top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΧρυσή-Λευκή Παρρή

Καθορισμός προϋποθέσεων και ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακριθέντων αθλητών έτους 2021ΚΥΑ 16566/17.6.2024 (ΦΕΚ Β΄ 3564/19.6.2024)

 

Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2021, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. α. Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

β. του άρθρου 29, της παρ. 7 του άρθρου 31 και του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός» (Α’ 121),

γ. του άρθρου 28 του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» (Α’ 49),

δ. του ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής» (Α’101),

ε. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184),

στ. του άρθρου 13 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) και της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021 (Α’ 102),

ζ. του άρθρου 58 του ν. 4908/2022 (Α’ 52),

η. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

θ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ια. της υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441),

ιβ. της υπό στοιχεία Υ16/1.8.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προσδιορίζεται το ύψος των οικονομικών επιβραβεύσεων για τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που επετεύχθησαν κατά το έτος 2021.

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/309/60824/Β1/4.6.2024, εισηγητική έκθεση του Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 3.358.750,00€ (Ειδ.Φ. 1020.209.0000000, ΑΛΕ 2310989899).

5. Την υπό στοιχεία ΓΓΑ/14583/28.05.2024, απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:Ψ12Ξ46ΝΚΠΔ-Μ6Μ), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Δικαιούχοι

Η οικονομική επιβράβευση παρέχεται:

1. Σε αθλητή - αθλήτρια που κατακτά μία τουλάχιστον από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που ορίζονται στο άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 2725/1999, σε αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας.

2. Σε προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις καθώς και σε χορογράφο ή επιστημονικό συνεργάτη που τυχόν συνέβαλε στην επίτευξη της διάκρισης.


3. Σε συνοδό - αθλητή τυφλού παραολυμπιονίκη και σε συνοδό - αθλητή του αθλητή με αναπηρία που αγωνίζεται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 32 του ν. 4373/2016.

Από 18.9.2020 για τους συνοδούς αθλητές ισχύει ότι ορίζεται στην παρ. 20 του άρθρου 13 του ν. 4726/18.9.2020 (Α’ 181).

 

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις παροχής οικονομικής επιβράβευσης

1. Η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον αθλητικό νόμο ομοσπονδίες.

2. Στα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνωση έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

3. Στα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

4. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται να συντρέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών, η ισχύ της οποίας άρχεται από 1.7.2021.

5. Ο προπονητής να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση.

 

Άρθρο 3

Καθορισμός ύψους οικονομικών επιβραβεύσεων για διακρίσεις έτους 2021

1. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζεται ως εξής:

ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ

1η θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 90.000 €

2η θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 60.000 €

3η θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 50.000 €

ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ

1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 35.000 €

2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 27.000 €

3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 21.000 €

1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 25.000 €

2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 20.000 €

3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 15.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών 30.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών 15.000 €

2. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (Α.με.Α.) ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος, ατομικού αθλήματος καθώς και στους Συνοδούς -Αθλητές τους οι οποίοι αγωνίζονται μαζί με αθλητές με αναπηρία όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζονται ως εξής:

ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ

1η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 90.000 €

2η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 60.000 €

3η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 50.000 €

4η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 25.000 €

5η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 20.000 €

6η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες ή Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 15.000 €

ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ

1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 35.000 €

2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 27.000 €

3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 21.000 €

4η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 14.000 €

5η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 8.000 €

6η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 5.000 €

ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ

1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 25.000 €

2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 20.000 €

3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 15.000 €

4η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 8.000 €

5η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 5.000 €

6η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 3.000 €

 Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών 30.000 €

 Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών 15.000 €           

3. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης αθλητών ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και στους αθλητές των σκυταλοδρομιών, ορίζεται ίση με ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σ’ αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.

4. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις κατά το έτος 2021 χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης, και για κάθε επόμενη διάκριση ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις διακρίσεις.

5. Α. Στον προπονητή, του οποίου ο αθλητής ή η ομάδα σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή του παρόντος άρθρου.

Β. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδα του ιδίου προπονητή σημειώσουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου 5.Α. του παρόντος άρθρου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του ή η ομάδα του και προσαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις άλλες διακρίσεις.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης επιμερίζεται, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων τότε αυτό επιμερίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας.

7. Σε περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση επιμερίζεται μεταξύ τους κατ’ ίσα μέρη.

 

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά

Για την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης απαιτούνται:

Προκειμένου για αθλητή:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, και του συνοδού

- αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών και του συνοδού - αθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 10η Ιουλίου 2024.

β) Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας στην οποία να περιλαμβάνονται:

- ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή και έτος γέννησης

- η αγωνιστική διάκριση με την ακριβή ονομασία του αγωνίσματος και της κατηγορίας- η χρονολογία επίτευξης της διάκρισης

- η διοργάνωση

- για τα ατομικά αθλήματα, ο αριθμός των αθλητών και των χωρών στο αγώνισμα

- για τα ομαδικά αθλήματα, ο αριθμός των χωρών καθώς και ο αριθμός αγώνων που συμμετείχε ο αθλητής και το σύνολο όλων των αγώνων της Εθνικής Ομάδας στην διοργάνωση

- εάν το αγώνισμα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή των Παραολυμπιακών Αγώνων ή των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών ή της Σκακιστικής Ολυμπιάδας.


- εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας.

- ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά με αμετάκλητη ποινή δύο ετών και άνω για παράβαση ντόπινγκ.

γ) Φωτοαντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων των αγώνων για τα ατομικά αθλήματα και των φύλλων αγώνων για τα ομαδικά αθλήματα.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση, του ν. 1599/1986, του ενδιαφερόμενου αθλητή ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία του προπονητή του κατά το έτος 2021.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου αθλητή με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει τιμωρηθεί αμετάκλητα για παράβαση ντόπινγκ είτε ποινικά με οποιαδήποτε ποινή είτε πειθαρχικά με ποινή δύο ετών και άνω. Προκειμένου για προπονητή:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποίου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 10η Ιουλίου 2024.

β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από την οποία να προκύπτει ότι:

- O ενδιαφερόμενος ήταν προπονητής του συγκεκριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομάδας),

- το άθλημα και το αγώνισμα της διάκρισης,

- η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση,

- η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος,

- άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα που έγινε η διάκριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 και 31 του ν. 2725/1999. Για προπονητές που προπονούν αθλητές με αναπηρία:

- άδεια άσκησης επαγγέλματος του προπονητή στη προσαρμοσμένη ειδική φυσική αγωγή ή άδεια άσκησης επαγγέλματος του προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα που καλλιεργείται από τις αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες τους.

γ) Φωτοαντίγραφο συμβολαίου με αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο έχει συνάψει ο ενδιαφερόμενος προπονητής με την οικεία αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία ή με το αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση, ν. 1599/1986, του ενδιαφερόμενου προπονητή με την οποία θα δηλώνει: τα στοιχεία του αθλητή του ή της ομάδας του κατά το έτος 2021, ότι τηρεί την ιδιότητα του προπονητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα και ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Προκειμένου για χορογράφο και επιστημονικούς συνεργάτες:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου χορογράφου ή επιστημονικού συνεργάτη του οποίου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 10η Ιουλίου 2024.

β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν χορογράφος ή επιστημονικός συνεργάτης του συγκεκριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομάδας), το άθλημα και το αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε, η κατηγορία, η αγωνιστική διάκριση και η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

γ) Φωτοαντίγραφο των απαραίτητων στοιχείων με τα οποία αποδεικνύεται η σχέση εργασίας με τον οικείο αθλητικό φορέα.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριου.

Επισημαίνεται ότι: Όλα τα δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση του ενδιαφερομένου θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των «e-αιτήσεων» του ιστότοπου της Γ.Γ.Α. (www.gga.gov.gr).

Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή εάν δεν επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Άρθρο 5

Εκκαθάριση της οικονομικής επιβράβευσης

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης του τομέα Αθλητισμού.

 

Άρθρο 6

Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2024

 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού


Comments


bottom of page