top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση διατάξεων για το καθεστώς χρηματοδότησης ΟΠΑΠ στις δικαιούχες αθλητικές ομάδεςΚΥΑ 230809/20.5.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2508/20.5.2022)


Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/11-03-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες» (Β’ 1075).


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

2. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).

3. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας κ.ά.» (Α’ 148).

4. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4764/2020.

6. Τον ν. 4270/2014 (Α’143).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) μετά την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β’ 3099) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη.

9. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/2019 (Β’ 3051) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπό στοιχεία 33121 ΕΞ 2021/19-03-2021 γνώμη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

13. Την υπ’ αρ. 203681/06-05-2022 Εισηγητική Οικονομική Έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Τη συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1075), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 294561/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2739), την υπ’ αρ. 620241/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 6056) και την υπ’ αρ. 175657/2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2004), ως ακολούθως:

Η παρ. 4 του άρθρου 5 «Διανεμόμενο Ποσό» τροποποιείται ως εξής:

«4) Εθνικές Ομάδες: Αναφορικά με τις Εθνικές ομάδες κάθε αθλήματος και κάθε ηλικιακής κατηγορίας, θα κατανέμεται ποσοστό 30% και έως του ποσού των 15.000.000 € ευρώ, ως εξής: 1. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες εθνικές ομάδες, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

- Διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας [1 μονάδα για κάθε εκατοστό στη βαθμολογία ως προς τις διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ]

- Έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες [0.001 μονάδα για κάθε ευρώ εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στη ΓΓΑ].

2. Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται ποσοστό 80% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής), στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής) και στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού.

3. Στις Εθνικές Ομάδες Ολυμπιακών Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και Κολύμβησης (ΚΟΕ) προσαυξάνεται το ποσό που τους αναλογεί με βάσει τα ανωτέρω, κατά 10%.

4. Καθορίζεται ελάχιστο ποσό βάσης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 10.000 € ευρώ για τις ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων και στο ποσό των 8.000 € ευρώ για τις Ομοσπονδίες αθλημάτων ΑμεΑ και των μη Ολυμπιακών Αθλημάτων.

5. Η χρηματοδότηση για τις εθνικές ομάδες, που αναλογεί, με βάση τα ανωτέρω, στις ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων και στις ομοσπονδίες αθλημάτων ΑμεΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή το συνολικό ποσό που δαπανούν οι Ομοσπονδίες για τις εθνικές τους ομάδες, όπως αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία που καταθέτουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψιν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α., είναι αυτά που έχουν δηλωθεί από τις Ομοσπονδίες κατά το προηγούμενο έτος από αυτό της εκταμίευσης της χρηματοδότησης.

Για τις ομοσπονδίες των μη Ολυμπιακών Αθλημάτων, η παρούσα χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το επταπλάσιο της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν από την Γ.Γ.Α. ή το συνολικό ποσό που δαπανούν για τις εθνικές τους ομάδες, όπως αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία που καταθέτουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψιν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α., είναι αυτά που έχουν δηλωθεί από τις Ομοσπονδίες κατά το προηγούμενο έτος από αυτό της εκταμίευσης της χρηματοδότησης.

Εάν το ποσό που προκύπτει από τον προπεριγραφόμενο αλγόριθμο κατανομής, υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, για κάποια ομοσπονδία, το υπερβάλλον ποσό κατανέμεται στις άλλες ομοσπονδίες με βάση αθλητικές προτεραιότητες (π.χ. συμμετοχή σε διοργανώσεις), υπό τον όρο, τα τελικά ποσά για κάθε ομοσπονδία να μην υπερβαίνουν τα όρια, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 20 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

Πολιτισμού και Αθλητισμού


Comments


bottom of page