top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α΄ 7/22.1.2018)


(επιλογή των άρθρων που αφορούν τον αθλητισμό)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α' 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α' 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α' 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α' 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α' 237) και άρθρου πέμπτου του ν. 4464/2017 (Α' 46), β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α' 22), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α' 34), δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α' 219), ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α' 86), στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α' 210), ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α' 153), η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α' 228), θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208), ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α' 127), ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210), ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α' 114), ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

3. Την υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατηγορία 0200 "Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων", χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοψίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

1. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, την ανεύρεση, τη διάσωση, την προστασία, την ανάδειξη και την προβολή του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης, κινητής και ακίνητης).

2. Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

3. Τη διάχυση των πολιτιστικών προϊόντων μεταξύ των πολιτών, τη δημιουργική συμμετοχή τους στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, την ευαισθητοποίησή τους για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος.

4. Την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως και την ενθάρρυνση των διεθνών συνεργασιών για θέματα διαχείρισης - προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

5. Τη συστηματική καλλιέργεια, διάδοση και εμπέδωση στην κοινωνική συνείδηση του αθλητικού πνεύματος.

6. Τη διασφάλιση των αξιών του Ολυμπισμού και τη διάδοσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο.

7. Την επιστημονική διάγνωση και τεκμηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας και την αποτύπωση τους σε στρατηγική αθλητική πολιτική, με την επακόλουθη εξειδίκευση σε επιχειρησιακά προγράμματα και τακτικές δράσεις, ενέργειες και έργα.

Άρθρο 2

Διάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διαρθρώνεται ως εξής:

α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού.

β) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού.

γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Διοικητικού Γραμματέα του (άρθρο 6 παρ. 1 ν. 4369/2016 - Α' 94) Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού).

δ) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα (άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4369/2016 - Α' 94) Σύγχρονου Πολιτισμού.

ε) Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Διοικητικού Γραμματέα (άρθρο 6 παρ. 1 ν. 4369/2016 - Α' 94) τομέα Αθλητισμού.

στ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγόμενη στον Υπουργό.

ζ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό.

η) Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας υπαγόμενο στον Υπουργό. θ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό

ι) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού υπαγόμενο στον Υπουργό.

ια) Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής, υπαγόμενο στον Υπουργό.

ιβ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 100004/ΕΥΘΥ 935/28-9-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 3296), υπαγόμενη στον Υπουργό.

ιγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

ιδ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

ιε) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

2. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

α) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

β) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

δ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ε) Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), η οποία συστάθηκε με το π.δ. 97/1999 (ΦΕΚ Α' 104) υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού.

- Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού.

4. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

- Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

5. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:

α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους για τα θέματα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

γ) Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Άρθρο 3

Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού

Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό και τον Υφυπουργό στο έργο τους, ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4

Γραφεία Γενικών/Διοικητικών και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέων

Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς/Διοικητικούς και τον Ειδικό/Ειδικό Τομεακό Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. Τα Γραφεία των Διοικητικού Γραμματέων και του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα θα στελεχωθούν μετά τον διορισμό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 5

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παρακολούθηση, η συμμετοχή και η προώθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

2. Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

β) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.α) Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται σε διεθνές επίπεδο και η κατάρτιση Συμβάσεων εκτελεστικών Προγραμμάτων Διμερούς ή/και Διακρατικής Πολιτιστικής Συνεργασίας της Ελλάδας με ξένες χώρες, η συμμετοχή της χώρας σε γεγονότα που αφορούν στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό στο εξωτερικό, και η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις ξένες διπλωματικές αρχές και τα ξένα Πολιτιστικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.

ββ) Η συμμετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων πολιτιστικής πολιτικής και συνεργασίας με τις οργανώσεις του Απόδημου Ελληνισμού, με τις δραστηριότητες του θεσμού «Παγκόσμια Πρωτεύουσα» και στο πλαίσιο των οργάνων Διεθνών Οργανισμών.

γγ) Η συγκέντρωση στοιχείων για τη διεθνή προβολή του σύγχρονου πολιτισμού στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής.

δδ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση συντονίζει συναρμόδιες υπηρεσίες ΥΠ.ΠΟ.Α, αξιολογεί την πρόοδο εφαρμογής τους και επικουρεί τεχνικά τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες.

β) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

ββ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και προτάσεων και η προώθησή τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γγ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή σε προγράμματα εθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο θεσμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

δδ) Ο συντονισμός και η προβολή Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό όπως, τα Προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ορίζοντας 2020»

εε) Η τήρηση ψηφιακού αρχείου τευχών της Εφημερίδας Ε.Ε και λοιπών εντύπων και εκδόσεων Ε.Ε, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΟΥ.

γ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης).

δ) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

ε) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.

στ) Η διενέργεια ελέγχων για την εξασφάλιση της χρηστής διοίκησης, του δημοσίου συμφέροντος και της ορθολογικής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.

ζ) Η διενέργεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προκαταρκτικού ελέγχου ή ένορκης διοικητικής εξέτασης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου, στην περίπτωση ύπαρξης ή υπόνοιας ή καταγγελίας πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος.

Άρθρο 7

Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας (Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού)

Στο Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός της δράσης των οργανικών μονάδων του ΥΠ.ΠΟ.Α σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης.

2. Η διενέργεια σχετικών ασκήσεων προετοιμασίας του προσωπικού.

3. Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία.

4. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός της δράσης των οργανικών μονάδων του ΥΠ.ΠΟ.Α σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ακραίων καιρικών φαινομένων.

Άρθρο 8

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις.

2. Η ανάρτηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στη διαβούλευση, η συγκέντρωση και η αποδελτίωση των σχολίων που λαμβάνονται καθώς και η συγκέντρωση και επεξεργασία των απόψεων και των προτάσεων συναρμόδιων Υπουργείων ή Φορέων επί των προτεινόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με το γραφείο του Υπουργού.

3. Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης.

4. Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 κωδικοποιούμενες ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.

5. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της αιτιολογικής έκθεσης του άρθρου 8 του ν. 4048/2012.

6. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 και της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012.

7. Η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.

8. Η παροχή γνωμοδοτήσεων, νομικών συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα ερμηνείας νομοθετικών διατάξεων, εκτός της γνωμοδότησης σε υποβαλλόμενα ερωτήματα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

9. Η εξέταση προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τις διατάξεις του αρ. 8 ν. 3200/1955, όπως ισχύουν, κατά αποφάσεων Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η σύνταξη σχεδίου απόφασης επί αυτών, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

10. Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην επεξεργασία, κατάρτιση και εφαρμογή των συμβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων μελετών κ.λπ.) καθώς και άλλων θεμάτων νομικής φύσεως για τα οποία ζητείται η συνδρομή από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

11. Η κατάρτιση προτάσεων αναφορικά με την προστασία και τη διαχείριση των πνευματικών και λοιπών σχετικών δικαιωμάτων του Υπουργείου σε συνεργασία με τη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και τη Διεύθυνση Γραμμάτων.

12. Η νομοτεχνική επεξεργασία προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που καταρτίζονται ή προτείνονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

13. Η υποβολή σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου για υπογραφή τους από την ιεραρχία του Υπουργείου καθώς και από τα συναρμόδια Υπουργεία.

14. Η μέριμνα δημοσίευσης των κειμένων αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

15. Ο συντονισμός στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες στη Βουλή.

Άρθρο 9

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού υπαγόμενο στον Υπουργό είναι αρμόδιο για:

1. Την κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού και την εκπόνηση προτάσεων για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πολιτικών σε σχέση με τον Πολιτισμό σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες διευθύνσεις.

2. Τη διαμόρφωση διαδικασιών για την υλοποίηση του σχεδιασμού.

3. Την παρακολούθηση των αναγκαίων στοιχείων της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον προσδιορισμό (μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων αυτού.

4. Το συντονισμό των αρμοδίων καθ' ύλην υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου για την εφαρμογή πολιτικών σε σχέση με τον Πολιτισμό.

5. Την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου.

Άρθρο 10

Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής

Το Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής υπαγόμενο στον Υπουργό είναι αρμόδιο για:

1. Την αξιοποίηση του υλικού και των αποτελεσμάτων των στρατηγικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής.

2. Την οργάνωση δράσεων δημοσιότητας για την προώθηση και προβολή κεντρικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου.

3. Την έρευνα και σταχυολόγηση όλων των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τον Ελληνικό Πολιτισμό σε ημερήσια βάση, καθώς και την πληροφόρηση των ΜΜΕ για τις δραστηριότητες του Υπουργείου.

4. Την παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχετικά με το έργο του Υπουργείου.

5. Τη διαχείριση από πλευράς περιεχομένου των διαδικτυακών κόμβων του Υπουργείου σε συνεργασία με την Γ.Δ.Δ.Υ.Η.Δ. και τις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις, ως προς την εγκυρότητα του επιστημονικού τους περιεχόμενου.

6. Τον σχεδιασμό και τον συντονισμό οριζόντιων δράσεων για την προβολή τόσο του πολιτιστικού αποθέματος όσο και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Για τη στελέχωση του λαμβάνεται υπόψη και το άρθρο 67 του ν. 1943/1991. Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στον Υφυπουργό

Άρθρο 11

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είναι αρμόδιο για:

1. Την προβολή και την ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τις δραστηριότητες του Τομέα Αθλητισμού και εν γένει της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες αθλητικές πολιτικές.

2. Την οργάνωση των δημοσίων σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την οργάνωση δράσεων δημοσιότητας για την προώθηση και προβολή κεντρικών πολιτικών.

3. Την έρευνα και σταχυολόγηση όλων των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τον Ελληνικό Αθλητισμό σε ημερήσια βάση.

4. Την ανάρτηση των Δελτίων Τύπου και κάθε άλλου είδους ενημερωτικού υλικού στους διαδικτυακούς κόμβους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Άρθρο 12

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Η επεξεργασία όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με την καθ' ύλην αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης.

3. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις.

4. Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.

5. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της αιτιολογικής έκθεσης του άρθρου 8 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.

8. Η νομική επεξεργασία των συμβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων μελετών και άλλων) που διαβιβάζονται σε αυτό.

9. Ο συντονισμός στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και εποπτευομένων φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στη Βουλή.

Άρθρο 13

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Στο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Η παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως:

α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal Control) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

γ) Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, βάσει των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη Δημόσια Διοίκηση.

δ) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

ε) Ο έλεγχος προσήκουσας λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα και με το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

στ) Η αξιολόγηση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.

2. Η εκτίμηση της αρτιότητας και επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπόλογων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.

6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενους φορείς της, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

8. Η διενέργεια έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν Φορέων με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των συμβάσεων και γενικότερα την εφαρμογή των αρχών της χρηστής Διοίκησης.

Άρθρο 14

Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (E.E.A.) είναι αρμόδιο για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ε.Α. και την εν γένει υποβοήθηση του έργου της.

Στο ως άνω τμήμα ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Η διαδικασία συγκρότησης και έκδοσης κανονισμού λειτουργίας της Ε.Ε.Α.

2. Η τήρηση και διαχείριση αυτόνομου/αυτοτελούς ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Ε.Ε.Α. και η διακίνηση της αλληλογραφίας της.

3. Η τήρηση του αρχείου της Ε.Ε.Α. και η χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων στους έχοντες έννομο συμφέρον.

4. Η επιμέλεια για τη διαδικασία ορισμού διαχειριστή καταπιπτουσών εγγυητικών επιστολών και λογαριασμού για την Ε.Ε.Α.

5. Η διαδικασία πληρωμής των εκ των καταπτώσεων των εγγυητικών επιστολών δικαιούχων, η χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής χρημάτων για φορολογική χρήση και η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Η κατάρτιση, τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση μητρώου, στο οποίο καταχωρίζονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν άδεια απόκτησης μετοχών Α.Α.Ε. από την Ε.Ε.Α..

7. Ο έλεγχος νομιμότητας συμμετοχής των μετόχων των Α.Α.Ε. στις Γενικές Συνελεύσεις και η ενημέρωση των Α.Α.Ε. και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

8. Η μέριμνα για την επίδοση των κλήσεων και η επιμέλεια της διαδικασίας επιβολής των προστίμων της Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Γ.Γ.Α..

9. Η μέριμνα για τη σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού Δράσεων και των Δελτίων Τύπου της Ε.Ε.Α.

10. Η αναζήτηση ποινικών μητρώων και η διεκπεραίωση ειδικών υπηρεσιακών θεμάτων που ανατίθενται με εντολή του Προέδρου της Ε.Ε.Α..

11. Η μέριμνα για την καταβολή της αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Α., καθώς και των προσώπων που καθʼ οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η Ε.Ε.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 15

Γενικοί/Διοικητικοί Γραμματείς (άρθρο 6 παρ. 1 ν. 4369/2016) Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. α) Ο Γενικός/Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού) προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό, τον αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό όλων των υπηρεσιών του υπουργείου εκτός των υπηρεσιών στις οποίες προΐσταται ο Ειδικός/Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σ' αυτόν βάσει νόμου. Επιπλέον ο Γενικός/Διοικητικός Γραμματέας, προεδρεύει στα Κεντρικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια του Υπουργείου, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουργός, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σ' αυτόν υπηρεσίες.

β) Στο Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού) υπάγονται οι εξής υπηρεσιακές μονάδες:

αα) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ββ) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

γγ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

δδ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. γ) Στον Ειδικό/Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού.

2. α) Ο Γενικός/Διοικητικός Γραμματέας Αθλητισμού προΐσταται αμέσως μετά τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιο για τα θέματα Αθλητισμού, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σ' αυτόν βάσει νόμου. Επιπλέον ο Γενικός/Διοικητικός Γραμματέας Αθλητισμού, προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουργός, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σ' αυτόν υπηρεσίες.

β) Στο Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα Αθλητισμού υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

[…]

Άρθρο 56

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Σκοπός - Διάρθρωση

1. Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των Εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού.

β) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού.

γ) Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού.

δ) Διεύθυνση Εποπτευόμενων φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού.

ε) Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων, υπαγόμενο απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

[…]

Άρθρο 59

Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού είναι:

α) η κατανομή των πιστώσεων με σκοπό την τήρηση των αρχών της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και η εποπτεία και η λογιστική αποτύπωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της σταθερής και μεσοπρόθεσμης διάρκειας των δημοσιονομικών κανόνων.

β) Η βέλτιστη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων επί τη βάσει των αρχών της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της ακρίβειας στην εκτέλεση των δαπανών και η αξιοποίησή τους για την προώθηση των έργων και των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

γ) Ο ορθός προγραμματισμός των αναγκών των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε υλικά και υποδομές, για την υλοποίηση του έργου τους και η βελτιστοποίηση της χρήσης αυτών, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος κατά τη σύναψη των συμβάσεων.

δ) Η αποφυγή δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συνακόλουθα, η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων στους εποπτευόμενους φορείς μέσω του ελέγχου της ορθότητας των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων για την τήρηση των τεθέντων ορίων πιστώσεων.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.

β) Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.

γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων.

3. α. Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:

αα) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού.

ββ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της διάθεσης πιστώσεων.

γγ) Τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την υποβολή προτάσεων για ανακατανομή των πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

δδ) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

εε) Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ).

στστ) Την εισήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων αθλητικών έργων, την ένταξή τους στον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, την παρακολούθηση της προώθησης και της εφαρμογής τους και τη μέριμνα για την ομαλή χρηματοδότησή τους.

ζζ) Τον ορισμό των υπολόγων - διαχειριστών και των υπευθύνων λογαριασμών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελουμένων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

ηη) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.

θθ) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων των ανωτέρω στις οικείες διαδικτυακές εφαρμογές.

ιι) Την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, τη μέριμνα για τον ορισμό υπολόγων αυτών, τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την τακτοποίησή τους.

ιαια) Την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

ιβιβ) Τη μέριμνα για χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε διακεκριμένους αθλητές και προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ).

ιγιγ) Τον έλεγχο, και την εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

ιδιδ) Την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των στοιχείων για την μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού της ΓΓΑ.

ιειε) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

ιστιστ) Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση δαπανών του Τομέα Αθλητισμού, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

ιζιζ) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στο οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

ιηιη) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων από οικείες διαδικτυακές εφαρμογές για τα Μητρώα Δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ιθιθ) Την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

κκ) Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

κακα) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016, ΑΊ45).

κβκβ) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών του Τομέα Αθλητισμού, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

κγκγ) Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζομένων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

κδκδ) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.

κεκε) Την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου, υπεύθυνου λογαριασμού, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

κστκστ) Την παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

κζκζ) Τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

κηκη) Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δαπάνες του Τομέα Αθλητισμού.

κθκθ) Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.

λλ) Την κατά μήνα παρακολούθηση σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

λαλα) Την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και υπεύθυνων λογαριασμών και εισήγηση στον Γ.Δ.Ο.Υ. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

λβλβ) Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται για δαπάνες του Τομέα Αθλητισμού.

λγλγ) Τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στις αρμόδιες οργανικές μονάδες δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών. λδλδ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ.

λελε) Την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχορηγούμενους φορείς.

β. Το Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων και διεθνών) διαγωνισμών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού.

ββ) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους.

γγ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καθώς και υπεργολαβιών.

δδ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.

εε) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.

στστ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον προγραμματισμό των δαπανών, που αφορούν στην καθαριότητα, στη συντήρηση, στην ασφάλεια, στη φύλαξη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων τους, στη λήψη μέτρων πυρασφάλειας.

ζζ) Την τήρηση Μητρώου οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).

ηη) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό της ΓΓΑ.

γ. Το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Τον έλεγχο, την κατάρτιση και υλοποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων, καθώς και την επεξεργασία και την έκδοση αποφάσεων έγκρισης προϋπολογισμών και απολογισμών των εποπτευομένων και λοιπών φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ββ) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων φορέων, των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση και ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων.

γγ) Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών καθώς και την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων και τη διαβίβασή τους για εκκαθάριση-ενταλματοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας. δδ) Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς.

εε) Τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης των στόχων που τίθενται, μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων, με τους αντίστοιχους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και με τους στόχους του Προϋπολογισμού.

στστ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των Εποπτευόμενων φορέων και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό απαιτείται.

ζζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων καθώς και την αξιολόγησή τους.

ηη) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων σύμφωνα με τον Κώδικα φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. θθ) Τον έλεγχο και χειρισμό των κατασχετηρίων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τη διαβίβαση στην αρμόδια οργανική μονάδα της Γ.Γ.Α, για σχετικές ενέργειες.

ιι) Τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου καθώς και ελέγχου κάθε στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της κείμενης σχετικής νομοθεσίας ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων των ενώσεων και των ομοσπονδιών και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων και γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης τους εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.

ιαια) Την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί των πρακτικών συνεδριάσεων των εποπτευόμενων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 61

Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων

Το Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για: α) Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. β) Την μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. γ) Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων. δ) Την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

[…]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 66

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή της αθλητικής πολιτικής της χώρας, στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για την προστασία, ανώτατη εποπτεία και οικονομική στήριξη του αθλητισμού. Ειδικότερα, αποστολή της Γ.Γ.Α. είναι:

α) Η πρόληψη και διασφάλιση της υγείας του αθλητή και αθλούμενου.

β) Η συστηματική καλλιέργεια, διάδοση και εμπέδωση στην κοινωνική συνείδηση του αθλητικού πνεύματος και των αξιών του Ολυμπισμού και η διάδοσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο.

γ) Η επιστημονική τεκμηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας και η αποτύπωσή τους σε στρατηγική αθλητική πολιτική, που εφαρμόζεται με επιχειρησιακά προγράμματα δράσεις, ενέργειες και έργα.

δ) Η θεσμική, επιστημονική, υλικοτεχνική και οικονομική στήριξη των εποπτευομένων δημοσίων και ιδιωτικών αθλητικών φορέων (Ν.Π.), ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα στο παραγόμενο αθλητικό έργο τους.

ε) Η εποπτεία και ο έλεγχος των πάσης φύσεως προσώπων ή φορέων που διέπονται από την αθλητική πολιτική της χώρας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η αξιολόγηση της δράσης τους με βάση τον εκάστοτε διαμορφούμενο στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της αθλητικής πολιτικής.

Άρθρο 67

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού

1. Ο Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού είναι ο εθνικός επιτελικός σχεδιασμός καθώς και η συνολική ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν στην πρόοδο και στην καλύτερη διοργάνωση και λειτουργία του Αθλητισμού στη χώρα.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

β) Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού.

γ) Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

δ) Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών,

ε) Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού.

Άρθρο 68

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση της άσκησης όλων των αθλημάτων - αγωνισμάτων που καλλιεργούν οι αναγνωρισμένες αθλητικές Ομοσπονδίες και αθλητικών διοργανώσεων σε όλα τα επίπεδα και βαθμίδες του ερασιτεχνικού Αγωνιστικού Αθλητισμού, η νομιμοποίηση και υποβοήθηση των αθλητικών φορέων για την ανάπτυξη του αθλήματος τους, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση του Αγωνιστικού Αθλητισμού και η εν γένει άσκηση εποπτείας και ελέγχου στο χώρο του Ελληνικού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας σύμφωνα με τον ν. 4326/2015 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Αθλητικών Φορέων.

β) Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών.

γ) Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων.

δ) Τμήμα Τεχνικών Αθλημάτων.

ε) Τμήμα Λοιπών Αθλημάτων και Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

στ) Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονισμών Αθλητικών Φορέων.

ζ) Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.

3) Η εποπτεία και ο έλεγχος αθλήματος, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο υπαχθεί σε άλλη Αθλητική Ομοσπονδία απ' αυτήν που αρχικά είχε ενταχθεί, ασκείται από το αντίστοιχο Τμήμα της Δ/νσης Αγωνιστικού Αθλητισμού στην εποπτεία του οποίου ανήκει η Αθλητική Ομοσπονδία υποδοχής.

Σε περίπτωση χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Ομοσπονδίας, αυτή εντάσσεται στο Τμήμα της Δ/ νσης Αγωνιστικού Αθλητισμού που εποπτεύει και ελέγχει συναφή αθλήματα. Αντιστοίχως, σε περίπτωση δημιουργίας νέων αθλημάτων ή ένταξης νέων αθλημάτων στο επίσημο πρόγραμμα των θερινών ή χειμερινών ολυμπιακών και παραολυμπιακών αγώνων, αυτά εντάσσονται στο Τμήμα που εποπτεύει την συναφή Ομοσπονδία.

4. α) Το Τμήμα Αθλητικών Φορέων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητικά σωματεία, αθλητικές ενώσεις και αθλητικές ομοσπονδίες καθώς και την ανάκληση αυτής. ββ) Τη διαδικασία χορήγησης ειδικής αναγνώρισης και την τήρηση ψηφιακού μητρώου ειδικά αναγνωρισμένων συνδέσμων και ομοσπονδιών διαιτητών και κριτών ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. γγ) Τη συγχώνευση αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αυτών.

δδ) Την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών. εε) Την καταχώριση στο μητρώο αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών των εκ των αθλητικών ομοσπονδιών υποβαλλόμενων, κατ' έτος, στοιχείων αθλητικών δραστηριοτήτων των αθλητικών σωματείων.

β) Το Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών εποπτεύει τους παρακάτω φορείς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

Το Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών είναι αρμόδιο για:

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προπονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο.

δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος.

εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανωτέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

στστ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανωτέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό.

ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής σε προπονήσεις, αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνάμεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών.

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.

ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών.

ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές οργανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωματείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών.

γ) Το Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων εποπτεύει τους παρακάτω φορείς: ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΑΜΠΟ ΚΟΥΡΑΣ ΤΣΙΔΑΟ-ΜΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

Το Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προπονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο.

δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος.

εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανωτέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

στστ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανωτέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό.

ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής σε προπονήσεις αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνάμεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών.

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.

ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών.

ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές οργανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωματείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών.

δ) Το Τμήμα Τεχνικών Αθλημάτων εποπτεύει τους παρακάτω φορείς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Τμήμα Τεχνικών Αθλημάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προπονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο.

δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος.

εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανωτέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

στστ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανωτέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό.

ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής σε προπονήσεις αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνάμεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών.

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.

ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών.

ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές οργανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωματείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών.

ε) Το Τμήμα Λοιπών Αθλημάτων και Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) εποπτεύει τους παρακάτω φορείς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ

Το Τμήμα Λοιπών Αθλημάτων και Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) είναι αρμόδιο για:

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω φορέων.

ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προπονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο.

δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος.

εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανωτέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

στστ) Τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανωτέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό.

ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής σε προπονήσεις αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνάμεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών.

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.

ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών.

ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές οργανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωματείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών.

στ) Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονισμών Αθλητικών Φορέων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Δικαιοδοτικών Οργάνων και Συλλογικών Οργάνων του Αθλητικού Νόμου, την έκδοση κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας αυτών καθώς και την παροχή προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη αυτών και την υποβοήθηση του έργου τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και τη κωδικοποίηση των αποφάσεών τους.

ββ) Την υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου όλων των θεσμοθετημένων Συλλογικών Οργάνων πλην όσων υπάγονται σε άλλες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Α., καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη αυτών.

γγ) Την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Κανονισμών Αθλημάτων - Αγωνισμάτων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών.

δδ) Τον έλεγχο νομιμότητας γενικών ή ειδικών κανονισμών, που αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή του αθλήματος ή των αγωνισμάτων που ανήκουν στις οικείες ομοσπονδίες και των συντελεστών τους (αθλητών, προπονητών, κλπ).

εε) Τον έλεγχο νομιμότητας και έκδοση κανονισμών εγγραφής, μετεγγραφής ομογενών - ημεδαπών και αλλοδαπών αθλητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Τον προσδιορισμό, καθορισμό και τη διαμόρφωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των Σχολών Προπονητών της Γ.Γ.Α.

ββ) Τον προγραμματισμό, την ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Προπονητών, όλων των αναγνωρισμένων Αθλητικών Ομοσπονδιών.

γγ) Τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων περί συμμετοχής των υποψηφίων στις Σχολές Προπονητών και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων λειτουργίας αυτών.

δδ) Τον έλεγχο γνησιότητας και νομιμότητας των διπλωμάτων Σχολών Προπονητών.

εε) Την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρμοδίους, μετά το πέρας της λειτουργίας των Σχολών Προπονητών.

στστ) Την τήρηση ψηφιακού μητρώου Σχολών Προπονητών και Εκπαιδευτών ανά ομοσπονδία και άθλημα.

ζζ) Τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου, για την αναγνώριση και αντιστοιχία των αθλητικών πιστοποιητικών και διπλωμάτων σχολών προπονητών ή αθλητικών φορέων ημεδαπής και αλλοδαπής, με τα αντίστοιχα διπλώματα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α.

ηη) Τον έλεγχο πιστοποίησης της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων περί ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή αθλημάτων και τη χορήγηση βεβαίωσης περί συνδρομής αυτών ή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος προπονητή αθλημάτων (ν. 3919/2011 - ΦΕΚ Α' 32).

θθ) Τη διαμόρφωση του εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και την διαδικασία ρύθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων.(ν. 4115/2013 - ΦΕΚ Α' 24).

ιι) Την αναγνώριση των επαγγελματικών αθλητικών προσόντων, που έχουν αποκτηθεί σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα.( π.δ. 38/2010 - ΦΕΚ Α' 78).

ιαια) Την τήρηση ψηφιακού μητρώου προπονητών αθλημάτων.

Άρθρο 69

Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού

1. Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού είναι ο έλεγχος και η εποπτεία όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων του Επαγγελματικού Αθλητισμού, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στον Επαγγελματικό Αθλητισμό και την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση του Επαγγελματικού Αθλητισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επιπροσθέτως, έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο και εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ασκούνται ειδικά στον αθλητικό χώρο καθώς και για τη θεσμική τους κατοχύρωση σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Όλες οι αρμοδιότητες και οι στόχοι της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού ασκούνται μόνον κατά το μέρος και στο βαθμό που δεν υπερκαλύπτουν και δεν συμπίπτουν με τις αρμοδιότητές της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, οι οποίες σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν και ασκούνται από αυτήν και μόνον.

2. Η Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Επαγγελματικών Αθλητικών Διοργανώσεων

β) Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού

γ) Τμήμα Λεσχών Φιλάθλων

3. α) Το τμήμα Επαγγελματικών Αθλητικών Διοργανώσεων είναι αρμόδιο για:

αα) Την παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής σε προπονήσεις και σε αγώνες μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, στρατευμένων ή εργαζομένων αθλητών αμειβομένων και επαγγελματιών προπονητών και διαιτητών που μετέχουν στις αντίστοιχες επαγγελματικές διοργανώσεις.

ββ) Τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ομάδων με αμειβόμενους ή επαγγελματίες αθλητές.

γγ) Τη μέριμνα για την έκδοση απόφασης καταλογισμού σε βάρος, διοργανωτή ή διοργανώτριας αρχής, ομάδων, Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. Εθνικών κατηγοριών για υλικές ζημιές που προκαλούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια κάθε είδους αγώνων που διεξάγονται μεταξύ επαγγελματιών - αμειβομένων αθλητών και ομάδων ή επ' ευκαιρία κάθε είδους αθλητικών εκδηλώσεων με βάση τις εκθέσεις - πορίσματα των αρμοδίων φορέων, καθώς και τη μέριμνα για τη λήψη θεσμικών ή άλλων μέτρων κατά της βίας στα γήπεδα σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, τη Δ.Ε.Α.Β., τις διοργανώτριες αρχές πρωταθλημάτων και κυπέλλου και λοιπούς φορείς.

δδ) Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την ηλεκτρονική αναμετάδοση αγώνων.

εε) Την επιμέλεια για τη διαδικασία σύστασης επαγγελματικών ενώσεων ως Ν.Π.Ι.Δ.

στστ) Τη διαδικασία παροχής των ηθικών ή υλικών επιβραβεύσεων σε διοργανώτριες αρχές επαγγελματικών διοργανώσεων ομαδικών αθλημάτων Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωματεία ή αθλητές για πρότυπη αθλητική συμπεριφορά κατόπιν εισηγήσεως της ΔΕΑΒ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ζζ) Την επεξεργασία πλαισίου λειτουργίας του προσωπικού ασφαλείας σε αθλητικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

ηη) Την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων για τη λήψη διοικητικών ή περιοριστικών μέτρων για ύποπτους χειραγώγησης αγώνων κατόπιν εκθέσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

θθ) Τη διαδικασία συγκρότησης και έκδοσης κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΑΒ καθώς και την παροχή προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της.

ιι) Τη διαδικασία συγκρότησης της επιτροπής αποτίμησης αξίας αθλητών.

ιαια) Τη διαδικασία συγκρότησης και έκδοσης κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής επίλυσης αθλητικών διαφορών των επαγγελματικών ενώσεων καθώς και την παροχή προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της.

β) Το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού είναι αρμόδιο για:

αα) Τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος.

ββ) Την καταγραφή των λειτουργούντων ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών σε όλη την επικράτεια, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

γγ) Τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος του αθλητικού διαμεσολαβητή αθλητικών συμβάσεων.

δδ) Την τήρηση Μητρώου Διαμεσολαβητών Αθλητικών Συμβάσεων.

εε) Τη διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας του επαγγέλματος του Διαμεσολαβητή Αθλητικών Συμβάσεων.

στστ) Την επιμέλεια διαδικασίας κατάρτισης του κώδικα δεοντολογίας - συμπεριφοράς Διαμεσολαβητή Αθλητικών Συμβάσεων.

ζζ) Τον έλεγχο νομιμότητας των καταστατικών των Επαγγελματικών Ενώσεων.

ηη) Τον έλεγχο νομιμότητας και έγκριση των προβλε- πόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις, κανονισμών των Επαγγελματικών Ενώσεων.

θθ) Τον έλεγχο νομιμότητας και έγκριση του ειδικού κανονισμού που ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στην επαγγελματική διαιτησία.

ιι) Τον έλεγχο Κανονισμό Σχέσεων αμειβομένων ή επαγγελματιών αθλητών με αθλητικά σωματεία ή Α.Α.Ε., καθώς και κάθε άλλου κανονισμού, που προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά, για τον επαγγελματικό αθλητισμό διατάξεις.

γ) Το Τμήμα Λεσχών Φιλάθλων είναι αρμόδιο για:

αα) Τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Λεσχών Φίλων Αθλητικών Σωματείων.

ββ) Τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στις οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων και την μέριμνα για την έκδοση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων.

γγ) Τη ρύθμιση του πλαισίου των σχέσεων μεταξύ λεσχών και Αθλητικού Σωματείου, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε.

δδ) Τη μέριμνα για την διαδικασία επιβολής των σχετικών προστίμων.

εε) Τη δημιουργία, τήρηση και επικαιροποίηση ειδικού ψηφιακού μητρώου λεσχών φιλάθλων. στστ) Την τήρηση στατιστικών στοιχείων για συμβάντα βίας στους αθλητικούς χώρους ή με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις αξιολόγηση αυτών συναρτήσει των αξόνων αθλητικής πολιτικής.

ζζ) Την προώθηση ενεργειών και δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης για την αποτροπή των φαινομένων βίας σε συνεργασία με τη ΔΕΑΒ και λοιπούς συναρμόδιους φορείς.

Άρθρο 70

Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων είναι η οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού σε Πανελλήνιο επίπεδο. H υποστήριξη και Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και εναλλακτικών δραστηριοτήτων άθλησης, άσκησης και αναψυχής και των φορέων που τις υλοποιούν. H διάδοση και προώθηση της δια βίου άθλησης και υγιούς διατροφής, η διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η διαμόρφωση πολιτικών για την απλούστευση και σύντμηση των διοικητικών διαδικασιών της υπηρεσίας και η παρακολούθηση, ο προγραμματισμός και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η προώθηση των Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων της χώρας, η διασύνδεση με Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς Αθλητικούς Οργανισμούς και Θεσμούς, η προώθηση και προβολή του αθλητισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Η τήρηση Εθνικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων Άθλησης για Όλους και Εναλλακτικού Αθλητισμού. Η επιστημονική υποστήριξη του αθλητισμού εν γένει για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουμένων, ο συντονισμός και υποστήριξη των επιστημονικών φορέων στον τομέα της έρευνας όλων των επιστημονικών πεδίων του αθλητισμού και ειδικότερα της προπονητικής, και της παιδαγωγικής, της Άθλησης για Όλους, της δημόσιας υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, της αθλητικής οικονομίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδομών.

2. Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

β) Τμήμα Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων ΠΑγΟ.

γ) Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής και Κατάρτισης.

δ) Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης.

ε) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Ολυμπιακών Θεμάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής.

στ)Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης και Στοχοθεσίας.

3. α) Το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Έλεγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους είναι αρμόδιο για:

αα) Την κατάρτιση και αναμόρφωση του Οργανωτικού Πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ) καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριμένων κάθε φορά προγραμμάτων.

ββ) Την καταγραφή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και τη μέριμνα για την εισήγηση και έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων.

γγ) Την πιστοποίηση των συνεργαζόμενων φορέων που υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υλοποίησης ΠΑγΟ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης.

δδ) Την καταγραφή, επεξεργασία, αξιολόγηση και έγκριση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων γενικών και ειδικών «Άθλησης για Όλους».

εε) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

στστ) Τη τήρηση και προβολή «Αθλητικού Χάρτη» για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα.

ζζ) Την εισήγηση λήψης μέτρων και σχεδιασμού προγραμμάτων που αποβλέπουν στη σωστή άθληση, στην καλλιέργεια και στη διάδοση αθλητικών προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων στη σχολική και πανεπιστημιακή κοινότητα, στους εργασιακούς και στρατιωτικούς χώρους, κλπ.

ηη) Την κατάρτιση των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Διεύθυνσης και των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

θθ) Την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου των πραγματοποιηθέντων προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» ανά φορέα υλοποίησης.

ιι) Τη διαμόρφωση και καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της χρηματοδότησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και Εκδηλώσεων ανά έτος.

ιαια) Την εισήγηση σύστασης γνωμοδοτικής επιτροπής και την υποβολή έκθεσης-πρότασης προς αυτήν για τον καθορισμό του ύψους των εγκρίσεων και του ποσοστού χρηματοδότησης των ΠΑγΟ κάθε περιόδου.

ιβιβ) Τη συγκέντρωση στοιχείων αποτίμησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και Εκδηλώσεων.

β) Το Τμήμα Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων ΠΑγΟ είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διαχείριση του αρχείου προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που αφορά σε στοιχεία των απασχολούμενων στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού και την έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των απασχολούμενων σε αυτά Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).

ββ) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων ΠΑγΟ κάθε περιόδου.

γγ) Τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας πρόσληψης και απασχόλησης των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των ΠΑγΟ.

δδ) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φορέων υλοποίησης ΠΑγΟ προκειμένου να εκδοθεί να δωθεί έγκριση του προϋπολογισμού/χρηματοδότησης κάθε φορέα.

εε) Τη μέριμνα για έγκαιρη παραλαβή, αξιολόγηση και έλεγχο των παραστατικών με σκοπό τη σύνταξη απολογισμού και έγκριση της χρηματοδότησης των φορέων.

στστ) Την πρόταση για την έκδοση εντολής προς την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση δέσμευσης ποσού και χρηματοδότησης των φορέων υλοποίησης ΠΑγΟ.

ζζ) Τη μέριμνα για την κατάρτιση των ενημερωτικών πινακίων του ετήσιου οικονομικού απολογισμού των ΠΑγΟ.

ηη) Τη συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκταμίευσης της χρηματοδότησης των φορέων.

θθ) Την παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού κάθε προγράμματος και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για κάθε φορέα (έκδοση εδικού κωδικού του κάθε φορέα) και για κάθε περίοδο χρηματοδότησης.

ιι) Την κατάθεση προτάσεων μετά τη συγκέντρωση των απολογιστικών εκθέσεων των φορέων για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της οικονομικής διαχείρισης των ΠΑγΟ.

ιαια) Τη μέριμνα για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης των ΠΑγΟ.

γ) Το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού, Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής και Κατάρτισης είναι αρμόδιο για:

αα) Τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων Αθλητικού Τουρισμού και Τουριστικού Αθλητισμού.

ββ) Τη συνεργασία, το συντονισμό και την υποστήριξη φορέων υλοποίησης Αθλητικού Τουρισμού, αθλητικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και συνεργατικών μορφών για την προβολή και διοργάνωση εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

γγ) Την προώθηση και υποστήριξη Αθλητικών Διοργανώσεων στην Ελλάδα.

δδ) Την πιστοποίηση, εποπτεία και υποστήριξη των φορέων Άθλησης για Όλους και όλων των εναλλακτικών δραστηριοτήτων άθλησης, άσκησης, αναψυχής και φυσικής δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον, χειμερινών και θαλάσσιων δραστηριοτήτων (π.χ. δρόμοι υγείας, ποδηλασία δρόμου και βουνού, πεζοπορίας, αναρρίχησης, ορειβασίας, κατάβασης αιωροπτερισμού, αλιείας, καταδύσεων, rafting), εναλλακτικής γυμναστικής (pilates, yoga κ.λπ.), διάσχισης και Ιππασίας Περιπάτου, Παιχνιδιών Προσανατολισμού και εν γένει οικοτουρισμού.

εε) Την εποπτεία και υποστήριξη του εργασιακού αθλητισμού.

στστ) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των παραπάνω δραστηριοτήτων Αθλητικού Τουρισμού και εναλλακτικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων.

ζζ) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των φορέων, διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής ενίσχυσης προγραμμάτων και εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής και εισήγηση για το σκοπό αυτό.

ηη) Τη διαμόρφωση και προβολή Εθνικού Χάρτη Αθλητικού Τουρισμού για την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα.

θθ) Τη μέριμνα για την έκδοση εντολής προς την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση δέσμευσης ποσού και χρηματοδότησης φορέων υλοποίησης. ιι) Τον προσδιορισμό, καθορισμό και τη διαμόρφωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των Σχολών Εκπαιδευτών Αθλητικής Αναψυχής της Γ.Γ.Α..

ιαια) Τον προγραμματισμό, την ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Εκπαιδευτών Αθλητικής Αναψυχής.

ιβιβ) Τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων περί συμμετοχής των υποψηφίων στις Σχολές Εκπαιδευτών Αθλητικής Αναψυχής και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων λειτουργίας αυτών.

ιγιγ) Την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρμοδίους, μετά το πέρας της λειτουργίας των Σχολών Εκπαιδευτών Αθλητικής Αναψυχής.

ιδιδ) Τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας για ίδρυση σχολών εκπαιδευτών χερσαίων και θαλασσίων μέσων άθλησης και αναψυχής και την πιστοποίηση αυτών.

ιειε) Τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών χερσαίων και θαλασσίων μέσων άθλησης και αναψυχής και εν γένει δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού και τουριστικού αθλητισμού.

ιστιστ) Την τήρηση ψηφιακού μητρώου Εκπαιδευτών ανά δραστηριότητα.

δ) Το Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διαμόρφωση του αντικειμένου των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», την προσαρμογή τους στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης με βάση τα χαρακτηριστικά των αθλουμένων και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας τους.

ββ) Τη μέριμνα για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών και την εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Δόκιμοι Υπάλληλοι, Τακτικό Προσωπικό κλπ) σε συνεργασία με το Τμήμα Δίοικησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το ΕΚΔΔΑ και άλλους φορείς.

γγ) Την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδίκευσης σε υπηρετούντες υπαλλήλους της Γ.Γ.Α., σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής εν γένει, σε στελέχη και υπηρετούντες Αθλητικών Φορέων.

δδ) Τον σχεδιασμό καινοτόμων και πιλοτικών προγραμμάτων Άθλησης, Διατροφής και Ερασιτεχνικού Αθλητισμού.

εε) Την επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» και Αγωνιστικού Αθλητισμού.

στστ) Την έρευνα για τον προσδιορισμό προδιαγραφών χώρων άθλησης.

ζζ) Την έγκριση των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), που απαιτούνται για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.) και την κατανομή τους ανά φορέα.

ηη) Τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, εφαρμογής του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού, στους φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.).

θθ) Την κατάρτιση και αναμόρφωση του Οργανωτικού Πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.) και την εκπόνηση Ενιαίων Προπονητικών Προγραμμάτων (Ε.Π.Π.).

ιι) Τον σχεδιασμό της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συστήματος Ανίχνευσης Επιλογής και Αξιοποίησης μαθητών και αθλητικών ταλέντων.

ιαια) Τον χειρισμό θεμάτων χορήγησης υποτροφιών στον χώρο του Αθλητισμού (π.χ. μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, επιστημονικό προσωπικό).

ιβιβ) Την υποβοήθηση του έργου και τη γραμματειακή υποστήριξη από προσωπικό του τμήματος του αρμόδιου φορέα Καταπολέμησης Ντόπινγκ και την έκδοση σχετικών αποφάσεων και εντολών προς την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση για τη δέσμευση ποσού και χρηματοδότησης του ΕΣΚΑΝ.

ιγιγ) Τη θέσπιση αναγκαίων μέτρων, διαδικασιών, μηχανισμών και συστημάτων κατά της φαρμακοδιέγερσης. Την προώθηση ενεργειών και δράσεων ενημέρωσης για την αποτροπή του ντόπινγκ.

ιδιδ) Την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την προώθηση του υγιούς αθλητισμού και την επιστημονική στήριξη αθλητή και αθλούμενου.

ιειε) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιστημονική κατάρτιση των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προπονητών και εκπαιδευτών.

ιστιστ) Την υποβοήθηση του έργου επιστημονικών φορέων, που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού.

ιζιζ) Τη διαμόρφωση κριτηρίων για την επεξεργασία και την αξιολόγηση προτάσεων φορέων υλοποίησης δράσεων διατροφής και άθλησης.

ιηιη) Τη σχεδίαση και τη μεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συμφωνιών στους τομείς άθλησης και διατροφής.

ιθιθ) Την επιστημονική αθλητική υποστήριξη του αθλητισμού εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους και την επίτευξη των αθλητικών στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουμένων.

κκ) Τον συντονισμό και υποστήριξη των επιστημονικών φορέων του αθλητισμού στον τομέα της έρευνας όλων των επιστημονικών πεδίων και ειδικότερα της προπονητικής και της αθλητικής παιδαγωγικής, της Άθλησης για Όλους και της δημόσιας υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, της αθλητικής οικονομίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδομών.

κακα) Τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, με τις Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ και το Εργαστήριο Ντόπινγκ για θέματα που άπτονται του κοινού αθλητικού επιστημονικού πεδίου.

κβκβ) Τον σχεδιασμό και την πρόσκληση ενδιαφέροντος για υλοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς για όλα τα αθλητικά επιστημονικά πεδία.

κγκγ) Την εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υπο-έργων), ως δικαιούχου, στους τομείς της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και σε άλλους τομείς συναφείς για την ανάπτυξη και υποστήριξη των πολιτικών για τον αθλητισμό οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και σε συνάφεια με τα έργα και τα αντίστοιχα προγράμματα.

κδκδ) Τη διαχείριση κατηγοριών πράξεων και έργων, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις εκάστοτε Ειδικές Υπηρεσίες Προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Erasmus+), για την εκτέλεση αθλητικών έργων από τη Γ.Γ.Α. ή από τρίτους φορείς.

κεκε) Τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. και των εποπτευομένων φορέων, βασιζόμενοι στην Απλούστευση των Διαδικασιών με σκοπό τη μείωση του κόστους και του προκαλούμενου διοικητικού βάρους.

κστκστ) Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατά αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων (π.χ. μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία κ.λπ.) για την αύξηση της παραγωγικότητας.

ε) Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Ολυμπιακών Θεμάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής είναι αρμόδιο για:

αα) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων και διεθνών σχέσεων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του έργου της ΓΓΑ.

ββ) Την προώθηση διακρατικών σχέσεων και εκπροσώπηση σε Διεθνείς θεσμικούς και άλλους φορείς.

γγ) Τη μέριμνα συλλογής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για θέματα Αθλητισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης για Διεθνή προγράμματα και αθλητικές πολιτικές καθώς και ενημέρωσης των αρμόδιων Τμημάτων της Γ.Γ.Α.

δδ) Τη μέριμνα αποστολής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον αθλητισμό της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης και σε άλλους Διεθνείς θεσμικούς φορείς που συμμετέχουμε ως κράτος μέλος.

εε) Τη λειτουργία και υποστήριξη του έργου του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα, τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή υπό την αιγίδα της UNESCO (ΝΠΙΔ).

στ) Το Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης Αθλητισμού και Στοχοθεσίας είναι αρμόδιο για:

αα) Τη συλλογή στοιχείων που αποτυπώνουν την ανάπτυξη του Αθλητισμού, τη στατιστική καταγραφή και αξιοποίηση των αριθμητικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων (π.χ. των αθλητών και αθλουμένων, των αθλητικών φορέων, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού).

ββ) Την παρακολούθηση και κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας.

γγ) Τη δημιουργία αρχείου ιστορικών αθλητικών ντοκουμέντων.

δδ) Την αποτύπωση και στατιστική αξιολόγηση της αγωνιστικής δραστηριότητας Αθλητικών Ομοσπονδιών, Ενώσεων και Σωματείων συναρτήσει των αξόνων αθλητικής πολιτικής.

εε) Τη μέριμνα για την εφαρμογή της στοχοθεσίας και τους στρατηγικούς στόχους κάθε έτους βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

στστ) Την εφαρμογή πρακτικών αναφορικά με θέματα στοχοθεσίας, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, καθώς και τη μέριμνα για την εφαρμογή αυτών στους εποπτευόμενους φορείς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

ζζ) Τη σύσταση και τήρηση Αθλητικού Δορυφορικού Λογαριασμού σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.

ηη) Την αξιολόγηση των δομών των εποπτευομένων φορέων με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσής τους και τη στρατηγική ευθυγράμμιση αυτών με την επιχειρησιακή τους λειτουργία.

Άρθρο 71

Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γ.Γ.Α. είναι ο προσδιορισμός των αναγκών της χώρας σε αθλητικούς χώρους, ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, η ενεργειακή αναβάθμιση και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο καθορισμός κανόνων για την κατασκευή των αθλητικών χώρων σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Αθλητικής Υποδομής.

β) Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

γ) Τμήμα Μελετών Αθλητικών Έργων και Παρακολούθησης Υλοποίησης Προγραμμάτων.

δ) Τμήμα Εποπτείας και Κατασκευής Αθλητικών Έργων.

ε) Τμήμα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

στ) Τμήμα Δημοπράτησης Αθλητικών Έργων.

ζ) Τμήμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Για την εκπλήρωση της αποστολής της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών λειτουργεί κλιμάκιο υπαλλήλων Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επιλαμβάνεται άμεσα επί θεμάτων αυτοψίας, επίβλεψης, συντήρησης και αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων και το οποίο υπάγεται απευθείας ως προς το έργο του στη Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών. Η τοποθέτηση του προσωπικού του Κλιμακίου γίνεται από το υπάρχον προσωπικό της Γ.Γ.Α. ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών. Ως επικεφαλής του Κλιμακίου ορίζεται ο αρχαιότερος υπάλληλος Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή Κλάδου/Ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών.

3.α) Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Αθλητικής Υποδομής είναι αρμόδιο για: αα) Την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, τον σχεδιασμό του Αθλητικού Χάρτη της χώρας και τη σύνταξη Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Αθλητικής Υποδομής.

ββ) Τον προγραμματισμό για την ίδρυση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο μελετών σκοπιμότητας και καταλληλότητας χώρων και τη γνωμοδότηση για τη χωροθέτησή τους σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες.

γγ) Τις διαδικασίες για την απόκτηση των προς απαλλοτρίωση, δωρεά, παραχώρηση κ.λπ. προς τη Γ.Γ.Α. χώρων, καθώς και για την παραχώρηση εκτάσεων της Γ.Γ.Α σε τρίτους για την ίδρυση ή λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

δδ) Τη δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση μητρώου ακίνητης περιουσίας.

β) Το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:

αα) Την έκδοση προδιαγραφών με οδηγίες για τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς των Ελληνικών και Διεθνών Ομοσπονδιών.

ββ) Τις διαδικασίες έκδοσης αδειών που απαιτούνται για τη δόμηση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

γγ) Τη μέριμνα για την κατά νόμο έκδοση διαταγμάτων χαρακτηρισμού χώρων σχεδίων πόλης για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και την έκδοση από τα αρμόδια όργανα των όρων δόμησης.

γ) Το Τμήμα Μελετών Αθλητικών Έργων και Παρακολούθησης Υλοποίησης Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διαμόρφωση πρότασης χρηματοδότησης βασισμένη στον προγραμματισμό της Υπηρεσίας για την υλοποίηση του συνόλου των τεχνικών έργων.

ββ) Τη σύνταξη, τον έλεγχο και την έγκριση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τοπογραφικών μελετών για κάθε είδους έργα και εγκαταστάσεις, ομοίως για τα τεύχη δημοπράτησης.

γγ) Τη διενέργεια διαγωνισμών για ανάθεση μελετών και απαιτούμενων τεχνικών ερευνών, με αρμοδιότητα Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

δδ) Την ένταξη Αθλητικών Έργων στον Εθνικό Σχεδιασμό, την παρακολούθηση της υλοποίησης στο ΠΔΕ και λοιπών προγραμμάτων καθώς και τη μέριμνα για την ομαλή χρηματοδότησή τους σε συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση.

δ) Το Τμήμα Εποπτείας και Κατασκευής Αθλητικών Έργων είναι αρμόδιο για:

αα) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση (επίβλεψη) της κατασκευής των έργων, από τεχνική, συμβατική και οικονομική άποψη, σύμφωνα με τους ορισμούς της νομοθεσίας για την εκτέλεση δημοσίων έργων και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας, με αρμοδιότητα Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ββ) Τη διαμόρφωση πρότασης για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης των συνεχιζόμενων τεχνικών έργων.

γγ) Τον χειρισμό θεμάτων σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων.

ε) Το Τμήμα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη σύνταξη προδιαγραφών και οδηγιών για τη λειτουργία και συντήρηση έργων και εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων.

ββ) Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων στις εποπτευόμενες από τη Γ.Γ.Α. αθλητικές εγκαταστάσεις για θέματα συντήρησης, εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας αυτών, καθώς και την κατάρτιση προγραμμάτων τακτικής και έκτακτης συντήρησης.

γγ) Τη σύνταξη, τον έλεγχο και την έγκριση μελετών επισκευής και συντήρησης για εργασίες σε εποπτευόμενες από τη Γ.Γ.Α. αθλητικές εγκαταστάσεις, των οποίων η συνολική δαπάνη δεν ξεπερνά το ποσό του διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός), με αρμοδιότητα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα αυτά.

δδ) Τη συντήρηση των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Γ.Γ.Α.

εε) Τη συγκέντρωση, τήρηση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με το λειτουργικό κόστος των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά είδος για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την βελτιστοποίηση της χρήσης και της αποδοτικότητας αυτών.

στ) Το Τμήμα Δημοπράτησης Αθλητικών Έργων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διενέργεια της απαιτούμενης διαδικασίας δημοπράτησης και ανάθεσης νέων αθλητικών έργων.

ββ) Την εκκαθάριση των παλαιών εργολαβιών.

γγ) Τη διοικητική ή δικαστική επίλυση διαφορών της Υπηρεσίας με τους αναδόχους.

ζ) Το Τμήμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη σύνταξη, τον έλεγχο και την έγκριση ενεργειακών μελετών υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο βελτίωσής τους.

ββ) Την εκπόνηση ειδικών μελετών για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αθλητικές εγκαταστάσεις.

γγ) Την κατάρτιση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων εποπτευόμενων φορέων και τη μέριμνα για την εφαρμογή του, μέσω παροχής στοιχείων από τους ενεργειακούς υπευθύνους κάθε φορέα.

δδ) Την τήρηση μητρώων και αρχείων με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω του ΠΔΕ, του ΕΣΠΑ ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων εποπτευόμενων φορέων.

εε) Τη μέριμνα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και την προετοιμασία και διάθεση οδηγιών και πληροφοριακού υλικού σχετικά με τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης.

στστ) Την εποπτεία έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν στην υποστήριξη, οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος.

ζζ) Την επιμέλεια για όλα τα θέματα σχετικά με την εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε αθλητικές εγκαταστάσεις εποπτευόμενων φορέων καθώς και το συντονισμό των φορέων και των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής.

Άρθρο 72

Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού είναι:

α) Η δημιουργία του πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευομένων φορέων της.

β) Η άμεση ανταπόκριση στα υποβαλλόμενα αιτήματα υπαλλήλων και πολιτών.

γ) Η διαχείριση όλων των θεμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων της.

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

β) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων.

γ) Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού

δ) Τμήμα Υποδομών και Συστημάτων

ε) Τμήμα Διαδικτύου και Επικοινωνιών

3. α) Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο για:

αα) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων πρόσληψης, μεταβολών και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας, του μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Γ.Γ.Α.

ββ) Την επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές του προσωπικού της Γ.Γ.Α.

γγ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων του προσωπικού της Γ.Γ.Α.., κατά κλάδο και ειδικότητα.

δδ) Την τήρηση και επικαιροποίηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων της Γ.Γ.Α.. εε) Την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου.

στστ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ένδικων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γ.Γ.Α. ζζ) Τη διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού της Γ.Γ.Α.

ηη) Τη σύσταση, συγκρότηση και σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γ.Γ.Α.

θθ) Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α.

ιι) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση των Ομάδων Εργασίας, των Επιτροπών και του Ελεγκτικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α.

ιαια) Την τήρηση Μητρώου Διακριθέντων Αθλητών που έχουν καταθέσει αίτηση διορισμού, καθώς και τη διαδικασία διορισμού αυτών σε φορείς του δημόσιου τομέα σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ιβιβ) Την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων διορισμού διακριθέντων αθλητών.

ιγιγ) Τις αποσπάσεις Ολυμπιονικών στη Γ.Γ.Α. (βάσει ν.4325/2015).

ιδιδ) Έγγραφα και απαντήσεις επί θεμάτων προσωπικού Γ.Γ.Α με συναρμόδια Υπουργεία. ιειε) Έκδοση πράξεων προαγωγής υπαλλήλων Γ.Γ.Α.

ιστιστ) Έκδοση αποφάσεων αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου κατά τις ισχύουσες διατάξεις του μισθολογίου των υπαλλήλων Γ.Γ.Α.

ιζιζ) Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και απαντήσεις για την υπηρεσιακή ή μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων.

ιηιη) Την έκδοση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

ιθιθ) Πράξεις χορήγησης ειδικών αδειών και αδειών διευκολύνσεων του Υπαλληλικού Κώδικα στους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλους.

κκ) Τη μέριμνα για την έκδοση πράξεων καθορισμού αποζημίωσης σε περιπτώσεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

κακα) Αποστολή στο αρμόδιο Τμήμα συγκεντρωτικού καταλόγου νεοδιορισθέντων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που είναι υπόχρεοι να παρακολουθήσουν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης.

κβκβ) Προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται ή δίνονται πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή των νόμων ή ανακοινώνονται ή κοινοποιούνται αποφάσεις της υπηρεσίας καθώς και την ενημέρωση των Οργανικών Μονάδων της Γ.Γ.Α.

κγκγ) Τη μέριμνα για την έκδοση πράξεων και αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας των Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών, των μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στα Γραφεία Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

β) Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων είναι αρμόδιο για: αα) Τη μέριμνα για το διορισμό ή την αντικατάσταση μελών των Διοικήσεων των εποπτευομένων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών.

ββ) Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευομένων φορέων, μέσω της συγκρότησης κάθε συλλογικού οργάνου που υποβοηθά το διοικητικό έργο τους, όπως υπηρεσιακά συμβούλια, ορισμός εκπροσώπων, κ.λπ.

γγ) Την επικαιροποίηση του μητρώου οργανικών θέσεων των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού (επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές).

δδ) Τη μέριμνα για τις διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών (π.χ. μετάταξης, απόσπασης, κα) του προσωπικού των εποπτευομένων φορέων, καθώς και του διορισμού στις περιπτώσεις που οι εποπτευόμενοι φορείς δεν διαθέτουν δική τους υπηρεσιακή μονάδα να επιλαμβάνεται αρμοδίως.

εε) Την έγκριση κανονιστικών πράξεων, δια της εκδόσεως Υπουργικής Απόφασης, των εποπτευομένων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό τους.

στστ) Την έκδοση ή τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας και των Οργανισμών όλων των εποπτευόμενων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ζζ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού εποπτευομένων φορέων, κατά κλάδο και ειδικότητα.

ηη) Τη μέριμνα για τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού εκείνου που προσλαμβάνεται μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ στους εποπτευμένους φορείς.

θθ) Τη διαβίβαση στους εποπτευόμενους φορείς εγκυκλίων, ανακοινώσεων-προσκλήσεων μετάταξης και λοιπών εγγράφων που αποστέλλονται από Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του Δημοσίου.

ιι) Επιμέλεια διαδικασίας ορισμού μελών στις επιτροπές της ΟΠΑΠ Α.Ε. και έκδοση σχετικών αποφάσεων

ιαια) Έγγραφα - απαντήσεις επί θεμάτων προσωπικού εποπτευομένων φορέων.

ιβιβ) Αποσπάσεις Ολυμπιονικών σε εποπτευόμενους φορείς της Γ.Γ.Α. (βάσει ν.4325/2015). ιγιγ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ένδικων μέσων, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού εποπτευομένων φορέων.

γ) Το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Την παραλαβή και ηλεκτρονική πρωτοκόλληση εξώδικων, καταγγελιών, αιτήσεων θεραπείας, κατασχετηρίων κ.λ.π. και διανομή στις αρμόδιες Δ/νσεις της Υπηρεσίας.

ββ) Την ηλεκτρονική διακίνηση ακριβών αντιγράφων των εγγράφων και πράξεων με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, προς άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου τομέα, πολίτες και εσωτερικούς αποδέκτες, από τον εξουσιοδοτημένο για έκδοση ακριβών αντιγράφων προϊστάμενο του Τμήματος.

γγ) Την παραλαβή και διαχείριση της εξερχόμενης και εισερχόμενης διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας.

δδ) Την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πολίτη.

εε) Την επικύρωση των αντιγράφων εγγράφων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας.

στστ) Τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

ζζ) Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

ηη) Τη μέριμνα για επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων, φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής.

θθ) Τη μέριμνα για απαντήσεις ή για προώθηση στα αρμόδια Τμήματα αιτημάτων των πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

δ) Το Τμήμα Υποδομών και Συστημάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών τόσο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όσο και των εποπτευόμενων από αυτή νομικών προσώπων, οργανισμών και αθλητικών ομοσπονδιών, σε εφαρμογές Intranet/ Internet Applications, από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών σκοπιμότητας, καθώς και τη διαχείριση και υποστήριξη του Δικτύου δομημένης καλωδίωσης Φωνής και Δεδομένων, mail server και web mail.

ββ) Τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της ΓΓΑ, η προετοιμασία δεδομένων, ο έλεγχος εισόδου- εξόδου τους και η ασφάλεια του όλου συστήματος πληροφορικής.

γγ) Τη συντήρηση και επισκευή του τεχνικού εξοπλισμού (HARDWARE), εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση λογισμικού (SOFTWARE).

δδ) Τη Διασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και των τοπικών δικτύων, που εξυπηρετούν τις λειτουργίες της ΓΓΑ.

εε) Τη Διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Κοινόχρηστοι Φάκελοι, BackUp των δεδομένων).

στστ) Την Τεχνική υποστήριξη στη λειτουργία των εφαρμογών στους χρήστες της ΓΓΑ και των Εποπτευόμενων Φορέων.

ζζ) Την Ηλεκτρονική Διακίνηση των Εγγράφων και Χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής μέσω του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.

ηη) Την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σε όλες της οργανικές μονάδες και τους χρήστες της ΓΓΑ.

θθ) Την εκπαίδευση σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους Υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. και των Εποπτευόμενων Φορέων της σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γ.Γ.Α..

ε) Το Τμήμα Διαδικτύου και Επικοινωνιών είναι αρμόδιο για:

αα) Τη δημιουργία, ανάπτυξη, υποστήριξη, αναβάθμιση και διαχείριση των ιστοτόπων της ΓΓΑ και των εποπτευομένων φορέων της και προβολή, μέσω εφαρμογών, του έργου της ΓΓΑ στο διαδίκτυο.

ββ) Την προβολή όλων των Δράσεων της Γ.Γ.Α. στο Διαδίκτυο.

γγ) Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την Γ.Γ.Α. και για τις δράσεις της.

δδ) Τα Ανοικτά Δεδομένα βάσει του ν. 4305/2014 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

εε) Την κατάθεση πληροφοριών, δεδομένων και μεταδεδομένων, που αφορούν στον αθλητισμό, για χρήση στο αποθετήριο ανοικτών δεδομένων και για τη διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει των ν. 3882/2010 και ν. 3979/2011 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

στστ) Την υποστήριξη Πληροφοριακής και Μηχανογραφικής υποδομής αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων, καθώς και την τεχνική υποστήριξη της προβολής αυτών μέσω διαδικτύου.

ζζ) Την υποστήριξη στη λειτουργία και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της υποχρέωσης του Πόθεν Έσχες των Υπαλλήλων της Γ.Γ.Α. καθώς και κάθε άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δεν ανήκει στην Υπηρεσία μας.

[…]

Άρθρο 88

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Πέραν από τις ρητώς αναφερόμενες στο παρόν αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οργανικές μονάδες ασκούν και όσες άλλες αρμοδιότητες τους έχουν ανατεθεί με νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, έστω και εάν οι αρμοδιότητες αυτές δεν αναφέρονται ως αντικείμενο των μονάδων αυτών στο παρόν διάταγμα.

2. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος κείμενες διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπουν τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των αντιστοίχων τους που προβλέπονται από τον παρόντα οργανισμό.

3. Όπου σε διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων, υπουργικών αποφάσεων κ.λπ. αναφέρονται τίτλοι Υπηρεσιών διαφορετικοί από αυτούς που αναφέρονται στο Διάταγμα αυτό, νοούνται στο εξής οι νέες Υπηρεσίες στις οποίες περιήλθαν τα αντικείμενα των θεμάτων των παλαιών Υπηρεσιών.

Άρθρο 89

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται το π.δ.104/2014 (Α' 171).

Άρθρο 90

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει 10 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Comments