top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση διατάξεων για άδειες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων


KYA ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16.11.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5207/20.11.2018)


Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (ΦΕΚ 3568/τ.Β΄/10-10-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄ 94) και της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (ΦΕΚ 3727/τ.Β΄/31-8-2018) απόφασης τροποποίησης αυτής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/26-7-1985). β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005). γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/22-1-2018). δ) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015). ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-09-2015). στ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/4-11-2016). ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016). η) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672/τ.Β΄/11-11-2016) και της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/28-2-2018 (ΦΕΚ 852/τ.Β΄/9-3-2018) τροποποίησης αυτής. θ) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/29-8-2018). ι) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-8-2018). ια) Της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/9-10-2015). ιβ) Της παρ. 6 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 (Α΄121/17-06-1999), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α΄94/29-06-2017).

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (ΦΕΚ 3568/τ.Β΄/10-10-2017) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄ 94) και την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΓΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (ΦΕΚ 3727/τ.Β΄/31-8-2018) απόφαση τροποποίηση αυτής.

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/483879/31244/2-10-2018 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 4. Την αριθμ. ΓΔΟΥΔΥ/5/7-11-2018 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Την αριθμ. 8000/1/2018/67-62΄/10-11-2018 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε τα άρθρα 2, 12, 16, 18 και 23 της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (ΦΕΚ 3568/τ.Β΄/10-10-2017) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει ως εξής: 1) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 διαγράφεται. 2) Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 τροποποιείται ως εξής: «4. Σε μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η παρουσία ιατρού και ασθενοφόρου, ενώ σε μικρές εγκαταστάσεις απαιτείται τουλάχιστον η παρουσία διασώστη και ασθενοφόρου κατά τη διάρκεια των αγώνων. Κατά τη λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη η παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού για χορήγηση πρώτων βοηθειών.». 3) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 τροποποιείται ως εξής: «Των ομάδων Α1, Α2, Ζ και Η, καθώς και των ομάδων Β1, Β2, Γ1, Θ1 και Ι (υπαίθριες εγκαταστάσεις) με κάτω από 2.000 θεατές υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι τηρούνται και θα συντηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κατά περίπτωση νομοθεσίας πυροπροστασίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.». 4) Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 18 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6. Η άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 προϋποθέτει την ύπαρξη αθλητικής εγκατάστασης. Σε περιπτώσεις προσωρινών διαμορφώσεων εντός του φυσικού περιβάλλοντος ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων για τη διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων (ομάδα Ζ), κατά τις οποίες δεν υπάρχει εξαρχής, ούτε προκύπτει με τη διαμόρφωση αθλητική εγκατάσταση (η αθλητική συνάντηση διεξάγεται στο φυσικό περιβάλλον ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων, χωρίς να τοποθετούνται κερκίδες, αποδυτήρια, χώροι εξυπηρέτησης θεατών κ.λπ.), τότε συγκεντρώνονται όλα τα δικαιολογητικά της περίπτ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 και εκδίδεται κατευθείαν η άδεια του άρθρου 56Δ του ίδιου νόμου. 7. Το δικαιολογητικό της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. ε΄της παρ. 2 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης), δεν ζητείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων (π.χ. θαλάσσιος ή εναέριος χώρος). Στις περιπτώσεις αυτές θα ζητείται σύμφωνη γνώμη του φορέα που εποπτεύει ή διαχειρίζεται τον χώρο (π.χ. λιμενική αστυνομία, πολιτική αεροπορία κ.λπ.).». 5) Η παρ. 4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για τις άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί για δύο, τρία ή πέντε έτη, με τον όρο πριν τη λήξη κάθε έτους να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση, δεν απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης κατά τη λήξη κάθε έτους, για την ανανέωσή τους. Οι άδειες λειτουργίας ισχύουν κανονικά για τον χρόνο που έχει οριστεί σε αυτές και οι υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται στην αρχική απόφαση.».

Άρθρο 2 Η ισχύς των αδειών λειτουργίας που εκδόθηκαν ή ισχύουν έως τη δημοσίευση της παρούσας και λήγουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 31ης Αυγούστου 2019, παρατείνεται αυτοδίκαια έως 31-8-2019. Οι υπόλοιπες άδειες ισχύουν κανονικά για όσο χρόνο ορίζεται σε αυτές. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί μόνο για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων. Δεν εμπίπτουν επίσης όσες άδειες λειτουργίας έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών.». Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (ΦΕΚ 3568/τ.Β΄/10-10-2017) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί Εσωτερικών Προστασίας του Πολίτη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ


Comentarios


bottom of page