top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Ελεγκτικού Συμβουλίου ΓΓΑΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/248924/17689/5033/26.7.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2337/28.7.2016)

Τροποποίηση της αριθμ. 14966/21.5.2014 (ΦΕΚ 1315/Β/23.5.2014) απόφασης περί εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τρόπου διενέργειας των ελέγχων του Ελεγκτικού Συμβουλίου του άρθρου 52 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) όπως ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Του άρθρου 27 (παρ.2 ε, περ. ιν) του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α').

β) Του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α') και του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη (ΦΕΚ 141 Α') και του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') και του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» (ΦΕΚ 143 Α').

γ) Του Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης άρθρα 10 και 22 (ΦΕΚ 94/Α/2015), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 52 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ 17-06-1999) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 2 του Ν.2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/7-11-2000) και συμπληρώθηκε με τις παρ. 3,4,5,6,7 του αρ.77 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002), το αρ.26 του Ν.3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/15-09-2004) και την παρ.15 του αρ.18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/8-10-2008).

ε) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α').

στ) Του άρθρου 52 του Ν.4049/2012 «Αντιμετώπιση της Βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 222 Α).

ζ) Του άρθρου 41 του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α').

η) Του άρθρου 177 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α'). θ) Του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014), όπως ισχύει.

ι) Των άρθρων 33 και 38 του Ν.4373/2016, όπως ισχύει.

ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) και του Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α').

ιβ) Του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

ιγ)Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015).

ιδ)Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015).

2. Την υπ'αριθμ. ΥΠ ΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/ 16055/3908/24-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή» (ΦΕΚ 2155/Β/ 07-10-2015.

3. Την αριθμ. 14966/21-05-2014 (ΑΔΑ:Β5ΦΣΓ-ΡΙΜ) (ΦΕΚ 1315/Β/23-05-2014) απόφαση τροποποίησης της αριθμ. 10942/11-4-2003 (ΦΕΚ 437 Β') απόφαση τροποποίησης της αριθμ. 33205/2000 απόφασης, περί εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τρόπου διενέργειας των ελέγχων του Ελεγκτικού Συμβουλίου του άρ.52 του Ν.2725/1999».

5. Το με αριθμ.πρωτ. 7/05-07-2016 έγγραφο του Ελεγκτικού Συμβουλίου του άρθρου 52 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει, περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 14966/21-05-2014 (ΦΕΚ 1315/Β/23-05-2014) απόφαση περί εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τρόπου διενέργειας των ελέγχων του Ελεγκτικού Συμβουλίου του άρθρου 52 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Έργο Έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) είναι η διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κάθε άλλου στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο του Ν.2725/1999, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του αρ. 52 του ιδίου Νόμου, ως ισχύει.

Άρθρο 2 Οργάνωση-Λειτουργία 1. Το Ε.Σ. λειτουργεί και στεγάζεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α). Η θητεία του είναι διετής και ασκεί τις αρμοδιότητες του συλλογικά διά των μελών του. 2. Τα μέλη του Ε.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 38 του Ν.4373/2016 (ΦΕΚ Α'49), δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων, αστικά ή ποινικά, δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη, εισήγηση ή πόρισμα ελέγχου που διατύπωσαν ή για πράξη που διενήργησαν, κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων τους. Τα μέλη του Ε.Σ. διώκονται κατόπιν εγκλήσεως, μόνον για συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση ή παραβίαση απορρήτου και υπέχουν ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις τους που τελέστηκαν από δόλο ή από βαρεία αμέλεια. 3. Σε δίκες κατά των μελών του Ε.Σ. που διώκονται για αποδιδόμενες σε αυτά πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 4. Το Ε.Σ. διαθέτει αυτόνομο πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων και στρογγυλή σφραγίδα με τα στοιχεία ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΘΡΟ 52 Ν. 2725/1999 με την οποία σφραγίζονται όλα τα έγγραφα του. 5. Το Ε.Σ. αλληλογραφεί απ' ευθείας με τους ελεγχόμενους φορείς, καθώς και με δημόσιες υπηρεσίες και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του εκάστοτε ελέγχου που πραγματοποιεί.

Άρθρο 3 Έλεγχος 1. Ο έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε, κατόπιν εντολής του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Διενέργειας Ελέγχων του παρόντος Κανονισμού. 2. Κάθε έλεγχος διενεργείται από ελεγκτική ομάδα που απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον συντονιστή και δύο τουλάχιστον ελεγκτές - μέλη του Ε.Σ., ανάλογα με τη σπουδαιότητα του αντικειμένου του εκάστοτε ελέγχου. Ως συντονιστής ορίζεται ο έχων τη μεγαλύτερη εμπειρία στη διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων.

