top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΆρθρα 408-410 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ A΄ 141/21.7.2022)


Άρθρο 408

Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) περί μεταβατικών διατάξεων τροποποιείται με την παράταση της προθεσμίας επιβολής της κύρωσης της αυτοδίκαιης διαγραφής αθλητικού σωματείου από το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένο σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023.».


Άρθρο 409

Τροποποίηση του Καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) από την 35η Ολομέλεια/2.3.2021 και την 3η Ολομέλεια/2.11.2021 - Τροποποίηση άρθρου δέκατου τρίτου ν. 4639/2019

Στο δέκατο τρίτο άρθρο του ν. 4639/2019 (Α’ 185) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 3 τροποποιείται ως προς τη νομοθετική παραπομπή και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δύο διακριτικά γνωρίσματα εμβλήματα, εγκεκριμένα από τη Δ.Ο.Ε.: (α) το επίσημο έμβλημά της και (β) δεύτερο έμβλημα λογότυπο. Αμφότερα τα εμβλήματα αυτά απολαμβάνουν διαρκούς προστασίας κατά τις διατάξεις του ν. 4679/2020 (Α’ 71) τόσο για τις κλάσεις προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών, κατά τη σχετική ταξινόμηση της Συμφωνίας της Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2505/1997 (Α’ 118).».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 3 επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή, προστίθεται η φράση «σχετικά με την παραδοχή ή την απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήματος,» και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Είναι απολύτως απαράδεκτη η κατάθεση ως σήματος των εμβλημάτων της Ε.Ο.Ε., καθώς και των Ολυμπιακών Συμβόλων από οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης καταχώρισης σήματος που ταυτίζεται ή ομοιάζει με ή συμπεριλαμβάνει Ολυμπιακά Σύμβολα, ο εξεταστής υπάλληλος της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), πριν από την έκδοση απόφασης σχετικά με την παραδοχή ή την απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήματος, καλεί υποχρεωτικά την Ε.Ο.Ε. να γνωμοδοτήσει σχετικά.».

3. Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 7, περί των μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, με την προσθήκη διευκρίνισης ως προς τις θέσεις εκλογής στο Προεδρείο της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., προστίθεται τρίτο εδάφιο ως προς την εκλογή των Προέδρων των Επιτροπών της Ε.Ο.Ε., των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.) και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α.) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα μέλη της Ε.Ο.Ε. διακρίνονται σε μέλη με δικαίωμα ψήφου και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μόνο τα μέλη με δικαίωμα ψήφου και, αν πρόκειται για αθλητικές ομοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν δικαίωμα εκλογής στο Προεδρείο της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. (δηλαδή στις θέσεις του Προέδρου, του Α’ και Β’ Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία) και στην Εκτελεστική Επιτροπή. Επίσης μεταξύ των παραπάνω μελών εκλέγονται οι Πρόεδροι όλων των Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. και η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. και της ΕΘΝ.Ο.Α.».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 7 διαγράφεται η φράση: «, ώσπου να εκλεγεί νέος εκπρόσωπος ή νέο τακτικό μέλος αθλητής», στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η φράση «υποχρεούνται,

μέσα σε έναν (1) μήνα, να εκλέξουν νέο εκπρόσωπο ή νέο τακτικό μέλος στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος, παραιτηθέντος ή εκπεσόντος εκπροσώπου ή αθλητή τακτικού μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού» αντικαθίσταται από τη φράση «υποχρεούνται να εκλέξουν νέο αναπληρωματικό μέλος τους στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Αν ο εκπρόσωπος κάποιας ομοσπονδίας στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή κάποιος από τους αθλητές των περ. γ’ και δ’ της παρ. 2 αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός του. Η ομοσπονδία, η Ε.Σ.Ο.Α. ή τα μέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούνται να εκλέξουν νέο αναπληρωματικό μέλος τους στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. Η ίδια υποχρέωση εκλογής αντικαταστάτη υφίσταται και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή για άλλον λόγο έκπτωσης αναπληρωματικού εκπροσώπου ομοσπονδίας ή αναπληρωματικού μέλους της Ε.Ο.Ε. αθλητή.».

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 7 τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Αν με απόφαση της Δ.Ο.Ε. κάποιο άθλημα παύσει να είναι ολυμπιακό, οι αθλητικές ομοσπονδίες μέλη της Ε.Ο.Ε. που καλλιεργούν το άθλημα αυτό, εφόσον δεν καλλιεργούν άλλο ολυμπιακό άθλημα που να τους επιτρέπει να παραμείνουν μέλη με δικαίωμα ψήφου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 2, καθίστανται μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια της παρ. 5. Η απώλεια του δικαιώματος ψήφου επέρχεται αυτομάτως και αυτοδικαίως: (α) από την επομένη της κοινοποίησης στην Ε.Ο.Ε. της σχετικής απόφασης της Δ.Ο.Ε., αν η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριλήφθηκε τελευταία φορά ή (β) από την επομένη της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριελήφθη για τελευταία φορά, αν η απόφαση της Δ.Ο.Ε. λήφθηκε πριν από τους Ολυμπιακούς αυτούς Αγώνες.».

6. Στο εσωτερικό άρθρο 8 περί της θητείας των μελών της Δ.Ο.Ε., προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. α) Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να εκλεγεί ως Πρόεδρος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. για τρεις (3) και μόνο θητείες. Στη συνέχεια, αν και εφόσον δεν εμπίπτει στα όρια ηλικίας που ορίζονται στην περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 10, μπορεί να είναι απλό μέλος της Ολομέλειας ως εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας-μέλους της ΕΟΕ ή υπό την τυχόν ιδιότητά του ως μόνιμου μέλους της Δ.Ο.Ε.

β) Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που συμπληρώνουν τρεις (3) συνεχόμενες θητείες, δεν έχουν το δικαίωμα να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και για τέταρτη θητεία. Μπορούν όμως να εκλεγούν κα πάλι σε εκτελεστική θέση αφού συμπληρώσουν μία (1) θητεία ως απλά μέλη της Ολομέλειας. Η ως άνω ρύθμιση δεν αφορά το μέλος ή τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα που ex-officio είναι μόνιμα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2, εδ. β’ του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Ο.Ε. Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των θητειών που θέτει η ως άνω διάταξη τόσο για τον Πρόεδρο όσο και για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ισχύσει από τη θητεία 2021-2024, αποκλειομένης της αναδρομικής ισχύος της.».

7. Μετά από την περ. δ) της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 10 περί απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Ε.Ο.Ε., προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών -μελών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά μέλη των περ. γ’, δ’

και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα του εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας ή του μέλους της Ε.Ο.Ε. αντίστοιχα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν αποβιώσουν,

(β) αν παραιτηθούν. Επί ποινή απαραδέκτου, η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως από τον παραιτούμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. και επιφέρει τα αποτελέσματά της από την υποβολή της,

(γ) αν παύσουν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι αναγκαίες προϋποθέσεις εκλογής τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και αν συντρέξει στο πρόσωπό τους κώλυμα ή ασυμβίβαστο του άρθρου 9. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτήν, απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. με την οποία διαπιστώνεται η μη συνδρομή των θετικών προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 7 ή η συνδρομή κωλύματος ή ασυμβίβαστου του άρθρου 9,

(δ) με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 5.

H απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Ε.Ο.Ε., ανεξάρτητα αν κατέχει εκτελεστική ή όχι θέση, επέρχεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνει το 75ο έτος της ηλικίας του.

Ο υπολογισμός της ηλικίας που ορίζεται με την ως άνω διάταξη, θα ισχύσει από τη θητεία 2025-2028, αποκλειομένης της αναδρομικής ισχύος της.».

8. Στην παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 14 μετά τη φράση «των μελών της» προστίθεται η φράση «με δικαίωμα ψήφου» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η Ολομέλεια συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη ή αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών της με δικαίωμα ψήφου

για τη συζήτηση ειδικού και συγκεκριμένου θέματος, το οποίο εξειδικεύεται στη σχετική αίτηση.».

9. Η περ. β) της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 19 περί των τακτικών επιτροπών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τροποποιείται ως προς το παραπεμπόμενο άρθρο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των τακτικών Επιτροπών εκλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, εκτός από:

(α) τα δύο (2) μέλη της ΕΠ.Ο.Π. και το ένα (1) μέλος της ΕΠ.Ο.Λ. που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αθλητών και (β) τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Αθλητών, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 23.».

10. Η παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 20 περί της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για την επιλογή των μελών της περ. β’ της παρ. 2, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες μέλη της Ε.Ο.Ε. και την Επιτροπή Αθλητών να προτείνουν υποψηφίους και να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.».

11. Στο εσωτερικό άρθρο 23 περί της Επιτροπής Αθλητών, στην περ. (α) της παρ. 4 μετά τη λέξη «Ευρωπαϊκών» τίθεται η λέξη «Ολυμπιακών», στην περ. (β) της παρ. 4 η φράση «ένας άνδρας» αντικαθίσταται με τη φράση «μία αθλήτρια» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η Επιτροπή Αθλητών αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη αθλητές, ως εξής:

(α) οι Έλληνες αθλητές που είναι μέλη της Επιτροπής Αθλητών της Δ.Ο.Ε. και Επιτροπής Αθλητών της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών καθίστανται εκ της ιδιότητας τους (ex officio) μέλη,

(β) δύο (2) μέλη, ένας αθλητής και μία αθλήτρια, εκλέγονται από την τελευταία αποστολή των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7,

(γ) ένα (1) μέλος εκλέγεται από την τελευταία αποστολή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων κατ’ αναλογία της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7,

(δ) τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.) σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο Καταστατικό της.

Η Επιτροπή Αθλητών, άμα τη σύστασή της, συνεδριάζει και εκλέγει τον Πρόεδρό της μεταξύ των μελών της που έχουν εκλεγεί από την Ε.Σ.Ο.Α.».

12. Η παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 28 περί της επίλυσης διαφορών και της διαιτησίας, τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Μέχρι τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παρ. 2, διαφορές ιδιωτικού δικαίου που γεννώνται μεταξύ της Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε μέλους της ή μεταξύ της Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου επιλύονται, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Τμήμα Τακτικής Δικαιοδοτικής Διαδικασίας του CAS (Ordinary Arbitration Division), κατ’ εφαρμογή του Ελληνικού δικαίου και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας του CAS. Μετά τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παρ. 2, οι αθλητικές αυτές διαφορές θα επιλύονται σε πρώτο βαθμό από το διαιτητικό αυτό όργανο και σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό με προσφυγή κατά της απόφασης του διαιτητικού οργάνου ενώπιον του Τμήματος Εφέσεων (Αppeals Arbitration Division) του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου στη Λωζάννη της Ελβετίας (Court of Arbitration for Sport CAS) κατ’ εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας.».

13. Το ακροτελεύτιο εδάφιο πριν από τις υπογραφές περί έγκρισης του τροποποιηθέντος καταστατικού στην τελική του μορφή από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής επικαιροποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 35η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/2.3.2021 ΚΑΙ ΤΗΝ 3η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/2.11.2021

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Ε.».


Άρθρο 410

Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 - Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

1. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.

2. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως τη 19η.9.2022.


Comments


bottom of page
<