Γεώργιος Λιανός

 

Τομείς ειδίκευσης

 

Αθλητικό δίκαιο

Επαγγελματική εμπειρία

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 2011-σήμερα

Νομικός Σύμβουλος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, 2019-σήμερα

Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών ομοσπονδιών, ομάδων, προπονητών και αθλητών, 2011-σήμερα

 

Ακαδημαϊκή εμπειρία

Καθηγητής εγκεκριμένος από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Université Sorbonne Paris Nord στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, 2020-σήμερα

Διδασκαλία μαθημάτων: Αθλητικές εργασιακές σχέσεις, Αθλητική οργάνωση και διοίκηση, Αθλητικό δίκαιο, Δίκαιο αντιντόπινγκ

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Μονογραφίες

 

Αθλητικό αυτοδιοίκητο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας

Δίκαιο αντιντόπινγκ, Université Sorbonne Paris Nord-IdEF, 2022

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Μελέτες/Άρθρα

Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο, Συν 2022, 80

Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, ΘΠΔΔ 2022, 384

 

Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων, ΔΦΝ 2021, 403

Αθλητική αστική ευθύνη από παράλειψη, Lawspot.gr, 2021

Τυπολογία απαράδεκτων προσφυγών ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, Lawspot.gr, 2021

N. 4714/2020, 4726/2020, 4735/2020: Προς μια θεσμοθέτηση του αθλητικού ετεροδιοίκητου;, ΧρΙΔ 2020, 707

Οριοθέτηση υποχρέωσης εγγραφής προπονητών στον πίνακα προσωπικού, Lawspot.gr, 2020

Μεταγραφές αθλητών για σπουδαίο λόγο, Lawspot.gr, 2020

Συνευθύνη διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα, Lawspot.gr, 2020

Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ), Lawspot.gr, 2020

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές αθλητικές σχολές, Lawspot.gr, 2020

Προνόμια διακριθέντων αθλητών, Lawspot.gr, 2020

Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες

 

Η αθλητική νομοθεσία μετά τις πρόσφατες αλλαγές μέχρι και το ν. 4831/2021, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021

Διαιτησία και διαμεσολάβηση στον αθλητισμό, Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, 2021

Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων-Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020

Εκπαίδευση

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής Αθηνών, 2021-σήμερα 

Διδάκτωρ αστικού δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, Διδακτορική διατριβή: Αθλητικό αυτοδιοίκητο, 2020

ΠΜΣ αστικού δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, 2012

Πτυχίο νομικής Νομικής Σχολής Αθηνών, 2009

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά