top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Δικαιολογητικά για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικών σωματείωνΥΑ 165090/14.4.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1670/23.4.2021)


Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

β) του άρθρου 68 του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

γ) του ν. 3861/2010 ’’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 112).

δ) των άρθρων 8 και 29 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 3 και 8, αντίστοιχα, του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 181).

ε) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 (Β’ 3099) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη.

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/136889/02-04-2021 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α1) Καθορίζουμε ως απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο για άθλημα που καλλιεργεί, τα κάτωθι:

1. Αίτηση του σωματείου για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για συγκεκριμένο άθλημα ή κλάδο άθλησης (Παράρτημα Ι).

2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του ασκούντος τη διοίκηση, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

3. Αντίγραφο του εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου, εφόσον αυτές διενεργήθηκαν μετά τις 23/11/2019.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

6. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βιβλία.

Η Βεβαίωση να έχει εκδοθεί έως ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αίτησης.

7. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης (Υποδείγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ).

Σε περίπτωση μη χορήγησης της βεβαίωσης από την οικεία αθλητική ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας δέκα (10) ημερών, υποβάλλονται:

i) Η υποβληθείσα αίτηση του σωματείου προς την ομοσπονδία, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία υποβολής.

ii) Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, στην οποία θα δηλώνει ότι α) το σωματείο είναι μέλος της οικείας Ένωσης/Ομοσπονδία και β) δεν δόθηκε απάντηση από την ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Υπόδειγμα ΙV).

8. Πίνακα προπονητών ανά άθλημα και αντίγραφο των απαιτούμενων εκ του νόμου συμβάσεων σωματείου-προπονητή(ων).

Α2) Για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο ΑμεΑ, καθορίζονται ως απαραίτητα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται για τα αθλήματα που καλλιεργεί η ομοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραμμένο ως μέλος το αιτούν σωματείο. Ειδικότερα, υποβάλλεται αίτηση χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από σωματείο ΑμεΑ (Παράρτημα ΙΙ), για τα αθλήματα που καλλιεργεί:

α) η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ), β) η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων

Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), γ) η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, δ) η Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.) και ε) κάθε άλλη ομοσπονδία αθλητισμού ατόμων με αναπηρίες, η οποία έχει ειδική αθλητική αναγνώριση.

Τα σωματεία ΑμεΑ στα οποία έχει ήδη χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση σε επιμέρους αθλήματα ομοσπονδίας ΑμεΑ, θεωρείται ότι έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί η αντίστοιχη Ομοσπονδία αθλητισμού ατόμων με αναπηρίες.

Β1) Αθλητικό σωματείο δύναται να λάβει Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης σε άθλημα ή κλάδο άθλησης, εφόσον:

Έχει αναγνωριστεί ως αθλητικό σωματείο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου πριν την έκδοση του ν. 75/1975 (Α’ 138) και καλλιεργούσε το εν λόγω άθλημα κατά τη δημοσίευση του ν. 2725/1999 (Α’ 121), με βάση τα στοιχεία της αγωνιστικής δραστηριότητας που διαθέτει η Γ.Γ.Α. στο αρχείο της, που αφορούν στα στοιχεία ετήσιας αξιολόγησης της δραστηριότητας του σωματείου από την οικεία αθλητική ομοσπονδία. Σε περίπτωση έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων, η ανωτέρω δραστηριότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας.

ή Έχει αναγνωριστεί ως φίλαθλο σωματείο με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πριν την έκδοση του ν. 2725/1999 και καλλιεργούσε το εν λόγω άθλημα κατά τη δημοσίευση του ιδίου νόμου, με βάση τα στοιχεία της αγωνιστικής δραστηριότητας που διαθέτει η Γ.Γ.Α. στο αρχείο της που αφορούν στα στοιχεία αξιολόγησης της δραστηριότητας του σωματείου από την οικεία αθλητική ομοσπονδία. Σε περίπτωση έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων, η ανωτέρω δραστηριότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας.

Σε σωματεία που έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, κατόπιν αίτησης τους, δύναται να χορηγείται έγγραφο περί ισχύος αυτής και μη ανάκλησής της.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης είναι:

1. Αίτηση του σωματείου για χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για συγκεκριμένο άθλημα ή κλάδο άθλησης (Παράρτημα III).

