503/2021, ΔΕφΑθ 502/2021, ΔΕφΑθ 712/2020, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 3957/2011, ΔΕφΑθ 435/2007, ΔΕφΑθ 114/2007). Το άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999, το οποίο προβλέπει καθιέρωση συστήματος προσαύξησης της βαθμολογίας μαθητών διακριθέντων αθλητών ποσοστιαίως, ανάλογα με την επιτευχθείσα αγωνιστική διάκριση, είναι αντίθετο με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ., και τις αρχές της αξιοκρατίας και της σταδιοδρομίας εκάστου κατά λόγο της προσωπικής του αξίας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ., σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού, κατά το μέρος που προβλέπει 1. την πριμοδότηση μαθητών διακριθέντων αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες ήσσονος σημασίας, 2. την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή μαθητών διακριθέντων αθλητών στις ανώτατες σχολές στο δυσανάλογα υψηλό ποσοστό του 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων, το οποίο παρίσταται αυθαίρετο ενόψει και του πάγιου χαρακτήρα της ρύθμισης αυτής, η οποία δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε επίκαιρη εκτίμηση της δυνατότητας μιας σχολής για απορρόφηση σπουδαστών, και 3. την εισαγωγή μαθητών διακριθέντων αθλητών σε σχολή της προτίμησής τους, εφ’ όσον συγκεντρώσουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων του από τις αθλητικές του διακρίσεις (ΟλΣτΕ 686/2018, ΔΕφΑθ 1968/2019, ΔΕφΑθ 1967/2019, ΔΕφΑθ 1376/2019, ΔΕφΑθ 443/2019, ΔΕφΑθ 442/2019, ΔΕφΑθ 437/2019, ΔΕφΑθ 436/2019, ΔΕφΑθ 432/2019, ΔΕφΑθ 3108/2018, ΔΕφΑθ 2523/2018, ΔΕφΑθ 1445/2018, ΔΕφΑθ 1444/2018). Οι ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΑμεΑ/310744/1269/733/50/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3245/3.12.2014) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΥΣΜΑ/310774/1270/734/130/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3244/3.12.2014), οι οποίες προβλέπουν μείωση κατά 50% των ποσών των οικονομικών επιβραβεύσεων που χορηγούνται σε διακριθέντες αθλητές, εισάγουν κανονιστική ρύθμιση σχετική με τον καθορισμό του ύψους της χορηγουμένης στους διακρινόμενους αθλητές οικονομικής επιβράβευσης για αγωνιστικές διακρίσεις που επιτυγχάνονται μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίσθηκαν δε κατ’ εκτίμηση πρόσφορων κατά τη σχετική εξουσιοδότηση κριτηρίων και, συνεπώς, κείνται εντός εξουσιοδότησης και είναι νόμιμες, έγκυρες και σύμφωνες με τα άρθρα 5 παρ. 1 και 16 παρ. 9 Συντ. και το άρθρο 1 παρ. 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ (ΣτΕ 1263/2019). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα απαιτείται η υποβολή αίτησης από αυτόν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη σχετική εγγραφή και όχι απλώς αίτηση για ενημέρωση για το αν έχει γίνει ή θα γίνει εγγραφή (ΔΕφΑθ 2454/2015). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα απαιτείται το σωματείο, στο οποίο ανήκει να έχει ειδική αθλητική αναγνώριση (ΔΕφΑθ 473/2018, ΔΕφΑθ 505/2017, ΔΕφΑθ 492/2017, ΔΕφΑθ 86/2017, contra ΔΕφΑθ 724/2016). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και την παροχή οικονομικής επιβράβευσης απαιτείται να μην έχει τιμωρηθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία για παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της τιμωρίας, τη διάρκεια της τιμωρίας, το αν η τιμωρία επιβλήθηκε για τη συγκεκριμένη διάκριση για την οποία και η συγκεκριμένη παροχή ή για άλλη επίδοση αυτού προγενέστερη ή μεταγενέστερη (ΔΕφΑθ 1665/2011, ΔΠρΑθ 15122/2018). Η απαγόρευση εγγραφής διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και παροχής οικονομικής επιβράβευσης σε περίπτωση τιμωρίας του για παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ δεν αίρεται σε τυχόν περίπτωση αθώωσης του αθλητή από ποινικό δικαστήριο για την ίδια παράβαση ως ποινικό αδίκημα (ΓνωμΝΣΚ 220/2012). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και την παροχή οικονομικής επιβράβευσης δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της μετάβασης αθλητικής αποστολής στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 2725/1999, η οποία αποβλέπει μόνο στη διασφάλιση του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της αποστολής, για την οποία η αθλητική ομοσπονδία επιχορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και όχι στον έλεγχο της συγκρότησης της εθνικής αποστολής, με την έγκριση της συμμετοχής των αθλητών σε αυτήν, αφού η ευθύνη για την συμμετοχή Ελλήνων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις έχει ανατεθεί στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία καθορίζει και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ώστε να εξασφαλίζεται η εθνική εκπροσώπηση (ΣτΕ 891/2011, ΣτΕ 2663/2020, ΣτΕ 2662/2010, ΣτΕ 2661/2010, ΣτΕ 2392/2010, ΣτΕ 2391/2010, ΣτΕ 2195/2010, ΣτΕ 677/2009, ΣτΕ 676/2009, ΣτΕ 675/2009, ΣτΕ 674/2009, ΣτΕ 2203/2008, ΣτΕ 2202/2008, ΣτΕ 2087/2008, ΣτΕ 1809/2008, ΣτΕ 1808/2008, ΣτΕ 1807/2008, ΣτΕ 1806/2008, ΣτΕ 1805/2008, ΔΕφΑθ 784/2020, ΔΕφΑθ 4165/2013, ΔΕφΑθ 4163/2013, ΔΕφΑθ 3884/2013). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα για διάκριση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα απαιτείται η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ τουλάχιστον χώρες για τα ομαδικά αθλήματα (ΣτΕ 156/2010) και η συμμετοχή οκτώ τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση για τα ατομικά αθλήματα, με την επιφύλαξη ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων εν όψει κορωνοϊού κ.