top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Προπονητών Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Προπονητών Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

ΥΑ 359683/15.11.2023 (ΦΕΚ Β΄ 6670/27.11.2023) Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου προπονητών της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και γ) του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121) και, ιδίως της περ. β) της παρ. 12 αυτού. 2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων» (Α’ 130) και, ειδικότερα, τα άρθρα 4 και 14 αυτού. 3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 4. Το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134). 5. Την υπό στοιχεία Υ16/1-8-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847). 6. Την υπό στοιχεία 560688/21.11.2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 8. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρίζονται για τους προπονητές, οι οποίοι εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Προπονητών» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ηλεκτρονικό Μητρώο Προπονητών Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Προπονητών», στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr/proponites» και στον ιστότοπο «https://foreis-mitroo.gga.gov.gr/proponites», στην οποία εγγράφονται οι προπονητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, μετά την καταχώριση των στοιχείων που προβλέπονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α. Άρθρο 2 Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Προπονητών 1. Σκοποί του Ηλεκτρονικού Μητρώου προπονητών του άρθρου 1 είναι: α. Η εν γένει καταγραφή και αναζήτηση στοιχείων των νομίμως αναγγελθέντων προπονητών (άθλημα ή κλάδος άσκησης, επίπεδο, διάρκεια ισχύος της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή). β. Η λειτουργική διασύνδεση με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και το Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). γ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή αθλήματος ή κλάδου άσκησης, που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης. 2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο προπονητών του άρθρου 1, συνιστά επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας των νομίμως αναγγελθέντων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) προπονητών, οι οποίοι κατέχουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλήματος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενός προπονητή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, όπως αναφέρεται στην ενότητα Δ του Παραρτήματος. Άρθρο 3 Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων - Διαδικασία ελέγχου - αξιολόγησης 1. Ο προπονητής, κατά την αρχική αναγγελία του προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ακολουθεί τη διαδικασία και υποβάλλει τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999. Μετά την υποβολή της αίτησης και εφόσον από τον σχετικό έλεγχο δεν προκύψει λόγος έκδοσης απορριπτικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό Μητρώου και καταχωρίζεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. 2. Για την υποχρεωτική επικαιροποίηση της άδειας του προπονητή, ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής του, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και συνυποβάλλονται μόνον τα εξής δικαιολογητικά: α) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 και β) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ενότητα Γ. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και ο προπονητής δεν ανανεώνει την άδεια του. Ο αιτούν προπονητής ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανανέωση της εγγραφής του ή μη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Η αίτηση επικαιροποίησης της άδειας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση επικαιροποιησης και εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων επικαιροποίησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα - αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Άρθρο 4 Τελικές διατάξεις 1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων στοιχείων για την εγγραφή ή επικαιροποίηση στοιχείων στο Μητρώο του άρθρου 1. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των στοιχείων των αδειών των προπονητών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας. 2. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του Ηλεκτρονικού Μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις έγγραφής ενός προπονητή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, ο προπονητής διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το Ηλεκτρονικό Μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα. 3. Η εγγραφή ενός προπονητή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο Μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Α. Στοιχεία Προπονητή Βασικά Στοιχεία Προπονητή Κωδικός Μητρώου Γ.Γ.Α. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Φύλο ΑΦΜ ΑΜΚΑ Αριθμός Ταυτότητας Ημερομηνία Έκδοσης Ταυτότητας Τόπος Γέννησης Επιπλέον Στοιχεία Προπονητή Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Διεύθυνση Αριθμός Τ.Κ. Πόλη Κινητό Τηλέφωνο Σταθερό Τηλέφωνο E-mail Άδειες Προπονητή Β. Στοιχεία Άδειας Προπονητής Άθλημα Μητρώου Αθλ. Σωματείων Τίτλος Σπουδών Άδεια ΑΜΕΑ Άθλημα από Γ.Γ.Α. Κατηγορία Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας Αριθμός Άδειας Ημερομηνία Λήξης Άδειας Ανακλήσεις Άδειας Γ. Στοιχεία Αίτησης Ανανέωσης Άδειας Ονοματεπώνυμο Προπονητή: Θέμα: Αίτηση επικαιροποίησης άδειας προπονητών Αναγνωριστικό: Αριθμός Πρωτοκόλλου: Ημερομηνία Πρωτοκόλλου: Άθλημα: Λεπτομέρειες Αίτησης Στοιχεία Άδειας Αριθμός Άδειας: Τίτλος Σπουδών: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ημερομηνία Λήξης Άδειας: Κατηγορία Άδειας: Ανακληθείσα Άδεια: Λεπτομέρειες Άδειας Έλεγχος Ανανέωσης Άδειας Προπονητή Στοιχεία Ελέγχου Αίτησης Ταυτοποίηση Χρήστη Ιατρική Γνωμάτευση Παθολόγου Ιατρική Γνωμάτευση Ακτινολόγου/Ακτινοδιαγνώστη Ιατρική Γνωμάτευση Ψυχιάτρου Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Γ.Α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 15 Νοεμβρίου 2023 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές ενώσεις και αθλητικά σωματεία

Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές ενώσεις και αθλητικά σωματεία

ΥΑ 359360/13.11.2023 (ΦΕΚ Β΄ 6609/23.11.2023) Σχεδιασμός και καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων αυτών Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 52 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), β) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), γ) του άρθρου 44 του ν. 4809/2021 «Έλεγχος των αθλητικών φορέων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού-Προσθήκη άρθρου 52Β στον ν. 2725/1999» (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 5025/2023 (Α’ 42), δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), ε) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 2. Τα άρθρα 4 και 14 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’130). 3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131). 4. Την υπ’ αρ. 34736/26.1.2023 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» (Β’ 359). 5. Την υπ’ αρ. 65456/10.2.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023» (Β’ 704). 6. Την υπό στοιχεία Υ16/1.8.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847). 7. Την υπ’ αρ. 546023/13.11.2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τον σχεδιασμό και τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων αυτών, ως ακολούθως: Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 1 Έργο και σκοπός των κλιμακίων ελέγχων Έργο των κλιμακίων ελέγχων αποτελεί η άσκηση εποπτείας και διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων αυτών, προκειμένου τη διαπίστωση: α) της ακρίβειας των καταχωρίσεων των αθλητικών φορέων στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 6, 8, 27, 28, 31 και 34, γ) της τήρησης, κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών του άρθρου 27. Οι επιτόπιοι έλεγχοι του παρόντος άρθρου δεν υποκαθιστούν κάθε άλλο έλεγχο, διοικητικό και οικονομικό, των αθλητικών φορέων, που προβλέπεται στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων. Άρθρο 2 Είδος ελέγχων Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε α) προγραμματισμένους και β) έκτακτους. Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι διενεργούνται στην έδρα του φορέα ή στον χώρο προπόνησης του φορέα ή στους αγώνες των ελεγχόμενων φορέων, σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα και διακρίνονται σε α) προγραμματισμένους ελέγχους με ενημέρωση των φορέων και β) προγραμματισμένους ελέγχους χωρίς ενημέρωση των φορέων (αιφνιδιαστικοί έλεγχοι). Στην (α) περίπτωση, η Γ.Γ.Α. οφείλει, 10 ημερολογιακές ημέρες πριν τον επικείμενο έλεγχο, να ενημερώσει τον φορέα για την ημέρα και την ώρα που αυτός θα διεξαχθεί. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες, πληροφορίες και βάσιμες υπόνοιες για απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες, τις οποίες το αρμόδιο τμήμα σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού έχει αποφανθεί ότι χρήζουν διερεύνησης, ή κατόπιν αιτήματος λοιπών διοικητικών φορέων ή ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα. Καταγγελίες, οι οποίες έχουν τεθεί στο αρχείο, εξετάζονται μετά από εντολή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Άρθρο 3 Σύσταση και συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού ορίζεται τριμελές κλιμάκιο ελέγχου, βάσει Πίνακα Ελεγκτών, ο οποίος καταρτίζεται μετά από ανοικτή πρόσκληση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού προς όλους τους υπαλλήλους. Κατά την πρώτη εφαρμογή ο πίνακας συγκροτείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Το τριμελές κλιμάκιο ελέγχου αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος υπηρετεί στο τμήμα που έχει την αρμοδιότητα τήρησης των Μητρώων ή, αναλόγως, την αρμοδιότητα εποπτείας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος ανήκει στον κλάδο ή την ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο συντονιστής του κλιμακίου ελέγχου. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, δύναται να συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου υπάλληλοι άλλων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Α. Δεν μπορεί να διενεργήσει έλεγχο και υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμά του πριν την έναρξη ελέγχου ή κατά τη διαπίστωση του κωλύματος, όποιος συνδέεται με α) συγγενική σχέση εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μέλη της διοίκησης, μετόχους ή εταίρους ή εργαζόμενους του ελεγχόμενου φορέα, ή β) εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ισχύουσα ή εντός της τελευταίας δεκαετίας) με τον ελεγχόμενο φορέα. Οι ελεγκτές υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω κωλύματα στο πρόσωπό τους. Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Άρθρο 4 Αντικείμενα/Πεδία ελέγχου Τα αντικείμενα/πεδία των επιτόπιων ελέγχων θα αφορούν τα διοικητικά, αθλητικά και οικονομικά στοιχεία των εποπτευόμενων αθλητικών φορέων, όπως περιγράφονται στα Έντυπα Ελέγχου (Παραρτήματα I και II), καθώς επίσης και τη διαδικασία διεξαγωγής των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων (Παράρτημα III), ελέγχοντας τη νομιμότητα και κανονικότητα της διοικητικής τους δράσης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ελέγχου, όπως είναι η τήρηση τυπικών αρχών (νόμοι, κανονισμοί, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους κ.λπ.), καθώς και η τήρηση των γενικών αρχών που διέπουν τη χρηστή διαχείριση και συμπεριφορά όλων των οργάνων. Άρθρο 5 Σχεδιασμός και διαδικασία διεξαγωγής ελέγχου α) Η κατάρτιση και ο ετήσιος προγραμματισμός των τακτικών ελέγχων γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού βάσει δείγματος ελεγχόμενων φορέων. β) Το τριμελές κλιμάκιο ελέγχου, το οποίο θα ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης θα διενεργεί τον έλεγχο στα προαναφερόμενα στο άρθρο 1 πεδία, σύμφωνα με τις οδηγίες, όπως αυτές αναλύονται και συνοδεύουν τα σχετικά Παραρτήματα, θα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους των αθλητικών φορέων, που θα υπόκεινται στον έλεγχο, θα αιτείται την επίδειξη των απαιτούμενων σχετικών πιστοποιητικών, εγγράφων, αδειών, παραστατικών, καθώς επίσης και κάθε άλλου εγγράφου ή στοιχείου, που ζητείται ως αναγκαίο για τον σκοπό του ελέγχου από τους ελεγχόμενους φορείς, ενώ οι τελευταίοι με τη σειρά τους, θα οφείλουν να παρέχουν στους ελεγκτές όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο στο έργο τους. Η μη επίδειξη, κατά τον έλεγχο, των στοιχείων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή η παρεμπόδιση του ελέγχου εξαιτίας της συμπεριφοράς των ελεγχόμενων φορέων, θα καταγράφεται και θα επιφέρει κυρώσεις. Σημειώνεται ότι στους έκτακτους ελέγχους, που θα προκύπτουν από καταγγελίες, θα υπάρχει περαιτέρω στοχευμένος έλεγχος με βάση τη σχετική καταγγελία. Για την καταγραφή και την αποτύπωση των παρατηρήσεων και των σχολίων του ελέγχου θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα έντυπα ελέγχου (Παραρτήματα I, II, III), του άρθρου 1 του παρόντος. γ) Ο Συντονιστής του Κλιμακίου Ελέγχου είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του Φακέλου Ελέγχου, τη συμπλήρωση και την υπογραφή των εντύπων ελέγχου από τους ελεγκτές, καθώς επίσης κατανέμει τις εργασίες και μεριμνά, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του κλιμακίου για την ορθή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελέγχου. δ) Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, οι ελεγκτές του τριμελούς κλιμακίου καθώς και ο/οι εκπρόσωπος/εκπρόσωποι του σωματείου, ή άλλου προσώπου που συνδέεται με το σωματείο - και παρευρίσκεται/ονται κατά τη διενέργεια του ελέγχου - υπογράφουν από κοινού το Έγγραφο πιστοποίησης διενέργειας ελέγχου (Παράρτημα IV). Άρθρο 6 Χρόνος διεξαγωγής ελέγχου Οι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός ελέγχων ανά κλιμάκιο ελέγχου ορίζεται έως τρεις έλεγχοι ημερησίως. Ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε μέλος κλιμακίων ελέγχου. Άρθρο 7 Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχου Για τους ελέγχους του παρόντος καταβάλλεται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 5025/2023 (Α’ 42) «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών που μετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου αθλητικών φορέων - Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 52Β ν. 2725/1999». «8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου για τους ελέγχους του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί των αμοιβών των συλλογικών οργάνων. Η καταβολή της αποζημίωσης του πρώτου εδαφίου για την απασχόληση των μελών των κλιμακίων κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων αποκλείει την αξίωση επι- πλέον αμοιβής λόγω υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες για την ίδια απασχόληση». Άρθρο 8 Δημιουργία φακέλου τεκμηρίωσης ελέγχου Η ομάδα ελέγχου δημιουργεί, με ευθύνη του Συντονιστή της, φάκελο ελέγχου σε έντυπη κι ηλεκτρονική μορφή. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα του ελέγχου και ό,τι άλλο στοιχείο συγκεντρώνεται κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Μέσω της οργάνωσης και του περιεχομένου των εγγράφων του φακέλου απεικονίζεται πλήρως το ιστορικό ενός ελέγχου και δίνεται με επάρκεια η δυνατότητα σε άλλον έμπειρο ελεγκτή (π.χ. Προϊστάμενο Τμήματος ή Διεύθυνσης) να κατανοήσει τον έλεγχο. Τα απαραίτητα στοιχεία του φακέλου είναι τα παρακάτω: - Απόφαση σύστασης και συγκρότησης του Κλιμακίου Ελέγχου - Κατάσταση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ελεγχόμενος φορέας, βάσει προγράμματος τακτικού ελέγχου ή αποδεικτικό εγγράφου για διενέργεια έκτακτου ελέγχου. - Σχετικά έντυπα ελέγχου. - Πρόσθετα στοιχεία και έγγραφα του σωματείου. - Πρωτότυπη (με υπογραφές) έκθεση ελέγχου, καθώς και αντίγραφο αυτής. - Έγγραφο κοινοποίησης έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου στον οικείο φορέα. - Έγγραφο αντιρρήσεων/παρατηρήσεων φορέων. Ο φάκελος ελέγχου (φυσικό αρχείο) αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία ταυτότητας του ελεγχόμενου αθλητικού φορέα) και φυλάσσεται σε χώρο - αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 9 Σύνταξη έκθεσης Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, ο Συντονιστής μαζί με τους ελεγκτές του κλιμακίου συντάσσουν εντός 10 ημερών και συνυπογράφουν έγγραφη Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου, (Παράρτημα V), στην οποία αναφέρουν τις διαπιστώσεις τους και τις παρατηρήσεις τους. Η Έκθεση συνοδευόμενη από τον φάκελο τεκμηρίωσης του ελέγχου υποβάλλεται στον Προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος της Διεύθυνσης, ο οποίος με τη σειρά του κοινοποιεί άμεσα αντίγραφό της στον ελεγχόμενο αθλητικό φορέα (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών φορέων. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Έκθεσης θα αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής αυτής στον ενδιαφερόμενο φορέα και θα πιστοποιεί την ημερομηνία παραλαβής αυτής από τον φορέα. Άρθρο 10 Αποτελέσματα ελέγχου Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τα αποτελέσματα αυτού διαμορφώνονται ως εξής: 1. Θετικός, ύστερα από διαπίστωση της ακρίβειας και της ορθότητας των ελεγχθέντων στοιχείων, έλεγχος. 2. Θετικός, με επισημάνσεις/παρατηρήσεις, έλεγχος. 3. Αρνητικός, υπό την αίρεση της προσκόμισης συμπληρωματικών και ορθών στοιχείων, έλεγχος. 4. Αρνητικός έλεγχος. Άρθρο 11 Εξέταση αντιρρήσεων των ελεγχόμενων φορέων Οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της έκθεσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτής. Επί των αντιρρήσεων αυτών συντάσσεται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αιτιολογημένη έγγραφη σχετική εισήγηση των αρμόδιων ελεγκτών. Στην περίπτωση αυτή της υποβολής αντιρρήσεων, αυτές μαζί με την Έκθεση Ελέγχου, την τεκμηριωμένη Εισήγηση επί των αντιρρήσεων, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης, ο οποίος αποφασίζει για την αποδοχή ή μη αυτών. Άρθρο 12 Διαδικασία επιβολής κυρώσεων Στις περιπτώσεις που από τον διεξαχθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η υποβολή ψευδών στοιχείων ή ανακριβών καταχωρίσεων στα ηλεκτρονικά Μητρώα, περ. (α), του άρθρου 1 της παρούσης, ή η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 6, 8, 27, 28, 31 και 34 του ν. 2725/1999, περ. (β), καθώς επίσης και η μη τήρηση, κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών του άρθρου 27, περ. (γ), επέρχονται στο φορέα κυρώσεις, όπως αυτές απορρέουν κατά περίπτωση από τις προβλεπόμενες στην αθλητική νομοθεσία (ν. 2725/1999 και υπουργικές αποφάσεις) έννομες συνέπειες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκκινείται η διαδικασία έκπτωσης μέλους ή μελών της διοίκησης του αθλητικού φορέα, ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση, ανακαλούνται οι παροχές και τα προνόμια του άρθρου 34 σε διακριθέντες αθλητές, αναστέλλεται η τακτική επιχορήγηση, διαγράφεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 13 Νοεμβρίου 2023 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

SLAPPs και ελευθερία έκφρασης στον αθλητισμό

SLAPPs και ελευθερία έκφρασης στον αθλητισμό

Γ. Λιανός, SLAPPs και ελευθερία έκφρασης στον αθλητισμό Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Συνήγορος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (Συν 2023, 52) 1. Εφαρμογή των SLAPPs στον αθλητισμό 2. Οριοθέτηση της ελευθερίας έκφρασης στον αθλητισμό 3. SLAPPs και αρχή της αμεροληψίας στον αθλητισμό

Η έννομη θέση των e-sports

Η έννομη θέση των e-sports

Γ. Λιανός, Η έννομη θέση των e-sports Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Αθλητισμός & Δίκαιο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΑθληΔικ 2023, 170) 1. Εισαγωγή 2. Ηλεκτρονικά παίγνια και e-sports 3. Τα e-sports στην αθλητική έννομη τάξη 4. Τα e-sports στην κρατική έννομη τάξη 5. Κριτική αξιολόγηση του Ν 4908/2022 6. Επίλογος

Παράταση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις

Παράταση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις

ΚΥΑ 352923/29.8.2023 (ΦΕΚ Β΄ 5252/30.8.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Α’ 137), β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ. 82/2023 (Α’ 139), ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131), στ) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134), ζ) της υπό στοιχεία Υ11/7-7-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403), η) της υπό στοιχεία Υ16/1-8-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847). 2. Την παρ. 6 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121). 3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (Β’ 3568) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β’ 3727), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β’ 3358), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274/20-8 -2020 (Β’ 3473), οικ. 405371/27-8-2021 (Β’ 3993) και οικ. 408808/29-8-2022 (Β’ 4602) τροποποιήσεις αυτής. 4. Την υπ’ αρ. 379618/7-8-2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 5. Το εσωτερικό άρθρο 5 του άρθρου πρώτου του ν. 4901/2022 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα» (Α’ 44). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε την προθεσμία του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης έως 31-8-2024, με τις εξής προϋποθέσεις: 1. Για να εκδοθεί άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, η οποία πρόκειται να τελεσθεί σε αθλητική εγκατάσταση που λειτουργεί με βάση την παρούσα απόφαση περί παράτασης της άδειας λειτουργίας της, επιπλέον των προβλεπόμενων στον νόμο δικαιολογητικών, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του χρήστη ή του φορέα διαχείρισης της εγκατάστασης ότι δεν έχει αυξηθεί η χωρητικότητά της ως προς τον αριθμό των θεατών, σε σχέση με τη χωρητικότητα με βάση την οποία έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της και δεν έχουν γίνει κατασκευές χωρίς τις απαραίτητες άδειες δόμησης, οι οποίες επηρεάζουν προς το δυσμενέστερο τη στατική επάρκεια και την παθητική πυροπροστασία της εγκατάστασης. 2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις των ομάδων Β1, Β2, Γ1, Θ1 και Ι (υπαίθριες εγκαταστάσεις) με χωρητικότητα πάνω από 2.000 θεατές και των ομάδων Γ2, Δ, Ε1, Ε2, ΣΤ, Θ2 και Ι (κλειστές εγκαταστάσεις), οι οποίες καταλαμβάνονται από την παρούσα απόφαση περί παράτασης της άδειας λειτουργίας τους, αν δεν διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ, λειτουργούν χωρίς την παρουσία θεατών, έως την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις (Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσμά και Καυτανζόγλειο Ε.Σ.), για τις οποίες εκδίδεται άδεια λειτουργίας με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2023 Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Προστασίας του Πολίτη

Τροποποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2023

Τροποποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2023

ΥΑ 352869/29.8.2023 (ΦΕΚ Β΄ 5252/30.8.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως η απόφαση αυτή είχε τροποποιηθεί αρχικώς με την υπ’ αρ. οικ. 151792/29-3-2023 (Β’ 2283) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ακολούθως με την υπ’ αρ. 289821/13-6-2023 (Β’ 3983) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τον καθορισμό για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 5. Το άρθρο 7 του ν. 5025/2023 (Α’ 42). 6. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). 7. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). 8. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121). 9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β’ 3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02-12-2020 (Β’ 5357) όμοια απόφαση. 10. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/168038/15-4-2021 (Β’ 1593) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/398989/23-8-2021 (Β’ 3920) και ΥΠΠΟΑ/οικ.480288/7-10-2021 (Β’ 4738) όμοιες αποφάσεις. 11. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/14-2-2022 (Β’ 746) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/379764/4-8-2022 (Β’ 4295), ΥΠΠΟΑ/435571/2022 (Β’ 4906) και ΥΠΠΟΑ/503598/2022 (Β’ 5436) όμοιες αποφάσεις. 12. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. 13. Την υπό στοιχεία 151792/29-3-2023 (Β’ 2283) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. 14. Την υπό στοιχεία 289821/13-6-2023 (Β’ 3983) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 4. Το π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121). 5. Την υπ’ αρ. 405398/29-8-2023 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, για το έτος 2023, αποφασίζουμε: τις εξής τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως η απόφαση αυτή είχε τροποποιηθεί αρχικώς με την υπ’ αρ. οικ. 151792/29-3-2023 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ακολούθως με την υπ’ αρ. 289821/13-6-2023 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού: α) στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια που έχουν ως εξής: «Σωματείο που είχε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 και εκκίνησε τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων του έως την 31η.7.2023, δύναται να οριστικοποιήσει την αίτησή του έως την 6η.9.2023. Μετά την οριστικοποίηση της αιτήσεώς του, θεωρείται έως και την 31η.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό Μητρώο του 2023.» και β) στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 δίνεται η δυνατότητα έξι (6) επανυποβολών αντί των τεσσάρων (4) επανυποβολών που έχουν προβλεφθεί στην τροποποιούμενη απόφασή μας και κατόπιν της τροποποίησης αυτής το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 4 Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο 1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους. α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 20.4.2023. β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 21.4.2023 και ολοκληρώνεται την 31.7.2023. Σωματείο που είχε εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 και εκκίνησε τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων του έως την 31η.7.2023, δύναται να οριστικοποιήσει την αίτησή του έως την 6η.9.2023. Μετά την οριστικοποίηση της αιτήσεώς του, θεωρείται έως και την 31.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό Μητρώο του 2023. 2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2023. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 31.7.2023. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 31.10.2023. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως έξι (6) επανυποβολών συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 31.10.2023. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 31.7.2023), σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2022 επιθυμεί να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 31.7.2023, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 20.4.2023).». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως η απόφαση αυτή είχε τροποποιηθεί αρχικώς με την υπ’ αρ. οικ. 151792/29-3-2023 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ακολούθως με την υπ’ αρ. 289821/ 13-6-2023 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα παραρτήματά της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2023 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Εγκύκλιος για συμμετοχή σε αγώνες, χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης κ.λπ.

Εγκύκλιος για συμμετοχή σε αγώνες, χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης κ.λπ.

Εγκύκλιος οικ.ΓΓΑ/352686/25.8.2023 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα αθλητικά σωματεία, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες, την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και την παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. ν.4809/2021, ΦΕΚ Α` 102/19.06.2021 αθλητικό σωματείο νοείται αυτό που έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται επί λέξει : «Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148)». Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 56Δ του ν.2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία Περιφέρεια, προκειμένου αυτή να χορηγηθεί από τις υπηρεσίες σας, θα πρέπει να ελέγχεται η αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148), όπως ορίζεται στον αθλητικό νόμο. Υπενθυμίζουμε ότι: Α) σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 του ν.2725/1999, όπως ισχύει, « 4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου .» Β) σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ν.4735/2020, όπως ισχύει, «2 . Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού » και Γ) σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.2 του ν.4726/2020 « Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023 .» Δ) σύμφωνα με την παρ.1Β του άρθρου 8 του ν.2725/1999, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 83 του ν. 4982/2022 (Α΄195) «Η κατοχή από αθλητικό σωματείο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του παρόντος και η εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αρκεί να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών του σε επίσημη διοργάνωση αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η εκ των υστέρων απώλεια της μίας ή και των δύο από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν επηρεάζει: α) τη νομιμότητα της συνέχισης της συμμετοχής του σωματείου στη διοργάνωση έως και την επίσημη ανακήρυξη των τελικών αποτελεσμάτων ή την επικύρωση της οικείας βαθμολογικής κατάταξης ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ολοκλήρωσή της, κατά τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό και την προκήρυξη και β) την αναγνώριση των διακρίσεων που οδηγούν στη χορήγηση των προνομίων της παρ. 8 του άρθρου 34 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 8 του ν.2725/1999 « Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος .» Με βάση τα παραπάνω, η οικεία Περιφέρεια χορηγεί άδεια προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση στις εξής κατηγορίες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων: 1) Σε όσα αθλητικά σωματεία διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Ο έλεγχος διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ( https://gga.gov.gr/ ), όπου επιλέγεται η καρτέλα ΜΗΤΡΩΟ ( https://gga.gov.gr/mitroo ) και ακολούθως η επιλογή «ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.». Με την εισαγωγή στη συγκεκριμένη λίστα, εμφανίζεται πλατφόρμα, όπου ο χρήστης με την εισαγωγή της επωνυμίας του σωματείου ή του τετραψήφιου κωδικού αναγνώρισης του σωματείου και με την βοήθεια σχετικών φίλτρων, δύναται να εξακριβώσει εάν το σωματείο που αιτείται άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, συγκαταλέγεται στα εγγεγραμμένα στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ σωματεία. Επίσης, ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί απευθείας μέσω της διαδρομής https://somateia.gga.gov.gr/eggegramenasomateia . 2) Σε όσα αθλητικά σωματεία δεν διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη από την εγγραφή τους σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία (νέα σωματεία) , για την αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων. Η συνδρομή αυτής της περίπτωσης θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εγγραφής της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας. 3) Σε όσα αθλητικά σωματεία διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) κατά τον χρόνο έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους και εκ των υστέρων απωλέσουν τη μία ή και τις δύο από τις ανωτέρω ιδιότητες, έως και την επίσημη ανακήρυξη των τελικών αποτελεσμάτων ή την επικύρωση της οικείας βαθμολογικής κατάταξης ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ολοκλήρωση της τρέχουσας διοργάνωσης. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τις παραχωρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και για κάθε αθλητική διοργάνωση Αθλητικών Ομοσπονδιών, Αθλητικών Ενώσεων και Αθλητικών Σωματείων. Με βάση τα ανωτέρω εφιστάται η προσοχή α) στις αθλητικές ομοσπονδίες και τις αθλητικές ενώσεις για τον έλεγχο των ομάδων που πρόκειται να συμμετέχουν σε αγώνες και β) στις υπηρεσίες των Περιφερειών και των δήμων για τις χορηγήσεις αδειών τέλεσης αγώνων και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατά παράβαση των ανωτέρω νομίμων προϋποθέσεων συμμετοχή αθλητών / ομάδων σε επίσημες αγωνιστικές δραστηριότητες της ομοσπονδίας οδηγεί σε ακυρότητα του συνόλου της διοργάνωσης και σε μη αναγνώριση των διακρίσεων, για τις οποίες χορηγούνται στους αθλητές οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στον νόμο. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μεταγραφές αθλητών για σπουδαίο λόγο

Μεταγραφές αθλητών για σπουδαίο λόγο

Το καθεστώς μεταγραφών αθλητών από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του ν. 2725/1999 και του κανονισμού εγγραφών-μεταγραφών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας (π.χ. ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΣΕΓΑΣ, ΚΟΕ, ΟΧΕ, ΕΙΟ, ΕΚΟΦΝΣ, ΕΓΟ, ΕΟΠ κ.λπ.), που έχει εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτού και που προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταγραφών, τον χρόνο διενέργειάς τους και τη διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 Συντ. (προστασία της προσωπικότητας) και 16 παρ. 9 Συντ. (προστασία του αθλητισμού), υπό το πρίσμα των οποίων πρέπει να ερμηνεύονται οι σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, συνάγεται ότι, κατ’ αρχήν, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελευθέρως το αθλητικό σωματείο της προτίμησής του. Τούτου έπεται ότι είναι επιτρεπτή η ελεύθερη, η χωρίς δηλαδή τη συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο ανήκει, μεταγραφή αθλητή σε άλλο αθλητικό σωματείο, εφ’ όσον συντρέχει προς τούτο, κατά την αιτιολογημένη σχετική κρίση των αρμοδίων οργάνων, σπουδαίος και σοβαρός λόγος. Περιορισμοί στις εγγραφές ή μεταγραφές αθλητών από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο μπορεί να τεθούν μόνον αν δικαιολογούνται από λόγους αναγόμενους στην προστασία του αθλητισμού ή γενικότερα λόγους δημόσιου συμφέροντος και δεν είναι υπέρμετροι. Επίσης, από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι επιδιώκεται η κατοχύρωση του δικαιώματος των αθλητών να μεταγράφονται σε αθλητικά σωματεία, που τους παρέχουν δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσής τους και ότι είναι ανεπίτρεπτο να διακοπεί η αθλητική τους δραστηριότητα για λόγους που ανάγονται στον τρόπο και στις συνθήκες λειτουργίας του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκουν. Επομένως, η άρνηση της αθλητικής ομοσπονδίας να δεχθεί την αίτηση μεταγραφής ενός αθλητή, με την αιτιολογία ότι αυτή έχει έρεισμα στους περιορισμούς του κανονισμού μεταγραφών, ενώ υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι προς μεταγραφή, έρχεται σε ευθεία και προφανή αντίθεση με τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις και είναι παράνομη και ακυρωτέα, καθόσον ούτε το συμφέρον του αθλητή και του αθλητισμού γενικότερα εξυπηρετεί, ούτε το δημόσιο συμφέρον προστατεύει. Εάν δηλαδή έχουν δημιουργηθεί τέτοιες συνθήκες που καθιστούν αδύνατη την αρμονική συνεργασία του αθλητικού σωματείου και του αθλητή και τη συνέχιση της άθλησής του στο αθλητικό σωματείο, τότε υπάρχει σπουδαίος λόγος μεταγραφής του αθλητή σε άλλο αθλητικό σωματείο (ΣτΕ 207/2002, ΣτΕ 3140/2000, ΣτΕ 1379/1997, ΣτΕ 4591/1995, ΣτΕ 2998/1994, ΣτΕ 963/1991, ΣτΕ 4914/1988, ΑΣΕΑΔ 33/2023, 21/2023, ΑΣΕΑΔ 53/2022, ΑΣΕΑΔ 45/2022, ΑΣΕΑΔ 40/2022, ΑΣΕΑΔ 29/2022, ΑΣΕΑΔ 24/2022, ΑΣΕΑΔ 32/2021, ΑΣΕΑΔ 16/2021, ΑΣΕΑΔ 3/2021, ΑΣΕΑΔ 105/2020, ΑΣΕΑΔ 102/2020, ΑΣΕΑΔ 56/2020, ΑΣΕΑΔ 23/2020, ΑΣΕΑΔ 53/2019, ΑΣΕΑΔ 48/2019, ΑΣΕΑΔ 45/2019, ΑΣΕΑΔ 44/2019, ΑΣΕΑΔ 41/2019, ΑΣΕΑΔ 34/2019, ΑΣΕΑΔ 18/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2019, ΑΣΕΑΔ 48/2018, ΑΣΕΑΔ 43/2018, ΑΣΕΑΔ 32/2018, ΑΣΕΑΔ 29/2018, ΑΣΕΑΔ 27/2018, ΑΣΕΑΔ 26/2018, ΑΣΕΑΔ 59/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2017, ΑΣΕΑΔ 54/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 51/2017, ΑΣΕΑΔ 50/2017, ΑΣΕΑΔ 49/2017, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 43/2017, ΑΣΕΑΔ 42/2017, ΑΣΕΑΔ 31/2017, ΑΣΕΑΔ 38/2016, ΑΣΕΑΔ 30/2016, ΑΣΕΑΔ 29/2016, ΑΣΕΑΔ 28/2016, ΑΣΕΑΔ 53/2015, ΑΣΕΑΔ 52/2015, ΑΣΕΑΔ 50/2015, ΑΣΕΑΔ 56/2015, ΑΣΕΑΔ 46/2015, ΑΣΕΑΔ 43/2015, ΑΣΕΑΔ 41/2015, ΑΣΕΑΔ 37/2015, ΑΣΕΑΔ 32/2015). Εν όψει και της γενικής αρχής που συνάγεται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 672, 766 και 588 ΑΚ και ισχύει σε κάθε διαρκή ενοχική σχέση, ο σπουδαίος λόγος μεταγραφής αθλητή από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο καταφάσκεται ανεξάρτητα από την τυχόν ρητή πρόβλεψη στο νόμο ή στον κανονισμό εγγραφών-μεταγραφών ή στη σύμβαση και από τυχόν υπαιτιότητα του αθλητικού σωματείου ή μη υπαιτιότητα του αθλητή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αθλητικού σωματείου με τις νόμιμες ή συμβατικές υποχρεώσεις επαρκώς σοβαρής και τέτοιας βαρύτητας και σημασίας που να καθιστά αδύνατη τη διατήρηση του συμβατικού δεσμού και την περαιτέρω αρμονική συνεργασία μεταξύ αθλητικού σωματείου και αθλητή. Σε κάθε περίπτωση, η τυχόν απαρίθμηση σπουδαίων λόγων μεταγραφής αθλητή στον κανονισμό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας είναι ενδεικτική και άρα μη περιοριστική (ΑΣΕΑΔ 59/2022, ΑΣΕΑΔ 26/2021, ΑΣΕΑΔ 54/2020). Εν όψει τούτων, έχει γίνει in concreto δεκτό ότι υφίσταται σπουδαίος λόγος που επιτάσσει την έγκριση μεταγραφής αθλητή από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο σε περίπτωση που: - το αθλητικό σωματείο δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο με νόμιμη συγκρότηση, με αποτέλεσμα να μη μπορεί καν να υποβάλει δηλώσεις συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες (ΑΣΕΑΔ 82/2017) - το αθλητικό σωματείο δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να λάβει μέρος σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και οι διακριθέντες αθλητές του να μη μπορούν να λάβουν προνόμια (ΑΣΕΑΔ 21/2023) - το αθλητικό σωματείο δεν έχει εξοφλήσει τις δεδουλευμένες αποδοχές ή τα πριμ του αθλητή (ΑΣΕΑΔ 87/2017) - το αθλητικό σωματείο δεν καλύπτει τις αγωνιστικές και αθλητικές δαπάνες του αθλητή, π.χ. μετακινήσεων από την οικία του στο χώρο διεξαγωγής προπονήσεων ή αθλητικών αγώνων, αγοράς αθλητικού υλικού (π.χ. ιματισμού, τσαντών, ειδικών παπουτσιών, ειδικού αθλητικού υλικού ανά άθλημα ή αγώνισμα κ.λπ.), ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (π.χ. εργομετρικών εξετάσεων, αιματολογικών εξετάσεων κ.λπ.) και ειδικής διατροφής (π.χ. βιταμινών, ηλεκτρολυτών, σιδήρου κ.λπ.), με αποτέλεσμα οι ανωτέρω δαπάνες να καλύπτονται είτε αποκλειστικά είτε σε μεγαλύτερο βαθμό από τον αθλητή και την οικογένειά του (ΑΣΕΑΔ 33/2023, ΑΣΕΑΔ 30/2023, ΑΣΕΑΔ 57/2022, ΑΣΕΑΔ 53/2022, ΑΣΕΑΔ 45/2022, ΑΣΕΑΔ 40/2022, ΑΣΕΑΔ 29/2022, ΑΣΕΑΔ 24/2022, ΑΣΕΑΔ 21/2022, ΑΣΕΑΔ 32/2021, ΑΣΕΑΔ 16/2021, ΑΣΕΑΔ 3/2021, ΑΣΕΑΔ 105/2020, ΑΣΕΑΔ 102/2020, ΑΣΕΑΔ 56/2020, ΑΣΕΑΔ 23/2020, ΑΣΕΑΔ 48/2019, ΑΣΕΑΔ 34/2019, ΑΣΕΑΔ 29/2019, ΑΣΕΑΔ 28/2019, ΑΣΕΑΔ 18/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2019, ΑΣΕΑΔ 82/2018, ΑΣΕΑΔ 75/2018, ΑΣΕΑΔ 48/2018, ΑΣΕΑΔ 19/2018, ΑΣΕΑΔ 17/2018, ΑΣΕΑΔ 94/2017, ΑΣΕΑΔ 93/2017, ΑΣΕΑΔ 59/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 51/2017, ΑΣΕΑΔ 50/2017, ΑΣΕΑΔ 49/2017, ΑΣΕΑΔ 43/2017, ΑΣΕΑΔ 42/2017, ΑΣΕΑΔ 13/2017, ΑΣΕΑΔ 83/2016, ΑΣΕΑΔ 75/2016, ΑΣΕΑΔ 42/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2016, ΑΣΕΑΔ 31/2016, ΑΣΕΑΔ 28/2016, ΑΣΕΑΔ 23/2016, ΑΣΕΑΔ 9/2016, ΑΣΕΑΔ 4/2016, ΑΣΕΑΔ 53/2015, ΑΣΕΑΔ 50/2015, ΑΣΕΑΔ 46/2015, ΑΣΕΑΔ 41/2015, ΑΣΕΑΔ 10/2012, ΑΣΕΑΔ 72/2011, ΑΣΕΑΔ 56/2011, ΑΣΕΑΔ 33/2011) - το αθλητικό σωματείο απαιτεί από τον αθλητή την καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος-συνδρομής για την εκμάθηση του οικείου αθλήματος κατά παραβίαση του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2725/1999 (ΑΣΕΑΔ 25/2023, ΑΣΕΑΔ 28/2022, ΑΣΕΑΔ 21/2022, ΑΣΕΑΔ 8/2021, ΑΣΕΑΔ 4/2021, ΑΣΕΑΔ 3/2021, ΑΣΕΑΔ 107/2020, ΑΣΕΑΔ 37/2020, ΑΣΕΑΔ 23/2020, ΑΣΕΑΔ 17/2020, ΑΣΕΑΔ 9/2019, ΑΣΕΑΔ 94/2017, ΑΣΕΑΔ 93/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2017, ΑΣΕΑΔ 22/2017, ΑΣΕΑΔ 14/2017, ΑΣΕΑΔ 9/2017, ΑΣΕΑΔ 6/2017, ΑΣΕΑΔ 83/2016, ΑΣΕΑΔ 78/2016, ΑΣΕΑΔ 77/2016, ΑΣΕΑΔ 76/2016, ΑΣΕΑΔ 65/2016, ΑΣΕΑΔ 62/2016, ΑΣΕΑΔ 61/2016, ΑΣΕΑΔ 23/2016, ΑΣΕΑΔ 9/2016, ΑΣΕΑΔ 8/2016, ΑΣΕΑΔ 21/2015, ΑΣΕΑΔ 20/2015, ΑΣΕΑΔ 2/2015, ΑΣΕΑΔ 36/2014, ΑΣΕΑΔ 34/2014, ΑΣΕΑΔ 4/2014, ΑΣΕΑΔ 10/2012, ΑΣΕΑΔ 21/2011) - το αθλητικό σωματείο απαιτεί από τον αθλητή την καταβολή των εξόδων για την έκδοση αθλητικού δελτίου ή τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες (ΑΣΕΑΔ 33/2023, ΑΣΕΑΔ 30/2023, ΑΣΕΑΔ 28/2023, ΑΣΕΑΔ 11/2023, ΑΣΕΑΔ 29/2022, ΑΣΕΑΔ 28/2022, ΑΣΕΑΔ 32/2021, ΑΣΕΑΔ 4/2021, ΑΣΕΑΔ 3/2021, ΑΣΕΑΔ 105/2020, ΑΣΕΑΔ 56/2020, ΑΣΕΑΔ 37/2020, ΑΣΕΑΔ 57/2019, ΑΣΕΑΔ 17/2019, ΑΣΕΑΔ 3/2019, ΑΣΕΑΔ 17/2018, ΑΣΕΑΔ 1/2018, ΑΣΕΑΔ 86/2017, ΑΣΕΑΔ 27/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2017, ΑΣΕΑΔ 22/2017, ΑΣΕΑΔ 6/2017, ΑΣΕΑΔ 5/2017, ΑΣΕΑΔ 3/2017, ΑΣΕΑΔ 78/2016, ΑΣΕΑΔ 77/2016, ΑΣΕΑΔ 76/2016) - το αθλητικό σωματείο δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση παροχής (νόμιμου) προπονητή (ΑΣΕΑΔ 33/2023, ΑΣΕΑΔ 30/2023, ΑΣΕΑΔ 26/2022, ΑΣΕΑΔ 25/2022, ΑΣΕΑΔ 49/2020, ΑΣΕΑΔ 30/2020, ΑΣΕΑΔ 40/2019, ΑΣΕΑΔ 22/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2019, ΑΣΕΑΔ 1/2018, ΑΣΕΑΔ 86/2017, ΑΣΕΑΔ 51/2017, ΑΣΕΑΔ 49/2017, ΑΣΕΑΔ 20/2017, ΑΣΕΑΔ 62/2016, ΑΣΕΑΔ 61/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2013) - το αθλητικό σωματείο έχει λύσει τη σύμβασή του με συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος έκανε προπονήσεις για πολλά χρόνια στον αθλητή και με τον οποίο είχε αναπτυχθεί -ιδίως σε περίπτωση νεαρής ηλικίας αθλητή- ιδιαίτερος συναισθηματικός δεσμός, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να συνεχίσει να προπονείται ο αθλητής με άλλο προπονητή (ΑΣΕΑΔ 42/2022, ΑΣΕΑΔ 41/2022, ΑΣΕΑΔ 16/2022, ΑΣΕΑΔ 23/2021, ΑΣΕΑΔ 13/2019, ΑΣΕΑΔ 7/2019, ΑΣΕΑΔ 17/2018, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 45/2017, ΑΣΕΑΔ 42/2017, ΑΣΕΑΔ 65/2016, ΑΣΕΑΔ 63/2016, ΑΣΕΑΔ 51/2016, ΑΣΕΑΔ 38/2016) - το αθλητικό σωματείο δεν ενημερώνει τον αθλητή για την έναρξη των προπονήσεων και τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους (ΑΣΕΑΔ 82/2022, ΑΣΕΑΔ 7/2021, ΑΣΕΑΔ 56/2020, ΑΣΕΑΔ 57/2019, ΑΣΕΑΔ 87/2017, ΑΣΕΑΔ 9/2017, ΑΣΕΑΔ 77/2016, ΑΣΕΑΔ 8/2013, ΑΣΕΑΔ 36/2012, ΑΣΕΑΔ 25/2012) - το αθλητικό σωματείο δεν χορηγεί πρόγραμμα ή οδηγίες προπονήσεων στον αθλητή (ΑΣΕΑΔ 38/2022) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις σε τμήμα με ακατάλληλο αριθμό προπονούμενων αθλητών (ΑΣΕΑΔ 14/2022, ΑΣΕΑΔ 17/2021, ΑΣΕΑΔ 17/2020, ΑΣΕΑΔ 11/2020, ΑΣΕΑΔ 28/2017) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις σε τμήμα με ακατάλληλη ηλικιακή κατανομή αθλητών (ΑΣΕΑΔ 17/2020, ΑΣΕΑΔ 87/2017) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις σε αθλητική εγκατάσταση ακατάλληλη για το συγκεκριμένο άθλημα ή αγώνισμα (ΑΣΕΑΔ 45/2022, ΑΣΕΑΔ 93/2020, ΑΣΕΑΔ 92/2020, ΑΣΕΑΔ 30/2020, ΑΣΕΑΔ 9/2020, ΑΣΕΑΔ 13/2018, ΑΣΕΑΔ 88/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2016, ΑΣΕΑΔ 19/2016, ΑΣΕΑΔ 18/2016) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις σε αθλητική εγκατάσταση ευρισκόμενη μακριά από τον τόπο κατοικίας ή εργασίας του αθλητή, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο ή ιδιαίτερα δαπανηρό και χρονοβόρο για αυτόν να συμμετέχει στις προπονήσεις (ΑΣΕΑΔ 31/2023, ΑΣΕΑΔ 53/2022, ΑΣΕΑΔ 40/2022, ΑΣΕΑΔ 39/2022, ΑΣΕΑΔ 24/2022, ΑΣΕΑΔ 23/2022, ΑΣΕΑΔ 16/2022, ΑΣΕΑΔ 99/2020, ΑΣΕΑΔ 63/2020, ΑΣΕΑΔ 18/2019, ΑΣΕΑΔ 9/2019, ΑΣΕΑΔ 82/2018, ΑΣΕΑΔ 62/2018, ΑΣΕΑΔ 89/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2017, ΑΣΕΑΔ 54/2017, ΑΣΕΑΔ 26/2017, ΑΣΕΑΔ 4/2017, ΑΣΕΑΔ 81/2016, ΑΣΕΑΔ 80/2016, ΑΣΕΑΔ 79/2016, ΑΣΕΑΔ 78/2016, ΑΣΕΑΔ 63/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2016, ΑΣΕΑΔ 29/2016, ΑΣΕΑΔ 10/2012) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις σε ακατάλληλο για το πρόγραμμα του αθλητή ωράριο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο για αυτόν να συμμετέχει στις προπονήσεις (ΑΣΕΑΔ 21/2023, ΑΣΕΑΔ 1/2023, ΑΣΕΑΔ 104/2020, ΑΣΕΑΔ 102/2020, ΑΣΕΑΔ 99/2020, ΑΣΕΑΔ 96/2020, ΑΣΕΑΔ 87/2020, ΑΣΕΑΔ 11/2020, ΑΣΕΑΔ 7/2020, ΑΣΕΑΔ 19/2019, ΑΣΕΑΔ 6/2019, ΑΣΕΑΔ 53/2017, ΑΣΕΑΔ 81/2016, ΑΣΕΑΔ 80/2016) - το αθλητικό σωματείο διεξάγει προπονήσεις με ακατάλληλο τρόπο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αθλητή (ΑΣΕΑΔ 40/2022, ΑΣΕΑΔ 39/2022, ΑΣΕΑΔ 93/2020, ΑΣΕΑΔ 45/2020, ΑΣΕΑΔ 9/2020, ΑΣΕΑΔ 52/2015) - το αθλητικό σωματείο δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της υγείας αθλητή μετά από τραυματισμό του (ΑΣΕΑΔ 22/2022, ΑΣΕΑΔ 80/2020, ΑΣΕΑΔ 48/2019, ΑΣΕΑΔ 75/2018, ΑΣΕΑΔ 87/2017, ΑΣΕΑΔ 14/2017, ΑΣΕΑΔ 82/2016) - το αθλητικό σωματείο ασκεί πίεση στον αθλητή να αγωνισθεί, παρά τον τραυματισμό του ή άλλο πρόβλημα υγείας του (ΑΣΕΑΔ 9/2023, ΑΣΕΑΔ 39/2022, ΑΣΕΑΔ 24/2022, ΑΣΕΑΔ 22/2022, ΑΣΕΑΔ 82/2016) - το αθλητικό σωματείο παροτρύνει τον αθλητή να συμμετέχει σε άσχετες με τον αθλητισμό πολιτικές ή κοινωνικές συγκεντρώσεις, υπό τον φόβο ότι σε αντίθετη περίπτωση θα περιέλθει σε δυσμένεια (ΑΣΕΑΔ 40/2022, ΑΣΕΑΔ 39/2022, ΑΣΕΑΔ 37/2022, ΑΣΕΑΔ 64/2014, ΑΣΕΑΔ 61/2014) - έχουν διαρραγεί πλήρως οι διαπροσωπικές σχέσεις του αθλητή με το αθλητικό σωματείο είτε λόγω έντονων διαπληκτισμών με μέλη της διοίκησης ή τον προπονητή είτε λόγω συμπεριφορών αυτών ενδεικτικών πλήρους έλλειψης ενδιαφέροντος (ΑΣΕΑΔ 11/2023, ΑΣΕΑΔ 29/2022, ΑΣΕΑΔ 17/2022, ΑΣΕΑΔ 16/2021, ΑΣΕΑΔ 56/2020, ΑΣΕΑΔ 45/2020, ΑΣΕΑΔ 36/2020, ΑΣΕΑΔ 64/2019, ΑΣΕΑΔ 53/2019, ΑΣΕΑΔ 3/2019, ΑΣΕΑΔ 94/2017, ΑΣΕΑΔ 93/2017, ΑΣΕΑΔ 38/2017, ΑΣΕΑΔ 33/2017, ΑΣΕΑΔ 13/2017, ΑΣΕΑΔ 9/2017, ΑΣΕΑΔ 75/2016, ΑΣΕΑΔ 43/2016, ΑΣΕΑΔ 32/2016, ΑΣΕΑΔ 52/2015, ΑΣΕΑΔ 17/2013, ΑΣΕΑΔ 16/2013, ΑΣΕΑΔ 56/2011) - ο αδελφός του αθλητή απασχολείται σε άλλο αθλητικό σωματείο και επομένως είναι αναγκαία η μεταγραφή του αθλητή στο αθλητικό αυτό σωματείο, ώστε να καθίσταται εφικτή η κοινή προπόνηση των αδελφών, ιδίως προς μείωση των οικογενειακών εξόδων και ευχερέστερη άσκηση της αδελφικής αλληλεγγύης και της επιμέλειας των δύο αδελφών από τους γονείς τους (ΟλΑΣΕΑΔ 130/1993, ΑΣΕΑΔ 54/2022, ΑΣΕΑΔ 3/2021, ΑΣΕΑΔ 81/2015, ΑΣΕΑΔ 43/2014, ΑΣΕΑΔ 65/2013, ΑΣΕΑΔ 5/2013, ΑΣΕΑΔ 55/2012) - το αθλητικό σωματείο έχει προβεί σε αγωνιστική περιθωριοποίηση του αθλητή στις προπονήσεις (π.χ. ένταξή του σε ειδικό ανεξάρτητο τμήμα προπονήσεων) ή στους αθλητικούς αγώνες (π.χ. μη συμπερίληψή του στη σύνθεση της ομάδας), με αποτέλεσμα να μη παρέχεται εν τέλει στον αθλητή η δυνατότητα άθλησης ως βασικού ή έστω αναπληρωματικού (ΑΣΕΑΔ 53/2022, ΑΣΕΑΔ 41/2022, ΑΣΕΑΔ 4/2022, ΑΣΕΑΔ 6/2019, ΑΣΕΑΔ 2/2019, ΑΣΕΑΔ 32/2018, ΑΣΕΑΔ 87/2017, ΑΣΕΑΔ 59/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 45/2017, ΑΣΕΑΔ 85/2016, ΑΣΕΑΔ 75/2016, ΑΣΕΑΔ 66/2016) - ο αθλητής έχει αναπτύξει ψυχολογικά προβλήματα (π.χ. αυξημένα επίπεδα άγχους, καταθλιπτικά στοιχεία, δυσθυμία και κοινωνική απόσυρση) λόγω της αδυναμίας αρμονικής συνεργασίας με το αθλητικό σωματείο (ΑΣΕΑΔ 28/2023, ΑΣΕΑΔ 19/2023, ΑΣΕΑΔ 1/2023, ΑΣΕΑΔ 50/2022, ΑΣΕΑΔ 16/2022, ΑΣΕΑΔ 13/2021, ΑΣΕΑΔ 11/2021, ΑΣΕΑΔ 54/2020, ΑΣΕΑΔ 14/2017, ΑΣΕΑΔ 98/2014). Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου μεταγραφής αθλητή, η σχετική προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για έγκριση της μεταγραφής γίνεται δεκτή, ανεξάρτητα από τυχόν αριθμητικούς περιορισμούς μεταγραφών που καθιερώνονται με τον κανονισμό μεταγραφών (ΑΣΕΑΔ 32/2018, ΑΣΕΑΔ 29/2018, ΑΣΕΑΔ 54/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 105/2015, ΑΣΕΑΔ 46/2015, ΑΣΕΑΔ 43/2015, ΑΣΕΑΔ 57/2014, ΑΣΕΑΔ 31/2014, ΑΣΕΑΔ 79/2012) ή τυχόν απαίτηση του σωματείου, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, για καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος για παροχή συγκατάθεσης για τη μεταγραφή (ΑΣΕΑΔ 18/2018, ΑΣΕΑΔ 50/2017, ΑΣΕΑΔ 83/2016, ΑΣΕΑΔ 64/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2016, ΑΣΕΑΔ 31/2016) ή τυχόν πειθαρχική τιμωρία του αθλητή (ΑΣΕΑΔ 23/2022, ΑΣΕΑΔ 73/2020). Αντιθέτως, σε περίπτωση μη συνδρομής σπουδαίου λόγου μεταγραφής αθλητή, η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για έγκριση της μεταγραφής απορρίπτεται (ΑΣΕΑΔ 89/2020, ΑΣΕΑΔ 75/2020, ΑΣΕΑΔ 43/2020, ΑΣΕΑΔ 23/2019, ΑΣΕΑΔ 2/2018, ΑΣΕΑΔ 72/2016). Εν όψει του χαρακτήρα του ΑΣΕΑΔ ως δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, σε περίπτωση που η αίτηση μεταγραφής ενώπιον του πρωτοβάθμιου καταστατικού οργάνου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας έχει υποβληθεί χωρίς επίκληση σπουδαίου λόγου μεταγραφής, μολονότι υπήρχε σχετική πραγματική και νομική δυνατότητα,η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για έγκριση της μεταγραφής για σπουδαίο λόγο απορρίπτεται (ΑΣΕΑΔ 37/2021, ΑΣΕΑΔ 34/2021, ΑΣΕΑΔ 35/2020, ΑΣΕΑΔ 34/2020, ΑΣΕΑΔ 60/2014, ΑΣΕΑΔ 59/2014). Σε περίπτωση που η αίτηση μεταγραφής ενώπιον του πρωτοβάθμιου καταστατικού οργάνου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας έχει υποβληθεί νομίμως και εμπροθέσμως με επίκληση σπουδαίου λόγου μεταγραφής (έστω και επιγραμματικώς), προβάλλονται νομίμως ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για πρώτη φορά και νέοι σπουδαίοι λόγοι μεταγραφής και αποδεικτικά μέσα (ΑΣΕΑΔ 13/2023, ΑΣΕΑΔ 10/2023, ΑΣΕΑΔ 81/2022, ΑΣΕΑΔ 45/2022, ΑΣΕΑΔ 44/2022, ΑΣΕΑΔ 92/2020, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2014, ΑΣΕΑΔ 60/2012).

Προνόμια διακριθέντων αθλητών

Προνόμια διακριθέντων αθλητών

Το καθεστώς χορήγησης προνομίων διακριθέντων αθλητών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με τους ν. 5025/2023, 4975/2022, 4964/2022, 4957/2022, 4908/2022, 4809/2021, 4777/2021, 4753/2020, 4726/2020, 4603/2019, 4589/2019, 4479/2017, 4429/2016, 4410/2016, 4373/2016, 4326/2015, 4238/2014, 4115/2013, 4049/2012, 3748/2009 και 3708/2008, λοιπών ειδικών νομοθετικών διατάξεων, π.χ. ν. 4957/2022, 4809/2021, 3883/2010, 3812/2009, 2226/1994, 1481/1984, και πολλών ΥΑ και ΚΥΑ, που έχουν εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτών. Στα προνόμια διακριθέντων αθλητών συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ανάλογα με τη διάκριση: 1. Διορισμός στον Δημόσιο Τομέα: Χορηγείται σε διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιους Αγώνες ΑμεΑ ανδρών-γυναικών, Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ΑμεΑ ανδρών-γυναικών, επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες, 2 φορές από 1η έως 3η νίκη στην ίδια διοργάνωση, αν πρόκειται για Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες (άρθρο 34 παρ. 9 του ν. 2725/1999 και άρθρο 11 του ν. 3812/2009). 2. Απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων (μόνο για ολυμπιακό αγώνισμα): Χορηγείται σε διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (άρθρο 39 του ν. 3883/2010). 3. Οικονομική επιβράβευση (μόνο για ολυμπιακό αγώνισμα): Χορηγείται σε διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, Σκακιστική Ολυμπιάδα, Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών-γυναικών (άρθρο 34 παρ. 4-7 του ν. 2725/1999). Χορηγείται σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους αθλητές που επιτυγχάνουν 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων [ΥΑ 8905/26.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 437/3.3.2004)]. Χορηγείται σε προπονητές και τυχόν επιστημονικούς συνεργάτες ή χορογράφους αθλητών που επιτυγχάνουν τις ως άνω αγωνιστικές διακρίσεις (άρθρο 31 παρ. 7 του ν. 2725/1999). 4. Απ’ ευθείας εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ: Χορηγείται σε διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών-γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999). 5. Απ’ ευθείας εισαγωγή σε ΣΕΦΑΑ: Χορηγείται σε διακριθέντες αθλητές που επιτυγχάνουν 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων, 1η έως 3η νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999). 6. Προσαύξηση μορίων: Χορηγείται ποσοστό προσαύξησης μορίων σε διακριθέντες αθλητές με βάση τη διάκριση ως εξής: 30% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 30% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, 30% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, 30% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, 25% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων-κορασίδων, 25% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 25% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων-κορασίδων, 22% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, 40% σε ΣΕΦΑΑ ή 20% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων, 40% σε ΣΕΦΑΑ ή 20% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων-κορασίδων, 35% σε ΣΕΦΑΑ ή 15% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων, 30% σε ΣΕΦΑΑ ή 20% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, 30% σε ΣΕΦΑΑ ή 15% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων, 30% σε ΣΕΦΑΑ ή 15% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, 20% σε ΣΕΦΑΑ ή 10% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών, 20% σε ΣΕΦΑΑ ή 8% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών, 20% σε ΣΕΦΑΑ ή 7% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών, 20% σε ΣΕΦΑΑ ή 8%, 6% και 4% σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999). 7. Προαγωγή Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων και υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών σε ανώτερο βαθμό: Χορηγείται προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου B΄ ή του Ανθυποπυραγού σε Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμους και υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών που επιτυγχάνουν 1η έως 8η νίκη σε ατομικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η έως 6η νίκη σε ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η έως 3η νίκη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χορηγείται προαγωγή στον αμέσως ανώτερο βαθμό, μέχρι του βαθμού του Υπαστυνόμου A΄ ή Υποπυραγού, αντιστοίχως, σε μόνιμους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος που επιτυγχάνουν 1η έως 3η νίκη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (άρθρο 48 παρ. 9 του ν. 1481/1984). Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 και λοιπές ειδικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση προνομίων διακριθέντων αθλητών αποτελούν εκδήλωση του εντόνου ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την προαγωγή του αθλητισμού, σύμφωνα και με το άρθρο 16 παρ. 9 Συντ., και δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενου στην παροχή κινήτρων στους ασχολούμενους με τον αθλητισμό (ΟλΣτΕ 686/2018, ΣτΕ 1263/2019, ΔΕφΑθ 2500/2022, ΔΕφΑθ 1326/2021, ΔΕφΑθ 1250/2021, ΔΕφΑθ 524/2021, ΔΕφΑθ 2046/2020, ΔΕφΑθ 712/2020, ΔΕφΑθ 432/2019, ΔΕφΑθ 2523/2018, ΔΕφΑθ 1445/2018). Οι διατάξεις αυτές, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα τους, πρέπει να ερμηνεύονται στενά (ΣτΕ 1780/2012, ΔΕφΑθ 511/2023, ΔΕφΑθ 503/2021, ΔΕφΑθ 502/2021, ΔΕφΑθ 712/2020, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 3957/2011, ΔΕφΑθ 435/2007, ΔΕφΑθ 114/2007). Το άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999, το οποίο προβλέπει καθιέρωση συστήματος προσαύξησης της βαθμολογίας μαθητών διακριθέντων αθλητών ποσοστιαίως, ανάλογα με την επιτευχθείσα αγωνιστική διάκριση, είναι αντίθετο με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ., και τις αρχές της αξιοκρατίας και της σταδιοδρομίας εκάστου κατά λόγο της προσωπικής του αξίας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ., σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού, κατά το μέρος που προβλέπει 1. την πριμοδότηση μαθητών διακριθέντων αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες ήσσονος σημασίας, 2. την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή μαθητών διακριθέντων αθλητών στις ανώτατες σχολές στο δυσανάλογα υψηλό ποσοστό του 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων, το οποίο παρίσταται αυθαίρετο ενόψει και του πάγιου χαρακτήρα της ρύθμισης αυτής, η οποία δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε επίκαιρη εκτίμηση της δυνατότητας μιας σχολής για απορρόφηση σπουδαστών, και 3. την εισαγωγή μαθητών διακριθέντων αθλητών σε σχολή της προτίμησής τους, εφ’ όσον συγκεντρώσουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων του από τις αθλητικές του διακρίσεις (ΟλΣτΕ 686/2018, ΔΕφΑθ 1968/2019, ΔΕφΑθ 1967/2019, ΔΕφΑθ 1376/2019, ΔΕφΑθ 443/2019, ΔΕφΑθ 442/2019, ΔΕφΑθ 437/2019, ΔΕφΑθ 436/2019, ΔΕφΑθ 432/2019, ΔΕφΑθ 3108/2018, ΔΕφΑθ 2523/2018, ΔΕφΑθ 1445/2018, ΔΕφΑθ 1444/2018). Οι ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΑμεΑ/310744/1269/733/50/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3245/3.12.2014) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΥΣΜΑ/310774/1270/734/130/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3244/3.12.2014), οι οποίες προβλέπουν μείωση κατά 50% των ποσών των οικονομικών επιβραβεύσεων που χορηγούνται σε διακριθέντες αθλητές, εισάγουν κανονιστική ρύθμιση σχετική με τον καθορισμό του ύψους της χορηγουμένης στους διακρινόμενους αθλητές οικονομικής επιβράβευσης για αγωνιστικές διακρίσεις που επιτυγχάνονται μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίσθηκαν δε κατ’ εκτίμηση πρόσφορων κατά τη σχετική εξουσιοδότηση κριτηρίων και, συνεπώς, κείνται εντός εξουσιοδότησης και είναι νόμιμες, έγκυρες και σύμφωνες με τα άρθρα 5 παρ. 1 και 16 παρ. 9 Συντ. και το άρθρο 1 παρ. 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ (ΣτΕ 1263/2019). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα απαιτείται η υποβολή αίτησης από αυτόν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη σχετική εγγραφή και όχι απλώς αίτηση για ενημέρωση για το αν έχει γίνει ή θα γίνει εγγραφή (ΔΕφΑθ 2454/2015). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα απαιτείται το σωματείο, στο οποίο ανήκει να έχει ειδική αθλητική αναγνώριση (ΔΕφΑθ 473/2018, ΔΕφΑθ 505/2017, ΔΕφΑθ 492/2017, ΔΕφΑθ 86/2017, contra ΔΕφΑθ 724/2016). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και την παροχή οικονομικής επιβράβευσης απαιτείται να μην έχει τιμωρηθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία για παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της τιμωρίας, τη διάρκεια της τιμωρίας, το αν η τιμωρία επιβλήθηκε για τη συγκεκριμένη διάκριση για την οποία και η συγκεκριμένη παροχή ή για άλλη επίδοση αυτού προγενέστερη ή μεταγενέστερη (ΔΕφΑθ 1665/2011, ΔΠρΑθ 15122/2018). Η απαγόρευση εγγραφής διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και παροχής οικονομικής επιβράβευσης σε περίπτωση τιμωρίας του για παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ δεν αίρεται σε τυχόν περίπτωση αθώωσης του αθλητή από ποινικό δικαστήριο για την ίδια παράβαση ως ποινικό αδίκημα (ΓνωμΝΣΚ 220/2012). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και την παροχή οικονομικής επιβράβευσης δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της μετάβασης αθλητικής αποστολής στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 2725/1999, η οποία αποβλέπει μόνο στη διασφάλιση του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της αποστολής, για την οποία η αθλητική ομοσπονδία επιχορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και όχι στον έλεγχο της συγκρότησης της εθνικής αποστολής, με την έγκριση της συμμετοχής των αθλητών σε αυτήν, αφού η ευθύνη για την συμμετοχή Ελλήνων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις έχει ανατεθεί στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία καθορίζει και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ώστε να εξασφαλίζεται η εθνική εκπροσώπηση (ΣτΕ 891/2011, ΣτΕ 2663/2020, ΣτΕ 2662/2010, ΣτΕ 2661/2010, ΣτΕ 2392/2010, ΣτΕ 2391/2010, ΣτΕ 2195/2010, ΣτΕ 677/2009, ΣτΕ 676/2009, ΣτΕ 675/2009, ΣτΕ 674/2009, ΣτΕ 2203/2008, ΣτΕ 2202/2008, ΣτΕ 2087/2008, ΣτΕ 1809/2008, ΣτΕ 1808/2008, ΣτΕ 1807/2008, ΣτΕ 1806/2008, ΣτΕ 1805/2008, ΔΕφΑθ 784/2020, ΔΕφΑθ 4165/2013, ΔΕφΑθ 4163/2013, ΔΕφΑθ 3884/2013). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα για διάκριση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα απαιτείται η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ τουλάχιστον χώρες για τα ομαδικά αθλήματα (ΣτΕ 156/2010) και η συμμετοχή οκτώ τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση για τα ατομικά αθλήματα, με την επιφύλαξη ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων εν όψει κορωνοϊού κ.λπ. Ο καθορισμός συγκεκριμένου αριθμού ομάδων ή αθλητών που συμμετέχουν στη διοργάνωση ως προϋπόθεση για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα είναι γενικός, απρόσωπος και συνιστά κριτήριο αντικειμενικό και δικαιολογημένο, προκειμένου να επιβραβεύονται αθλητές μόνο για διακρίσεις που έχουν επιτευχθεί σε διοργανώσεις με συνθήκες ευρύτερου συναγωνισμού και αναγνώρισης (ΣτΕ 1694/2019, ΣτΕ 1691/2019, ΣτΕ 3226/2013, ΣτΕ 2499/2011, ΣτΕ 156/2010, ΣτΕ 1096/2008, ΣτΕ 1095/2008, ΣτΕ 1094/2008, ΣτΕ 1686/1994, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 1545/2017, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕφΑθ 1165/2013, ΔΕφΑθ 2042/2006). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα για διάκριση σε Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα απαιτείται μόνο η κατάκτηση θέσης από 1η μέχρι 3η και όχι η συμμετοχή στη διοργάνωση ορισμένου αριθμού αθλητών (εθνικών ομάδων από οκτώ τουλάχιστον χώρες για τα ομαδικά αθλήματα και οκτώ τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση για τα ατομικά αθλήματα), προϋπόθεση που καθιερώνεται ρητά μόνο για τους διακριθέντες αθλητές σε εν γένει Παγκόσμια Πρωταθλήματα πλην των Σχολικών (ΔΕφΑθ 1425/2019, ΔΕφΑθ 1005/2019, ΔΕφΑθ 2718/2018, ΔΕφΑθ 2031/2018, ΔΕφΑθ 2110/2015). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα δεν απαιτείται η κατοχή της ελληνικής ιθαγένειας (ΓνωμΝΣΚ 367/2013, πρβλ. ΔΕΕ απόφαση της 18.12.2019, C-447/18, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava). Η διάκριση των αθλητών στις ηλικιακές κατηγορίες ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της διεθνούς ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος (ΔΕφΑθ 1487/2015). Σε περίπτωση εγγραφής στον ειδικό πίνακα για κατάκτηση θέσης από 1η μέχρι 6η σε συγκεκριμένη κατηγορία αγώνων, η τυχαία γενική κατάταξη αθλητή σε θέση από 5η μέχρι 8η μαζί με άλλους τρεις συνδιαγωνιζόμενους αθλητές λόγω μη διεξαγωγής λοιπών αγώνων κατάταξης μετά τον αποκλεισμό του από την τελική τετράδα δεν εξαρκεί για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα (ΣτΕ 1780/2012). Σε περίπτωση διεξαγωγής δύο ή περισσότερων πανελλήνιων πρωταθλημάτων σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου, π.χ. πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα λυκείου και πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα γυμνασίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία, π.χ. πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα λυκείου (ΣτΕ 3937/2011). Για την ανάκληση απόφασης εγγραφής διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της απόφασης εγγραφής, π.χ. βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών (ΣτΕ 477/2007). Σε περίπτωση ανάκλησης απόφασης εγγραφής διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα, η Διοίκηση ανακαλεί ελευθέρως και εντός ευλόγου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο μόνο του α.ν. 261/1968 και λοιπές διοικητικές πράξεις που στηρίχθηκαν στην εγγραφή αυτή (ΔΕφΑθ 838/2014). Από τη στιγμή που το Κράτος επιλέγει να χορηγήσει προνόμια διακριθέντων αθλητών, η σχετική νομοθεσία πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή της απαγόρευσης των μη αντικειμενικώς δικαιολογημένων διακρίσεων, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 του 12ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ και υπαγορεύει τη χορήγηση ίσων προνομίων για ίδιες αγωνιστικές διακρίσεις σε ανάλογους ή ουσιωδώς όμοιους (αντίστοιχης δημοφιλίας ή διεθνούς σημασίας) αθλητικούς αγώνες, χωρίς διάκριση με βάση την αναπηρία ή άλλη κατάσταση (ΕΔΔΑ απόφαση της 25.1.2022, 29907/16, 30022/16, 30322/16 και 31142/16, Negovanović και λοιποί κατά Σερβίας). Για τον διορισμό διακριθέντος αθλητή στο Δημόσιο απαιτείται η έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για διορισμό του και κατανομή θέσεων ανά υπηρεσία και φορέα (ΔΕφΑθ 2651/2015) και επιπλέον από 14.3.2012 και έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΔΕφΑθ 1030/2022, ΔΕφΑθ 589/2022, ΔΕφΑθ 1885/2021). Η μη ολοκλήρωση διορισμού διακριθέντος αθλητή στο Δημόσιο, παρά την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για διορισμό του και κατανομή θέσεων, στοιχειοθετεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (ΔΕφΑθ 2724/2015, ΔΕφΑθ 1850/2011). Η άρνηση διακριθέντος αθλητή να ορκισθεί και να προσέλθει να αναλάβει υπηρεσία στο φορέα του Δημοσίου, στον οποίο διορίσθηκε μετά από διάκρισή του, συνεπάγεται την απόσβεση του σχετικού δικαιώματος διορισμού που έχει χαριστικό χαρακτήρα και ασκείται άπαξ (ΔΕφΑθ 2560/2019). Το δικαίωμα οικονομικής επιβράβευσης διακριθέντος αθλητή και προπονητή του δεν έχει αυστηρά προσωποπαγή χαρακτήρα και επομένως είναι κληρονομητό (ΓνωμΟλΝΣΚ 252/2015, ΓνωμΝΣΚ 258/2019). Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης διακριθέντος αθλητή και προπονητή του απαιτείται η διάκριση του αθλητή στους προβλεπόμενους διεθνείς αγώνες να αφορά αγωνίσματα αθλημάτων που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή όχι μόνο σε άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και στο ειδικότερο αγώνισμα του εν λόγω αθλήματος, όπως ακριβώς αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα των αγώνων, π.χ. ακόμα και κατά κατηγορία κιλών (ΣτΕ 1694/2019, ΣτΕ 1691/2019, ΣτΕ 495/2018, ΣτΕ 485/2018, ΔΕφΑθ 4222/2022, ΔΕφΑθ 2391/2022, ΔΕφΑθ 503/2021, ΔΕφΑθ 502/2021, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 104/2014, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕφΑθ 1165/2013, ΔΕφΑθ 2042/2006, ΔΕφΑθ 1065/2006). Κρίσιμο χρονικό σημείο για τον έλεγχο συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής είναι αυτό της επίτευξης της διάκρισης, ανεξάρτητα από τυχόν διαφορετικό προγενέστερο ή μεταγενέστερο καθεστώς συμπερίληψης ή μη στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (ΔΕφΑθ 4222/2022). Η προϋπόθεση αυτή είναι γενική και απρόσωπη, συνιστά κριτήριο αντικειμενικό και είναι σύμφωνη την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ., αφού οι αθλητές που διακρίνονται σε κατηγορίες αγωνισμάτων διεθνών αγώνων μη ταυτιζόμενες με αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων δεν αποτελούν όμοιες περιπτώσεις με τους αθλητές που διακρίνονται στις κατηγορίες αγωνισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων και σε κάθε περίπτωση παραμένει δυνατή και για τους αθλητές αυτούς η διεκδίκηση των λοιπών προνομίων (ΣτΕ 1694/2019, ΣτΕ 1691/2019, ΣτΕ 485/2018, ΔΕφΑθ 2391/2022, ΔΕφΑθ 503/2021, ΔΕφΑθ 502/2021, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 104/2014, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕφΑθ 1165/2013, ΔΕφΑθ 1065/2006). Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης προπονητή που προπονεί διακριθέντα αθλητή απαιτείται ο προπονητής να είχε ήδη λάβει κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή για το συγκεκριμένο άθλημα (ΔΕφΑθ 4148/2014). Σε περίπτωση συμβολής δύο ή περισσότερων προπονητών ή άλλων επιστημονικών συνεργατών για την επίτευξη διάκρισης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η σύμβαση μεταξύ αθλητικής ομοσπονδίας και προπονητή που προπονούσε συγκεκριμένο διακριθέντα αθλητή για καταβολή χρηματικών επιβραβεύσεων σε αυτόν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε περίπτωση διακρίσεων των αθλητών της Εθνικής Ομάδας του οικείου αθλήματος αναπτύσσει αποτελέσματα μόνο μεταξύ των μερών και επομένως η με βάση τη σύμβαση αυτή διαγραφή άλλου προπονητή που προπονούσε τον ίδιο διακριθέντα αθλητή από το πίνακα προπονητών διακριθέντων αθλητών είναι μη νόμιμη (ΣτΕ 2500/2011). Η οικονομική επιβράβευση του προπονητή δεν έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με τη χορηγηθείσα στον αθλητή ή στους αθλητές του επιβράβευση, η χορήγηση δε στον διακριθέντα αθλητή συγκεκριμένου ποσού οικονομικής επιβράβευσης δεν συνεπάγεται αναγκαίως ότι το ύψος της χορηγούμενης στον προπονητή του οικονομικής επιβράβευσης θα ανέρχεται στο 50% ποσού αυτού. Περαιτέρω, αν η διάκριση επιτεύχθηκε σε ομαδικό αγώνισμα ατομικού αθλήματος και συντρέχει νόμιμος λόγος επιμερισμού της προβλεπόμενης στο άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 2725/1999 επιβράβευσης (ύψους 50% της οικονομικής επιβράβευσης για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος) ανάμεσα στους διάφορους προπονητές και επιστημονικούς συνεργάτες που συνέβαλαν στην προετοιμασία των αθλητών, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι κάθε αθλητής ενδέχεται να έχει αυτοτελώς τον προσωπικό προπονητή του, αφού κρίσιμο στοιχείο για τον επιμερισμό της χορηγούμενης χρηματικής παροχής αποτελεί μόνον ο αριθμός των ανωτέρω βοηθητικών των αθλητών προσώπων, στα οποία και θα επιμεριστεί σε κάθε περίπτωση το χρηματικό ποσό που δικαιούνται (ΣτΕ 584/2021). Η μη χορήγηση και στον προπονητή, ο οποίος προπονεί έναν αθλητή που σημειώνει αγωνιστικές διακρίσεις σε περισσότερα αγωνίσματα, της προσαύξησης στην οικονομική επιβράβευση που λαμβάνει ο προπονητής που προπονεί πολλούς αθλητές ή ομάδες, κάθε ένας ή μία των οποίων σημειώνει και από μία αγωνιστική διάκριση, συνιστά διαφορετική μεταχείριση παρόμοιων καταστάσεων και είναι αντίθετη με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. (ΣτΕ 4106/2014, ΣτΕ 4551/2013, ΔΕφΑθ 4939/2015, ΔΕφΑθ 1519/2015). Η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου απαιτείται για την εισαγωγή διακριθέντος αθλητή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή σε ΣΕΦΑΑ με προσαύξηση μορίων, όχι όμως και για την απ’ ευθείας εισαγωγή διακριθέντος αθλητή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή σε ΣΕΦΑΑ (ΔΕφΑθ 474/2021). Το δικαίωμα διακριθέντος αθλητή για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ ή σε ΣΕΦΑΑ απ’ ευθείας ή με προσαύξηση μορίων μπορεί να ασκηθεί μία ακόμη φορά, με επιλογή διαφορετικής σχολής ή τμήματος, και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής (ΔΕφΑθ 1332/2015). Προαγωγή Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων και υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών σε ανώτερο βαθμό επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 1481/1984 και σε περίπτωση διάκρισης σε Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα (ΔΕφΑθ 771/2019, ΔΕφΑθ 1185/2010), όχι όμως και σε περίπτωση διάκρισης σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν την κατάταξή τους στο σώμα (ΔΕφΑθ 2936/2019, ΔΕφΑθ 2679/2006) ή διάκρισης σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που δεν διοργανώνεται από αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία (ΔΕφΑθ 511/2023) ή διάκρισης σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (ΔΕφΑθ 2936/2019). Η ΥΑ 1141.1/1/2.6.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1372/6.6.2011), η οποία προβλέπει ευνοϊκότερη υπηρεσιακή κατάσταση των Ολυμπιονικών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή με την παροχή μόνο σε αυτούς και όχι και στους λοιπούς υπηρετούντες πρωταθλητές υπηρεσιακών διευκολύνσεων Α΄ κατηγορίας καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, είναι σύμφωνη με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. (ΣτΕ 13/2020). Τυχόν ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκομίζονται προς απόδειξη διάκρισης για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα πρέπει να συνοδεύονται και από νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (ΔΕφΑθ 784/2020).

Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου

Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου

Άρθρο 45 του ν. 5046/2023 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.7.2023) Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου - Τροποποίηση περ. η) παρ. 6 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999 Το πρώτο εδάφιο της περ. η) της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α` 121), περί της έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου, τροποποιείται, ως προς τον χρόνο έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης, και η περ. η) της παρ. 6 του άρθρου 41Γ διαμορφώνεται ως εξής: «η) Χρόνος έναρξης ισχύος της περ. ε) της παρούσας ορίζεται η 1η Ιουλίου 2024. Από την έναρξη ισχύος της παρ. 6 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση της ισχύουσας μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας ή δεν ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται, εξακολουθούν να ισχύουν.».

Έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου λόγω μη έκδοσης διαπιστωτικής πράξης

Έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου λόγω μη έκδοσης διαπιστωτικής πράξης

ΔΕφΑθ 1493/2023 Κώλυμα συμμετοχής φυσικού προσώπου ως μέλους αθλητικού σωματείου. Αίτηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης μέλους αθλητικού σωματείου λόγω κωλύματος και για κήρυξη εκπτώτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν εξέδωσαν διαπιστωτική πράξη. Απόφαση Διοικητικού Εφετείου για ακύρωση της άρνησης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης. Τριτανακοπή. Έννομο συμφέρον αθλητικού σωματείου, καθώς η προσβαλλόμενη απόφαση αφορά τη νομιμότητα της συγκρότησης και λειτουργίας του καταστατικού του οργάνου. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση της συνδρομής του κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκ των μελών του, ή -σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία- από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, επίσης εντός 15 ημερών, ανατρέχει δε, στην μεν πρώτη περίπτωση, στον χρόνο κατά τον οποίο το νομίμως, κατ' αρχήν, εκλεγέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου απέκτησε το κώλυμα και στην δεύτερη περίπτωση, στον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, από τις οποίες προήλθε το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο. Εν προκειμένω, διατυπώθηκε ρητώς η άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου του τριτανακόπτοντος να προβεί στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης και επομένως δεν συνέτρεχε λόγος εξάντλησης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 3 παρ. 9 περ. β’ του ν. 2725/1999. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του τριτανακόπτοντος, αν και έλαβαν γνώση του κωλύματος, παρέλειψαν υπαιτίως να συμμορφωθούν προς την εκ του νόμου επιβαλλόμενη υποχρέωσή τους, αρνούμενοι ρητώς να προβούν στην έκπτωση του κωλυόμενου μέλους, η διαπίστωση δε αυτή της υπαίτιας παράλειψής τους αρκούσε για την έκδοση της πράξης έκπτωσης του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Απορρίπτει τριτανακοπή.

Τροποποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2023

Τροποποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2023

YA 289821/13.6.2023 (ΦΕΚ Β΄ 3983/22.6.2023) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων” του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» (Β’ 359) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 5. Το άρθρο 7 του ν. 5025/2023 (Α’ 42). 6. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). 7. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). 8. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121). 9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β’ 3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02-12-2020 (Β’ 5357) όμοια απόφαση. 10. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/168038/15-4-2021 (Β’ 1593) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/398989/23-8-2021 (Β’ 3920) και ΥΠΠΟΑ/οικ.480288/7-10-2021 (Β’ 4738) όμοιες αποφάσεις. 11. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/14-2-2022 (Β’ 746) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/379764/4-8-2022 (Β’ 4295), ΥΠΠΟΑ/435571/2022 (Β’ 4906) και ΥΠΠΟΑ/503598/2022 (Β’ 5436) όμοιες αποφάσεις. 12. Την υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 151792/29-3-2023 (Β’ 2283) όμοια απόφαση. Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 4. Το π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121). 5. Την υπ’ αρ. 290710/15-6-2023 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Την ανάγκη τροποποίηση της απόφασης καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, για το έτος 2023, αποφασίζουμε τις εξής τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού: α) Στο άρθρο 4, παρ. 1.β) και παρ. 2 εδάφιο 6, η ημερομηνία «30.06.2023» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.07.2023». Και κατόπιν της τροποποίησης αυτής το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 4 Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο 1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους. α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 20.4.2023. β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 21.4.2023 και ολοκληρώνεται την 31.7.2023. 2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2023. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 31.7.2023. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 31.10.2023. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 31.10.2023. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 31.7.2023), σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2022 επιθυμεί να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 31.7.2023, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 20.4.2023).». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 (Β’ 359) υπουργική απόφαση και τα παραρτήματά της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2023 Ο Υπουργός

bottom of page