2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του ασκούντος τη διοίκηση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

3. Αντίγραφο του εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου, εφόσον αυτές διενεργήθηκαν μετά τις 23/11/2019.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

6. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βιβλία.

Η Βεβαίωση να έχει εκδοθεί έως ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αίτησης.

7. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης (Υποδείγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ).

Σε περίπτωση μη χορήγησης της βεβαίωσης από την οικεία αθλητική ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας δέκα (10) ημερών, υποβάλλονται:

i) Η υποβληθείσα αίτηση του σωματείου προς την ομοσπονδία, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία υποβολής.

ii) Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, στην οποία θα δηλώνει ότι α) το σωματείο είναι μέλος της οικείας Ένωσης/Ομοσπονδία και β) δεν δόθηκε απάντηση από την ομοσπονδία

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Υπόδειγμα ΙV).

8. Πίνακα προπονητών ανά άθλημα και αντίγραφο των απαιτούμενων εκ του νόμου συμβάσεων σωματείου-προπονητή(ων).

Β2) Αθλητικό σωματείο ΑμεΑ δύναται με αίτησή τους (Παράρτημα IV) να λάβει Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης για τα αθλήματα που καλλιεργεί ομοσπονδία αθλητισμού ΑμεΑ της οποίας είναι μέλος, εφόσον:

Έχει αναγνωριστεί ως αθλητικό σωματείο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου πριν την έκδοση του ν. 75/1975 (Α’ 138) και καλλιεργούσε το εν λόγω άθλημα κατά τη δημοσίευση του ν. 2725/1999 (Α’ 121), με βάση τα στοιχεία της αγωνιστικής δραστηριότητας που διαθέτει η Γ.Γ.Α. στο αρχείο της που αφορούν στα στοιχεία ετήσιας αξιολόγησης της δραστηριότητας του σωματείου από την οικεία αθλητική ομοσπονδία. Σε περίπτωση έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων, η ανωτέρω δραστηριότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας.

ή Έχει αναγνωριστεί ως φίλαθλο σωματείο με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πριν την έκδοση

του ν. 2725/1999 και καλλιεργούσε το εν λόγω άθλημα κατά τη δημοσίευση του ιδίου νόμου, με βάση τα στοιχεία της αγωνιστικής δραστηριότητας που διαθέτει η Γ.Γ.Α. στο αρχείο της που αφορούν στα στοιχεία αξιολόγησης της δραστηριότητας του σωματείου από την οικεία αθλητική ομοσπονδία. Σε περίπτωση έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων, η ανωτέρω δραστηριότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας.

Σε σωματεία ΑμεΑ που έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, κατόπιν αίτησης τους, δύναται να χορηγείται έγγραφο περί ισχύος αυτής και μη ανάκλησής της.

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης σε αθλητικό σωματείο ΑμεΑ καθορίζονται ως απαραίτητα, τα αναφερόμενα στην Β1 παράγραφο της παρούσας, δικαιολογητικά.

Γ) Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησής του, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο Παράρτημα V της παρούσας. Η υποβολή της συμπληρωμένης αίτησης συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το ν. 1599/1986.

Ο έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των αναγκαίων ειδικότερων στοιχείων υποβολής από το σωματείο περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα VI της παρούσας.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι υπάρχει οποιαδήποτε έλλειψη από τα ανωτέρω, ή μη ορθή συμπλήρωση, ή μη υποβολή έγκυρου δικαιολογητικού, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση. Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά επιστρέφεται. Το σωματείο έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης, προσκομίζοντας πλήρες φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εν ισχύ, όπως αναγράφονται στην παρούσα.

Στοιχεία ή/και δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή έχουν υποβληθεί από το σωματείο στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 και είναι εν ισχύ, μπορούν να αντληθούν από την Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους με την αίτηση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anagnorisi@gga.gov.gr.

Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην Υπηρεσία και δεν έχουν απαντηθεί, εξετάζονται με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


...


Παράρτημα Ι


...


Παράρτημα ΙΙ


...


Παράρτημα ΙΙΙ


...


Παράρτημα ΙV


...


Παράρτημα V


...


Παράρτημα VΙ


...


Υπόδειγμα Ι


...


Υπόδειγμα ΙΙ


...


Υπόδειγμα ΙΙΙ


...


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός


Comentarios


bottom of page