top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΜαγδαληνή Ζιόνγκα

Μεταβατικές διατάξεις για Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών ΣωματείωνΆρθρα 82-83 του ν. 4982/2022 (ΦΕΚ Α΄ 195/15.10.2022)


Άρθρο 82

Ρύθμιση δικαιωμάτων για τα αθλητικά σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 έως την 23η.10.2022

Αθλητικό σωματείο που διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και έχει υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως την 23η.10.2022, δύναται από την 1η.8.2022 έως και την 31η.7.2023: α) να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 66 και της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) και β) να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), εκτός αυτών που οδηγούν στη χορήγηση των παροχών και προνομίων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.


Άρθρο 83

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση - Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) μετά την παρ. 1A προστίθεται παρ. 1Β ως εξής:

«1Β. Η κατοχή από αθλητικό σωματείο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του παρόντος και η εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αρκεί να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών του σε επίσημη διοργάνωση αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η εκ των υστέρων απώλεια της μίας ή και των δύο από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν επηρεάζει: α) τη νομιμότητα της συνέχισης της συμμετοχής του σωματείου στη διοργάνωση έως και την επίσημη ανακήρυξη των τελικών αποτελεσμάτων ή την επικύρωση της οικείας βαθμολογικής κατάταξης ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ολοκλήρωσή της, κατά τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό και την προκήρυξη και β) την αναγνώριση των διακρίσεων που οδηγούν στη χορήγηση των προνομίων της παρ. 8 του άρθρου 34 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».


Commentaires


bottom of page