top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Συμπερίληψη αθλητικών νομικών προσώπων στα ασφαλιστικά μέτρα στήριξης εν όψει κορωνοϊούΥΑ Δ.15/Δ ́/οικ.13412/327/27.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1077/27.3.2020)


Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α ́ 68).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α ́ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α ́ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 (Α ́ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Α.1053/20.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α ́55), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονωϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β ́949), όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. Α.1054/20.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α ́55), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονωϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β ́950), όπως ισχύει.

8. Το αριθ. 13398/Δ4 810/26.3.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α ́ 110).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων - Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

1.α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητών έως 31/3/2020 και 30/4/2020, αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9/2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

2. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

3. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

Άρθρο 2

Δικαίωμα υπαγωγής

1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α ́ 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα.

3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα, που προκύπτει κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 (Α ́ 43), η οποία αφορά περιόδους απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.

Άρθρο 3

Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων

Αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020 η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29.3 Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα βάτες, βαφή ή δέψη

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (έκτων υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)

03.11 Θαλάσσια αλιεία

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα

10.52 Παραγωγή παγωτών

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

11.01 Απόσταξη, ανακαθορισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05 Ζυθοποιία

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20 Υφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπόγγων και διχτύων

13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14 Κατασκευή εσωρούχων

14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

15.20 Κατασκευή υποδημάτων

16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και

σπαρτοπλεκτικής

17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι 17.22.13 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι 17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11 Εκτύπωση εφημερίδων

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51.13 Παραγωγή πυροτεχνημάτων

20.51.14 Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)

20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων

22.29.25 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες

23.19.22 Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών

25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03 Κατασκευή στρωμάτων

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων

32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33.12 Επισκευή μηχανημάτων

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου - υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών

46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών

46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών

46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων

46.17.11.24 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ

46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής

46.17.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

46.18.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και

τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού

46.18.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α. 46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών

46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων

46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων

46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο

ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων 46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 )

47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών

47.24.16.10 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

47.24.17 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε

εξειδικευμένα καταστήματα

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό

47.75 εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες(47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79).

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88).

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32 Εκμετάλλευση ταξί

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24 Διακίνηση φορτίων

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29 Αλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.11 Έκδοση βιβλίων

58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

58.13 Έκδοση εφημερίδων

58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές

60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών

61.90.10.02 Υπηρεσίες ραδιοταξί

61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) 63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

69.10 Νομικές δραστηριότητες

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1 )

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

73.11 Διαφημιστικά γραφεία

73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού (78.10.11.02)

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού (78.20.16)

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από Αλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες (78.30.16)

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 80.30 Δραστηριότητες έρευνας

81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.)

82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

84.13.15 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια

84.13.16 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

85.10 Προσχολική εκπαίδευση

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη (86.90.11) 88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02 Δραστηριότητες μουσείων

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94.99.16.02 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09.19 Διάφορες Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές (96.09.19.03), Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίουτύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο OnlineMedia) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020


Comments


bottom of page