top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Καθορισμός προϋποθέσεων και ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακριθέντων αθλητών έτους 2016KYA ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/207756/11900/4337/2.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2039/13.6.2017)


Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2016, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του π.δ. 104/2014 (Α΄ 171) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». β) Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/22-09-2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».

δ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), Διορισμός Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

ε) Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/414930/27692/7696/16-12-2016 (ΦΕΚ 4057/Β/16-12-2016) «απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2. Το ν. 2362/1995 (Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.

3. Την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 38 τουν. 4115/2013 (Α΄ 24)

4. Την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 τουν. 4410/2016 (Α΄ 141).

5. Την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) όπως ισχύει.

6. Την παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου ν. 3708/2008 (Α΄ 210).

7. Την παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου ν. 3708/2008 (Α΄ 210) και τροποποιήθηκε κατά τομέρος που αφορά στους κωφούς αθλητές με το άρθρο 53 ν. 4049/2012 (Α΄ 35).

8. Την παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4373/2016(Α΄ 49).

9. Το άρθρο 31 ν. 2725/1999 (Α΄ 121) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 75 ν. 3057/2002(Α΄239).10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προσδιορίζεται το ύψος των οικονομικών επιβραβεύσεων για τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που επετεύχθησαν κατά το έτος 2016.

11.Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιούχοι

Η οικονομική επιβράβευση παρέχεται:

1. Σε αθλητή-αθλήτρια που κατακτά μία τουλάχιστον από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που ορίζονται στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας.

2. Σε προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και σε χορογράφο ή επιστημονικό συνεργάτη που τυχόν συνέβαλε στην επίτευξη της διάκρισης.

3. Σε συνοδό-αθλητή τυφλού παραολυμπιονίκη και σε συνοδό-αθλητή του αθλητή με αναπηρία που αγωνίζεται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4373/2016.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις παροχής οικονομικής επιβράβευσης

1. Η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον αθλητικό νόμο ομοσπονδίες.

2. Στα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. 3. Στα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. 4. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων. 5. Ο προπονητής να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση.

Άρθρο 3 Καθορισμός ύψους οικονομικών επιβραβεύσεων 1. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζεται ως εξής: ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ 1η Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 90.000 € 2η Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 60.000 € 3η Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 50.000 € 1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 35.000 € 2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 27.000 € 3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 21.000 € 1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 25.000 € 2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 20.000 € 3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 15.000 € Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών-γυναικών 30.000 € Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών-γυναικών 15.000 € 2. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑμεΑ) ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζονται ως εξής: ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ 1η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 90.000 € 2η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 60.000 € 3η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 50.000 € 4η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 25.000 € 5η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 20.000 € 6η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 15.000 € 1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 35.000 € 2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 27.000 € 3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 21.000 € 4η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 14.000 € 5η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 8.000 € 6η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 5.000 € 1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 25.000 € 2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 20.000 € 3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 15.000 € 4η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 8.000 € 5η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 5.000 € 6η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 3.000 € Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών 30.000 € Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών 15.000 € 3. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Σκακιστικής Ολυμπιάδας και συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις: ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1η Σκακιστική Ολυμπιάδα 30.000 € 2η " 25.000 € 3η " 20.000 € 4. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης αθλητών ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και στους αθλητές των σκυταλοδρομιών, ορίζεται ίση με ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σ' αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.

5. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις κατά το έτος 2016 χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης, και για κάθε επόμενη διάκριση ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις διακρίσεις.

6. Η οικονομική επιβράβευση σε συνοδούς-αθλητές τυφλών παραολυμπιονικών και στους συνοδούς-αθλητές των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους, χορηγείται ποσοστό τριάντα τοις 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με αναπηρία.

7. Α. Στον προπονητή, του οποίου ο αθλητής ή η ομάδα σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή του παρόντος άρθρου. Β. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδα του ιδίου προπονητή σημειώσουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου 7.Α. του παρόντος άρθρου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του ή η ομάδα του και προσαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις άλλες διακρίσεις.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης επιμερίζεται, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων τότε αυτό επιμερίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας.

9. Σε περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση επιμερίζεται μεταξύ τους κατ' ίσα μέρη.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά

Για την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης απαιτούνται:

Προκειμένου για αθλητή:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, και του συνοδού- αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικων και του συνοδού-αθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28 Ιουλίου 2017.

β) Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας στην οποία να περιλαμβάνονται:

- ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή και έτος γέννησης- η αγωνιστική διάκριση με την ακριβή ονομασία του αγωνίσματος και της κατηγορίας- η χρονολογία επίτευξης της διάκρισης

- η διοργάνωση

- για τα ατομικά αθλήματα, ο αριθμός των αθλητών και των χωρών στο αγώνισμα

- για τα ομαδικά αθλήματα, ο αριθμός των χωρών καθώς και ο αριθμός αγώνων που συμμετείχε ο αθλητής και το σύνολο όλων των αγώνων της Εθνικής Ομάδας στην διοργάνωση

- εάν το αγώνισμα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή των Παραολυμπιακών Αγώνων ή των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών ή της Σκακιστικής Ολυμπιάδας

- εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας.

- ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά με αμετάκλητη ποινή δύο ετών και άνω για παράβαση ντόπινγκ.

γ) Φωτοαντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων των αγώνων για τα ατομικά αθλήματα και των φύλλων αγώνων για τα ομαδικά αθλήματα.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου .

ε) Υπεύθυνη δήλωση, του ν. 1599/1986, του ενδιαφερόμενου αθλητή ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία του προπονητή του κατά το έτος 2016.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου αθλητή με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει τιμωρηθεί αμετάκλητα για παράβαση ντόπινγκ είτε ποινικά με οποιαδήποτε ποινή είτε πειθαρχικά με ποινή δύο ετών και άνω.

Προκειμένου για προπονητή:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποίου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28 Ιουλίου2017.

β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από την οποία να προκύπτει:

- ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν προπονητής του συγκεκριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομάδας),

- το άθλημα και το αγώνισμα της διάκρισης,

- η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση,

- η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος,

- η ιδιότητα του εν λόγω προπονητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 και 31 του ν. 2725/1999όπως ισχύει σήμερα.

γ) Φωτοαντίγραφο συμβολαίου με αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , το οποίο έχει συνάψει ο ενδιαφερόμενος προπονητής με την οικεία αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία ή με το αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση, ν. 1599/1986, του ενδιαφερόμενου προπονητή με την οποία θα δηλώνει: τα στοιχεία του αθλητή του ή της ομάδας του κατά το έτος 2016, ότι τηρεί την ιδιότητα του προπονητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα και ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Προκειμένου νια χορογράφο και επιστημονικούς συνεργάτες:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου χορογράφου ή επιστημονικού συνεργάτη του οποίου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31 Μαΐου 2017.

β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν χορογράφος ή επιστημονικός συνεργάτης του συγκεκριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομάδας), το άθλημα και το αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε, η κατηγορία, η αγωνιστική διάκριση και η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

γ) Φωτοαντίγραφο των απαραίτητων στοιχείων με τα οποία αποδεικνύεται η σχέση εργασίας με τον οικείο αθλητικό φορέα.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Άρθρο 5

Εκκαθάριση της οικονομικής επιβράβευσης

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6

Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017


Comentários


bottom of page