My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες

Απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες

ΚΥΑ ΥΠΕΘΑ Φ. 950/2/367365/27.5.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2790/3.6.2022) Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας απονομής της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, λόγω κατάκτησης μίας από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα Ολυμπιακών Αγώνων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 11 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099). 4. To γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 144/2022 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Δικαιολογητικά Για την απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, λόγω κατάκτησης μίας από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα Ολυμπιακών Αγώνων καθορίζονται τα εξής δικαιολογητικά: α. Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία αιτείται την κατάταξή του στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδρος εν ενεργεία αξιωματικός, δηλώνοντας ρητά την ιδιότητά του ως αθλητής εν ενεργεία ή μη. β. Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), με την οποία βεβαιώνεται η θέση που κατέλαβε ο ενδιαφερόμενος σε Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς και το είδος του αγωνίσματος (ατομικό ή ομαδικό). γ. Επίσημος πίνακας αποτελεσμάτων, θεωρημένος από την Ομοσπονδία του οικείου αθλήματος, από τον οποίο θα προκύπτει η θέση που κατέλαβε ο ενδιαφερόμενος σε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα Ολυμπιακών Αγώνων. Άρθρο 2 Διαδικασία 1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.1 στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ). 2. Η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και προτείνει την κατανομή των αθλητών στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των κατά κλάδο Γενικών Επιτελείων (ΓΕ). 3. Οι αιτήσεις που γίνονται δεκτές και η σχετική πρόταση της παρ. 2 υποβάλλονται στον Β΄ Κλάδο του ΓΕΕΘΑ, ο οποίος εισηγείται στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) την έκδοση γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 σχετικά με την κατανομή και την απονομή βαθμού στους αθλητές. 4. Μετά την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης του ΣΑΓΕ και πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος απονομής της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού, τα ΓΕ προβαίνουν στις κατά τον νόμο ενέργειες για την κρίση της σωματικής ικανότητας των αθλητών. Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. Φ.454/35/266640/Σ.4629/09-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 3472). Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Μαΐου 2022 Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρα 148-151 του ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109/6.6.2022) Άρθρο 148 Επαγγελματική διαιτησία στο ποδόσφαιρο - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 47 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 47 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί επαγγελματικής διαιτησίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στον τίτλο του άρθρου προστίθεται η φράση «- Εξουσιοδοτική διάταξη», β) το υφιστάμενο εδάφιο αριθμείται ως παρ. 1, γ) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 47 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 47 Επαγγελματική διαιτησία - Εξουσιοδοτική διάταξη 1. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, εισάγεται σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα. 2. Ειδικά για τις ανάγκες των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών, εισάγεται σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση της παρούσας κατισχύει κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται στο καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).». Άρθρο 149 Κανονισμός επαγγελματικής διαιτησίας ποδοσφαίρου - Tροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 48 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί του κανονισμού επαγγελματικής διαιτησίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1, β) προσδιορίζεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 διενεργείται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) στην παρ. 3 μετά τη φράση «της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας» προστίθεται η φράση «ή της απόφασης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού», δ) προστίθεται παρ. 4, και το άρθρο 48 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 48 Ειδικός κανονισμός για την Επαγγελματική διαιτησία 1. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, καταρτίζεται ειδικός κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την Επαγγελματική διαιτησία. Ειδικά για την επαγγελματική διαιτησία ποδοσφαίρου ο κανονισμός του πρώτου εδαφίου καταρτίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.). 2. Ο κανονισμός της παρ. 1 υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27. 3. Ο κανονισμός του άρθρου αυτού καταρτίζεται μέσα σε ένα (1) τρίμηνο από την έκδοση της αναφερόμενης στο άρθρο 47 απόφασης του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της απόφασης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και εφαρμόζεται από την έναρξη της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα. 4. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου η Κ.Ε.Δ. είναι πλήρως ανεξάρτητη λειτουργικά, διοικητικά και οικονομικά, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της και είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή του. Ο προϋπολογισμός καλύπτει ιδίως τους μισθούς των μελών και των υπαλλήλων της Κ.Ε.Δ., τις δαπάνες του προγράμματος εκπαίδευσης των διαιτητών, τις αμοιβές των αξιωματούχων αγώνα, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής τους.». Άρθρο 150 Κωλύματα εγγραφής μέλους αθλητικού σωματείου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 1. Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των κωλυμάτων εγγραφής μέλους αθλητικού σωματείου, αντί της λέξης «τουλάχιστον» τίθεται η φράση «ανώτερη του» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα: α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης ανώτερη του ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές. δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.». 2. Στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: «7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.». Άρθρο 151 Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που, είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Καθορισμός υποχρεωτικών ειδικών κανονισμών Σπέσιαλ Ολύμπικς Ιντερνάσιοναλ Ελλάς

Καθορισμός υποχρεωτικών ειδικών κανονισμών Σπέσιαλ Ολύμπικς Ιντερνάσιοναλ Ελλάς

ΚΥΑ 228085/19.5.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2767/3.6.2022) Καθορισμός των ειδικών κανονισμών, τους οποίους υποχρεούται να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ- ΕΛΛΑΣ», σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4908/2022 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης «(Α΄ 133). β. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). γ. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7). 2. Την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4908/2022 «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 52). 3. Του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131). 4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184). 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β΄3099) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τους ειδικούς κανονισμούς τους οποίους υποχρεούται να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4908/2022 και οι οποίοι είναι: 1. Κανονισμός αγώνων 2. Κανονισμός Εθνικών Ομάδων 3. Κανονισμός Εγγραφών Αθλητών 4. Πειθαρχικός Κανονισμός 5. Κανονισμός Δεοντολογίας 6. Κανονισμός Αντι-Ντόπινγκ 7. Κανονισμός Διαιτησίας Για την κατάρτιση των ως άνω κανονισμών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας «SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL” και οι κανονισμοί των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, κατά τρόπο που προσιδιάζει στις ανάγκες των αθλητών. Η υποβολή των ανωτέρω κανονισμών για έλεγχο νομιμότητας στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 31/12/2022. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Μαΐου 2022 Ο Υφυπουργός

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ)

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ)

Αρθρογραφία Γ. Λιανός, Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΕφΑΔΠολΔ 2022, 668) 1. Νομική φύση 2. Συγκρότηση - Σύνθεση 3. Αρμοδιότητα - Διαιτητική συμφωνία 4. Άσκηση προσφυγής και παρέμβασης 5. Συζήτηση προσφυγής και παρέμβασης 6. Προσωρινή δικαστική προστασία; 7. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο 8. Απόφαση - Ένδικα μέσα

Απόρριψη αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης αθλητικής ομοσπονδίας

Απόρριψη αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης αθλητικής ομοσπονδίας

ΜΠρΑθ 1729/2022 Αθλητική ομοσπονδία. Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης. Κύρια παρέμβαση. Η κύρια παρέμβαση που ασκήθηκε από αθλητικό σωματείο, χωρίς επίκληση και απόδειξη ότι αυτό είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Η προσωρινή διοίκηση που είχε διοριστεί με προσωρινή διαταγή, απέκτησε με νέα προσωρινή διαταγή, που εκδόθηκε μετά την άσκηση της αίτησης αλλά πριν τη συζήτησή της, συμπληρωματική εξουσία να συγκαλέσει και Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα η Γενική αυτή Συνέλευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Κατόπιν τούτων, μετά την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου με πλήρη σύνθεση δεν υφίσταται πλέον έλλειψη διοίκησης της αθλητικής ομοσπονδίας. Απορρίπτει την αίτηση. Απορρίπτει την κύρια παρέμβαση.

Μη πλήρης συμμόρφωση με δικαστική απόφαση για άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή

Μη πλήρης συμμόρφωση με δικαστική απόφαση για άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή

ΔΕφΑθ Συμβ 1330/2022 Αίτηση για διαπίστωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης με δικαστική απόφαση. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις 22.8.2014. Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για απόρριψη της αναγγελίας του αιτούντος περί άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό και για απαγόρευση άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος. Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Προπονητών της με ημερομηνία άδειας 29.4.2022. Ο αιτών μπορούσε νομίμως να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή ταεκβοντό μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξης άσκησής του, δηλαδή από τις 22.11.2014. Η Διοίκηση θα πρέπει να μεριμνήσει για όλες τις ενέργειες ως συνέπεια της νόμιμης άσκησης από μέρους του αιτούντος του επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό από τις 22.11.2014 και ειδικότερα, σύμφωνα με το αίτημα του αιτούντος, για την εγγραφή του από τον χρόνο αυτό στο τηρούμενο μητρώο προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Διαπιστώνει τη μερική συμμόρφωση της Διοίκησης προς την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την καλεί να συμμορφωθεί πλήρως με αυτήν, μέσα σε τρεις μήνες από τότε που θα της κοινοποιηθεί το παρόν πρακτικό.

Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων των ν. 4809/2021 και 4818/2021 περί προπονητών

Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων των ν. 4809/2021 και 4818/2021 περί προπονητών

Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ 607797/14.12.2021 ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 («Προπονητής – Εξουσιοδοτικές διατάξεις») και 31Α («Επίπεδα προπονητών – Εξουσιοδοτική διάταξη») του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως το πρώτο αντικαταστάθηκε και το δεύτερο προστέθηκε με τα άρθρα 36 και 37 αντιστοίχως του ν. 4809/2021 (Α΄102) και όπως το δεύτερο εξ αυτών τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4818/2021 (Α΄124).» Α. Ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4809/2021, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγγελία προς τη ΓΓΑ της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή. Ι. Ειδικότερα στις υποπερ. αα), αβ), αγ), αδ), αε), αστ), αζ) και αη) της περ. α) της παρ. 2 αναφέρονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά: υποπερ. αα) i. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: 1. Από τον κάτοχο πτυχίου ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ απαιτείται να κατατεθεί το πτυχίο, το δίπλωμα ειδικότητας ή το πρόγραμμα σπουδών με αναλυτική βαθμολογία, από το οποίο να προκύπτει το άθλημα που έχει διδαχθεί ως μάθημα. 2. Από τον κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής απαιτείται να κατατεθεί το πτυχίο, η πράξη ισοτίμησης και αντιστοίχισης από το ΔΟΑΤΑΠ και το πρόγραμμα σπουδών με αναλυτική βαθμολογία από το οποίο να προκύπτει η ειδικότητα ή το άθλημα το οποίο έχει διδαχθεί ως μάθημα (το πτυχίο και το πρόγραμμα σπουδών με την αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα).Από τον κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει κριθεί ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. απαιτείται να κατατεθεί το πτυχίο, η απόφαση αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και το πρόγραμμα σπουδών με αναλυτική βαθμολογία, από το οποίο να προκύπτει η ειδικότητα ή το άθλημα το οποίο έχει διδαχθεί ως μάθημα (το πτυχίο και το πρόγραμμα σπουδών με την αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα) ii. «Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α' 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης». Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Από τον κάτοχο διπλώματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄193) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’254), με κατεύθυνση την προπονητική και ειδικότητα στο άθλημα, απαιτείται να κατατεθεί βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και βεβαίωση πιστοποίησης της ειδικότητας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. iii. «Δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Από τον κάτοχο διπλώματος σχολής προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών απαιτείται να κατατεθεί το δίπλωμα της σχολής προπονητών που παρακολούθησε. Σε περίπτωση απώλειας του διπλώματός του, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από τη Γ.Γ.Α. ή την Εθνική Σχολή Προπονητών, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία στην υπηρεσία. iv. «Δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: 1. Από τον κάτοχο διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής προπονητών της αλλοδαπής απαιτείται να κατατεθεί φωτοαντίγραφο του πτυχίου, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και φωτοαντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, που περιέχει τις ώρες των μαθημάτων, συνοδευόμενο επίσης από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 2. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που τίθενται από την Υπουργική απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Ισοτιμιών της Γ.Γ.Α., η οποία είναι εκ του νόμου αρμόδια για την ισοτίμηση διπλωμάτων αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στα παραπάνω κριτήρια. v. «Δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 4 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο.» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Από τον κάτοχο διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της παρ. 4 του άρθρου 31Β του ν. 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4809/2021 (Α΄102), επιπέδου τουλάχιστον UEFA B (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία), απαιτείται φωτοαντίγραφο διπλώματος, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. υποπερ. αβ) «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3» του ν. 2725/1999 ως ισχύει. Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Η αναζήτηση του ποινικού μητρώου γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Γ.Γ.Α. Εναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου : www. gov.gr και να το υποβάλουν ώστε το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του. υποπερ. αγ) «Ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Οι ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου έχουν ισχύ εφόσον έχουν εκδοθεί έως και δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ακτινογραφία θώρακος δεν υποβάλλεται. Οι ιατρικές βεβαιώσεις - γνωματεύσεις μπορούν να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή από οποιονδήποτε ιατρό ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη. υποπερ. αδ) «Απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Ο «κωδικός τύπου» για την πληρωμή μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού παραβόλου «e-Παράβολο» είναι ο αριθμός : 1414. υποπερ. αε) «Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι στρατιωτικός ή αστυνομικός απαιτείται η φωτοτυπία της υπηρεσιακής του ταυτότητας ενώ, εάν πρόκειται για αλλοδαπό, απαιτείται φωτοτυπία του διαβατήριου του.