top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4809/2021 για Super League 2, προπονητές αθλημάτων κ.λπ.Άρθρα 62-64 του ν. 4818/2021 (ΦΕΚ Α΄ 124/18.7.2021)


Άρθρο 62

Συμμετοχή Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιριών στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) - Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4809/2021

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102) και η περ. β΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, περί των προϋποθέσεων συμμετοχής Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιριών (Π.Α.Ε.) στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021 - 2022 τροποποιούνται,

προστίθενται παρ. 5 και 6 και το άρθρο 57 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 57

Ειδικές διατάξεις για τη συμμετοχή Π.Α.Ε. στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021 - 2022

1. Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.), οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), για τη συμμετοχή τους στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2), υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο απαιτούμενο για την κατηγορία αυτήν όριο. Η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί έως την 31η.8.2021, κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του ν. 2725/1999 και των άρθρων 20 και 23 και επ. του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προ-

θεσμία, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999.

2. Ως προς τις Π.Α.Ε. που πρόκειται να συμμετέχουν στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, ισχύουν κατ’ εξαίρεση τα εξής:

α) Η σύσταση Π.Α.Ε. λόγω προβιβασμού από την ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Π.Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, εποπτεύονται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

β) Για την απόκτηση μετοχών Π.Α.Ε. είτε κατά τη σύστασή της είτε κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, εκτός από όσα προβλέπονται στα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999, ο αποκτών συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%), κατά τον χρόνο της αρχικής κάλυψης ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προσκομίζει και δήλωση περιουσιακής κατάστασης του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

3. Ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και τις Π.Α.Ε. που πρόκειται να λάβουν μέρος ή συμμετέχουν στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2), η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 συνεπάγεται αντιστοίχως την απαγόρευση συμμετοχής ή την αποβολή της Π.Α.Ε. από το πρωτάθλημα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 2725/1999, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού προς το Δ.Σ. του επαγγελματικού συνδέσμου της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους τα υπαίτια για τη μη έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της αποβολής, μέλη του Δ.Σ. του παραπάνω επαγγελματικού συνδέσμου. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης των μελών του Δ.Σ. εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999.

4. Το καταστατικό και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματικού συνδέσμου της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999 εναρμονίζονται με το καταστατικό και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματικού συνδέσμου «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League), το αργότερο έως επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, άλλως δεν εκκινεί το πρωτάθλημα.

5. Κατ’ εξαίρεση, για την εφαρμογή του παρόντος, το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 εκδίδεται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

6. Ως προς τη Β΄ ομάδα Π.Α.Ε. - μέλους της Super League 1, που πρόκειται να συμμετάσχει στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 δεν απαιτείται η κατάθεση χωριστής εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 78, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 108Β του ν. 2725/1999.».


Άρθρο 63

Προπονητές αθλήματος Β΄ επιπέδου – Τροποποίηση της περ. Β΄ της παρ. 1 άρθρου 31Α του ν. 2725/1999

Η υποπερ. α΄ της περ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), τροποποιείται και η περ. Β΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«Β. Προπονητές αθλήματος Β΄ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν διδαχθεί επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το πιστοποιητικό σπουδών, β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Γ΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS), γ) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το A.T.Ε.E.N. ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήματος ως αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας δίδεται από την αντίστοιχη ομοσπονδία, δ) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α..».


Άρθρο 64

Δικαιώματα γηπεδούχων - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102)

Από τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102) διαγράφεται η περ. γ΄, περί των

δικαιωμάτων των γηπεδούχων αθλητικών σωματείων, Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.), Τμημάτων

Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και ομοσπονδιών και το άρθρο 65 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 65

Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) τα άρθρα 1 έως 24 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48),

β) η παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

γ) καταργείται

δ) η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 2725/1999,

ε) η παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999,

στ) η υποπερ. ββ΄ της περ. ζ) του άρθρου 100 του ν. 2725/1999,

ζ) η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999,

η) τα άρθρα πέμπτο, έκτο και έβδομο του ν. 4612/2019 (Α΄ 77),

θ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) και

ι) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.».


Comments


bottom of page