λπ. Ο καθορισμός συγκεκριμένου αριθμού ομάδων ή αθλητών που συμμετέχουν στη διοργάνωση ως προϋπόθεση για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα είναι γενικός, απρόσωπος και συνιστά κριτήριο αντικειμενικό και δικαιολογημένο, προκειμένου να επιβραβεύονται αθλητές μόνο για διακρίσεις που έχουν επιτευχθεί σε διοργανώσεις με συνθήκες ευρύτερου συναγωνισμού και αναγνώρισης (ΣτΕ 1694/2019, ΣτΕ 1691/2019, ΣτΕ 3226/2013, ΣτΕ 2499/2011, ΣτΕ 156/2010, ΣτΕ 1096/2008, ΣτΕ 1095/2008, ΣτΕ 1094/2008, ΣτΕ 1686/1994, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 1545/2017, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕφΑθ 1165/2013, ΔΕφΑθ 2042/2006). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα για διάκριση σε Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα απαιτείται μόνο η κατάκτηση θέσης από 1η μέχρι 3η και όχι η συμμετοχή στη διοργάνωση ορισμένου αριθμού αθλητών (εθνικών ομάδων από οκτώ τουλάχιστον χώρες για τα ομαδικά αθλήματα και οκτώ τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση για τα ατομικά αθλήματα), προϋπόθεση που καθιερώνεται ρητά μόνο για τους διακριθέντες αθλητές σε εν γένει Παγκόσμια Πρωταθλήματα πλην των Σχολικών (ΔΕφΑθ 1425/2019, ΔΕφΑθ 1005/2019, ΔΕφΑθ 2718/2018, ΔΕφΑθ 2031/2018, ΔΕφΑθ 2110/2015). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα δεν απαιτείται η κατοχή της ελληνικής ιθαγένειας (ΓνωμΝΣΚ 367/2013, πρβλ. ΔΕΕ απόφαση της 18.12.2019, C-447/18, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava). Η διάκριση των αθλητών στις ηλικιακές κατηγορίες ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της διεθνούς ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος (ΔΕφΑθ 1487/2015). Σε περίπτωση εγγραφής στον ειδικό πίνακα για κατάκτηση θέσης από 1η μέχρι 6η σε συγκεκριμένη κατηγορία αγώνων, η τυχαία γενική κατάταξη αθλητή σε θέση από 5η μέχρι 8η μαζί με άλλους τρεις συνδιαγωνιζόμενους αθλητές λόγω μη διεξαγωγής λοιπών αγώνων κατάταξης μετά τον αποκλεισμό του από την τελική τετράδα δεν εξαρκεί για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα (ΣτΕ 1780/2012). Σε περίπτωση διεξαγωγής δύο ή περισσότερων πανελλήνιων πρωταθλημάτων σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου, π.χ. πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα λυκείου και πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα γυμνασίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία, π.χ. πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα λυκείου (ΣτΕ 3937/2011). Για την ανάκληση απόφασης εγγραφής διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της απόφασης εγγραφής, π.χ. βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών (ΣτΕ 477/2007). Σε περίπτωση ανάκλησης απόφασης εγγραφής διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα, η Διοίκηση ανακαλεί ελευθέρως και εντός ευλόγου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο μόνο του α.ν. 261/1968 και λοιπές διοικητικές πράξεις που στηρίχθηκαν στην εγγραφή αυτή (ΔΕφΑθ 838/2014). Από τη στιγμή που το Κράτος επιλέγει να χορηγήσει προνόμια διακριθέντων αθλητών, η σχετική νομοθεσία πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή της απαγόρευσης των μη αντικειμενικώς δικαιολογημένων διακρίσεων, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 του 12ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ και υπαγορεύει τη χορήγηση ίσων προνομίων για ίδιες αγωνιστικές διακρίσεις σε ανάλογους ή ουσιωδώς όμοιους (αντίστοιχης δημοφιλίας ή διεθνούς σημασίας) αθλητικούς αγώνες, χωρίς διάκριση με βάση την αναπηρία ή άλλη κατάσταση (ΕΔΔΑ απόφαση της 25.1.2022, 29907/16, 30022/16, 30322/16 και 31142/16, Negovanović και λοιποί κατά Σερβίας). Για τον διορισμό διακριθέντος αθλητή στο Δημόσιο απαιτείται η έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για διορισμό του και κατανομή θέσεων ανά υπηρεσία και φορέα (ΔΕφΑθ 2651/2015) και επιπλέον από 14.3.2012 και έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΔΕφΑθ 1030/2022, ΔΕφΑθ 589/2022, ΔΕφΑθ 1885/2021). Η μη ολοκλήρωση διορισμού διακριθέντος αθλητή στο Δημόσιο, παρά την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για διορισμό του και κατανομή θέσεων, στοιχειοθετεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (ΔΕφΑθ 2724/2015, ΔΕφΑθ 1850/2011). Η άρνηση διακριθέντος αθλητή να ορκισθεί και να προσέλθει να αναλάβει υπηρεσία στο φορέα του Δημοσίου, στον οποίο διορίσθηκε μετά από διάκρισή του, συνεπάγεται την απόσβεση του σχετικού δικαιώματος διορισμού που έχει χαριστικό χαρακτήρα και ασκείται άπαξ (ΔΕφΑθ 2560/2019). Το δικαίωμα οικονομικής επιβράβευσης διακριθέντος αθλητή και προπονητή του δεν έχει αυστηρά προσωποπαγή χαρακτήρα και επομένως είναι κληρονομητό (ΓνωμΟλΝΣΚ 252/2015, ΓνωμΝΣΚ 258/2019). Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης διακριθέντος αθλητή και προπονητή του απαιτείται η διάκριση του αθλητή στους προβλεπόμενους διεθνείς αγώνες να αφορά αγωνίσματα αθλημάτων που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή όχι μόνο σε άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και στο ειδικότερο αγώνισμα του εν λόγω αθλήματος, όπως ακριβώς αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα των αγώνων, π.