υποπερ. αστ) «Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτού και η αντιστοίχισή του με το απολυτήριο του τριτάξιου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου οι κάτοχοι τέτοιων τίτλων θα πρέπει να απευθύνονται είτε στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων / Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ) είτε στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται στη Γ.Γ.Α. μαζί με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση απολυτήριου λυκείου ή ισότιμου τίτλου από τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. που έχουν υποβάλει ως απαιτούμενα δικαιολογητικά πτυχία ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ ή διπλώματα ΙΕΚ για προπονητές. υποπερ. αζ) «Άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας για το άθλημα του θαλάσσιου σκι» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Όλες οι άδειες ταχυπλόου θα πρέπει να είναι σε ισχύ ενώ αυτές που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα . υποπερ. αη) «Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Πρόκειται για δίπλωμα ή πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή παρακολούθησης σεμιναρίων πρώτων βοηθειών και όχι για παρακολούθηση μαθήματος πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο ενός άλλου αντικειμένου. Στον τίτλο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού εκπαίδευσης θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο όρος «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ». Ο φορέας χορήγησής του μπορεί να είναι δημόσιος (π.χ. ΕΚΑΒ, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, δημόσια κέντρα δια βίου μάθησης, νοσοκομεία, κ.ά) ή ιδιωτικός (π.χ. ιδιωτικά κέντρα δια βίου μάθησης, ιδιωτικές σχολές, κ.ά). ΙΙ. Ειδικότερα στην περ. β της παρ. 2 αναφέρεται: «Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α' 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης.» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Απαιτείται η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών με την αίτηση - αναγγελία, όπως αυτά καθορίζονται στον Νόμο, πλην του αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, για το οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία πιο πάνω υπό Α.Ι. υποπερ.αβ). Σε διαφορετική περίπτωση (ελλιπή, μη σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα δικαιολογητικά κ.λπ.) απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το επάγγελμα του προπονητή με δικαίωμά του να επανυποβάλει πλήρη φάκελο. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία των τριών (3) μηνών του άρθρου 3 του ν.3919/2011 εκκινεί από την ημερομηνία επανυποβολής των δικαιολογητικών. Η υπηρεσία δύναται να αποστείλει έγγραφο στον ενδιαφερόμενο ενημερώνοντάς τον αναλυτικά για τις ελλείψεις του φακέλου. Σ’ αυτή την περίπτωση η προθεσμία των τριών (3) μηνών εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που του έχουν ζητηθεί. Β. Ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή και το Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (Δ.Τ.Π.). Ι. Ειδικότερα στην περ. α) της παρ. 4 προβλέπεται επί λέξει : «Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών.» Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4809/2021, η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. ΙΙ. Ειδικότερα στο πρώτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 4 προβλέπεται επί λέξει : «Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2.» Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος υποχρεούται να εκδώσει δελτίο ταυτότητας προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α. κατόπιν αιτήσεώς τους, ακόμα και στην περίπτωση που αυτοί δεν είναι μέλη του συνδέσμου. Γ. Ως προς τις συμβάσεις προπονητών και το κατώτερο ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους. Ειδικότερα στην παρ. 5 προβλέπεται επί λέξει : «Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη,απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί». Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Το ύψος της αμοιβής του προπονητή (μεικτές αποδοχές) δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€), ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί. Δ . Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4809/2021, οι προπονητές διακρίνονται σε επίπεδα Α’, Β’ και Γ’, αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους (βλ. παρ. 1 του άρθρου 31Α) και απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους (βλ. παρ. 2 του εν λόγω άρθρου). ΙΙ. Ως προς τα επίπεδα προπονητών : Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 31Α, οι προπονητές με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης εντάσσονται στα επίπεδα Α, Β και Γ ως εξής: 1. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ, καθώς και ισότιμων – αντίστοιχων ή επαγγελματικά ισοδύναμων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής : - Με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα εντάσσονται στο Α’ επίπεδο - Με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα εντάσσονται στο Β’ επίπεδο - Ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν διδαχθεί επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το πιστοποιητικό σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία, εντάσσονται στο Β’ επίπεδο [βλ. υποπερ. α) της περ. Β. της παρ. 1 του άρθρου 31Α, όπως η υποπερ. αυτή τροποποιήθηκε με άρθρο 63 του ν. 4818/2021]. - Ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματος ως αθλητές εντάσσονται στο Β’ επίπεδο. Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Ως κορυφαία κατηγορία εννοείται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του αθλήματος, στην κατηγορία Ανδρών/Γυναικών για τα ατομικά αθλήματα και η Α’ Εθνική κατηγορία (ή με οποιαδήποτε ονομασία, ανώτατη εθνική κατηγορία) για τα ομαδικά αθλήματα. Προς απόδειξη της αθλητικής εμπειρίας - δραστηριότητας, η ομοσπονδία χορηγεί βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο, στην οποία αναγράφονται τα έτη των πανελλήνιων πρωταθλημάτων, η αγωνιστική κατηγορία, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων. Στη βεβαίωση αυτήν πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα των φύλλων αγώνων για κάθε συμμετοχή. - Ανεξαρτήτως ειδικότητας, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, ήτοι με πραγματική προπονητική εμπειρία συνολικά τριάντα έξι (36) μηνών, σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, ένωση ή ομοσπονδία, ως προπονητές Β’ επιπέδου στο άθλημα, εντάσσονται στο Α’ επίπεδο. Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται: Η πραγματική προπονητική εμπειρία αποδεικνύεται: α) από αντίγραφο συμβάσης εργασίας αναρτημένης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ ή ΤΑΧΙSnet ή θεωρημένης από την αρμόδια ΔΟΥ και β) βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια (σε μήνες) της απασχόλησης και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής - Ανεξαρτήτως ειδικότητας, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, ήτοι με πραγματική προπονητική εμπειρία συνολικά τριάντα έξι (36) μηνών, σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, ένωση ή ομοσπονδία, ως προπονητές Γ’ επιπέδου στο άθλημα, εντάσσονται στο Β’ επίπεδο. Με βάση το ανωτέρω διευκρινίζεται: Η πραγματική προπονητική εμπειρία αποδεικνύεται: α) από αντίγραφο συμβάσης εργασίας αναρτημένης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ ή ΤΑΧΙSnet ή θεωρημένης από την αρμόδια ΔΟΥ και β) βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια (σε μήνες) της απασχόλησης και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής 2. Πτυχιούχοι Σχολών Προπονητών ΓΓΑ Εντάσσονται σε όποιο επίπεδο αντιστοιχεί η σχολή προπονητών που έχουν αποφοιτήσει 3. Απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Εντάσσονται στο Γ’ επίπεδο του αθλήματος στο οποίο έχουν εξειδικευτεί 4. Διακεκριμένοι αθλητές Πρώην αθλητές με 1η μέχρι και 8η νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή 1η μέχρι και 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών ή 1η μέχρι και 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών, εντάσσονται στο Α’ επίπεδο εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς σχολή προπονητών Α’ επιπέδου ΙΙ. Ως προς την απασχόληση προπονητών αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή που κατέχουν : Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31Α οι προπονητές απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής : 1. Προπονητής Γ’ επιπέδου Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται: α) ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε σωματεία, ακαδημίες, στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα και β) ως βοηθοί προπονητών στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου. Δεν μπορούν να απασχολούνται σαν πρώτοι προπονητές σε σωματεία που συμμετέχουν σε μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα (Πανελλήνια πρωταθλήματα Ανδρών/Γυναικών, Νέων Ανδρών/Νέων γυναικών, Εφήβων/Νεανίδων, Παίδων/Κορασίδων).2. Προπονητής Β’ επιπέδου Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται: α) ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία και β) ως βοηθοί προπονητών στους προπονητές Α’ επιπέδου. Δεν μπορούν να απασχολούνται ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α καθώς και σαν ομοσπονδιακοί προπονητές. 3. Προπονητής Α’ επιπέδου Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου απασχολούνται ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην εθνική ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές. Μπορούν να απασχολούνται δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και τις κατηγορίες. 4. Βοηθός προπονητή Ο όρος βοηθού προπονητή αναφέρεται σε επαγγελματικό ρόλο στα πλαίσια προπονητικής ιεραρχίας ενός αθλητικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση ο βοηθός προπονητή δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία προπονητή και αφορά προπονητή με άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη ΓΓΑ Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4809/2021, η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

N. 4714/2020, 4726/2020, 4735/2020: Προς μια θεσμοθέτηση του αθλητικού ετεροδιοίκητου;

N. 4714/2020, 4726/2020, 4735/2020: Προς μια θεσμοθέτηση του αθλητικού ετεροδιοίκητου;

Αρθρογραφία Γ. Λιανός, N. 4714/2020, 4726/2020, 4735/2020: Προς μια θεσμοθέτηση του αθλητικού ετεροδιοίκητου; Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΝ Σάκκουλας (ΧρΙΔ 2020, 707) 1. Κρατική έννομη τάξη και αθλητική έννομη τάξη Ι. Φυσιολογία κρατικού παρεμβατισμού και αθλητικού αυτοδιοίκητου ΙΙ. Περιορισμοί και όρια περιορισμών κρατικού παρεμβατισμού και αθλητικού αυτοδιοίκητου 2. Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στον αθλητισμό (Ν. 4714/2020, 4726/2020, 4735/2020) Ι. Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων ΙΙ. Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση 3. Ειδικότερα ζητήματα προς διερεύνηση Ι. Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων ΙΙ. Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση ΙΙΙ. Κοινά ειδικότερα ζητήματα προς διερεύνηση 4. Τελικές παρατηρήσεις

Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων

Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων

Αρθρογραφία Γ. Λιανός, Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας (ΔΦΝ 2021, 403) 1. Εισαγωγή 2. Ερμηνεία φορολογικής νομοθεσίας οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων 3. Τυπολογία φορολογικής μεταχείρισης οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων 4. Επίλογος

Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών

Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών

Αρθρογραφία Γ. Λιανός, Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΘΠΔΔ 2022, 384) 1. Ειδική αθλητική αναγνώριση ως ίδιον του κρατικού παρεμβατισμού 2. Κανονιστική ή ατομική διοικητική πράξη; 3. Προϋποθέσεις, διαδικασία και χρονική ισχύς χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 4. Διακριτική ευχέρεια ή δέσμια αρμοδιότητα; 5. Έννομες συνέπειες χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 6. «Ανάκληση» ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 7. Αντίθεση εθνικού καθεστώτος ειδικής αθλητικής αναγνώρισης με υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις; 8. Διάκριση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από συναφείς έννοιες - Concursus

Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο

Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο

Αρθρογραφία Γ. Λιανός, Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο: Αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, smart contracts, fan tokens, big data, e-tickets, e-sports, live-streaming Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Συνήγορος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (Συν 2022, 68) 1. Αθλητικό δίκαιο και νέες τεχνολογίες 2. Συνεδριάσεις με ψηφιακά μέσα 3. Ηλεκτρονικές συναλλαγές 4. Ηλεκτρονικά μητρώα 5. Αλγόριθμοι 6. Ε-sports

Αποζημίωση αθλητή για απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Αποζημίωση αθλητή για απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Cass. απόφαση της 25.5.2022, 20-16351 Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation). Νεαρός αθλητής στίβου (1.500 μ.). Τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο οδηγός μοτοσικλέτας έπεσε πάνω στον αθλητή, προκαλώντας του ζημία. Σύμφωνα με το άρθρο 706-3 γαλλΚΠΔ, κάθε πρόσωπο, το οποίο υφίσταται ζημία από γεγονότα που στοιχειοθετούν υλική αποτύπωση μιας παράβασης, έχει δικαίωμα για πλήρη αποκατάσταση της ζημίας χωρίς κέρδος ή απώλεια για αυτό (réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime), η οποία συμπεριλαμβάνει και την εξαιρετική ηθική βλάβη από την απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής σε αγώνες λόγω της εκτός των συνηθισμένων βάναυση εγκατάλειψη της απασχόλησης αθλητή (préjudice moral exceptionnel de la perte de chance lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète). Το Εφετείο, που έκρινε ότι ο αθλητής κατά τη στιγμή του ατυχήματος ήταν μέλος μόνο των Εθνικών Ομάδων Ελπίδων (και όχι Ανδρών-Γυναικών) και είχε χρόνο 4 δευτερόλεπτα πιο αργό από το χρόνο πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ότι επομένως θεμελιώνεται εν προκειμένω μόνο ευθύνη για αποκατάσταση της αποθετικής ζημίας και ηθικής βλάβης του αθλητή χωρίς επιπρόσθετη ευθύνη αποκατάστασης της αθλητικής ζημίας από την απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εσφαλμένως ερμήνευσε και εφάρμοσε την ως άνω διάταξη του άρθρου 706-3 γαλλΚΠΔ. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση.