top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΜαγδαληνή Ζιόνγκα

Τροποποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2023ΥΑ 151792/29.3.2023 (ΦΕΚ Β΄ 2283/6.4.2023)


Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/34736/25.1.2023 (Β’ 359) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Το άρθρο 7 του ν. 5025/2023 (Α’ 42).

6. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

7. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49)

8. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/ 8282/01-09-2020 (Β’ 3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02-12-2020 (Β’ 5357) όμοια απόφαση.

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/168038/15-4-2021 (Β’ 1593) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/398989/23-8-2021 (Β’ 3920) και ΥΠΠΟΑ/ οικ.480288/7-10-2021 (Β’ 4738) όμοιες αποφάσεις.

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/14-2-2022 (Β’ 746) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/379764/4-8-2022 (Β’ 4295), ΥΠΠΟΑ/ 435571/2022 (Β’ 4906) και ΥΠΠΟΑ/503598/2022 (Β’ 5436) όμοιες αποφάσεις.

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 1.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

6. Την υπό στοιχεία 158538/31.03.2023 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, για το έτος 2023,

αποφασίζουμε τις εξής τροποποιήσεις της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/34736/25.1.2023 (Β’ 359) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού:

1. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4, τροποποιείται η ημερομηνία 31.7.2022 σε 31.7.2023.

2. Στο Παράρτημα Ι:

α) στο πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, περ. 5) προστίθεται μετά την φράση «ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.8.2022 - 31.7.2023 ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΕΣ» η φράση «Ή 3 ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ ν. 5025/2023 (Α’ 42)»,

β) στο πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ/ΩΝ ΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ/ΔΗΛΩΝΕΙ ή ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, περ. 2) προστίθεται μετά την φράση «ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ 250 ΕΥΡΩ» η φράση «Ή ΕΛΑΧΙΣΤΟ 150 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Άρθρου 7 ΤΟΥ ν. 5025/2023 (Α’ 42)».

3. Στο Παράρτημα ΙΙ:

α) στην παρ. 4.2. ως τελευταίο εδάφιο προστίθεται “Σε αυτή την περίπτωση γίνεται δεκτή και Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του σωματείου στην οποία θα δηλώνεται ότι «Το ιδρυτικό καταστατικό του σωματείου δεν υπάρχει στο αρχείο του σωματείου ούτε στα αρχεία του οικείου Δικαστηρίου.»”,

β) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5.3. αντικαθίσταται η φράση «σε ενιαίο αρχείο το πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. μετά τις αρχαιρεσίες και τα αντίστοιχα πρακτικά όλων των μεταβολών έχουν γίνει σε αυτό.» με τη φράση «το πρακτικό συγκρότησης του (τελευταίου) ισχύοντος Δ.Σ.»,

γ) στο έβδομο εδάφιο της παρ. 7.4. προστίθεται μετά τη φράση «με την υποχρέωση ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές)» η φράση «ή €150 (μικτές αποδοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 5025/2023 (Α’ 42)»,

δ) η λέξη «Επισήμανση» στο τέλος της παρ. 7.4. αντικαθίσταται με την λέξη «Επισημάνσεις». Στη συνέχεια προστίθεται α) Οι νησιωτικές περιοχές στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 5025/2023 για την απασχόληση προπονητών (150€/3 μήνες) παρουσιάζονται αναλυτικά στην διαδρομή https://somateia. gga.gov.gr/xrisima-arxeia επιλέγοντας το αρχείο «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» και β) όπου μετά τη φράση «συνολικό διάστημα 6 μηνών (180 ημερών)» προστίθεται η φράση «ή 3 μηνών (90 ημερών) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 5025/2023 (Α’ 42)»,

ε) στις ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, η απάντηση στην ερώτηση 7 «Στέλνετε ένα e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γ.Γ.Α. με τα σωστά στοιχεία και αίτημα προς διόρθωση από την Γ.Γ.Α. αντικαθίσταται ως εξής: «Στέλνετε ένα μήνυμα στην φόρμα επικοινωνίας της Πλατφόρμας.»,

στ) το τελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΙ «Για τεχνική υποστήριξη παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mitroo@gga.gov.gr αντικαθίσταται ως εξής: «Για αδυναμία εισόδου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση παρακαλούμε όπως στείλετε το πρόβλημά σας στο e-mail login@gga.gov.gr αναφέροντας απαραιτήτως τον 4-ψήφιο κωδικό του Σωματείου και την Επωνυμία του.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα η επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας, αφού πρώτα συνδεθείτε με τους κωδικούς σας και εισέλθετε σε αυτήν.»

4. Στο Παράρτημα ΙΙΙ:

α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9.4.3. προστίθεται μετά τη φράση «με την υποχρέωση αναφοράς ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές)» η φράση «ή €150 (μικτές αποδοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 5025/2023 (Α’ 42)»,

β) στην παρ. 9.4.4. προστίθεται μετά τη φράση «αποδεκτού ύψους αυτής ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές)» η φράση «ή €150 (μικτές αποδοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 5025/2023 (Α’ 42)»

και κατόπιν των τροποποιήσεων αυτών η εν θέματι απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα παραρτήματά της διαμορφώνονται ως εξής:


Άρθρο 1

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» (εφεξής: «ηλεκτρονικό Μητρώο»), στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.


Άρθρο 2

Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 είναι:

α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19,

β. H καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή λογίζονται ως φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999.

γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ή των λογιζόμενων ως ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της περ. β της παρούσας.

δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης.

2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού σωματείου ως φέροντος την ειδική αθλητική αναγνώριση ή ως λογιζόμενου ως φέροντος τέτοια αναγνώριση, κατά τις ειδικότερες νομικές διακρίσεις της περ. β της παρ. 1 του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενός αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο.

3. Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/14-2-2022 (Β’ 746) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/379764/4-8-2022 (Β’ 4295), ΥΠΠΟΑ/435571/2022 (Β’ 4906) και ΥΠΠΟΑ/ 503598/2022 (Β’ 5436) όμοιες αποφάσεις, συγκροτούν το ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2022. Τα σωματεία αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2023 υπό τον όρο της επικαιροποίησης των στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της παρούσας.


Άρθρο 3

Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων - Διαδικασία ελέγχου - αξιολόγησης

1. Προκειμένου να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο, το αθλητικό σωματείο, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, αίτηση με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής της και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.

2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αίτηση εγγραφής που υποβάλλεται από σωματείο το οποίο υπάγεται στην αθλητική ομοσπονδία της σκοποβολής ή/και της τοξοβολίας, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό Μητρώο το αποτέλεσμα του ελέγχου επί των υπ’ αρ. 9.4, 9.4.1, 9.4.2,

9.4.3, 9.4.4 και 9.4.5 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος ΙΙΙ.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο. Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη στο ηλεκτρονικό Μητρώο.

Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, έχει δυνατότητα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο και η τυχόν διόρθωση - συμπλήρωσή της κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο 5 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα - αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.

5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.

6. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής ή/και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. απαντά μόνον σε μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. Η διατύπωση ερωτημάτων δεν αίρει την υποχρέωση των σωματείων τήρησης των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 4 της παρούσας.

7. Απαγορεύεται η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/ και ηλεκτρονική επικοινωνία και η επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεόμενου με οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό Μητρώο, με ελεγκτή της αίτησής του και το αντίστροφο.


Άρθρο 4

Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό Μητρώο

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο για το έτος 2023 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.

α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 20.4.2023.

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 21.4.2023 και ολοκληρώνεται την 30.6.2023.

2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό Μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2023. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 31.7.2023. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 31.10.2023. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 31.10.2023.

Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο για το έτος 2023 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο για το έτος 2022 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό Μητρώο του 2023, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 30.6.2023), σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό Μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.

Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό Μητρώο κατά το έτος 2022 επιθυμεί να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 31.7.2023, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 20.4.2023).


Άρθρο 5

Τήρηση δεδομένων και επεξεργασία τους - Δικαιώματα πρόσβασης

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της 7 παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του Μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.

4. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού Μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις έγγραφής αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό Μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, το σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό Μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα.

5. Η εγγραφή αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό Μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο Μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Το Αθλητικό Σωματείο καθώς επισκέπτεται την πλατφόρμα κατευθύνεται στην σελίδα της σύνδεσης όπου έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

1.1. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο

1.2. Είσοδος στην πλατφόρμα

1.3. Επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του

2. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο

2.1. Το Αθλητικό Σωματείο αρχικά και για μια φορά χρειάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία του λογαριασμού του στην πλατφόρμα. Εκεί απαιτείται η εισαγωγή του μοναδικού του τετραψήφιου Κωδικού του φυσικού μητρώου της Γ.Γ.Α. (Ελληνικά και Κεφαλαία Γράμματα). Σε διαφορετική περίπτωση το σύστημα δεν επιτρέπει την δημιουργία λογαριασμού και εμφανίζει μήνυμα λάθους.

2.2. Καταχωρεί μία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που αποτελεί το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου, στην οποία θα λάβει έναν σύνδεσμο μίας και μοναδικής σύνδεσης («one time login link»), για την είσοδό του στο σύστημα, από όπου θα μπορεί να ορίσει τους κωδικούς πρόσβασής του.

2.3. Συμπληρώνει τον μοναδικό τετραψήφιο Κωδικό του φυσικού μητρώου που τηρείται στη Γ.Γ.Α. (π.χ. ΑΑ01), καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που πρόκειται να υποβάλει την αίτηση, ο οποίος πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου.

2.4. Ο χρήστης επιλέγει ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου και στη συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία του. Συγκεκριμένα, ο νόμιμος εκπρόσωπος καταχωρεί το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το ΑΦΜ του.

2.5. Σε περίπτωση που Αθλητικό Σωματείο δεν διαθέτει τον τετραψήφιο κωδικό του φυσικού μητρώου της Γ.Γ.Α. υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

2.6. Όταν το Σωματείο δημιουργήσει επιτυχώς λογαριασμό αυτόματα λαμβάνει ένα e-mail, το οποίο περιλαμβάνει το one time login link για την είσοδό του στο σύστημα. Πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα από όπου μπορεί να ορίσει τον κωδικό πρόσβασής του.

2.7. Πλέον το Σωματείο χρησιμοποιώντας ως «όνομα χρήστη» τον μοναδικό του τετραψήφιο κωδικό και ως «κωδικό πρόσβασης» αυτόν που το ίδιο όρισε στο βήμα 2.6. μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα.

2.8. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του μέσω της κατάλληλης καρτέλας, εισάγοντας τον μοναδικό τετραψήφιο κωδικό που τηρείται στην Γ.Γ.Α. ή μέσω της δηλωμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του λογαριασμού του Σωματείου. Οι οδηγίες επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει ο χρήστης στο σύστημα.

3. Καταχώριση αίτησης εγγραφής

3.1. Μετά την είσοδό του στο σύστημα, το Σωματείο υποβάλλει την αίτηση εγγραφής άπαξ.

3.2. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση το Σωματείο λαμβάνει μήνυμα στην αρχική σελίδα ότι η αίτησή του είναι σε εκκρεμότητα και δύναται να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία.

3.3. Αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης της αίτησης, με σκοπό τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων για την οριστική υποβολή τους.

3.4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης που ενημερώνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς.

Περιγραφή Πεδίων Αίτησης εγγραφής Η αίτηση εγγραφής αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

• Στοιχεία Φορέα

• Στοιχεία Δ.Σ.

• Οικονομικά στοιχεία

• Αθλητική δραστηριότητα

Ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων που πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες.

3.5. Μαζί με την υποβολή της αίτησης το σωματείο υποχρεούται να καταχωρίσει σε ξεχωριστό σημείο τον ενεργό λογαριασμό ΙΒΑΝ που τηρείται με δικαιούχο το σωματείο.

4. Στοιχεία Φορέα

4.1.Γενικές Πληροφορίες: Η επωνυμία του Σωματείου και ο τετραψήφιος κωδικός που έχει από την ΓΓΑ, είναι ήδη προσυμπληρωμένα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του. Παρόλα αυτά, αν έχουν γίνει αλλαγές στην επωνυμία και η επωνυμία του σωματείου είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη, το Σωματείο επιλέγει “Αλλαγή επωνυμίας” και καταχωρεί τη νέα επωνυμία του. Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ΑΦΜ του επισυνάπτοντας το σχετικό αποδεικτικό του σε μορφή αρχείου pdf (π.χ. προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxisnet). Τέλος καταχωρεί το έτος ίδρυσης του Σωματείου και τους αριθμούς τόσο των εγγεγραμμένων, όσο και των ενεργών μελών του.

4.2.Ιδρυτικό Καταστατικό: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του ιδρυτικού καταστατικού του δικαστικής απόφασης. Συμπληρώνει το πρωτοδικείο στο οποίο έγινε η καταχώριση και επισυνάπτει το ιδρυτικό καταστατικό του σε αρχείο μορφής pdf. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το Ιδρυτικό Καταστατικό επισυνάπτει Βεβαίωση του οικείου Δικαστηρίου ότι το καταστατικό δεν υπάρχει στα αρχεία του. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται δεκτή και Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του σωματείου στην οποία θα δηλώνεται ότι «Το ιδρυτικό καταστατικό του σωματείου δεν υπάρχει στο αρχείο του σωματείου ούτε στα αρχεία του οικείου Δικαστηρίου.»

4.3.Τροποποιημένο Καταστατικό: Αν υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό, τότε το Σωματείο καταχωρεί την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού του δικαστικής απόφασης και επισυνάπτει το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό του σε αρχείο μορφής pdf.

4.4.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσής του, και επισυνάπτει το πιστοποιητικό μεταβολών σε αρχείο μορφής pdf. Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό μεταβολών πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εγγραφής στο μητρώο και αναγράφει όλες τις μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από το Ιδρυτικό Καταστατικό έως το ισχύον. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ορθότητα της επωνυμίας του σωματείου.

4.5. Το Σωματείο καταχωρεί τον/τους ΚΑΔ που κατέχει.

4.6.Βεβαιώσεις/Θεωρήσεις: Το σωματείο καταχωρεί την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης της περιφέρειας και επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf πρόσφατη βεβαίωση για τη θεώρηση και την τήρηση βιβλίων, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί, από την οικεία Περιφέρεια εντός δωδεκαμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εγγραφής στο μητρώο. Στη συνέχεια επιλέγει από την σχετική λίστα τα θεωρημένα βιβλία που τηρεί (π.χ. βιβλίο μητρώου μελών).

4.7. Έδρα Φορέα: Το Σωματείο επιλέγει και συμπληρώνει τα στοιχεία της έδρας του (περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμος, διεύθυνση και τηλέφωνο). Αντίστοιχα καταχωρεί την ιστοσελίδα του, αν διαθέτει.

4.8. Λοιπές Πληροφορίες: Το Σωματείο δίνει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες, όπως αν διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο αθλητών (προαιρετικό), αν είναι φορολογικά/ασφαλιστικά ενήμερο (υποχρεωτικό) αν υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες (προαιρετικό). Στην περίπτωση δικαστικών εκκρεμοτήτων δίνονται προαιρετικά περαιτέρω διευκρινίσεις.

