top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων και αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών
Άρθρα 141-143 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020)


Άρθρο 141

Παράταση της θητείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της, δηλαδή έως τις 16.11.2020, η θητεία

της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), που συγκροτήθηκε

με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/268616/19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του Υφυπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 441).


Άρθρο 142

Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων - Καταβολή ποσού οικονομικής ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Η καταχώρηση του κάθε σωματείου με τα ειδικότερα στοιχεία του, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού του Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα τηρούμενα μητρώα.

2. Τα στοιχεία που εισάγονται στο μητρώο διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), του οποίου το μητρώο αθλητικών

σωματείων αποτελεί υποκατηγορία, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με

την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

3. Το μητρώο αθλητικών σωματείων συνιστά για τους τρίτους επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του

σωματείου ως αθλητικού, η δε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως

προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή, που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου

σωματείου στο μητρώο.

4. Κατά το έτος 2020 καταβάλλεται ποσό δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ευρώ ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό

μητρώο αθλητικών σωματείων της παρ. 1, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19.

5. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, καταβάλλεται στα δικαιούμενα αθλητικά σωματεία κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 παρ. 7, 50 και 51 του ν. 2725/1999, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα

χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε

κράτηση καθώς και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς

τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές διανεμητέο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.


Άρθρο 143

Αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών για το έτος 2020

1. Ειδικά για το έτος 2020, οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου διμήνου του έτους αυτού, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

2. Οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ομοσπονδιών, οι οποίες, βάσει του οικείου καταστατικού, λήγουν έως την 31η.10.2020, παρατείνονται έως την 31η.12.2020.


bottom of page