top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Ελάχιστη βάση εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευσηΆρθρο 10 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ Α΄ 25/17.2.2021)


Άρθρο 10

Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών - Αντικατάσταση της τέταρτης υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

Η τέταρτη υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121) αντικαθίσταται ως εξής:

«Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών και αθλητριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μηχανογραφικό

δελτίο μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τους

υποψηφίους της κατηγορίας τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον ίσου με το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Για τη συνδρομή της περ. β΄ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός μορίων του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013, ανάλογα με το ποιος είναι ο μικρότερος. Το σύνολο των μορίων των υποψηφίων της παρούσας εξάγεται ύστερα από προσαύξηση του αριθμού των μορίων που προκύπτει από τη βαθμολογική τους επίδοση ως ακολούθως:»


Comments


bottom of page