top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση άρθρων του ν. 2725/1999 για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την κάρτα φιλάθλουΆρθρα 37-38 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200/22.12.2017)


Άρθρο 37 Παράταση έναρξης εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄121) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής: «η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018.».

Άρθρο 38 Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999 (Α΄121) 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του κ.ν. 2190/1920 και μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των Α.Α.Ε., συνυπολογίζεται κατ’ εξαίρεση και η πλασματική αξία των αθλητών της, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ανά χρήση και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της, από πενταμελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, συγκροτούμενη με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη».


Comentários


bottom of page