Γεώργιος Λιανός

 

Τομείς ειδίκευσης

 

Αθλητικό δίκαιο

Επαγγελματική εμπειρία

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 2011-σήμερα

Νομικός Σύμβουλος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, 2019-σήμερα

Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών ομοσπονδιών, αθλητικών σωματείων, προπονητών και αθλητών, 2011-σήμερα

 

Ακαδημαϊκή εμπειρία

Ακαδημαϊκό διδακτικό έργο στη Νομική Σχολή Αθηνών, Μαθήματα: Συμβάσεις της σύγχρονης οικονομίας, Νομική μεθοδολογία και ιδιωτικό δίκαιο, 2022-σήμερα

 

Εγκεκριμένος Καθηγητής Université Sorbonne Paris Nord-IdEF, Μαθήματα: Αθλητικές εργασιακές σχέσεις, Αθλητική οργάνωση και διοίκηση, Αθλητικό δίκαιο, Δίκαιο αντιντόπινγκ, Εφαρμογές αθλητικού δικαίου, 2020-σήμερα

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Μονογραφίες

 

Αθλητικό αυτοδιοίκητο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας

Αθλητικές εργασιακές σχέσεις, Université Sorbonne Paris Nord-IdEF, 2022

 

Δίκαιο αντιντόπινγκ, Université Sorbonne Paris Nord-IdEF, 2022

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Μελέτες/Άρθρα

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), ΕφΑΔΠολΔ 2022, 668

Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο: Αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, smart contracts, fan tokens, big data, e-tickets, e-sports, live-streaming, Συν 2022, 68

Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, ΘΠΔΔ 2022, 384

 

Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων, ΔΦΝ 2021, 403

Αθλητική αστική ευθύνη από παράλειψη, Lawspot.gr, 2021

N. 4714/2020, 4726/2020, 4735/2020: Προς μια θεσμοθέτηση του αθλητικού ετεροδιοίκητου;, ΧρΙΔ 2020, 707

Μεταγραφές αθλητών για σπουδαίο λόγο, Lawspot.gr, 2020

Συνευθύνη διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα, Lawspot.gr, 2020

Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ), Lawspot.gr, 2020

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές αθλητικές σχολές, Lawspot.gr, 2020

Προνόμια διακριθέντων αθλητών, Lawspot.gr, 2020

Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες

 

Η αθλητική νομοθεσία μετά τις πρόσφατες αλλαγές μέχρι και το ν. 4831/2021, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021

Διαιτησία και διαμεσολάβηση στον αθλητισμό, Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, 2021

Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων-Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020

Εκπαίδευση

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής Αθηνών, 2021-σήμερα 

Διδάκτωρ αστικού δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, Διδακτορική διατριβή: Αθλητικό αυτοδιοίκητο, 2020

ΠΜΣ αστικού δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, 2012

Πτυχίο νομικής Νομικής Σχολής Αθηνών, 2009

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά