top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΧρυσή-Λευκή Παρρή

Διαδικασία διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για ΌλουςΥΑ 3153/2.2.2024 (ΦΕΚ Β΄ 872/7.2.2024)

 

Σχεδιασμός και καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), β) του άρθρου 70 παρ. 3 περ. α’ εδάφιο εε’ του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), δ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τα άρθρα 4 και 14 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 130).

3. Το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134).

4. Την υπό στοιχεία Υ16/1-8-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/14-02-2020 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους» (Β’ 461).

6. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

7. Το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», την υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας» (Α’ 94).

8. Την υπό στοιχεία οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

9. Την παρ. I, υποπαρ. Α και Β της υπό στοιχεία 2/73/ΔΕΠ/4-1-2016 απόφασης «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (Β’ 20).

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/061/10979/Β1/01-02-2024 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

11. Την ανάγκη διαπίστωσης εύρυθμης λειτουργίας των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον σχεδιασμό και τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους, ως ακολούθως:

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Άρθρο 1

Σκοπός των επιτόπιων ελέγχων

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.-Ε.Α.γ.Ο.) που θα ανταποκρίνονται για κάθε διαφορετική πληθυσμιακή ομάδα στόχο και παράλληλα την διαμόρφωση του πλαισίου για τη Δια Βίου Άθληση, καθίσταται σαφής η ανάγκη ενός βελτιωμένου συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης των Π.Α.γ.Ο.- Ε.Α.γ.Ο., με σκοπό την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών των πολιτών για άθληση, την ενίσχυση της πολυμορφικότητας των προγραμμάτων και την βελτίωση της ανταποδοτικότητας των δαπανών τόσο του Κρατικού Π/Υ, όσο και των ιδιωτών.

Με γνώμονα την εξασφάλιση:

- Της αποτελεσματικότητας των ενεργειών για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

- Της ενημέρωσης των Φορέων και του ελέγχου της τήρησης του Οργανωτικού Πλαισίου σχετικά με την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

- Της ποιότητας του περιεχομένου και των διαδικασιών υλοποίησης των εγκεκριμένων Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

- Της πρόληψης ή/και της διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων, για την κατάθεση εισηγητικών εκθέσεων αξιολόγησης και επιβολής ή μη κυρώσεων.

- Της καταγραφής και της βελτίωσης των αντίστοιχων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των παρεχόμενων αθλητικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων προς τους πολίτες.

- Της κάλυψης των διευρυμένων αναγκών των πολιτών για άθληση, με παράλληλη ενίσχυση της πολυμορφικότητας των αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, η Γ.Γ.Α. διαμορφώνει και συστήνει τη διαδικασία διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και αξιολόγησης για τους φορείς υλοποίησης των προαναφερόμενων προγραμμάτων.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι του παρόντος άρθρου δεν υποκαθιστούν κάθε άλλο έλεγχο, διοικητικό και οικονομικό, των φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., που προβλέπεται στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων.

 

Άρθρο 2

Είδος ελέγχων

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στον χώρο υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. του φορέα, μετά από εντολή είτε του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού, είτε του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, είτε του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, είτε του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων και διακρίνονται σε α) προγραμματισμένους και β) έκτακτους.

Η διαδικασία διενέργειας των προγραμματισμένων επιτόπιων ελέγχων αναφέρεται στα ακόλουθα άρθρα της παρούσας απόφασης.

Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες/αναφορές σχετικά με την μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Οργανωτικού Πλαισίου, τις οποίες το αρμόδιο τμήμα σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων έχει αποφανθεί ότι χρήζουν διερεύνησης.

 

Άρθρο 3

Σύσταση και συγκρότηση κλιμακίων επιτόπιων ελέγχων

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίζεται Πίνακας Ελεγκτών, ο οποίος καταρτίζεται μετά από ανοικτή πρόσκληση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων προς όλους τους υπαλλήλους της ΓΓΑ.

Από τον ανωτέρω πίνακα εξαιρούνται οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), και συγκεκριμένα όσοι έχουν συγγένεια έως και τον τρίτο βαθμό είτε με εκπροσώπους των Φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. είτε με τους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής.

Κατά την πρώτη εφαρμογή ο πίνακας συγκροτείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με γραπτή εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων δημιουργούνται τριμελή κλιμάκια ελέγχου (προερχόμενα αποκλειστικά από τον Πίνακα Ελεγκτών), τα οποία θα καλύψουν μέσα σε ένα χρόνο, με δειγματοληπτικούς ελέγχους, τα υλοποιούμενα προγράμματα και τις εκδηλώσεις των φορέων όλης της επικράτειας.

Τα τριμελή κλιμάκια ελέγχου θα απαρτίζονται από: α) έναν Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), β) έναν Π.Φ.Α. ή Διοικητικό Υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και γ) έναν Διοικητικό Υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, αυξημένου βαθμού γνώσης, εξειδίκευσης και με σχετική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων αθλητικών προγραμμάτων.

Ο Συντονιστής του εκάστοτε κλιμακίου θα είναι κατηγορίας ΠΕ, κατά προτίμηση Π.Φ.Α. και θα ορίζεται από την αντίστοιχη εντολή του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων περί συγκρότησης των τριμελών κλιμακίων ελέγχου.

Κατά τις περιπτώσεις ελέγχου εκτός Νομού, η διαδικασία της γραπτής κοινοποίησης στα τριμελή κλιμάκια θα πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών πριν την διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων.

 

Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

Άρθρο 4

Περιεχόμενο ελέγχου

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. περιλαμβάνει:

α. Την τήρηση των Εθνικών διατάξεων όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο Οργανωτικό πλαίσιο.

β. Την ορθή υλοποίηση των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους σύμφωνα με τις απεσταλμένες εγκρίσεις και τα στοιχεία που αποτυπώνονται στα έντυπα που έχουν προσκομιστεί από το φορέα υλοποίησης στην αρμόδια διοικητική δομή της Διεύθυνσης.

γ. Την συμβουλευτική διαδικασία τόσο με τους διοικητικούς υπαλλήλους, όσο και με τους ΠΦΑ για τον σχεδιασμό/δημιουργία ολιστικών και καινοτόμων προγραμμάτων για την κάλυψη των πραγματικών αθλητικών αναγκών των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

δ. Τον σεβασμό των στόχων υλοποίησης των προγραμμάτων και εκδηλώσεων όπως αποτυπώνονται στο οργανωτικό πλαίσιο, καθώς και την καταγραφή κάθε πιθανής καινοτομίας υλοποίησης της δράσης από τον φορέα.

ε. Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την εισήγηση επιβολής κυρώσεων.

στ. Την ορθή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την τήρηση εθνικού νομικού πλαισίου και αφορά ιδιαίτερα την αιτιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων.

Επιπρόσθετα ο ρόλος των στελεχών που απαρτίζουν τα κλιμάκια θα είναι και καθοδηγητικός, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφόρηση στους φορείς υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. Με γνώμονα την κάλυψη των πραγματικών αθλητικών αναγκών των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, οι ομάδες επιτόπιου ελέγχου και αξιολόγησης θα καταγράφουν από τους ίδιους τους αθλούμενους και τις ομάδες στόχους, τις αθλητικές δραστηριότητες που θα ήθελαν να συμμετάσχουν, με τη χρήση ειδικού ερωτηματολογίου καθώς και ερωτήματα που σχετίζονται με την βελτίωση των αντίστοιχων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των παρεχόμενων αθλητικών υπηρεσιών, με παράλληλη ενίσχυση της πολυμορφικότητας των αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

 

Άρθρο 5

Χρόνος διεξαγωγής ελέγχου

Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης των Προγραμμάτων και των Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους.

Κάθε ελεγκτικό κλιμάκιο δεν δύναται να υπερβεί ημερησίως 3 συνολικά πραγματοποιούμενους ελέγχους σε Φορείς.

 

Άρθρο 6

Εχεμύθεια των μελών των κλιμακίων ελέγχου

Ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύεται και να ενισχύεται η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα και το επαγγελματικό κύρος της Υπηρεσίας από την οποία προέρχεται το ελεγκτικό κλιμάκιο που διενεργεί τον έλεγχο και να εξασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που έρχονται σε γνώση των μελών του ελεγκτικού κλιμακίου. Τα μέλη των ελεγκτικών κλιμακίων δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του υπαλληλικού κώδικα περί εχεμύθειας σχετικά με το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα της όλης διαδικασίας ελέγχου.

 

Άρθρο 7

Διαδικασία διεξαγωγής ελέγχου

Ο επιτόπιος έλεγχος θα περιλαμβάνει επισκόπηση των χώρων, του ΠΦΑ και της διαδικασίας υλοποίησης των προγραμμάτων και εκδηλώσεων εν γένει.

Τα τριμελή κλιμάκια ελέγχου θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., θα αιτούνται από τους ελεγχόμενους φορείς την επίδειξη των απαιτούμενων σχετικών εντύπων, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ή στοιχείου που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του ελέγχου, ενώ οι φορείς υλοποίησης με τη σειρά τους, θα οφείλουν να παρέχουν στους ελεγκτές όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία και να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη διεξαγωγή του ελέγχου.

Η άρνηση εισόδου, η μη επίδειξη των ζητούμενων εκ του κλιμακίου στοιχείων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή η παρεμπόδιση του ελέγχου θα καταγράφεται και θα επιφέρει κυρώσεις.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά-παραστατικά τόσο των εγκεκριμένων όσο και των επιχορηγούμενων προγραμμάτων/εκδηλώσεων, πρέπει να τηρούνται στον τόπο υλοποίησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος/εκδήλωσης και μετά το πέρας αυτής στην έδρα του φορέα επί διετία μετά την τελευταία πληρωμή κάθε προγράμματος/εκδήλωσης. Όλα τα τιμολόγια και δελτία παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.

