top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση διατάξεων για ορισμό εκπροσώπων εν ενεργεία αθλητών και προπονητώνΥΑ 639018/23.12.2022 (ΦΕΚ Β΄ 7227/31.12.2022)


Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/311198/30.6.2022 (Β’ 3717) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον τρόπο ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 22 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 4908/2021 (Α’ 52).

2. Τα άρθρα 3, 12 και 21 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ιδίως το Κεφάλαιο ΙΑ’ αυτού (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

7. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/2019 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

13. Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών στις περιπτώσεις που: α) η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης και β) υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/αθλητριών και προπονητών/προπονητριών για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε τις εξής τροποποιήσεις: α) στο άρθρο 4 τροποποιείται η παρ. 2 και προστίθενται παρ. 6 και 7 και β) στο άρθρο 5 τροποποιούνται οι παρ. 3 και 4 και κατόπιν των τροποποιήσεων αυτών η απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:


Άρθρο 1

Αντικείμενο - Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), του τρόπου ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών ομοσπονδιών στις περιπτώσεις που: α) η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης και β) υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/αθλητριών και προπονητών/προπονητριών για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης.


Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Αντιπροσωπευτικότερο σωματείο αθλητών/αθλητριών: Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους αθλητές/αθλήτριες του ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου άθλησης, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες. Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους αθλητές/αθλήτριες διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες. Μεταξύ σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες του ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου άθλησης και σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι το δεύτερο εφόσον, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο αριθμός των μελών του - εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών - είναι είτε μεγαλύτερος από είτε ίσος με τον αριθμό των μελών - εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών - του πρώτου, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση αντιπροσωπευτικότερο είναι το πρώτο.

2. Αντιπροσωπευτικότερο σωματείο προπονητών/προπονητριών: Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο, δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους προπονητές/προπονήτριες του ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου άθλησης, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες. Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους προπονητές/προπονήτριες διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες.

Μεταξύ σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες του ίδιου αθλήματος ή το ίδιου κλάδου άθλησης και σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι το δεύτερο εφόσον, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο αριθμός των μελών του - εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών - είναι είτε μεγαλύτερος από είτε ίσος με τον αριθμό των μελών - εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών- του πρώτου, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση αντιπροσωπευτικότερο είναι το πρώτο.

3. Αρχαιότερο σωματείο: Το σωματείο αθλητών/αθλητριών ή προπονητών/προπονητριών που προηγείται χρονικά ως προς την καταχώριση του αρχικού καταστατικού του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

4. Εν ενεργεία αθλητής/αθλήτρια: Ο αθλητής ή η αθλήτρια που: α) διαθέτει δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε ισχύ και κάρτα υγείας αθλητή/αθλήτριας και β) είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών/αθλητριών που τηρείται από την οικεία ομοσπονδία.

5. Εν ενεργεία προπονητής/προπονήτρια: Ο/η επαγγελματίας που: α) έχει αναγγελθεί προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), β) είναι καταχωρισμένος/η στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α. έχοντας λάβει ατομικό αριθμό μητρώου και η άδειά του είναι σε ισχύ και γ) δεν έχει καταθέσει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης του επαγγέλματος, έχοντας παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την κατάθεση.

6. Κρίσιμος χρόνος: Ως κρίσιμος χρόνος θεωρείται η 31η Αυγούστου του έτους των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής ομοσπονδίας, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).


Άρθρο 3

Ορισμός εκπροσώπων όταν η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης και όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/αθλητριών και προπονητών/προπονητριών

1. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης (παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999).

2. Στην περίπτωση της παρ. 1, κατά την οποία η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης, αν υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα σωματεία αθλητών/αθλητριών είτε του ίδιου αθλήματος ή κλάδου άθλησης είτε των διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ομοσπονδία, ο/η εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του/η αναπληρώτριά της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του αντιπροσωπευτικότερου κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείου των αθλητών/αθλητριών.

3. Στην περίπτωση της παρ. 1, κατά την οποία η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης, αν υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα σωματεία προπονητών/προπονητριών είτε του ίδιου αθλήματος ή κλάδου άθλησης, είτε των διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ομοσπονδία, ο/η εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και ο αναπληρωτής του/η αναπληρώτριά της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του του αντιπροσωπευτικότερου κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείου των προπονητών/προπονητριών.


Άρθρο 4

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Στις περιπτώσεις του άρθρου 3 οι οριζόμενοι εκπρόσωποι των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, καθώς και οι αναπληρωτές τους/αναπληρώτριές τους, είναι υποχρεωτικά εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες και εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες αντίστοιχα.

2. Οι εκπρόσωποι των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών με τους αναπληρωτές τους/τις αναπληρώτριές τους, ορίζονται με τη διαδικασία της παρούσας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς την οικεία Ομοσπονδία και για το σύνολο της θητείας του Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταγενέστερη του ορισμού τους μεταβολή είτε στον αριθμό των εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα, είτε στον αριθμό των μελών των σωματείων αθλητών/αθλητριών ή προπονητών/προπονητριών.

3. Οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να παρέχουν αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σε κάθε ενδιαφερόμενο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όλα τα ζητηθέντα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας, ιδίως τον αριθμό των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, που διαθέτουν, ανά καλλιεργούμενο άθλημα ή κλάδο άθλησης, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία τους, καθώς και κάθε απαιτούμενο στοιχείο προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν παραστεί ανάγκη, το αντιπροσωπευτικότερο κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείο αθλητών/αθλητριών και προπονητών/προπονητριών.

4. Αν από τη σύγκριση δύο ή περισσότερων σωματείων αθλητών/αθλητριών ή/και προπονητών/προπονητριών δεν είναι εφικτό, σύμφωνα με την παρούσα, λόγω ίδιου αριθμού μελών να προκύψει το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο, ο/η εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών ή/και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών αντιστοίχως, καθώς και ο/η αναπληρωτής/αναπληρώτρια, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του αρχαιότερου σωματείου.

5. Η επιλογή του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου γίνεται με βάση τα μητρώα των αθλητών, που τηρούνται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και το μητρώο των προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθληση, που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Α.

6. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του, δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικότερο σωματείο, αν στο καταστατικό του έχουν περιληφθεί τοπικοί περιορισμοί ως προς την εγγραφή μελών ή/και την εκλογή τους στα καταστατικά του όργανα.

7. Το κώλυμα των περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2725/1999 ισχύει και για τους εκπροσώπους των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και τους αναπληρωτές τους/τις αναπληρώτριές τους, που ορίζονται με την παρούσα.


Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις

1) Για τα ΔΣ των ομοσπονδιών, που αναδείχθηκαν από τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής ομοσπονδίας κατά το έτος 2021 και δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι αθλητών ή προπονητών με τους αναπληρωτές τους, ο ορισμός τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2) Για τα ΔΣ των ομοσπονδιών, που αναδείχθηκαν από τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής ομοσπονδίας κατά το έτος 2021 και έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι αθλητών ή προπονητών με τους αναπληρωτές τους κατά τρόπο αντίθετο με τις διατάξεις της παρούσας, ο ορισμός τους γίνεται κατόπιν ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 κρίσιμος χρόνος θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

4) Εάν μέχρι την 31η.12.2021 δεν είχε συσταθεί σωματείο αθλητών ή προπονητών, κρίσιμος χρόνος θεωρείται η 14η.7.2022.


Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός


Comments


bottom of page