top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρουΆρθρα πέμπτο-όγδοο του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ Α΄ 77/23.5.2019)


Άρθρο Πέμπτο Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου

1. Το άρθρο 108 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 108 Επαγγελματικό ποδόσφαιρο 1. Κάθε έτος διεξάγονται, ύστερα από προκήρυξη της οικείας διοργανώτριας αρχής, τα ακόλουθα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου: (α) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1). (β) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) και (γ) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Football League). 2. Στα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) που αποτελούνται από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 85. 3. Το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων, αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Κάθε σωματείο, η ομάδα του οποίου ανέρχεται, κατά τους οικείους κανονισμούς, από τη Γ΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών στη Β΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών, υποχρεούται να μετατραπεί σε Π.Α.Ε. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, άλλως αποβάλλεται. 4. Τα πρωταθλήματα του παρόντος αναδιαρθρώνονται με κανονισμούς του άρθρου 101 Δ». 2. Το άρθρο 109 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 109 Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε. 1. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 3. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (FootballLeague) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 4. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των παραγράφων 1 έως 3 καταβάλλεται κατά τη σύσταση της Π.Α.Ε. ή με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. των παραγράφων 1 έως 3.». 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και στο εξής, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Α΄Εθνική Κατηγορία ποδοσφαίρου» νοείται η Α1 Εθνική Κατηγορία ποδοσφαίρου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος. 4. Π.Α.Ε., οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφος 2 του παρόντος, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε. αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 2725/1999. 5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Άρθρο Έκτο Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου 1. Το άρθρο 97 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 97 Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου 1. Η επαγγελματική ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας που ιδρύθηκε με τη μορφή αστικού συνεταιρισμού υπό την επωνυμία «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League) σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152), παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε «Σούπερλιγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League 1), και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε. οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1). Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1 διοργανώνει το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 108. 2. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) που ιδρύθηκε με τον ν. 879/1979 (Α΄56), παρέμεινε σε ισχύ και λειτουργία με την ίδια επωνυμία με το άρθρο 51 του ν. 1958/1991 (Α΄ 122), μετονομάσθηκε σε Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.) με το άρθρο 97 του ν. 2725/1999, σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) με το άρθρο 33 του ν. 3057/2002 (Α΄239) και σε Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας με το άρθρο 2 του ν. 3479/2006, παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Super League 2 – Football League» (Super League 2 – Football League) και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε. οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στα εθνικά πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α2 και της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών. Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 – Football League διοργανώνει τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Α2 και της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2 και Football League) των περιπτώσεων β΄ και γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 108. 3. Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι των παραγράφων 1 και 2 αποτελούν τακτικά μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο.). 4. Τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η εν γένει διαδικασία εγγραφής των Π.Α.Ε. στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο καθορίζονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς του οικείου συνδέσμου, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και των διεθνών συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου. 5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους του οικείου συνδέσμου οι Π.Α.Ε. που, κατά τους οικείους κανονισμούς, ανέρχονται σε ανώτερη ή υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας του συνδέσμου αυτού.». 2. Στο άρθρο 98 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: (α) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: «Αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου». (β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 οι λέξεις «των Ενώσεων Α΄ Εθνικής Κατηγορίας και Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των επαγγελματικών συνδέσμων του άρθρου 97». (γ) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 οι λέξεις «της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, καθώς και της Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Α1 και Α2 Εθνικών Κατηγοριών, καθώς και της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας». (δ) Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 οι λέξεις «συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων αγώνων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών ή με άλλο τεχνικό μέσο μεταδόσεων αγώνων». (ε) Στο τέλος της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 1 προστίθενται οι λέξεις «ιδίως η κεντρική εμπορική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των πρωταθλημάτων της Α2 και της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2 και Football League)». (στ) Η παράγραφος 2 καταργείται. 3. Το άρθρο 100 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 100 Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου είναι: (α) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους, (β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτούς, (γ) ποσοστά από τα χρηματικά πρόστιμα, το ύψος των οποίων καθορίζει η Ε.Π.Ο., καθώς και από τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων των Π.Α.Ε. στα πρωταθλήματα που διοργανώνουν, το ύψος των οποίων καθορίζουν οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, (δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων των πρωταθλημάτων που διοργανώνουν, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, (ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτούν, (στ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1, ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από τα έσοδα των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 1 από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 84, (ζ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 – Football League: αα) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) από τα έσοδα από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 και ββ) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) από τα έσοδα από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Football League, και (η) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών τους ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.». 4. Το άρθρο 101 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 101 Όργανα επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου 1. Σε κάθε επαγγελματικό σύνδεσμο ποδοσφαίρου λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα: (α) Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), (β) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), (γ) πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 119, και (δ) κάθε άλλο όργανο που καθορίζεται στο καταστατικό τους. 2. Η γενική συνέλευση κάθε επαγγελματικού συνδέσμου αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Π.Α.Ε. - μέλους του συνδέσμου. Οι εκπρόσωποι των Π.Α.Ε. πρέπει να έχουν την ιδιότητα του Πρόεδρου ή του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. της Π.Α.Ε., την οποία εκπροσωπούν ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό της με ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%). 3. Για συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διοργάνωση του πρωταθλήματος Super League 2 ή αποκλειστικά με τη διοργάνωση του πρωταθλήματος Football League, το καταστατικό του επαγγελματικού συνδέσμου Super League 2 – Football League μπορεί να προβλέπει τη λήψη απόφασης αποκλειστικά από τους εκπροσώπους των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 ή στο πρωτάθλημα Football League αντίστοιχα. 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα όργανα των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου, οι αρμοδιότητές τους και κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη θητεία, τη συμμετοχή των μελών σε αυτά και τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία τους καθορίζονται με το καταστατικό του οικείου συνδέσμου, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.». 5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Άρθρο Έβδομο Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2 και Football League 1. Στον ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 84, προστίθεται άρθρο 84Α ως εξής: «Άρθρο 84Α Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2 και Football League 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: (α) Διοργανώτρια Αρχή είναι ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 – Football League της παραγράφου 2 του άρθρου 97, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο. (β) Πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι: αα) οι αδειοδοτημένοι πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη προγράμματος, γενικής ή ειδικής στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με τον ν. 4173/2013 (Α΄169), ββ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών, γγ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων) που παρέχουν υπηρεσίες για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με το στοιχείο ζ΄της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190). (γ) Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο κάθε αγώνα περιλαμβάνει όσα διαδραματίζονται πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα έως και πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωσή του στον αγωνιστικό χώρο, όπως αυτός ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) στις Ε.Π.Ο., καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο που είναι ορατός από τον αγωνιστικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των κερκίδων. 2. Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Super League 2 και Football League εκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στη διοργανώτρια Αρχή, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 84, με σκοπό η διοργανώτρια Αρχή: (α) Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε παρόχους υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, αποκλειστικές ή μη, άδειες εγγραφής, απευθείας μετάδοσης, αναμετάδοσης ή κατά παραγγελία μετάδοσης, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή και στην αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχομένου των αγώνων του οικείου πρωταθλήματος. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, οι άδειες αυτές παραχωρούνται εγγράφως και έχουν ορισμένη διάρκεια, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Οι παραχωρούμενες άδειες μπορεί να αφορούν, είτε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως ένα ενιαίο τηλεοπτικό πακέτο είτε μερικότερα πακέτα αγώνων. (β) Να εισπράττει και να διανέμει τα έσοδα που προκύπτουν από την παραχώρηση των αδειών της περίπτωσης α΄. (γ) Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που παραχωρεί κατά την περίπτωση α΄ και να προβαίνει, στο δικό της όνομα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή διοικητική ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που της έχουν μεταβιβαστεί, παράλληλα με τις αρχικές δικαιούχους των δικαιωμάτων αυτών - γηπεδούχους Π.Α.Ε. 3. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. από τη διοργανώτρια Αρχή γίνεται χωριστά για κάθε πρωτάθλημα. 4. Οι πάροχοι της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 παρακρατούν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) από το αντάλλαγμα που οφείλουν να καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην Ε.Π.Ο. ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τη διοργανώτρια Αρχή και σε αντιστοιχία με κάθε μία από τις καταβολές αυτές. 5. Από τα έσοδα που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση των αδειών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, παρακρατά για την ίδια (α) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4 %) αν οι άδειες αφορούν στο πρωτάθλημα Super League 2, και (β) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) αν οι άδειες αφορούν στο πρωτάθλημα Football League. 6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της προκήρυξης των πρωταθλημάτων Super League 2 και Football League, που αποδέχονται οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά. 7. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του παρόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με της αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, καθώς και με την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του ανταγωνισμού και του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και σε εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία. 8. Κάθε ποσό που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κάθε πρωταθλήματος που διοργανώνει κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό που τηρεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής που λειτουργεί νόμιμα. Η διοργανώτρια Αρχή δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα που εισπράττει σύμφωνα με το παρόν για σκοπούς άλλους, πλην, της διανομής τους.». 2. Με το παρόν δε θίγονται άδειες εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων Π.Α.Ε. που έχουν παραχωρηθεί κατά το άρθρο 84 του ν. 2725/1999 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Π.Α.Ε. οι οποίες: α) έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη, να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 ή στο πρωτάθλημα Football League την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 και β) έχουν παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων πριν από τη δημοσίευση του παρόντος εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999 που προστίθεται με την παράγραφο 1 του παρόντος, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της άδειας που έχουν παραχωρήσει. 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Άρθρο Όγδοο Λοιπές ρυθμίσεις σχετικά με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο 1. Στο άρθρο 84 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: (α) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Super League 2 και Football League ισχύουν και εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 84Α.». (β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί οργανισμοί που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης ή αναμετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων, οφείλουν να παρέχουν αδιακρίτως στους ενδιαφερομένους νόμιμα λειτουργούντες ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα χρήσης σύντομων αποσπασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, με δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 16 του π.δ. 109/2010 (Α΄190).». (γ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για αθλητικές εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία ή για την κοινωνία άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει και εφαρμόζεται το άρθρο 15 του π.δ. 109/2010.». (δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Από τα κέρδη που εισπράττουν τα ποδοσφαιρικά σωματεία σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, η Ε.Π.Ο. λαμβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Από τα κέρδη που εισπράττουν οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 1 λαμβάνουν: α) η Ε.Π.Ο. ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και β) ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1 ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).». (ε) Το αρκτικόλεξο μέσα στην παρένθεση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 «Ε.Π.Α.Ε.» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Super League 1». (στ) Η παράγραφος 9 καταργείται. 2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 2725/1999 οι λέξεις «του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του επαγγελματικού συνδέσμου Super League 1». 3. Στο άρθρο 96 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: (α) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα καταστατικά των επαγγελματικών συνδέσμων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, οι γενικοί και οι ειδικοί κανονισμοί που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, ψηφίζονται από τη Γ.Σ. τους και εγκρίνονται μετά από έλεγχο της νομιμότητας τους και γνώμη της οικεία Αθλητικής Ομοσπονδίας με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα καταστατικά των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου, οι ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας προς την εκπλήρωση των σκοπών τους και οι τροποποιήσεις τους ψηφίζονται από τη Γ.Σ. τους και εγκρίνονται από την εκτελεστική επιτροπή της Ε.Π.Ο.». (β) Η παράγραφος 7 καταργείται. 4. Στο άρθρο 101Δ του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: (α) Στην παράγραφο 1 η φράση «που καταρτίζονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 98 παράγραφος 2 του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «που συντάσσονται και εγκρίνονται από την εκτελεστική επιτροπή της Ε.Π.Ο.». (β) Η παράγραφος 2 καταργείται. (γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 καταργείται. 5. Η παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής μέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., καθώς και τα απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά καθορίζονται με κανονισμό, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 104. Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονταιιδίως η βαθμολογική θέση της ομάδας, η οικονομική κατάσταση της Κ.Α.Ε., η βιωσιμότητά της, η καταλληλόλητα των αθλητικών της εγκαταστάσεων, η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών, καθώς και τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.». 6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 97Α΄, 99, 101Α΄, 102, 110, 112, 112Α΄ του ν. 2725/1999, καθώς και η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3479/2006 (Α΄152). 7. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.


Comentarios


bottom of page