top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με προνόμια διακριθέντων αθλητώνΆρθρο 56 του ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α΄ 227/18.11.2020)


Άρθρο 56

Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

1. Στην περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται έβδομο και όγδοο εδάφια και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

β) Ως πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης

κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται πανελλήνιοι αγώνες ή

πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πανελλήνια πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Ως παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία. Ειδικά για τη χορήγηση της οικονομικής επιβράβευσης της παρ. 4, ο παραπάνω περιορισμός για «μία και μόνο διοργάνωση» δεν καταλαμβάνει τα περιοδικώς διεξαγόμενα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου και τα αντίστοιχα πρωταθλήματα κολύμβησης που διεξάγονται σε κολυμβητικές δεξαμενές μήκους τόσο πενήντα (50), όσο και είκοσι πέντε (25) μέτρων. Για τις διακρίσεις σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού στίβου και κολύμβησης σε κολυμβητική δεξαμενή μήκους είκοσι πέντε (25) μέτρων και για τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4.

γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. οι αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των ολυμπιακών, παγκόσμιων και πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4)

τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.

δ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών».

2. Η παρ. 1 τίθεται σε ισχύ από 1ης.1.2016.


Comments


bottom of page