top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εγκύκλιος για κωλύματα υποψηφίων αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιώνΕγκύκλιος ΥΠΠΟΑ 123345/26.3.2021


ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική - ερμηνευτική εγκύκλιος επί της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4726/2020 (Α΄181).


Ι. Υποψήφια μέλη Δ.Σ. αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών.

1.1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020, προβλέπεται επί λέξει : «… 2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.»

1.2. Στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, κατά τα προεκτεθέντα, έχει επί λέξει ως εξής : «Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου - μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.»

1.3. Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4726/2020, οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας.

1.4. Στη μεταβατική ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020, ορίζεται επί λέξει : «1. Έως τις 30.06.2021, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του παρόντος. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με την παρούσα, οι διατάξεις του πρώτου

εδαφίου κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης

εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

1.5. Τέλος, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία οικ. 72664/23-2-2021 απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας (Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων - Β΄719) προβλέπεται επί λέξει : «Αν πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, ο ανωτέρω πίνακας των υποψηφίων, με

ποινή το απαράδεκτο της υποβολής του προς την εφορευτική επιτροπή συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις των οικείων αθλητικών σωματείων περί απόκτησης εκ μέρους του κάθε υποψηφίου - μέλους τους, του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται, κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999.»

1.6. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα εξής :

1.6.1. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα προκειμένου να εκλεγεί σε καταστατικό όργανο αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, έχει κάθε δικαιούμενο να εκλέγει και να εκλέγεται μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της ένωσης ή της ομοσπονδίας, αντιστοίχως, το οποίο (αθλητικό σωματείο) συγκεντρώνει τις ακόλουθες τρεις (3) προϋποθέσεις : i) φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, ii) είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148) και iii) έχει επιδείξει προηγούμενη αγωνιστική δραστηριότητα, όπως η δραστηριότητα αυτή οριοθετείται στην παρ. 2 του άρθρου 14.

1.6.2. Επομένως, σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 14 παρ.4 ν.2725/1999), ο οποίος, κατά ρητή πρόβλεψη, κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης (άρθρο 30 παρ. 1 ν. 4726/2020), οποιοδήποτε δικαιούμενο να εκλέγει και να εκλέγεται μέλος αθλητικού σωματείου που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. της αθλητικής ένωσης ή της αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί, να είναι υποψήφιος/α.

1.6.3. Δεν απαιτείται η υποψηφιότητα να έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Δ.Σ. ή από άλλο καταστατικό όργανο του οικείου σωματείου, ούτε να έχει προταθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο ως υποψήφιος/α, δυνάμει απόφασης οποιουδήποτε καταστατικού οργάνου του σωματείου. Διατάξεις που περιέχονται σε καταστατικά αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών που θέτουν προϋποθέσεις έγκρισης ή πρότασης της υποψηφιότητας από

καταστατικό όργανο του σωματείου – μέλους τους ή άλλες περιοριστικές προϋποθέσεις περί υποψηφιότητας (πέραν όσων αναφέρονται στον Νόμο), δεν εφαρμόζονται ως αντικείμενες στον νόμο. Άλλωστε, σύμφωνα με τη νομολογία, διατάξεις καταστατικού σωματείου που έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο, το Σύνταγμα, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη είναι άκυρες (ΑΠ 1160/2009).

1.6.4. Αν ο νομοθέτης ήθελε να εγκρίνεται ή να προτείνεται ο/η υποψήφιος/α από το Δ.Σ. ή από άλλο καταστατικό όργανο του σωματείου, του οποίου είναι μέλος, τότε θα το είχε ορίσει ρητώς προβλέποντας, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14, ότι αντί της βεβαίωσης του οικείου αθλητικού σωματείου περί της απόκτησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, θα πρέπει να κατατίθεται στο πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και μάλιστα επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, η σχετική απόφαση του

καταστατικού οργάνου του αθλητικού σωματείου περί εγκρίσεως ή περί προτάσεως του/της υποψήφιου/ας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον κανονιστικό νομοθέτη της ανωτέρω υπό 1.5. αναφερόμενης Κ.Υ.Α.


Comments


bottom of page