top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Μεταβατική λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του ΝτόπινγκΆρθρο 7 του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86/25.4.2020)


Μεταβατική λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α΄49) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής: «Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτής, η εν γένει λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ως προς τα επείγοντα ζητήματα, ιδίως δε ως προς τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων (α) και (ε) της παρ. 5 του άρθρου 128 ΣΤ΄ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), που αφορούν στη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων ντόπινγκ και διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης λήγει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και στη θέση του υπεισέρχεται ο Ε.Ο.Κ.Α.Ν., χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.»


Comments


bottom of page