5. Στοιχεία Δ.Σ.

5.1. Στοιχεία Προέδρου: To Σωματείο καταχωρεί τα στοιχεία του προέδρου (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail).

5.2. Στοιχεία μελών Δ.Σ.: Για κάθε μέλος του Δ.Σ. καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία με αυτά που αναφέρονται για τον πρόεδρο αμέσως πιο πάνω υπό 5.1. καθώς και η ιδιότητά του (π.χ. αντιπρόεδρος, γραμματέας, απλό μέλος κ.λπ.).

5.3. Τελευταία Εκλογική Γενική Συνέλευση/συγκρότηση του ασκούντος τη διοίκηση Δ.Σ: Το Σωματείο καταχωρεί τις πληροφορίες που αφορούν την τελευταία εκλογική γενική συνέλευση των μελών του κατά την οποία εκλέχθηκαν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, (αριθμός πρακτικού και ημερομηνία), την ημερομηνία διεξαγωγής των τελευταίων εκλογών, καθώς και τα ίδια στοιχεία (αριθμός πρακτικού και ημερομηνία) της πιο πρόσφατης (τελευταίας) συνεδρίασης, κατά την οποία το Διοικητικό του Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Στη συνέχεια επισυνάπτει σε αρχεία μορφής pdf το πρακτικό της τελευταίας εκλογικής γενικής συνέλευσης των μελών του, καθώς και το τελευταίο (πιο πρόσφατο) πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ανασυγκρότηση Δ.Σ, επισυνάπτει το πρακτικό συγκρότησης του (τελευταίου) ισχύοντος Δ.Σ. Τέλος καταχωρεί την ημερομηνία λήξης της θητείας του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης υπογράφεται από το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρο Γ.Σ., Γραμματέα/Μέλος, σύμφωνα με το καταστατικό του) και φέρει τη σφραγίδα του σωματείου. Το Πρακτικό συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και φέρει τη σφραγίδα του σωματείου. Αντί των πρωτοτύπων υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ακριβών αντιγράφων εκ των αντίστοιχων βιβλίων πρακτικών Γ.Σ./Δ.Σ., τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου και φέρουν τη σφραγίδα του.

5.4. Δικαστικός αντιπρόσωπος. Καταχωρείται σε αρχεία μορφής pdf ο διορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου.

6. Οικονομικά Στοιχεία

6.1. Προϋπολογισμός Φορολογικού Έτους 2023: Το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf το έγγραφο του προϋπολογισμού που κατέθεσε στην περιφέρεια (είτε αντίγραφο με σφραγίδα της Περιφέρειας είτε αποδεικτικό κατάθεσης με ημερομηνία και Αριθμό Πρωτοκόλλου είτε βεβαίωση που αναφέρει ότι «έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2022 και 2023») και καταχωρεί, υποχρεωτικά, το συνολικό ποσό των εσόδων και εξόδων του, με ανάλυση των παραπάνω συνολικών κονδυλίων σε επιμέρους ποσά. Στην τελευταία περίπτωση το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω.

6.2. Απολογισμός Φορολογικού Έτους 2022: Το Σωματείο επισυνάπτει σε μορφή pdf το έγγραφο του απολογισμού για το έτος 2021 που κατέθεσε στην περιφέρεια (είτε αντίγραφο με σφραγίδα της Περιφέρειας είτε αποδεικτικό κατάθεσης με ημερομηνία και Αριθμό Πρωτοκόλλου είτε βεβαίωση που αναφέρει ότι «έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2022 και 2023») και καταχωρεί υποχρεωτικά το συνολικό ποσό εσόδων και εξόδων του, με ανάλυση των παραπάνω συνολικών κονδυλίων σε επιμέρους ποσά. Στην τελευταία περίπτωση το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω.

Επισημάνσεις:

α) Στον προϋπολογισμό του 2023 και στον απολογισμό του 2022 έχουν προστεθεί κεφάλαια ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση των σωματείων από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ και η ορθή συμπλήρωσή τους είναι απαραίτητη.

β) Στην αίτηση του σωματείου ζητείται ειδικός απολογισμός της χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ και ειδικότερα το αρχείο του απολογισμού που κατατέθηκε στην Περιφέρεια, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία, καθώς και αρχείο βεβαίωσης της Περιφέρειας ότι κατατέθηκε ο ειδικός απολογισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση αυτών των πεδίων αφορά μόνο στα σωματεία που έλαβαν χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022.

Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της ΚΥΑ 620241/21.12.2021 (Β’ 6056):

α) Το ποσό της χρηματοδότησης από τη Γ.Γ.Α. που αφορά το ΣΤΟΙΧΗΜΑ, θα εμφανίζεται ως έσοδο έτους 2022 τόσο στον απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του αθλητικού σωματείου έτους 2022, όσο και στον αντίστοιχο ειδικό απολογισμό του ίδιου έτους.

Οι ανωτέρω απολογισμοί υποβάλλονται στην οικεία περιφέρεια του αθλητικού σωματείου για έλεγχο και αναρτώνται στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γ.Γ.Α. «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση».

β) Για την εν λόγω χρηματοδότηση έτους 2022, έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 620241/21-12-2021 ΚΥΑ (Β’ 6056) περί ισόποσων της χρηματοδότησης εσόδων έτους 2022 από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνδρομές μελών και εισιτήρια (απλά και διαρκείας).

6.3. Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους 2021: Το Σωματείο επισυνάπτει το έγγραφο σε αρχείο μορφής pdf το έντυπο Ν για το Φορολογικό Έτος 2021. Σε περίπτωση που το αθλητικό σωματείο ιδρύθηκε το έτος 2022 ή το έτος 2023 δεν υποβάλλει το Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2021.

7. Στοιχεία Αθλητικής Δραστηριότητας

7.1.Καταχώρηση αθλήματος: Το Σωματείο καταχωρεί όλα τα αθλήματα τα οποία καλλιεργεί. Αφού προβεί στην επιλογή “Καταχώρηση αθλήματος” εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο το Σωματείο συμπληρώνει τα σχετικά πεδία ανά άθλημα. Τα Σωματεία ΑμεΑ δε θα καταχωρούν το Άθλημα αλλά την Ομοσπονδία στην οποία υπάγονται.

7.2.Αθλητική Αναγνώριση: Το σωματείο επιλέγει, ανά άθλημα που καλλιεργεί, ένα από τα ακόλουθα και συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία:

α) εάν έχει λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α. μετά την 17η.06.1999, επιλέγει ΑΠΟΦΑΣΗ, συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσής της στα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτει την απόφαση σε αρχείο pdf.

β) εάν έχει λάβει Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α. επιλέγει ΒΕΒΑΙΩΣΗ, συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσής της στα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτει την βεβαίωση σε αρχείο pdf.

Στην περίπτωση των σωματείων ΑμεΑ που έχουν λάβει περισσότερες από μία αποφάσεις/ βεβαιώσεις, σημειώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας και επισυνάπτονται όλες σε ενιαίο αρχείο pdf.

γ) εάν έχει λάβει από τη Γ.Γ.Α. απόφαση αναγνώρισης ως φίλαθλο σωματείο από το 1975 έως 16.06.1999 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 135 του ν.2725/99 λογίζεται ως αναγνωρισμένο, επιλέγει ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτει την απόφαση σε αρχείο pdf.

δ) εάν έχει λάβει νομιμοποιητικό έγγραφο από τη Γ.Γ.Α. πριν από το 1975, επιλέγει ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου και το επισυνάπτει σε αρχείο pdf.

ε) εάν το σωματείο λογίζεται ως αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.75/75, επιλέγει ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ και συμπληρώνει μόνο τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του ιδρυτικού καταστατικού του δικαστικής απόφασης.

7.3.Πληροφορίες Αθλήματος: Το Σωματείο επιλέγει - ανά άθλημα που καλλιεργεί - αν έχει εγγραφεί στην οικεία Αθλητική Ομοσπονδία. Στην περίπτωση των σωματείων ΑμεΑ επιλέγεται για άθλημα η αντίστοιχη Ομοσπονδία .

7.4.Πληροφορίες Προπονητή: Στο πεδίο αυτό το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει αν απασχολεί/ δηλώνει ή απασχόλησε/δήλωσε προπονητή/τές κατά τη χρονική περίοδο από 1.8.2022 έως 31.7.2023. Αν επιλέξει το ΝΑΙ τότε προχωρά στην καταχώρηση του κάθε προπονητή όπως αναλύεται παρακάτω. Αν επιλέξει το ΟΧΙ τότε στο επόμενο πεδίο το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει την υποχρέωση (κάνοντας check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης σε απασχόληση προπονητή) ή όχι απασχόλησης προπονητή. Εάν δεν έχει (ν.2725/99, άρθρο 31, παρ. 5) τότε συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση. Εάν έχει την υποχρέωση κάνει check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, αναφέρει τον/τους προπονητές του ανά άθλημα, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Η επιλογή του προπονητή γίνεται είτε με την εισαγωγή του κωδικού μητρώου (Ελληνικά Γράμματα) ή το επώνυμο του προπονητή με το οποίο είναι καταχωρημένος στο μητρώο της ΓΓΑ. Στη συνέχεια για τον κάθε προπονητή το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf είτε την Αναγγελία Πρόσληψής του (έντυπο 3 ή έντυπο 4 ΕΡΓΑΝΗ) είτε το ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο (με την υποχρέωση αναφοράς ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές) ή €150 (μικτές αποδοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.5025/2023 (Α΄42), λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, πεδίο 9.4.4). Η λίστα των προπονητών που έχουν άδεια από τη Γ.Γ.Α. βρίσκεται στον ιστότοπο https://somateia.gga.gov.gr/proponites (Μητρώο Προπονητών Αθλημάτων). Αν η πρόσληψη του προπονητή είναι προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf η αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτύπωση με αμοιβή).

Στην περίπτωση πρόσληψης προπονητή ορισμένου χρόνου μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf είτε το έντυπο 3, είτε το έντυπο 4 (εκτύπωση με αμοιβή) συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

Επισημάνσεις:

α) Οι νησιωτικές περιοχές στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.5025/2023 για την απασχόληση προπονητών (150€/3 μήνες) παρουσιάζονται αναλυτικά στην διαδρομή https://somateia.gga.gov.gr/xrisima-arxeia επιλέγοντας το αρχείο «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

β) Αν το σωματείο απασχολεί προπονητή/ές θα πρέπει για την περίοδο από 1.8.2022 έως 31.7.2023 η σύμβαση/εις να καλύπτει/ουν συνολικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών (180 ημερών) ή 3 μηνών (90 ημερών) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.5025/2023 (Α΄42). Οι προπονητές που δηλώνονται θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια ελέγχου της παρούσας.

7.5.Πληροφορίες Αθλητών: Το Σωματείο καταχωρεί το πλήθος των αθλητών του ανά ηλικιακή κατηγορία, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Τα Σωματεία ΑμεΑ καταχωρούν όλους τους αθλητές τους, για όλα τα αθλήματα, ανά ηλικιακή κατηγορία.

7.6.Πληροφορίες Αθλητικών Εγκαταστάσεων: Το Σωματείο καταχωρεί τις αθλητικές του εγκαταστάσεις ανά άθλημα, επιλέγοντας τον τύπο της εγκατάστασης (π.χ. δημόσια, ιδιωτική) και τον τρόπο κτήσης ή/και παραχώρησης της χρήσης της (π.χ. ιδιόκτητη, μισθωμένη, δωρεάν παραχωρημένη). Στη συνέχεια καταχωρεί την επωνυμία αυτής (εφόσον υπάρχει τέτοια επωνυμία π.χ. Ο.Α.Κ.Α.), τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf το σχετικό δικαιολογητικό (π.χ. μισθωτήριο/παραχωρητήριο). Για ειδικότερες διευκρινήσεις σχετικά με συγκεκριμένα αθλήματα ανατρέξετε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο του παρόντος με τον τίτλο «Τυποποιημένες Ερωτήσεις – Απαντήσεις».


ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Πώς μπαίνω στην πλατφόρμα;

Αρχικά και για μια φορά θα προχωρήσετε σε δημιουργία λογαριασμού με τον τετραψήφιο κωδικό του Σωματείου σας (με Ελληνικά και Κεφαλαία γράμματα) και το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου. Απαιτείται την πρώτη φορά να πάτε στην πλατφόρμα και να πατήσετε στο «Δημιουργία Λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο». Στη συνέχεια θα σας παραδοθεί στο e-mail που δηλώσατε, ένα e-mail αρχικοποίησης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο e-mail, διότι μπορεί να βρίσκεται στα SPAM, στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα ανεπιθύμητα μηνύματα.

2. Αν βάλω λάθος e-mail κατά την εγγραφή τι κάνω;

Στέλνετε e-mail για την διαγραφή της εγγραφής από το σύστημα για να προχωρήσετε σε νέα εγγραφή.

3. Δεν παίρνει τον Κωδικό Μητρώου μου. Τί κάνω;

Ελέγχετε αν ο τετραψήφιος κωδικός μητρώου είναι αυτός που έχετε λάβει κατά τη χορήγηση της Απόφασης περί Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης. Ελέγχετε αν βάλατε τον τετραψήφιο κωδικό μητρώου με Κεφαλαία Αλφαβητικά Γράμματα και Ελληνικούς Χαρακτήρες. Σε περίπτωση που ο τετραψήφιος κωδικός είναι σωστός, αλλά δεν τον δέχεται το σύστημα, στέλνετε ένα e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γ.Γ.Α., γράφοντας τον Κωδικό Μητρώου και την Επωνυμία του Σωματείου, για έλεγχο από την Γ.Γ.Α.

4. Αν δεν έχω Κωδικό Μητρώου, τί κάνω;

Αν δεν έχετε Κωδικό Μητρώου τότε δεν έχετε ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα. Πρέπει πρώτα να προχωρήσετε σε υποβολή αιτήματος για χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ιστοσελίδα https://www.gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitiki-anagnorisi.

5. Αν δεν θυμάμαι τον Κωδικό Μητρώου, τί κάνω;

Ο τετραψήφιος κωδικός μητρώου αναφέρεται στην Απόφαση Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης, αν όχι, τότε στέλνετε ερώτημα στο e-mail επικοινωνίας, δίνοντας την πλήρη ονομασία του Σωματείου, για να σας απαντήσουμε.

6. Δεν μου έχει έρθει το e-mail one time login link, τί κάνω;

Περιμένετε για περίπου μισή ώρα. Ελέγχετε αν έχει φτάσει το e-mail. Ελέγχετε και τα spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία). Αν όχι στέλνετε e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γ.Γ.Α. για ενέργειες από τη Γ.Γ.Α.

7. Έβαλα λάθος τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου. Τί κάνω;

Στέλνετε ένα μήνυμα στην φόρμα επικοινωνίας της Πλατφόρμας.

8. Είμαι Αθλητική Ένωση μπορώ να γραφτώ;

Όχι. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 αφορά μόνο τα Αθλητικά Σωματεία.

9. Επισυνάπτω ένα έγγραφο και αλλάζει όνομα. Γιατί;

Η αλλαγή της ονομασίας του αρχείου γίνεται από το σύστημα σε προκαθορισμένη μορφή για την ασφαλή αποθήκευσή του.

