Υπηρεσίες

Το Δικηγορικό Γραφείο Λιανός & Συνεργάτες παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του αθλητικού δικαίου:

Προφίλ εντολέων

Διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, ερασιτεχνικές αθλητικές ενώσεις, επαγγελματικές αθλητικές ενώσεις

 

Αθλητικά σωματεία, τμήματα αμειβομένων αθλητών, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες

 

Ιδιωτικά γυμναστήρια, ιδιωτικές αθλητικές σχολές, φορείς αθλητικού τουρισμού, φορείς αθλητικής αναψυχής

Αθλητές, προπονητές, αθλητικοί διαμεσολαβητές, διαιτητές, μέλη αθλητικών φορέων

Αθλητικό ιδιωτικό δίκαιο

Εγγραφή, δικαιώματα, υποχρεώσεις και διαγραφή μελών

Συνεδριάσεις και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Συνέλευσης και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Αθλητικές συμβάσεις μεταξύ αθλητικών φορέων, προπονητών και αθλητών

Προσβολή ελαττωματικών αποφάσεων αθλητικών φορέων

Καταστατικά, κανονισμοί και προκηρύξεις αθλητικών φορέων

Πειθαρχικές τιμωρίες αθλητικών φορέων σε μέλη, προπονητές, διαιτητές και αθλητές

Εγγραφές και μεταγραφές αθλητών

Επίλυση αθλητικών διαφορών ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών

Επίλυση οικονομικών διαφορών ενώπιον Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών ​

Αθλητικό δημόσιο δίκαιο

Ειδική αθλητική αναγνώριση αθλητικών φορέων

Επιχορήγηση αθλητικών φορέων

Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αθλήματος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Προνόμια διακριθέντων αθλητών (διορισμός στο Δημόσιο Τομέα, παροχή οικονομικής επιβράβευσης, απ' ευθείας εισαγωγή σε σχολές κ.λπ.)

Πειθαρχικές τιμωρίες από τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ για παραβίαση κανόνων αντιντόπινγκ

Διοικητικές κυρώσεις από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Αθλητικό ποινικό δίκαιο

Βία με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

 

Παραβίαση κανόνων αντιντόπινγκ

 

Διάθεση κρατικών επιχορηγήσεων για άλλο σκοπό

 

Αλλοίωση αποτελεσμάτων αθλητικών αγώνων