Όροι χρήσης

Στόχος

Η ιστοσελίδα έχει στόχο την ενημέρωση του κοινού για την επαγγελματική και επιστημονική ταυτότητα του Δικηγορικού Γραφείου Λιανός & Συνεργάτες καθώς και τη νομική επικαιρότητα (αρθρογραφία, νομοθεσία και νομολογία) στο πεδίο του αθλητικού δικαίου.

Η ιστοσελίδα δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Διαχειριστής

Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι ο Γεώργιος Λιανός, με τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση ή απορία τους στα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) που παρατίθενται στην οικεία ενότητα της ιστοσελίδας.

Αποποίηση ευθύνης

Η δημοσιευόμενη νομολογία δεν αποτυπώνει τις επιστημονικές απόψεις ή την επαγγελματική δραστηριότητα του Δικηγορικού Γραφείου Λιανός & Συνεργάτες, αλλά αποτελεί επιλογή μεταξύ των, κατά την κρίση του Διαχειριστή, σημαντικότερων δικαστικών αποφάσεων αθλητικού δικαίου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού.

Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να ανταποκρίνεται στην, κατά τον χρόνο της κοινοποίησης του περιεχομένου, ακρίβεια και αλήθεια, ωστόσο κάθε επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη.

 

Ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την ιστοσελίδα για τυχόν ζημία που οι επισκέπτες υφίστανται ή προκαλούν, π.χ. ενδεικτικώς από την τυχόν χρήση, αξιοποίηση, μη κατανόηση, παρανόηση ή εσφαλμένη ανάγνωση του περιεχομένου, από την τυχόν δημοσίευση προσωπικών ή μη δεδομένων από τους ίδιους τους επισκέπτες, από την τυχόν εκ των υστέρων αλλαγή, διαφοροποίηση, αλλοίωση ή με κάθε άλλο τρόπο μη απόδοση του γνησίου νοήματος του περιεχομένου.

Διάθεση περιεχομένου

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες χωρίς αντάλλαγμα ή προϋπόθεση, όπως εγγραφή, σύνδεση, καταβολή αντιτίμου ή άλλη υποχρέωση, πέραν της συμμόρφωσης με το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης.

 

Οποιαδήποτε εμπορική, οικονομική ή αντίθετη με τον ενημερωτικό χαρακτήρα της ιστοσελίδας εκμετάλλευση του περιεχομένου απαγορεύεται ρητώς.

 

Τυχόν δημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή κοινοποίηση σε τρίτα μέρη με κάθε τρόπο, προφορικώς ή εγγράφως, από τους επισκέπτες επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν δημοσίευση ή κοινοποίηση θα γίνεται με ανάρτηση/αναφορά του υπερσυνδέσμου (hyperlink) της ιστοσελίδας.