top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΧρυσή-Λευκή Παρρή

Εξειδίκευση ζητημάτων σχετικά με την Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίωνΚΥΑ 568/14.2.2024 (ΦΕΚ Β΄ 1120/15.2.2024)

 

Εξειδίκευση ζητημάτων σχετικά με την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων» του άρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17)

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

γ) του ν. 5085/2024 ’’Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 17) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού’’ και ιδίως του άρθρου 7,

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139), στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ζ) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),

η) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

θ) της υπό στοιχεία Υ16/1-8-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847),

ι) της υπό στοιχεία 102928/ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441),

ια) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

3. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών o Auth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

4. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

5. Την υπό στοιχεία 24596/ΕΞ2023/23 απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 6810/ΕΞ2021 κοινής υπουργικής απόφασης ’’Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)’’ (Β’ 988)» (Β’ 3399).

6. Την υπό στοιχεία 4955 ΕΞ 2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την οποία με την έκδοση της παρούσας και ως προς την δημιουργία της πλατφόρμας θα προκληθούν δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.Ψη.Δ και θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ε.Φ 1053.204.0000000 τρέχοντος οικ. Έτους, ενώ, από τη λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (gov.gr wallet), δεν προκύπτουν δημοσιονομικές επιπτώσεις σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Δημιουργία Πλατφόρμας ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό την προσωποποίηση των εισιτηρίων και την ισχυρή αυθεντικοποίηση των θεατών που εισέρχονται σε αθλητική εγκατάσταση για να παρακολουθήσουν αθλητική συνάντηση του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), του Κυπέλλου Ελλάδος ποδοσφαίρου και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες, ως γηπεδούχος, αγωνίζεται ομάδα Α.Α.Ε. που συμμετέχει στο παραπάνω επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

 

Άρθρο 2

Χρήστες της Πλατφόρμας - Διαδικασία αυθεντικοποίησης

1. Χρήστες της πλατφόρμας του άρθρου 1 είναι:

I. Ενήλικοι που επιθυμούν να εκδώσουν εισιτήριο για τους ίδιους ή για τα ανήλικα τέκνα τους για την παρακολούθηση αθλητικής συνάντησης,

II. ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

2. Για τη χρήση της πλατφόρμας από τα πρόσωπα της παρ. 1 πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι: α) να έχουν προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet) και β) να έχουν εγγεγραμμένο κινητό τηλέφωνο στο ΕΜΕπ.

3. Τα πρόσωπα της παρ. 1 εισέρχονται στην πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης τους, σύμφωνα με τo άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

 

Άρθρο 3

Ταυτοποίηση κατόχων αθλητικών εισιτηρίων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας

1. Ο ενδιαφερόμενος θεατής πραγματοποιεί κράτηση του εισιτηρίου του από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.) και καταβάλλει το απαιτούμενο τίμημα και στη συνέχεια εισέρχεται στην πλατφόρμα του άρθρου 1, κατόπιν αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 4727/2020 προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της κράτησής του και να ολοκληρωθεί η έκδοση του εισιτηρίου του.

2. Η πλατφόρμα του άρθρου 1 ενημερώνεται με τα στοιχεία της αθλητικής συνάντησης και τα στοιχεία κράτησης εισιτηρίου από το σύστημα του παρόχου της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων.

3. Για την ταυτοποίηση των στοιχείων της κράτησης του, το φυσικό πρόσωπο αφού έχει εισέλθει στην πλατφόρμα, εισάγει το μοναδικό κωδικό εισιτηρίου που αναγράφεται επάνω σε αυτό.

4. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύει το προσωποποιημένο εισιτήριο στην εφαρμογή του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Gov.gr- Wallet) για χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη αγωνιστική περίοδο (σεζόν).

5. Η πλατφόρμα του άρθρου 1 ενημερώνεται μέσω διαλειτουργικότητάς με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020, και στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο περιλαμβάνεται στη λίστα φυσικών προσώπων στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις η διαδικασία του παρόντος δεν ολοκληρώνεται και δεν πραγματοποιείται εισαγωγή του εισιτηρίου στην εφαρμογή του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (gov.gr wallet).

6. Η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν ακολουθείται επίσης τόσο για τα εισιτήρια διαρκείας, όσο και για τις προσκλήσεις που διαθέτει στους φιλάθλους της η εκάστοτε ΠΑΕ.

7. Τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ήδη εισιτήριο διαρκείας σε ισχύ πραγματοποιούν την διαδικασία ταυτοποίησης του παρόντος άπαξ και διατηρούν το εισιτήριο τους στην εφαρμογή gov.gr wallet για χρήση του σε κάθε αθλητική συνάντηση.

8. Τα εισιτήρια διαρκείας δύναται να μεταβιβάζονται και μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet, σύμφωνα με την πολιτική και τους όρους της εκάστοτε ΠΑΕ.

 

Άρθρο 4

Ταυτοποίηση αθλητικών εισιτηρίων ανηλίκων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας

1. Ο ενδιαφερόμενος θεατής πραγματοποιεί κράτηση του εισιτηρίου για τον ανήλικο από τον πάροχο διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.). Στη συνέχεια εισέρχεται στην πλατφόρμα του άρθρου 1, αφού πρώτα αυθεντικοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 4727/2020 προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της κράτησης για τον ανήλικο του οποίου έχει την επιμέλεια και να ολοκληρωθεί η έκδοση του εισιτηρίου, υπό την προπόθεση ότι έχει ήδη προηγηθεί η προσωποποίηση του δικού του εισιτηρίου.

2. Για την ταυτοποίηση των στοιχείων της κράτησης για τον ανήλικο, το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην πλατφόρμα, εισάγει το μοναδικό κωδικό εισιτηρίου που αναγράφεται επάνω σε αυτό, επιλέγει τον ανήλικο του οποίου έχει την επιμέλεια και για το οποίο εκδίδεται το εισιτήριο.

3. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύσει το προσωποποιημένο εισιτήριο για τον ανήλικο στην εφαρμογή άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (gov.gr wallet).

4. Σε περίπτωση που ο ανήλικος συνοδεύεται από άλλον ενήλικο, και όχι αυτόν που έχει την επιμέλειά του, ο έχων την επιμέλειά του αφού ακολουθήσει όσα προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 για τη διαδικασία προσωποποίησης του εισιτηρίου, δηλώνει επιπλέον τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του ενήλικου που θα συνοδεύσει τον ανήλικο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενήλικος συνοδός έχει ήδη προβεί σε ταυτοποίηση του δικού του εισιτηρίου σύμφωνα με το άρθρο 3.

5. Στη συνέχεια ο συνοδός του ανήλικου ενημερώνεται με αποστολή σχετικής ειδοποίησης στο gov.gr wallet και αφού αποδεχτεί μέσω της πλατφόρμας του άρθρου 1 τη δήλωση περί συνοδείας αυτού, δύναται να αποθηκεύσει το προσωποποιημένο εισιτήριο για τον ανήλικο στην εφαρμογή του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (gov.gr wallet).

6. Ο ενήλικος συνοδός λαμβάνει γνώση των ακόλουθων στοιχείων:

Α) Ονοματεπώνυμο του έχοντα την επιμέλεια

Β) Ονοματεπώνυμο ανηλίκου

7. Σε περίπτωση που ο ανήλικος περιλαμβάνεται στη λίστα φυσικών προσώπων στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις που τηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999, η διαδικασία του παρόντος δεν ολοκληρώνεται και δεν πραγματοποιείται εισαγωγή του εισιτηρίου στην εφαρμογή του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (gov.gr wallet) του ενήλικου συνοδού.

 

Άρθρο 5

Μεταβολή κατάστασης προσωποποιημένων εισιτηρίων

1. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων κράτησης εισιτηρίου από τον πάροχο έκδοσής του, ενημερώνονται αυτόματα τα στοιχεία που τηρούνται για το εισιτήριο στην πλατφόρμα του άρθρου 1.

2. Σε περίπτωση ακύρωσης προσωποποιημένου εισιτηρίου από τον πάροχο έκδοσής του, το εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα και στην πλατφόρμα του άρθρου 1. Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου ενήλικου συνοδού, αναιρείται αυτόματα και η δήλωση συνοδείας των συνοδευόμενων ανηλίκων.

3. Ο έχων την επιμέλεια ανηλίκου δύναται να αναιρέσει τη δήλωση περί συνοδείας του ανηλίκου πριν τη χρήση του προσωποποιημένου εισιτηρίου.

4. Ο συνοδός ανηλίκου του οποίου δεν έχει την επιμέλεια, δύναται πριν τη χρήση του προσωποποιημένου εισιτηρίου να αναιρέσει την αποδοχή συνοδείας στην οποία έχει προβεί.

 

Άρθρο 6

Είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση

1. Μετά την προσωποποίηση του εισιτηρίου και την αποθήκευση του στην εφαρμογή του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (gov.gr wallet) ενεργοποιείται η δυνατότητα χρήσης του εισιτηρίου. Την ημέρα της αθλητικής συνάντησης, ο θεατής θέτει ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του στην οποία έχει αποθηκευτεί το προσωποποιημένο του εισιτήριο στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου και εφόσον το εισιτήριο αναγνωρίζεται και ακυρώνεται, ανοίγει η περιστρεφόμενη είσοδος (τουρνικέ) και ο θεατής εισέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση.

2. Σε περίπτωση συνοδείας ανηλίκων, η διαδικασία της παρ. 1 επαναλαμβάνεται για κάθε συνοδευόμενο ανήλικο του οποίο το προσωποποιημένο εισιτήριο έχει αποθηκευτεί στο κινητό τηλέφωνο του ενήλικα συνοδού.

3. Η αναγνώριση του εισιτηρίου της παρ. 1 γίνεται με χρήση της εφαρμογής του gov.gr wallet και αξιοποίηση της τεχνολογίας Near Field Communication (NFC).

 

Άρθρο 7

Διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων σε αλλοδαπούς και μόνιμους κατοίκους εξωτερικού που διαθέτουν διαβατήριο και τρόπος ταυτοποίησης τους

1. Στην περίπτωση των αλλοδαπών φιλάθλων και των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει σε κράτηση από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, όπως και στην περίπτωση των ημεδαπών και εν συνεχεία εισέρχεται στην πλατφόρμα του άρθρου 1, χωρίς αυθεντικοποίηση χρήστη και εισαγωγή κωδικών taxisnet, ως «επισκέπτης» (guest mode) και εισάγει το κωδικό κράτησης του εισιτηρίου που αναγράφεται επάνω σε αυτό.

2. Για την ταυτοποίηση των στοιχείων της κράτησης του αλλοδαπού φιλάθλου ή του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, το φυσικό πρόσωπο σαρώνει το διαβατήριό του μέσω της εφαρμογής του του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (gov.gr wallet) και πραγματοποιείται η σύνδεση των στοιχείων του διαβατηρίου του κατόχου εισιτηρίου με τον αριθμό του εισιτηρίου του.

3. Ο αλλοδαπός φίλαθλος ή ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού εισέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 6, ήτοι θέτοντας ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του στην οποία έχει αποθηκευτεί το προσωποποιημένο του εισιτήριο στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου. Η διαδικασία του παρόντος πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση κατοχής διαβατηρίου την κρίσιμη χρονική στιγμή για τους αλλοδαπούς φιλάθλους και τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός φίλαθλος δύναται να ταυτοποιείται με φυσική παρουσία σε ειδικά σημεία εξυπηρέτησης έξω από την αθλητική εγκατάσταση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.

 

Άρθρο 8

Διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων σε άτομα άνω των εξήντα επτά (67) ετών και σε αλλοδαπούς μη έχοντες διαβατήριο και τρόπος ταυτοποίησης τους

1. Ο ενδιαφερόμενος ημεδαπός φίλαθλος άνω των εξήντα επτά (67) ετών που δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα και συνδεσιμότητα (“smartphone”) δύναται να προσέρχεται σε ειδικό σημείο εξυπηρέτησης έξω από την αθλητική εγκατάσταση  («γκισέ»), που λειτουργεί με φροντίδα και ευθύνη της εκάστοτε ΠΑΕ.

2. Η ταυτοποίηση των στοιχείων του εισιτηρίου του ενδιαφερομένου, πραγματοποιείται στο γκισέ μέσω της πλατφόρμας του άρθρου 1, από εξουσιοδοτημένο από την εκάστοτε ΠΑΕ υπάλληλο με χρήση κωδικών πρόσβασης στην πλατφόρμα, που χορηγούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Με την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης, ο υπάλληλος εκτυπώνει το προσωποποιημένο εισιτήριο, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό («barcode») και είναι έτοιμο προς χρήση στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου. Η δυνατότητα εκτύπωσης ισχύει αποκλειστικά για τα άτομα άνω των εξήντα επτά (67) ετών που δεν διαθέτουν «έξυπνο» κινητό.

4. Στην περίπτωση των αλλοδαπών φιλάθλων που κατά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν διαθέτουν διαβατήριο, αλλά έτερο ταυτοποιητικό έγγραφο, και έχουν ήδη ακολουθήσει την διαδικασία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7, προσέρχονται στο γκισέ για την ταυτοποίηση των στοιχείων του εισιτηρίου τους, σύμφωνα με τις ως άνω παρ. 1 και 2. Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης τους από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, αποθηκεύουν το προσωποποιημένο εισιτήριό τους στην εφαρμογή του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (gov.gr wallet) στο κινητό τους τηλέφωνο και εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση θέτοντας ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου τους στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου.

 

Άρθρο 9

Τηρούμενα στοιχεία προσωποποιημένων εισιτηρίων

1. Στην πλατφόρμα της παρ. 1 τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) ΑΦΜ κατόχου

Β) ΑΜΚΑ κατόχου

Γ) Ονοματεπώνυμο κατόχου

Δ) Διεύθυνση διαμονής κατόχου

Ε) Κινητό τηλέφωνο κατόχου

ΣΤ) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατόχου

Ζ) ΑΦΜ ανήλικου

Η) ΑΜΚΑ ανήλικου

Θ) Ονοματεπώνυμο ανήλικου

Ι) Στοιχεία της αθλητικής συνάντησης

ΙΑ) Στοιχεία κράτησης εισιτηρίου

ΙΒ) Στοιχεία συνοδευόμενου και συνοδού

2. Τα δεδομένα της πλατφόρμας προσωποποίησης εισιτηρίων τηρούνται για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.

 

Άρθρο 10

Διαλειτουργικότητες

1. Η πλατφόρμα του άρθρου 1 διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τα κάτωθι συστήματα:

α) Με το ΕΜΕπ για την επιβεβαίωση κατοχής κινητού τηλεφώνου.

β) Με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών για την άντληση και επιβεβαίωση στοιχείων των κατόχων εισιτηρίων και των ανηλίκων.

γ) Με το Μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ για την επιβεβαίωση του ΑΦΜ του ενήλικα συνοδού.

δ) Με το Μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την προσωποποίηση των εισιτηρίων.

ε) Με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 για τη διαβίβαση των στοιχείων των κατόχων προσωποποιημένων εισιτηρίων ανά αθλητική συνάντηση και τον έλεγχο τυχόν απαγορεύσεων πρόσβασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

2. Η πλατφόρμα διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα των παρόχων διάθεσης εισιτηρίων για την άντληση των στοιχείων των εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί και τη διαβίβαση αυτών κατόπιν προσωποποίησης τους.

 

Άρθρο 11

Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

 

Άρθρο 12

Επεξεργασία δεδομένων

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση καθήκοντος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναλαμβάνει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή και την επεξεργασία αυτών υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

2. Η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ καθόσον αφορά στις πράξεις που διενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας και υποβάλλουν σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ καθώς και των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 9 και 10 της παρούσας.

 

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος αναγνώρισης εισιτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 6 και με μέγιστο χρονικό περιθώριο προσαρμογής τους τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσης, η αναγνώριση των προσωποποιημένων εισιτηρίων δύναται να πραγματοποιείται με τον τρόπο που υποστηρίζουν τα υφιστάμενα συστήματα αναγνώρισης εισιτηρίων (QR Code ή Barcode) μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet.

2. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής του κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπει τη χρήση τεχνολογίας NFC από τρίτες εφαρμογές, τότε η αναγνώριση του προσωποποιημένου εισιτηρίου του άρθρου 6 πραγματοποιείται με χρήση του wallet που παρέχεται από τον κατασκευαστή, αφού το εισιτήριο μεταφερθεί σε αυτό μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet με ασφαλή και μη περαιτέρω μεταβιβάσιμο τρόπο.

 

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας εκκινεί την 9η Απριλίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Προστασίας του Πολίτη

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Comments


bottom of page