top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α΄ 7/22.1.2018)


(επιλογή των άρθρων που αφορούν τον αθλητισμό)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α' 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α' 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α' 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α' 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α' 237) και άρθρου πέμπτου του ν. 4464/2017 (Α' 46), β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α' 22), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α' 34), δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α' 219), ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α' 86), στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α' 210), ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α' 153), η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α' 228), θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208), ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α' 127), ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210), ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α' 114), ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

3. Την υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατηγορία 0200 "Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων", χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοψίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

1. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, την ανεύρεση, τη διάσωση, την προστασία, την ανάδειξη και την προβολή του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης, κινητής και ακίνητης).

2. Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

3. Τη διάχυση των πολιτιστικών προϊόντων μεταξύ των πολιτών, τη δημιουργική συμμετοχή τους στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, την ευαισθητοποίησή τους για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος.

4. Την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως και την ενθάρρυνση των διεθνών συνεργασιών για θέματα διαχείρισης - προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

5. Τη συστηματική καλλιέργεια, διάδοση και εμπέδωση στην κοινωνική συνείδηση του αθλητικού πνεύματος.

6. Τη διασφάλιση των αξιών του Ολυμπισμού και τη διάδοσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο.

7. Την επιστημονική διάγνωση και τεκμηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας και την αποτύπωση τους σε στρατηγική αθλητική πολιτική, με την επακόλουθη εξειδίκευση σε επιχειρησιακά προγράμματα και τακτικές δράσεις, ενέργειες και έργα.

Άρθρο 2

Διάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διαρθρώνεται ως εξής:

α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού.

β) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού.

γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Διοικητικού Γραμματέα του (άρθρο 6 παρ. 1 ν. 4369/2016 - Α' 94) Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού).

δ) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα (άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4369/2016 - Α' 94) Σύγχρονου Πολιτισμού.

ε) Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Διοικητικού Γραμματέα (άρθρο 6 παρ. 1 ν. 4369/2016 - Α' 94) τομέα Αθλητισμού.

στ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγόμενη στον Υπουργό.

ζ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό.

η) Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας υπαγόμενο στον Υπουργό. θ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό

ι) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού υπαγόμενο στον Υπουργό.

ια) Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής, υπαγόμενο στον Υπουργό.

ιβ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 100004/ΕΥΘΥ 935/28-9-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 3296), υπαγόμενη στον Υπουργό.

ιγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

ιδ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

ιε) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

2. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

α) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

β) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

δ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ε) Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), η οποία συστάθηκε με το π.δ. 97/1999 (ΦΕΚ Α' 104) υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού.

- Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού.

4. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

- Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

5. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:

α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους για τα θέματα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

γ) Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Άρθρο 3

Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού

Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό και τον Υφυπουργό στο έργο τους, ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4

Γραφεία Γενικών/Διοικητικών και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέων

Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς/Διοικητικούς και τον Ειδικό/Ειδικό Τομεακό Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. Τα Γραφεία των Διοικητικού Γραμματέων και του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα θα στελεχωθούν μετά τον διορισμό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 5

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παρακολούθηση, η συμμετοχή και η προώθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

2. Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

β) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.α) Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται σε διεθνές επίπεδο και η κατάρτιση Συμβάσεων εκτελεστικών Προγραμμάτων Διμερούς ή/και Διακρατικής Πολιτιστικής Συνεργασίας της Ελλάδας με ξένες χώρες, η συμμετοχή της χώρας σε γεγονότα που αφορούν στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό στο εξωτερικό, και η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις ξένες διπλωματικές αρχές και τα ξένα Πολιτιστικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.

ββ) Η συμμετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων πολιτιστικής πολιτικής και συνεργασίας με τις οργανώσεις του Απόδημου Ελληνισμού, με τις δραστηριότητες του θεσμού «Παγκόσμια Πρωτεύουσα» και στο πλαίσιο των οργάνων Διεθνών Οργανισμών.

γγ) Η συγκέντρωση στοιχείων για τη διεθνή προβολή του σύγχρονου πολιτισμού στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής.

δδ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση συντονίζει συναρμόδιες υπηρεσίες ΥΠ.ΠΟ.Α, αξιολογεί την πρόοδο εφαρμογής τους και επικουρεί τεχνικά τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες.

β) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

ββ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και προτάσεων και η προώθησή τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γγ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή σε προγράμματα εθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο θεσμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

δδ) Ο συντονισμός και η προβολή Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό όπως, τα Προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ορίζοντας 2020»

εε) Η τήρηση ψηφιακού αρχείου τευχών της Εφημερίδας Ε.Ε και λοιπών εντύπων και εκδόσεων Ε.Ε, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΟΥ.

γ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης).

δ) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

ε) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.

στ) Η διενέργεια ελέγχων για την εξασφάλιση της χρηστής διοίκησης, του δημοσίου συμφέροντος και της ορθολογικής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.

ζ) Η διενέργεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προκαταρκτικού ελέγχου ή ένορκης διοικητικής εξέτασης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου, στην περίπτωση ύπαρξης ή υπόνοιας ή καταγγελίας πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος.

Άρθρο 7

Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας (Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού)

Στο Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός της δράσης των οργανικών μονάδων του ΥΠ.ΠΟ.Α σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης.

2. Η διενέργεια σχετικών ασκήσεων προετοιμασίας του προσωπικού.

3. Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία.

4. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός της δράσης των οργανικών μονάδων του ΥΠ.ΠΟ.Α σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ακραίων καιρικών φαινομένων.

Άρθρο 8

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις.

2. Η ανάρτηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στη διαβούλευση, η συγκέντρωση και η αποδελτίωση των σχολίων που λαμβάνονται καθώς και η συγκέντρωση και επεξεργασία των απόψεων και των προτάσεων συναρμόδιων Υπουργείων ή Φορέων επί των προτεινόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με το γραφείο του Υπουργού.

3. Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης.

4. Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 κωδικοποιούμενες ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.

5. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της αιτιολογικής έκθεσης του άρθρου 8 του ν. 4048/2012.

6. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 και της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012.

7. Η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.

8. Η παροχή γνωμοδοτήσεων, νομικών συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα ερμηνείας νομοθετικών διατάξεων, εκτός της γνωμοδότησης σε υποβαλλόμενα ερωτήματα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

9. Η εξέταση προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τις διατάξεις του αρ. 8 ν. 3200/1955, όπως ισχύουν, κατά αποφάσεων Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η σύνταξη σχεδίου απόφασης επί αυτών, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

10. Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην επεξεργασία, κατάρτιση και εφαρμογή των συμβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων μελετών κ.λπ.) καθώς και άλλων θεμάτων νομικής φύσεως για τα οποία ζητείται η συνδρομή από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

11. Η κατάρτιση προτάσεων αναφορικά με την προστασία και τη διαχείριση των πνευματικών και λοιπών σχετικών δικαιωμάτων του Υπουργείου σε συνεργασία με τη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και τη Διεύθυνση Γραμμάτων.

12. Η νομοτεχνική επεξεργασία προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που καταρτίζονται ή προτείνονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

13. Η υποβολή σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου για υπογραφή τους από την ιεραρχία του Υπουργείου καθώς και από τα συναρμόδια Υπουργεία.

14. Η μέριμνα δημοσίευσης των κειμένων αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

15. Ο συντονισμός στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες στη Βουλή.

Άρθρο 9

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού υπαγόμενο στον Υπουργό είναι αρμόδιο για:

1. Την κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού και την εκπόνηση προτάσεων για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πολιτικών σε σχέση με τον Πολιτισμό σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες διευθύνσεις.

2. Τη διαμόρφωση διαδικασιών για την υλοποίηση του σχεδιασμού.

3. Την παρακολούθηση των αναγκαίων στοιχείων της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον προσδιορισμό (μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων αυτού.

4. Το συντονισμό των αρμοδίων καθ' ύλην υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου για την εφαρμογή πολιτικών σε σχέση με τον Πολιτισμό.

5. Την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου.

Άρθρο 10

Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής

Το Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής υπαγόμενο στον Υπουργό είναι αρμόδιο για:

1. Την αξιοποίηση του υλικού και των αποτελεσμάτων των στρατηγικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής.

2. Την οργάνωση δράσεων δημοσιότητας για την προώθηση και προβολή κεντρικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου.

3. Την έρευνα και σταχυολόγηση όλων των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τον Ελληνικό Πολιτισμό σε ημερήσια βάση, καθώς και την πληροφόρηση των ΜΜΕ για τις δραστηριότητες του Υπουργείου.

4. Την παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχετικά με το έργο του Υπουργείου.

5. Τη διαχείριση από πλευράς περιεχομένου των διαδικτυακών κόμβων του Υπουργείου σε συνεργασία με την Γ.Δ.Δ.Υ.Η.Δ. και τις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις, ως προς την εγκυρότητα του επιστημονικού τους περιεχόμενου.

6. Τον σχεδιασμό και τον συντονισμό οριζόντιων δράσεων για την προβολή τόσο του πολιτιστικού αποθέματος όσο και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Για τη στελέχωση του λαμβάνεται υπόψη και το άρθρο 67 του ν. 1943/1991. Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στον Υφυπουργό

Άρθρο 11

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είναι αρμόδιο για:

1. Την προβολή και την ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τις δραστηριότητες του Τομέα Αθλητισμού και εν γένει της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες αθλητικές πολιτικές.

2. Την οργάνωση των δημοσίων σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την οργάνωση δράσεων δημοσιότητας για την προώθηση και προβολή κεντρικών πολιτικών.

3. Την έρευνα και σταχυολόγηση όλων των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τον Ελληνικό Αθλητισμό σε ημερήσια βάση.

4. Την ανάρτηση των Δελτίων Τύπου και κάθε άλλου είδους ενημερωτικού υλικού στους διαδικτυακούς κόμβους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Άρθρο 12

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Η επεξεργασία όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με την καθ' ύλην αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης.

3. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις.

4. Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.

5. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της αιτιολογικής έκθεσης του άρθρου 8 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.

8. Η νομική επεξεργασία των συμβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων μελετών και άλλων) που διαβιβάζονται σε αυτό.

9. Ο συντονισμός στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και εποπτευομένων φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στη Βουλή.

Άρθρο 13

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Στο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Η παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως:

α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal Control) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

γ) Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, βάσει των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη Δημόσια Διοίκηση.

δ) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

ε) Ο έλεγχος προσήκουσας λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα και με το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

στ) Η αξιολόγηση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.

2. Η εκτίμηση της αρτιότητας και επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπόλογων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.

6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενους φορείς της, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

8. Η διενέργεια έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν Φορέων με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των συμβάσεων και γενικότερα την εφαρμογή των αρχών της χρηστής Διοίκησης.

Άρθρο 14

Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (E.E.A.) είναι αρμόδιο για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ε.Α. και την εν γένει υποβοήθηση του έργου της.

Στο ως άνω τμήμα ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Η διαδικασία συγκρότησης και έκδοσης κανονισμού λειτουργίας της Ε.Ε.Α.

2. Η τήρηση και διαχείριση αυτόνομου/αυτοτελούς ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Ε.Ε.Α. και η διακίνηση της αλληλογραφίας της.

3. Η τήρηση του αρχείου της Ε.Ε.Α. και η χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων στους έχοντες έννομο συμφέρον.

4. Η επιμέλεια για τη διαδικασία ορισμού διαχειριστή καταπιπτουσών εγγυητικών επιστολών και λογαριασμού για την Ε.Ε.Α.

5. Η διαδικασία πληρωμής των εκ των καταπτώσεων των εγγυητικών επιστολών δικαιούχων, η χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής χρημάτων για φορολογική χρήση και η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Η κατάρτιση, τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση μητρώου, στο οποίο καταχωρίζονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν άδεια απόκτησης μετοχών Α.Α.Ε. από την Ε.Ε.Α..

7. Ο έλεγχος νομιμότητας συμμετοχής των μετόχων των Α.Α.Ε. στις Γενικές Συνελεύσεις και η ενημέρωση των Α.Α.Ε. και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

8. Η μέριμνα για την επίδοση των κλήσεων και η επιμέλεια της διαδικασίας επιβολής των προστίμων της Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Γ.Γ.Α..

9. Η μέριμνα για τη σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού Δράσεων και των Δελτίων Τύπου της Ε.Ε.Α.

10. Η αναζήτηση ποινικών μητρώων και η διεκπεραίωση ειδικών υπηρεσιακών θεμάτων που ανατίθενται με εντολή του Προέδρου της Ε.Ε.Α..

11. Η μέριμνα για την καταβολή της αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Α., καθώς και των προσώπων που καθʼ οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η Ε.Ε.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 15

Γενικοί/Διοικητικοί Γραμματείς (άρθρο 6 παρ. 1 ν. 4369/2016) Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. α) Ο Γενικός/Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού) προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό, τον αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό όλων των υπηρεσιών του υπουργείου εκτός των υπηρεσιών στις οποίες προΐσταται ο Ειδικός/Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σ' αυτόν βάσει νόμου. Επιπλέον ο Γενικός/Διοικητικός Γραμματέας, προεδρεύει στα Κεντρικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια του Υπουργείου, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουργός, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σ' αυτόν υπηρεσίες.

β) Στο Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού) υπάγονται οι εξής υπηρεσιακές μονάδες:

αα) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ββ) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

γγ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

δδ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. γ) Στον Ειδικό/Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού.

2. α) Ο Γενικός/Διοικητικός Γραμματέας Αθλητισμού προΐσταται αμέσως μετά τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιο για τα θέματα Αθλητισμού, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σ' αυτόν βάσει νόμου. Επιπλέον ο Γενικός/Διοικητικός Γραμματέας Αθλητισμού, προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουργός, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σ' αυτόν υπηρεσίες.

β) Στο Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα Αθλητισμού υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

[…]

Άρθρο 56

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Σκοπός - Διάρθρωση

1. Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των Εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού.

β) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού.

γ) Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού.

δ) Διεύθυνση Εποπτευόμενων φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού.

ε) Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων, υπαγόμενο απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

[…]

Άρθρο 59

Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού είναι:

α) η κατανομή των πιστώσεων με σκοπό την τήρηση των αρχών της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και η εποπτεία και η λογιστική αποτύπωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της σταθερής και μεσοπρόθεσμης διάρκειας των δημοσιονομικών κανόνων.

β) Η βέλτιστη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων επί τη βάσει των αρχών της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της ακρίβειας στην εκτέλεση των δαπανών και η αξιοποίησή τους για την προώθηση των έργων και των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

γ) Ο ορθός προγραμματισμός των αναγκών των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε υλικά και υποδομές, για την υλοποίηση του έργου τους και η βελτιστοποίηση της χρήσης αυτών, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος κατά τη σύναψη των συμβάσεων.

δ) Η αποφυγή δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συνακόλουθα, η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων στους εποπτευόμενους φορείς μέσω του ελέγχου της ορθότητας των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων για την τήρηση των τεθέντων ορίων πιστώσεων.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.

β) Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.

γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων.

3. α. Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:

αα) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού.

ββ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της διάθεσης πιστώσεων.

γγ) Τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την υποβολή προτάσεων για ανακατανομή των πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

δδ) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

εε) Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ).

στστ) Την εισήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων αθλητικών έργων, την ένταξή τους στον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, την παρακολούθηση της προώθησης και της εφαρμογής τους και τη μέριμνα για την ομαλή χρηματοδότησή τους.

ζζ) Τον ορισμό των υπολόγων - διαχειριστών και των υπευθύνων λογαριασμών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελουμένων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

ηη) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.

θθ) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων των ανωτέρω στις οικείες διαδικτυακές εφαρμογές.

ιι) Την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, τη μέριμνα για τον ορισμό υπολόγων αυτών, τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την τακτοποίησή τους.

ιαια) Την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

ιβιβ) Τη μέριμνα για χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε διακεκριμένους αθλητές και προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ).

ιγιγ) Τον έλεγχο, και την εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

ιδιδ) Την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των στοιχείων για την μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού της ΓΓΑ.

ιειε) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

ιστιστ) Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση δαπανών του Τομέα Αθλητισμού, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

ιζιζ) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στο οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

ιηιη) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων από οικείες διαδικτυακές εφαρμογές για τα Μητρώα Δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ιθιθ) Την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

κκ) Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

κακα) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016, ΑΊ45).

κβκβ) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών του Τομέα Αθλητισμού, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

κγκγ) Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζομένων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

κδκδ) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.

κεκε) Την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου, υπεύθυνου λογαριασμού, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

κστκστ) Την παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

κζκζ) Τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

κηκη) Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δαπάνες του Τομέα Αθλητισμού.

κθκθ) Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.

λλ) Την κατά μήνα παρακολούθηση σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

λαλα) Την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και υπεύθυνων λογαριασμών και εισήγηση στον Γ.Δ.Ο.Υ. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

λβλβ) Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται για δαπάνες του Τομέα Αθλητισμού.

λγλγ) Τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στις αρμόδιες οργανικές μονάδες δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών. λδλδ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ.

λελε) Την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχορηγούμενους φορείς.

β. Το Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων και διεθνών) διαγωνισμών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού.

ββ) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους.

γγ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καθώς και υπεργολαβιών.

δδ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.

εε) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.

στστ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον προγραμματισμό των δαπανών, που αφορούν στην καθαριότητα, στη συντήρηση, στην ασφάλεια, στη φύλαξη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων τους, στη λήψη μέτρων πυρασφάλειας.

ζζ) Την τήρηση Μητρώου οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).

ηη) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό της ΓΓΑ.

γ. Το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Τον έλεγχο, την κατάρτιση και υλοποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων, καθώς και την επεξεργασία και την έκδοση αποφάσεων έγκρισης προϋπολογισμών και απολογισμών των εποπτευομένων και λοιπών φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ββ) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων φορέων, των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση και ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων.

γγ) Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών καθώς και την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων και τη διαβίβασή τους για εκκαθάριση-ενταλματοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας. δδ) Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς.

εε) Τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης των στόχων που τίθενται, μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων, με τους αντίστοιχους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και με τους στόχους του Προϋπολογισμού.

στστ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των Εποπτευόμενων φορέων και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό απαιτείται.

ζζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων καθώς και την αξιολόγησή τους.

ηη) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων σύμφωνα με τον Κώδικα φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. θθ) Τον έλεγχο και χειρισμό των κατασχετηρίων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τη διαβίβαση στην αρμόδια οργανική μονάδα της Γ.Γ.Α, για σχετικές ενέργειες.

ιι) Τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου καθώς και ελέγχου κάθε στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της κείμενης σχετικής νομοθεσίας ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων των ενώσεων και των ομοσπονδιών και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων και γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης τους εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.

ιαια) Την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί των πρακτικών συνεδριάσεων των εποπτευόμενων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 61

Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων

Το Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για: α) Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. β) Την μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. γ) Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων. δ) Την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

[…]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 66

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή της αθλητικής πολιτικής της χώρας, στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για την προστασία, ανώτατη εποπτεία και οικονομική στήριξη του αθλητισμού. Ειδικότερα, αποστολή της Γ.Γ.Α. είναι:

α) Η πρόληψη και διασφάλιση της υγείας του αθλητή και αθλούμενου.

β) Η συστηματική καλλιέργεια, διάδοση και εμπέδωση στην κοινωνική συνείδηση του αθλητικού πνεύματος και των αξιών του Ολυμπισμού και η διάδοσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο.

γ) Η επιστημονική τεκμηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας και η αποτύπωσή τους σε στρατηγική αθλητική πολιτική, που εφαρμόζεται με επιχειρησιακά προγράμματα δράσεις, ενέργειες και έργα.

δ) Η θεσμική, επιστημονική, υλικοτεχνική και οικονομική στήριξη των εποπτευομένων δημοσίων και ιδιωτικών αθλητικών φορέων (Ν.Π.), ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα στο παραγόμενο αθλητικό έργο τους.

ε) Η εποπτεία και ο έλεγχος των πάσης φύσεως προσώπων ή φορέων που διέπονται από την αθλητική πολιτική της χώρας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η αξιολόγηση της δράσης τους με βάση τον εκάστοτε διαμορφούμενο στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της αθλητικής πολιτικής.

Άρθρο 67

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού

1. Ο Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού είναι ο εθνικός επιτελικός σχεδιασμός καθώς και η συνολική ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν στην πρόοδο και στην καλύτερη διοργάνωση και λειτουργία του Αθλητισμού στη χώρα.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

β) Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού.

γ) Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

δ) Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών,

ε) Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού.

Άρθρο 68

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση της άσκησης όλων των αθλημάτων - αγωνισμάτων που καλλιεργούν οι αναγνωρισμένες αθλητικές Ομοσπονδίες και αθλητικών διοργανώσεων σε όλα τα επίπεδα και βαθμίδες του ερασιτεχνικού Αγωνιστικού Αθλητισμού, η νομιμοποίηση και υποβοήθηση των αθλητικών φορέων για την ανάπτυξη του αθλήματος τους, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση του Αγωνιστικού Αθλητισμού και η εν γένει άσκηση εποπτείας και ελέγχου στο χώρο του Ελληνικού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας σύμφωνα με τον ν. 4326/2015 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Αθλητικών Φορέων.

β) Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών.

γ) Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων.

δ) Τμήμα Τεχνικών Αθλημάτων.

ε) Τμήμα Λοιπών Αθλημάτων και Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

στ) Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονισμών Αθλητικών Φορέων.

ζ) Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.

3) Η εποπτεία και ο έλεγχος αθλήματος, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο υπαχθεί σε άλλη Αθλητική Ομοσπονδία απ' αυτήν που αρχικά είχε ενταχθεί, ασκείται από το αντίστοιχο Τμήμα της Δ/νσης Αγωνιστικού Αθλητισμού στην εποπτεία του οποίου ανήκει η Αθλητική Ομοσπονδία υποδοχής.

Σε περίπτωση χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Ομοσπονδίας, αυτή εντάσσεται στο Τμήμα της Δ/ νσης Αγωνιστικού Αθλητισμού που εποπτεύει και ελέγχει συναφή αθλήματα. Αντιστοίχως, σε περίπτωση δημιουργίας νέων αθλημάτων ή ένταξης νέων αθλημάτων στο επίσημο πρόγραμμα των θερινών ή χειμερινών ολυμπιακών και παραολυμπιακών αγώνων, αυτά εντάσσονται στο Τμήμα που εποπτεύει την συναφή Ομοσπονδία.

4. α) Το Τμήμα Αθλητικών Φορέων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητικά σωματεία, αθλητικές ενώσεις και αθλητικές ομοσπονδίες καθώς και την ανάκληση αυτής. ββ) Τη διαδικασία χορήγησης ειδικής αναγνώρισης και την τήρηση ψηφιακού μητρώου ειδικά αναγνωρισμένων συνδέσμων και ομοσπονδιών διαιτητών και κριτών ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. γγ) Τη συγχώνευση αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αυτών.

δδ) Την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών. εε) Την καταχώριση στο μητρώο αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών των εκ των αθλητικών ομοσπονδιών υποβαλλόμενων, κατ' έτος, στοιχείων αθλητικών δραστηριοτήτων των αθλητικών σωματείων.

β) Το Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών εποπτεύει τους παρακάτω φορείς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

Το Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών είναι αρμόδιο για:

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προπονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο.

δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος.

εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανωτέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

στστ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανωτέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό.

ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής σε προπονήσεις, αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνάμεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών.

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.

ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών.

ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές οργανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωματείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών.

γ) Το Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων εποπτεύει τους παρακάτω φορείς: ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΑΜΠΟ ΚΟΥΡΑΣ ΤΣΙΔΑΟ-ΜΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

Το Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προπονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο.

δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος.

εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανωτέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

στστ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανωτέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό.

ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής σε προπονήσεις αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνάμεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών.

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.

ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών.

ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές οργανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωματείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών.

δ) Το Τμήμα Τεχνικών Αθλημάτων εποπτεύει τους παρακάτω φορείς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Τμήμα Τεχνικών Αθλημάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προπονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο.

δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος.

εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανωτέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

στστ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανωτέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό.

ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής σε προπονήσεις αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνάμεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών.

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.

ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών.

ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές οργανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωματείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών.

ε) Το Τμήμα Λοιπών Αθλημάτων και Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) εποπτεύει τους παρακάτω φορείς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ

Το Τμήμα Λοιπών Αθλημάτων και Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) είναι αρμόδιο για:

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω φορέων.

ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προπονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο.

δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος.

εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανωτέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

στστ) Τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών.

ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανωτέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό.

ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμμετοχής σε προπονήσεις αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνάμεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών.

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.

ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών.

ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές οργανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.

ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφο