top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώρισηΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/1.9.2020 (ΦΕΚ Β΄ 3675/3.9.2020)


Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

5. Του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

6. Του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).

7. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).

Β.

1. Τον α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής» (Α’ 101).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη (Β΄ 3099).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/464751/40346/29232/4685/2813/31-8-2020 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε:


ΑΡΘΡΟ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «somateia.gga.gov.gr», στο οποίο τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, εγγράφονται, αφού έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία που προβλέπονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.


ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Σκοποί του Ηλεκτρονικού Μητρώου του προηγούμενου άρθρου είναι:

α. η στήριξη των αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού,

β. η για τους σκοπούς του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά,

γ. η αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα, όπως και κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που καθιερώνεται με διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης,

2. το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, για τους τρίτους επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του σωματείου ως ερασιτεχνικού και ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού, η δε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή, που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου σωματείου στο Μητρώο.


ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τα αθλητικά σωματεία, προκειμένου να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 1 της παρούσας, καταχωρούν και υποβάλλουν αποκλειστικά διαμέσου της πλατφόρμας, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από το αθλητικό σωματείο, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας της αίτησης που έχει υποβάλλει το αθλητικό σωματείο, από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α.

3. Ο έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των αναγκαίων ειδικότερων στοιχείων εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, όπως καταχωρήθηκαν και υποβλήθηκαν από το αθλητικό σωματείο, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας (ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ). Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προκύψει ότι υπάρχει οποιαδήποτε έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο μητρώο.

4. Το αιτούν αθλητικό σωματείο, ενημερώνεται για την αποδοχή ή μη της εγγραφής του, μέσω της πλατφόρμας.

5. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση σε ηλεκτρονική μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποκλειστικά στην πλατφόρμα.

6. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.


ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Η υποβολή και ο έλεγχος των αιτήσεων των αθλητικών σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο διενεργείται σε δυο κύκλους.

2. Ο πρώτος κύκλος υποβολής που εκκίνησε στις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους, ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Ο έλεγχος του πρώτου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31/10/2020.

3. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά έως τις 11/09/2020 και σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, ελέγχθηκαν ως ελλιπείς, έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης και επανυποβολής κατά τον δεύτερο κύκλο, ο οποίος λήγει στις 30/11 του τρέχοντος έτους. Ο έλεγχος του δεύτερου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31/12/2020.


ΑΡΘΡΟ 5

ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), του οποίου το Ηλεκτρονικό Μητρώο αποτελεί υποκατηγορία, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων για την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται on line για πέντε (5) έτη, και φυλάσσονται πέραν τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του Μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.


...


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

Comentarios


bottom of page