top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Μετάθεση περιόδου διεξαγωγής αρχαιρεσιών αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιώνΆρθρο 58 του ν. 4761/2020 (ΦΕΚ Α΄ 248/13.12.2020)


Άρθρο 58

Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020

1. Το άρθρο 143 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 143

Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020

1. Ειδικά για το έτος 2020, οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών προκηρύσσονται μετά από την ολοκλήρωση στις 31.12.2020 του δευτέρου κύκλου υποβολής

αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση, σύμφωνα

με την παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/2.12.2020

απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 5357). Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του χρονικού διαστήματος από την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης του ανωτέρω δεύτερου κύκλου υποβολής αιτήσεων εγγραφής, δηλαδή από την 1η.1.2021, έως την 31η.3.2021, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Για τη συμμετοχή αθλητικού σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2018, 2019 και 2020.

2. Οι θητείες των Διοικητικών Συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών, οι οποίες, βάσει του νόμου και του οικείου καταστατικού, λήγουν έως την 31η.12.2020, παρατείνονται έως την 31η.3.2021.»

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία η οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει ήδη προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών της οργάνων. Μέλη διοικητικού συμβουλίου

ή άλλου, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό, αρμόδιου οργάνου αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, που προκηρύσσουν εκλογές κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός τους. Η πράξη που διαπιστώνει την έκπτωση εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προκήρυξη των εκλογών ή, αν πρόκειται για αθλητική ένωση ή ομοσπονδία που έχει ήδη προκηρύξει εκλογές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αυτή, εφόσον στο μεταξύ δεν έχει αποφασιστεί η ματαίωσή τους.

3. Το παρόν δεν ισχύει για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της

Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).


Comments


bottom of page