3. Ο έλεγχος πραγματοποιείται στα γραφεία του ελεγχόμενου φορέα, δύναται όμως να πραγματοποιείται και στους χώρους όπου στεγάζεται και λειτουργεί το Ε.Σ., με βάση τα στοιχεία που θα ζητήσουν οι ελεγκτές και θα αποστείλουν οι ελεγχόμενοι. 4. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, τραπεζικού λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ελεγχόμενου φορέα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές υποχρεούνται να τηρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εχεμύθειας του Υπαλληλικού Κώδικα. 5. Οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. και κάθε άλλος φορέας υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου το οποίο θα ζητηθεί από το Ε.Σ. 6. Τα μέλη στα οποία ανατίθεται ο έλεγχος συντάσσουν ειδική έκθεση, την οποία υποβάλλουν, εις διπλούν, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Η ειδική έκθεση ελέγχου των ελεγκτών απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 7. Αντίγραφο της ειδικής έκθεσης ελέγχου υποβάλλεται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και κοινοποιείται στον ελεγχόμενο φορέα εντός μηνός από την πραγματοποίηση της σχετικής συνεδρίασης του Ε.Σ. 8. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Ε.Σ. διαπιστώνει παραβάσεις, για τις οποίες συντρέχουν λόγοι καταλογισμού, τη σχετική ειδική έκθεση ελέγχου κοινοποιεί μέσα σε προθεσμία ενός μηνός και στον αρμόδιο προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών. 9. Για ελέγχους που πρόκειται να διενεργηθούν εκτός έδρας (εκτός Αττικής), ο Πρόεδρος του Ε.Σ. υποβάλλει αίτημα για έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας οργανικής μονάδας διοικητικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται ο τρόπος μετάβασης, το μεταφορικό μέσο για τη μετακίνηση, καθώς και ο ανώτατος αριθμός των ημερών εκτός έδρας.

10. Κάθε μέλος του Ε.Σ. που μετακινείται, υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά των δαπανών στην αρμόδια οργανική μονάδα οικονομικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. για τον έλεγχο και την καταβολή των αντίστοιχων ποσών. 11. Το Ε.Σ. με απόφαση του συντάσσει Εγχειρίδιο Διενέργειας Ελέγχων, το οποίο περιλαμβάνει πρότυπα ελέγχου, πρότυπα εκθέσεων ελέγχου, καθώς και πρότυπα διαδικασιών ελέγχου και προσαρτάται ως παράρτημα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

Άρθρο 4

Πρόεδρος Ελεγκτικού Συμβουλίου 1. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη αυτών, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εκπροσωπεί το Ε.Σ. 2. Κατόπιν παραλαβής της κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού εντολής του αρμόδιου για τον αθλητισμού Υπουργού, ο Πρόεδρος ορίζει ελεγκτική ομάδα (κλιμάκιο ελέγχου) και αναθέτει στα μέλη της τη διενέργεια του ελέγχου. 3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητες του μέλος του Ε.Σ., το οποίο ορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας του Ε.Σ. 4. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. αποστέλλει κάθε μήνα στην αρμόδια οργανική μονάδα οικονομικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Α., βεβαίωση για την εκκαθάριση και καταβολή της αποζημίωσης στα μέλη και στους γραμματείς.

Άρθρο 5 Συνεδριάσεις 1. Το Ε.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον οκτώ (8) από τα μέλη του και προσδιορίσουν τα προς συζήτηση θέματα. 2. Το Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεση του μετέχουν περισσότερα από τα μισά μέλη του (απαρτία). Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Η ψηφοφορία είναι φανερή. 3. Οι συνεδριάσεις του Ε.Σ. γίνονται στην έδρα της Γ. Γ.Α. και είναι μυστικές.

Άρθρο 6

Πρακτικά Για τις συνεδριάσεις του Ε.Σ. συντάσσεται πρακτικό στο οποίο μνημονεύονται ιδίως τα ονόματα των παριστάμενων κατά τη συνεδρίαση μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, συνοπτικά τα θέματα που συζητήθηκαν, οι απόψεις που διατυπώθηκαν, οι αποφάσεις που λήφθηκαν και οι τυχόν μειοψηφίες. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα κατά τη συνεδρίαση μέλη.

Άρθρο 7 Γενική διάταξη-Εξουσιοδότηση Οποιοδήποτε θέμα εσωτερικής λειτουργίας του Ε.Σ. που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του Ε.Σ.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού οιαδήποτε προηγούμενη διάταξη του παλαιού Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας παύει να ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (άρθρο 52 Ν. 2725/99)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α.1. Έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου

Α.2. Δειγματοληψία

Α.3. Συγκέντρωση στοιχείων του ελεγχόμενου φορέα

Α.4. Ενημέρωση ελεγχόμενου φορέα

Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Β.1 Χαρακτήρας ελέγχου

Β.2. Περιεχόμενο ελέγχου

Β .3. Διαδικασία διενέργειας ελέγχου

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γ.1. Σύνταξη Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου

Γ.2. Οριστικοποίηση και Κοινοποίηση Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου

Γ.2. Φάκελος Ελέγχου

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δ.1. Υπόδειγμα απόφασης ορισμού ελεγκτικής ομάδας

Δ.2. Υπόδειγμα εγγράφου ενημέρωσης ελεγχόμενου φορέα για τη διενέργεια του

ελέγχου

Δ.3.Υποδείγματα ερωτηματολογίων ελέγχου

Δ.4. Υπόδειγμα κατάστασης παρευρισκομένων στον έλεγχο

Δ.5. Υπόδειγμα Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου

Δ.6. Υπόδειγμα εγγράφου διαβίβασης της Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της πρώτης εκδόσεως του παρόντος Εγχειριδίου Διενέργειας Ελέγχων είναι να

αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα στην προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) συμβάλλοντας στην εξασφάλιση, κατά το δυνατό, τυποποιημένης διενέργειας ελέγχων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών ομάδων. Μια ορθή προσέγγιση στην κατεύθυνση της ομοιόμορφης εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου είναι η τυποποίηση των βασικών εγγράφων και η υιοθέτηση ερωτηματολογίων ελέγχου. Τα ερωτηματολόγια αποτελούν ένα πλαίσιο συστηματικής και αντιπροσωπευτικής καταγραφής των σημείων ελέγχου, ερευνώντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες, λειτουργίες και δραστηριότητες του ελεγχόμενου φορέα. Στόχος της χρήσης των ερωτηματολογίων είναι η υποβοήθηση των ελεγκτικών ομάδων στη συλλογή πληροφοριών, με οργανωμένο τρόπο και σε συγκεκριμένα επιμέρους θέματα, ώστε οι διενεργούμενοι έλεγχοι να είναι συγκροτημένοι, πλήρεις και να οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα. Τα ερωτηματολόγια του παρόντος εγχειριδίου σχεδιάστηκαν στα πρότυπα των ερωτηματολογίων του Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β` 2197/05.09.2013). Λαμβάνοντας όμως υπόψη την πολλαπλότητα των ελεγχόμενων φορέων από το Ε.Σ. και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους, κρίνεται σκόπιμη η προσαρμογή και εξειδίκευσή τους στις απαιτήσεις έκαστου εξ αυτών, καθώς και η μελλοντική επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή τους. Το Εγχειρίδιο Διενέργειας Ελέγχων προσαρτάται ως Παράρτημα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Τρόπου Διενέργειας Ελέγχων του Ε.Σ. και αναθεωρείται και βελτιώνεται όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α.1. Έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου Έργο του Ε.Σ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2

του Ν.2725/1999, όπως ισχύει, είναι:

«α) η διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κάθε άλλου στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο του νόμου αυτού ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων,

β) η διαπίστωση της τήρησης από τα σωματεία, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες των διατάξεων των νόμων, των διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων, των κανονισμών που αφορούν διαχειριστικούς και λογιστικούς κανόνες, οι οποίοι επιβάλλονται από το νόμο αυτόν και από άλλες διατάξεις,

γ) η γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης, εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Σ. οι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, με εντολή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, από ελεγκτικές ομάδες που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. και απαρτίζονται από έναν τουλάχιστον συντονιστή και δύο τουλάχιστον ελεγκτές - μέλη του Ε.Σ., ανάλογα με τη σπουδαιότητα του αντικειμένου του εκάστοτε ελέγχου (Παράρτημα - Υπόδειγμα Δ.1.).

