Τομείς ειδίκευσης

Αθλητικό δίκαιο

Επαγγελματική εμπειρία

 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (2011-σήμερα)

Νομικός Σύμβουλος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (2019-σήμερα)

Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών ομοσπονδιών, ομάδων και αθλητών (2011-σήμερα)

 

Ακαδημαϊκή εμπειρία

Εγκεκριμένος Καθηγητής Université Sorbonne Paris Nord-IdEF (2020-σήμερα)

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Μονογραφίες

Αθλητικό αυτοδιοίκητο, Νομική Βιβλιοθήκη (2020)

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας

Ντόπινγκ, Université Sorbonne Paris Nord-IdEF (2021)

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Μελέτες

Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων, Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας (2021, 403)

N. 4714/2020, 4726/2020, 4735/2020: Προς μια θεσμοθέτηση του αθλητικού ετεροδιοίκητου;, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (2020, 707)

Επιστημονικές δημοσιεύσεις - Άρθρα

Αθλητική αστική ευθύνη από παράλειψη, Lawspot.gr (2021)

Τυπολογία απαράδεκτων προσφυγών ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, Lawspot.gr (2021)

Οριοθέτηση υποχρέωσης εγγραφής προπονητών στον πίνακα προσωπικού, Lawspot.gr (2020)

Μεταγραφές αθλητών για σπουδαίο λόγο, Lawspot.gr (2020)

Συνευθύνη διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα, Lawspot.gr (2020)

Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ), Lawspot.gr (2020)

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές αθλητικές σχολές, Lawspot.gr (2020)

Προνόμια διακριθέντων αθλητών, Lawspot.gr (2020)

Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες

Η αθλητική νομοθεσία μετά τις πρόσφατες αλλαγές μέχρι και το ν. 4831/2021, Νομική Βιβλιοθήκη (2021)

Διαιτησία και διαμεσολάβηση στον αθλητισμό, Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (2021)

Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων-Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, Νομική Βιβλιοθήκη (2020)

Εκπαίδευση

 

Διδάκτωρ αστικού δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών (2020) | Διδακτορική διατριβή: Αθλητικό αυτοδιοίκητο

ΠΜΣ αστικού δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών (2012)

Πτυχίο νομικής Νομικής Σχολής Αθηνών (2009)