Μαγδαληνή Ζιόνγκα

 

Τομείς ειδίκευσης

 

Εταιρικό δίκαιο, Αθλητικό δίκαιο, Αστικό δίκαιο, Δίκαιο συναλλαγών

Επαγγελματική εμπειρία

 

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, 2019-σήμερα

Νομικός Σύμβουλος αθλητικών σωματείων, προπονητών και αθλητών, 2022-σήμερα

Εκπαίδευση

ΠΜΣ αστικού δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, 2019

Πτυχίο νομικής Νομικής Σχολής Αθηνών, 2017

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά