top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Μεταφορά αρμοδιότητας και εργαστηρίου αντιντόπινγκ από το ΕΚΑΕ του ΟΑΚΑ στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος


Άρθρο 50 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13/29.1.2019) Μεταφορά αρμοδιότητας και εργαστηρίου αντιντόπινγκ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε - Δημόκριτος 1. Ο Τομέας Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) του άρθρου 49 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (O.A.K.A) Σπύρος Λούης» (O.A.K.A) που εγκρίθηκε με την 999/15.1.1988 (Β΄37) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού καταργείται. 2. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των τμημάτων αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ και μεταβολικών μελετών του καταργούμενου Τομέα Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης της παραγράφου 1, αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος) του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. 3. Στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος περιέρχεται και ανήκει: α) η αποκλειστική διαχείριση και εκμετάλλευση του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε. που στεγάζεται σε αυτόνομο κτίριο στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. και έχει πιστοποιηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Αντι-ντόπινγκ (WADA) και β) η κυριότητα του εξοπλισμού και της εν γένει κινητής περιουσίας του Ο.Α.Κ.Α. που χρησιμοποιείται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, από το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε. Για την παράδοση - παραλαβή του εξοπλισμού και της εν γένει κινητής περιουσίας του πρώτου εδαφίου διενεργείται, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος απογραφή και καταγραφή των παραδοτέων κινητών και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Α.Κ.Α. και το Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος. 4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α. που υπηρετεί στο εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε. υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως προς το Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. αν συναινεί ή όχι στην ένταξή του στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου λογίζεται ως σιωπηρή συναίνεση. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α., το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α. το οποίο συναίνεσε ρητά ή σιωπηρά στην ένταξη του στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος εντάσσεται σε αυτό, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης και της μισθοδοσίας του και με την ίδια σχέση εργασίας, διατηρώντας όλα τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και πάσης φύσεως εργασιακά δικαιώματα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακής φύσης ζητήματα σχετικά με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων των τμημάτων αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ και μεταβολικών μελετών, του εξοπλισμού και του προσωπικού και της μισθοδοσίας αυτού.


Comments


bottom of page