10. Θα πρέπει να σας αποστείλουμε όλες τις σελίδες του καταστατικού του συλλόγου; Ναι.

11. Τί είναι το Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους;

Το Έντυπο Ν είναι η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και αφορά τη Δήλωση που κατατέθηκε το 2022 για τη χρήση του έτους 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).

12. Τί είναι το Πιστοποιητικό Μεταβολών; Στο πιστοποιητικό μεταβολών ποιος αριθμός απόφασης ζητείται και ποια ημερομηνία ακριβώς;

Το πιστοποιητικό μεταβολών χορηγείται από τη γραμματεία του δικαστηρίου στα βιβλία του οποίου έχει κατατεθεί το ιδρυτικό καταστατικό του σωματείου και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του. Εμφανίζει την αρχική κατάθεση του ιδρυτικού καταστατικού του σωματείου και τις τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές του. Ζητείται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

13. Πρέπει να προσθέσω το πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών αν δεν έχω κάνει αλλαγή στο Καταστατικό μου;

Το πιστοποιητικό μεταβολών που ζητείται είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι αλλαγές στο καταστατικό. Είναι απαραίτητο να κατατεθεί ακόμη και αν όταν δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή στο καταστατικό του σωματείου .

14. Θα χρειαστεί να κατατεθούν και με έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην πλατφόρμα;

Όχι.

15. Προσπαθώ να προσθέσω τον προπονητή και δεν μου εμφανίζονται τα στοιχεία του.

Στο μητρώο των Προπονητών εμφανίζονται οι προπονητές που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α.

16. Κατά την καταχώρηση του Αθλήματος είναι υποχρεωτικό το πεδίο του Προπονητή; Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν απασχολεί / δηλώνει προπονητή.

Το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει υποχρέωση ή όχι σε απασχόληση προπονητή. Εάν δεν έχει (Ν. 2725/99, άρθρο 31, παρ. 5) τότε συμπληρώνει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

17. Πως συμπληρώνω στα ποσά τους δεκαδικούς;

Στα πεδία που αφορούν ποσά, οι τελείες δεν διαχωρίζουν τις χιλιάδες και τα κόμματα τα δεκαδικά, παρά μόνο οι τελείες διαχωρίζουν τα δεκαδικά. Δηλαδή το ποσό 1.234,56 γράφεται ως 1234.56

18. Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος για τις εκλογές σωματείων πότε χρειάζεται για τις αρχαιρεσίες.

Χρειάζεται αν έχουν γίνει μετά τις 22.11.2019.

19. Αν δεν έχουμε παραχωρητήριο χρήσης αθλητικής εγκατάστασης τί κάνουμε;

Η παραχώρηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να έχει έγγραφη μορφή έστω και δια εγγράφου του φορέα προς το σωματείο.

20. Τι σημαίνει αθλητές ανά ηλικιακή κατηγορία;

Απαιτείται η καταγραφή των αθλητών ανά ηλικιακή κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

21. Τί είναι τα εγγεγραμμένα και τί τα ενεργά μέλη;

Εγγεγραμμένα είναι όλα τα μέλη που κάποια στιγμή γράφτηκαν στο Σωματείο, ενώ τα ενεργά είναι μόνο αυτά που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους.

22. Πως προσθέτω ένα άθλημα;

Κατά την προσθήκη αθλήματος εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Στο νέο αυτό παράθυρο μπορείτε να πατήσετε υποβολή. Μετά την υποβολή κάθε επιπλέον αθλήματος το σύστημα θα σας επαναφέρει στην κεντρική καρτέλα.

23. Τι δηλώνεται στα πεδία για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Χιονοδρομίας;

Δηλώνεται το Χιονοδρομικό Κέντρο με τα στοιχεία του. Αν έχει επιτραπεί η χρήση χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τότε είναι ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα ή και με άλλους όρους τότε είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το σχετικό συμφωνητικό ή ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα βάσει του γενικού ή ειδικού τιμοκαταλόγου του ΧΚ τότε είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ και επισυνάπτεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ πληρωμής του Κέντρου από τον σύλλογο. Προσοχή: Δεν δηλώνονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις τα γραφεία των συλλόγων.

24. Διευκρινήσεις για τα πεδία των αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Δεν δηλώνουμε τα γραφεία των συλλόγων ως αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που οι προπονήσεις γίνονται αποκλειστικά σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (π.χ. τοπικές οδοί) η δήλωση των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται ως εξής: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ/ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………… ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΑΦΜ: ΑΦΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (π.χ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ή ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ή ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

25. Μετά την Υποβολή της Αίτησης μπορώ να την αλλάξω/διορθώσω; Αν την έχω υποβάλλει και θέλω να αλλάξω ένα πεδίο τι κάνω;

Η Υποβολή της Αίτησης είναι Οριστική και το σύστημα δεν επιτρέπει περαιτέρω διορθώσεις. Παρέχεται η δυνατότητα έως 4 επανυποβολών, συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 31.10.2023.

