top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Προνόμια εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώρισηΆρθρο 66 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12.10.2020)

Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία

1. Στην περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) αντικαθίσταται η υποπερ. i) και προστίθεται υποπερ. vi), ως εξής:

«i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,

(…)

vi. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 30.6.2021.».

2. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Η ρύθμιση της παρούσας τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) έχει εφαρμογή σε όλα τα αθλητικά σωματεία που κατέχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.

4. Η υποπερ. vi) της περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) εφαρμόζεται και στους ΟΤΑ β΄ βαθμού, εφόσον έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στους προϋπολογισμούς τους και εφόσον το συνολικό ποσοστό των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) των ετησίων τακτικών εσόδων τους, αποκλειομένης της χρήσης πόρων από πάσης φύσεως συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Comments


bottom of page