Ως συντονιστής της ελεγκτικής ομάδας ορίζεται ο έχων τη μεγαλύτερη εμπειρία στη διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων. Ο συντονιστής οργανώνει τον τρόπο εργασίας της ομάδας, οριοθετεί τους ρόλους μεταξύ των μελών της και εκπροσωπεί την ομάδα προς τρίτους. Έχει την ευθύνη για την ορθή διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ενεργειών του ελέγχου, όπως αυτές προσδιορίζονται στα επόμενα κεφάλαια και οφείλει να ασκεί εποπτεία στις εργασίες που πραγματοποιεί η ελεγκτική ομάδα σε κάθε επίπεδο και κάθε φάση του έλεγχου.

Α.2. Δειγματοληψία

Στις περιπτώσεις που τα μεγέθη των πληθυσμών τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν κατά τη διενέργεια του ελέγχου είναι πολύ μεγάλα, εφαρμόζεται κατάλληλη δειγματοληπτική μέθοδος, κατά τα οριζόμενα στα υπό στοιχεία Α.4., Α.4.1. και Α.4.2. του Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β` 2197/05.09.2013) ή όποια άλλη μέθοδος κριθεί κατάλληλη από την ελεγκτική ομάδα.

Α.3. Συγκέντρωση στοιχείων του ελεγχόμενου φορέα

Βασικές πηγές στις οποίες θα ανατρέξει η ελεγκτική ομάδα από τη φάση της προετοιμασίας έως την ολοκλήρωση του ελέγχου είναι:

• Σχετική νομοθεσία, αποφάσεις, εγκύκλιοι, κανονισμοί κ.λπ. που διέπουν τον ελεγχόμενο φορέα.

• Οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμοί - απολογισμοί - ισολογισμοί κ.λπ.) του ελεγχόμενου φορέα.

• Προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή άλλων ελεγκτικών οργάνων.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Σ., οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και κάθε άλλος φορέας υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου το οποίο θα ζητηθεί από το Ε.Σ.

Α.4. Ενημέρωση ελεγχόμενου φορέα Οι έλεγχοι που διενεργεί το Ε.Σ. είναι έκτακτοι και ως εκ τούτου ο προς έλεγχο φορέας δεν ενημερώνεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του ελέγχου. Το έγγραφο ενημέρωσης για τη διενέργεια ελέγχου παραδίδεται στον φορέα από τον συντονιστή της ελεγκτικής ομάδας την πρώτη ημέρα ελέγχου και περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία:

α. τον αριθμό της εντολής ελέγχου του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού

β. τον σκοπό του ελέγχου (γενικό ή ειδικό)

γ. την πλήρη επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα

δ. την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια του ελέγχου

ε. τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας

Περαιτέρω, θα πρέπει να ζητείται από τον φορέα να διαθέσει όλα τα στοιχεία και το προσωπικό που απαιτείται για την απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου (Παράρτημα - Υπόδειγμα Δ.2.). Σε περίπτωση που ο ορισθείς χρόνος διενέργειας του ελέγχου αποδειχθεί ανεπαρκής για την ολοκλήρωσή του, η ελεγκτική ομάδα υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα σε αυτόν που εξέδωσε την εντολή ελέγχου, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση παράτασης.

Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Β.1 Χαρακτήρας ελέγχου

Ο ασκούμενος έλεγχος είναι λογιστικός και διαχειριστικός, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 2 του αρ. 52 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, με σκοπό την εξακρίβωση της ορθής

λογιστικής απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης του ελεγχόμενου φορέα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Σ. ο έλεγχος είναι επιτόπιος, διενεργούμενος στα γραφεία του ελεγχόμενου φορέα, δύναται όμως να πραγματοποιηθεί και στους χώρους όπου στεγάζεται και λειτουργεί το Ε.Σ., με βάση τα στοιχεία που θα ζητήσουν οι ελεγκτές και θα αποστείλουν οι ελεγχόμενοι.

Β.2. Περιεχόμενο ελέγχου

Ο διαχειριστικός ή δημοσιονομικός έλεγχος αποβλέπει στο να διαπιστώσει ότι οι λογαριασμοί αντανακλούν πιστά τα έσοδα και τα έξοδα και έχουν σχεδιασθεί με βάση τα γενικώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα (έλεγχος της ακρίβειας των λογαριασμών) και ότι οι διάφορες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε εκτέλεση των οικείων λογαριασμών έγιναν με νόμιμο και κανονικό τρόπο (έλεγχος νομιμότητας / κανονικότητας).

Ο λογιστικός έλεγχος διενεργείται στα βιβλία και στοιχεία του φορέα ώστε να διαπιστωθεί η πιστή εφαρμογή των επιτασσομένων από την ισχύουσα νομοθεσία, περί του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου, προτύπων και κανόνων (π.χ. τήρηση Ημερολογίου, ανάπτυξη των λογαριασμών του Γενικού και Αναλυτικού Καθολικού, σύνταξη των Ισοζυγίων και των πινάκων του Ισολογισμού και των Λογαριασμών Αποτελεσμάτων Χρήσεως, η κατάσταση τόσο των τηρούμενων Λογιστικών Βιβλίων όσο και των οικείων τίτλων εισπράξεων και πληρωμών, χωρίς σβησίματα, ξέσματα, αλλοιώσεις, διαγραφές και παραπομπές, επαλήθευση των χρηματικών υπολοίπων των Λογαριασμών του Γενικού Καθολικού - ταμείο και καταθέσεις όψεως - και διαπίστωση συμφωνίας των καταχωρήσεων με τα αντίστοιχα Βιβλία Ταμείου και τα extraits των Τραπεζών). Τα μέλη των ελεγκτικών ομάδων, ανάλογα με την εξέλιξη και τις απαιτήσεις του εκάστοτε ελέγχου και εφόσον υπάρχει περαιτέρω ελεγκτικό ενδιαφέρον, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να υπερβούν το πλαίσιο των ερωτήσεων που συμπεριλαμβάνονται στα ερωτηματολόγια (Παράρτημα - Υπόδειγμα Δ.3.), συλλέγοντας επιπλέον στοιχεία, χρήσιμα για τον έλεγχο. Υπό αυτήν την έννοια, η ελεγκτική ομάδα, εάν κρίνει απαραίτητο, μπορεί να προσθέσει και άλλα ερωτήματα για την υποβοήθηση του έργου της.

Β.3. Διαδικασία διενέργειας ελέγχου

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:

• Επιτόπια επίσκεψη / αυτοψία της ελεγκτικής ομάδας στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα.

• Συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων του ελέγχου.

• Συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ελέγχου.

Ο συντονιστής της ελεγκτικής ομάδας παραδίδει το έγγραφο ενημέρωσης διενέργειας ελέγχου και παρουσιάζει συνοπτικά τις αρμοδιότητες του Ε.Σ. και τη διαδικασία διενέργειας του ελέγχου στα αρμόδια στελέχη του ελεγχόμενου φορέα και συμφωνείται το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου. Σε ημερήσια βάση επιβεβαιώνεται η παρουσία των αρμοδίων στελεχών του ελεγχόμενου φορέα μέσω συμπλήρωσης της Κατάστασης Παρευρισκομένων στον Έλεγχο (Παράρτημα - Υπόδειγμα Δ.4.).

Η ελεγκτική ομάδα συμπληρώνει τα ερωτηματολόγια και καταγράφει τις παρατηρήσεις και τα βασικά αποδεικτικά στοιχεία που επαληθεύουν το ζητούμενο κάθε ερώτησης σχετικά με τη συμμόρφωση ή τις ελλείψεις. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τον έλεγχο πρέπει να είναι επαρκή (σε ποσότητα), συναφή (προς τα ερωτήματα του ελέγχου) και αξιόπιστα (αντικειμενικά και έγκυρα).

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, τραπεζικού λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ελεγχόμενου φορέα, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Ως ήδη δε ελέχθη, οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και κάθε άλλος φορέας υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου το οποίο θα ζητηθεί από το Ε.Σ.

Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας ελέγχου από τον ελεγχόμενο φορέα, η οποία διαπιστώνεται με έκθεση του Ε.Σ. ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός με απόφασή του, που εκδίδεται με μέριμνα της αρμόδιας οργανικής μονάδας οικονομικών υπηρεσιών, αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς τον συγκεκριμένο αθλητικό φορέα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών (παρ. 3 αρ. 52 του Ν.2725/1999).

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γ.1. Σύνταξη Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου

Το στάδιο αυτό συνίσταται σε:

• Σύνταξη τυποποιημένης, κατά το δυνατό, Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου από την ελεγκτική ομάδα, με σαφή διατύπωση ευρημάτων, συμπερασμάτων και προτάσεων (π.χ. παραβάσεις συγκεκριμένων νομικών - κανονιστικών διατάξεων, αναλυτικό προσδιορισμό του είδους και του ύψους της ζημίας ) (Παράρτημα - Υπόδειγμα Δ.5.).