Για την καταγραφή και την αποτύπωση των παρατηρήσεων του ελέγχου θα συμπληρώνεται το έντυπο ελέγχου και αξιολόγησης (Έντυπο 06), σε συνάρτηση με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στα έντυπα που έχουν προσκομιστεί από το φορέα υλοποίησης, στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α.

Μετά το πέρας του ελέγχου και την συμπλήρωση του εντύπου ελέγχου και αξιολόγησης, αυτό συνυπογράφεται από τα μέλη του κλιμακίου ελέγχου και από τον παριστάμενο κατά την ώρα του ελέγχου εκπρόσωπο/υπάλληλο του Φορέα υλοποίησης του προγράμματος/εκδήλωσης. Σε περίπτωση μη παρουσίας εκπροσώπου/υπαλλήλου του Φορέα υλοποίησης το έντυπο του ελέγχου αποστέλλεται επί αποδείξει παραλαβής με κάθε πρόσφορο τρόπο στον υπεύθυνο του Φορέα υλοποίησης.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

Άρθρο 8

Υποβολή ενστάσεων από τον ελεγχόμενο φορέα

Από την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου ελέγχου και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, ο φορέας δικαιούται υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η παρέλευση απράκτου του ανωτέρω χρονικού διαστήματος νοείται ως σιωπηρή αποδοχή των ευρημάτων του ελέγχου.

Επί των ενστάσεων αυτών, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, συντάσσεται αιτιολογημένη σχετική εισήγηση με ευθύνη του Συντονιστή του κλιμακίου ελέγχου, η οποία εξετάζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης, ο οποίος αποφασίζει για την αποδοχή ή μη αυτών και εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό για την επιβολή ή μη κυρώσεων.

Στοιχεία των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική και τα οποία δεν επιδείχθηκαν κατά τον έλεγχο με υπαιτιότητα του φορέα, θα πρέπει να προσκομίζονται κατά την υποβολή ενδεχόμενης ένστασης από τον Φορέα υλοποίησης προς την αρμόδια Δ/νση, με παράλληλη αιτιολόγηση των λόγων μη επίδειξης κατά τον διενεργούμενο έλεγχο.

 

Άρθρο 9

Δημιουργία φακέλου ελέγχου και εισηγητικής έκθεσης

Το κλιμάκιο ελέγχου δημιουργεί, με ευθύνη του Συντονιστή του και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, φάκελο ελέγχου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τον οποίο καταθέτει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α. για περαιτέρω νόμιμες ενέργειες με κοινοποίηση στα αρμόδια για τους επιτόπιους ελέγχους τμήματα της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α. Στον φάκελο ελέγχου συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η εντολή δημιουργίας του Κλιμακίου Ελέγχου (προερχόμενα αποκλειστικά από τον Πίνακα Ελεγκτών), το Έντυπο Ελέγχου και Αξιολόγησης του Φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., τα έγγραφα και τα στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την διενέργεια του ελέγχου, το έγγραφο υποβολής ενστάσεων του φορέα, καθώς και η εισηγητική έκθεση της τριμελούς επιτροπής.

Οι κατατεθειμένοι ανωτέρω φάκελοι τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας για μελλοντική χρήση.

 

Άρθρο 10

Επιβολή κυρώσεων

Με απόφαση του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από τον ίδιο Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης, θα επιβάλλονται κυρώσεις στους φορείς υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. στην περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των διατάξεων του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου, υποβολής ψευδών στοιχείων, άρνησης εισόδου ή παρεμπόδισης του ελέγχου.

Οι ανωτέρω κυρώσεις κατά σειρά σοβαρότητας της διαπιστωθείσας παράβασης είναι οι ακόλουθες:

Α) Η ανάκληση κατά μέρος ή καθ’ ολοκληρία του προγράμματος,

Β) ο αποκλεισμός από το δικαίωμα επιχορήγησης για τουλάχιστον 2 έτη,

Γ) ο αποκλεισμός από το δικαίωμα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο./Ε.Α.γ.Ο. για τουλάχιστον 1 έως 3 έτη

Δ) η επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών,

Η περ. Δ) θα μπορεί να επιβληθεί και συνδυαστικά με κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις κυρώσεων.

 

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Άρθρο 11

Για κάθε ελεγκτική διαδικασία, εκτός ωραρίου εργασίας θα ισχύσει το καθεστώς της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση για τα μέλη των κλιμακίων, ενώ εντός ωραρίου θα ισχύσει το καθεστώς της υπηρεσιακής άδειας.

Για τη μετάβαση/μετακίνηση, τη χιλιομετρική αποζημίωση των μελών της ομάδας ελέγχου εντός ή/και εκτός έδρας, τη διαμονή καθώς και για την ημερησία αποζημίωση των προαναφερόμενων μελών, ισχύουν όσα προβλέπονται στον ν. 4336/2015, ως ισχύει.

 

Άρθρο 12

Με την παρούσα απόφαση, παύει η ισχύς κάθε άλλης διάταξης που αντίκειται στο παρόν κανονιστικό πλαίσιο (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου 2024

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Comments


bottom of page