top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΜαγδαληνή Ζιόνγκα

Σύστημα αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ»ΥΑ 363353/27.12.2023 (ΦΕΚ Β΄ 7512/31.12.2023)


Σύστημα Αξιολόγησης Αθλητικών Ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ»


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 21 και 27 του ν. 5025/2023 (Α’ 42).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 11).

5. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).

6. Το π.δ. 81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων» (Α’ 130).

8. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

9. Την υπ’ αρ. 627498/28-12-2023 Εισηγητική Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Την ανάγκη καθορισμού των επιμέρους δεικτών, που απαρτίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης των αθλητικών ομοσπονδιών, της βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης και της διαδικασίας αξιολόγησης και του ποσού της επιχορήγησης που συνδέεται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός του συστήματος αξιολόγησης Ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ»

1. Σκοπός του συστήματος αξιολόγησης Ομοσπονδιών με την ονομασία «ΧΙΛΩΝ», είναι η εφαρμογή αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων στην αξιολόγηση της χρηστής διακυβέρνησης των Ομοσπονδιών και η σύνδεση του συστήματος αυτού και με τη χρηματοδότησή τους. Η αξιολόγηση αυτή στηρίζεται σε μετρήσιμα, ποσοτικά δεδομένα και δείκτες.

2. Το σύστημα αυτό εντάσσεται στην κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού/Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων και διαδικασιών στην αξιολόγηση των Ομοσπονδιών και στον εξορθολογισμό και βελτιστοποίηση των διαδικασιών της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης τους.

3. Επιμέρους στόχοι του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης είναι οι εξής:

- Η εφαρμογή των βασικών αρχών της αξιοκρατίας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στη διαδικασία χρηματοδότησης των αθλητικών Ομοσπονδιών.

- Η σύνδεση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας με αντικειμενικά κριτήρια και πραγματικά δεδομένα.

- Ο εντοπισμός των δυνατών και των αδύνατων σημείων στη δράση κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας, ώστε να ενισχυθούν τα σημεία που παρουσιάζουν αδυναμίες.

- Η καλλιέργεια κουλτούρας αξιολόγησης των αθλητικών φορέων και χρήσης των μετρήσιμων δεδομένων για την επίτευξη των στόχων κάθε Ομοσπονδίας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, την εφαρμογή καλών πρακτικών και τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο.

- Η συμμόρφωση με τις γενικές αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καλύτερη διακυβέρνηση στον αθλητισμό.

 

Άρθρο 2

Μέθοδος Αξιολόγησης

2.1 Δεδομένα

Αντικείμενο αξιολόγησης του συστήματος «ΧΙΛΩΝ», αποτελεί η συνολική δραστηριότητα όλων των αθλητικών Ομοσπονδιών, Ολυμπιακών, μη Ολυμπιακών και Ομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Το σύστημα αξιολόγησης «ΧΙΛΩΝ» προβλέπει για την αξιολόγηση των Ομοσπονδιών την συλλογή στοιχείων (αριθμητικών δεδομένων) που αφορούν στις εξής γενικές κατηγορίες κριτηρίων:

i. Μέγεθος

ii. Δραστηριότητα

iii. Διακρίσεις

iv. Διακυβέρνηση

Τα ως άνω τέσσερα (4) κριτήρια διαιρούνται σε είκοσι (20) υπό-κριτήρια και σαράντα εννέα (49) δείκτες, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1. Για τη συλλογή και αποτύπωση όλων των ως άνω δεδομένων, χρησιμοποιείται αρχείο προγράμματος Excel, αποτελούμενο από πέντε (5) φύλλα εργασίας, ένα για κάθε κατηγορία κριτηρίων, καθώς και ένα φύλλο με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης από τις αθλητικές Ομοσπονδίες (Παράρτημα 4).

Ειδικότερα, για κάθε κριτήριο τα στοιχεία που αφορούν στους δείκτες και που πρέπει να εισαχθούν στο εν λόγω αρχείο Excel είναι:

(α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ:

i. το έτος ίδρυσης της Ομοσπονδίας,

ii. ο αριθμός των ολυμπιακών αθλημάτων και ο αριθμός των αθλημάτων με ειδική αθλητική αναγνώριση που καλλιεργεί η Ομοσπονδία. Στη συνέχεια αναφέρονται ονομαστικά τα αθλήματα,

iii. ο αριθμός των Ενώσεων που υπάγονται σε κάθε ομοσπονδία και έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 17 του ν. 2725/1999 ανά άθλημα,

iv. ο αριθμός ενεργών σωματείων ανά άθλημα και ο αριθμός σωματείων που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),

v. ο αριθμός των ενεργών αθλητών (ανανεώσεις δελτίων αθλητικής ιδιότητας) ανά άθλημα και

vi. ο αριθμός προπονητών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ανά άθλημα.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αντλούνται αυτοματοποιημένα από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Φορέων και θα πρέπει οι Ομοσπονδίες να έχουν καταχωρήσει προηγουμένως και εγκαίρως τα σχετικά στοιχεία σε αυτό, αλλιώς δεν θα δύνανται να αξιολογηθούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.

vii. ο αριθμός των ανά άθλημα αγωνισμάτων που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Ανδρών/Γυναικών (Α/Γ), δηλ. ο αριθμός των χρυσών μεταλλίων που απονέμονται στις αντίστοιχες διοργανώσεις, είναι τα μόνα στοιχεία που εισάγονται από τις Ομοσπονδίες στο συγκεκριμένο φύλλο.

(β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ: Για κάθε άθλημα με ειδική αθλητική αναγνώριση που καλλιεργεί κάθε Ομοσπονδία, συμπληρώνεται ο πίνακας των διακρίσεων που έχουν πετύχει οι αθλητές της, καταλαμβάνοντας από την 1η ως την 8η θέση, στις τελευταίες -πριν την συμπλήρωση του πίνακα- Ολυμπιακές, Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στις στήλες του πίνακα καταχωρούνται:

i. το έτος της διάκρισης,

ii. το άθλημα,

iii. το αγώνισμα,

iv. η διοργάνωση,

v. η ηλικιακή κατηγορία (Α/Γ, ΝΑ/ΝΓ, Ε/Ν, Π/Κ),

vi. το φύλο του/των αθλητή/των,

vii. η κατάταξη και

viii. ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων αθλητών ή ομάδων ανά αγώνισμα.

Στο τέλος του πίνακα, υπάρχει σχετική στήλη για την εισαγωγή σχολίων (όνομα αθλητή ή ομάδας, τόπος διοργάνωσης ή άλλες χρήσιμες λεπτομέρειες).

Οι Ολυμπιακές Ομοσπονδίες και οι Ομοσπονδίες ΑμεΑ που έχουν Ολυμπιακές/Παραολυμπιακές διοργανώσεις καταχωρούν σε ξεχωριστούς πίνακες τις διακρίσεις στα αθλήματα και στα αγωνίσματα που περιέχονται στο Ολυμπιακό/Παραολυμπιακό αγωνιστικό πρόγραμμα για την τρέχουσα περίοδο και ξεχωριστά, σε άλλον πίνακα, τα μη Ολυμπιακά αγωνίσματα και αθλήματα. Ακολουθεί ο πίνακας των διακρίσεων (θέσεις από 1η έως 3η) με βάση την πιο πρόσφατη διεξαγωγή άλλων, δευτερευουσών διοργανώσεων (Μεσογειακοί Αγώνες, Βαλκανικοί Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελλα κ.λπ.) με τα ίδια στοιχεία ανά έτος, άθλημα, αγώνισμα, διοργάνωση κ.λπ. Στη συνέχεια συμπληρώνεται πίνακας με τις συμμετοχές στις δέκα (10) τελευταίες διοργανώσεις Ολυμπιακών/ Παραολυμπιακών Αγώνων, εισάγοντας συγχρόνως και τον αριθμό των αθλητών που συμμετείχαν ανά διοργάνωση.

(γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας καταχωρείται ο αριθμός διοργανώσεων σε εθνικό επίπεδο που διοργανώνει η Ομοσπονδία ανά άθλημα παρέχοντας τα στοιχεία για το έτος αξιολόγησης. Τα στοιχεία που απαιτούνται αφορούν στον αριθμό σωματείων, στον αριθμό αθλητών και στον αριθμό αγωνισμάτων, για τις κατηγορίες:

- Πανελλήνιο Ανδρών/Γυναικών (Για τα ομαδικά αθλήματα εννοούνται οι εθνικές κατηγορίες πρωταθλημάτων)

- Πανελλήνιο Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών

- Πανελλήνιο Εφήβων/Νεανίδων

- Πανελλήνιο Παίδων/Κορασίδων

- Πανελλήνιο Παμπαίδων/Παγκορασίδων

Εισάγονται επίσης στοιχεία που αφορούν στον αριθμό διοργανώσεων σε περιφερειακό επίπεδο ανά άθλημα που διοργανώνει η Ομοσπονδία, στον αριθμό των σωματείων που συμμετέχουν σε περιφερειακό επίπεδο ανά άθλημα, στον αριθμό των διοργανώσεων σε τοπικό επίπεδο που διοργανώνει η Ομοσπονδία. Αναφέρονται στοιχεία για τις διοργανώσεις που έχει αναλάβει η Ομοσπονδία ως εξής:

- Διοργάνωση διεθνών αγώνων την τελευταία 3ετία (Παγκόσμιο/Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Κύπελλο (έτος αξιολόγησης και δύο προηγούμενα έτη)

- Ανάληψη διεθνών αγώνων (Παγκόσμιο/Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Κύπελλο) την επόμενη 3ετία (του έτους αξιολόγησης)

Καταχωρούνται, επίσης, στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των

- Εθνικών προπονητών

- Αποσπασμένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Αναφέρεται, επίσης, αν η Ομοσπονδία διοργανώνει Αγώνες Βετεράνων.

Στη συνέχεια εισάγεται ο συνολικός αριθμός των αθλητών στις εθνικές ομάδες ανά κατηγορία (Α/Γ, ΝΑ/ ΝΓ, Ε/Ν, Π/Κ) και ο αριθμός των διοργανώσεων που συμμετείχαν οι εθνικές ομάδες ανά κατηγορία (Α/Γ, ΝΑ/ΝΓ, Ε/Ν, Π/Κ).

Επίσης εισάγονται στοιχεία που αφορούν σε προετοιμασίες εθνικών ομάδων στο εξωτερικό (αθλητοημέρες), σε προετοιμασίες εθνικών ομάδων στο εσωτερικό (αθλητοημέρες), σε δράσεις εκπαίδευσης/ημερίδες επιμόρφωσης (αριθμός-σύντομη περιγραφή). Επισημαίνεται ότι με τον όρο "αθλητοημέρες" νοείται το γινόμενο των αθλητών επί των ημερών προετοιμασίας (π.χ. ένα camp 6 αθλητών για 4 ημέρες, σημαίνει 6x4=24 αθλητοημέρες).

Τα στοιχεία που αφορούν στους ελέγχους ντόπινγκ (εντός και εκτός αγώνων) και στις παραβιάσεις του Κανονισμού Αντιντόπινγκ κατά την τελευταία τριετία εισάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.).

Τα στοιχεία που αφορούν στη διασπορά των αθλημάτων της Ομοσπονδίας στο σύνολο των Δήμων και στο σύνολο των νησιωτικών Δήμων (νησιωτικότητα) προκύπτουν από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων και θα συμπληρωθούν από τη ΓΓΑ.

(δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Τα στοιχεία που καλούνται οι Αθλητικές Ομοσπονδίες να καταχωρίσουν, στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας, αφορούν αναλυτικά στον αριθμό προσωπικού που απασχολούν (εξαιρουμένων των προπονητών και τεχνικών συμβούλων) και στον αριθμό των υπαλλήλων τους που έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο [επομένως η μισθοδοσία τους γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)].

Τα επόμενα στοιχεία εισάγονται από τη ΓΓΑ και αφορούν στον αριθμό των Κανονισμών και εγκεκριμένων Κανονισμών ανά άθλημα, ο κατ’ ελάχιστον αριθμός των οποίος ορίζεται στο άρθρο 27 του ν. 2725/1999.

Καταχωρείται επίσης η ιστοσελίδα του φορέα και στη συνέχεια τα στοιχεία που αφορούν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στον αριθμό των Επιτροπών που έχει συστήσει η ομοσπονδία και των μελών τους. Ακολουθούν πληροφορίες αναφορικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων (έξι κατηγορίες) και πληροφορίες που αφορούν σε τυχόν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις διοικητικές ή αστικές (οικονομικές), (αριθμός, ποσά).

Ακολουθούν στοιχεία που αφορούν στον αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που τυχόν εξέπεσαν το τρέχον έτος, ενώ εισάγεται σε

επόμενο πεδίο το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπεύθυνου αθλητικής ακεραιότητας (υπάρχει η επιλογή "ΌΧΙ" στην περίπτωση που δεν υπάρχει).

Ακολουθεί η καταχώρηση της αναλογίας διοικητικών εξόδων (μισθοδοσία και λειτουργικές δαπάνες) ως ποσοστό (%) επί του προϋπολογισμού, το ποσό (σε ευρώ) των χορηγιών που εισπράχθηκαν, των εσόδων από παράβολα για δελτία αθλητών, συμμετοχές σε πρωταθλήματα κ.λπ., των δαπανών για αθλητικό εξοπλισμό κατά τα τελευταίο έτος.

Εισάγονται ακόμη στοιχεία για τις οφειλές σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού/ΓΓΑ που δημιουργήθηκαν το αμέσως προηγούμενο και το έτος αξιολόγησης (σε ευρώ) και για το σύνολο των οφειλών στις ίδιες εγκαταστάσεις καθώς και για τη συσσώρευση οφειλών (διαφορά μεταξύ των δύο τελευταίων ετών στις ληξιπρόθεσμες οφειλές/απλήρωτες υποχρεώσεις).

Επίσης από τη ΓΓΑ εισάγεται ο αριθμός των ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί προς την Ομοσπονδία και δεν έχουν απαντηθεί.

Στη συνέχεια καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν στην εξωστρέφεια της ομοσπονδίας, με αναφορά στον αριθμό Ελλήνων παραγόντων που είναι μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, στον αριθμό των Ελλήνων παραγόντων που είναι μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, στον αριθμό των Ελλήνων παραγόντων που είναι μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων διεθνών ομοσπονδιών (Μεσογειακών, Βαλκανικών κ.λπ.), στον αριθμό Ελλήνων παραγόντων που είναι μέλη επιτροπών Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών, στον αριθμό Ελλήνων παραγόντων που είναι μέλη επιτροπών Μεσογειακών και Βαλκανικών Ομοσπονδιών. Στον δείκτη εξωστρέφειας προσμετράται η ύπαρξη έδρας Διεθνούς Ομοσπονδίας στη χώρα μας (επιλογή ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

Τέλος, καταχωρείται το ποσό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τις εθνικές ομάδες για το διάστημα από 1/1 έως 31/12 του έτους αξιολόγησης, το οποίο, δεν συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες διοργάνωσης διεθνών αγώνων στο εσωτερικό.

2.2 Παραμετροποίηση-Συντελεστές Βαρύτητας

Για την αξιολόγηση όλων των παραπάνω στοιχείων εφαρμόζεται η πολυκριτηριακή ανάλυση, ώστε να εκφραστούν οι διαφορετικές οπτικές και να εξασφαλιστεί μια όσο το δυνατόν πιο σφαιρική αντιμετώπιση. Πρόκειται για μια διαδεδομένη τεχνική ανάλυσης κριτηρίων, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς στην αξιολόγηση μεγάλων οργανισμών όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ακόμη και χωρών.

Η επιτυχημένη πολυκριτηριακή ανάλυση στηρίζεται:

- στην «κανονικοποίηση» των επιδόσεων σε κάθε κριτήριο. Τούτο στοχεύει στην δημιουργία μιας κοινής κλίμακας με βάση την οποία μπορούν να συγκριθούν οι επιδόσεις σε ανόμοια κριτήρια. Για να γίνει αυτό αποτελεσματικά πρέπει να ορισθούν τιμές αναφοράς σε κάθε κριτήριο οι οποίες μπορεί να προκύπτουν είτε από το δείγμα, είτε εξωγενώς.

- στους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων. Αυτοί εκφράζουν τη σημαντικότητα που αποδίδεται σε κάθε κριτήριο και συνιστούν τα βασικά εργαλεία πολιτικής.

Για την ορθότερη μελέτη των στοιχείων και τη σύγκρισή ομοειδών δεδομένων, οι Ομοσπονδίες ομαδοποιούνται ως εξής:

- Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων

- Ομοσπονδίες μη Ολυμπιακών αθλημάτων

- Ομοσπονδίες αθλημάτων ΑμεΑ («Παραολυμπιακών αθλημάτων») και η αξιολογική σύγκριση γίνεται μεταξύ των Ομοσπονδιών της ίδιας ομάδας.

Στο Παράρτημα 1 παρατίθεται αναλυτικά η ιεραρχική δομή της πολυκριτηριακής ανάλυσης και οι σχετικοί συντελεστές βαρύτητας των δεικτών, υπό-κριτηρίων και κριτηρίων για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ στην αξιολογική περίοδο 1/01-31/12 του έτους αξιολόγησης.

Με βάση τις καθιερωμένες μαθηματικές μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης, οι τιμές αναφοράς για τον υπολογισμό των επιδόσεων του κάθε δείκτη προκύπτουν από το εύρος των τιμών όλων των Ομοσπονδιών της συγκεκριμένης ομάδας (Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, Μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, Ομοσπονδίες ΑμεΑ) για το συγκεκριμένο δείκτη. Στη συνέχεια για κάθε Ομοσπονδία η τιμή σε κάθε δείκτη κανονικοποιείται στο διάστημα [0,1] με βάση τιμές αναφοράς, ακολουθώντας μια γραμμική σχέση. Η τιμή αυτή συνδέεται με το συντελεστή βαρύτητας ανά δείκτη και έτσι προκύπτει η επίδοση κάθε Ομοσπονδίας σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο όπως περιγράφεται στο παράδειγμα του Παραρτήματος 2.

Σε ορισμένα κριτήρια, με ετερογένεια των δεδομένων, γίνεται ποιοτική αξιολόγηση με βάση τις τιμές των δεικτών σε μία κλίμακα από 1-5. Για παράδειγμα στην αξιολόγηση των δευτερευουσών διοργανώσεων, όπου είναι διαφορετικοί οι αγώνες ανά άθλημα, θα γίνει ποιοτική αξιολόγηση των διακρίσεων στην κλίμακα 1-5.

Οι μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες στα πεδία των κριτηρίων που αναφέρονται σε μεγέθη που αφορούν σε Ολυμπιακούς Αγώνες (π.χ. στο κριτήριο του Μεγέθους και των Διακρίσεων) δεν εισάγουν τιμές, ενώ οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας κατανέμονται αντίστοιχα, στα υπόλοιπα κριτήρια.

2.3 Υπολογισμός βαθμολογίας στο κριτήριο των διακρίσεων

Οι διακρίσεις αποτελούν σημαντικό κριτήριο και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ομοιόμορφη αξιολόγηση των διεθνών διακρίσεων. Οι βαθμοί που λαμβάνει κάθε διάκριση, ανάλογα με τη διοργάνωση και τη θέση που επιτυγχάνεται, απεικονίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος 3.

Εισάγεται επίσης συντελεστής ανταγωνισμού, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συμμετέχοντες αθλητές ανά αγώνισμα.

Δεδομένου ότι η άθροιση της βαθμολογίας ανά αγώνισμα δημιουργεί ανισότητες ως προς τις διακρίσεις αθλημάτων που έχουν λιγότερα αγωνίσματα (π.χ. ομαδικά αθλήματα: ενδεικτικά η κολύμβηση έχει 40 αγωνίσματα, οπότε έχει περισσότερες πιθανότητες να

αντλήσει βαθμούς στο πεδίο των διακρίσεων έναντι π.χ. της χειροσφαίρισης που έχει μόνο 2 αγωνίσματα). Και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το γεγονός αυτό, εισάγεται η έννοια της «ανηγμένης επίδοσης», ώστε να υπάρχει αναγωγή του συνολικού αριθμού μορίων της βαθμολογίας ως προς τον αριθμό των αγωνισμάτων.

Στην περίπτωση δε που μια Ολυμπιακή Ομοσπονδία καλλιεργεί και μη Ολυμπιακά αθλήματα, αυτά συμμετέχουν στη βαθμολόγηση με συντελεστή 0,25. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση αθλημάτων που έχουν τόσο Ολυμπιακά αγωνίσματα όσο και μη Ολυμπιακά αγωνίσματα, εν προκειμένω τα μη Ολυμπιακά αγωνίσματα συμμετέχουν με συντελεστή 0,25.

 

Άρθρο 3

Διασύνδεση της αξιολόγησης με τη χρηματοδότηση-τακτική επιχορήγηση.

1. Η σύνδεση της αξιολόγησης των Ομοσπονδιών μέσω του συστήματος αξιολόγησης «ΧΙΛΩΝ», με την επιχορήγηση τους γίνεται ποσοστιαία. Ειδικότερα η τακτική επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής:

- 90% με βάση το σύστημα ΧΙΛΩΝ

- 10% με βάση τις εθνικές αθλητικές προτεραιότητες

Τα ποσά της επιχορήγησης θα διανεμηθούν αναλογικά, με βάση τη συνολική επίδοση στο πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ. Στην αξιολόγηση μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν τα κριτήρια του Μεγέθους και της Δραστηριότητας ως ακολούθως:

Μέγεθος:                  45%

Δραστηριότητα:        30%

Διακυβέρνηση:         15%

Διακρίσεις:               10%

2. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα κάθε αθλήματος, ιδίως ανάλογα και με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας σε ειδικό αθλητικό εξοπλισμό για τα αθλήματα που καλλιεργεί, η συνολική επίδοση προσαυξάνεται με έναν συντελεστή εξοπλισμού, ο οποίος λαμβάνει τιμές 2,5% (μεσαίες απαιτήσεις σε εξοπλισμό) και 5% μεγάλες απαιτήσεις σε εξοπλισμό.

Για τις Ολυμπιακές Ομοσπονδίες η αντίστοιχη προσαύξηση φαίνεται παρακάτω:

Στην προσαύξηση ποσοστού 5% εντάσσονται: Ιστιοπλοϊα, Κωπηλασία, Κανόε-Καγιάκ, Ιππασία, Ποδηλασία, Μοντέρνο Πένταθλο.

Στην προσαύξηση ποσοστού 2,5% εντάσσονται: Γυμναστική, Στίβος, Ξιφασκία, Τοξοβολία, Σκοποβολή, Χειμερινά Αθλήματα.

3. Επίσης στη συνολική επίδοση εφαρμόζεται ο συντελεστής πρόσθετων ευεργετημάτων από την Πολιτεία, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον αριθμό των αποσπασμένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των αποσπασμένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και έχει ως ελάχιστη τιμή το 0,95. Δηλαδή, οι Ομοσπονδίες με τον μεγαλύτερο αριθμό αποσπασμένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής έχουν συντελεστή 0,95 και αυτές με τον μικρότερο αριθμό αποσπασμένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής λαμβάνουν την τιμή 1,0.

4. Για λόγους τήρησης ισορροπίας, ορίζεται ένα ποσοστιαίο μέγιστο όριο μεταβολής από το ποσό επιχορήγησης του προηγούμενου έτους, δηλαδή η επιχορήγηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος δεν μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί περισσότερο από Χ % επί της επιχορήγησης του προηγούμενου έτους. Για τις Ολυμπιακές ομοσπονδίες και τις ομοσπονδίες ΑμεΑ το μέγιστο ποσοστό είναι +/- 30% ενώ για τις μη Ολυμπιακές ομοσπονδίες το μέγιστο ποσοστό είναι +/- 50% σε σχέση με την τακτική επιχορήγηση του προηγούμενου έτους.

Τυχόν ποσά που μένουν αδιάθετα εξαιτίας του ανωτέρω περιορισμού, κατανέμονται στις Ομοσπονδίες που έχουν περιθώριο χρηματοδότησης (δεν έχουν επιτύχει το άνω όριο μεταβολής), με βάση αθλητικές προτεραιότητες και με την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνιέται το όριο αύξησης για κάθε Ομοσπονδία.

5. Τέλος, το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης εκτιμάται στο ύψος των 15,000 € για κάθε Ολυμπιακή ομοσπονδία.

 

Άρθρο 4

Χρονοδιάγραμμα

Η ηλεκτρονική υποβολή των συμπληρωμένων αρχείων (πίνακες στο αρχείο excel) από κάθε Ομοσπονδία θα γίνεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού (daa@gga.gov.gr). Τούτη, γίνεται αποκλειστικά το διάστημα από 10/01 έως 31/01 εκάστου έτους. Η καταχώριση και η επεξεργασία των δεδομένων στα κύρια αρχεία (master files) για κάθε κατηγορία Ομοσπονδιών και η διενέργεια της συγκριτικής αξιολόγησης πραγματοποιείται από 01/02 έως 28/02 εκάστου έτους.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1

Πίνακας με την ιεραρχική δομή της πολυκριτηριακής αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων, υποκριτηρίων και δεικτών.

Παράρτημα 2

Παράδειγμα υπολογισμού των ανά κριτήριο επιδόσεων και η σύνθεσή τους προς τη συνολική επίδοση

Παράρτημα 3

Πίνακας βαθμολόγησης διακρίσεων για το έτος αξιολόγησης

Παράρτημα 4

Φύλλα εργασίας Excel για την εισαγωγή των δεδομένων από τις Ομοσπονδίες

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 27 Δεκεμβρίου 2023


Ο Αναπληρωτής Υπουργός

bottom of page