top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Κυρώσεις για παραβίαση διατάξεων περί ονομαστικού εισιτηρίουΆρθρο 190 του ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α΄ 181/23.09.2022)


Εφαρμογή κυρώσεων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999


Στην παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η μη κατοχή εισιτηρίου, β) μετά από το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και γ) στο παλαιό τρίτο εδάφιο προστίθεται ως συμπράττων Υπουργός για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και ο Υπουργός Οικονομικών και διευρύνεται το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η αστυνομική αρχή δύναται οποτεδήποτε, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου περί εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση αποκλειστικά και μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η μη κατοχή ή η κατοχή μη ονομαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί του οποίου το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατόχου του. Τα έσοδα από το πρόστιμο του δεύτερου εδαφίου αποτελούν κατά το ένα τρίτο (1/3) έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, ένα τρίτο (1/3) αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ένα τρίτο (1/3) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγγράφονται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό εκάστης Γενικής Γραμματείας και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται το ύψος του προστίμου, ο τρόπος βεβαίωσης της παραβάσεως από τα αρμόδια όργανα της αστυνομικής αρχής, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι λεπτομέρειες του τρόπου κατανομής των εσόδων από την είσπραξη του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα.».


Kommentarer


bottom of page