My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Μη συνδρομή προϋποθέσεων αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων του ΑΣΕΑΔ και της ΕΦΙΠΗΔ

ΔΕφΑθ Συμβ 146/2021 Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ). Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για αναστολή απόφασης του ΑΣΕΑΔ περί απόρριψης προσφυγής για ακύρωση απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ. Δεν συντρέχει πρόδηλη έλλειψη δικαιοδοσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθώς μπορεί να υποστηριχθεί ότι αποφάσεις της ΕΦΙΠΗΔ της ΕΟΕ, ακόμα και μετά τη μετατροπή της ΕΟΕ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το ν. 4639/2019, αφορούν την επιβολή κυρώσεων πειθαρχικού χαρακτήρα με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και εντάσσονται στο δημόσιο δίκαιο ως αποφάσεις δημόσιας αρχής καθώς και ότι οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ επί προσφυγών κατά αποφάσεων της ΕΦΙΠΗΔ της ΕΟΕ ενέχουν άσκηση δημόσιας εξουσίας λόγω του έντονου κρατικού ενδιαφέροντος για την ευταξία στον αθλητισμό και αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Με τις προσβαλλόμενες πράξεις επιβάλλεται διοικητική κύρωση πειθαρχικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται, κατ’ αρχήν, σε αναστολή εκτέλεσης. Η επιβολή και εκτέλεση της επίδικης ποινής συνδέεται με λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενους στη διασφάλιση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος, των αθλητικών παραδόσεων και του Ολυμπιακού Ιδεώδους, η τήρηση των οποίων αποτελεί κατά νόμο θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση της φιλάθλου ιδιότητας. Οποιαδήποτε ηθική βλάβη προκληθεί λόγω δυσφήμισης των αιτούντων από την έκδοση των προσβαλλόμενων αποφάσεων αποκαθίσταται πλήρως σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης ακύρωσης και, επομένως, δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί, κατ’ εξαίρεση, την αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων. Απορρίπτει την αίτηση αναστολής.

Στοιχεία Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2021

ΥΑ 168038/15.4.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1593/20.4.2021) Καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019. 4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112). 5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). 6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49) 7. Τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121). 8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄ 3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02-12-2020 (Β΄ 5357) απόφαση του ιδίου Υφυπουργού. Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). 5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7). 6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β΄ 3099) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη. 7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/160482/13-4-2021 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 9. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» (εφεξής: «ηλεκτρονικό μητρώο»), στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 είναι: α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, β. H καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή λογίζονται ως φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999. γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ή των λογιζόμενων ως ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της περ. β της παρούσας. δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης. 2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 3 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού σωματείου ως φέροντος την ειδική αθλητική αναγνώριση ή ως λογιζόμενου ως φέροντος τέτοια αναγνώριση, κατά τις ειδικότερες νομικές διακρίσεις της περ. β της παρ. 1 του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενός αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο. 3. Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄ 3675) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/ 20549/11407/2672/02-12-2020 (Β΄ 5357) απόφαση του ιδίου Υφυπουργού, συγκροτούν το ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2020. Τα σωματεία αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2021 υπό τον όρο της επικαιροποίησης των στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας. Άρθρο 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Προκειμένου να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο, το αθλητικό σωματείο, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, αίτηση με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής της και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ. 2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αίτηση εγγραφής που υποβάλλεται από σωματείο το οποίο υπάγεται στην αθλητική ομοσπονδία της σκοποβολής ή/και της τοξοβολίας, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο το αποτέλεσμα του ελέγχου επί των υπ’ αρ. 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 και 9.4.4 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος ΙΙΙ. 3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη στο ηλεκτρονικό μητρώο. Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, έχει δικαίωμα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση - συμπλήρωσή της κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη. 4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών. 5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986. 6. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής ή/και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. υποχρεούται να απαντά μόνον σε μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. 7. Απαγορεύεται η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία και η επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεόμενου με οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, με ελεγκτή της αίτησής του και το αντίστροφο. Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους. α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και, ολοκληρώνεται την 30.6.2021. β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 1.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30.9.2021. 2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου. Ειδικά για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης-διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30.11.2021. Για τον σκοπό αυτόν αίτηση η οποία, μετά από την αρχική οριστική υποβολή της ή/και την τυχόν εκ νέου υποβολή της, κατόπιν συμπλήρωσης-διόρθωσης κατά τα προβλεπόμενα στα αμέσως προηγούμενα εδάφια της παρούσας, βρέθηκε κατά τον έλεγχο ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του αιτούντος αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, παραμένει στο σύστημα ως «προσωρινά αποθηκευμένη», προκειμένου το σωματείο να προχωρήσει στα πλαίσια είτε του τρέχοντος είτε του επόμενου κύκλου, σε διόρθωση-συμπλήρωσή της και σε εκ νέου οριστική υποβολή της. Αίτηση που καταχωρίστηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020, χωρίς να έχει υποβληθεί οριστικά, παραμένει στο σύστημα ως «προσωρινά αποθηκευμένη», προκειμένου το οικείο αθλητικό σωματείο να προχωρήσει εντός των χρονικών πλαισίων της παρούσας απόφασης σε διόρθωση-συμπλήρωσή της και σε οριστική υποβολή της. 3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31.8.2021. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αιτήσεώς του έως την 30.11.2021. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2020 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2021 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2021, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Άρθρο 5 ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας. 2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία. 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία. 4. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις έγγραφής αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, το σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα. 5. Η εγγραφή αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ... ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το Αθλητικό Σωματείο καθώς επισκέπτεται την πλατφόρμα κατευθύνεται στην σελίδα της σύνδεσης όπου έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 1.1. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο 1.2. Είσοδος στην πλατφόρμα 1.3. Επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του 2. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο 2.1. Το Αθλητικό Σωματείο αρχικά και για μια φορά χρειάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία του λογαριασμού του στην πλατφόρμα. Εκεί απαιτείται η εισαγωγή του μοναδικού του τετραψήφιου Κωδικού του φυσικού μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Ελληνικά και Κεφαλαία Γράμματα). Σε διαφορετική περίπτωση το σύστημα δεν επιτρέπει την δημιουργία λογαριασμού και εμφανίζει μήνυμα λάθους. 2.2. Καταχωρεί μία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που αποτελεί το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου, στην οποία θα λάβει έναν σύνδεσμο μίας και μοναδικής σύνδεσης («one time login link»), για την είσοδό του στο σύστημα, από όπου θα μπορεί να ορίσει τους κωδικούς πρόσβασής του. 2.3. Συμπληρώνει τον μοναδικό τετραψήφιο Κωδικό του φυσικού μητρώου που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού(π.χ. ΑΑ01), καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που πρόκειται να υποβάλει την αίτηση, ο οποίος πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου. 2.4. Ο χρήστης επιλέγει ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου και στη συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία του. Συγκεκριμένα, ο νόμιμος εκπρόσωπος καταχωρεί το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το ΑΦΜ του. 2.5. Σε περίπτωση που Αθλητικό Σωματείο δεν διαθέτει τον τετραψήφιο κωδικό του φυσικού μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. 2.6. Όταν το Σωματείο δημιουργήσει επιτυχώς λογαριασμό αυτόματα λαμβάνει ένα e-mail, το οποίο περιλαμβάνει το one time login link για την είσοδό του στο σύστημα. Πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα από όπου μπορεί να ορίσει τον κωδικό πρόσβασής του. 2.7. Πλέον το Σωματείο χρησιμοποιώντας ως «όνομα χρήστη» τον μοναδικό του τετραψήφιο κωδικό και ως «κωδικό πρόσβασης» αυτόν που το ίδιο όρισε στο βήμα 2.6. μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα. 2.8. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του μέσω της κατάλληλης καρτέλας, εισάγοντας τον μοναδικό τετραψήφιο κωδικό που τηρείται στην Γ.Γ.Α. ή μέσω της δηλωμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του λογαριασμού του Σωματείου. Οι οδηγίες επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει ο χρήστης στο σύστημα. 3. Καταχώριση αίτησης εγγραφής 3.1. Μετά την είσοδό του στο σύστημα, το Σωματείο υποβάλλει την αίτηση εγγραφής άπαξ. 3.2. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση το Σωματείο λαμβάνει μήνυμα στην αρχική σελίδα ότι η αίτησή του είναι σε εκκρεμότητα και δύναται να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία. 3.3. Αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης της αίτησης, με σκοπό τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων για την οριστική υποβολή τους. 3.4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης που ενημερώνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς. Περιγραφή Πεδίων Αίτησης εγγραφής Η αίτηση εγγραφής αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: • Στοιχεία Φορέα • Στοιχεία Δ.Σ. • Οικονομικά στοιχεία • Αθλητική δραστηριότητα Ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων που πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες. 4. Στοιχεία Φορέα 4.1. Γενικές Πληροφορίες. Η επωνυμία του Σωματείου και ο τετραψήφιος κωδικός που έχει από την ΓΓΑ, είναι ήδη προσυμπληρωμένα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του. Παρόλα αυτά, αν έχουν γίνει αλλαγές στην επωνυμία, το Σωματείο επιλέγει “Αλλαγή επωνυμίας” και καταχωρεί τη νέα επωνυμία του. Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ΑΦΜ του επισυνάπτοντας το σχετικό αποδεικτικό του σε μορφή αρχείου pdf (π.χ. προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxisnet). Τέλος καταχωρεί το έτος ίδρυσης του Σωματείου και τους αριθμούς τόσο των εγγεγραμμένων, όσο και των ενεργών μελών του. 4.2. Ιδρυτικό Καταστατικό: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του ιδρυτικού καταστατικού του δικαστικής απόφασης. Συμπληρώνει το πρωτοδικείο στο οποίο έγινε η καταχώριση και επισυνάπτει το ιδρυτικό καταστατικό του σε αρχείο μορφής pdf. 4.3. Τροποποιημένο καταστατικό: Αν υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό, τότε το Σωματείο καταχωρεί την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού του δικαστικής απόφασης και επισυνάπτει το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό του σε αρχείο μορφής pdf. 4.4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσής του, και επισυνάπτει το πιστοποιητικό μεταβολών σε αρχείο μορφής pdf. Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό μεταβολών πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εγγραφής στο μητρώο. 4.5 Το Σωματείο καταχωρεί τον/τους ΚΑΔ που κατέχει 4.6. Βεβαιώσεις / Θεωρήσεις: Το σωματείο καταχωρεί την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης της περιφέρειας και επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf πρόσφατη βεβαίωση για τη θεώρηση και την τήρηση βιβλίων, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί, από την οικεία Περιφέρεια εντός δωδεκαμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εγγραφής στο μητρώο. Στη συνέχεια επιλέγει από τη σχετική λίστα τα θεωρημένα βιβλία που τηρεί (π.χ. βιβλίο μητρώου μελών). 4.7. Έδρα Φορέα: Το Σωματείο επιλέγει και συμπληρώνει τα στοιχεία της έδρας του (περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμος, διεύθυνση και τηλέφωνο). Αντίστοιχα καταχωρεί την ιστοσελίδα του, αν διαθέτει. 4.8. Λοιπές Πληροφορίες: Το Σωματείο δίνει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες, όπως αν διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο αθλητών (προαιρετικό), αν είναι φορολογικά/ασφαλιστικά ενήμερο (υποχρεωτικό) αν υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες (προαιρετικό) και τέλος συμπληρώνει τον ενεργό λογαριασμό ΙΒΑΝ που τηρείται με δικαιούχο το Σωματείο (υποχρεωτικό). Στην περίπτωση δικαστικών εκκρεμοτήτων δίνονται προαιρετικά περαιτέρω διευκρινίσεις. 5. Στοιχεία Δ.Σ. 5.1. Στοιχεία Προέδρου: To Σωματείο καταχωρεί τα στοιχεία του προέδρου (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail). 5.2. Στοιχεία μελών Δ.Σ.: Για κάθε μέλος του Δ.Σ. καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία με αυτά που αναφέρονται για τον πρόεδρο αμέσως πιο πάνω υπό 5.1. καθώς και η ιδιότητά του (π.χ. αντιπρόεδρος, γραμματέας, απλό μέλος κ.λπ.). 5.3. Τελευταία Εκλογική Γενική Συνέλευση / συγκρότηση του ασκούντος τη διοίκηση ΔΣ: Το Σωματείο καταχωρεί τις πληροφορίες που αφορούν την τελευταία εκλογική γενική συνέλευση των μελών του, (αριθμός πρακτικού και ημερομηνία), καθώς και τα ίδια στοιχεία (αριθμός πρακτικού και ημερομηνία) της πιο πρόσφατης (τελευταίας) συνεδρίασης, κατά την οποία το Διοικητικό του Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Στη συνέχεια επισυνάπτει σε αρχεία μορφής pdf το πρακτικό της τελευταίας εκλογικής γενικής συνέλευσης των μελών του, καθώς και το τελευταίο (πιο πρόσφατο) πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ.. Τέλος καταχωρεί την ημερομηνία λήξης της θητείας του Δ.Σ. 5.4 Δικαστικός αντιπρόσωπος. Καταχωρείται σε αρχεία μορφής pdf ο διορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου εάν οι εκλογές διενεργήθηκαν μετά τις 22/11/2019. 6. Οικονομικά Στοιχεία 6.1. Προϋπολογισμός Φορολογικού Έτους 2021: Το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf το έγγραφο του προϋπολογισμού που κατέθεσε στην περιφέρεια (είτε αντίγραφο με σφραγίδα της Περιφέρειας είτε αποδεικτικό κατάθεσης με ημερομηνία και Αριθμό Πρωτοκόλλου είτε βεβαίωση που αναφέρει ότι «έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2020 και 2021») και καταχωρεί, υποχρεωτικά, το συνολικό ποσό των εσόδων και εξόδων του, με ανάλυση των παραπάνω συνολικών κονδυλίων σε επιμέρους ποσά. Στην τελευταία περίπτωση το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω. 6.2. Απολογισμός Φορολογικού Έτους 2020: Το Σωματείο επισυνάπτει σε μορφή pdf το έγγραφο του απολογισμού για το έτος 2020 που κατέθεσε στην περιφέρεια (είτε αντίγραφο με σφραγίδα της Περιφέρειας είτε αποδεικτικό κατάθεσης με ημερομηνία και Αριθμό Πρωτοκόλλου είτε βεβαίωση που αναφέρει ότι «έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2020 και 2021») και καταχωρεί υποχρεωτικά το συνολικό ποσό εσόδων και εξόδων του, με ανάλυση των παραπάνω συνολικών κονδυλίων σε επιμέρους ποσά. Στην τελευταία περίπτωση το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω. 6.3. Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους 2019: Το Σωματείο επισυνάπτει το έγγραφο σε αρχείο μορφής pdf το έντυπο Ν για το Φορολογικό Έτος 2019. Σε περίπτωση που το αθλητικό σωματείο ιδρύθηκε το έτος 2021 υποβάλλει το Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2020. 7. Στοιχεία Αθλητικής Δραστηριότητας 7.1. Καταχώρηση αθλήματος: Το Σωματείο καταχωρεί όλα τα αθλήματα τα οποία καλλιεργεί. Αφού προβεί στην επιλογή “Καταχώρηση αθλήματος” εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο το Σωματείο συμπληρώνει τα σχετικά πεδία ανά άθλημα. Τα Σωματεία ΑμεΑ δε θα καταχωρούν το Άθλημα αλλά την Ομοσπονδία στην οποία υπάγονται. 7.2. Πληροφορίες Αθλήματος: Το Σωματείο επιλέγει -ανά άθλημα που καλλιεργεί -αν έχει εγγραφεί στην οικεία Αθλητική Ομοσπονδία και αν έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα από την ΓΓΑ. Στην περίπτωση των σωματείων ΑμεΑ επιλέγεται για άθλημα η αντίστοιχη Ομοσπονδία. 7.3. Πληροφορίες Προπονητή: Καταρχήν στο πεδίο αυτό το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει αν απασχολεί/δηλώνει προπονητή/τές. Αν επιλέξει το ΝΑΙ τότε προχωρά στην καταχώρηση του κάθε προπονητή όπως αναλύεται παρακάτω. Αν επιλέξει το ΟΧΙ τότε στο επόμενο πεδίο το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει την υποχρέωση (κάνοντας check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης σε απασχόληση προπονητή) ή όχι απασχόλησης προπονητή. Εάν δεν έχει (παρ. 5, άρθρο 31, ν. 2725/1999) τότε συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση. Εάν έχει την υποχρέωση κάνει check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, αναφέρει τον/τους προπονητές του ανά άθλημα, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Η επιλογή του προπονητή γίνεται είτε με την εισαγωγή του κωδικού μητρώου (Ελληνικά Γράμματα) ή το επώνυμο του προπονητή με το οποίο είναι καταχωρημένος στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στη συνέχεια για τον κάθε προπονητή το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf είτε την Αναγγελία Πρόσληψής του (έντυπο 3 ΕΡΓΑΝΗ) είτε το ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο (με την υποχρέωση αναφοράς αμοιβής λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, πεδίο 9.4.4). Η λίστα των προπονητών που έχουν άδεια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βρίσκεται στον ιστότοπο ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ. Αν η πρόσληψη του προπονητή είναι προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf η αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτύπωση με αμοιβή). 7.4. Πληροφορίες Αθλητών: Το Σωματείο καταχωρεί το πλήθος των αθλητών του ανά ηλικιακή κατηγορία, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Τα Σωματεία ΑμεΑ καταχωρούν όλους τους αθλητές τους, για όλα τα αθλήματα, ανά ηλικιακή κατηγορία. 7.5. Πληροφορίες Αθλητικών Εγκαταστάσεων: Το Σωματείο καταχωρεί τις αθλητικές του εγκαταστάσεις ανά άθλημα, επιλέγοντας τον τύπο της εγκατάστασης (π.χ. δημόσια, ιδιωτική) και τον τρόπο κτήσης ή/και παραχώρησης της χρήσης της (π.χ. ιδιόκτητη, μισθωμένη, δωρεάν παραχωρημένη). Στη συνέχεια καταχωρεί την επωνυμία αυτής (εφόσον υπάρχει τέτοια επωνυμία π.χ. Ο.Α.Κ.Α.), τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf το σχετικό δικαιολογητικό (π.χ. μισθωτήριο / παραχωρητήριο). Για ειδικότερες διευκρινήσεις σχετικά με συγκεκριμένα αθλήματα ανατρέξετε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο του παρόντος με τον τίτλο «Τυποποιημένες Ερωτήσεις - Απαντήσεις». ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπαίνω στην πλατφόρμα; Αρχικά και για μια φορά θα προχωρήσετε σε δημιουργία λογαριασμού με τον τετραψήφιο κωδικό του Σωματείου σας (με Ελληνικά και Κεφαλαία γράμματα) και το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου. Απαιτείται την πρώτη φορά να πάτε στην πλατφόρμα και να πατήσετε στο «Δημιουργία Λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο». Στη συνέχεια θα σας παραδοθεί στο e-mail που δηλώσατε, ένα e-mail αρχικοποίησης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο e-mail, διότι μπορεί να βρίσκεται στα SPAM, στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα ανεπιθύμητα μηνύματα. 2. Αν βάλω λάθος e-mail κατά την εγγραφή τι κάνω; Στέλνετε e-mail για την διαγραφή της εγγραφής από το σύστημα για να προχωρήσετε σε νέα εγγραφή. 3. Δεν παίρνει τον Κωδικό Μητρώου μου. Τί κάνω; Ελέγχετε αν ο τετραψήφιος κωδικός μητρώου είναι αυτός που έχετε λάβει κατά τη χορήγηση της Απόφασης περί Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης. Ελέγχετε αν βάλατε τον τετραψήφιο κωδικό μητρώου με Κεφαλαία Αλφαβητικά Γράμματα και Ελληνικούς Χαρακτήρες. Σε περίπτωση που ο τετραψήφιος κωδικός είναι σωστός, αλλά δεν τον δέχεται το σύστημα, στέλνετε ένα e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γράφοντας τον Κωδικό Μητρώου και την Επωνυμία του Σωματείου, για έλεγχο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 4. Αν δεν έχω Κωδικό Μητρώου, τί κάνω; Αν δεν έχετε Κωδικό Μητρώου τότε δεν έχετε ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα. Πρέπει πρώτα να προχωρήσετε σε υποβολή αιτήματος για χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ιστοσελίδα https://www.gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athlitiki-anagnorisi. 5. Αν δεν θυμάμαι τον Κωδικό Μητρώου, τί κάνω; Ο τετραψήφιος κωδικός μητρώου αναφέρεται στην Απόφαση Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης, αν όχι, τότε στέλνετε ερώτημα στο e-mail επικοινωνίας, δίνοντας την πλήρη ονομασία του Σωματείου, για να σας απαντήσουμε. 6. Δεν μου έχει έρθει το e-mail one time login link, τί κάνω; Περιμένετε για περίπου μισή ώρα. Ελέγχετε αν έχει φτάσει το e-mail. Ελέγχετε και τα spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία). Αν όχι στέλνετε e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για ενέργειες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 7. Έβαλα λάθος τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου. Τί κάνω; Στέλνετε ένα e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τα σωστά στοιχεία και αίτημα προς διόρθωση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 8. Είμαι Αθλητική Ένωση μπορώ να γραφτώ; Όχι. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 αφορά μόνο τα Αθλητικά Σωματεία. 9. Επισυνάπτω ένα έγγραφο και αλλάζει όνομα. Γιατί; Η αλλαγή της ονομασίας του αρχείου γίνεται από το σύστημα σε προκαθορισμένη μορφή για την ασφαλή αποθήκευσή του. 10. Θα πρέπει να σας αποστείλουμε όλες τις σελίδες του καταστατικού του συλλόγου; Ναι. 11. Τί είναι το Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους; Το Έντυπο Ν είναι η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και αφορά τη Δήλωση που κατατέθηκε το 2020 για τη χρήση του έτους 2019. 12. Τί είναι το Πιστοποιητικό Μεταβολών; Στο πιστοποιητικό μεταβολών ποιος αριθμός απόφασης ζητείται και ποια ημερομηνία ακριβώς; Το πιστοποιητικό μεταβολών χορηγείται από τη γραμματεία του δικαστηρίου στα βιβλία του οποίου έχει κατατεθεί το ιδρυτικό καταστατικό του σωματείου και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του. Εμφανίζει την αρχική κατάθεση του ιδρυτικού καταστατικού του σωματείου και τις τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές του. Ζητείται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. 13. Πρέπει να προσθέσω το Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών αν δεν έχω κάνει αλλαγή στο Καταστατικό μου; Το πιστοποιητικό μεταβολών που ζητείται είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι αλλαγές στο καταστατικό. Είναι απαραίτητο να κατατεθεί ακόμη και αν όταν δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή στο καταστατικό του σωματείου. 14. Θα χρειαστεί να κατατεθούν και με έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην πλατφόρμα; Όχι. 15. Προσπαθώ να προσθέσω τον προπονητή και δεν μου εμφανίζονται τα στοιχεία του. Στο μητρώο των Προπονητών εμφανίζονται οι προπονητές που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 16. Κατά την καταχώρηση του Αθλήματος είναι υποχρεωτικό το πεδίο του Προπονητή; Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν απασχολεί/δηλώνει προπονητή. Το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει υποχρέωση ή όχι σε απασχόληση προπονητή. Εάν δεν έχει (παρ. 5, άρθρο 31, ν. 2725/1999) τότε συμπληρώνει σχετική υπεύθυνη δήλωση. 17. Πως συμπληρώνω στα ποσά τους δεκαδικούς; Στα πεδία που αφορούν ποσά, οι τελείες δεν διαχωρίζουν τις χιλιάδες και τα κόμματα τα δεκαδικά, παρά μόνο οι τελείες διαχωρίζουν τα δεκαδικά. Δηλαδή το ποσό 1.234,56 γράφεται ως 1234.56. 18. Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος για τις εκλογές σωματείων πότε χρειάζεται για τις αρχαιρεσίες; Χρειάζεται αν έχουν γίνει μετά τις 22.11.2019. 19. Αν δεν έχουμε παραχωρητήριο χρήσης αθλητικής εγκατάστασης τί κάνουμε; Η παραχώρηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να έχει έγγραφη μορφή έστω και δια εγγράφου του φορέα προς το σωματείο. 20. Τι σημαίνει αθλητές ανά ηλικιακή κατηγορία; Απαιτείται η καταγραφή των αθλητών ανά ηλικιακή κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. 21. Τί είναι τα εγγεγραμμένα και τί τα ενεργά μέλη; Εγγεγραμμένα είναι όλα τα μέλη που κάποια στιγμή γράφτηκαν στο Σωματείο, ενώ τα ενεργά είναι μόνο αυτά που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους. 22. Πως προσθέτω ένα άθλημα; Κατά την προσθήκη αθλήματος εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Στο νέο αυτό παράθυρο μπορείτε να πατήσετε υποβολή. Μετά την υποβολή κάθε επιπλέον αθλήματος το σύστημα θα σας επαναφέρει στην κεντρική καρτέλα. 23. Τι δηλώνεται στα πεδία για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Χιονοδρομίας; Δηλώνεται το Χιονοδρομικό Κέντρο με τα στοιχεία του. Αν έχει επιτραπεί η χρήση χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τότε είναι ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα ή και με άλλους όρους τότε είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το σχετικό συμφωνητικό ή ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα βάσει του γενικού ή ειδικού τιμοκατα- λόγου του ΧΚ τότε είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ και επισυνάπτεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ πληρωμής του Κέντρου από τον σύλλογο. Προσοχή: Δεν δηλώνονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις τα γραφεία των συλλόγων. 24. Διευκρινήσεις για τα πεδία των αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ Δεν δηλώνουμε τα γραφεία των συλλόγων ως αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που οι προπονήσεις γίνονται αποκλειστικά σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (π.χ. τοπικές οδοί) η δήλωση των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται ως εξής: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ/ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ …...……………… ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΑΦΜ: ΑΦΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (π.χ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ή ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ή ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ. 25. Μετά την υποβολή της αίτησης μπορώ να την αλλάξω/διορθώσω; Αν την έχω υποβάλλει και θέλω να αλλάξω ένα πεδίο τι κάνω; Η υποβολή της αίτησης είναι οριστική και το σύστημα δεν επιτρέπει περαιτέρω διορθώσεις. Παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής στον επόμενο κύκλο (εφόσον υπάρχει). Για τεχνική υποστήριξη παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mitroo@gga.gov.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (συμφωνία επωνυμίας της αίτησης και επωνυμίας του πιστοποιητικού μεταβολών). 2. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (συμφωνία υποβληθέντων καταστατικών με τα στοιχεία του πιστοποιητικού μεταβολών). 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (διαπίστωση της θεώρησης και τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βιβλίων). 4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (διαπίστωση του πρόσφατου εντός δωδεκαμήνου της έκδοσης της βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες καταχώρησης ή ολοκλήρωσης της αίτησης). 5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων). 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (διαπίστωση με βάση την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών από το πρακτικό της εκλογικής γενικής συνέλευσης αν η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ήταν απαραίτητη οπότε θα πρέπει να προκύπτει η παρουσία του με το διορισμό του. Αν οι εκλογές διενεργήθηκαν μετά τις 22/11/2019 η παρουσία του είναι απαραίτητη). 7. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διαπίστωση της συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ). 8. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (διαπίστωση συμφωνίας στο πρόσωπο του προέδρου του πρακτικού συγκρότησης και του αντίστοιχου πεδίου της αίτησης). 9. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ: 9.1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (διαπίστωση της ύπαρξης απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή αν λογίζεται ότι το σωματείο έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση). 9.2 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (διαπίστωση αν το αθλητικό σωματείο είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας καθώς και αν είναι ενεργό μέλος ή όχι σύμφωνα με καταστάσεις που υποβάλλουν οι ομοσπονδίες για τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές περιόδους 2018- 2021). 9.3 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ). 9.3.1 Έλεγχος από τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού 2021 και του απολογισμού 2020 η απασχόληση προπονητών ή και η καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε προπονητές. 9.3.2 Έλεγχος για τα ατομικά αθλήματα της δήλωσης αθλητών/τριών σε ηλικιακές κατηγορίες εκτός αυτών των ανδρών/γυναικών και νέων ανδρών / νέων γυναικών. 9.3.3 Έλεγχος για τα ομαδικά αθλήματα της κατηγορίας που αγωνίζεται το αθλητικό σωματείο (εθνικές κατηγορίες - Α’ κατηγορία ή ανώτατη κατηγορία ή μοναδική κατηγορία τοπικού πρωταθλήματος σύμφωνα με καταστάσεις που υποβάλλουν οι ομοσπονδίες για την περίοδο 2020-2021). 9.4 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ): 9.4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (έλεγχος συμφωνίας του αθλήματος που δηλώνεται με το άθλημα της άδειας άσκησης επαγγέλματος του προπονητή). 9.4.2 ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση ταυτοπροσωπίας προπονητή που δηλώνεται στην αίτηση με τον προπονητή που αναφέρεται στο δικαιολογητικό απασχόλησης του προπονητή που υποβάλλεται). 9.4.3 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (έλεγχος ύπαρξης εντύπων αναγγελίας πρόσληψης ή ανάρτησης συμφωνητικού στο taxisnet που καλύπτει μέρος ή το σύνολο της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021. 9.4.4 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση της ύπαρξης αμοιβής με βάση το υποβληθέν δικαιολογητικό και αποδεκτού ύψους αυτής με βάση τις ώρες απασχόλησης έχοντας ως ενδεικτικό ελάχιστο ποσό αυτό των 3,90 Ευρώ ανά ώρα απασχόλησης). 9.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9.5.1 Έλεγχος Α.Φ.Μ. Αθλητικών Σωματείων, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων. 6.5.2 Έλεγχος κατάθεσης προϋπολογισμού έτους 2021 στην οικεία Περιφέρεια και αντιστοίχιση αυτού με τα υποβληθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 9.5.3 Έλεγχος κατάθεσης Απολογισμού έτους 2020 στην οικεία Περιφέρεια και αντιστοίχιση αυτού με τα υποβληθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 9.5.4 Έλεγχος κατάθεσης εντύπου Ν στο ΤΑΧΙSNET/αριθμός Δήλωσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Απριλίου 2021 Ο Υφυπουργός

Καθορισμός αμοιβής μελών ΑΣΕΑΔ στο πλαίσιο συγκράτησης της δημοσιονομικής δαπάνης

ΣτΕ 267/2021 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Αμοιβή μελών. Το ΑΣΕΑΔ δεν αποτελεί μεν δικαστήριο, κατά την έννοια του Συντάγματος, συνιστά, όμως, όργανο που ασκεί αρμοδιότητες πειθαρχικού και δικαιοδοτικού χαρακτήρα, κατά την έννοια της στενά ερμηνευτέας συνταγματικής διάταξης του άρθρου 89 παρ. 2 και, ως εκ τούτου, επιτρεπτώς μετέχουν σε αυτό εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί. Όταν οι διαφορές που εξετάζονται από το ΑΣΕΑΔ ανήκουν στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου (όπως σε περίπτωση εφαρμογής κανονισμών, που ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και των οποίων αμφισβητείται η νομιμότητα), υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, όμως, όταν οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ επί προσφυγών κατά πράξεων οργάνων αθλητικών ομοσπονδιών, σχετικών με επιβολή σε αθλητές πειθαρχικών ποινών, για παράβαση διατάξεων νόμου, όπως για χρήση απαγορευμένων ουσιών, ενέχουν άσκηση δημόσιας εξουσίας, λόγω του έντονου κρατικού ενδιαφέροντος για την προστασία της υγείας των αθλητών και την ευταξία στον αθλητισμό, τότε αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και ο έλεγχός τους υπάγεται ήδη στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Οι υπ’ αριθ. 2/13380/0022/1.4.2003 και 2/66747/0022/21.10.2011 ΚΥΑ περί καθορισμού αμοιβής μελών του ΑΣΕΑΔ έχουν εκδοθεί νομίμως κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του ν. 2725/1999. Ο κανονιστικός νομοθέτης δεν εκωλύετο να προστρέξει, για τη ρύθμιση του ειδικότερου αυτού ζητήματος του καθορισμού αμοιβής μελών του ΑΣΕΑΔ, και σε άλλες διατάξεις, οι οποίες άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης και δη στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν.3833/2010, με τις οποίες, στο πλαίσιο συγκράτησης της δημοσιονομικής δαπάνης, αναδιαρθρώθηκε το σύστημα των αμοιβών των μελών όλων των συλλογικών διοικητικών οργάνων που αμείβονται από δημόσιους προϋπολογισμούς, όπως είναι και το ΑΣΕΑΔ. Δέχεται την αίτηση. Αναιρεί υπέρ του νόμου την προσβαλλόμενη απόφαση.

Δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα αθλητικής ομοσπονδίας

CE απόφαση της 13.4.2021, 435595 Conseil d’État. Δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα αθλητικής ομοσπονδίας. Διάκριση μεταξύ διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων. Άρνηση χορήγησης εγγράφων αθλητικής ομοσπονδίας, μεταξύ των οποίων τραπεζικές καταστάσεις για συναλλαγές του Προέδρου και του τεχνικού διευθυντή για διάστημα 6 ετών, λογιστικά έγγραφα για αυτές τις συναλλαγές, αιτήσεις αποζημίωση εξόδων του Προέδρου της ομοσπονδίας για έξοδά του την περίοδο αυτή, εκθέσεις της οικονομικής επιτροπής της ομοσπονδίας για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της ομοσπονδία για δάνεια σχετικά με διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο εθνικό κέντρο εκπαίδευσης. Η αθλητική ομοσπονδία που έχει λάβει κρατική αθλητική αναγνώριση για την οργάνωση του αθλήματός της σε όλο το κράτος, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένο με την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας (organisme de droit privé chargé d’une mission de service public). Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με την οποία ακυρώθηκε η άρνηση χορήγησης εγγράφων της επίμαχης αθλητικής ομοσπονδίας, είναι νομικώς εσφαλμένη, καθώς δεν εξετάστηκε με αυτήν εάν υπάρχει επαρκώς άμεσος σύνδεσμος (lien suffisamment direct) μεταξύ των αιτούμενων εγγράφων και της άσκησης δημόσιας υπηρεσίας εκ μέρους της αθλητικής ομοσπονδίας, δεδομένου ότι αυτή είναι επιφορτισμένη και με την άσκηση ιδιωτικών δραστηριοτήτων (exerce aussi des activités privées). Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά απόφασης για χορήγηση δικαιώματος ψήφου

ΑΣΕΑΔ 22/2021 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας για μη χορήγηση σε αθλητικά σωματεία-μέλη της δικαιώματος ψήφου σε Γενική Συνέλευση. Σκάκι. Από τη διάταξη του άρθρου 124 του ν. 2725/1999 συνάγεται ότι το ΑΣΕΑΔ είναι αρμόδιο για την εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων αθλητικών ενώσεων, επαγγελματικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, μόνο εφ' όσον αφορούν την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την εγγραφή ή τη μεταγραφή αθλητών, τη βαθμολογική ή την αγωνιστική θέση των αθλητικών σωματείων ή την εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων. Η προσφυγή δεν στρέφεται κατά απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, κατά την έννοια που αναφέρεται στην αθλητική νομοθεσία. Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ (2/2)

Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2021) Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Άρθρο 9 Αυτοδίκαιη ακύρωση ατομικών αποτελεσμάτων Παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε ατομικά αθλήματα, στο πλαίσιο ελέγχου εντός αγώνα, οδηγεί αυτοδίκαια σε ακύρωση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στον συγκεκριμένο αγώνα και σε όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, περιλαμβανομένης της αφαίρεσης μεταλλίων, βαθμών, βραβείων και προνομίων. Άρθρο 10 Κυρώσεις σε αθλητές ατομικών αθλημάτων 10.1. Ακύρωση αποτελεσμάτων σε αθλητική διοργάνωση κατά την οποία σημειώνεται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ 10.1.1. Παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης ή σχετικά με αθλητική διοργάνωση είναι δυνατόν, κατόπιν απόφασης του εποπτεύοντος φορέα της αθλητικής διοργάνωσης, να οδηγήσει σε ακύρωση όλων των ατομικών αποτελεσμάτων του αθλητή που επιτεύχθηκαν στη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση, μαζί με όλες τις συνέπειες, περιλαμβανομένης της αφαίρεσης όλων των μεταλλίων, των βαθμών, των βραβείων και κάθε προνομίου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 10.1.2. Οι παράγοντες που εξετάζονται για να κριθεί εάν θα υπάρξει ακύρωση άλλων αποτελεσμάτων σε μία αθλητική διοργάνωση, μπορεί να περιλαμβάνουν, ιδίως, τη σοβαρότητα της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εκ μέρους του αθλητή, καθώς και το εάν ο αθλητής ελέγχθηκε και βρέθηκε αρνητικός σε άλλους αγώνες. 10.1.2. Εάν ο αθλητής στοιχειοθετήσει τη μη συνδρομή υπαιτιότητας για την παράβαση, τα ατομικά αποτελέσματά του στους άλλους αγώνες δεν ακυρώνονται, παρά μόνον εάν τα αποτελέσματα αυτά σε άλλους αγώνες πέραν αυτού, στον οποίο διαπράχθηκε η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ, είναι πιθανό να έχουν επηρεαστεί από την παράβαση αυτήν. 10.2. Αποκλεισμός λόγω παρουσίας, χρήσης ή απόπειρας χρήσης ή κατοχής απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου Η περίοδος αποκλεισμού, που επιβάλλεται για την πρώτη παράβαση των άρθρων 2.1., 2.2. ή 2.6. έχει ως εξής, υποκείμενη πάντως σε ενδεχόμενη εξάλειψη, μείωση ή αναστολή της κύρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 10.5., 10.6. ή 10.7.: 10.2.1. Η περίοδος αποκλεισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 10.2.4., διαρκεί για τέσσερα (4) έτη όταν: 10.2.1.1. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δεν ενέχει ουσία ειδικής αναφοράς ή μία μέθοδο ειδικής αναφοράς, εκτός εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δύναται να στοιχειοθετήσει, ότι η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ δεν έγινε με πρόθεση. 10.2.1.2. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ενέχει ουσία ειδικής αναφοράς ή μία μέθοδο ειδικής αναφοράς και ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η παράβαση του κανονισμού αντιντόπινγκ έγινε με πρόθεση. 10.2.2. Εάν δεν ισχύει το άρθρο 10.2.1., με την επιφύλαξη του άρθρου 10.2.4.1., η περίοδος αποκλεισμού διαρκεί για δύο (2) έτη. 10.2.3. Όπως χρησιμοποιείται στο άρθρο 10.2., ο χαρακτηρισμός «με πρόθεση» προσδιορίζει την συμπεριφορά των αθλητών ή άλλων προσώπων που υιοθετούν συμπεριφορά, για την οποία γνώριζαν ότι αποτελούσε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή γνώριζαν ότι υπήρχε σημαντικός κίνδυνος ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά ενδεχομένως να αποτελούσε ή να οδηγούσε σε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και προδήλως αγνόησαν τον ως άνω κίνδυνο. Η παράβαση κανονισμού αντιντόπινγκ, που προκύπτει από αντικανονικό αναλυτικό εύρημα για ουσία, η οποία απαγορεύεται μόνο εντός αγώνα τεκμαίρεται μαχητά ότι τελέσθηκε «με πρόθεση», εάν πρόκειται για ουσία ειδικής αναφοράς και ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η απαγορευμένη ουσία χρησιμοποιήθηκε εκτός αγώνα. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που προκύπτει από αντικανονικό αναλυτικό εύρημα για ουσία η οποία απαγορεύεται μόνο εντός αγώνα, δεν θεωρείται ότι τελέσθηκε «με πρόθεση» εάν δεν πρόκειται για ουσία ειδικής αναφοράς και ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η απαγορευμένη ουσία χρησιμοποιήθηκε εκτός αγώνα σε πλαίσιο άσχετο με την αθλητική του απόδοση. 10.2.4. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης του άρθρου 10, όπου η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ αφορά σε μία ουσία κατάχρησης: 10.2.4.1. Εάν ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι οποιαδήποτε πρόσληψη ή χρήση πραγματοποιήθηκε εκτός αγώνα και δεν σχετίζεται με την αθλητική απόδοση, τότε η περίοδος αποκλεισμού είναι τρεις (3) μήνες. Επιπροσθέτως, η περίοδος αποκλεισμού, που υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν, δύναται να μειωθεί σε έναν (1) μήνα, εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο ολοκληρώσει ικανοποιητικά ένα πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες κατάχρησης εγκεκριμένο από τον Eθνικό Oργανισμό Aντιντόπινγκ. Η περίοδος αποκλεισμού που ορίζεται στο παρόν άρθρο δεν υπόκειται σε καμία μείωση βάσει οποιασδήποτε διάταξης του άρθρου 10.6. 10.2.4.2. Εάν η πρόσληψη, η χρήση ή η κατοχή πραγματοποιήθηκε εντός αγώνα και ο αθλητής δύναται να αποδείξει ότι το πλαίσιο της πρόσληψης, της χρήσης ή της κατοχής δεν σχετιζόταν με την αθλητική απόδοση, τότε η πρόσληψη, η χρήση ή η κατοχή δεν θεωρείται «με πρόθεση» για τους σκοπούς του άρθρου 10.2.1. και δεν παρέχει βάση για ένα εύρημα επιβαρυντικών περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 10.4. 10.3. Αποκλεισμός λόγω άλλων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ Η περίοδος αποκλεισμού για παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, εκτός από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 10.2. είναι η ακόλουθη, εκτός εάν ισχύουν τα άρθρα 10.6. ή 10.7.: 10.3.1. Για παραβάσεις του άρθρου 2.3. ή 2.5., η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη εκτός εάν: (i) στην περίπτωση αποτυχίας υποβολής σε δειγματοληψία, ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ δεν ήταν με πρόθεση, οπότε η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται σε δύο (2) έτη, (ii) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ειδικές περιστάσεις που δικαιολογούν μείωση της περιόδου αποκλεισμού, οπότε η περίοδος αυτή κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερα (4) έτη ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου ή (iii) στην περίπτωση που εμπλέκεται προστατευόμενο πρόσωπο ή αθλούμενος, τότε η επιβαλλόμενη συνέπεια είναι, κατ’ ελάχιστον, επίπληξη χωρίς περίοδο αποκλεισμού και, κατά μέγιστο, δύο (2) έτη αποκλεισμού, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του προστατευόμενου προσώπου ή του αθλουμένου. 10.3.2. Για παραβάσεις του άρθρου 2.4., η περίοδος αποκλεισμού είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα μείωσης σε κατ’ ελάχιστον ένα (1) έτος, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή. Η ευελιξία μεταξύ δύο (2) ετών και ενός (1) έτους αποκλεισμού σε αυτό το άρθρο δεν εφαρμόζεται σε αθλητές με επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά αλλαγής πληροφοριών εντοπισμού την τελευταία στιγμή ή άλλη συμπεριφορά που εγείρει σοβαρή υποψία ότι ο αθλητής προσπαθεί να αποφύγει να είναι διαθέσιμος σε έλεγχο. 10.3.3. Για παραβάσεις του άρθρου 2.7. ή του άρθρου 2.8., η περίοδος αποκλεισμού κυμαίνεται από τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη έως ισόβιο αποκλεισμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Παράβαση του άρθρου 2.7. ή του άρθρου 2.8., που αφορά σε προστατευόμενο πρόσωπο, θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση και, εάν διαπράττεται από προσωπικό υποστήριξης αθλητή για παραβάσεις εκτός από τις ουσίες ειδικής αναφοράς, έχει ως αποτέλεσμα τον ισόβιο αποκλεισμό για το προσωπικό υποστήριξης αθλητή. Επιπλέον, σημαντικές παραβάσεις του άρθρου 2.7. ή 2.8. που ενδέχεται επίσης να παραβιάζουν μη αθλητικούς νόμους και κανονισμούς, πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες διοικητικές, επαγγελματικές ή δικαστικές αρχές. 10.3.4. Για παραβάσεις του άρθρου 2.9., η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού κυμαίνεται από τουλάχιστον δύο (2) έτη έως ισόβιο αποκλεισμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. 10.3.5. Για παραβάσεις του άρθρου 2.10., η περίοδος αποκλεισμού είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα μείωσης σε ένα (1) έτος, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου και τις άλλες περιστάσεις της υπόθεσης. 10.3.6. Για παραβάσεις του άρθρου 2.11., η περίοδος αποκλεισμού κυμαίνεται από τουλάχιστον δύο (2) έτη έως τον ισόβιο αποκλεισμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο. 10.4. Επιβαρυντικές περιστάσεις που ενδέχεται να αυξήσουν την περίοδο αποκλεισμού Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ διαπιστώσει σε μεμονωμένη υπόθεση που αφορά σε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, εκτός από παραβάσεις των άρθρων 2.7. (διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης), 2.8. (χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης), 2.9. (συνέργεια ή απόπειρα συνέργειας) ή 2.11. (ενέργειες αθλητή ή άλλου προσώπου προς αποθάρρυνση ή επιβολή αντιποίνων κατά της αναφοράς), ότι υφίστανται επιβαρυντικές περιστάσεις που δικαιολογούν την επιβολή περιόδου αποκλεισμού μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη κύρωση, τότε η περίοδος αποκλεισμού, που κατά τα άλλα είναι επιβλητέα, αυξάνεται έως δύο (2) έτη, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τη φύση των επιβαρυντικών περιστάσεων, εκτός εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι δεν διέπραξε εν γνώσει του την παράβαση του Κανονισμού Αντιντόπινγκ. 10.5. Εξάλειψη της περιόδου αποκλεισμού όταν δεν υπάρχει υπαιτιότητα Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδείξει σε συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν φέρει υπαιτιότητα, τότε η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού εξαλείφεται. 10.6. Μείωση της περιόδου αποκλεισμού με βάση μη σοβαρή υπαιτιότητα 10.6.1. Μείωση των κυρώσεων σε συγκεκριμένες περιστάσεις για παραβάσεις των άρθρων 2.1., 2.2. ή 2.6. Όλες οι μειώσεις του άρθρου 10.6.1. αλληλοαποκλείονται και δεν αθροίζονται. 10.6.1.1. Ουσίες ειδικής αναφοράς ή μέθοδοι ειδικής αναφοράς. Όταν η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ αφορά σε ουσία ειδικής αναφοράς, εκτός από ουσία κατάχρησης, ή σε μέθοδο ειδικής αναφοράς, και ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο μπορεί να αποδείξει μη σοβαρή υπαιτιότητα, τότε η επιβαλλόμενη συνέπεια κυμαίνεται από επίπληξη χωρίς περίοδο αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο, μέχρι δύο (2) έτη αποκλεισμού, κατά μέγιστο, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου. 10.6.1.2. Μολυσμένα προϊόντα. Σε περιπτώσεις όπου ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχει σοβαρή υπαιτιότητα και ότι η ανιχνευθείσα απαγορευμένη ουσία, εκτός από ουσία κατάχρησης, προήλθε από μολυσμένο προϊόν, τότε η επιβαλλόμενη συνέπεια κυμαίνεται από επίπληξη χωρίς περίοδο αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο, μέχρι δύο (2) έτη αποκλεισμού, κατά μέγιστο, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου. 10.6.1.3. Προστατευόμενα πρόσωπα ή αθλούμενοι. Όταν η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που δεν αφορά σε ουσία κατάχρησης διαπράττεται από προστατευόμενο πρόσωπο ή από αθλούμενο και μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει σοβαρή υπαιτιότητα, τότε η επιβαλλόμενη συνέπεια κυμαίνεται, από επίπληξη χωρίς περίοδο αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο, μέχρι δύο (2) έτη αποκλεισμού, κατά μέγιστο, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του προστατευόμενου προσώπου ή του αθλουμένου. 10.6.2. Εφαρμογή μη σοβαρής υπαιτιότητας πέραν της εφαρμογής του άρθρου 10.6.1. Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδείξει σε συγκεκριμένη περίπτωση, όπου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 10.6.1. ότι δεν φέρει σοβαρή υπαιτιότητα, τότε, υπό την επιφύλαξη περαιτέρω μείωσης ή εξάλειψης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.7., η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού, μπορεί να μειωθεί, με βάση τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου, έως το μισό της περιόδου αποκλεισμού που διαφορετικά θα επιβαλλόταν. Εάν η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού είναι ισόβια, η μειωμένη περίοδος σύμφωνα με το παρόν δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8) ετών. 10.7. Εξάλειψη, μείωση ή αναστολή της περιόδου αποκλεισμού ή άλλες συνέπειες για λόγους άλλους εκτός υπαιτιότητας 10.7.1. Ουσιώδης συνδρομή στην ανακάλυψη ή την απόδειξη παραβάσεων του Κώδικα. 10.7.1.1. Ο Eθνικός Oργανισμός Aντιντόπινγκ δύναται, πριν από μία απόφαση επί έφεσης. σύμφωνα με το άρθρο 13 ή τη λήξη της προθεσμίας άσκησης έφεσης, να αναστείλει ένα μέρος των συνεπειών, εκτός από την ακύρωση και την υποχρεωτική δημοσιοποίηση, που επιβλήθηκαν σε συγκεκριμένη περίπτωση, αν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο παρείχε ουσιώδη συνδρομή σε έναν οργανισμό αντιντόπινγκ, την εισαγγελική αρχή ή τον επαγγελματικό πειθαρχικό φορέα, που έχει ως αποτέλεσμα: (i) ο οργανισμός αντιντόπινγκ να αποκαλύψει ή να φέρει στο φως μια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που διαπράττεται από άλλο πρόσωπο ή (ii) ένα ποινικό ή πειθαρχικό όργανο να αποκαλύψει ή να φέρει στο φως ποινικό αδίκημα ή παράβαση επαγγελματικών κανονισμών που διαπράττεται από άλλο πρόσωπο και οι πληροφορίες που παρέχονται από το πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη συνδρομή διατίθενται στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή σε άλλο οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη διαχείρισης αποτελεσμάτων ή (iii) ο WADA να εκκινήσει διαδικασία εναντίον ενός υπογράφοντα, διαπιστευμένου από τον WADA εργαστηρίου ή μονάδας διαχείρισης διαβατηρίου αθλητή, όπως ορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, για μη συμμόρφωση προς τον Κώδικα, προς διεθνές πρότυπο ή τεχνικό έγγραφο ή (iv) με την έγκριση του WADA, ένα ποινικό ή πειθαρχικό όργανο να αποκαλύψει και να φέρει στο φως ποινικό αδίκημα ή παράβαση επαγγελματικών ή αθλητικών κανονισμών που προκύπτουν από παράβαση της αθλητικής ακεραιότητας εκτός ντόπινγκ. Μετά από απόφαση επί έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, ή μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης έφεσης, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί μόνο να αναστείλει ένα μέρος των κατά τα άλλα εφαρμοστέων συνεπειών με την έγκριση του WADA και της αρμόδιας διεθνούς ομοσπονδίας. Ο βαθμός στον οποίο μπορεί να ανασταλεί η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού βασίζεται στη σοβαρότητα της παράβασης του κανόνα αντιντόπινγκ που διαπράχθηκε από αθλητή ή άλλο πρόσωπο και τη σημασία της ουσιώδους συνδρομής που παρέχεται στην προσπάθεια για εξάλειψη του ντόπινγκ στον αθλητισμό, της μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα και/ή των παραβάσεων της αθλητικής ακεραιότητας. Η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού δεν μπορεί να ανασταλεί άνω των τριών τετάρτων (3/4) της. Εάν η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού είναι ισόβια, η περίοδος μη αναστολής βάσει του παρόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτώ (8) έτη. Για τους σκοπούς της παρούσας, η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού δεν περιλαμβάνει καμία περίοδο αποκλεισμού, που θα μπορούσε να προστεθεί σύμφωνα με το άρθρο 10.9.3.2. Εάν αυτό ζητηθεί από αθλητή ή άλλο πρόσωπο που επιδιώκει να παράσχει ουσιώδη συνδρομή, ο Eθνικός Oργανισμός Aντιντόπινγκ του επιτρέπει να παράσχει τις πληροφορίες που θα υπόκεινται σε συμφωνία υπό επιφύλαξη. Εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δεν συνεχίσει να συνεργάζεται και να παράσχει την πλήρη και αξιόπιστη ουσιώδη συνδρομή στην οποία βασίστηκε μια αναστολή των συνεπειών, ο Eθνικός Oργανισμός Aντιντόπινγκ επαναφέρει τις αρχικές συνέπειες. Η απόφαση του Eθνικού Oργανισμού Aντιντόπινγκ περί επαναφοράς ή μη των ανασταλεισών συνεπειών, μπορεί να προσβληθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να ασκήσει έφεση σύμφωνα με το άρθρο 13. 10.7.1.2. Προκειμένου να ενθαρρύνει περαιτέρω τους αθλητές και άλλα πρόσωπα να παράσχουν ουσιώδη συν- δρομή σε οργανισμούς αντιντόπινγκ, κατόπιν αιτήματος του Eθνικού Oργανισμού Aντιντόπινγκ ή κατόπιν αιτήματος του αθλητή ή άλλου προσώπου που έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή άλλη παράβαση του Κώδικα, ο WADA μπορεί να συμφωνήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου μετά από απόφαση επί εφέσεως βάσει του άρθρου 13, σε αυτό που θεωρεί κατάλληλη αναστολή της κατά τα άλλα εφαρμοστέας περιόδου αποκλεισμού και των άλλων συνεπειών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο WADA μπορεί να συμφωνήσει σε αναστολή της περιόδου αποκλεισμού και των άλλων συνεπειών λόγω ουσιώδους συνδρομής, μεγαλύτερη από αυτή που κατά τα άλλα προβλέπεται στο παρόν, ή ακόμη και σε μη επιβολή περιόδου αποκλεισμού, καμία υποχρεωτική δημοσιοποίηση και/ή καμία επιστροφή χρηματικού επάθλου ή πληρωμής προστίμων ή εξόδων. Η έγκριση του WADA υπόκειται στην επαναφορά των συνεπειών, όπως κατά τα άλλα ορίζεται στο παρόν. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13, οι αποφάσεις του WADA στο πλαίσιο αυτού του άρθρου 10.7.1.2. δεν υπόκεινται σε έφεση. 10.7.1.3. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αναστείλει οποιοδήποτε μέρος μιας άλλως εφαρμοστέας κύρωσης λόγω ουσιώδους συνδρομής, τότε κοινοποιείται αιτιολογημένη απόφαση στους άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ, που έχουν δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3., όπως προβλέπεται στο άρθρο 14. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο WADA κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του αντιντόπινγκ, δύναται να εξουσιοδοτήσει τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ να συνάψει κατάλληλες συμφωνίες εμπιστευτικότητας που περιορίζουν ή καθυστερούν την αποκάλυψη της συμφωνίας ουσιώδους συνδρομής ή της φύσης της παροχής ουσιώδους συνδρομής. 10.7.2. Ομολογία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εν απουσία άλλων αποδεικτικών στοιχείων. Όταν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο ομολογεί την παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ πριν λάβει γνωστοποίηση για υποβολή σε δειγματοληψία, που θα μπορούσε να αποδείξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή, σε περίπτωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ διαφορετικής εκείνης του άρθρου 2.1., πριν τη λήψη πρώτης γνωστοποίησης για την ομολογημένη παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 7 και όπου αυτή η ομολογία είναι το μόνο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο της παράβασης κατά τον χρόνο της ομολογίας, τότε η περίοδος αποκλεισμού δύναται να μειωθεί, αλλά όχι περισσότερο από το ήμισυ της κατά τα άλλα επιβλητέας περιόδου αποκλεισμού. 10.7.3. Συνδρομή πολλαπλών λόγων για τη μείωση κύρωσης. Όταν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο στοιχειοθετεί δικαίωμα μείωσης της κύρωσης σύμφωνα με περισσότερες από μία διατάξεις των άρθρων 10.5., 10.6. ή 10.7., πριν από την επιβολή οποιασδήποτε μείωσης ή αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 10.7., η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 10.2., 10.3., 10.5. και 10.6. Εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο στοιχειοθετήσει δικαίωμα μείωσης ή αναστολής της περιόδου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 10.7., τότε η περίοδος αποκλεισμού δύναται να μειωθεί ή να ανασταλεί, αλλά όχι σε λιγότερο από το ένα τέταρτο της κατά τα άλλα επιβλητέας περιόδου αποκλεισμού. 10.8. Συμφωνίες διαχείρισης αποτελεσμάτων 10.8.1. Μείωση κατά ένα έτος για ορισμένες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ με βάση έγκαιρη ομολογία και αποδοχή της κύρωσης. Όταν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο, αφού γνωστοποιηθεί σε αυτόν από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ πιθανή παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που επισύρει επιβολή περιόδου αποκλεισμού τεσσάρων (4) ή περισσότερων ετών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε περιόδου αποκλεισμού, που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10.4., ομολογεί την παράβαση και αποδέχεται την επιβολή της περιόδου αποκλεισμού το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά την παραλαβή της σχετικής γνωστοποίησης, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δύναται να λάβει μείωση ενός έτους στην περίοδο αποκλεισμού, που επιβάλλει ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ. Σε περίπτωση που ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο λαμβάνει τη μείωση ενός έτους στην επιβληθείσα περίοδο αποκλεισμού, σύμφωνα με το παρόν, δεν επιτρέπεται περαιτέρω μείωση στην επιβληθείσα περίοδο αποκλεισμού βάσει οποιουδήποτε άλλου άρθρου. 10.8.2. Συμφωνία επίλυσης υπόθεσης Όταν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο ομολογεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, αφού αντιμετωπίσει κατηγορία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και συμφωνεί για επιβολή συνεπειών αποδεκτών από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και τον WADA, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τότε: (α) ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο μπορεί να λάβει μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει εκτίμησης από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και τον WADA, σύμφωνα με τα άρθρα 10.1. έως 10.7. ως προς τη βεβαιούμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, τη σοβαρότητα της παράβασης, τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή άλλου προσώπου και το πόσο άμεσα ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο παραδέχτηκε την παράβαση και (β) η περίοδος αποκλεισμού δύναται να εκκινήσει ήδη από την ημερομηνία δειγματοληψίας ή την ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε τελευταία παράβαση άλλου κανόνα αντιντόπινγκ. Στην περίπτωση, ωστόσο, που εφαρμόζεται το παρόν, ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο εκτίει τουλάχιστον το ήμισυ της συμφωνημένης περιόδου αποκλεισμού αρχομένης από την ημερομηνία που ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδέχτηκε την επιβολή κύρωσης ή την προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), η οποία στη συνέχεια τηρήθηκε από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη. Η απόφαση του WADA και του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να συνάψουν ή να μην συνάψουν συμφωνία επίλυσης υπόθεσης, καθώς και το ποσοστό της μείωσης και η ημερομηνία έναρξης της περιόδου αποκλεισμού, δεν αποτελούν ζητήματα καθορισμού ή επανεξέτασης από επιτροπή ακροάσεων και δεν υπόκεινται σε έφεση σύμφωνα με το άρθρο 13. Εάν το ζητήσει αθλητής ή άλλο πρόσωπο που επιδιώκει να συνάψει συμφωνία επίλυσης υπόθεσης βάσει του παρόντος, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ επιτρέπει στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο να συζητήσει μαζί του την ομολογία της παράβασης του κανόνα αντιντόπινγκ, η οποία θα υπόκειται σε συμφωνία υπό επιφύλαξη. 