top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 41Β΄ του ν. 2725/1999 περί λεσχών φιλάθλωνΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/373500/21704/3694/28.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2903/31.12.2015)


Ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 41Β΄ του Ν. 2725/1999, παρ. 1 και 11, όπως ισχύει, και του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015, περί λέσχης φιλάθλων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 41β (ΦΕΚ 121/Α΄/17−06−99).

β) Των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α΄/13−5−2015).

γ) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

δ) Του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/A΄/28−08−2014) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α΄/13−05−2015).

ε) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ... Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α΄/22−09−2015).

στ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/A΄/23−09−2015).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24−09−2015, απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή (ΦΕΚ 2155/Β΄/07−10−2015).

3. Την αριθ. Υ6/25−9−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ 2109/Β΄/29−9−2015).

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20−10−2015 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2327/Β΄/29−10−2015).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση Λέσχης Φιλάθλων

1. Σκοπός: Κάθε Λέσχη φιλάθλων της παρούσας απόφασης οφείλει να καλλιεργεί και να προάγει τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος.

2. Λέσχη Φιλάθλων έχει δικαίωμα να συστήσει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, καθώς επίσης, μετά από έγγραφη συναίνεση αυτού, η Α.Α.Ε. που θα προκύψει σύμφωνα με τα άρθρα 64 και επόμενα του Ν. 2725/1999 ως ισχύει. Παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια της Λέσχης, που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσης δεν διαθέτουν δική τους ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

3. Λέσχη Φιλάθλων εθνικών ομάδων υπάγεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. νοείται για τη λέσχη φιλάθλων εθνικών ομάδων, η οικεία αθλητική ομοσπονδία.

4. Η Λέσχη Φιλάθλων λειτουργεί νομίμως εφόσον συντρέχουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 41Β΄ του Ν. 2725/1999 και του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015 ως ισχύουν, καθώς και τα ρυθμιζόμενα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Υποβολή στοιχείων Λέσχης φιλάθλων για εγγραφή της στο Μητρώο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Από την δημοσίευση της παρούσης και εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη εφαρμογής της, κάθε Λέσχη του άρθρου 1 μετά από αίτησή της, εγγράφεται σε

ειδικό μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με υποβολή των παρακάτω:

α. Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

β. Καταστατικό που καταχωρίστηκε στα βιβλία σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου εναρμονισμένο με τις διατάξεις των Ν. 2725/1999 και 4326/2015 ως ισχύουν.

γ. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τα οποία ορίζεται ο εκπρόσωπος για την εποπτεία και έλεγχο της Λέσχης.

δ. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Λέσχης.

ε. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της Λέσχης.

στ. Κατάσταση με τις ακριβείς και πλήρεις διευθύνσεις κατοικίας των μελών του Δ.Σ.

2. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 41Β΄ του Ν. 2725/1999, ως ισχύει.

3. Φορολογική ενημερότητα της Λέσχης.

4. Η εγγραφή στο παραπάνω μητρώο είναι υποχρεωτική, προς το σκοπό εποπτείας της παρ. 1 του άρθρου 41 Β΄ του Ν. 2725/1999 και για την χορήγηση της προβλεπόμενης στη παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015 βεβαίωσης.

Άρθρο 3

Ετήσια Υποβολή Στοιχείων - Χορήγηση Βεβαίωσης Νομίμου Λειτουργίας

1. Λέσχη που στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο ή προβαίνει σε μίσθωση ακινήτου, υποχρεούται να διαθέτει την κατά παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015 βεβαίωση.

2. Η βεβαίωση έχει ισχύ ενός (1) έτους από τη χορήγηση της και υποχρεωτικά κοινοποιείται από τη Λέσχη στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου εγκατάστασης της.

3. Προκειμένου η αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να χορηγήσει την ανωτέρω βεβαίωση, η Λέσχη θα πρέπει υποχρεωτικά εντός του μήνα Ιουλίου κάθε έτους να υποβάλει στη Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999 ως ισχύει, συνοδευόμενα από Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας περί θεώρησης των Βιβλίων του άρθρου 5 της παρούσης και της παραγράφου 4 του άρθρου 41Β΄ του Ν. 2725/1999, ως ισχύει.

4. Η υποβολή των ανωτέρω συνοδεύεται από την κατ’ έτος κατάθεση παραβόλου ύψους 300,00 €.

5. Σε περίπτωση τροποποίησης και μόνο του καταστατικού, η Λέσχη Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων ή Α.Α.Ε. υποβάλλει τα εξής:

α. Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών του καταστατικού της Λέσχης, του οικείου Πρωτοδικείου.

β. Καταστατικό που καταχωρίστηκε στα βιβλία σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, εναρμονισμένο με τις διατάξεις των Ν. 2725/1999 και του Ν. 4326/2015 ως ισχύουν. Σε περίπτωση εκλογής νέου Δ.Σ. ή αντικατάστασης μελών αυτού, η Λέσχη υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αντίγραφο του πρακτικού εκλογής και συγκρότησης σε σώμα, καθώς επίσης και αντίγραφα των ποινικών μητρώων των νέων μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 4

Διάλυση − Συνέπειες παραβίασης των υποχρεώσεων

1. Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ανακαλείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 41Β΄ του Ν. 2725/1999 ως ισχύει.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης της χορηγηθείσας βεβαίωσης, αυτή κοινοποιείται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και επισύρει την αυτοδίκαιη ανάκληση των αδειών των γραφείων και εντευκτηρίων της Λέσχης, που τυχόν έχει, όπως και των παραρτημάτων αυτής, πέραν των προβλεπομένων διοικητικών μέτρων του άρθρου 1 του Ν. 4326/2015.

Άρθρο 5

Βιβλία

1. Κάθε Λέσχη, από την εγγραφή της στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, είναι υποχρεωμένη να θεωρήσει Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Εσόδων − Εξόδων. Η θεώρηση γίνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο της έδρας της Λέσχης και περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την αρίθμηση των φύλλων του κάθε Βιβλίου και τη σφράγιση, με την αναγραφή της ημερομηνίας και την υπογραφή του Περιφερειάρχη ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Τα βιβλία τηρούνται, φυλάσσονται και ενημερώνονται με ευθύνη της διοίκησης της Λέσχης, σύμφωνα με το καταστατικό της. Ειδικότερα:

α. Στο Βιβλίο Εσόδων − Εξόδων αναγράφονται υποχρεωτικά, όλα τα προβλεπόμενα στις οικίες φορολογικές διατάξεις. Η Λέσχη εφόσον διενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή στη φορολογία εισοδήματος, για τις πράξεις αυτές τηρεί Βιβλίο Εσόδων − Εξόδων, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις οικείες φορολογικές διατάξεις.

β. Στο Βιβλίο Μητρώου Μελών καταχωρίζεται, με ευθύνη αυτού που ορίζεται στο καταστατικό της Λέσχης ή στον κανονισμό λειτουργίας της, κάθε νέο μέλος εντός πέντε ημερών από την κτήση της ιδιότητας. Ειδικότερα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, το έτος γέννησης, ο αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας. Επίσης, εάν το μέλος είναι νεότερο των δεκαέξι ετών, αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος συναίνεσε για την εγγραφή του ανηλίκου στη Λέσχη. Κάθε μέλος έχει έναν αύξοντα αριθμό, ο οποίος είναι μοναδικός και, σε περίπτωση διαγραφής ή αποχώρησης, δεν δίνεται σε καμιά περίπτωση σε άλλο μέλος. Σε ειδική στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά η τυχόν αναστολή της ιδιότητας μέλους και η διάρκεια της, καθώς επίσης και η τυχόν επιβολή στο μέλος ποινικών ή πειθαρχικών κυρώσεων για αδικήματα με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

γ. Σε περίπτωση που η Λέσχη διατηρεί ένα ή περισσότερα παραρτήματα, γραφεία ή εντευκτήρια, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του αρ. 41Β του Ν. 2725/1999, δεν τηρούνται ιδιαίτερα χωριστά Βιβλία για κάθε ένα, αλλά η όλη οικονομική δραστηριότητα και τα μέλη καταχωρίζονται στα ενιαία Βιβλία της Λέσχης.

Άρθρο 6

Μέλη − Ταυτότητα μέλους

1. Μέλος Λέσχης μπορεί να εγγραφεί όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή τουλάχιστον το 16ο με έγγραφη συναίνεση του γονέα που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου και δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιο από τα κωλύματα των περ. β΄, γ΄, δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 και του άρθρου 1 του Ν. 4326/2015 ως ισχύουν. Μέλος της Λέσχης στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κάποιο από τα αναφερόμενα κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του.

2. Για κάθε μέλος εκδίδεται από τη Λέσχη ταυτότητα, η οποία ισχύει για ένα έτος. Σε αυτή επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του κατόχου της και αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, η Λέσχη που την εξέδωσε και ο αύξων αριθμός του κατόχου στο Μητρώο Μελών. Η ταυτότητα υπογράφεται από τον πρόεδρο της Λέσχης.

3. Η ταυτότητα προορίζεται για αποκλειστική χρήση του μέλους το οποίο αναγράφεται σε αυτή και απαγορεύεται κάθε μεταβίβαση της, έστω προσωρινή, σε άλλο πρόσωπο.

4. Τα μέλη των παραρτημάτων της Λέσχης Φιλάθλων εγγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου Μελών της Λέσχης.

Άρθρο 7

Παραρτήματα − γραφεία − εντευκτήρια

1. Κάθε Λέσχη μπορεί να ιδρύσει και να διατηρεί ένα ή περισσότερα κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται ρητά στο καταστατικό της.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να έχει ληφθεί από το προβλεπόμενο όργανο της Λέσχης (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση) συγκεκριμένη απόφαση. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος του παραρτήματος, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Λέσχης και να έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών. Αντίγραφο του ποινικού μητρώου του εκάστοτε υπευθύνου του παραρτήματος υποβάλλει άμεσα η Λέσχη στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το παράρτημα λειτουργεί για όσο διάστημα δεν ανακαλείται από τη Λέσχη η απόφαση ίδρυσης του. Η απόφαση για την ίδρυση παραρτήματος και τα στοιχεία του υπευθύνου του, γνωστοποιούνται αμελλητί στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου λειτουργίας του παραρτήματος και στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως εποπτεύουσα αρχή.

2. Η Λέσχη ή τα παραρτήματα της μπορούν να λειτουργούν γραφεία ή εντευκτήρια σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 41Β΄ του Ν. 2725/1999.

3. Η άδεια λειτουργίας παραρτημάτων γραφείων ή εντευκτηρίων εκδίδεται από το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου εγκατάστασης τους, εφόσον προσκομιστεί, εκτός

των όσων ορίζονται από την παρ.6 του άρθρου 41Β΄ του Ν. 2725/1999 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015 (ήτοι βεβαίωση της ΓΓΑ για τη νόμιμη

λειτουργία της Λέσχης), μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο του έχοντος την εκμετάλλευση του χώρου στέγασης, στο οποίο ρητά πρέπει να αναφέρεται ότι

επιτρέπεται η σχετική χρήση του χώρου, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού, του ιδιοκτήτη

του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το γραφείο ή εντευκτήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού η πλειοψηφία των

ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.ά.) επιτρέπει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια είναι διετής, εκδίδεται στο όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου και αναρτάται σε εμφανές σημείο του γραφείου ή του εντευκτηρίου και σε αυτήν αναγράφεται η Λέσχη από την οποία ιδρύθηκε, η ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας, η διεύθυνση και ο υπεύθυνος λειτουργίας του γραφείου ή του εντευκτηρίου, όπως αυτός έχει οριστεί από τη Λέσχη. Σε περίπτωση αλλαγής του υπευθύνου, με μέριμνα της Λέσχης η άδεια τροποποιείται ως προς αυτό. Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα μπορεί να ανακαλέσει ή να μην ανανεώσει μια τέτοια άδεια, εάν από τη λειτουργία του γραφείου ή του εντευκτηρίου προκύπτει σοβαρή όχληση των περιοίκων ή διαπιστώνονται εν γένει παραβάσεις της κοινής νομοθεσίας, προβαίνει δε σε σφράγιση κάθε χώρου που στεγάζει τα ανωτέρω κατά τα προβλεπόμενα.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση 23010/2003−Φ.Ε.Κ. 1034/Β΄/2003, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσης με τρόπο διαφορετικό.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015


Comments


bottom of page