top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εγκύκλιος για αρχαιρεσίες αθλητικών φορέωνΕγκύκλιος ΥΠΠΟΑ 91181/5.3.2021


ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος επί των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2527/1999, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως με το άρθρα 2, 5, 6 και 7 του ν. 4726/2020 (Α΄181) του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 (Α΄26)


Όπως είναι ήδη γνωστό, στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 181) ο ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ) και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων – Αρχαιρεσιών στις Αθλητικές Ενώσεις και στις Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Εξάλλου, στις 19 Φεβρουαρίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 26) ο ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις». Με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 45 του ανωτέρω νόμου, σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία οικ.72664/23-2-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 719/24-2-2021), η οποία εκδόθηκε δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδότησης που δίδεται με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, ρυθμίζεται η δυνατότητα των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών να διεξάγουν γενικές

συνελεύσεις και αρχαιρεσίες με τη χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).


Ι. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας.

1.1. Στις περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4726/2020, ορίζεται επί λέξει : «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία, β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία, δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία…»

1.2. Στις παρ. 1Α και 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, όπως η πρώτη προστέθηκε και η δεύτερη τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4726/2020, προβλέπεται επί λέξει :

«..1Α. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. … 5. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.»

1.3. Στη μεταβατική ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020, ορίζεται επί λέξει : «2. Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης αυτής το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δε δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.»

1.4. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι στη σωματειακή δύναμη αθλητικής ομοσπονδίας μπορεί να ανήκουν τόσο σωματεία φέροντα ειδική αθλητική αναγνώριση, όσο και σωματεία που δεν έχουν λάβει τέτοια αναγνώριση. Στα τελευταία, είτε πρόκειται για σωματεία που ήταν εγγεγραμμένα μέλη

ομοσπονδίας στις 18-9-2020, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4726/2020 (άρθρο 30 παρ. 2), είτε πρόκειται για σωματεία που εγγράφονται ως μέλη μετά την ισχύ του ν. 4726/2020 (άρθρο 8 παρ. 1Α ν. 2725/1999), δίδεται η δυνατότητα, εντός της μεταβατικής χρονικής περιόδου των δύο (2) ετών (από τις 18-9-2020 ή από την εγγραφή τους στην ομοσπονδία, κατά περίπτωση), να αιτηθούν και να λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση. Επομένως, για τον υπολογισμό των μελών του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 2725/1999, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των αθλητικών σωματείων – μελών της ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως του αν φέρουν ή μη ειδική αθλητική αναγνώριση.


ΙΙ. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. αθλητικών φορέων (σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών).

2.1. Στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4726/2020, προβλέπεται επί λέξει : «… 5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. … 6. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του.»

2.2. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως τόσο στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης (άρθρο 14 παρ. 5 εδάφιο τέταρτο ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020), όσο και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4726/2020).

2.3. Στη μεταβατική ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020, ορίζεται επί λέξει : «1. Έως τις 30.06.2021, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του

παρόντος. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με την παρούσα, οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

2.4. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ υποψήφιων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του προς ανάδειξη Δ.Σ. Μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από το οικείο καταστατικό αριθμού αναπληρωματικών μελών, ως τέτοια (αναπληρωματικά μέλη) εκλέγονται, κατά μειούμενη σειρά, οι υποψήφιοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης

μετά το τελευταίο εκλεγέν μέλος. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, το τελευταίο αναπληρωματικό μέλος προκύπτει με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Οι ρυθμίσεις αυτές κατισχύουν κάθε

διαφορετικής καταστατικής πρόβλεψης.


ΙΙΙ. Υποψήφια μέλη Δ.Σ. αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών.

3.1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020, προβλέπεται επί λέξει : «… 2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο

ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.»

3.2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, κατά τα προεκτεθέντα, έχει επί λέξει ως εξής : «Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου - μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2.»

3.3. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4726/2020) και κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης (άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4726/2020 -

βλ. ανωτέρω υπό ΙΙ.,2.3.)

3.4. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα εξής :

3.4.1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ένωσης ή Αθλητικής Ομοσπονδίας έχει κάθε αθλητικό σωματείο που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις :

3.4.1.1. Φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση.

3.4.1.2. Έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148).

3.4.1.3. Συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητών, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12 )αθλητές, ανά έτος.

3.4.2. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα προκειμένου να εκλεγεί σε καταστατικό όργανο αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, έχει κάθε δικαιούμενο να εκλέγει και να εκλέγεται μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της ένωσης ή της ομοσπονδίας, αντιστοίχως, το οποίο (αθλητικό σωματείο) συγκεντρώνει τις ανωτέρω υπό 3.4.1. τρεις (3) προϋποθέσεις.

3.4.3. Επομένως αρκεί ο υποψήφιος να είναι απλό μέλος του αθλητικού σωματείου και δεν απαιτείται να είναι ταυτόχρονα τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος καταστατικού οργάνου του και δη μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Αν ο νομοθέτης ήθελε ο υποψήφιος να είναι οπωσδήποτε μέλος τους διοικητικού συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου του σωματείου, θα το είχε ορίσει ρητώς, όπως ορίστηκε στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 για τον αντιπρόσωπο του αθλητικού σωματείου στη Γ.Σ. και τον αναπληρωτή του.


IV. Συμμετοχή σε Γ.Σ. αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας μόνον με δικαίωμα λόγου.

4.1. Στα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4726/2020, ορίζεται επί λέξει : «2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν

τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση….».

4.1.1. Στην ανωτέρω διάταξη του τρίτου εδαφίου, με την οποία αντιδιαστέλλονται τα έχοντα μόνον δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση μέλη, από τα μέλη που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, αποτυπώνεται αναμφίβολα μία γενική αρχή, η οποία εφαρμόζεται αναλόγως και στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών, εφόσον μία τέτοια, κατ’ αναλογίαν, εφαρμογή δεν προσκρούει σε άλλες ειδικότερες διατάξεις που, κατά περίπτωση ισχύουν για τους δευτεροβάθμιους και τους τριτοβάθμιους αθλητικούς φορείς (αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες).

4.2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020, προβλέπεται επί λέξει : «1. Στη Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία - μέλη που την απαρτίζουν.» και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2

του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζεται επί λέξει : «2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.»

4.3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4726/2020, προβλέπεται επί λέξει : «1. Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με

αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων - μελών της.»

4.4. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999, όπως κατά τα προεκτεθέντα, το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, η ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 εφαρμόζεται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας.

4.5. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, έχουν δικαίωμα να παρίστανται, φυσικά ή ψηφιακά, ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, λαμβάνοντας τον λόγο και συμμετέχοντας στη συζήτηση, και τα

σωματεία – μέλη τους που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Και τα σωματεία αυτά, δηλαδή τα έχοντα μόνον δικαίωμα λόγου, συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με αντιπροσώπους που έχουν οριστεί νομίμως και κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 1 και 24 παρ.1 του ν. 2725/1999.


V. Υπολογισμός προθεσμιών που ορίζονται σε «πλήρεις ημέρες».

5.1. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020, προβλέπεται επί λέξει : «… Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται.»

5.2. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 (Α΄26), ορίζεται επί λέξει : «1. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους. Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ανακήρυξη των υποψηφίων

γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, εκτός αν από το οικείο καταστατικό προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία, οπότε εφαρμόζεται η καταστατική πρόβλεψη. 2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α` 121), οι γενικές

συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, η ένωση ή η ομοσπονδία, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών.»

5.3. Για τον υπολογισμό των παραπάνω προθεσμιών πρέπει να λαμβάνεται ως αφετηρία η ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και να μετρούνται οι ημέρες με κατεύθυνση προς το παρελθόν, χωρίς να υπολογίζονται τόσο η ημέρα της γενικής συνέλευσης, όσο και η ημέρα της επιβαλλόμενης από τον νόμο ενέργειας.

Παράδειγμα : Αν η Γ.Σ. έχει οριστεί να διεξαχθεί ψηφιακά την 28η Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή, η νόμιμη προθεσμία για την ανακήρυξη των υποψηφίων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4778/2021, λήγει την 22η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υπολογίζονται και οι προθεσμίες της υπό στοιχεία οικ. 72664/23-2-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 719/24-2-2021).


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Komentáře


bottom of page