• Υποβολή της έκθεσης στον Πρόεδρο του Ε.Σ. εις διπλούν.

Οι ειδικές εκθέσεις ελέγχου των ελεγκτών απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Σ., να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Εάν διαπιστωθεί παράβαση, η ελεγκτική ομάδα έχει υποχρέωση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 52 του Ν. 2725/1999, να περιλάβει στην έκθεσή της τις κατά την κρίση της ενδεικνυόμενες ενέργειες για τις τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές και ποινικές ευθύνες του ελεγχόμενου φορέα ή των μελών των οργάνων διοίκησής του.

Κατά τη σύνταξη της Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

• Οι διατυπώσεις να είναι περιεκτικές, σαφείς και ακριβείς.

• Τα ευρήματα να αναλύονται και να τεκμηριώνονται επαρκώς.

• Οι προτάσεις - συστάσεις να απευθύνονται σε αυτούς που έχουν την αρμοδιότητα για την ανάληψη των μέτρων συμμόρφωσης. Γενικώς, οι ειδικές εκθέσεις ελέγχου θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα (1),σαφήνεια (2), λακωνικότητα (3) και να είναι εποικοδομητικές (4).

Γ.2. Οριστικοποίηση και Κοινοποίηση Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου

• Εισαγωγή της έκθεσης προς συζήτηση σε συνεδρίαση του Ε.Σ.

• Λήψη απόφασης αποδοχής ή αναπομπής της έκθεσης προς συμπλήρωση (αναφορικά με την πληρότητά της ή τη διατύπωση των συμπερασμάτων και των προτάσεων της ελεγκτικής ομάδας).

• Διαβίβαση αντιγράφου της έκθεσης στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, εντός μηνός από την πραγματοποίηση της σχετικής συνεδρίασης του Ε.Σ., καθώς και στον ελεγχόμενο φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 52 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων για τις οποίες συντρέχουν λόγοι καταλογισμού, η έκθεση κοινοποιείται και στον αρμόδιο προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών. Αντίγραφο της εκθέσεως διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού ή/και σε λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες ή όργανα, όταν προκύπτουν ζητήματα για τα οποία προβλέπονται δικές τους κατά το νόμο ενέργειες. Εφόσον πιθανολογούνται ποινικές παραβάσεις, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός έχει την υποχρέωση, μέσα σε ένα μήνα, να διαβιβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Γ.2. Φάκελος Ελέγχου

Η ελεγκτική ομάδα με ευθύνη του συντονιστή της δημιουργεί φάκελο ελέγχου. Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα του ελέγχου και το αποδεικτικό υλικό το οποίο συγκεντρώνεται σε κάθε φάση του και κατά την κρίση του ελεγκτή παρέχει αποδείξεις για την ειδική έκθεση ελέγχου.

Τα απαραίτητα στοιχεία του φακέλου είναι τα εξής:

• Απόφαση σύστασης ελεγκτικής ομάδος.

• Έγγραφο ενημέρωσης για τη διενέργεια ελέγχου.

• Καταστάσεις παρευρισκομένων στον έλεγχο.

• Υλικό τεκμηρίωσης της δειγματοληψίας (εφόσον έγινε χρήση της μεθόδου).

• Ερωτηματολόγια ελέγχου με υπογραφές των μελών της ελεγκτικής ομάδας.

• Τεκμήρια που στοιχειοθετούν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.

• Ευρήματα προηγούμενων ελέγχων (εάν είχαν διενεργηθεί).

• Αντίγραφο της υπογεγραμμένης ειδικής έκθεσης ελέγχου.

• Έγγραφο κοινοποίησης της ειδικής έκθεσης ελέγχου.

(1) Να ευσταθούν και να είναι απαλλαγμένες από στρεβλώσεις.

(2) Να μην περιέχουν αμφισβητούμενα στοιχεία. Να είναι ευανάγνωστες και εύληπτες. Να αποφεύγουν την αμφισημία και να διέπονται από λογική οργάνωση του υλικού, ώστε να είναι κατανοητές.

(3) Να περιορίζονται στο θέμα, αποφεύγοντας περιττές λεπτομέρειες.

(4) Χωρίς αναιτιολόγητες επικρίσεις και με στόχο να βοηθήσουν τους αρμοδίους να

αποφύγουν μελλοντικά προβλήματα.

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

*Ακολουθεί σχετικό γράφημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Μαρούσι, 26 Ιουλίου 2016


댓글


bottom of page