top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευσηΆρθρο 17 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄ 199/21.10.2016)


1. α) Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α` 121), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 4,5% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.».

β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α` 121), όπως ισχύει, μετά τη φράση «κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (Α` 188), όπως ισχύει,» προστίθεται η φράση «και του Ν. 4186/2013 (Α` 193), όπως ισχύει,».

2. α) Η παράγραφος 1 ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής.

β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 184), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4366/2016 (Α` 18), καταργείται.


Commenti


bottom of page