Για αδυναμία εισόδου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση παρακαλούμε όπως στείλετε το πρόβλημά σας στο e-mail login@gga.gov.gr αναφέροντας απαραιτήτως τον 4-ψήφιο κωδικό του Σωματείου και την Επωνυμία του. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα η επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας, αφού πρώτα συνδεθείτε με τους κωδικούς σας και εισέλθετε σε αυτήν.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (συμφωνία επωνυμίας της αίτησης και επωνυμίας του πιστοποιητικού μεταβολών).

2. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (συμφωνία υποβληθέντων καταστατικών με τα στοιχεία του πιστοποιητικού μεταβολών).

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (διαπίστωση της θεώρησης και τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βιβλίων).

4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (διαπίστωση του πρόσφατου εντός δωδεκαμήνου της έκδοσης της βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες καταχώρησης της αίτησης).

5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών - όπως περιγράφονται στην παρ.5.3 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος - , σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων). Δεν γίνεται αποδεκτό Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής (όταν έχει υποβληθεί μόνο αυτό, χωρίς το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης. Γίνεται αποδεκτό ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης με υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του σωματείου.

6. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (διαπίστωση με βάση την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών από το πρακτικό της εκλογικής γενικής συνέλευσης αν η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ήταν απαραίτητη οπότε θα πρέπει να ελέγχεται η παρουσία του με το έγγραφο διορισμού του. Αν οι εκλογές διενεργήθηκαν μετά τις 22.11.2019 η παρουσία του είναι απαραίτητη).

7. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών - όπως περιγράφονται στην παρ.5.3 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος -, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διαπίστωση της συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ). Γίνεται αποδεκτό ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου με υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του σωματείου.

8. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (διαπίστωση συμφωνίας στο πρόσωπο του προέδρου του πρακτικού συγκρότησης και του αντίστοιχου πεδίου της αίτησης).

9. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ:

9.1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (διαπίστωση της ύπαρξης απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή αν λογίζεται ότι το σωματείο έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση. Ελέγχεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση).

9.2 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (διαπίστωση αν το αθλητικό σωματείο είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας καθώς και αν είναι ενεργό μέλος ή όχι για τουλάχιστον ένα έτος ή μία αγωνιστική περίοδο, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις - για τα έτη 2021 ή 2022 ή 2023, για τις αγωνιστικές περιόδους 2021-2022 ή 2022-2023).

9.3 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (Έλεγχος σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν υποχρεούται το αθλητικό σωματείο να απασχολεί προπονητή).

9.3.1 Έλεγχος για τα ατομικά αθλήματα της δήλωσης αθλητών/τριών σε ηλικιακές κατηγορίες εκτός αυτών των ανδρών/γυναικών και νέων ανδρών/νέων γυναικών.

9.3.2 Έλεγχος απασχόλησης/δήλωσης προπονητή/τών καθώς και της ύπαρξης ή μη υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή/τών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις – μόνο για το άθλημα του ποδοσφαίρου - για την περίοδο 2022-2023.

9.4 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (Έλεγχος για κάθε προπονητή που δηλώνεται):

9.4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (έλεγχος συμφωνίας του αθλήματος που δηλώνεται με το άθλημα της άδειας άσκησης επαγγέλματος του προπονητή).

9.4.2 ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση ταυτοπροσωπίας προπονητή που δηλώνεται στην αίτηση με τον προπονητή που αναφέρεται στο δικαιολογητικό απασχόλησης του προπονητή που υποβάλλεται).

9.4.3 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (έλεγχος ύπαρξης εντύπων Αναγγελίας Πρόσληψης (έντυπο 3 ή έντυπο 4 -εκτύπωση με αμοιβή- από την ΕΡΓΑΝΗ) ή το ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο (με την υποχρέωση αναφοράς ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές) ή €150 (μικτές αποδοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.5025/2023 (Α΄42). Αν η πρόσληψη του προπονητή είναι προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf η αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτύπωση με αμοιβή)).

Στην περίπτωση πρόσληψης προπονητή ορισμένου χρόνου μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf είτε το έντυπο 3, είτε το έντυπο 4 (εκτύπωση με αμοιβή) συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

9.4.4 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση της ύπαρξης αμοιβής με βάση το υποβληθέν δικαιολογητικό και αποδεκτού ύψους αυτής ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές) ή €150 (μικτές αποδοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.5025/2023 (Α΄42).

9.4.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ελέγχεται η διάρκεια απασχόλησης του προπονητή)

9.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

9.5.1 Έλεγχος Α.Φ.Μ. Αθλητικών Σωματείων, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

9.5.2 Έλεγχος κατάθεσης προϋπολογισμού έτους 2023 στην οικεία Περιφέρεια και αντιστοίχιση αυτού με τα υποβληθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

9.5.3 Έλεγχος κατάθεσης Απολογισμού έτους 2022 στην οικεία Περιφέρεια και αντιστοίχιση αυτού με τα υποβληθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

9.5.4 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας στοιχείων ειδικού απολογισμού χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

9.5.5 Έλεγχος κατάθεσης εντύπου Ν στον ιστότοπο ΤΑΧΙSNET/ αριθμός δήλωσης ή πιστοποίηση υποβολής δήλωσης.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2023


Ο Υφυπουργός

コメント


bottom of page