χ. ακόμα και κατά κατηγορία κιλών (ΣτΕ 1694/2019, ΣτΕ 1691/2019, ΣτΕ 495/2018, ΣτΕ 485/2018, ΔΕφΑθ 4222/2022, ΔΕφΑθ 2391/2022, ΔΕφΑθ 503/2021, ΔΕφΑθ 502/2021, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 104/2014, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕφΑθ 1165/2013, ΔΕφΑθ 2042/2006, ΔΕφΑθ 1065/2006). Κρίσιμο χρονικό σημείο για τον έλεγχο συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής είναι αυτό της επίτευξης της διάκρισης, ανεξάρτητα από τυχόν διαφορετικό προγενέστερο ή μεταγενέστερο καθεστώς συμπερίληψης ή μη στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (ΔΕφΑθ 4222/2022). Η προϋπόθεση αυτή είναι γενική και απρόσωπη, συνιστά κριτήριο αντικειμενικό και είναι σύμφωνη την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ., αφού οι αθλητές που διακρίνονται σε κατηγορίες αγωνισμάτων διεθνών αγώνων μη ταυτιζόμενες με αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων δεν αποτελούν όμοιες περιπτώσεις με τους αθλητές που διακρίνονται στις κατηγορίες αγωνισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων και σε κάθε περίπτωση παραμένει δυνατή και για τους αθλητές αυτούς η διεκδίκηση των λοιπών προνομίων (ΣτΕ 1694/2019, ΣτΕ 1691/2019, ΣτΕ 485/2018, ΔΕφΑθ 2391/2022, ΔΕφΑθ 503/2021, ΔΕφΑθ 502/2021, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 104/2014, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕφΑθ 1165/2013, ΔΕφΑθ 1065/2006). Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης προπονητή που προπονεί διακριθέντα αθλητή απαιτείται ο προπονητής να είχε ήδη λάβει κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή για το συγκεκριμένο άθλημα (ΔΕφΑθ 4148/2014). Σε περίπτωση συμβολής δύο ή περισσότερων προπονητών ή άλλων επιστημονικών συνεργατών για την επίτευξη διάκρισης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η σύμβαση μεταξύ αθλητικής ομοσπονδίας και προπονητή που προπονούσε συγκεκριμένο διακριθέντα αθλητή για καταβολή χρηματικών επιβραβεύσεων σε αυτόν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε περίπτωση διακρίσεων των αθλητών της Εθνικής Ομάδας του οικείου αθλήματος αναπτύσσει αποτελέσματα μόνο μεταξύ των μερών και επομένως η με βάση τη σύμβαση αυτή διαγραφή άλλου προπονητή που προπονούσε τον ίδιο διακριθέντα αθλητή από το πίνακα προπονητών διακριθέντων αθλητών είναι μη νόμιμη (ΣτΕ 2500/2011). Η οικονομική επιβράβευση του προπονητή δεν έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με τη χορηγηθείσα στον αθλητή ή στους αθλητές του επιβράβευση, η χορήγηση δε στον διακριθέντα αθλητή συγκεκριμένου ποσού οικονομικής επιβράβευσης δεν συνεπάγεται αναγκαίως ότι το ύψος της χορηγούμενης στον προπονητή του οικονομικής επιβράβευσης θα ανέρχεται στο 50% ποσού αυτού. Περαιτέρω, αν η διάκριση επιτεύχθηκε σε ομαδικό αγώνισμα ατομικού αθλήματος και συντρέχει νόμιμος λόγος επιμερισμού της προβλεπόμενης στο άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 2725/1999 επιβράβευσης (ύψους 50% της οικονομικής επιβράβευσης για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος) ανάμεσα στους διάφορους προπονητές και επιστημονικούς συνεργάτες που συνέβαλαν στην προετοιμασία των αθλητών, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι κάθε αθλητής ενδέχεται να έχει αυτοτελώς τον προσωπικό προπονητή του, αφού κρίσιμο στοιχείο για τον επιμερισμό της χορηγούμενης χρηματικής παροχής αποτελεί μόνον ο αριθμός των ανωτέρω βοηθητικών των αθλητών προσώπων, στα οποία και θα επιμεριστεί σε κάθε περίπτωση το χρηματικό ποσό που δικαιούνται (ΣτΕ 584/2021). Η μη χορήγηση και στον προπονητή, ο οποίος προπονεί έναν αθλητή που σημειώνει αγωνιστικές διακρίσεις σε περισσότερα αγωνίσματα, της προσαύξησης στην οικονομική επιβράβευση που λαμβάνει ο προπονητής που προπονεί πολλούς αθλητές ή ομάδες, κάθε ένας ή μία των οποίων σημειώνει και από μία αγωνιστική διάκριση, συνιστά διαφορετική μεταχείριση παρόμοιων καταστάσεων και είναι αντίθετη με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. (ΣτΕ 4106/2014, ΣτΕ 4551/2013, ΔΕφΑθ 4939/2015, ΔΕφΑθ 1519/2015). Η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου απαιτείται για την εισαγωγή διακριθέντος αθλητή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή σε ΣΕΦΑΑ με προσαύξηση μορίων, όχι όμως και για την απ’ ευθείας εισαγωγή διακριθέντος αθλητή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή σε ΣΕΦΑΑ (ΔΕφΑθ 474/2021). Το δικαίωμα διακριθέντος αθλητή για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή σε ΣΕΦΑΑ απ’ ευθείας ή με προσαύξηση μορίων μπορεί να ασκηθεί μία ακόμη φορά, με επιλογή διαφορετικής σχολής ή τμήματος, και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής (ΔΕφΑθ 1332/2015). Προαγωγή Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων και υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών σε ανώτερο βαθμό επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 1481/1984 και σε περίπτωση διάκρισης σε Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα (ΔΕφΑθ 771/2019, ΔΕφΑθ 1185/2010), όχι όμως και σε περίπτωση διάκρισης σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν την κατάταξή τους στο σώμα (ΔΕφΑθ 2936/2019, ΔΕφΑθ 2679/2006) ή διάκρισης σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που δεν διοργανώνεται από αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία (ΔΕφΑθ 511/2023) ή διάκρισης σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (ΔΕφΑθ 2936/2019). Η ΥΑ 1141.1/1/2.6.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1372/6.6.2011), η οποία προβλέπει ευνοϊκότερη υπηρεσιακή κατάσταση των Ολυμπιονικών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή με την παροχή μόνο σε αυτούς και όχι και στους λοιπούς υπηρετούντες πρωταθλητές υπηρεσιακών διευκολύνσεων Α΄ κατηγορίας καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, είναι σύμφωνη με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. (ΣτΕ 13/2020). Τυχόν ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκομίζονται προς απόδειξη διάκρισης για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα πρέπει να συνοδεύονται και από νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (ΔΕφΑθ 784/2020).

 • Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου

  Άρθρο 45 του ν. 5046/2023 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.7.2023) Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου - Τροποποίηση περ. η) παρ. 6 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999 Το πρώτο εδάφιο της περ. η) της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α` 121), περί της έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου, τροποποιείται, ως προς τον χρόνο έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης, και η περ. η) της παρ. 6 του άρθρου 41Γ διαμορφώνεται ως εξής: «η) Χρόνος έναρξης ισχύος της περ. ε) της παρούσας ορίζεται η 1η Ιουλίου 2024. Από την έναρξη ισχύος της παρ. 6 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση της ισχύουσας μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας ή δεν ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται, εξακολουθούν να ισχύουν.».

 • Έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου λόγω μη έκδοσης διαπιστωτικής πράξης

  ΔΕφΑθ 1493/2023 Κώλυμα συμμετοχής φυσικού προσώπου ως μέλους αθλητικού σωματείου. Αίτηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης μέλους αθλητικού σωματείου λόγω κωλύματος και για κήρυξη εκπτώτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν εξέδωσαν διαπιστωτική πράξη. Απόφαση Διοικητικού Εφετείου για ακύρωση της άρνησης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης. Τριτανακοπή. Έννομο συμφέρον αθλητικού σωματείου, καθώς η προσβαλλόμενη απόφαση αφορά τη νομιμότητα της συγκρότησης και λειτουργίας του καταστατικού του οργάνου. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση της συνδρομής του κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκ των μελών του, ή -σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία- από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, επίσης εντός 15 ημερών, ανατρέχει δε, στην μεν πρώτη περίπτωση, στον χρόνο κατά τον οποίο το νομίμως, κατ' αρχήν, εκλεγέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου απέκτησε το κώλυμα και στην δεύτερη περίπτωση, στον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, από τις οποίες προήλθε το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο. Εν προκειμένω, διατυπώθηκε ρητώς η άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου του τριτανακόπτοντος να προβεί στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης και επομένως δεν συνέτρεχε λόγος εξάντλησης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 3 παρ. 9 περ. β’ του ν. 2725/1999. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του τριτανακόπτοντος, αν και έλαβαν γνώση του κωλύματος, παρέλειψαν υπαιτίως να συμμορφωθούν προς την εκ του νόμου επιβαλλόμενη υποχρέωσή τους, αρνούμενοι ρητώς να προβούν στην έκπτωση του κωλυόμενου μέλους, η διαπίστωση δε αυτή της υπαίτιας παράλειψής τους αρκούσε για την έκδοση της πράξης έκπτωσης του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Απορρίπτει τριτανακοπή.

 • Τροποποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2023

  YA 289821/13.6.2023 (ΦΕΚ Β΄ 3983/22.6.2023) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων” του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» (Β’ 359) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 5. Το άρθρο 7 του ν. 5025/2023 (Α’ 42). 6. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). 7. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). 8. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121). 9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β’ 3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02-12-2020 (Β’ 5357) όμοια απόφαση. 10. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/168038/15-4-2021 (Β’ 1593) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/398989/23-8-2021 (Β’ 3920) και ΥΠΠΟΑ/οικ.480288/7-10-2021 (Β’ 4738) όμοιες αποφάσεις. 11. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/14-2-2022 (Β’ 746) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/379764/4-8-2022 (Β’ 4295), ΥΠΠΟΑ/435571/2022 (Β’ 4906) και ΥΠΠΟΑ/503598/2022 (Β’ 5436) όμοιες αποφάσεις. 12. Την υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 151792/29-3-2023 (Β’ 2283) όμοια απόφαση. Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 4. Το π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121). 5. Την υπ’ αρ. 290710/15-6-2023 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Την ανάγκη τροποποίηση της απόφασης καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, για το έτος 2023, αποφασίζουμε τις εξής τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού: α) Στο άρθρο 4, παρ. 1.β) και παρ. 2 εδάφιο 6, η ημερομηνία «30.06.2023» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.07.2023». Και κατόπιν της τροποποίησης αυτής το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 4 Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο 1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους. α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 20.4.2023. β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 21.4.2023 και ολοκληρώνεται την 31.7.2023. 2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2023. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 31.7.2023. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 31.10.2023. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 31.10.2023. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 31.7.2023), σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2022 επιθυμεί να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 31.7.2023, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 20.4.2023).». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 (Β’ 359) υπουργική απόφαση και τα παραρτήματά της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2023 Ο Υπουργός

 • Τροποποίηση διατάξεων για εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων

  ΚΥΑ 219025/5.5.2023 (ΦΕΚ Β΄ 3091/10.5.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/42709/30-1-2023 (Β’ 558) απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας σχετικά με την εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.): Καθορισμός στοιχείων που απαιτείται να καταχωρίζονται από τις αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019. 3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 4. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148). 5. Το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» (Α’ 49). 6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/42709/30-01-2023 (Β’ 558) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας. Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 3. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85). 3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099). 6. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902). 7. Την υπ’ αρ. 158519/31.03.2023 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ ΥΠΠΟΑ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 9. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν οι αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016, αποφασίζουμε: Την εξής τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ 42709/30-01-2023 (Β’ 558) κοινής απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας: α) στο άρθρο 4 παρ. 1.α) η ημερομηνία «31.03.2023» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.07.2023». και κατόπιν της τροποποίησης αυτής το άρθρο 4, διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΦ 1. Κατά την 1η εφαρμογή, η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των στοιχείων του παραρτήματος I για την εγγραφή στο Μ.Α.Φ. διενεργείται, ως ακολούθως: α) Η καταχώριση και η υποβολή όλων των υποχρεωτικών στοιχείων του παραρτήματος Ι εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 31.07.2023. β) Η διόρθωση ή η συμπλήρωση ή η τροποποίηση των στοιχείων ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αξιολόγησης. γ) Η αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να καταχωρίζει στο Μ.Α.Φ. τις μεταβολές των στοιχείων της εντός δύο (2) μηνών από την επέλευσή τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/42709/30-01-2023 (Β’ 558) κοινή υπουργική απόφαση και τα παραρτήματά της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Μαΐου 2023 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Επικρατείας

 • Τροποποίηση διατάξεων για χρηματοδότηση ΟΠΑΠ στους δικαιούχους αθλητικούς φορείς για το έτος 2023

  ΚΥΑ 218432/5.5.2023 (ΦΕΚ Β΄ 3068/9.5.2023) Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 65456/ 2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023» (Β’ 704) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Το άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133). 3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει μετά την περ. 22 το άρθρου 119 του ν. 4622/2019. 4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 5. Την περ. ιβ’ του άρθρου 20 και το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 6. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90). 7. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας κ.α.» (Α’ 148). 8. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121). 9. Την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 62 του ν. 4949/2022 (Α’ 126). 10. Τον ν. 4270/2014 (Α’143). Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181). 7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/2019 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’3099). 9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901). 10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805). 12. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 13. Την υπό στοιχεία 33121 ΕΞ 2021/19.03.2021 γνώμη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. 14. Την υπ’ αρ. 213203/03-05-2023 Εισηγητική Οικονομική Έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 2.626.000€. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπό τον Ειδικό Φορέα 1021- 203, αποφασίζουμε: Την συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 65456/ 2023 (Β’ 704) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Στο Άρθρο 6 «Διανεμόμενο Ποσό- Επαγγελματικός Αθλητισμός» στην παρ. 2 προστίθεται περίπτωση iv. ως εξής: «iv. Α2 Επαγγελματική Κατηγορία Ποδοσφαίρου - Super League 2 ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (2.542.000€), το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία Π.Α.Ε. (ήτοι διανέμονται 105.916,67 € σε κάθε Π.Α.Ε.)». Άρθρο 2 Το άρθρο 7 «Διανεμόμενο Ποσό - Ερασιτεχνικός Αθλητισμός - Εθνικές Ομάδες» τροποποιείται ως εξής: Στην παρ. 1 προστίθενται περ. xxi & xxii, ως εξής: «xxi. Α1 Εθνική Κατηγορία Ανδρών Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 54.000€ το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xxii. Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 30.000€ το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες». Στην παρ. 4 προστίθεται εδάφιο πριν την περ. Ι., στην περ. Ι προστίθεται τρίτη υποπερίπτωση και προστίθενται περ. IV και V και η παράγραφος διαμορφώνεται ως ακολούθως. 4. «Αναφορικά με τις Εθνικές Ομάδες κάθε αθλήματος και κάθε ηλικιακής κατηγορίας, κατανέμεται ποσό εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (9.150.000€) ως εξής: Η κατανομή του 95% της ως άνω χρηματοδότησης υπολογίζεται με βάση τα κάτωθι κριτήρια: I. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβουν οι εθνικές ομάδες, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια: - Διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας [1 μονάδα για κάθε εκατοστό στη βαθμολογία ως προς τις διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ]. - Έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες [0.001 μονάδα για κάθε ευρώ εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στη ΓΓΑ]. - Το υπόλοιπο ποσοστό 5% διανέμεται με βάση τις προτεραιότητες αθλητικής ανάπτυξης κάθε εθνικής ομάδας. II. Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται ποσοστό 80% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής), στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ομάδα της Ομοσπονδίας Special Olympics καταβάλλεται ποσό δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής) και στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού. III. Στις Εθνικές Ομάδες Ολυμπιακών Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και Κολύμβησης (ΚΟΕ) προσαυξάνεται το ποσό που τους αναλογεί με βάσει τα ανωτέρω, κατά 10%. IV. Το ποσό που λαμβάνει κάθε Εθνική Ομάδα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 150% και μικρότερο από το 50% της χρηματοδότησης από τη φορολογία των κερδών του στοιχήματος που έλαβε κατά την προηγούμενη κατανομή. Τυχόν υπερβάλλον ποσό ανακατανέμεται στις Εθνικές Ομάδες ανά κατηγορία, όπως ορίζεται στην περ. ΙΙ. V. Ως ποσό βάσης για τις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) και για τις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€). Άρθρο 3 Το άρθρο 8 «Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης» τροποποιείται ως εξής: Στην παρ. 10 του άρθρου 8, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η φράση «και τις εθνικές ομάδες». Η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: «10. Τυχόν μη διανεμόμενα ποσά, δύνανται να διατεθούν σε άλλη κατηγορία από τις αναφερόμενες στην παρούσα, με προτεραιότητα τις οργανωτικές επιτροπές και τις εθνικές ομάδες. Ειδικά για το άθλημα του πόλο, τυχόν αδιάθετα ποσά θα αναδιανεμηθούν στην Α1 Πόλο Ανδρών και για το άθλημα της πετοσφαίρισης στην Α2 Βόλεϊ Γυναικών.». Άρθρο 4 Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 65456/2023 (Β’ 704) κοινή υπουργική απόφαση. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Μαΐου 2023 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

 • Εγκύκλιος για αιφνίδιους θανάτους αθλουμένων

  Εγκύκλιος ΕισΑΠ 7/2023 ΘΕΜΑ: ΑΙΦΝΙΔΙΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ Με αφορμή τους πρόσφατους αιφνίδιους θανάτους αθλητών κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων και τον πρόσφατο αιφνίδιο θάνατο αθλητή αμέσως μετά το πέρας αγώνα καλαθοσφαίρισης, θέτομε υπόψη σας τα ακόλουθα: Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου προσώπου εν γένει, δικονομικά, σχηματίζεται δικογραφία, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου και συγκεκριμένα εάν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε δόλια ή αμελή ενέργεια τρίτου. Στη δικογραφία αυτή συνήθως περιλαμβάνονται καταθέσεις των οικείων του θανόντος, καταθέσεις ατόμων που έχουν ιδία αντίληψη του περιστατικού, ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τα αποτελέσματα ιστολογικής ή/και τοξικολογικής ανάλυσης, εφόσον διενεργήθηκαν τοιαύτες. Εάν από τα στοιχεία της δικογραφίας κρίνεται ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, δικονομικά η δικογραφία τίθεται στο αρχείο από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος υποβάλει αυτήν στον Εισαγγελέα Εφετών για έγκριση της αρχειοθέτησης, κατ’ άρθ. 43 Κ.Π.Δ., αναφέροντας στον Εισαγγελέα Εφετών τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο Εισαγγελέας Εφετών εάν έχει την ίδια άποψη με τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών εγκρίνει την αρχειοθέτηση, διαφορετικά παραγγέλλει αναλόγως (άρθ. 43&4 Κ.Π.Δ.). Στις περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου αθλουμένων, η έρευνα θα πρέπει να δώσει απάντηση και στο ερώτημα εάν ο θανών είχε υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και είχε διαπιστωθεί η δυνατότητά του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αθλήματος. Έτσι, εάν δεν είχε λάβει χώρα προσηκόντως ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος, είναι δυνατόν να προκύψει ποινική ευθύνη παντός ενεχομένου (π.χ. προπονητών, διαιτητών αγώνα, ιατρών, γονέων επί ανηλίκων αθλουμένων κ.λπ.). Υπενθυμίζεται η διάταξη του άρθ. 33 & 9 εδ. α Ν. 2725/1999, όπως η παρ. 9 συμπληρώθηκε με άρθ. 52&3 Ν. 4908/2022 και διαμορφώθηκε με άρθρο 10&2 Ν. 5025/2023, κατά την οποία «Η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες». Περαιτέρω, γίνεται μνεία ότι ανάλογα ισχύουν για τον εργασιακό αθλητισμό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθ. 38 εδ. α Ν. 4908/2022. Συγκεκριμένα κατά την διάταξη του άρθ. 40 Ν. 4908/2022 «Η πιστοποίηση της υγείας των αθλούμενων εργαζομένων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε διοργάνωση ή πρόγραμμα εργασιακού αθλητισμού. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων και καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλούμενου εργαζόμενου και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της». Επίσης, όσον αφορά το σχολικό αθλητισμό, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηρείται, με ευθύνη των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο αξιοποιείται για την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Κατά τη διάταξη του άρθ. 8&3 εδ. β, γ, δ Ν. 3194/2003, όπως η παρ. 3 αντικ. με την παράγραφο 2 του άρθ. 11 Ν. 4229/2014 «Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται μετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και τη διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και παρακλινικής εξέτασης. Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και από άλλους ιατρούς». Τέλος γίνεται μνεία ότι, σχετικά με την διαπίστωση της κατάστασης της υγείας των αθλουμένων σε ιδιωτικά γυμναστήρια (άρθ. 32 Ν. 2725/1999), ορίζονται τα ακόλουθα (άρθ. 3&9 ΠΔ 219/2006): «Για την εγγραφή εκγυμναζόμενου απαιτείται η τήρηση ειδικής κάρτας, στην οποία βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται ή να αθλείται στο διδασκόμενο άθλημα. Η ίδια προϋπόθεση απαιτείται και για την κατ’ έτος ανανέωση της εγγραφής. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής οφείλουν να επιδεικνύουν τις κάρτες εκγυμναζόμενων κατά τον έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος». Τα ανωτέρω εκτιθέμενα αποτελούν κριτήρια χρήσιμα για την διευκόλυνση του έργου σας όταν συντρέχει περίπτωση χειρισμού ποινικών υποθέσεων των οποίων η οντολογική βάση στηρίζεται, εκτός άλλων, στις διατάξεις που προπαρατέθηκαν. Οι κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της περιφερείας τους. Η Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

 • Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  Άρθρα 4-5 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023) Άρθρο 4 Διεξαγωγή υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων δρόμου - Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 56Δ ν. 2725/1999 Στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α` 121) προστίθεται παρ. 4Β ως εξής: «4Β. α) Κατά παρέκκλιση των παρ. 3 και 4, για τις υπαίθριες αθλητικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις δρόμου (δρομικές αθλητικές δραστηριότητες), που διεξάγονται αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων δήμου της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α` 87), ο οποίος συγκροτείται από δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου που υπερβαίνουν τις πέντε (5), η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού όργανο του οικείου δήμου. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί για τη διεξαγωγή των αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων του πρώτου εδαφίου επί του οδοστρώματος ή μέρους αυτού ή άλλου δημόσιου ανοικτού μη περιτοιχισμένου χώρου. Για τη χορήγηση της άδειας από τον δήμο λαμβάνονται υπόψη: αα) η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής που προτείνει ο διοργανωτής σύμφωνα με την περ. γ`, αβ) η εξαιτίας των αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων δρόμου παρεμπόδιση της κίνησης των πολιτών και γενικά διασάλευση της ομαλής κοινωνικής και οικονομικής ζωής του δήμου. β) Ο διοργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στον δήμο την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες προσώπων ή αριθμό συγκεκριμένων ατόμων να συμμετάσχουν σε δημόσια υπαίθρια αθλητική διοργάνωση ή εκδήλωση. Αν οι εκδηλώσεις δρόμου διοργανώνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4, εκτός της γνωστοποίησης απαιτείται και η έγκριση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. γ) Η γνωστοποίηση της περ. β) γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του δήμου και υποβάλλεται εγκαίρως, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας αθλητικής διοργάνωσης και εκδήλωσης. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του διοργανωτή, τον ακριβή τόπο, τον χρόνο έναρξης και τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης, καθώς και το προτεινόμενο δρομολόγιο της αθλητικής διοργάνωσης. Μετά από την έγκαιρη υποβολή της γνωστοποίησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β), εκδίδεται και η άδεια. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου της περ. α) στην οικεία αστυνομική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας, τάξης και τροχαίας. δ) Η παρούσα δεν καταλαμβάνει διοργανώσεις που διεξάγονται στα διοικητικά όρια άνω του ενός δήμου.» Άρθρο 5 Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α` βαθμού - Τροποποίηση υποπερ. i), και κατάργηση υποπερ. vi) περ. Α` παρ. 1 άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Στην περ. Α` της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 114) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην υποπερ. i), πριν από τη λέξη «συλλόγους» προστίθενται οι λέξεις «και αθλητικούς» και μετά από τη λέξη «πολιτιστικού» προστίθενται οι λέξεις «και αθλητικού», β) καταργείται η υποπερ. vi), και η περ. Α` της παρ. 1 του άρθρου 202 διαμορφώνεται ως εξής: «1Α. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες και που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτήν αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ν. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν, vi. [Καταργείται] vii. σε φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του σωματείου ή της οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από την πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωματεία και οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία περιφέρεια, εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της.»

 • Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας

  ΥΑ 145508/29.3.2023 (ΦΕΚ Β΄ 2329/12.4.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/671316/20302/4110/2915/30.11.2020 (Β’ 5533) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της «Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) του άρθρου 21 του ν. 4726/2020 (Α’ 181)» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 5γ του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121). β) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). δ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). ε) Των άρθρων 21 και 31 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 181). στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών [...] Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). ζ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη (Β’ 3099). 3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/171362/06-04-2023 εισηγητική - οικονομική έκθεση, από την οποία προκύπτει ότι η παρούσα υπουργική απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ ΤΔΑΔ/671316/20302/4110/2915/30-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΨ34653Π4-6ΑΞ) (Β’ 5533) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της «Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) του άρθρου 21 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), δεν προκαλεί δημοσιονομική επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό, καθότι η παρούσα έχει ρυθμιστικό χαρακτήρα, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τον Κανονισμό που διέπει την Εσωτερική Λειτουργία της «Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) του άρθρου 21 του ν. 4726/2020 ως εξής: 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται η εχεμύθεια στις υποχρεώσεις των μελών. 2. Η παρ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 αναδιατυπώνεται. 3. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο σχετικά με τη δυνατότητα ορισμού γενικού συντονιστή των ομάδων εργασίας. 4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 τροποποιείται ως προς τη συχνότητα συνεδριάσεων της ΕΠ.ΑΘΛ.Α. 5. Η παρ. 1 του άρθρου 12 τροποποιείται ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολούνται στην ΕΠ.ΑΘΛ.Α. και την αξιολόγηση αυτών. Κατόπιν των τροποποιήσεων αυτών ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της «Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) του άρθρου 21 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) διαμορφώνεται ως κάτωθι: Άρθρο 1 1. Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), που συστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4726/2020, ενόψει της συμβατικής υποχρέωσης που ανέλαβε η Ελληνική Δημοκρατία με την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των Αθλητικών Αγώνων (ν. 4639/2019). 2. Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. είναι συλλογικό όργανο, εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αποτελείται από πέντε (5) μέλη. 3. Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Άρθρο 2 Αρμοδιότητες της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. 1. Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. αναλαμβάνει το ρόλο να συντονίσει τις ενέργειες αντιμετώπισης της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων μεταξύ των αρμόδιων φορέων, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση CETS 215 του Συμβουλίου της Ευρώπης (Magglingen/Macolin) και η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4639/2019 (Α’ 185) και με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από το Δίκτυο Εθνικών Πλατφορμών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Group of Copenhagen). 2. H Ε.Π.ΑΘΛ.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Λειτουργεί ως κόμβος συλλογής πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και διαβίβασης των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς. β. Συντονίζει τις δράσεις ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένων δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. γ. Λαμβάνει, συγκεντρώνει και αναλύει τις πληροφορίες για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και κατά περίπτωση, όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει προειδοποιήσεις. δ. Διαβιβάζει προς τις δημόσιες αρχές ή σε αθλητικούς οργανισμούς και/ή φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή αθλητικών κανονισμών που αναφέρονται στη Σύμβαση. ε. Συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων των Εθνικών Πλατφορμών άλλων κρατών. Άρθρο 3 Μέλη και Λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας 1. Μέλη της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. είναι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο οποίος ασκεί και χρέη Προέδρου, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας και o Αθλητικός Εισαγγελέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υφυπουργού. 2. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της εχεμύθειας και της ακεραιότητας. 3. Τα εκ θέσεως διορισμένα στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α. μέλη ορίζονται για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με τριετή θητεία, με δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία (3) έτη. 4. Την ευθύνη για τη λειτουργία της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. έχει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναθέτει στα μέλη και στο προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α. συγκεκριμένα καθήκοντα και εκπροσωπεί την Ε.Π.ΑΘΛ.Α. ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών. 5. Με απόφαση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. μπορεί η εκπροσώπησή της για συγκεκριμένη υπόθεση να ανατεθεί σε άλλο μέλος. 6. Με απόφαση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., ένα μέλος της Επιτροπής ορίζεται Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν ο τελευταίος είναι απών ή κωλύεται. Στη θέση αυτή εναλλάσσονται σε ετήσια βάση τα υπόλοιπα μέλη που συγκροτούν την Ε.Π.ΑΘΛ.Α. Η σειρά διαδοχής καθορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Άρθρο 4 Ομάδες Εργασίας 1. Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α., για την υποβοήθηση του έργου της και της πραγμάτωσης των σκοπών της, συγκροτεί με απόφασή της τις εξής ομάδες εργασίας: α) Ομάδα εργασίας με αντικείμενο την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα καταπολέμησης χειραγώγησης αγώνων, β) Ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη λήψη και αξιολόγηση καταγγελιών/αναφορών και γ) Ομάδα εργασίας με αντικείμενο την παρακολούθηση εφαρμογής του εθνικού και διεθνούς πλαισίου σε θέματα αντιμετώπισης χειραγώγησης αθλητικών αγώνων. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για την υποβοήθηση του έργου της, η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. δύναται με απόφασή της να συστήνει και άλλες ομάδες εργασίας, να καταργεί ή να συγχωνεύει υπάρχουσες. 2. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών, καθώς και ο αριθμός των μελών που στελεχώνουν τις ως άνω ομάδες καθορίζονται με απόφαση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. Τα μέλη των ομάδων εργασίας υποχρεούνται σε εχεμύθεια και μυστικότητα. Σε κάθε ομάδα εργασίας συμμετέχει τουλάχιστον ένας από τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α. Με απόφαση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. ορίζεται γενικός συντονιστής για τη βέλτιστη συνεργασία των ομάδων εργασίας, άτομο με τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα αντιμετώπισης χειραγώγησης αθλητικών αγώνων. 3. Στις ομάδες εργασίας δύνανται να συμμετέχουν και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. 4. Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας πλην όσων εκπροσωπούνται στην 5μελή επιτροπή της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. υπογράφουν με την Ε.Π.ΑΘΛ.Α. μνημόνιο συνεργασίας. 5. Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των ως άνω ομάδων εργασίας καθώς και στον τρόπο λειτουργίας τους καθορίζονται με αποφάσεις της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. 6. Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. είναι αρμόδια για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει σχετικά με τις ως άνω ομάδες εργασίας. Άρθρο 5 Έδρα Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Άρθρο 6 Συνεδριάσεις της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. 1. Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια (1) φορά ανά δύο (2) μήνες ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, και εκτάκτως κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο είτε με απόφαση του Προέδρου της, είτε αν ζητηθεί, εγγράφως, από τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τον οποίο ορίζεται αναπληρωματικός, που ασκεί καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού. 2. Η ημερήσια διάταξη της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. του μηνός Δεκεμβρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον απολογισμό της λειτουργίας του οργάνου κατά το τρέχον έτος και την καταγραφή τυχόν αδυναμιών στην εκπλήρωση του σκοπού του, ώστε να αποφασιστούν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις για το επόμενο έτος. 3. Οι συνεδριάσεις γίνονται είτε στην έδρα της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. είτε, μετά από απόφαση του Προέδρου, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ελληνικής επικράτειας. Η συνεδρίαση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Άρθρο 7 Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη 1. Δύο (2) εργάσιμες τουλάχιστον μέρες προ της τακτικής και τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της έκτακτης συνεδρίασης αποστέλλεται σχετική πρόσκληση στα μέλη. Στην πρόσκληση, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος, αναγράφονται ο χρόνος και ο τόπος της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή από τα μέλη που ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση. 2. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Κατά κύριο λόγο αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 3. Τα μέλη της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. μπορούν, εφόσον είναι όλα παρόντα στη συνεδρίαση, να αποφασίσουν την εισήγηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 4. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου στις συνεδριάσεις της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. μπορούν να παρίστανται τρίτα πρόσωπα ή/και μέλη των ομάδων εργασίας του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 8 Απαρτία-Πλειοψηφία-Ψηφοφορία 1. Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. βρίσκεται νόμιμα σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη της. Η διαπίστωση της απαρτίας γίνεται για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. 2. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.ΘΛ.Α., ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 3. Οι συνεδριάσεις της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. είναι μυστικές. Ο Πρόεδρος δύναται να καλέσει για παροχή πληροφοριών, προσκόμιση στοιχείων ή για την υποβοήθηση του έργου του οργάνου τρίτα πρόσωπα, τα οποία παρίστανται στη συνεδρίαση αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό. Η διαφύλαξη του απορρήτου αποτελεί χρέος των μελών του οργάνου και υπηρεσιακή υποχρέωση για τον γραμματέα και τα πρόσωπα που τυχόν καλούνται να παραστούν στη συνεδρίαση. 4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Άρθρο 9 Εισηγητές 1. Για ένα ή περισσότερα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.ΑΘΛ.Α. ο Πρόεδρος δύναται να ορίζει ένα ή περισσότερα μέλη εισηγητές. 2. Σε δυσχερείς ή γενικότερου ενδιαφέροντος περιπτώσεις, για την υποβολή της σχετικής εισήγησης, με απόφαση της Επιτροπής συγκροτούνται ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν υποχρεωτικά ένα ή περισσότερα μέλη της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. Άρθρο 10 Πρακτικά 1. Για όλες τις συνεδριάσεις της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα της. 2. Στα πρακτικά καταχωρίζονται συνοπτικά τα θέματα που συζητήθηκαν, οι απόψεις που διαπιστώθηκαν, οι αποφάσεις που ελήφθησαν και οι τυχόν μειοψηφούσες απόψεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που ήταν παρόντα. 3. Προς υποβοήθηση αποκλειστικά του έργου του γραμματέα μπορούν να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για την καταγραφή του συνόλου ή μέρους της συνεδρίασης. Άρθρο 11 Ακροάσεις 1. Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. μπορεί να ακροάται πρόσωπα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία ελέγχου της, εκπροσώπους φορέων ή τρίτους, για θέματα της αρμοδιότητάς της. 2. Η διαδικασία ακρόασης έχει, ως σκοπό, το σχηματισμό ακριβούς εικόνας από την Ε.Π.ΑΘΛ.Α., για γεγονότα, καταστάσεις και στοιχεία που αφορούν υπόθεση η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 12 Προσωπικό 1. Ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, στο συλλογικό όργανο απασχολούνται, με παράλληλα καθήκοντα, μέχρι πέντε (5) υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της θέσης της γραμματέως της επιτροπής, με σκοπό την υποστήριξη του έργου του. Οι υπάλληλοι αυτοί αξιολογούνται από τον άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενό τους, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. 2. Οι συμμετέχοντες φορείς δύνανται να αναθέτουν στο προσωπικό τους καθήκοντα με σκοπό την υποστήριξη του έργου της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/671316/20302/4110/2915/30-11-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΜΨ34653Π4-6ΑΞ, Β’ 5533). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2023 Ο Υφυπουργός

 • Διάρρηξη ποσοστού καταδολιευτικής δικαιοπραξίας συνευθυνόμενου Προέδρου αθλητικού σωματείου

  Μ. Ζιόνγκα, Διάρρηξη ποσοστού καταδολιευτικής δικαιοπραξίας συνευθυνόμενου Προέδρου αθλητικού σωματείου με τμήμα αμειβομένων αθλητών, Παρατηρήσεις σε ΤρΕφΘεσ 58/2022 Ο σχολιασμός φιλοξενείται στο περιοδικό Αθλητισμός & Δίκαιο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΑθληΔικ 2023, 80) 1. Πραγματικά περιστατικά και κρίση του Δικαστηρίου 2. Αρμοδιότητα Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (ΕΕΟΔ) 3. Παθητική νομιμοποίηση στην αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας 4. Κριτήρια συνδρομής της συνευθύνης του άρθρου 118Α του Ν 2725/1999 5. Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνευθύνη του άρθρου 118Α του Ν 2725/1999

bottom of page