Επαγγελματική εμπειρία

 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (2011-σήμερα)

Νομικός Σύμβουλος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (2019-σήμερα)

Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών ομοσπονδιών, ομάδων και αθλητών (2011-σήμερα)

 

Ακαδημαϊκή εμπειρία

 

Καθηγητής αθλητικού δικαίου στο Γαλλικό Κολλέγιο ΙdEF - Université Sorbonne Paris Nord (2020-σήμερα)

Συγγραφική δραστηριότητα

Αθλητικό αυτοδιοίκητο, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (2020)

Εκπαίδευση

 

Διδάκτωρ αστικού δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών (2020) | Διδακτορική διατριβή: Αθλητικό αυτοδιοίκητο

ΔΜΕ αστικού δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών (2012)

Πτυχίο νομικής στη Νομική Σχολή Αθηνών (2009)