top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Οργανωτικές επιτροπές αγώνων, Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και εργόσημο διαιτητώνΆρθρα 38-40 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018)


Άρθρο 38 Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι επιτροπές της παραγράφου 1 μπορούν να επιχορηγούνται,για την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό που καταρτίζουν και καταθέτουν προς έλεγχο στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 1: (α) από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α., με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, (β) από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Τουρισμού, με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και (γ) από τις Περιφέρειες στη γεωγραφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να διεξαχθούν οι αγώνες, τα συνέδρια, οι σύνοδοι και τα Ολυμπιακά γεγονότα της παραγράφου 1.».

Άρθρο 39 Τροποποίηση της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019.».

Άρθρο 40 Τροποποίηση της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 1. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) τροποποιείται ως εξής: «εε. Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους συμμετέχουν Α.Α.Ε.». 2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τις 19.7.2018. 3. Στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) προστίθεται υποπερίπτωση στστ΄ως εξής: «στστ. Οι απασχολούμενοι ως κομπάρσοι σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.».


Commenti


bottom of page