top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εγκύκλιος για την εφαρμογή διατάξεων των ν. 4639/2019, 4809/2021 και 4825/2021Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ 480715/7.10.2021


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων των Νόμων 4639/19, 4809/2021 και 4825/2021


Α. Υποβολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εναρμονισμένων με την κείμενη νομοθεσία γενικών ή ειδικών κανονισμών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο έκτο του Ν. 4639/19 (ΦΕΚ 185/Α/22-11-19), οι κανόνες που διέπουν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε μια αθλητική ομοσπονδία τίθενται με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών της. Η τήρηση των κανονισμών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ο οποίος, εάν διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις κανονισμού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αναπέμπει τον κανονισμό στην οικεία ομοσπονδία προκειμένου να συμμορφωθεί. Εάν η ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί εντός δύο (2) μηνών από την αναπομπή, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να αποφασίσει την αναστολή της τακτικής επιχορήγησής της και εάν παρέλθουν δύο (2) επιπλέον μήνες από την περί αναστολής της επιχορήγησης απόφαση χωρίς η ομοσπονδία να έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της.

Επειδή ορισμένες ομοσπονδίες δεν έχουν υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς έλεγχο νομιμότητας το σύνολο ή μέρος των προβλεπόμενων, αναγκαίων κανονισμών, ενώ άλλες δεν έχουν εναρμονίσει τους κανονισμούς τους με την κείμενη νομοθεσία, με συνέπεια να μην διασφαλίζεται η σύννομη διεξαγωγή των αθλητικών τους διοργανώσεων, καλούνται οι ομοσπονδίες που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις να υποβάλουν άμεσα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς έλεγχο νομιμότητας κανονισμούς εναρμονισμένους με την κείμενη νομοθεσία.


Β. Συμμετοχή σωματείων σε πανελλήνιους αγώνες και πρωταθλήματα ή στις τελικές φάσεις πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων την αγωνιστική περίοδο 2021-2022

Με τo άρθρο 67 του Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ 157/Α΄/4-9-2021) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Ν. 4726/2020 (ΦΕΚ 181/Α΄/18-9-2020). Με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν. 4726/2020, όπως αυτή αντικαταστάθηκε κατά τα προεκτεθέντα, επιτράπηκε σε αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του εν λόγω Νόμου (4726/2020) ήταν εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία χωρίς όμως να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, να μετέχουν στην αγωνιστική δραστηριότητα της ένωσης ή ομοσπονδίας στην οποία είναι εγγεγραμμένα, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων. Τα εν λόγω σωματεία υποχρεούνται να λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020 το αργότερο έως τις 31.7.2022. Σε περίπτωση που δεν προβούν στις ανωτέρω ενέργειες εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο μελών της αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και δεν δύνανται να συμμετέχουν εφεξής στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Επομένως, κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 σε πανελλήνιους αγώνες και πρωταθλήματα ή στις τελικές φάσεις πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων συμμετέχουν μόνο σωματεία τα οποία έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση. Ωστόσο, για την εν λόγω αγωνιστική περίοδο 2021-2022 δεν απαιτείται τα σωματεία να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020.

Οι αθλητικές ομοσπονδίες καλούνται να διασφαλίσουν ότι κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 στους πανελλήνιους αγώνες και πρωταθλήματα ή στις τελικές φάσεις πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων που διοργανώνουν οι ίδιες συμμετέχουν αποκλειστικά σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση. Η συμμετοχή, με ευθύνη της οικείας ομοσπονδίας, σωματείων χωρίς ειδική αθλητική αναγνώριση είναι μη σύννομη.


Γ. Αμοιβή καθηγητών φυσικής αγωγής στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου

Με το άρθρο 36 του Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α/19-6-2021) αντικαταστάθηκε το άρθρο 31 «Προπονητής» του Ν. 2725/1999. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του νέου (αντικατασταθέντος) άρθρου 31 ορίσθηκε ότι κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και ότι το ύψος της αμοιβής προπονητή δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί. Με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου ορίσθηκε ότι σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να ανατίθενται καθήκοντα

ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διατήρησης της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Από τις ανωτέρω διατάξεις είναι σαφές ότι προκειμένου για καθηγητές φυσικής αγωγής οι οποίοι υπηρετούν στο Δημόσιο και στους οποίους έχουν ανατεθεί, με την προαναφερόμενη διαδικασία, καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του σήμερα ισχύοντος άρθρου 31 του Ν. 2725/1999 για την ελάχιστη αμοιβή προπονητή.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στις αθλητικές ενώσεις και τα αθλητικά σωματεία που υπάγονται σε αυτές.


bottom of page