top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση διατάξεων για εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών ΦορέωνΚΥΑ 219025/5.5.2023 (ΦΕΚ Β΄ 3091/10.5.2023)


Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/42709/30-1-2023 (Β’ 558) απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας σχετικά με την εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.): Καθορισμός στοιχείων που απαιτείται να καταχωρίζονται από τις αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη: Α.

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

5. Το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» (Α’ 49).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/42709/30-01-2023 (Β’ 558) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας.

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

6. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

7. Την υπ’ αρ. 158519/31.03.2023 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ ΥΠΠΟΑ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν οι αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016,

αποφασίζουμε:


Την εξής τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ 42709/30-01-2023 (Β’ 558) κοινής απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας:

α) στο άρθρο 4 παρ. 1.α) η ημερομηνία «31.03.2023» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.07.2023».

και κατόπιν της τροποποίησης αυτής το άρθρο 4, διαμορφώνεται ως εξής:


ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΦ

1. Κατά την 1η εφαρμογή, η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των στοιχείων του παραρτήματος I για την εγγραφή στο Μ.Α.Φ. διενεργείται, ως ακολούθως:

α) Η καταχώριση και η υποβολή όλων των υποχρεωτικών στοιχείων του παραρτήματος Ι εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 31.07.2023.

β) Η διόρθωση ή η συμπλήρωση ή η τροποποίηση των στοιχείων ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αξιολόγησης.

γ) Η αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να καταχωρίζει στο Μ.Α.Φ. τις μεταβολές των στοιχείων της εντός δύο (2) μηνών από την επέλευσή τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/42709/30-01-2023 (Β’ 558) κοινή υπουργική απόφαση και τα παραρτήματά της.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 5 Μαΐου 2023


Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Επικρατείας

Kommentare


bottom of page