top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΆρθρα 195-199 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022)


Άρθρο 195

Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών - Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4809/2021

Το άρθρο 58 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102), περί του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 58

Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)

1. Συστήνεται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)», µε σκοπό τη διαρκή επιµόρφωση των διοικητικών στελεχών, που µετέχουν σε αθλητικούς φορείς ή αθλητικούς οργανισµούς, όλων των βαθµίδων και τη διάδοση και εφαρµογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης στον ερασιτεχνικό αθλητισµό.

2.α) Το Ι.Ε.Α.Σ. εποπτεύεται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό και διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.), που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και απαρτίζεται από επτά (7) µέλη µε ισάριθµα αναπληρωµατικά. Ως µέλη του ορίζονται δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού επιπέδου προϊσταµένου Διεύθυνσης, τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαµβάνει τον ακαδηµαϊκό συντονισµό της επιµόρφωσης µέσω του Τµήµατος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισµού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου. Τα µέλη του Ι.Ε.Α.Σ. µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.

β) Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται ο Δήµος Αρχαίας Ολυµπίας.

3. Το Ι.Ε.Α.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α) καταρτίζει τα προγράµµατα επιµόρφωσης των αθλητικών στελεχών,

β) εισηγείται στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόµενο της προκήρυξης συµµετοχής στους επιµορφωτικούς κύκλους του Ινστιτούτου, καθώς και τις θεµατικές ενότητες,

γ) επιλέγει το διδακτικό προσωπικό, που επιµορφώνει τα αθλητικά στελέχη,

δ) εισηγείται το ύψος των τελών για κάθε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ινστιτούτου,

ε) καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα αθλητικά στελέχη της χώρας και παρακολουθεί την εξέλιξή τους ανά αθλητική κατηγορία, όπως ανά οµοσπονδία, αθλητικό σύλλογο, οργανισµό, φορέα,

στ) συντάσσει ετήσια έκθεση προς τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό στην οποία αξιολογεί την εξέλιξη των αθλητικών στελεχών της χώρας και προτείνει αντισταθµιστικές δράσεις, συνεργάζεται µε αθλητικές οµοσπονδίες, αθλητικούς φορείς ή αθλητικούς οργανισµούς όλων των βαθµίδων ή άλλους φορείς µε αρµοδιότητα στον τοµέα του αθλητισµού και αξιοποιεί την ετήσια έκθεση, προκειµένου να βελτιωθεί η επιµόρφωση των αθλητικών στελεχών,

ζ) συντάσσει, ανά τριετία, «έκθεση αξιολόγησης» προς τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό στην οποία αξιολογεί τη γενική εξέλιξη των αθλητικών στελεχών της χώρας, καθώς και των αθλητικών οµοσπονδιών.

Με την τριετή «έκθεση αξιολόγησης» το Ι.Ε.Α.Σ. προτείνει νοµοθετικές και οργανωτικές αλλαγές που διασφαλίζουν την περαιτέρω βελτίωση της επιµόρφωσης των αθλητικών στελεχών της χώρας, καθώς και την αξιοποίηση των αθλητικών στελεχών στη γενικότερη πρόοδο του ελληνικού αθλητισµού,

η) προτείνει στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες στο πεδίο της επιµόρφωσης των αθλητικών στελεχών,

θ) συνεργάζεται µε ελληνικά και διεθνή ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και δηµιουργεί σχετικές συνέργειες, τόσο στο πεδίο της επιµόρφωσης αθλητικών στελεχών, όσο και στο πεδίο της ένταξης διακεκριµένων αθλητών στο στελεχιακό δυναµικό του ελληνικού αθλητισµού (dual career),

ι) µε την έγκριση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, συντονίζει την τεχνική αξιολόγηση προτάσεων για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες και εµπειρογνώµονες.

4. Οι πόροι του Ι.Ε.Α.Σ. είναι: α) επιχορηγήσεις από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, β) έσοδα που προέρχονται από χορηγίες πάσης φύσεως, γ) έσοδα που προέρχονται από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και καταπιστεύµατα, δ) έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ε) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή.

Το Ι.Ε.Α.Σ. δύναται να αναλαµβάνει την υλοποίηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να συµµετέχει σε αυτά, σε συνεργασία µε άλλους, διεθνείς ή µη, αθλητικούς οργανισµούς, να συνάπτει συνεργασίες µε µη κυβερνητικούς και µε κυβερνητικούς οργανισµούς και να αποδέχεται κάθε είδους οικονοµική ή σε είδος στήριξη.

5. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ορίζεται «Εκτελεστικός Διευθυντής» του Ι.Ε.Α.Σ.. Ο «Εκτελεστικός Διευθυντής» είναι υπεύθυνος για την οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία του Ι.Ε.Α.Σ. και ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ.. Συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως ο βασικός εισηγητής των θεµάτων, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ο «Εκτελεστικός Διευθυντής» είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., προΐσταται των υπηρεσιών του Ι.Ε.Α.Σ. και η θέση του αντιστοιχεί σε επίπεδο Προϊσταµένου Διεύθυνσης.

Υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ως «Εκτελεστικός Διευθυντής», µε την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδίκαια στο Ι.Ε.Α.Σ.. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασµένου υπαλλήλου λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση, ως Προϊσταµένου Διεύθυνσης, για κάθε συνέπεια. Αν ο εκτελεστικός διευθυντής, που ορίζεται µε την παρούσα είναι υπάλληλος Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού, απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου για τον διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης σύµφωνα µε την παρ. 6Α του άρθρου 44 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) και την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251, διόρθωση σφάλµατος Α΄ 64). Αν ο εκτελεστικός διευθυντής, που ορίζεται σύµφωνα µε την παρούσα δεν είναι υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., προηγείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 208).

6. α) Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτηµα καθορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Α.Σ. Επιµορφωτικά προγράµµατα του Ι.Ε.Α.Σ. είναι δυνατόν να υλοποιούνται από το Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, καθώς και από άλλους οργανισµούς και φορείς, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., µέσω του Εκτελεστικού Διευθυντή, προς το Πρυτανικό Συµβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την έγκριση ή µη εκάστου προγράµµατος. Η οικονοµική διαχείριση των Επιµορφωτικών Προγραµµάτων, ήτοι η αποζηµίωση του επιµορφωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ. και η είσπραξη του αντιτίµου συµµετοχής που βαρύνει τους συµµετέχοντες στα επιµορφωτικά προγράµµατα του Ι.Ε.Α.Σ., ανατίθεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

β) Οι θέσεις προσωπικού για τη γραµµατειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου του «Ινστιτούτου Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών» (Ι.Ε.Α.Σ.) δύνανται να καλύπτονται µε απόσπαση σε αυτό µόνιµων υπαλλήλων µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και διενεργείται σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

7. α) Το Ινστιτούτο διαθέτει διοικητική αυτοτέλεια. Κάθε ζήτηµα που άπτεται της υλοποίησης των σκοπών του, της άσκησης των αρµοδιοτήτων του και της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του, ανήκει στην αρµοδιότητα των οργάνων του. Οι σχετικές αποφάσεις, µέσω των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από την εποπτεύουσα αρχή, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα διαβίβασης.

β) Η διαχείριση της περιουσίας του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και των χρηµατικών κεφαλαίων ή άλλων µέσων που διατίθενται σε αυτό, ανήκει στην αρµοδιότητα των οργάνων του, τα οποία αποφασίζουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τον Εσωτερικό του Κανονισµό. Το Ινστιτούτο τηρεί τα δέοντα λογιστικά βιβλία και η οικονοµική του διαχείριση ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός.

8. α) Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, µετά από εισήγηση του Ι.Ε.Α.Σ., καταρτίζονται το οργανόγραµµα και ο Εσωτερικός Κανονισµός του και ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας, προγράµµατος, επιµορφωτικού προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

β) Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Ι.Ε.Α.Σ., καθορίζονται η αποζηµίωση των µελών και του επιµορφωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ., η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, το αντίτιµο συµµετοχής που βαρύνει τους συµµετέχοντες στα επιµορφωτικά προγράµµατα του Ι.Ε.Α.Σ. και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτηµα.»


Άρθρο 196

Μεταβατική διάταξη για την ελάχιστη απαιτούµενη συµµετοχή σε πανελλήνιους αγώνες οµαδικών αθληµάτων - Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4908/2022

Στο άρθρο 71 του ν. 4908/2022 (Α΄ 52), περί των µεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Το τέταρτο εδάφιο της υποπερ. δ) της περ. 6 του έβδοµου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των οµαδικών αθληµάτων και συγκεκριµένα περί της συµµετοχής του αθλητή σε περισσότερους από τους µισούς αγώνες της διοργάνωσης ως προϋπόθεσης για την αναγνώριση διάκρισης σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών, εφαρµόζεται για διοργανώσεις που διεξάγονται και διακρίσεις που επιτυγχάνονται µετά την 20ή.9.2022.»


Άρθρο 197

Ποσοστιαίο δικαίωµα Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας επί των κερδών από την ηλεκτρονική µετάδοση αγώνων - Τροποποίηση άρθρων 84 και 84Α ν. 2725/1999

1. Στο πρώτο εδάφιο και στην περ. α) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί ηλεκτρονικής αναµετάδοσης και διανοµής αγώνων, το ποσοστό «πέντε τοις εκατό (5%)» αντικαθίσταται µε το ποσοστό «ένα τοις εκατό (1%)» και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Από τα κέρδη που εισπράττουν τα ποδοσφαιρικά σωµατεία σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4, η Ε.Π.Ο. λαµβάνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%). Από τα κέρδη που εισπράττουν οι Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα Super League 1 λαµβάνουν: α) η Ε.Π.Ο. ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) και β) ο επαγγελµατικός σύνδεσµος Super League 1 ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες µε τις ανωτέρω αµοιβές που λαµβάνουν αθλητικά σωµατεία καλαθοσφαίρισης ή Kαλαθοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες ή ΤΑΚ, η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) λαµβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο Ε.Σ.Α.ΚΕ., αν πρόκειται για αµοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι οµάδες συµµετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαµβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από τον ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., Super League 1, Ε.Ο.Κ, Ε.Σ.Α.ΚΕ.), ταυτόχρονα µε τις καταβολές προς τα σωµατεία ή Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία µε καθεµία από

τις καταβολές. Σε περίπτωση µη καταβολής των προβλεπόµενων στην παρούσα παράγραφο, η οικεία οργανώτρια αρχή µπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού στους xώρους διεξαγωγής των αγώνων . Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά µέσω τραπεζικών λογαριασµών µε εντολές πληρωµής ή δίγραµµες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.»

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999, περί κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωµάτων Super League 2, το ποσοστό «πέντε τοις εκατό (5%)» αντικαθίσταται µε το ποσοστό «ένα τοις εκατό (1%)» και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Οι πάροχοι της περ. β) της παρ. 1 παρακρατούν ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) από το αντάλλαγµα που οφείλουν να καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περ. α) της παρ. 2, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην Ε.Π.Ο. ταυτόχρονα µε τις καταβολές προς τη διοργανώτρια Αρχή και σε αντιστοιχία µε κάθε µία από τις καταβολές αυτές.»

3. Τα ποσοστά των παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε αντίθετης ρύθµισης σε συµβάσεις ή κανονισµούς ή στα καταστατικά της Ε.Π.Ο. ή επαγγελµατικών συνδέσµων ή Π.Α.Ε. ή σωµατείων. Η τροποποίηση των ποσοστιαίων δικαιωµάτων της Ε.Π.Ο. καταλαµβάνει και τις συµβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και εφαρµόζεται και αναφορικά µε τις µελλοντικές τµηµατικές καταβολές των οικείων αµοιβών, που είναι καταβλητέες µετά από δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος. Το ποσό που προκύπτει από τη µείωση του ποσοστού υπέρ της Ε.Π.Ο. από πέντε τοις εκατό (5%) σε ένα τοις εκατό (1%), ήτοι ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) αποδίδεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετου συµβατικού όρου, από τους τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθµούς της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 υπέρ των αντισυµβαλλοµένων αθλητικών σωµατείων και Α.Α.Ε., προσαυξάνοντας αντίστοιχα την καθαρή αµοιβή των τελευταίων.Άρθρο 199

Μεταβατική δυνατότητα συµµετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωµατείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων - Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 30 ν. 4726/2020

Tο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) περί µεταβατικών διατάξεων τροποποιείται µε την παράταση της καταληκτικής προθεσµίας λήψης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Αθλητικό σωµατείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένο σε αθλητική ένωση ή οµοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, µετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή οµοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), το αργότερο έως την 17η.8.2022. Αθλητικό σωµατείο που δεν λαµβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό µητρώο εντός του χρονικού διαστήµατος του πρώτου εδαφίου, δεν δύναται να συµµετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το µητρώο µελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό µητρώο έως την 31η.7.2023.»


Comments


bottom of page