top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εγκύκλιος για χρηματοδότηση ΟΠΑΠ στις δικαιούχες αθλητικές ομάδεςΕγκύκλιος ΥΠΠΟΑ 127200/29.3.2021


ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος επί των άρθρων 1, 2 και 4 της υπ’ αριθμ. 114021 ΚΥΑ (Β΄ 1075) για τον καθορισμό του πλαισίου, όρων, προϋποθέσεων, κριτηρίων κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες


Όπως είναι ήδη γνωστό, στις 23 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 256) ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», με τον οποίο αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), στο αρ. 79 του οποίου ορίζονταν τα εξής: «Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

0-100 0,0%

100,01-200 2,5%

200,01-500 5,0%

> 500 7,5%

Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Εξάλλου, στις 19 Μαρτίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1075) η ΚΥΑ του Υφυπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες», η οποία εκδόθηκε δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδότησης που δίδεται στο αρ. 79 ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256), όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηματικής ενίσχυσης, τα ποσοστά που θα κατανέμονται στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό, στις εθνικές ομάδες, το διανεμόμενο ποσό, την διαδικασία καταβολής. Ειδικά για τις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., προβλέπεται η δημιουργία μητρώου στο Τμήμα Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στη Γ.Γ.Α. Προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο αυτό, οι ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, ορίζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: α) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους, β) βεβαίωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ισχύει μόνο για τις ΑΑΕ) γ) επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ. και η νόμιμη εκπροσώπηση του δικαιούχου, δ) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΙΒΑΝ σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδος, του δικαιούχου και ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού, ε) βεβαίωση εκτυπωμένη από το taxis από την οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Ι. Προσκόμιση δικαιολογητικών από Τ.Α.Α.

1.1. Λαμβανομένων υπόψιν των αρ. 59, 60, 61, καθώς και του αρ. 107Α του ν. 2725/1999, τα Τ.Α.Α. ιδρύονται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών του σωματείου, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Επίσης, Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του αθλητικού σωματείου που διατηρεί ή ιδρύει Τ.Α.Α., η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μπορεί

να ανατεθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο η οικονομική διαχείριση του Τ.Α.Α.

1.2 Κατόπιν τούτων, τα Τ.Α.Α. δεν λαμβάνουν ξεχωριστό Α.Φ.Μ. από αθλητικό σωματείο, δεν έχουν ξεχωριστό καταστατικό, παρά μόνο πράξη σύστασης (απόφαση Γ.Σ.) ενώ έχουν και κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Επομένως, ως δικαιολογητικά για την εγγραφή των Τ.Α.Α. στο Μητρώο του Τμήματος Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στη Γ.Γ.Α., αντί καταστατικού, δύνανται να προσκομίζουν επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού Ίδρυσης ΤΑΑ από το ερασιτεχνικό σωματείο αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο (άρθρο 60 §2α ν.2725/1999). Σχετικά με το Πρακτικό συγκρότησης ΔΣ του Τ.Α.Α., δύναται να προσκομισθεί το πρακτικό

ορισμού της επιτροπής διοίκησης και διαχείρισης του κάθε ΤΑΑ από την Γενική Συνέλευση του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 του ν.2725/1999. Όσα Τ.Α.Α. δεν διαθέτουν δικό τους Α.Φ.Μ. και τραπεζικό λογαριασμό, θα προσκομίζουν αυτά του αθλητικού σωματείου από το οποίο ιδρύθηκαν. Όσα ΤΑΑ έχουν αναθέσει την διαχείριση τους σε εταιρεία, με νόμιμη σύμβαση εκχώρησης εγκεκριμένη από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κατ’ άρθρο 61 του ν.2725/1999, θα πρέπει να προσκομίσουν την σύμβαση διαχείρισης όπως έχει κατατεθεί και επικυρωθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, καθώς και το Α.Φ.Μ. της εταιρείας διαχείρισης και τραπεζικό λογαριασμό. Σημειώνεται ότι τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία των Τ.Α.Α. θα πρέπει να διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και να είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του ν. 4373/2016. Σε όσα ερασιτεχνικά σωματεία, ιδρυτικά Τ.Α.Α., δεν έχουν καταχωρηθεί οριστικά στο ως άνω Μητρώο, χορηγείται προθεσμία τριών μηνών από την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 114021 ΚΥΑ (Β΄ 1075), προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία ένταξής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του ν. 4373/2016. Για τα Τ.Α.Α. που δεν διαθέτουν δικό τους τραπεζικό λογαριασμό και χρησιμοποιούν τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό με το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, επισημαίνεται ότι τα ποσά που κατατίθενται στον κοινό λογαριασμό και αφορούν την χρηματοδότηση του Τ.Α.Α., δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ιδρυτικό σωματείο, ενώ έχει αναλογική εφαρμογή το αρ. 50 § 5 του 2725/1999, που ορίζει ότι «Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. χωρίς έγκρισή της για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση. Μέλος της διοίκησης ή ειδικός συνεργάτης ή υπάλληλος επιχορηγούμενου φορέα ή οποιοσδήποτε άλλος διαχειρίζεται χρηματικά ποσά από την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. και από πρόθεση τα διαθέτει για σκοπό διάφορο από τον

καθορισμένο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Εάν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών…» κλπ.

ΙΙ. Αναφορικά με την εγγραφή των ερασιτεχνικών σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

Ως ολοκλήρωση εγγραφής ερασιτεχνικού σωματείου, νοείται η οριστική εγγραφή του ερασιτεχνικού σωματείου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεραπείας των υποβληθέντων στοιχείων της αίτησης και του επανελέγχου από το αρμόδιο Τμήμα

Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Comments


bottom of page