10.9. Πολλαπλές παραβάσεις 10.9.1. Δεύτερη ή τρίτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εκ μέρους ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, η περίοδος αποκλεισμού είναι το μεγαλύτερο από τα παρακάτω διαστήματα: (α) περίοδος αποκλεισμού έξι μηνών ή (β) περίοδος αποκλεισμού μεταξύ: (i) του αθροίσματος της περιόδου αποκλεισμού, που επιβλήθηκε για την πρώτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και της περιόδου αποκλεισμού, που άλλως επιβάλλεται για τη δεύτερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως θα αντιμετωπιζόταν αν επρόκειτο για πρώτη παράβαση και (ii) του διπλάσιου της περιόδου αποκλεισμού, που άλλως επιβάλλεται για τη δεύτερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως θα αντιμετωπιζόταν αν επρόκειτο για πρώτη παράβαση. Η περίοδος αποκλεισμού εντός αυτού του εύρους καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των περιστάσεων και του βαθμού υπαιτιότητας του αθλητή ή άλλου προσώπου σε σχέση με τη δεύτερη παράβαση. 10.9.1.2. Η τρίτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ έχει ως αποτέλεσμα ισόβιο αποκλεισμό, εκτός εάν η τρίτη παράβαση πληροί τις προϋποθέσεις για εξάλειψη ή μείωση της περιόδου αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 10.5 ή 10.6 ή αφορά σε παράβαση του άρθρου 2.4. Στις περιπτώσεις αυτές, η περίοδος αποκλεισμού είναι από οκτώ (8) έτη έως ισόβιο αποκλεισμό. 10.9.1.3. Η περίοδος αποκλεισμού, που ορίζεται στα άρθρα 10.9.1.1. και 10.9.1.2. δύναται στη συνέχεια να μειωθεί περαιτέρω με την εφαρμογή του άρθρου 10.7. 10.9.2. Παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για την οποία ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο έχει αποδείξει ότι δεν βαρύνεται με υπαιτιότητα δεν θεωρείται παράβαση για τους σκοπούς του παρόντος. Επιπλέον, μια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που υπόκειται σε κύρωση βάσει του άρθρου 10.2.4.1. δεν θεωρείται παράβαση για τους σκοπούς του άρθρου 10.9. 10.9.3. Πρόσθετοι κανόνες για ορισμένες ενδεχόμενες πολλαπλές παραβάσεις. 10.9.3.1. Για τους σκοπούς επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10.9., με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10.9.3.2. και 10.9.3.3., παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ θεωρείται δεύτερη παράβαση μόνο εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί να αποδείξει ότι ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο διέπραξε επιπλέον παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, αφού πρώτα ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο έλαβε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7, ή αφού ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έκανε εύλογες προσπάθειες να γνωστοποιήσει την πρώτη παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν μπορεί να αποδείξει το ως άνω, οι παραβάσεις θεωρούνται από κοινού ως πρώτη παράβαση και η επιβλητέα κύρωση βασίζεται στην παράβαση που συνεπάγεται την αυστηρότερη κύρωση, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής επιβαρυντικών περιστάσεων. Τα αποτελέσματα σε όλους τους αγώνες που ανατρέχουν στην παλαιότερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ακυρώνονται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.10. 10.9.3.2. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποδείξει ότι ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο διέπραξε μια επιπλέον παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ πριν από την γνωστοποίηση και ότι η πρόσθετη παράβαση συνέβη δώδεκα (12) μήνες ή περισσότερο πριν ή μετά την παράβαση που γνωστοποιήθηκε πρώτη, η περίοδος αποκλεισμού για την πρόσθετη παράβαση υπολογίζεται ως εάν η πρόσθετη παράβαση ήταν μια αυτοτελής πρώτη παράβαση και αυτή η περίοδος αποκλεισμού εκτίεται διαδοχικά με την περίοδο αποκλεισμού, που επιβλήθηκε για την παράβαση που είχε προηγουμένως γνωστοποιηθεί. Σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος άρθρου 10.9.3.2., οι παραβάσεις που λαμβάνονται από κοινού αποτελούν ενιαία παράβαση για τους σκοπούς του άρθρου 10.9.1. 10.9.3.3. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποδείξει ότι ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο διέπραξε παράβαση του άρθρου 2.5. σε σχέση με τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ για υποκείμενη βεβαιωμένη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η παράβαση του άρθρου 2.5. αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής πρώτη παράβαση και η περίοδος αποκλεισμού για τέτοια παράβαση εκτίεται διαδοχικά προς την περίοδο αποκλεισμού, που έχει επιβληθεί για την υποκείμενη παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος άρθρου 10.9.3.3., οι παραβάσεις αποτελούν από κοινού ενιαία παραβίαση για τους σκοπούς του άρθρου 10.9.1. 10.9.3.4. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποδείξει ότι κάποιος αθλητής ή άλλο πρόσωπο έχει διαπράξει δεύτερη ή τρίτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια περιόδου αποκλεισμού, οι περίοδοι αποκλεισμού για τις πολλαπλές παραβάσεις διανύονται διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα. 10.9.4. Πολλαπλές παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια δεκαετούς περιόδου. Για τους σκοπούς του άρθρου 10.9., περισσότερες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της ίδιας δεκαετούς περιόδου, προκειμένου να θεωρούνται πολλαπλές παραβάσεις. 10.10. Ακύρωση αποτελεσμάτων σε αγώνες μετά τη δειγματοληψία ή τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ Επιπροσθέτως, προς την αυτόματη ακύρωση των αποτελεσμάτων στον αγώνα, στον οποίο εντοπίστηκε το θετικό δείγμα σύμφωνα με το άρθρο 9, όλα τα άλλα αγωνιστικά αποτελέσματα του αθλητή που σημειώθηκαν από την ημερομηνία συλλογής του θετικού δείγματος, είτε εντός αγώνα είτε εκτός αγώνα, ή άλλης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ που διαπράχθηκε, ως την έναρξη οποιασδήποτε περιόδου προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) ή αποκλεισμού ακυρώνονται, εκτός εάν υπαγορεύεται διαφορετικά από τις αρχές της δικαιοσύνης, ενώ επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες συνέπειες, όπως η απώλεια μεταλλίων, βαθμών και βραβείων. 10.11. Απολεσθέν χρηματικό έπαθλο Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ανακτήσει χρηματικό έπαθλο, ως αποτέλεσμα παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διατεθεί και να αναδιανεμηθεί στους αθλητές, που θα είχαν το δικαίωμα σε αυτό εάν ο αθλητής που παραβίασε τον ανωτέρω κανόνα δεν είχε αγωνιστεί. 10.12. Οικονομικές συνέπειες 10.12.1. Όταν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο παραβιάζει κανόνα αντιντόπινγκ, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας, να επιλέξει (α) να ανακτήσει από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο τις δαπάνες που σχετίζονται με την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ανεξάρτητα από την περίοδο αποκλεισμού που επιβλήθηκε ή/και (β) να επιβάλει πρόστιμο στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο ποσού έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μόνο σε περιπτώσεις όπου έχει επιβληθεί ήδη η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού. 10.12.2. Η επιβολή οικονομικής κύρωσης ή η ανάκτηση των δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ δεν θεωρείται βάση για τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού ή άλλης κύρωσης που διαφορετικά θα επιβαλλόταν βάσει του παρόντος. 10.13 Έναρξη περιόδου αποκλεισμού Σε περίπτωση που ένας αθλητής εκτίει ήδη περίοδο αποκλεισμού για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η νέα περίοδος αποκλεισμού ξεκινά την πρώτη ημέρα μετά την έκτιση της τρέχουσας περιόδου αποκλεισμού. Διαφορετικά, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται παρακάτω, η περίοδος αποκλεισμού ξεκινά από την ημερομηνία της δημοσίευσης της οριστικής απόφασης αποκλεισμού ή σε περίπτωση αναβολής της ακροαματικής διαδικασίας ή ελλείψει αυτής, από την ημερομηνία αποδοχής της ποινής του αποκλεισμού ή άλλως επιβολής της με οποιονδήποτε τρόπο. 10.13.1. Καθυστερήσεις μη οφειλόμενες στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης της ακροαματικής διαδικασίας ή άλλων φάσεων του ελέγχου ντόπινγκ, για την οποία δεν ευθύνονται ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου αποκλεισμού προγενέστερη ημερομηνία, που θα εκκινεί από την ημερομηνία της δειγματοληψίας ή την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελευταία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Όλα τα αγωνιστικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου του αποκλεισμού ακυρώνονται αναδρομικά. 10.13.2. Προσμέτρηση εκτιθείσας προσωρινής αναστολής ή περιόδου αποκλεισμού. 10.13.2.1. Εάν η επιβληθείσα προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) τηρείται από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο, τότε ο εκτιθείς χρόνος αυτής προσμετράται στην περίοδο αποκλεισμού, που δύναται τελικά να επιβληθεί. Εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο δεν τηρεί την προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), τότε ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δεν λαμβάνει κανένα ευεργέτημα για οποιαδήποτε περίοδο εκτιθείσας προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού). Εάν μία περίοδος αποκλεισμού εκτίεται βάσει απόφασης, που στη συνέχεια προσβάλλεται, τότε ο εκτιθείς χρόνος αυτής προσμετράται στην περίοδο αποκλεισμού, που ενδεχομένως επιβάλλεται τελικά. 10.13.2.2. Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο οικειοθελώς και εγγράφως αποδεχθεί την προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και στη συνέχεια τηρεί την προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), τότε ο εκτιθείς χρόνος αυτής προσμετράται στην περίοδο αποκλεισμού, που ενδεχομένως επιβάλλεται τελικά. Αντίγραφο της οικειοθελούς αποδοχής από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) παρέχεται άμεσα σε κάθε μέρος που δικαιούται να λάβει γνωστοποίηση για βεβαιωμένη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 14.1. 10.13.2.3. Δεν υπολογίζεται για τον αποκλεισμό οποιαδήποτε χρονική περίοδος πριν την ημερομηνία ισχύος του προσωρινού αποκλεισμού ή του οικειοθελούς προσωρινού αποκλεισμού, ανεξαρτήτως εάν ο αθλητής επέλεξε να μην αγωνιστεί ή τέθηκε σε αναστολή από την ομάδα του. 10.13.2.4. Σε ομαδικά αθλήματα, όπου επιβάλλεται περίοδος αποκλεισμού σε ολόκληρη την ομάδα, και εφόσον δεν αντίκειται στις αρχές της δικαιοσύνης, η περίοδος αποκλεισμού ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης, που προβλέπει την επιβολή αποκλεισμού ή, στην περίπτωση που υπήρξε παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία, από την ημερομηνία που ο αποκλεισμός έγινε δεκτός ή επιβλήθηκε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε περίοδος προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) της ομάδας, είτε επιβληθεί είτε γίνει οικειοθελώς αποδεκτή, υπολογίζεται έναντι της συνολικής περιόδου αποκλεισμού προς έκτιση. 10.14. Καθεστώς κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) 10.14.1. Απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού ή της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού). Κανένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο, που έχει τεθεί σε αποκλεισμό, δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού), να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σε αγώνα ή δραστηριότητα (εκτός των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης αντιντόπινγκ ή αποκατάστασης), που έχει εγκριθεί ή διοργανώνεται από οποιοδήποτε υπογράφον μέρος, οργανισμό-μέλος υπογράφοντα, ή από σύλλογο ή άλλον οργανισμό-μέλος ενός οργανισμού-μέλους ενός υπογράφοντα, ή σε αγώνες που έχουν εγκριθεί ή διοργανώνονται από οποιονδήποτε επαγγελματικό σύνδεσμο ή οποιονδήποτε οργανισμό διοργανώσεων διεθνούς ή εθνικού επιπέδου ή σε οποιαδήποτε άλλη κορυφαία ή εθνικού επιπέδου αθλητική δραστηριότητα χρηματοδοτούμενη από κυβερνητικό φορέα. Αθλητής ή άλλο πρόσωπο, που υπόκειται σε περίοδο αποκλεισμού μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών, δύναται, μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) ετών της περιόδου αποκλεισμού, να συμμετέχει ως αθλητής σε τοπικές αθλητικές διοργανώσεις, για τις οποίες δεν υφίσταται κύρωση, ή οι οποίες δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός υπογράφοντος μέρους του Κώδικα ή μέλους αυτού, αλλά μόνο εφόσον η τοπική αθλητική διοργάνωση δεν είναι τέτοιου επιπέδου που θα μπορούσε να προκρίνει τον συγκεκριμένο αθλητή ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα για να αγωνιστεί ή να συγκεντρώσει βαθμούς για ένα εθνικό πρωτάθλημα ή μια διεθνή αθλητική διοργάνωση και εφόσον ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο δεν εργάζεται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα με προστατευόμενα πρόσωπα. Αθλητής ή άλλο πρόσωπο που υπόκειται σε περίοδο αποκλεισμού, παραμένει υποκείμενο σε ελέγχους και σε οποιαδήποτε απαίτηση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να παρέχει πληροφορίες εντοπισμού. 10.14.2. Επιστροφή στις προπονήσεις. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10.14.1., ο αθλητής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στις προπονήσεις με μία ομάδα ή να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις μίας ομάδας ή άλλου οργανισμού μέλους του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ ή άλλου οργανισμού μέλους ενός υπογράφοντος μέρους, κατά τη διάρκεια της πιο σύντομης εκ των δύο περιόδων: (1) των τελευταίων δύο μηνών της περιόδου αποκλεισμού του αθλητή, ή (2) του τελευταίου τετάρτου της περιόδου αποκλεισμού που του επιβλήθηκε. 10.14.3. Παράβαση της απαγόρευσης συμμετοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού ή της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού). Αν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο, που έχει αποκλειστεί, παραβιάσει την απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού του, που περιγράφεται στο άρθρο 10.14.1, τα αποτελέσματα της συμμετοχής αυτής ακυρώνονται και προστίθεται νέα περίοδος αποκλεισμού στο τέλος της αρχικής περιόδου αποκλεισμού, που ισούται με τη διάρκεια της αρχικής περιόδου αποκλεισμού. Η νέα περίοδος αποκλεισμού δύναται να προσαρμοστεί ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή άλλου προσώπου και τις άλλες περιστάσεις της υπόθεσης. Ο προσδιορισμός εάν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο έχει παραβιάσει την απαγόρευση συμμετοχής και εάν μία προσαρμογή κρίνεται σκόπιμη, γίνεται από τον οργανισμό αντιντόπινγκ, του οποίου η διαχείριση αποτελεσμάτων οδήγησε στην επιβολή της αρχικής περιόδου αποκλεισμού. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έφεση δυνάμει του άρθρου 13. Στην περίπτωση αθλητή ή άλλου προσώπου που παραβιάζει την απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού), όπως περιγράφεται στο άρθρο 10.14.1., δεν προσμετράται οποιαδήποτε περίοδο προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) που έχει ήδη εκτιθεί και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης συμμετοχής ακυρώνονται. Στην περίπτωση που πρόσωπο υποστήριξης αθλητή ή άλλο πρόσωπο παρέχει συνδρομή στην παραβίαση απαγόρευσης συμμετοχής κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού), ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ επιβάλλει κυρώσεις για παράβαση του άρθρου 2.9. 10.14.4. Παρακράτηση οικονομικής ενίσχυσης κατά τη διάρκεια αποκλεισμού. Επιπλέον, για κάθε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που δεν συνεπάγεται μειωμένη κύρωση, όπως περιγράφεται στα άρθρα 10.5. ή 10.6., μέρος ή το σύνολο της οικονομικής ενίσχυσης ή άλλων οικονομικών προνομίων σχετικών με τον αθλητισμό, που έχουν παρασχεθεί στο συγκεκριμένο πρόσωπο, αναζητούνται από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τις εθνικές ομοσπονδίες. 10.15 Aυτόματη δημοσιοποίηση της κύρωσης Η υποχρεωτική δημοσιοποίηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε κύρωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.3. Άρθρο 11 Συνέπειες σε ομάδες 11.1. Έλεγχος ομαδικών αθλημάτων Όταν σε περισσότερα από ένα μέλη μίας αθλητικής ομάδας σε ένα ομαδικό άθλημα έχει γνωστοποιηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 7, στο πλαίσιο αθλητικής διοργάνωσης, ο εποπτεύων φορέας της αθλητικής διοργάνωσης διεξάγει στοχευμένους ελέγχους στην ομάδα κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης. 11.2. Συνέπειες για τα ομαδικά αθλήματα Αν περισσότερα από δύο (2) μέλη μίας αθλητικής ομάδας σε ένα ομαδικό άθλημα διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης, ο εποπτεύων φορέας της συγκεκριμένης αθλητικής διοργάνωσης επιβάλλει την κατάλληλη κύρωση στην ομάδα (π.χ. αφαίρεση βαθμών, ακύρωση από αγώνα ή αθλητική διοργάνωση, ή άλλη κύρωση), επιπλέον των τυχόν συνεπειών που επιβάλλονται στους επιμέρους αθλητές που έχουν διαπράξει την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. 11.3. Ο εποπτεύων φορέας της αθλητικής διοργάνωσης δύναται να επιβάλει αυστηρότερες συνέπειες στην περίπτωση ομαδικών αθλημάτων Ο εποπτεύων φορέας μίας αθλητικής διοργάνωσης δύναται να επιλέξει κανόνες με συνέπειες πιο αυστηρές για την αθλητική διοργάνωση, σύμφωνα με τους οποίους οι συνέπειες στην περίπτωση αθλητικών ομάδων θα είναι πιο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 11.2., στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αθλητικής διοργάνωσης. Άρθρο 12 Κυρώσεις σε άλλους αθλητικούς φορείς Όταν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αντιληφθεί ότι μια εθνική ομοσπονδία ή οποιοσδήποτε άλλος αθλητικός φορέας, επί του οποίου έχει δικαιοδοσία, δεν συμμορφώνεται, εφαρμόζει, τηρεί ή επιβάλλει τους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος, εντός του πεδίου αρμοδιότητας αυτού του οργανισμού ή φορέα, έχει την εξουσία να ζητήσει από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ελληνική Κυβέρνηση ή τις διεθνείς ομοσπονδίες να προβούν στις ακόλουθες πρόσθετες πειθαρχικές ενέργειες ή, όπου έχει την αρμοδιότητα, μπορεί ο ίδιος να επιβάλει τα ακόλουθα πρόσθετα πειθαρχικά μέτρα: 12.1. Εξαίρεση όλων ή κάποιων μελών αυτού του οργανισμού ή φορέα από συγκεκριμένες μελλοντικές διοργανώσεις ή όλες τις διοργανώσεις που διεξάγονται εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 12.2. Λήψη πρόσθετων πειθαρχικών μέτρων όσον αφορά στην αναγνώριση αυτού του οργανισμού ή φορέα, την επιλεξιμότητα των μελών του για συμμετοχή στις δραστηριότητες του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ ή επιβολή προστίμου σε αυτόν τον οργανισμό ή φορέα. Οι πρόσθετες πειθαρχικές ενέργειες και τα πρόστιμα επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις: 12.2.1. Εφόσον έχουν διαπραχθεί τέσσερις (4) ή περισσότερες παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ του παρόντος (εκτός από παραβάσεις που αφορούν στο άρθρο 2.4.) από αθλητές ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν τον οργανισμό ή φορέα κατά τη διάρκεια περιόδου δώδεκα (12) μηνών. Στην περίπτωση αυτήν: (α) όλα ή ορισμένα μέλη αυτού του οργανισμού ή φορέα μπορεί να αποκλειστούν από συμμετοχή σε δραστηριότητες του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για περίοδο έως δύο (2) ετών ή/και (β) σε αυτόν τον οργανισμό ή φορέα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ποσού έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 12.2.2. Εφόσον έχουν διαπραχθεί τέσσερις (4) ή περισσότερες παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ του παρόντος (εκτός από παραβάσεις που αφορούν στο άρθρο 2.4.) επιπλέον των παραβάσεων που περιγράφονται στο άρθρο 12.2.1. από αθλητές ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν τον οργανισμό ή φορέα κατά τη διάρκεια περιόδου δώδεκα (12) μηνών. Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία του οργανισμού ή φορέα μπορεί να ανασταλεί για περίοδο έως και τεσσάρων (4) ετών. 12.2.3. Εφόσον περισσότεροι από ένας αθλητές ή άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με αυτόν τον οργανισμό ή φορέα διαπράττουν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια διεθνούς διοργάνωσης. Στην περίπτωση αυτή, σε αυτόν τον οργανισμό ή φορέα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 12.2.4. Εφόσον αυτός ο οργανισμός ή φορέας έχει παραβεί την υποχρέωσή του παροχής στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ των πληροφοριών εντοπισμού ενός αθλητή μετά από παραλαβή σχετικού αιτήματος για τέτοιου είδους πληροφορίες από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Στην περίπτωση αυτή, σε αυτόν τον οργανισμό ή φορέα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά αθλητή, επιπροσθέτως της αποζημίωσης όλων των εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ που πραγματοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο των αθλητών αυτού του οργανισμού ή φορέα. 12.3. Παρακράτηση μέρους ή όλης της χρηματοδότησης ή άλλης οικονομικής και μη οικονομικής υποστήριξης σε αυτόν τον οργανισμό ή φορέα. 12.4. Υποχρέωση αυτού του οργανισμού ή φορέα να αποζημιώσει τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για όλα τα έξοδα, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των εργαστηριακών δαπανών, των εξόδων ακροαματικής διαδικασίας και των μετακινήσεων, που σχετίζονται με παραβίαση των κανόνων αντιντόπινγκ του παρόντος, που διαπράττεται από αθλητή ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με αυτόν τον οργανισμό ή φορέα. Άρθρο 13 Διαχείριση αποτελεσμάτων - Εφέσεις 13.1. Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του Κώδικα ή κανόνων που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα υπόκεινται σε έφεση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 13.2. ως 13.7. στον Κώδικα ή τα διεθνή πρότυπα. Η προθεσμία της έφεσης και η άσκηση αυτής δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο. 13.1.1. Μη περιορισμένο αντικείμενο επανεξέτασης Το αντικείμενο της επανεξέτασης της έφεσης περιλαμβάνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υπόθεση και δεν περιορίζεται ρητά στα θέματα ή στο αντικείμενο της επανεξέτασης, που τέθηκε ενώπιον του αρχικού οργάνου λήψης αποφάσεων. Οποιοσδήποτε διάδικος κατά την έφεση μπορεί να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία, νομικά επιχειρήματα και ισχυρισμούς που δεν προβλήθηκαν κατά την πρωτοβάθμια ακροαματική διαδικασία, εφόσον προέρχονται από την ίδια αιτία ή από τα ίδια πραγματικά γεγονότα ή περιστάσεις που προέκυψαν ή εξετάστηκαν κατά την πρωτοβάθμια ακροαματική διαδικασία. 13.1.2. Λήψη της απόφασης του CAS. Κατά τη λήψη της απόφασής του, το CAS δεν είναι απαραίτητο να υιοθετήσει τον τρόπο άσκησης της διακριτικής ευχέρειας από το όργανο του οποίου η απόφαση τελεί υπό έφεση. 13.1.3. Μη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων εκ μέρους του WADA. Όταν ο WADA έχει δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13.1.3. του Κώδικα και κανένα άλλο μέρος δεν έχει ασκήσει έφεση κατά της οριστικής απόφασης στο πλαίσιο της διαδικασίας του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, ο WADA μπορεί να προσφύγει απευθείας στο CAS χωρίς να χρειάζεται να εξαντλήσει άλλα ένδικα μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. 13.2. Εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινές αναστολές (προσωρινοί αποκλεισμοί), αναγνώριση αποφάσεων και δικαιοδοσία Η απόφαση ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση επιβολής ή μη ποινών ή η απόφαση ότι δεν σημειώθηκε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση ότι δεν είναι δυνατόν να κινηθεί νομική διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ για διαδικαστικούς λόγους (π.χ. λόγω συνταγογράφησης), η απόφαση του WADA να μην παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση γνωστοποίησης προ έξι (6) μηνών από έναν αποσυρθέντα αθλητή, προκειμένου αυτός να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5.6.1., η απόφαση από τον WADA περί ανάθεσης διαχείρισης αποτελεσμάτων δυνάμει του άρθρου 7.1., η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να μην χαρακτηρίσει ένα αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή ένα άτυπο εύρημα ως παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή η απόφαση να μην κινηθεί νομική διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ μετά από έρευνα, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, η απόφαση επιβολής ή άρσης προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) ως αποτέλεσμα προδικαστικής ακρόασης, η αδυναμία συμμόρφωσης του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ με το άρθρο 7.4., η απόφαση ότι ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ στερείται εξουσίας να αποφαίνεται σχετικά με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή τις συνέπειές της, η απόφαση αναστολής ή μη συνεπειών ή η απόφαση επαναφοράς ή μη συνεπειών, σύμφωνα με το άρθρο 10.7.1., η αποτυχία συμμόρφωσης με τα άρθρα 7.1.4. και 7.1.5., η αποτυχία συμμόρφωσης με το άρθρο 10.8.1., η απόφαση δυνάμει του άρθρου 10.14.3., η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να μην αναγνωρίσει απόφαση άλλου οργανισμού αντιντόπινγκ. σύμφωνα με το άρθρο 15 και η απόφαση δυνάμει του άρθρου 27.3. του Κώδικα είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 13.2. 13.2.1. Εφέσεις που αφορούν σε αθλητές διεθνούς επιπέδου ή διεθνείς διοργανώσεις. Εφέσεις σχετικά με διεθνούς επιπέδου αθλητές ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όταν συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή σε περιπτώσεις διεθνούς επιπέδου αθλητών, ασκούνται αποκλειστικά ενώπιον του CAS. 13.2.2. Εφέσεις σχετικά με άλλους αθλητές ή άλλα πρόσωπα. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 13.2.1., η απόφαση προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του Ανώτατου Συμβούλιου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). 13.2.2.1. Συζήτηση ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με τα άρθρα 123 και 125 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). 13.2.2.1.1. Τα διορισμένα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι λειτουργικά και θεσμικά ανεξάρτητα και δεν πρέπει να είχαν καμία προηγούμενη ενασχόληση με οποιαδήποτε πτυχή της υπόθεσης. Ιδίως, κανένα μέλος δεν πρέπει να έχει κρίνει οποιαδήποτε εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς που να αφορά στον αθλητή της επίδικης υπόθεσης. Κάθε μέλος οφείλει να αποκαλύπτει στον πρόεδρο όλες τις συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία με σεβασμό προς όλα τα μέρη. 13.2.2.1.2. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. διεξάγει την ακροαματική διαδικασία και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς παρέμβαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ ή οποιουδήποτε τρίτου. 13.2.2.1.3. Εάν ένα μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο για να εξετάσει μια υπόθεση είναι μη διαθέσιμο, για οποιονδήποτε λόγο, να εξετάσει την υπόθεση, ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει αντικαταστάτη ή να ορίσει μια νέα σύνθεση για την ακροαματική διαδικασία. 13.2.2.1.4. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. έχει την εξουσία, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διορίζει ειδικό σύμβουλο για να συνδράμει ή να συμβουλεύσει το Συμβούλιο. 13.2.2.1.5. Η διεθνής ομοσπονδία, η ενδιαφερόμενη εθνική ομοσπονδία και η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, εάν δεν είναι διάδικοι στη δίκη, καθώς και ο WADA έχει ο καθένας το δικαίωμα να παρίσταται σε ακροάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ως παρατηρητής. 13.2.2.1.6. Οι συζητήσεις στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρέπει να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα. Οι συζητήσεις που έχουν σχέση με διοργανώσεις μπορούν να διεξαχθούν με τη διαδικασία του επείγοντος. 13.2.2.2. Διαδικασίες ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών 13.2.2.2.1. Με την επιφύλαξη των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ και των αρχών που περιγράφονται στα άρθρα 8, 9 και 10 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, το Α.Σ.Ε.Α.Δ. έχει την αρμοδιότητα να ρυθμίζει τις διαδικασίες συζήτησης ενώπιόν του. 13.2.2.2.2. Ο εκκαλών καταθέτει τις προτάσεις του για την υπόθεση και το αντίδικο μέρος ομοίως καταθέτει τις δικές του προτάσεις στην υπόθεση. 13.2.2.2.3. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή ο εκπρόσωπός του δεν εμφανιστεί ή δεν παραστεί στην ακροαματική διαδικασία μετά από προηγούμενη κλήση, η ακροαματική διαδικασία προχωράει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. 13.2.2.2.4. Κάθε διάδικος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται στη συζήτηση με δικά του έξοδα. 13.2.2.2.5. Κάθε διάδικος έχει το δικαίωμα σε διερμηνέα κατά τη συζήτηση με δικά του έξοδα. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. διορίζει τον διερμηνέα και ορίζει την αποζημίωσή του. 13.2.2.2.6. Κάθε διάδικος έχει δικαίωμα να παρουσιάζει αποδεικτικά μέσα, να καλεί και να απευθύνει ερωτήσεις σε μάρτυρες. Στη διακριτική ευχέρεια του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εναπόκειται να δεχτεί κατάθεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. 13.2.2.2.7. Οποιαδήποτε άρνηση από διάδικο μέρος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ., δεν αναστέλλει τη διαδικασία και κάθε τέτοια συμπεριφορά λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης. 13.2.2.3. Αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών 13.2.2.3.1. Κατά το τέλος της συζήτησης ή σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από αυτή, το Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκδίδει, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, γραπτή, χρονολογημένη και υπογεγραμμένη απόφαση που τηρεί τις αρχές του άρθρου 9 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων. 13.2.2.3.2. Η απόφαση περιλαμβάνει ιδίως όλους τους λόγους που οδήγησαν στην κρίση της και πλήρη αιτιολογία για την επιβολή οποιασδήποτε περιόδου αποκλεισμού, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στη μη επιβολή της μέγιστης δυνατής κύρωσης. 13.2.2.3.3. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ κοινοποιεί την απόφαση στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο, στην εθνική ομοσπονδία του και στους οργανισμούς αντιντόπινγκ, που έχουν δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3, και την αναφέρει άμεσα στο σύστημα ADAMS. 13.2.2.3.4. Η απόφαση δύναται να προσβληθεί με έφεση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.2.3. και να δημοσιοποιηθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.3. 13.2.3. Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα έφεσης 13.2.3.1. Εφέσεις που αφορούν σε αθλητές διεθνούς επιπέδου ή διεθνείς διοργανώσεις. Σε περιπτώσεις που αφορούν στο άρθρο 13.2.1., τα ακόλουθα μέρη έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του CAS: α) ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά η απόφαση επί της οποίας ασκείται έφεση, β) ο αντίδικος της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η απόφαση, γ) η οικεία διεθνής ομοσπονδία, (δ) ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ της χώρας διαμονής του προσώπου ή των χωρών στις οποίες ο αθλητής είναι υπήκοος ή κάτοχος αθλητικού δελτίου, ε) η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση, όταν η απόφαση μπορεί να έχει επίδραση σχετική με τους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που επηρεάζουν την επιλεξιμότητα για τους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες και (στ) ο WADA. 13.2.3.2. Εφέσεις σχετικά με άλλους αθλητές ή άλλα πρόσωπα. Σε περιπτώσεις που αφορούν στο άρθρο 13.2.2., τα ακόλουθα μέρη έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση: α) ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά η απόφαση επί της οποίας ασκείται έφεση, β) ο αντίδικος της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η απόφαση, γ) η οικεία διεθνής ομοσπονδία, (δ) ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ της χώρας διαμονής του προσώπου ή των χωρών στις οποίες ο αθλητής είναι υπήκοος ή κάτοχος αθλητικού δελτίου, ε) η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση, όταν η απόφαση μπορεί να έχει επίδραση σχετική με τους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που επηρεάζουν την επιλεξιμότητα για τους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες και (στ) ο WADA. Για περιπτώσεις του άρθρου 13.2.2., ο WADA, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή και η οικεία διεθνής ομοσπονδία έχουν επίσης το δικαίωμα να προσφύγουν στο CAS κατά της απόφασης του Α.Σ.Ε.Α.Δ.. Οποιοδήποτε μέρος ασκεί έφεση δικαιούται συνδρομής από το CAS για την απόκτηση όλων των σχετικών πληροφοριών από τον οργανισμό αντιντόπινγκ, του οποίου η απόφαση εφεσιβάλλεται και οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες, εάν το ζητήσει το CAS. 13.2.3.3. Υποχρέωση γνωστοποίησης. Όλα τα μέρη σε οποιαδήποτε έφεση εκδικάζεται ενώπιον του CAS πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο WADA και όλα τα άλλα μέρη που έχουν δικαίωμα έφεσης, έχουν ενημερωθεί έγκαιρα για τη δυνατότητα άσκησης αυτής. 13.2.3.4. Έφεση μετά από επιβολή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού). Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος, το μόνο πρόσωπο που δύναται να ασκήσει έφεση κατά της επιβολής ενός προσωρινού αποκλεισμού είναι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο, στο οποίο επιβάλλεται ο προσωρινός αποκλεισμός. 13.2.3.5. Έφεση επί αποφάσεων του άρθρου 12. Οι αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 12, δύνανται να προσβληθούν ενώπιον του CAS από την εθνική ομοσπονδία ή άλλον φορέα. 13.2.4. Αντεφέσεις και διαδοχικές εφέσεις Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπονται αντεφέσεις και διαδοχικές εφέσεις από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο μέρος σε υποθέσεις που εκδικάζονται στο CAS, βάσει του Κώδικα. Οποιοσδήποτε διάδικος έχει δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το παρόν, δύναται να ασκήσει αντέφεση ή διαδοχική έφεση το αργότερο με τις προτάσεις. 13.3. Μη έγκαιρη έκδοση απόφασης του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ Όταν σε μία συγκεκριμένη υπόθεση ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν εκδώσει απόφαση σχετικά με τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, εντός μίας εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από τον WADA, ο τελευταίος δύναται να προσφύγει απευθείας στο CAS, όπως θα συνέβαινε αν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ είχε εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν είχε διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Εάν η επιτροπή ακροάσεων του CAS κρίνει ότι έχει σημειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και ότι ο WADA ενήργησε εύλογα με την επιλογή του να προσφύγει απευθείας στο CAS, τότε τα έξοδα και οι δικαστικές δαπάνες του WADA για την άσκηση της έφεσης καταβάλλονται στον WADA από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. 13.4. Εφέσεις σχετικές με Ε.Χ.Θ.Σ. Η έφεση κατά αποφάσεων περί εξαιρέσεων για θεραπευτικούς σκοπούς ασκείται αποκλειστικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.4. 13.5. Γνωστοποίηση αποφάσεων επί εφέσεων Οποιοσδήποτε οργανισμός αντιντόπινγκ είναι διάδικος μιας διαδικασίας έφεσης οφείλει να κοινοποιήσει την απόφαση επί της έφεσης στον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο, καθώς και στους υπολοίπους οργανισμούς αντιντόπινγκ, που έχουν δικαίωμα άσκησης έφεσης, βάσει του άρθρου 13.2.3., όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.2. 13.6. Προθεσμίες κατάθεσης έφεσης 13.6.1. Εφέσεις στο CAS. Η προθεσμία άσκησης έφεσης στο CAS είναι είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Α.Σ.Ε.Α.Δ.. Εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση άσκησης έφεσης από μη διάδικο στη δίκη που οδήγησε στην εκκαλουμένη, ο οποίος έχει δικαίωμα έφεσης, ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, κάθε τρίτος που δεν συμμετείχε στη δίκη, αλλά έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης από το Α.Σ.Ε.Α.Δ.. (β) Εάν τέτοιο αίτημα υποβληθεί εντός της περιόδου των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, το μέρος που υποβάλλει το αίτημα αυτό έχει προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερών από την παραλαβή του φακέλου για να καταθέσει έφεση ενώπιον του CAS. 13.6.2. Εφέσεις σύμφωνα με το άρθρο 13.2.2. Η προθεσμία άσκησης έφεσης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης από την πρωτοβάθμια επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Για όσους δεν ήταν διάδικοι στην πρωτοβάθμια διαδικασία κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, αλλά έχουν το δικαίωμα άσκησης έφεσης, ισχύουν τα εξής: (α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την πρωτοβάθμια επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης. (β) Εάν ένα τέτοιο αίτημα υποβληθεί εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, τότε ο αιτών έχει προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερών από την παραλαβή του φακέλου για να καταθέσει έφεση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. 13.6.3. Εκτός των ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης έφεσης από τον WADA είναι: α) είκοσι μία (21) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης έφεσης που θα μπορούσε κάθε τρίτος, διάδικος ή μη, να ασκήσει έφεση ή β) είκοσι μία (21) ημέρες από την παραλαβή συνολικά του φακέλου της υπόθεσης από τον WADA. Άρθρο 14 Εμπιστευτικότητα και αναφορές 14.1. Πληροφορίες σχετικά με αντικανονικά αναλυτικά ευρήματα, άτυπα ευρήματα και άλλες βεβαιωμένες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ 14.1.1. Γνωστοποίηση για παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ σε αθλητές και άλλα πρόσωπα. Γνωστοποίηση σε αθλητές ή άλλα πρόσωπα σχετικά με βεβαιωμένες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ εναντίον τους πραγματοποιείται, όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 14. Εάν σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας διαχείρισης αποτελεσμάτων μέχρι την απαγγελία κατηγορίας περί παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποφασίσει την παύση της διαδικασίας, οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο, εφόσον ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο είχε ήδη ενημερωθεί σχετικά με την εξελισσόμενη διαχείριση αποτελεσμάτων. Η γνωστοποίηση επιδίδεται μέσω δικαστικού επιμελητή ή συστημένης επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αθλητές ή άλλα πρόσωπα. 14.1.2. Γνωστοποίηση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ σε Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, διεθνείς ομοσπονδίες και WADA. Γνωστοποίηση για τη βεβαίωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ του αθλητή ή άλλου προσώπου, εάν ο οργανισμός αυτός είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο ελληνικό, τη διεθνή ομοσπονδία και τον WADA, πραγματοποιείται, όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 14 και διενεργείται ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση προς τον αθλητή ή όποιο άλλο πρόσωπο. Εάν σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας διαχείρισης αποτελεσμάτων μέχρι την απαγγελία κατηγορίας περί παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποφασίσει την παύση της διαδικασίας, οφείλει να ειδοποιήσει με έγγραφη αιτιολογημένη επεξήγηση ή απόφαση τους οργανισμούς αντιντόπινγκ που έχουν δικαίωμα έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3. Εάν η γνωστοποίηση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο, τότε οι προαναφερόμενοι οργανισμοί θα είναι επίσης παραλήπτες. Εάν η γνωστοποίηση επιδοθεί μέσω δικαστικού επιμελητή ή συστημένης επιστολής, οι προαναφερθέντες οργανισμοί ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ για την παραλαβή. 14.1.3. Περιεχόμενο γνωστοποίησης για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Η γνωστοποίηση για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ περιλαμβάνει: α) το ονοματεπώνυμο του αθλητή ή άλλου προσώπου, τη χώρα, το άθλημα και το αγώνισμα, β) το αγωνιστικό επίπεδο του αθλητή, γ) εάν ο έλεγχος έγινε εντός αγώνα ή εκτός αγώνα, δ) την ημερομηνία δειγματοληψίας, ε) τα αναλυτικά αποτελέσματα του εργαστηρίου και στ) άλλες πληροφορίες, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων. Η γνωστοποίηση παραβάσεων κανόνα αντιντόπινγκ, εκτός των παραβάσεων του άρθρου 2.1., περιλαμβάνει επίσης τον κανονισμό που παραβιάστηκε και τη βάση της βεβαιωμένης παράβασης. 14.1.4. Αναφορές κατάστασης. Εξαιρουμένων των ερευνών που δεν κατέληξαν σε γνωστοποίηση παράβασης κανόνων αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 14.1.1., ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ του αθλητή ή άλλου προσώπου, εάν είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο ελληνικό, η Διεθνής Ομοσπονδία και ο WADA, ενημερώνονται σε τακτική βάση σχετικά με την κατάσταση και τα ευρήματα οποιασδήποτε επανεξέτασης ή διαδικασιών που διεξάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 ή 13 και τους παρέχεται άμεση, έγγραφη και αιτιολογημένη επεξήγηση ή απόφαση ως προς την επίλυση του ζητήματος. 14.1.5. Εμπιστευτικότητα. Οι παραλήπτες οργανισμοί δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν τις ανωτέρω πληροφορίες πέραν των προσώπων που οφείλουν να γνωρίζουν, περιλαμβανομένου του αντίστοιχου προσωπικού της οικείας Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Εθνικής Ομοσπονδίας και της ομάδας σε περίπτωση ομαδικού αθλήματος, μέχρι ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ προβεί σε δημοσιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 14.3. 14.1.6. Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών από υπάλληλο ή εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αφορούν σε αντικανονικά αναλυτικά ευρήματα, άτυπα ευρήματα και άλλες βεβαιωμένες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ παραμένουν εμπιστευτικές έως ότου αυτές οι πληροφορίες δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 14.3. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ διασφαλίζει, ότι οι υπάλληλοί του είτε είναι μόνιμοι είτε όχι, οι συμβαλλόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου ντόπινγκ για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, οι εκπρόσωποι, οι σύμβουλοι και τα εντεταλμένα μέρη υπόκεινται σε πλήρως εκτελεστό συμβατικό καθήκον εμπιστευτικότητας και σε πλήρως εκτελεστές διαδικασίες έρευνας και πειθαρχικού ελέγχου σε περίπτωση ακατάλληλης ή μη εξουσιοδοτημένης δημοσιοποίησης εμπιστευτικής πληροφορίας. 14.2. Γνωστοποίηση για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή παραβάσεις αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) και αίτημα παροχής αρχείων 14.2.1. Οι αποφάσεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή οι αποφάσεις που σχετίζονται με παραβιάσεις αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) και εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 7.6., 8.2., 10.5, 10.6., 10.7., 10.14.3. ή 13.5., οφείλουν να αναφέρουν πλήρως τους λόγους της απόφασης, περιλαμβανομένης, εάν προβλέπεται, αιτιολόγησης ως προς τον λόγο που επιβλήθηκε η μέγιστη δυνατή κύρωση. Εάν η απόφαση δεν έχει συνταχθεί στα αγγλικά ή τα γαλλικά, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει να παρέχει μια περίληψη της απόφασης και του σκεπτικού στα αγγλικά ή τα γαλλικά. 14.2.2. Ένας οργανισμός αντιντόπινγκ με δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά απόφασης, που ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 14.2.1, δύναται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της απόφασης, να ζητήσει αντίγραφο του πλήρους φακέλου της υπόθεσης που σχετίζεται με την απόφαση. 14.3. Δημοσιοποίηση 14.3.1. Αφού αποσταλεί γνωστοποίηση στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, καθώς και στους αρμόδιους οργανισμούς αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 14.1.2., η ταυτότητα οποιουδήποτε αθλητή ή άλλου προσώπου, στον οποίο έχει γνωστοποιηθεί πιθανή παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απαγορευμένη ουσία ή μέθοδος, η φύση της εν λόγω παράβασης, καθώς και εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο υπόκειται σε προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) δύνανται να δημοσιοποιηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. 14.3.2. Το αργότερο έως είκοσι (20) ημέρες από την οριστική δευτεροβάθμια απόφαση βάσει των άρθρων 13.2.1. ή 13.2.2. ή στην περίπτωση παραίτησης από την άσκηση έφεσης ή από την ακροαματική διαδικασία βάσει του άρθρου 8 ή εάν άλλως δεν έχει ασκηθεί εγκαίρως έφεση κατά ενός ισχυρισμού περί παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή το ζήτημα έχει επιλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 10.8. ή έχει επιβληθεί νέα περίοδος αποκλεισμού ή επίπληξη σύμφωνα με το άρθρο 10.14.3., ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει να δημοσιοποιήσει τη διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος αντιντόπινγκ, αναφέροντας το άθλημα, τον κανόνα αντιντόπινγκ επί του οποίου σημειώθηκε παράβαση, το ονοματεπώνυμο του αθλητή ή του άλλου προσώπου που διέπραξε την παράβαση, την απαγορευμένη ουσία ή την απαγορευμένη μέθοδο και τις συνέπειες που επιφέρει η ως άνω παράβαση. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει επίσης να δημοσιοποιήσει εντός είκοσι (20) ημερών τα αποτελέσματα/αποφάσεις επί των εφέσεων σχετικά με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιγράφονται ανωτέρω. 14.3.3. Αφού διαπιστωθεί με απόφαση κατόπιν έφεσης σύμφωνα με τα άρθρα 13.2.1. ή 13.2.2. ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή έχει γίνει παραίτηση από την άσκηση της έφεσης ή διαπιστώθηκε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε ακροαματική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 8 ή όταν έχει γίνει παραίτηση από το δικαίωμα ακρόασης στην εν λόγω ακροαματική διαδικασία ή η βεβαίωση περί παράβασης κανονισμού αντιντόπινγκ δεν αμφισβητήθηκε εγκαίρως ή το ζήτημα έχει επιλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 10.8., ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί να δημοσιοποιήσει μια τέτοια διαπίστωση ή απόφαση και μπορεί να σχολιάσει δημοσίως το ζήτημα. 14.3.4. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από ακροαματική διαδικασία ή έφεση, ότι ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο δεν διέπραξε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δύναται να δημοσιοποιηθεί μόνο το γεγονός ότι έχει ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης. Ωστόσο, η ίδια η απόφαση και τα υποκείμενα γεγονότα δεν δύνανται να δημοσιοποιηθούν παρά μόνο με τη συναίνεση του αθλητή ή άλλου προσώπου στο οποίο αφορά η διαδικασία. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να αποσπάσει την ανωτέρω συναίνεση, και εφόσον τη λάβει, οφείλει να δημοσιοποιήσει την απόφαση στο σύνολό της ή μερικώς, αναλόγως της συναίνεσης του αθλητή ή άλλου προσώπου. 14.3.5. Η δημοσίευση ολοκληρώνεται κατ’ ελάχιστον με την ανάρτηση των απαιτούμενων πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και την παραμονή των πληροφοριών για ένα (1) μήνα ή για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο αποκλεισμού, όποια από τις δύο περιόδους είναι μεγαλύτερη. 14.3.6. Με την εξαίρεση των οριζόμενων στα άρθρα 14.3.1 και 14.3.3, δεν επιτρέπεται σε οργανισμό αντιντόπινγκ, εθνική ομοσπονδία ή διαπιστευμένο εργαστήριο του WADA ή εκπρόσωπο αντίστοιχου φορέα να σχολιάζει δημόσια συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά εκκρεμούς υπόθεσης, εκτός εάν απαντά σε δημόσια σχόλια που αποδίδονται ή βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται από τον αθλητή, άλλο πρόσωπο ή το περιβάλλον τους ή άλλους εκπροσώπους τους. 14.3.7. Η υποχρεωτική δημοσιοποίηση, που προβλέπεται στο άρθρο 14.3.2, δεν απαιτείται εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο που έχει διαπιστωθεί ότι έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ είναι ανήλικος, προστατευόμενο πρόσωπο ή αθλούμενος. Οποιαδήποτε προαιρετική δημοσιοποίηση σε υπόθεση, όπου εμπλέκεται κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα είναι ανάλογη με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της υπόθεσης. 14.4. Αναφορά στατιστικών στοιχείων Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει, τουλάχιστον ετησίως, να δημοσιεύει μια (1) γενική στατιστική έκθεση των ενεργειών του σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ, παρέχοντας αντίγραφο στον WADA. Δύναται επίσης να δημοσιεύει εκθέσεις αναφέροντας το όνομα κάθε αθλητή που υποβλήθηκε σε έλεγχο και την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 14.5. Βάση δεδομένων πληροφοριών ελέγχου ντόπινγκ και παρακολούθηση της συμμόρφωσης Προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στον WADA να υλοποιεί τον ρόλο παρακολούθησης της συμμόρφωσης και να διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών ελέγχου ντόπινγκ μεταξύ των οργανισμών αντιντόπινγκ, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει να διαβιβάσει στον WADA, μέσω του συστήματος ADAMS, πληροφορίες σχετιζόμενες με τον έλεγχο ντόπινγκ που περιλαμβάνουν, κυρίως: (α) δεδομένα του βιολογικού διαβατηρίου αθλητή για αθλητές διεθνούς επιπέδου και αθλητές εθνικού επιπέδου, (β) πληροφορίες εντοπισμού αθλητών, περιλαμβανομένων εκείνων που είναι ήδη καταχωρημένοι στους καταλόγους ελεγχομένων, (γ) αποφάσεις Ε.Χ.Θ.Σ. και (δ) αποφάσεις διαχείρισης αποτελεσμάτων, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. 14.5.1. Για να διευκολυνθεί ο συντονισμένος σχεδιασμός κατανομής ελέγχων, να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη ελέγχων από διάφορους οργανισμούς αντιντόπινγκ και για να διασφαλιστεί ότι τα προφίλ των βιολογικών διαβατηρίων αθλητών επικαιροποιούνται, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει να αναφέρει όλους τους ελέγχους εντός και εκτός αγώνα στον WADA, εισάγοντας τα έντυπα ελέγχου ντόπινγκ στο σύστημα ADAMS σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα που περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. 14.5.2. Για τη διευκόλυνση των δικαιωμάτων επίβλεψης και άσκησης έφεσης εκ μέρους του WADA σχετικά με τις Ε.Χ.Θ.Σ., ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει να αναφέρει όλες τις αιτήσεις Ε.Χ.Θ.Σ.., τις αποφάσεις και την υποστηρικτική τεκμηρίωση χρησιμοποιώντας το σύστημα ADAMS σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα που περιέχονται στο Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ. 14.5.3. Για τη διευκόλυνση των δικαιωμάτων επίβλεψης και άσκησης έφεσης εκ μέρους του WADA σχετικά με τη διαχείριση αποτελεσμάτων, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει να αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες στο σύστημα ADAMS σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων: (α) γνωστοποιήσεις για παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ και συναφείς αποφάσεις για αντικανονικά αναλυτικά ευρήματα, (β) γνωστοποιήσεις και συναφείς αποφάσεις για άλλες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ που δεν αποτελούν αντικανονικά αναλυτικά ευρήματα, (γ) αποτυχίες εντοπισμού και (δ) οποιαδήποτε απόφαση επιβολής, άρσης ή αποκατάστασης προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού). 14.5.4. Οι πληροφορίες που περιγράφονται στο παρόν καθίστανται προσβάσιμες, όπου ενδείκνυται και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, στον αθλητή, στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ του αθλητή και στη διεθνή ομοσπονδία, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ έχουν δικαιοδοσία ελέγχου επί του αθλητή. 14.6. Απόρρητο δεδομένων 14.6.1. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει ή να δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία σχετικά με αθλητές και άλλα πρόσωπα, τα οποία είναι αναγκαία και κατάλληλα για τη διεξαγωγή των αντιντόπινγκ ενεργειών του, σύμφωνα με τον Κώδικα, τα Διεθνή Πρότυπα (συμπεριλαμβανομένου συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Προστασίας της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων) και τους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος. 14.6.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει: (α) να επεξεργάζεται μόνο προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, (β) να γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή πρόσωπο που υπόκειται στους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον ίδιο και από άλλα πρόσωπα με σκοπό την εφαρμογή του παρόντος και (γ) να διασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε εκπρόσωπος τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε εντεταλμένου τρίτου μέρους) με τον οποίο ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μοιράζεται προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή άλλου προσώπου, υπόκειται σε κατάλληλους τεχνικούς και συμβατικούς ελέγχους για την προστασία της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου αυτών των πληροφοριών. Άρθρο 15 Εφαρμογή αποφάσεων 15.1. Αυτοδίκαιο δεσμευτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων από τους υπογράφοντες οργανισμούς αντιντόπινγκ 15.1.1. Απόφαση περί παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ που λαμβάνεται από υπογράφοντα οργανισμό αντιντόπινγκ, δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο (άρθρο 13.2.2. του Κώδικα) ή το CAS, αφού κοινοποιηθεί στα διάδικα μέρη, είναι αυτοδίκαια δεσμευτική για τους διαδίκους, τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία στην Ελλάδα, καθώς και για κάθε υπογράφοντα σε κάθε άθλημα με τις ακόλουθες συνέπειες: 15.1.1.1. Απόφαση από οποιονδήποτε από τους ως άνω περιγραφόμενους φορείς για επιβολή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) μετά από προσωρινή ακροαματική διαδικασία ή αφού ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο είτε αποδέχθηκε την προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) είτε παραιτήθηκε από το δικαίωμα προσωρινής ακροαματικής διαδικασίας, μετά από ακροαματική διαδικασία ή έφεση με τη διαδικασία του επείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 7.4.3., αποκλείει αυτοδίκαια τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο από τη συμμετοχή του, σύμφωνα με το άρθρο 10.14.1., σε όλα τα αθλήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε υπογράφοντος κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού). 15.1.1.2. Απόφαση από οποιονδήποτε από τους ως άνω περιγραφόμενους φορείς που επιβάλλει περίοδο αποκλεισμού μετά από ακροαματική διαδικασία ή παραίτηση από αυτή αποκλείει αυτοδίκαια τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο από τη συμμετοχή του (όπως περιγράφεται στο άρθρο 10.14.1.) σε όλα τα αθλήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε υπογράφοντος κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 15.1.1.3. Απόφαση από οποιονδήποτε από τους ως άνω περιγραφόμενους φορείς αποδοχής μιας παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ δεσμεύει αυτόματα όλους τους υπογράφοντες. 15.1.1.4. Απόφαση από οποιονδήποτε από τους ως άνω περιγραφόμενους φορείς περί ακύρωσης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 10.10. για μια συγκεκριμένη περίοδο, αυτόματα ακυρώνει όλα τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της αρμοδιότητας οποιουδήποτε από τους υπογράφοντες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου. 15.1.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ και οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν την απόφαση και τα αποτελέσματά της, όπως απαιτείται από το άρθρο 15.1.1., χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια, αμέσως μόλις ο εθνικός οργανισμός αντιντόπινγκ λάβει γνώση της απόφασης ή της ημερομηνίας κατά την οποία η απόφαση καταχωρίζεται στο σύστημα ADAMS. 15.1.3. Απόφαση από οποιονδήποτε οργανισμό αντιντόπινγκ, δευτεροβάθμιο όργανο ή το CAS για αναστολή ή άρση συνεπειών είναι δεσμευτική για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και κάθε εθνική ομοσπονδία στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια, αμέσως μόλις ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ λάβει γνώση της απόφασης ή της ημερομηνίας κατά την οποία η απόφαση καταχωρίζεται στο σύστημα ADAMS. 15.1.4. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 15.1.1., απόφαση περί παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ από έναν οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων που ελήφθη με τη διαδικασία του επείγοντος κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης δεν είναι δεσμευτική για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή τις εθνικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα, εκτός εάν οι κανονισμοί του οργανισμού μεγάλων διοργανώσεων παρέχουν στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση βάσει μη εσπευσμένων διαδικασιών. 15.2. Εφαρμογή άλλων αποφάσεων από οργανισμούς αντιντόπινγκ Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ και οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία δύνανται να εφαρμόσουν αποφάσεις αντιντόπινγκ που έχουν εκδοθεί από οργανισμούς αντιντόπινγκ που δεν περιγράφονται στο άρθρο 15.1.1. και επιβάλλουν κυρώσεις, όπως προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) πριν από προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία ή κατόπιν αποδοχής από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο. 15.3. Εφαρμογή αποφάσεων από φορέα που δεν είναι υπογράφων Απόφαση αντιντόπινγκ, η οποία εκδίδεται από φορέα που δεν είναι υπογράφων στον Κώδικα, δύναται να εφαρμοστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία στην Ελλάδα, εάν διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτού του φορέα και εφόσον οι κανόνες που διέπουν αυτόν τον φορέα είναι κατά τα άλλα σύμφωνοι με τον Κώδικα. Άρθρο 16 Υποχρεώσεις των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών 16.1. Όλες οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους συμμορφώνονται με τον Κώδικα, τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος. Οι κανόνες του αντιντόπινγκ πρέπει να ενσωματώνονται επίσης, είτε άμεσα ή με αναφορά και παραπομπή στους κανόνες κάθε εθνικής ομοσπονδίας, έτσι ώστε ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ να μπορεί να επιβάλλει την εφαρμογή τους ευθέως έναντι των αθλητών και άλλων προσώπων, που υπάγονται στη δικαιοδοσία της εθνικής ομοσπονδίας. 16.2. Η αποδοχή και συμμόρφωση κάθε εθνικής ομοσπονδίας με το πνεύμα και τους όρους του Εθνικού Προγράμματος Αντιντόπινγκ και τους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη οικονομικής ή άλλης βοήθειας από το κράτος ή την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 16.3. Κάθε εθνική ομοσπονδία οφείλει να ενσωματώνει τους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος είτε άμεσα είτε με αναφορά στα διοικητικά της έγγραφα, στο καταστατικό ή στους κανονισμούς της ως μέρος των κανονισμών του αθλήματος που δεσμεύουν τα μέλη της, έτσι ώστε η εθνική ομοσπονδία να μπορεί να τους εφαρμόσει η ίδια απευθείας στους αθλητές και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά της για ζητήματα αντιντόπινγκ. 16.4. Με την υιοθέτηση των κανόνων αντιντόπινγκ του παρόντος και την ενσωμάτωσή τους στα διοικητικά τους έγγραφα και στους κανονισμούς του αθλήματος, οι εθνικές ομοσπονδίες θα συνεργάζονται και θα υποστηρίζουν τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Επίσης, θα αναγνωρίζουν, τηρούν και εφαρμόζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε πρόσωπα επί των οποίων έχουν αρμοδιότητα. 16.5. Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα, τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος τηρώντας ενδεικτικά τις ακόλουθες αρχές: (i) οι έλεγχοι υπάγονται υποχρεωτικά στη δικαιοδοσία της διεθνούς ομοσπονδίας τους και τη συλλογή των δειγμάτων αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ή άλλη αρχή δειγματοληψίας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, (ii) αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.1. του Κώδικα και παρέχουν προς αυτόν κατάλληλη συνδρομή για εφαρμογή του εθνικού προγράμματος ελέγχου για το άθλημά τους, (iii) τα δείγματα, που συλλέγονται αναλύονται σε διαπιστευμένο ή εγκεκριμένο από τον WADA εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 6.1. και (iv) διασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο μέσο ότι οποιαδήποτε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο εκδικάζεται από μια λειτουργικά ανεξάρτητη επιτροπή ακροάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8.1. και το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων. 16.6. Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες οφείλουν να θεσπίσουν κανονισμούς, που προβλέπουν υποχρεωτική συμμόρφωση προς αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ για όλους τους αθλητές, καθώς και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών, οι οποίοι προετοιμάζονται ή συμμετέχουν σε αθλητική διοργάνωση ή δραστηριότητα που ελέγχεται ή οργανώνεται από μία εθνική ομοσπονδία ή ένα από τα μέλη της και οι οποίοι υπάγονται στην αρχή διαχείρισης αποτελεσμάτων του οργανισμού αντιντόπινγκ, σύμφωνα με τον Κώδικα, ως προϋπόθεση αυτής της συμμετοχής. 16.7. Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες αναφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και στη διεθνή τους ομοσπονδία και συνεργάζονται στις έρευνες που διεξάγονται από οποιονδήποτε οργανισμό για το αντιντόπινγκ με αρμοδιότητα διεξαγωγής της έρευνας. 16.8. Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες θεσπίζουν πειθαρχικούς κανονισμούς ώστε να αποτρέπουν το προσωπικό υποστήριξης αθλητή, που χρησιμοποιεί απαγορευμένες ουσίες ή απαγορευμένες μεθόδους χωρίς έγκυρη αιτιολόγηση, από την παροχή υποστήριξης σε αθλητές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ ή της εθνικής ομοσπονδίας. 16.9. Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες υποχρεούνται να διεξάγουν εκπαίδευση για το αντιντόπινγκ σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Άρθρο 17 Παραγραφή Ουδεμία διαδικασία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ κινείται κατά αθλητή ή άλλου προσώπου, παρά μόνο εάν ο συγκεκριμένος αθλητής ή το άλλο πρόσωπο έχει λάβει σχετική γνωστοποίηση για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, ή εάν έχει γίνει εύλογη απόπειρα γνωστοποίησης εντός δέκα (10) ετών από την ημερομηνία που φέρεται να έχει σημειωθεί η παράβαση. ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΡΟΛΟΙ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Άρθρο 18 Εκπαίδευση Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ σχεδιάζει, εφαρμόζει, αξιολογεί και παρακολουθεί τις πληροφορίες, την εκπαίδευση και τα προγράμματα πρόληψης για αθλήματα χωρίς ντόπινγκ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 18.2 του Kώδικα και του Διεθνούς Προτύπου για την Εκπαίδευση και υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των αθλητών και του προσωπικού υποστήριξης των αθλητών σε τέτοια προγράμματα. Άρθρο 19 Πρόσθετοι ρόλοι και ευθύνες αθλητών Οι αθλητές οφείλουν: 19.1. Να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα. 19.2. Να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για συλλογή δείγματος. 19.3. Να έχουν την ευθύνη, στο πλαίσιο του αντιντόπινγκ, ως προς το τι εισάγουν στον οργανισμό τους και τι χρησιμοποιούν. 19.4. Να ενημερώνουν το ιατρικό προσωπικό ως προς την υποχρέωσή τους να μην προβαίνουν σε χρήση απαγορευμένων ουσιών και απαγορευμένων μεθόδων και έχουν την ευθύνη να καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία που λαμβάνουν δεν παραβαίνει τις πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον Κώδικα. 19.5. Να γνωστοποιούν στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ της χώρας τους και τη διεθνή ομοσπονδία στην οποία ανήκουν, οποιαδήποτε απόφαση από μη υπογράφον μέρος, σύμφωνα με την οποία ο αθλητής διέπραξε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εντός των προηγούμενων δέκα (10) ετών. 19.6. Να συνεργάζονται με τους οργανισμούς αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ. Η αποτυχία οποιουδήποτε αθλητή να συνεργαστεί πλήρως με τους οργανισμούς αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή η επιθετική συμπεριφορά από αθλητή προς λειτουργό ελέγχου ντόπινγκ ή άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο στον έλεγχο ντόπινγκ, που άλλως δεν αποτελεί παραποίηση, μπορεί να οδηγήσει σε κατηγορία παραπτώματος βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. 19.7. Να γνωστοποιούν την ταυτότητα του Προσωπικού Υποστήριξης Αθλητή κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ ή εθνικής ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού αντιντόπινγκ με δικαιοδοσία επί του αθλητή. Άρθρο 20 Ρόλοι και ευθύνες του προσωπικού υποστήριξης αθλητών Τα μέλη του προσωπικού υποστήριξης αθλητών οφείλουν: 20.1. Να είναι καλά ενημερωμένοι και να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα, όπως ισχύουν για τους ίδιους και τους αθλητές που υποστηρίζουν. 20.2. Να συνεργάζονται με το πρόγραμμα ελέγχων των αθλητών. 20.3. Να χρησιμοποιούν την επιρροή τους στις αξίες και τη συμπεριφορά του αθλητή με σκοπό να καλλιεργούν συμπεριφορές κατά του ντόπινγκ. 20.4. Να γνωστοποιούν στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και στην αρμόδια διεθνή ομοσπονδία οποιαδήποτε απόφαση μη υπογράφοντος μέρους κατά την οποία έχει σημειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από τον ίδιο κατά τα δέκα (10) προηγούμενα έτη. 20.5. Να συνεργάζονται με τους οργανισμούς αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ. Η αποτυχία του Προσωπικού Υποστήριξης Αθλητή να συνεργαστεί πλήρως με τους οργανισμούς αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή επιθετική συμπεριφορά από το Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητή προς λειτουργό ελέγχου ντόπινγκ ή άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο στον έλεγχο ντόπινγκ, που άλλως δεν αποτελεί παραποίηση μπορεί να οδηγήσει σε κατηγορία παραπτώματος βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. 20.6. Να μην χρησιμοποιούν και να μην κατέχουν οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο χωρίς επαρκή δικαιολογία. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση ή κατοχή μπορεί να οδηγήσει σε κατηγορία παραπτώματος βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Άρθρο 21 Ρόλοι και ευθύνες άλλων προσώπων Άλλα πρόσωπα υπαγόμενα στους κανόνες αντιντόπινγκ οφείλουν: 21.1. Να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ. 21.2. Να γνωστοποιούν στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και στη διεθνή ομοσπονδία τους κάθε απόφαση ενός μη υπογράφοντος, με την οποία διαπιστώθηκε ότι διέπραξαν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εντός των προηγούμενων δέκα (10) ετών. 21.3. Να συνεργάζονται με οργανισμούς αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ. Η αποτυχία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που υπόκειται στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ, να συνεργαστεί πλήρως με τους οργανισμούς αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή επιθετική συμπεριφορά από ένα πρόσωπο προς λειτουργό ελέγχου ντόπινγκ ή άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο στον έλεγχο ντόπινγκ, που άλλως δεν αποτελεί παραποίηση, μπορεί να οδηγήσει σε κατηγορία παραπτώματος βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. 21.4. Να μην χρησιμοποιούν ή κατέχουν απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο χωρίς έγκυρη αιτιολόγηση. ΜΕΡΟΣ Δ’ ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις 22.1. Όπου ο όρος «ημέρες» χρησιμοποιείται στον παρόντα, σημαίνει ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 22.2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις παραβάσεις που τελέστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται ακολούθως. 22.3. Για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 10, παράβαση κανόνων αντιντόπινγκ που έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος λογίζεται αντίστοιχα ως «πρώτη» ή «δεύτερη» σε σχέση με κάθε παράβαση, που διαπράττεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος. 22.4. Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, που εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που βεβαιώθηκε μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αλλά είχε διαπραχθεί προ της ημερομηνίας αυτής, διέπονται από τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου του χρόνου της παράβασης, εκτός εάν το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κρίνει ότι εφαρμόζεται αναδρομικά η διάταξη που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του πειθαρχικώς ελεγχόμενου. Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 10.9.4., λαμβάνονται υπόψη παραβάσεις ως «πολλαπλές», καθώς και ο χρόνος παραγραφής, που ορίζεται στο άρθρο 17 αποτελούν διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές ρυθμίσεις και ως τέτοιες εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς διαδικασίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος. 22.5. Οποιαδήποτε αποτυχία εντοπισμoύ κατά το άρθρο 2.4., είτε πρόκειται για αποτυχία υποβολής είτε για άκαρπο έλεγχο, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, που έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιφέρει αποτελέσματα και συνεπάγεται κυρώσεις για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε. 22.6. Στις υποθέσεις, για τις οποίες εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο εκτίει ποινή αποκλεισμού κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος ή επιβλήθηκε ποινή επίπληξης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή όποιον οργανισμό αντιντόπινγκ είχε την ευθύνη της διαχείρισης αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη παράβαση, την επανεξέταση της υπόθεσης υπό το νέο νομικό καθεστώς. Η νέα απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση σύμφωνα με το άρθρο 13.2. Δεν γίνεται επανεξέταση σε περίπτωση ποινών που έχουν εκτιθεί στο σύνολό τους, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 22.7. Για σκοπούς υπολογισμού της περιόδου αποκλεισμού για δεύτερη παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 10.9.1., όπου η κύρωση για την πρώτη παράβαση καθορίστηκε με βάση προγενέστερους κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται η περίοδος αποκλεισμού που θα είχε επιβληθεί για την πρώτη παράβαση, εάν είχαν εφαρμοστεί οι παρόντες κανόνες. 22.8. Μεταβολές στον κατάλογο απαγορευμένων και τα τεχνικά έγγραφα που σχετίζονται με ουσίες ή μεθόδους στον κατάλογο απαγορευμένων δεν τυγχάνουν αναδρομικής εφαρμογής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Κατ’ εξαίρεση, εάν μια απαγορευμένη ουσία ή μια απαγορευμένη μέθοδος έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο απαγορευμένων, αθλητής ή άλλο πρόσωπο που εκτίει επί του παρόντος αποκλεισμού λόγω της πρώην απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, δύναται να αιτηθεί στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή σε άλλο οργανισμό αντιντόπινγκ, που είχε την ευθύνη της διαχείρισης αποτελεσμάτων για την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ, τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού λόγω της αφαίρεσης της ουσίας ή της μεθόδου από τον κατάλογο παγορευμένων. Άρθρο 23 Καταργούμενες διατάξεις Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη, καθώς και τα άρθρα 1 - 22 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), πλην των περ. β’ και γ’ της παρ. 2.1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού. ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ (1/2)

Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2021) Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ ΜΕΡΟΣ Α’ ΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής Α. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) Αγώνας: Αυτοτελής κούρσα, αναμέτρηση, παιχνίδι ή μεμονωμένος αθλητικός διαγωνισμός, για παράδειγμα ένα παιχνίδι καλαθοσφαίρισης ή ο τελικός του δρόμου των εκατό (100) μέτρων των Ολυμπιακών Αγώνων στον στίβο. Για κούρσες με επιμέρους στάδια και άλλες αθλητικές αναμετρήσεις, στις οποίες απονέμονται έπαθλα σε ημερήσια ή σε άλλη ενδιάμεση βάση, η διάκριση μεταξύ αγώνα και διοργάνωσης προκύπτει από τους κανόνες της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας. β) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον αθλητισμό σε διεθνές επίπεδο, όπως καθορίζεται από την εκάστοτε διεθνή ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσει κανόνες αντιντόπινγκ σε αθλητή, ο οποίος δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου αθλητής, και με αυτόν τον τρόπο να τον εντάξει στον ορισμό του «αθλητή». Όσον αφορά σε αθλητές που δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί να επιλέξει: να διεξάγει περιορισμένους ελέγχους ή να μην διεξάγει καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγματα για λιγότερες ουσίες από αυτές που περιέχονται στον πλήρη κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, να απαιτεί περιορισμένες ή να μην απαιτεί καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μην απαιτεί εκ των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.). Ωστόσο, εάν αθλητής ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και ο οποίος αγωνίζεται σε επίπεδο κάτω του διεθνούς ή του εθνικού επιπέδου παραβιάσει κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1., 2.3. ή 2.5., τότε ισχύουν οι συνέπειες που καθορίζονται στον Κώδικα. Για τους σκοπούς των άρθρων 2.8. και 2.9., καθώς και για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται σε άθλημα υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε υπογράφοντος μέρους, κράτους, ή άλλου αθλητικού οργανισμού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι αθλητής. γ) Αθλητής διεθνούς επιπέδου: Αθλητής που αγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο, όπως ορίζεται από κάθε διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τον Έλεγχο και τις Έρευνες. δ) Αθλούμενος (αθλητής αναψυχής): Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται σε άθλημα ή συμμετέχει σε δραστηριότητες ευεξίας για λόγους αναψυχής, χωρίς να είναι μέλος ή κάτοχος δελτίου οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού σχετιζόμενου με εθνική ομοσπονδία, περιλαμβανομένων ενώσεων, συλλόγων, ομάδων ή συνδέσμων. Ο όρος δεν καταλαμβάνει πρόσωπο το οποίο, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη προ της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, είχε υπάρξει αθλητής διεθνούς επιπέδου (όπως ορίζεται από διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών) ή αθλητής εθνικού επιπέδου (όπως ορίζεται από τον ελληνικό ή άλλο εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών), είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα σε διεθνή διοργάνωση σε ανοικτή κατηγορία ή είχε ενταχθεί σε κατάλογο ελεγχομένων αθλητών ή άλλη δεξαμενή υποβολής πληροφοριών εντοπισμού, τηρούμενη από οποιαδήποτε διεθνή ομοσπονδία, τον ελληνικό ή άλλο εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ. ε) Ακύρωση: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες Παραβάσεων Κανονισμού Αντιντόπινγκ». στ) Ανήλικος: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. ζ) Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από διαπιστευμένο ή άλλο εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Agency, WADA) εργαστήριο, η οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, ανιχνεύει σε δείγμα την παρουσία Απαγορευμένης Ουσίας ή των Μεταβολιτών ή Δεικτών αυτής ή αποδεικνύει τη Χρήση Απαγορευμένης Μεθόδου. η) Αντικανονικό Εύρημα Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Αντικανονικό Εύρημα Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα. θ) Αντικειμενική Ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος προβλέπει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2.1. και 2.2., δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ υπαιτιότητα ή συνειδητή χρήση εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. ι) Απαγορευμένη μέθοδος: Οποιαδήποτε μέθοδος που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων. ια) Απαγορευμένη Ουσία: Οποιαδήποτε ουσία ή κατηγορία ουσιών, που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων. ιβ) Αποκλεισμός: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ». ιγ) Απόπειρα: Η σκόπιμη συμπεριφορά, η οποία αποτελεί επιχείρηση πράξης που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης για τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βασιζόμενη αποκλειστικά σε απόπειρα διάπραξης παράβασης, αν το πρόσωπο υπαναχωρήσει από την απόπειρα πριν αυτή αποκαλυφθεί από τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν συμμετείχε στην απόπειρα. ιδ) Ατομικό άθλημα: Άθλημα το οποίο δεν είναι ομαδικό άθλημα. ιε) Άτυπο Εύρημα Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Άτυπο Εύρημα Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα. ιστ) Άτυπο Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από διαπιστευμένο ή άλλο εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήριο, η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων ή τα σχετικά τεχνικά έγγραφα, πριν από τη διαπίστωση του Αντικανονικού Αναλυτικού Ευρήματος. ιζ) Βιολογικό Διαβατήριο Αθλητή: Το πρόγραμμα και οι μέθοδοι συλλογής και ταξινόμησης δεδομένων, όπως περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών και στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων. ιη) Δείγμα: Οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που συλλέγεται για τους σκοπούς του ελέγχου ντόπινγκ. ιθ) Δείκτης: Ένωση, σύνολο ενώσεων ή βιολογική μεταβλητή ή μεταβλητές που καταδεικνύουν χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. κ) Δημοσιοποίηση: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ». κα) Διακίνηση: Η πώληση, η παροχή, η μεταφορά, η αποστολή, η παράδοση και η διανομή προς οποιονδήποτε τρίτο ή η κατοχή για οποιονδήποτε από αυτούς τους σκοπούς απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, είτε με φυσικό τρόπο είτε με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, από αθλητή, προσωπικό υποστήριξης αθλητή ή άλλο πρόσωπο που υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Ο ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, οι οποίες σχετίζονται με απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο χρησιμοποιούμενη για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες και ενέργειες που σχετίζονται με απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες δεν απαγορεύονται σε ελέγχους εκτός αγώνα, εκτός εάν, από το σύνολο των περιστάσεων, συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. κβ) Διαχείριση αποτελεσμάτων: Η διαδικασία που περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα μεταξύ της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. άτυπα ευρήματα, βιολογικό διαβατήριο αθλητή, αποτυχία εντοπισμού) η διαδικασία προ της γνωστοποίησης, η οποία καθορίζεται ρητώς στο άρθρο 5 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, από την άσκηση δίωξης έως την επίλυση του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ακροαματικής διαδικασίας, σε πρώτο βαθμό ή δεύτερο βαθμό, εάν ασκηθεί έφεση. κγ) Διεθνές Πρότυπο: Πρότυπο που υιοθετείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) προς υποστήριξη του Κώδικα. Η συμμόρφωση με ένα Διεθνές Πρότυπο, σε αντίθεση με άλλο εναλλακτικό πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία, πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να συνάγεται ότι έχουν διενεργηθεί ορθά οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Διεθνές Πρότυπο. Τα Διεθνή Πρότυπα περιλαμβάνουν τα τεχνικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο. κδ) Διεθνής αθλητική διοργάνωση: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας όπου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία διεθνής ομοσπονδία, ένας οργανισμός μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι ο εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπεύθυνους της αθλητικής διοργάνωσης. κε) Διοργάνωση: Σειρά μεμονωμένων αγώνων που διεξάγονται ενιαία υπό έναν εποπτεύοντα φορέα (π.χ. οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα μιας διεθνούς ομοσπονδίας ή οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες). κστ) Δραστηριότητες αντιντόπινγκ: Η εκπαίδευση και η ενημέρωση για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, ο σχεδιασμός κατανομής ελέγχων, η τήρηση καταλόγου ελεγχομένων αθλητών, η διαχείριση Βιολογικών Διαβατηρίων Αθλητή, η διενέργεια ελέγχων, η οργάνωση ανάλυσης δειγμάτων, η συλλογή πληροφοριών και η διεξαγωγή ερευνών, η επεξεργασία αιτήσεων κατ’ εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.), η διαχείριση αποτελεσμάτων, η παρακολούθηση και η εφαρμογή συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε επιβληθείσες συνέπειες και όλες οι άλλες σχετιζόμενες με το αντιντόπινγκ δραστηριότητες που υλοποιούνται από ή για λογαριασμό ενός οργανισμού αντιντόπινγκ, όπως ορίζονται στον Κώδικα ή/και στα Διεθνή Πρότυπα. κζ) Εγκαταστάσεις διοργάνωσης: Οι εγκαταστάσεις που ορίζονται από τον εποπτεύοντα φορέα για τη διεξαγωγή μίας αθλητικής διοργάνωσης. κη) Εθνική αθλητική διοργάνωση: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας που διεξάγεται με τη συμμετοχή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου αθλητών και δεν αποτελεί διεθνή διοργάνωση. κθ) Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Ο οργανισμός που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο όρος Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή περιλαμβάνει και την Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία σε εκείνες τις χώρες όπου η Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία αναλαμβάνει τα τυπικά καθήκοντα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον τομέα καταπολέμησης του ντόπινγκ. Στην Ελλάδα, η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.). λ) Εθνική Ομοσπονδία: Μια εθνική ή περιφερειακή οντότητα στην Ελλάδα, η οποία είναι μέλος ή αναγνωρισμένη από μία διεθνή ομοσπονδία ως η οντότητα που καλλιεργεί το άθλημα της διεθνούς ομοσπονδίας στην Ελλάδα. λα) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή των ακροαματικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Εάν η αρμόδια δημόσια αρχή (ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές), δεν έχουν ορίσει τον φορέα, οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή από φορέα που η τελευταία ορίζει. Στην Ελλάδα, έως ότου εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη για τη λειτουργική ετοιμότητα του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ είναι το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και μετά από τη δημοσίευση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. λβ) Εθνικού επιπέδου αθλητές: Αθλητές που αγωνίζονται στον αθλητισμό σε εθνικό επίπεδο, όπως ορίζεται από κάθε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, οι εθνικού επιπέδου αθλητές ορίζονται στο άρθρο 1.4. λγ) Εκπαίδευση: Η μαθησιακή διαδικασία για την ενστάλαξη αξιών και την ανάπτυξη συμπεριφορών που καλλιεργούν και προστατεύουν το πνεύμα του αθλητισμού και για την πρόληψη του εκούσιου και ακούσιου ντόπινγκ. λδ) Εκτός αγώνα: Οποιαδήποτε περίοδος δεν λογίζεται ως εντός αγώνα. λε) Ελάχιστο επίπεδο αναφοράς: Η υπολογιζόμενη συγκέντρωση απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολίτη(ών) ή δείκτη(ών) αυτής σε ένα δείγμα κάτω από την οποία τα διαπιστευμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήρια δεν πρέπει να αναφέρουν Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα σε αυτό το δείγμα. λστ) Έλεγχος ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της κατανομής των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης και την επιβολή των συνεπειών, περιλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων σταδίων και διαδικασιών, των ελέγχων, ερευνών, πληροφοριών εντοπισμού, εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης, συλλογής και χειρισμού δειγμάτων, εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης αποτελεσμάτων, ακροάσεων, εφέσεων και ερευνών ή διαδικασιών σχετικών με παραβάσεις του άρθρου 10.14. (καθεστώς κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής). λζ) Έλεγχος: Τα στάδια της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ, που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό κατανομής ελέγχων, τη συλλογή δειγμάτων, τον χειρισμό του δείγματος και τη μεταφορά του στο εργαστήριο. λη) Εντεταλμένο τρίτο μέρος: Πρόσωπο προς το οποίο ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αναθέτει οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου ντόπινγκ ή των προγραμμάτων εκπαίδευσης αντιντόπινγκ, ενδεικτικά αναφερομένων τρίτων μερών ή άλλων οργανισμών αντιντόπινγκ που διεξάγουν συλλογή δειγμάτων ή άλλες υπηρεσίες ελέγχου ντόπινγκ ή εκπαιδευτικά προγράμματα αντιντόπινγκ για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή ανεξάρτητων συμβαλλομένων που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου ντόπινγκ για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ (π.χ. μη έχοντες υπαλληλική σχέση υπεύθυνοι και συνοδοί ελέγχου ντόπινγκ). Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (Court ofArbitration for Sport, CAS). λθ) Εντός αγώνα: Η περίοδος που εκκινεί στις 11:59 μ.μ. την ημέρα πριν τον αγώνα στον οποίο είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει ο αθλητής έως τη λήξη του εν λόγω αγώνα και τη διαδικασία συλλογής δείγματος που σχετίζεται με τον αγώνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) δύναται να εγκρίνει έναν εναλλακτικό ορισμό για συγκεκριμένο άθλημα, εάν η διεθνής ομοσπονδία παράσχει πλήρη αιτιολόγηση ότι είναι αναγκαίος ένας διαφορετικός ορισμός για το άθλημά της. Κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), ο εναλλακτικός ορισμός ακολουθείται από όλους τους οργανισμούς μεγάλων διοργανώσεων για το συγκεκριμένο άθλημα. μ) Επιβαρυντικές περιστάσεις: Περιστάσεις ή ενέργειες αθλητή ή άλλου προσώπου οι οποίες δύνανται να αιτιολογήσουν την επιβολή περιόδου αποκλεισμού μεγαλύτερης της τυπικής κύρωσης. Τέτοιες περιστάσεις ή ενέργειες αποτελούν ενδεικτικά οι εξής: Αθλητής ή άλλο πρόσωπο χρησιμοποίησε ή κατείχε πολλαπλές απαγορευμένες ουσίες ή απαγορευμένες μεθόδους, χρησιμοποίησε ή κατείχε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο σε πολλαπλές περιπτώσεις ή διέπραξε πολλαπλές άλλες παραβάσεις Κανόνων Αντιντόπινγκ∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο απολαμβάνει τα αποτελέσματα ενίσχυσης της αθλητικής του απόδοσης εξαιτίας της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της επιβληθείσας περιόδου αποκλεισμού∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο εμπλέκεται σε παραπλανητική ή παρακωλυτική συμπεριφορά, ώστε να αποφύγει την ανίχνευση ή εκδίκαση μίας παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο εμπλέκεται σε παραποίηση κατά τη διάρκεια διαχείρισης αποτελεσμάτων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα παραδείγματα περιστάσεων και ενεργειών που περιγράφονται στο παρόν δεν είναι αποκλειστικά. Άλλες παρόμοιες περιστάσεις ή ενέργειες δύνανται επίσης να αιτιολογήσουν την επιβολή μεγαλύτερης περιόδου αποκλεισμού. μα) Θεσμική ανεξαρτησία: Επιτροπές ακροάσεων είναι πλήρως ανεξάρτητες από τον οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε υπόκεινται σε αυτόν. μβ) Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.): Η κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς επιτρέπει σε έναν αθλητή με κάποια πάθηση να χρησιμοποιήσει μία απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο, αλλά μόνο εάν ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4.4 και στο Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης. μγ) Κατάλογος Aπαγορευμένων: Ο κατάλογος που προσδιορίζει τις απαγορευμένες ουσίες και τις απαγορευμένες μεθόδους. μδ) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψίστης προτεραιότητας αθλητών ο οποίος καταρτίζεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις διεθνείς ομοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (αθλητές) αποτελούν αντικείμενο εστιασμένων εντός και εκτός αγώνα ελέγχων, ως μέρος του προγράμματος κατανομής ελέγχων των συγκεκριμένων διεθνών ομοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ και οι οποίοι ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.5. και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, ο Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ καταρτίζεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.5. με) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου II: H βαθμίδα στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών που περιλαμβάνει αθλητές από τους οποίους απαιτούνται πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα. μστ) Kατάλογος Ελεγχόμενων Ομάδων: Ο κατάλογος αθλητών που αγωνίζονται για συλλόγους/ομάδες και υπόκεινται σε έλεγχο εντός και εκτός αγώνα ως μέρος του σχεδιασμού κατανομής ελέγχων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και για τους οποίους οι σύλλογοι/ομάδες απαιτείται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα. μζ) Κατοχή: Η πραγματική, φυσική κατοχή ή η τεκμαιρόμενη κατοχή, η οποία μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνον εάν το πρόσωπο έχει αποκλειστικό έλεγχο ή προτίθεται να ασκήσει έλεγχο επί της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος. Εάν το πρόσωπο δεν έχει αποκλειστικό έλεγχο επί της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος, η τεκμαιρόμενη κατοχή στοιχειοθετείται μόνον εάν το πρόσωπο γνώριζε σχετικά με την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου και είχε την πρόθεση να ασκήσει έλεγχο επί αυτής. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ με βάση αποκλειστικά και μόνον την κατοχή εάν, προ της καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης ότι το πρόσωπο παραβίασε κανόνα αντιντόπινγκ, αυτό ενεργήσει κατά τρόπο που καταδεικνύει ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση να έχει την κατοχή και έχει αποποιηθεί την κατοχή, με ρητή δήλωσή του, ενώπιον οργανισμού αντιντόπινγκ. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατύπωσης στον παρόντα ορισμό, η αγορά, περιλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου αποτελεί κατοχή από το πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά. μη) Κώδικας: Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ. μθ) Λειτουργική ανεξαρτησία: (1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό, τα μέλη επιτροπών, σύμβουλοι και στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης αποτελεσμάτων ή οι συνεργαζόμενοι φορείς (π.χ. ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες), καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλεκόμενο σε έρευνες και προδικαστική διαδικασία δεν δύνανται να οριστούν μέλη και/ή υπάλληλοι (στον βαθμό που εμπλέκονται στη διαδικασία διαβούλευσης και/ή σύνταξης οποιασδήποτε απόφασης) επιτροπών ακροάσεων αυτού του οργανισμού αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων. (2) Οι επιτροπές ακροάσεων διεξάγουν την ακροαματική διαδικασία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς παρέμβαση από τον οργανισμό αντιντόπινγκ ή οποιονδήποτε τρίτο. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέλη των επιτροπών ακροάσεων ή όποιος εμπλέκεται με άλλο τρόπο στην απόφασή τους, δεν συμμετέχει στη διερεύνηση ή σε οποιαδήποτε διαδικαστική απόφαση σε σχέση με την κρινόμενη υπόθεση. ν) Μέθοδος Ειδικής Αναφοράς: Βλέπε τον ορισμό στο άρθρο 4.2.2. να) Μεταβολίτης: Οποιαδήποτε ουσία που παράγεται κατά τη διαδικασία βιομετασχηματισμού. νβ) Μη συνδρομή σοβαρής υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι η δική του υπαιτιότητα, όταν θεωρηθεί υπό το σύνολο των περιστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια περί μη συνδρομής υπαιτιότητας, δεν ήταν σοβαρή σε σχέση με την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευομένου προσώπου ή αθλουμένου για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1, ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον οργανισμό του. νγ) Μη συνδρομή υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε υποπτεύθηκε και ότι δεν μπορούσε εύλογα να γνωρίζει ή να υποπτευθεί ακόμη και με την επίδειξη της μέγιστης επιμέλειας, ότι χρησιμοποίησε ή του/της χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδος ή ότι παρέβη με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευόμενου προσώπου ή αθλουμένου για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1., ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον οργανισμό του. νδ) Μολυσμένο προϊόν: Προϊόν το οποίο περιέχει απαγορευμένη ουσία η οποία δεν αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος ή στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο εύλογης έρευνας στο διαδίκτυο. νε) Οικονομικές Συνέπειες: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ». νστ) Ομαδικό άθλημα: Άθλημα στο οποίο επιτρέπεται η αντικατάσταση παικτών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. νζ) Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (World Anti-DopingAgency, WADA) ή ένας υπογράφων ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση κανόνων σχετικών με την κίνηση, υλοποίηση ή επιβολή οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ. Στον ορισμό περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, άλλοι οργανισμοί μεγάλων διοργανώσεων που διεξάγουν ελέγχους κατά τη διάρκεια των διοργανώσεών τους, διεθνείς ομοσπονδίες και Εθνικοί Οργανισμοί Αντιντόπινγκ. νη) Οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων: Οι ηπειρωτικές συνομοσπονδίες των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και άλλοι διεθνείς οργανισμοί πολλαπλών αθλημάτων που λειτουργούν ως εποπτεύοντες φορείς σε ηπειρωτικές, περιφερειακές ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις. νθ) Όριο απόφασης: Η κατώτατη τιμή του αποτελέσματος δείγματος για μία ουσία, πάνω από την οποία αναφέρεται Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα, όπως ορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων. ξ) Ουσία ειδικής αναφοράς: Βλέπε τον ορισμό στο άρθρο 4.2.2. ξα) Ουσία κατάχρησης: Βλέπε τον ορισμό στο άρθρο 4.2.3. ξβ) Ουσιώδης συνδρομή: Για τους σκοπούς του άρθρου 10.7.1., ένα πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη συνδρομή οφείλει: (1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραμμένη έγγραφη δήλωση ή καταγεγραμμένη συνέντευξη, όλες τις πληροφορίες που διαθέτει σε σχέση με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή άλλη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10.7.1.1. και (2) να συνεργαστεί πλήρως κατά τη διερεύνηση και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες, περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της κατάθεσης μαρτυρίας σε ακροαματική διαδικασία, εφόσον ζητηθεί από έναν οργανισμό αντιντόπινγκ ή μία επιτροπή ακροαματικής διαδικασίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε υπόθεσης ή διαδικασίας που έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση ή διαδικασία, να αποτελούν επαρκή βάση επί της οποίας θα μπορούσε να αχθεί υπόθεση ενώπιον του αρμόδιου κατά περίπτωση πειθαρχικού ή ποινικού δικαιοδοτικού οργάνου. ξγ) Παραποίηση: Από πρόθεση συμπεριφορά, η οποία υπονομεύει τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ και η οποία δεν θα μπορούσε άλλως να ενταχθεί στον ορισμό της απαγορευμένης μεθόδου. Η παραποίηση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, δωροδοκία ή δωροληψία για τη διάπραξη ή παράλειψη διάπραξης ενέργειας, παρεμπόδιση της συλλογής δειγμάτων, επηρεασμό ή παρεμπόδιση της ανάλυσης, παραποίηση εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε έναν οργανισμό αντιντόπινγκ ή επιτροπή για την εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης ή επιτροπή ακροαματικής διαδικασίας, πρόκληση ψευδούς καταθέσεως από μάρτυρες, διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δόλιας πράξης έναντι οργανισμού αντιντόπινγκ ή επιτροπής ακροαματικής διαδικασίας, ώστε να επηρεαστεί η διαχείριση αποτελεσμάτων ή η επιβολή συνεπειών και οποιαδήποτε άλλη παρεμφερής, από πρόθεση, παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης σε οποιαδήποτε πτυχή του ελέγχου ντόπινγκ. ξδ) Περίοδος διοργάνωσης: Ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης μίας διοργάνωσης, όπως καθορίζεται από τον εποπτεύοντα φορέα της διοργάνωσης. ξε) Περιφερειακός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ένας περιφερειακός φορέας που ορίζεται από χώρες μέλη για τον συντονισμό και τη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων των εθνικών τους προγραμμάτων αντιντόπινγκ, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν την υιοθέτηση και εφαρμογή κανονισμών αντιντόπινγκ, τον σχεδιασμό και τη συλλογή δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, την εξέταση των εξαιρέσεων χρήσεων για θεραπευτικούς σκοπούς, τη διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. ξστ) Προσωρινή ακροαματική διαδικασία: Για τους σκοπούς του άρθρου 7.4.3., μία ταχεία συνοπτική ακροαματική διαδικασία που διεξάγεται πριν από την ακροαματική διαδικασία του άρθρου 8 που παρέχει στον αθλητή ειδοποίηση και τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του προφορικώς ή γραπτώς. ξζ) Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Παρατηρητή: Ομάδα παρατηρητών και/ή αξιολογητών, υπό την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), οι οποίοι παρατηρούν και παρέχουν οδηγίες για τη διαδικασία Ελέγχου Ντόπινγκ προ ή κατά τη διάρκεια ορισμένων διοργανώσεων και υποβάλλουν αναφορά με τις παρατηρήσεις τους ως μέρος του προγράμματος παρακολούθησης και συμμόρφωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). ξη) Προστατευόμενο πρόσωπο: Αθλητής ή άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τον χρόνο παράβασης κανόνων αντιντόπινγκ: (i) δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών, (ii) δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν περιλαμβάνεται σε οποιονδήποτε Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών και ουδέποτε έχει αγωνιστεί σε οποιαδήποτε διεθνή διοργάνωση σε ανοικτή κατηγορία ή (iii) για λόγους άλλους από την ηλικία, έχει κριθεί ότι δεν διαθέτει νόμιμο καταλογισμό σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. ξθ) Προσωπικό υποστήριξης αθλητή: Προπονητής, γυμναστής, μάνατζερ, εκπρόσωπος, προσωπικό ομάδας, υπεύθυνος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, γονέας ή άλλο πρόσωπο που εργάζεται, φροντίζει ή βοηθάει έναν αθλητή κατά την προετοιμασία ή συμμετοχή του σε αθλητικούς αγώνες. ο) Πρόσωπο: Φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός ή άλλος φορέας. οα) Προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός): Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού». οβ) Στοχευμένος έλεγχος: Επιλογή συγκεκριμένων αθλητών προς έλεγχο βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. ογ) Σύμβαση της UNESCO: Η Διεθνής Σύμβαση κατά της Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον Αθλητισμό, που υιοθετήθηκε από την 33η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO στις 19 Οκτωβρίου 2005, περιλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέρη της Σύμβασης και τη Συνδιάσκεψη των Μερών της Διεθνούς Σύμβασης κατά της Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον Αθλητισμό. οδ) Συμμετέχων: Αθλητής ή προσωπικό υποστήριξης αθλητή. οε) Συμφωνία υπό επιφύλαξη: Για τους σκοπούς των άρθρων 10.7.1.1. και 10.8.2., η γραπτή συμφωνία μεταξύ ενός οργανισμού αντιντόπινγκ και ενός αθλητή ή άλλου προσώπου που επιτρέπει στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο να παρέχει πληροφορίες στον οργανισμό αντιντόπινγκ για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια με τη συνεννόηση ότι, εάν μία συμφωνία περί ουσιώδους συνδρομής ή μία συμφωνία επίλυσης υπόθεσης δεν ολοκληρωθεί, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο υπό το συγκεκριμένο καθεστώς δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό αντιντόπινγκ ενάντια στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο σε οποιαδήποτε διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον Κώδικα, και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον οργανισμό αντιντόπινγκ υπό το συγκεκριμένο καθεστώς δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο ενάντια στον οργανισμό αντιντόπινγκ σε οποιαδήποτε διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον Κώδικα. Μία τέτοια συμφωνία δεν εμποδίζει τον οργανισμό αντιντόπινγκ, τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που έχει συλλεχθεί από οποιαδήποτε πηγή σε διάστημα άλλο από την προκαθορισμένη διάρκεια που περιγράφεται στη συμφωνία. οστ) Συνέπειες παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ («Συνέπειες»): Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από αθλητή ή άλλο πρόσωπο δύναται να οδηγήσει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνέπειες: (α) Ακύρωση∙ σημαίνει ότι τα αποτελέσματα του αθλητή σε συγκεκριμένο αγώνα ή διοργάνωση καθίστανται άκυρα, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, όπως αφαίρεση μεταλλίων, βαθμών και βραβείων. (β) Αποκλεισμός∙ σημαίνει την απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.14.1. (γ) Προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός)∙ σημαίνει την προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα, πριν την οριστική απόφαση σε ακροαματική διαδικασία που διεξάγεται βάσει του άρθρου 8. (δ) Οικονομικές συνέπειες∙ σημαίνουν την επιβολή οικονομικής κύρωσης λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή την ανάκτηση εξόδων που συνδέονται με παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. (ε) Δημόσια κοινοποίηση∙ σημαίνει την κοινοποίηση ή διανομή στοιχείων προς το ευρύ κοινό ή σε πρόσωπα πέραν των προσώπων εκείνων που δικαιούνται προγενέστερης γνωστοποίησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13. Ομάδες σε ομαδικά αθλήματα δύνανται επίσης να υπόκεινται σε συνέπειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11. οζ) Τεχνικό Έγγραφο: Έγγραφο που υιοθετείται και δημοσιεύεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιέχει δεσμευτικές τεχνικές απαιτήσεις σε συγκεκριμένα πεδία του αντιντόπινγκ, όπως περιγράφεται σε ένα Διεθνές Πρότυπο. οη) Υπαιτιότητα: Οποιαδήποτε εκ προθέσεως παράβαση καθήκοντος ή έλλειψη της επιμέλειας που πρέπει να επιδειχθεί σε συγκεκριμένη κατάσταση. Στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η εμπειρία του αθλητή ή του άλλου προσώπου, το εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο αποτελούν προστατευόμενα πρόσωπα, οι ειδικές συνθήκες, όπως η ενδεχόμενη αναπηρία που υπέστη και ο βαθμός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο της επιμέλειας και της έρευνας που επιδείχθηκε από τον αθλητή σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, οι συνθήκες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σχετικές ως προς την εξήγηση της παρέκκλισης του αθλητή ή του άλλου προσώπου από το αναμενόμενο πρότυπο συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μίας περιόδου αποκλεισμού ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο εναπομείναντα χρόνο στην καριέρα του ή στο πρόγραμμα του αθλητικού ημερολογίου, δεν αποτελούν σχετικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει των άρθρων 10.6.1. ή 10.6.2. οθ) Υπογράφοντες: Οι φορείς που υπογράφουν τον Κώδικα και συμφωνούν να εφαρμόσουν τον Κώδικα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 αυτού. π) Χορήγηση: Η παροχή, προμήθεια, εποπτεία, διευκόλυνση ή άλλου είδους συμμετοχή στη χρήση ή την απόπειρα χρήσης από άλλο πρόσωπο μιας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. Ωστόσο ο συγκεκριμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προσωπικού που αφορούν σε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες, ούτε ενέργειες που αφορούν σε απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες δεν απαγορεύονται σε έλεγχο εκτός αγώνα, εκτός εάν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. πα) Χρήση: Η χρησιμοποίηση, εφαρμογή, κατάποση, έγχυση ή κατανάλωση με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. πβ) Anti-DopingAdministration & Management System(ΑDAMS): Το σύστημα καταχώρισης και διαχείρισης πληροφοριών αντιντόπινγκ, το οποίο βασίζεται σε μία διαδικτυακή βάση δεδομένων, για την εισαγωγή, αποθήκευση, ανταλλαγή και υποβολή στοιχείων, που έχει σχεδιαστεί για χρήση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), προκειμένου να διευκολύνει τις δραστηριότητές τους κατά του ντόπινγκ, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που αφορά στην προστασία των δεδομένων. Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA). πγ) Court of Arbitration for Sport (C.A.S.): To ΔιαιτητικόΑθλητικόΔικαστήριο. πδ) World Anti-Doping Agency (WADA): Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ. Β. 1.1. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται: α) στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και β) στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και το π.δ. 87/2020 (Α’ 201), τα οποία έχουν ως σκοπό τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντών, των στελεχών και των υπαλλήλων, καθώς και εντεταλμένων τρίτων μερών και των υπαλλήλων τους, που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πτυχή του ελέγχου ντόπινγκ. 1.2. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες 1.2.1. Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου, των διευθυντών, των στελεχών και των υπαλλήλων, καθώς και εντεταλμένων τρίτων μερών και των υπαλλήλων τους, που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πτυχή του ελέγχου ντόπινγκ. 1.2.2. Η εναρμόνιση με τους κανόνες του παρόντος και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή και διατήρηση κάθε ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, κάθε οικονομικής επιχορήγησης ή άλλης συνδρομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να τις ενσωματώσουν στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους. 1.2.3. Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση αυτών των κανόνων αντιντόπινγκ στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους, οι αθλητικές ομοσπονδίες αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν, αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). 1.3. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ σε φυσικά πρόσωπα 1.3.1. Τους κανόνες για το αντιντόπινγκ οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, είτε είναι Έλληνες υπήκοοι είτε αλλοδαποί είτε κάτοικοι ή διαμένοντες μόνιμα ή προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια: (i) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που είναι μέλη ή κάτοχοι δελτίων/αδειών οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ή οποιουδήποτε μέλους σωματείου ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των ενώσεων ή των συνδέσμων, (ii) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών, που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε διοργανώσεις, αγώνες και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται, συγκαλούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία στην Ελλάδα ή από οποιοδήποτε μέλος ή συνδεδεμένο οργανισμό οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), των Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), των ενώσεων ή συνδέσμων, (iii) κάθε αθλητής ή πρόσωπο υποστήριξης αθλητή ή πρόσωπο το οποίο, δυνάμει διαπίστευσης, άδειας ή άλλης συμβατικής σχέσης, υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ή οποιουδήποτε μέλους ή συνδεδεμένου οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των Α.Α.Ε., των Τ.Α.Α., των ενώσεων ή συνδέσμων για τους σκοπούς του αντιντόπινγκ, (iv) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης αθλητή οι οποίοι συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα που διοργανώνεται, διεξάγεται, συγκαλείται ή υποστηρίζεται από τον διοργανωτή μιας εθνικής διοργάνωσης ή ενός εθνικού πρωταθλήματος που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία, (v) οι αθλούμενοι, (vi) κάθε άλλο Πρόσωπο, επί του οποίου ο WADA παρέχει δικαιοδοσία στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθλητών που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της Ελλάδας, καθώς και όλων των αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να αγωνιστούν ή να προπονηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 1.3.2. Καθένα από τα ως άνω πρόσωπα τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ή συμφωνεί να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, συνομολογεί την αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για την εφαρμογή τους, καθώς και τη δικαιοδοσία των πειθαρχικών επιτροπών που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 13, να εξετάζουν και να αποφασίζουν για τις υποθέσεις και τις εφέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ή την εμπλοκή του στον αθλητισμό στην Ελλάδα. 1.4. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ σε αθλητές εθνικού επιπέδου Από τους αθλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1.3., οι ακόλουθοι θεωρούνται αθλητές εθνικού επιπέδου για τους σκοπούς του παρόντος: (α) Αθλητές που περιλαμβάνονται στους καταλόγους ελεγχόμενων αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ (κατάλογος ελεγχόμενων αθλητών, κατάλογος ελεγχόμενων αθλητών επιπέδου II, κατάλογος ελεγχόμενων ομάδων). (β) Αθλητές ατομικού αθλήματος οι οποίοι συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα στην ανώτατη ηλικιακή κατηγορία (ανδρών - γυναικών - ανοικτή) ή πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εν λόγω διοργανώσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια της οικείας εθνικής ομοσπονδίας. (γ) Αθλητές ομαδικών αθλημάτων οι οποίοι αγωνίζονται σε επαγγελματικό σύλλογο/ομάδα ή σε μη επαγγελματικό σύλλογο/ομάδα, που αγωνίζεται στην ανώτατη εθνική κατηγορία. (δ) Αθλητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα κριτήρια της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις ή αγώνες ή συμμετέχουν σε αγώνες πρόκρισης για τέτοιες διοργανώσεις, αλλά δεν κατατάσσονται ως αθλητές διεθνούς επιπέδου από τη διεθνή ομοσπονδία τους. Αθλητές που κατατάσσονται από τις οικείες διεθνείς ομοσπονδίες ως αθλητές διεθνούς επιπέδου για τους σκοπούς του παρόντος θεωρούνται διεθνούς και όχι εθνικού επιπέδου. Άρθρο 2 Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ Ως ντόπινγκ ορίζεται η διάπραξη μίας ή περισσοτέρων παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2.1. έως 2.11. Οι αθλητές ή άλλα πρόσωπα υποχρεούνται να γνωρίζουν τί συνιστά παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ και τις ουσίες, καθώς και τις μεθόδους που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο απαγορευμένων. Τα παρακάτω αποτελούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ: 2.1. Παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή. 2.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή μεταβολίτες ή δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους δείγματα. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται υπαιτιότητα ή η γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 2.1. 2.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1. υπάρχουν εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα Α του αθλητή, εφόσον ο αθλητής παραιτείται της ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγμα Β του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγματος αυτού επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγμα Α του αθλητή ή όταν το δείγμα Α ή Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη (υποδείγματα) και η ανάλυση του υποδείγματος επιβεβαίωσης του δείγματος επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο υπόδειγμα του διαχωρισμένου δείγματος ή ο αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του υποδείγματος επιβεβαίωσης του διαχωρισμένου δείγματος. 2.1.3. Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε ένα τεχνικό έγγραφο, η παρουσία οποιασδήποτε αναφερόμενης ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγμα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. 2.1.4. Ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα του άρθρου 2.1, ο κατάλογος απαγορευμένων, τα διεθνή πρότυπα ή τα τεχνικά έγγραφα δύνανται να καθορίζουν ειδικά κριτήρια για την αναφορά ή την αξιολόγηση ορισμένων απαγορευμένων ουσιών. 2.2. Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή. 2.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης μεθόδου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται η υπαιτιότητα ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. 2.2.2. Η επιτυχία ή αποτυχία χρήσης ή απόπειρας χρήσης μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο. Για την παράβαση κανόνα ντόπινγκ αρκεί ότι έγινε χρήση ή απόπειρα χρήσης της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου. 2.3. Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία από αθλητή. Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία από αθλητή είναι η αποφυγή δειγματοληψίας ή η άρνηση ή η μη υποβολή σε δειγματοληψία, χωρίς πλήρη αιτιολόγηση, μετά από ειδοποίηση από προσηκόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 2.4. Μη παροχή πληροφοριών εντοπισμού από αθλητή. Οποιοσδήποτε συνδυασμός τριών (3) άκαρπων ελέγχων ή/και παράλειψης υποβολής πληροφοριών εντοπισμού, όπως ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών από αθλητή εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών. 2.5. Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ από αθλητή ή άλλο πρόσωπο. 2.6. Κατοχή απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή ή από προσωπικό υποστήριξης αθλητή. 2.6.1. Η εντός αγώνα κατοχή από αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα κατοχή από αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα, εκτός εάν ο αθλητής στοιχειοθετήσει ότι η κατοχή γίνεται σύμφωνα με κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.), που του έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.4. ή παράσχει άλλη αποδεκτή δικαιολογία. 2.6.2. Η εντός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, ή η εκτός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα σε σχέση με έναν αθλητή, έναν αγώνα ή την προπόνηση, εκτός εάν το προσωπικό υποστήριξης αθλητή αποδείξει ότι η κατοχή είναι σύμφωνη με την Ε.Χ.Θ.Σ. που έχει χορηγηθεί σε αθλητή, σύμφωνα με το άρθρο 4.4. ή παράσχει άλλη αποδεκτή δικαιολογία. 2.7. Η διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή ή άλλο πρόσωπο. 2.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης από αθλητή ή άλλο πρόσωπο προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης εκτός αγώνα ουσίας ή απαγορευμένης εκτός αγώνα μεθόδου. 2.9. Συνέργεια ή απόπειρα συνέργειας από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο. Η συνδρομή, ενθάρρυνση, βοήθεια, προτροπή, συνωμοσία, συγκάλυψη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εσκεμμένη συνέργεια ή απόπειρα συνέργειας, σχετικά με παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, απόπειρα παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή παράβαση του άρθρου 10.14.1. από άλλο πρόσωπο. 2.10. Απαγορευμένη σύμπραξη από αθλητή ή άλλο πρόσωπο. 2.10.1. Απαγορεύεται η σύμπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου, υποκείμενου στη δικαιοδοσία του εθνικού οργανισμού αντιντόπινγκ υπό την επαγγελματική ή αθλητική του ιδιότητα, με οποιοδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, το οποίο: 2.10.1.1. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, εκτίει περίοδο αποκλεισμού ή 2.10.1.2. εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και ο αποκλεισμός δεν έχει προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον Κώδικα, αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή επαγγελματική διαδικασία, λόγω συμπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, εάν για το συγκεκριμένο πρόσωπο θα ήταν εφαρμοστέοι κανόνες εναρμόνισης με τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσώπου ισχύει για έξι (6) έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελματικής ή πειθαρχικής απόφασης ή για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική, η πειθαρχική ή η επαγγελματική κύρωση που του επιβλήθηκε, αν η τελευταία είναι μεγαλύτερη ή 2.10.1.3. ενεργεί ως εκπρόσωπος ή διαμεσολαβητής για πρόσωπο που περιγράφεται στα άρθρα 2.10.1.1. ή 2.10.1.2. 2.10.2. Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 2.10., ο οργανισμός αντιντόπινγκ πρέπει να θεμελιώσει ότι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο γνώριζε το καθεστώς αποκλεισμού του προσώπου υποστήριξης αθλητή. O αθλητής ή το άλλο πρόσωπο φέρει το βάρος να αποδείξει ότι οποιαδήποτε σύμπραξη με μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα άρθρα 2.10.1.1. ή 2.10.1.2. δεν τελείται υπό επαγγελματική ή αθλητική ιδιότητα ή/και ότι τέτοια σύμπραξη δεν θα μπορούσε ευλόγως να έχει αποφευχθεί. Αν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ γνωρίζει το μέλος του προσωπικού υποστήριξης του αθλητή που πληροί τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 2.10.1.1., 2.10.1.2. ή 2.10.1.3. πρέπει να υποβάλει αυτές τις πληροφορίες στον WADA. 2.11. Πράξεις αθλητή ή άλλου προσώπου που αποθαρρύνουν αναφορά στις αρχές ή αποτελούν αντίποινα κατά τέτοιας αναφοράς. Αν τέτοια συμπεριφορά δεν αποτελεί άλλως παράβαση του άρθρου 2.5.: 2.11.1. Οποιαδήποτε ενέργεια που απειλεί ή επιδιώκει να εκφοβίσει άλλο πρόσωπο με σκοπό την αποθάρρυνσή του από το να αναφέρει, καλόπιστα, πληροφορία σχετιζόμενη με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή με φερόμενη μη συμμόρφωση με τον Κώδικα, προς τον WADA, τον οργανισμό αντιντόπινγκ, τις αρχές επιβολής του νόμου, πειθαρχικό ή επαγγελματικό όργανο, επιτροπή ακροάσεων ή πρόσωπο που διεξάγει έρευνα για τον WADA ή τον οργανισμό αντιντόπινγκ. 2.11.2. Αντίποινα κατά προσώπου το οποίο, καλόπιστα, έχει παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ή πληροφορία σχετιζόμενη με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή με φερόμενη μη συμμόρφωση με τον Κώδικα, προς τον WADA, τον οργανισμό αντιντόπινγκ, τις αρχές επιβολής του νόμου, πειθαρχικό ή επαγγελματικό όργανο, επιτροπή ακροάσεων ή πρόσωπο που διεξάγει έρευνα για τον WADA ή τον οργανισμό αντιντόπινγκ. Για τους σκοπούς του άρθρου 2.11., τα αντίποινα, η απειλή και ο εκφοβισμός αφορούν σε πράξη που στρέφεται κατά του προσώπου, η οποία είτε γίνεται χωρίς καλή πίστη είτε αποτελεί δυσανάλογη ανταπόδοση. Άρθρο 3 Απόδειξη ντόπινγκ 3.1. Βάρος και Βαθμός απόδειξης Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ φέρει το βάρος της απόδειξης ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Ο βαθμός της απόδειξης έγκειται στο εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί να αποδείξει σε ικανοποιητικό επίπεδο ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της αποδιδομένης κατηγορίας. Ο βαθμός απόδειξης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερος από την απλή πιθανολόγηση, αλλά μικρότερος από την απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας. Στις περιπτώσεις που ο Κώδικας μετακυλύει το βάρος της απόδειξης στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο που φέρεται να έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, για την αντίκρουση μίας εικασίας ή τη στοιχειοθέτηση συγκεκριμένων γεγονότων ή περιστάσεων, με την εξαίρεση των προβλεπομένων στα άρθρα 3.2.2. και 3.2.3., ο βαθμός της απόδειξης είναι η απλή πιθανολόγηση. 3.2. Μέσα απόδειξης γεγονότων και υποθέσεων Τα γεγονότα που σχετίζονται με τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ είναι δυνατόν να αποδειχθούν με οποιοδήποτε αξιόπιστο μέσο, περιλαμβανομένης της ομολογίας. Σε περιπτώσεις ντόπινγκ ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες απόδειξης: 3.2.1. Οι αναλυτικές μέθοδοι ή τα ποσοτικά όρια που έχουν εγκριθεί από τον WADA μετά από διαβουλεύσεις με την αρμόδια επιστημονική κοινότητα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής αξιολόγησης, τεκμαίρονται ως επιστημονικά έγκυρα. Αθλητής ή άλλο πρόσωπο που επιδιώκει να αμφισβητήσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο τεκμήριο ή να αντικρούσει το τεκμήριο της επιστημονικής εγκυρότητας, οφείλει ως προϋπόθεση για έναν τέτοιο ισχυρισμό να ενημερώσει προηγουμένως τον WADA για τον εν λόγω ισχυρισμό και τη θεμελίωσή του. Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο ή το CAS, με δική του πρωτοβουλία, μπορεί επίσης να ενημερώσει τον WADA για τυχόν ισχυρισμό περί αμφισβήτησης της επιστημονικής εγκυρότητας των αναλυτικών μεθόδων ή των ποσοτικών ορίων. Εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή από τον WADA της γνωστοποίησης και του φακέλου σχετικά με τον ως άνω ισχυρισμό ο WADA έχει επίσης το δικαίωμα να παρέμβει ως διάδικος, να παραστεί ως τρίτος, έχων έννομο συμφέρον ώστε να συνδράμει τη δικαιοδοτική διαδικασία (amicus curiae) ή να εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας. Σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του CAS, κατόπιν αιτήματος του WADA, η επιτροπή του CAS ορίζει κατάλληλο επιστήμονα ως εμπειρογνώμονα, ώστε να βοηθήσει την επιτροπή στην αξιολόγηση του ισχυρισμού. 3.2.2. Τα διαπιστευμένα από τον WADA εργαστήρια και άλλα εργαστήρια εγκεκριμένα από τον ίδιο οργανισμό τεκμαίρεται ότι έχουν προβεί σε ανάλυση δείγματος και έχουν ακολουθήσει διαδικασίες φύλαξης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων. Αθλητής ή τρίτο πρόσωπο δύναται να αντικρούσει το συγκεκριμένο τεκμήριο αποδεικνύοντας ότι έχει σημειωθεί απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, η οποία θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει σε αντικανονικό αναλυτικό εύρημα. Εάν αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αντικρούσει το ανωτέρω τεκμήριο αποδεικνύοντας ότι έχει σημειωθεί απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, η οποία θα μπορούσε εύλογα να έχει προκαλέσει το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, τότε ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος της απόδειξης ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα. 3.2.3. Οι αποκλίσεις από οποιοδήποτε άλλο διεθνές πρότυπο ή άλλον κανόνα ή πολιτική αντιντόπινγκ που προβλέπονται στον παρόντα, στον Κώδικα ή στον κανονισμό του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, δεν ακυρώνουν τα αναλυτικά αποτελέσματα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ και δεν αποτελούν δικαιολογία για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Στην περίπτωση όμως που αθλητής ή άλλο πρόσωπο στοιχειοθετήσει ότι η απόκλιση ως προς μία από τις ειδικές διατάξεις του διεθνούς προτύπου που αναφέρονται παρακάτω, μπορεί εύλογα να έχει προκαλέσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει ενός αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος ή μη υποβολής πληροφοριών εντοπισμού, τότε ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος να στοιχειοθετήσει ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή τη μη υποβολή πληροφοριών εντοπισμού κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: (i) Αν η απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών σχετίζεται με τη δειγματοληψία ή τον χειρισμό δείγματος και θα μπορούσε εύλογα να προκαλέσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος, οπότε ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος να αποδείξει ότι τέτοια απόκλιση δεν προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα. (ii) Αν η απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων ή το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών σχετίζεται με αντικανονικό εύρημα διαβατηρίου και θα μπορούσε εύλογα να προκαλέσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος να αποδείξει ότι τέτοια απόκλιση δεν προκάλεσε την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. (iii) Αν η απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων σχετίζεται με την απαίτηση παροχής γνωστοποίησης στον αθλητή περί του ανοίγματος του Β δείγματος και θα μπορούσε εύλογα να προκαλέσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος να αποδείξει ότι τέτοια απόκλιση δεν προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα. (iv) Αν η απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων σχετίζεται με γνωστοποίηση προς αθλητή και θα μπορούσε εύλογα να προκαλέσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, βάσει αποτυχίας υποβολής πληροφοριών εντοπισμού, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος να αποδείξει ότι τέτοια απόκλιση δεν προκάλεσε τη μη υποβολή πληροφοριών εντοπισμού. 3.2.4. Τα πραγματικά περιστατικά που προκύπτουν από απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου ή επαγγελματικού πειθαρχικού οργάνου, η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούς έφεσης, δεν επιδέχονται ανταπόδειξη εκ μέρους του αθλητή ή τρίτου προσώπου, στο οποίο αφορά η απόφαση, εκτός εάν ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο στοιχειοθετήσει ότι η απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών της δικαιοσύνης. 3.2.5. Η επιτροπή ακροάσεων κατά τη διάρκεια μίας ακροαματικής διαδικασίας για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δύναται να συναγάγει επιβαρυντικό συμπέρασμα για αθλητή ή άλλο πρόσωπο που φέρεται να έχει παραβεί κανόνα αντιντόπινγκ, βασιζόμενη στην άρνηση του αθλητή ή του άλλου προσώπου, κατόπιν αιτήματος που τέθηκε σε εύλογο χρόνο πριν την ακροαματική διαδικασία, να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία, είτε προσωπικά είτε τηλεφωνικά, όπως οριστεί από την επιτροπή ακροάσεων, και να απαντήσει σε ερωτήματα της επιτροπής ακροάσεων ή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ που αποδίδει την κατηγορία διάπραξης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Άρθρο 4 Κατάλογος απαγορευμένων 4.1. Ενσωμάτωση του Καταλόγου Απαγορευμένων: Ο κατάλογος των απαγορευμένων, όπως δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από τον WADA και περιγράφεται στο άρθρο 4.1. του Κώδικα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε αναθεώρησή του, ο κατάλογος απαγορευμένων και οι αναθεωρήσεις του τίθενται σε ισχύ στο πλαίσιο των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση από τον WADA, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον Eθνικό Oργανισμό Aντιντόπινγκ. Όλοι οι αθλητές και τα τρίτα πρόσωπα δεσμεύονται από τον κατάλογο απαγορευμένων και οποιαδήποτε αναθεώρησή του, από την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ, χωρίς καμία περαιτέρω τυπική διαδικασία. Εναπόκειται στην ευθύνη όλων των αθλητών και των τρίτων προσώπων να εξοικειώνονται με την επικαιροποιημένη έκδοση του καταλόγου απαγορευμένων και με όλες τις αναθεωρήσεις του. 4.2. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευμένων 4.2.1. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι Ο κατάλογος απαγορευμένων καθορίζει τις απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μεθόδους οι οποίες απαγορεύονται, ανά πάσα στιγμή (τόσο εντός αγώνα όσο και εκτός αγώνα) ως ντόπινγκ λόγω της δυνατότητάς τους να βελτιώσουν την απόδοση σε μελλοντικούς αγώνες ή της δυνατότητας συγκάλυψης και εκείνες τις ουσίες και μεθόδους που απαγορεύονται μόνο εντός αγώνα. Ο κατάλογος απαγορευμένων δύναται να διευρυνθεί από τον WADA για συγκεκριμένο άθλημα. Οι απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι δύνανται να εντάσσονται στον κατάλογο απαγορευμένων κατά γενική κατηγορία (π.χ. αναβολικοί παράγοντες) ή με ειδική αναφορά σε συγκεκριμένη ουσία ή μέθοδο. 4.2.2. Ουσίες ειδικής αναφοράς ή μέθοδοι ειδικής αναφοράς Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 10, όλες οι απαγορευμένες ουσίες αποτελούν ουσίες ειδικής αναφοράς, εκτός αυτών που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευμένων. Καμία απαγορευμένη μέθοδος δεν αποτελεί μέθοδο ειδικής αναφοράς, εκτός εάν προσδιορίζεται συγκεκριμένα ως μέθοδος ειδικής αναφοράς στον κατάλογο απαγορευμένων. 4.2.3. Ουσίες κατάχρησης Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 10, οι ουσίες κατάχρησης περιλαμβάνουν εκείνες τις απαγορευμένες ουσίες που προσδιορίζονται συγκεκριμένα ως ουσίες κατάχρησης στον κατάλογο απαγορευμένων, λόγω της διαδεδομένης κατάχρησής τους στον κοινωνικό ιστό εκτός του αθλητικού πλαισίου. 4.3. Καθορισμός του καταλόγου απαγορευμένων από τον WADA Η απόφαση του WADA ως προς τις απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους προς ένταξη στον κατάλογο απαγορευμένων, η ταξινόμηση των ουσιών σε κατηγορίες στον κατάλογο απαγορευμένων, η κατάταξη μίας ουσίας ως απαγορευμένης ανά πάσα στιγμή ή μόνο εντός αγώνα, η κατάταξη μιας ουσίας ή μεθόδου ως ουσίας ειδικής αναφοράς, μεθόδου ειδικής αναφοράς ή ουσίας κατάχρησης είναι οριστική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από αθλητή ή τρίτο πρόσωπο, βάσει του επιχειρήματος ότι η ουσία ή μέθοδος δεν ήταν παράγοντας συγκάλυψης ή δεν είχε τη δυνατότητα ενίσχυσης της απόδοσης ή δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή δεν παραβιάζει το αθλητικό πνεύμα. 4.4. Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.) 4.4.1. Η παρουσία μίας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή δεικτών της, η χρήση ή απόπειρα χρήσης, η κατοχή ή η χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου δεν θεωρείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εάν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κατ’ εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.), σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ. 4.4.2. Διαδικασία Αίτησης Ε.Χ.Θ.Σ. 4.4.2.1. Αθλητής ο οποίος δεν είναι αθλητής διεθνούς επιπέδου υποβάλλει, το συντομότερο από τότε που θα προκύψει η ανάγκη, αίτηση στον Eθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για Ε.Χ.Θ.Σ., εκτός εάν εφαρμόζονται τα άρθρα 4.1. ή 4.3. του Διεθνούς Προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Διεθνούς Προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ., όπως αναρτάται στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. 4.4.2.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει να διορίζει μία επιτροπή για να εξετάζει τις αιτήσεις για τη χορήγηση ή την αναγνώριση κάποιας από τις εξαιρέσεις προς θεραπεία. Η επιτροπή για την κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς θα πρέπει αμέσως να αξιολογεί και να αποφασίζει για κάθε αίτηση, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις Διεθνούς Προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ. 4.4.2.3. Η επιτροπή αξιολογεί άμεσα και αποφασίζει αναφορικά με την αίτηση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ., εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την παραλαβή μιας πλήρους αίτησης. Όταν η αίτηση υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο πριν από μια διοργάνωση, η επιτροπή οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκδώσει την απόφασή της πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. 4.4.2.4. Κάθε απόφαση της επιτροπής περί Ε.Χ.Θ.Σ. είναι η οριστική απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και δύναται να προσβληθεί με έφεση. Η απόφαση γνωστοποιείται εγγράφως στον αθλητή, στον WADA, στην αρμόδια αθλητική ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ.. Η απόφαση αναρτάται άμεσα στο σύστημα ADAMS. 4.4.3. Αναδρομικές αιτήσεις Ε.Χ.Θ.Σ. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ επιλέξει να ελέγξει αθλητή που δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου, μπορεί να επιτρέψει σε αυτόν τον αθλητή να υποβάλει αίτηση για αναδρομική εξαίρεση λόγω χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου για θεραπευτικούς σκοπούς. 4.4.4. Αναγνώριση Ε.Χ.Θ.Σ. Μία Ε.Χ.Θ.Σ., που χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ είναι έγκυρη σε οποιοδήποτε εθνικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε χώρα και δεν χρήζει επίσημης αναγνώρισης από οποιονδήποτε άλλο Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Η Ε.Χ.Θ.Σ. δεν καθίσταται αυτοδικαίως έγκυρη, εάν ο αθλητής γίνει αθλητής διεθνούς επιπέδου ή αγωνίζεται σε μία διεθνή διοργάνωση, εκτός εάν αναγνωριστεί από την οικεία διεθνή ομοσπονδία ή οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ως ακολούθως: 4.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί μία Ε.Χ.Θ.Σ. από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων με αίτημα την αναγνώριση της εξαίρεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του διεθνούς προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ., εκτός εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. αναγνωρίζεται αυτόματα από τη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων. Εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που τίθενται από το διεθνές πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., τότε η διεθνής ομοσπονδία ή ο οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν. Εάν η διεθνής ομοσπονδία ή ο οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων θεωρήσουν ότι η Ε.Χ.Θ.Σ., που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ δεν ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά και ως αποτέλεσμα απορρίψουν την αναγνώρισή της, θα πρέπει οι ίδιοι να ενημερώσουν άμεσα τον εν λόγω αθλητή διεθνούς επιπέδου, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, εκθέτοντας τους λόγους απόρριψης. Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής διεθνούς επιπέδου και ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορούν, μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερωθούν για την απόρριψη της εξαίρεσης, να θέσουν το ζήτημα στον WADΑ για επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6. Εάν το ζήτημα παραπεμφθεί στον WADA προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6, η Ε.Χ.Θ.Σ. που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου, καθώς και για έλεγχο εκτός αγώνα, για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του WADA. Εάν το ζήτημα δεν παραπεμφθεί στον WADA προς επανεξέταση εντός της προθεσμίας των είκοσι μίας (21) ημερών, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ καθορίζει εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. που χορήγησε, παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, με την προϋπόθεση ότι ο αθλητής παύει να είναι αθλητής διεθνούς επιπέδου και δεν συμμετέχει σε αγώνα διεθνούς επιπέδου. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, η Ε.Χ.Θ.Σ. παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα∙ η απόφαση δεν ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου. 4.4.4.2. Ο αθλητής, στον οποίο δεν έχει ήδη χορηγηθεί μία Ε.Χ.Θ.Σ. από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, πρέπει να υποβάλει αίτηση απευθείας στη διεθνή ομοσπονδία για Ε.Χ.Θ.Σ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., αμέσως μόλις προκύψει η ανάγκη. Εάν η διεθνής ομοσπονδία απορρίψει την αίτηση του αθλητή, του γνωστοποιεί τους λόγους άμεσα. Εάν η διεθνής ομοσπονδία κάνει δεκτή την αίτηση του αθλητή, οφείλει να ενημερώσει τον αθλητή και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ θεωρήσει ότι η Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία χορηγήθηκε από τη διεθνή ομοσπονδία, δεν ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν τεθεί στο Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., έχει στη διάθεση του είκοσι μία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερώθηκε από τη διεθνή ομοσπονδία, προκειμένου να παραπέμψει το ζήτημα στον WADA προς επανεξέταση. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ παραπέμψει το ζήτημα στον WADA προς επανεξέταση και για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση, η Ε.Χ.Θ.Σ. που έχει χορηγηθεί από τη διεθνή ομοσπονδία παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα διεθνούς επίπεδου και για έλεγχο εκτός αγώνα, ωστόσο, δεν είναι έγκυρη για αγώνα εθνικού επίπεδου. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν παραπέμψει το ζήτημα στον WADA προς επανεξέταση, η Ε.Χ.Θ.Σ. που έχει χορηγηθεί από τη διεθνή ομοσπονδία καθίσταται έγκυρη και για αγώνα εθνικού επιπέδου, όταν εκπνεύσει η προθεσμία των είκοσι μίας (21) ημερών. 4.4.5. Λήξη, ανάκληση, ανατροπή μίας (1) Ε.Χ.Θ.Σ. 4.4.5.1. Μία (1) Ε.Χ.Θ.Σ. που χορηγείται σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ: α) λήγει αυτόματα μόλις πάψει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω γνωστοποίηση ή άλλη διαδικασία, β) δύναται να ανακληθεί εάν ο αθλητής δεν συμμορφώνεται εγκαίρως με τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή με τους επιβληθέντες όρους από την επιτροπή κατά τη χορήγηση της Ε.Χ.Θ.Σ., γ) δύναται να ανακληθεί από την Επιτροπή, εάν μεταγενέστερα προκύψει ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση της Ε.Χ.Θ.Σ. δεν συντρέχουν ή δ) δύναται να ανατραπεί κατόπιν επανεξέτασης από τον WADA ή κατόπιν έφεσης. 4.4.5.2. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αθλητής δεν υπόκειται σε συνέπειες με βάση τη χρήση, την κατοχή ή τη χορήγηση της εν λόγω απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, σύμφωνα με την Ε.Χ.Θ.Σ. πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος, ανάκλησης ή ανατροπής της Ε.Χ.Θ.Σ.. Η επανεξέταση, δυνάμει του άρθρου 5.1.1.1 του Διεθνούς Προτύπου για τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων Αντικανονικού Αναλυτικού Ευρήματος, που αναφέρεται σύντομα μετά την ημερομηνία λήξης, ανάκλησης ή ανατροπής της Ε.Χ.Θ.Σ. συνεκτιμά κατά πόσον ένα τέτοιο εύρημα συνάδει με χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου πριν από την ημερομηνία αυτή, και σε αυτή την περίπτωση, δεν βεβαιώνεται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. 4.4.6. Επανεξέταση και έφεση κατά των αποφάσεων για τις Ε.Χ.Θ.Σ. 4.4.6.1. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ απορρίψει μια αίτηση για τη χορήγηση εξαίρεσης για θεραπευτικούς σκοπούς, ο αθλητής δύναται να απευθυνθεί αποκλειστικά στο αρμόδιο για τις εφέσεις δευτεροβάθμιο όργανο που περιγράφεται στο άρθρο 13.2.2. 4.4.6.2. Ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας, με την οποία δεν αναγνωρίζεται μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και έχει παραπεμφθεί στον WADA από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Επιπλέον, ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας με την οποία χορηγήθηκε μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία παραπέμπεται στον WADA από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο WADA δύναται να επανεξετάζει οποιαδήποτε άλλη απόφαση σχετικά με μία Ε.Χ.Θ.Σ. οποτεδήποτε, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος των εμπλεκομένων είτε με δική του πρωτοβουλία. Εάν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. που επανεξετάζεται, πληροί τα κριτήρια που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ο WADA δεν παρεμβαίνει περαιτέρω. Αν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, ο WADA εκδίδει δική του απόφαση. 4.4.6.3. Η απόφαση για τις Ε.Χ.Θ.Σ., που εκδίδεται είτε από διεθνή ομοσπονδία, είτε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, ο οποίος κατόπιν συμφωνίας εξετάζει αίτηση εξαίρεσης για λογαριασμό μιας διεθνούς ομοσπονδίας, και η οποία αίτηση δεν έχει εξεταστεί από το WADA ή έχει εξεταστεί, αλλά δεν έχει ανατραπεί κατόπιν επανεξέτασης, δύναται να προσβληθεί από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύμφωνα με το άρθρο 13. 4.4.6.4. Κάθε απόφαση του WADA, για τη διατήρηση απόφασης για Ε.Χ.Θ.Σ., προσβάλλεται από τον αθλητή, από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και από την αρμόδια διεθνή ομοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύμφωνα με το άρθρο 13. 4.4.6.5. Η μη έκδοση απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, επί νομίμως υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση/αναγνώριση μίας Ε.Χ.Θ.Σ., ή επί επανεξέτασης απόφασης περί Ε.Χ.Θ.Σ., θεωρείται απόρριψη της αίτησης. Άρθρο 5 Έλεγχος και έρευνες 5.1. Σκοπός ελέγχων και ερευνών Έλεγχοι και έρευνες μπορούν να διεξάγονται για κάθε σκοπό καταπολέμησης του ντόπινγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών, καθώς και τις διατάξεις των ειδικών πρωτοκόλλων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ που συμπληρώνουν το Διεθνές Πρότυπο. 5.1.1. Οι έλεγχοι διενεργούνται για την απόκτηση αναλυτικών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το εάν αθλητής έχει διαπράξει παράβαση του άρθρου 2.1. (παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα αθλητή) ή του άρθρου 2.2. (χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή). 5.2. Αρμοδιότητα ελέγχων 5.2.1. Τηρουμένων των περιορισμών που καθορίζονται στο άρθρο 5.3., αναφορικά με έλεγχο σε διοργανώσεις, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει την αρμοδιότητα ελέγχου, εντός αγώνα και εκτός αγώνα, επί όλων των αθλητών οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 1. 5.2.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να απαιτήσει από οποιονδήποτε αθλητή, επί του οποίου έχει δικαιοδοσία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αθλητή, ο οποίος εκτίει περίοδο αποκλεισμού, να παρέχει δείγμα οποτεδήποτε και οπουδήποτε. 5.2.3. Ο WADA έχει δικαιοδοσία ελέγχου εντός αγώνα και εκτός αγώνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20.7.10. του Κώδικα. 5.2.4. Εάν διεθνής ομοσπονδία ή οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων συμβάλλεται με τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή αναθέτει σε αυτόν οποιοδήποτε μέρος του ελέγχου, είτε απευθείας είτε μέσω εθνικής ομοσπονδίας, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να συλλέξει πρόσθετα δείγματα ή να δώσει εντολή στο εργαστήριο να εκτελέσει πρόσθετους τύπους αναλύσεων, με έξοδα του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Εάν συλλεχθούν πρόσθετα δείγματα ή διεξαχθούν πρόσθετοι τύποι αναλύσεων, ενημερώνεται η Διεθνής Ομοσπονδία ή ο οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων. 5.3. Έλεγχοι εντός της αθλητικής διοργάνωσης 5.3.1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, μόνο ένας οργανισμός έχει τη δικαιοδοσία να διεξάγει έλεγχο σε εγκαταστάσεις διοργάνωσης κατά την περίοδο διοργάνωσης. Σε διεθνείς διοργανώσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα, ο αρμόδιος για τη διοργάνωση διεθνής οργανισμός έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει έλεγχο. Σε εθνικές διοργανώσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει έλεγχο. Κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου φορέα μίας διοργάνωσης, οποιοσδήποτε έλεγχος που διεξάγεται κατά τη διάρκεια της περιόδου διοργάνωσης εκτός των εγκαταστάσεων διοργάνωσης, συντονίζεται με τον αρμόδιο φορέα της διοργάνωσης. 5.3.2. Εάν ο οργανισμός αντιντόπινγκ, ο οποίος διαφορετικά θα είχε δικαιοδοσία ελέγχου αλλά δεν είναι αρμόδιος για την εκκίνηση και τη διεξαγωγή των ελέγχων σε διοργάνωση, επιθυμεί να διεξάγει ελέγχους σε αθλητές εντός των εγκαταστάσεων διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου διοργάνωσης, τότε διαβουλεύεται αρχικά με τον αρμόδιο φορέα της διοργάνωσης, προκειμένου να λάβει άδεια διεξαγωγής και να συντονιστούν οι σχετικοί έλεγχοι. Εάν ο οργανισμός αντιντόπινγκ δεν είναι ικανοποιημένος με την απόκριση του αρμόδιου φορέα της διοργάνωσης, τότε δύναται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, να ζητήσει άδεια από τον WADA για τη διεξαγωγή ελέγχου και τον προσδιορισμό του τρόπου συντονισμού αυτού του ελέγχου. Ο WADA δεν χορηγεί σχετική έγκριση, πριν συμβουλευτεί και ενημερώσει τον αρμόδιο φορέα της διοργάνωσης. Η απόφαση του WADA είναι οριστική και δεν υπόκειται σε έφεση. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην εξουσιοδότηση για τη διενέργεια ελέγχου, οι έλεγχοι αυτοί θεωρούνται έλεγχοι εκτός αγώνα. Η διαχείριση αποτελεσμάτων για οποιονδήποτε τέτοιο έλεγχο, αποτελεί ευθύνη του οργανισμού αντιντόπινγκ, που εκκινεί τον έλεγχο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανονισμούς του αρμόδιου φορέα της διοργάνωσης. 5.4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους ελέγχους 5.4.1. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ σχεδιάζει και προγραμματίζει την κατανομή των ελέγχων και υλοποιεί ελέγχους, όπως απαιτείται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. 5.4.2. Όπου είναι εφικτό, ο έλεγχος συντονίζεται μέσω του συστήματος ADAMS, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της διενέργειας συνδυασμένων ελέγχων και να αποφευχθούν περιττοί επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι. 5.5. Πληροφορίες εντοπισμού αθλητών 5.5.1. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ συντάσσει κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού, όπως προβλέπεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, και υπόκεινται στις συνέπειες για παραβάσεις του άρθρου 2.4., όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.3.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ και οι διεθνείς ομοσπονδίες συντονίζουν τον προσδιορισμό αυτών και συλλέγουν τις πληροφορίες εντοπισμού τους. 5.5.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ διαθέτει μέσω του ADAMS κατάλογο, που προσδιορίζει τους ως άνω αναφερομένους αθλητές που περιλαμβάνονται ονομαστικά στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αναθεωρεί και επικαιροποιεί τακτικά, όποτε κρίνεται απαραίτητο, τα κριτήρια για την ένταξη αθλητών στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών και επανεξετάζει περιοδικά, και σε κάθε περίπτωση όχι εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου από τρείς (3) μήνες από την αμέσως προηγούμενη αναθεώρηση, τον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κάθε αθλητής που περιλαμβάνεται σε αυτόν, συνεχίζει να πληροί τα σχετικά κριτήρια. Οι αθλητές ειδοποιούνται πριν ενταχθούν στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, καθώς και όταν αφαιρεθούν από αυτόν. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. 5.5.3. Αν αθλητής περιληφθεί από την οικεία διεθνή ομοσπονδία σε διεθνή κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών, και από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ στον Εθνικό Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, οι δύο αυτοί φορείς συμφωνούν ποιος από αυτούς θα αποδέχεται την υποβολή πληροφοριών εντοπισμού του ελεγχόμενου αθλητή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αθλητής υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες εντοπισμού του μόνον σε έναν από τους ως άνω φορείς. 5.5.4. Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, αθλητής που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, πράττει ως ακολούθως: (α) παρέχει στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ τις πληροφορίες εντοπισμού του σε τριμηνιαία βάση, (β) επικαιροποιεί αυτές τις πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε να παραμένουν ακριβείς και πλήρεις ανά πάσα στιγμή και (γ) παραμένει διαθέσιμος για έλεγχο, σύμφωνα με τις πληροφορίες εντοπισμού του. 5.5.5. Για τους σκοπούς του άρθρου 2.4., η μη συμμόρφωση αθλητή με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών θεωρείται μη υποβολή ή αποτυχία ελέγχου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, όπου ορίζεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β’. 5.5.6. Αθλητής που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές με την παροχή πληροφοριών εντοπισμού προβλέψεις που ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, έως ότου υποβάλλει γραπτή γνωστοποίηση προς τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ότι έχει αποσυρθεί ή ενημερωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια ένταξης στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών του. 5.5.7. Οι πληροφορίες εντοπισμού που παρέχονται από αθλητή ενόσω βρίσκεται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, είναι προσβάσιμες μέσω του ADAMS στον WADA και σε οργανισμούς αντιντόπινγκ, με αρμοδιότητα να ελέγχουν αυτόν τον αθλητή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.2.. Οι πληροφορίες εντοπισμού διατηρούνται πάντα απολύτως εμπιστευτικές, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς σχεδιασμού, συντονισμού ή διεξαγωγής ελέγχου ντόπινγκ, παροχής πληροφοριών σχετικών με το βιολογικό διαβατήριο αθλητή ή με άλλα αναλυτικά αποτελέσματα, ή για να υποστηρίξουν μια έρευνα σχετικά με πιθανή παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ή να υποστηρίξουν διαδικασίες που επικαλούνται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Οι πληροφορίες αυτές, όταν πάψουν να σχετίζονται με τους παραπάνω σκοπούς, καταστρέφονται, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων. 5.5.8. Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ τηρεί τους εξής καταλόγους: (α) Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών. (β) Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου ΙΙ. Αθλητής που περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο, υπόκειται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις ως προς τις πληροφορίες εντοπισμού του, σε σχέση με αθλητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών. (γ) Κατάλογο Ελεγχόμενων Ομάδων, ο οποίος περιλαμβάνει αθλητές ομαδικών αθλημάτων, οι οποίοι υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις ως προς τις πληροφορίες εντοπισμού τους, σε σχέση με τους αθλητές του καταλόγου ελεγχόμενων αθλητών. 5.5.9. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ενημερώνει τους αθλητές, τόσο προτού περιληφθούν στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών επιπέδου II, όσο και όταν αφαιρεθούν από αυτόν. Αυτή η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις απαιτήσεις πληροφοριών εντοπισμού και τις συνέπειες που ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 5.5.10. και 5.5.11. Επίσης, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ενημερώνει τις ομάδες, τόσο προτού οι αθλητές τους περιληφθούν στον κατάλογο ελεγχόμενων ομάδων, όσο και όταν αφαιρεθούν από αυτόν. Και αυτή η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις απαιτήσεις πληροφοριών εντοπισμού και τις συνέπειες που ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 5.5.10. και 5.5.11. 5.5.10. Αθλητές που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών επιπέδου II, παρέχουν στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ τις ακόλουθες πληροφορίες εντοπισμού, ώστε να εντοπίζονται και να υποβάλονται σε έλεγχο: (α) Διεύθυνση διανυκτέρευσης (β) Πρόγραμμα αγώνα/διοργάνωσης (γ) Τακτικές προπονητικές δραστηριότητες Αυτές οι πληροφορίες εντοπισμού υποβάλλονται στο ADAMS για τον καλύτερο συντονισμό του ελέγχου με άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ. Αθλητές που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Ομάδων, παρέχουν στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, μέσω των ομάδων τους, τις ακόλουθες πληροφορίες εντοπισμού, ώστε να εντοπίζονται και να υποβάλλονται σε έλεγχο: (α) Πρόγραμμα αγώνα/διοργάνωσης (β) Τακτικές προπονητικές δραστηριότητες Αυτές οι πληροφορίες εντοπισμού υποβάλλονται στο ADAMS για τον καλύτερο συντονισμό του ελέγχου με άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ. 5.5.11. Η μη παροχή πληροφοριών εντοπισμού από αθλητή πριν ή κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή η μη υποβολή ακριβών πληροφοριών εντοπισμού από αθλητή, συνεπάγεται την εγγραφή του στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. 5.5.12. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, να συλλέγει πληροφορίες εντοπισμού αθλητών, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών ή στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών επιπέδου II. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να αποφασίσει ότι η μη παροχή από αθλητή των απαιτούμενων πληροφοριών εντοπισμού του, πριν ή κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί από τον παραπάνω Οργανισμό, ή η μη παροχή ακριβών πληροφοριών εντοπισμού, συνεπάγεται την εγγραφή του αθλητή στο Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών. 5.6. Επιστροφή αποσυρθέντων αθλητών στην αγωνιστική δράση 5.6.1. Αν αθλητής διεθνούς ή εθνικού επιπέδου, ο οποίος είχε ενταχθεί στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, αποσυρθεί και στη συνέχεια επιστρέψει στην ενεργό αθλητική δράση, δεν συμμετέχει σε διεθνείς ή εθνικές διοργανώσεις, αν δεν προβεί σε γραπτή γνωστοποίηση προς την οικεία διεθνή ομοσπονδία και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ περί της επιστροφής του στην ενεργό αθλητική δράση και της ταυτόχρονης διαθεσιμότητάς του προς έλεγχο και αν δεν παρέλθουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την τελευταία χρονικά ως άνω γραπτή γνωστοποίηση προς τη Διεθνή Ομοσπονδία και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Στην τελευταία περίπτωση ο WADA, κατόπιν διαβούλευσης με τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και την οικεία Διεθνή Ομοσπονδία του αθλητή, δύναται να του χορηγήσει άδεια συμμετοχής σε διεθνή ή εθνική διοργάνωση, κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω υποχρέωσης για εκ των προτέρων γραπτή γνωστοποίηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν, με βάση τις ειδικότερες συνθήκες και περιστάσεις, κρίνεται ότι η αυστηρή εφαρμογή τού παραπάνω κανόνα θα ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση ανεπιεικής για τον αθλητή. Η απόφαση αυτή δύναται να προσβληθεί με έφεση δυνάμει του άρθρου 13. Οποιαδήποτε αποτελέσματα αγώνων επιτεύχθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 5.6.1., ακυρώνονται, εκτός εάν ο αθλητής αποδείξει ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι συμμετείχε σε διεθνή ή εθνική διοργάνωση. 5.6.2. Αθλητής που αποσύρεται από τον αγωνιστικό αθλητισμό, ενόσω εκτίει ποινή αποκλεισμού, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον οργανισμό αντιντόπινγκ που του επέβαλε την ποινή του αποκλεισμού. Αν ο αθλητής αυτός επιστρέψει στην ενεργό αθλητική δράση, δεν δύναται να μετέχει σε διεθνείς ή εθνικές διοργανώσεις, αν δεν προβεί σε γραπτή γνωστοποίηση προς την οικεία Διεθνή Ομοσπονδία και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ περί της επιστροφής του στην ενεργό αθλητική δράση και της ταυτόχρονης διαθεσιμότητάς του προς έλεγχο και αν δεν παρέλθουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την τελευταία χρονικά ως άνω γραπτή γνωστοποίηση προς τη Διεθνή Ομοσπονδία και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, εκτός εάν ο υπολειπόμενος χρόνος της εκτελούμενης ποινής αποκλεισμού είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες, οπότε θα πρέπει να παρέλθει η μεγαλύτερη αυτή χρονική περίοδος. 5.7. Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παρατηρητών Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ και οι οργανωτικές επιτροπές εθνικών διοργανώσεων διευκολύνουν το Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παρατηρητών σε τέτοιες διοργανώσεις. Άρθρο 6 Ανάλυση δειγμάτων Τα δείγματα αναλύονται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: 6.1. Χρήση διαπιστευμένων, εγκεκριμένων και άλλων εργαστηρίων 6.1.1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2.1., τα δείγματα αναλύονται αποκλειστικά σε διαπιστευμένα από τον WADA εργαστήρια ή σε άλλα εργαστήρια που έχουν εγκριθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον WADA. Η επιλογή του εργαστηρίου, που φέρει τη διαπίστευση του WADA και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δειγμάτων, γίνεται αποκλειστικά από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων. 6.1.2. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2., δεδομένα που σχετίζονται με παραβάσεις των κανονισμών Αντιντόπινγκ, δύναται να αποδεικνύονται με οποιοδήποτε αξιόπιστο μέσο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, αξιόπιστους εργαστηριακούς ή άλλους ελέγχους, που διεξάγονται εκτός των διαπιστευμένων ή εγκεκριμένων από τον WADA Εργαστηρίων. 6.2. Σκοπός ανάλυσης δειγμάτων και δεδομένων Δείγματα και σχετικά αναλυτικά δεδομένα ή πληροφορίες ελέγχου ντόπινγκ αναλύονται με σκοπό τον εντοπισμό απαγορευμένων ουσιών και απαγορευμένων μεθόδων, που αναφέρονται στον κατάλογο απαγορευμένων, καθώς και για τον εντοπισμό άλλων ουσιών που δύναται να ορίσει ο WADA, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης που περιγράφεται στο άρθρο 4.5. του Κώδικα, ή για την παροχή βοήθειας προς τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για τη σκιαγράφηση σχετικών παραμέτρων στα ούρα, το αίμα ή άλλο υλικό του αθλητή, συμπεριλαμβανομένων του DNA ή της γονιδιακής σκιαγράφησης, ή για οποιονδήποτε άλλο θεμιτό σκοπό αντιντόπινγκ. 6.3. Έρευνα σε δείγματα και δεδομένα Δείγματα, συναφή αναλυτικά δεδομένα και πληροφορίες ελέγχου ντόπινγκ δύναται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς αντιντόπινγκ με την έγγραφη συναίνεση του αθλητή. Δείγματα και συναφή αναλυτικά δεδομένα ή πληροφορίες ελέγχου ντόπινγκ, που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, υποβάλλονται αρχικά σε επεξεργασία με τρόπο, ώστε τα δείγματα και τα συναφή αναλυτικά δεδομένα ή οι πληροφορίες ελέγχου ντόπινγκ να μην μπορούν να συσχετισθούν με συγκεκριμένο αθλητή. Κάθε έρευνα, η οποία ενέχει δείγματα και συναφή αναλυτικά δεδομένα ή πληροφορίες ελέγχου ντόπινγκ, διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 19 του Κώδικα. 6.4. Πρότυπα ανάλυσης δειγμάτων και αναφοράς Σύμφωνα με το άρθρο 6.4. του Κώδικα, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να ζητήσει την ανάλυση των δειγμάτων από τα εργαστήρια, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων και το άρθρο 4.7. του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών. Τα εργαστήρια, με δική τους πρωτοβουλία και δαπάνη, μπορούν να αναλύουν δείγματα για απαγορευμένες ουσίες ή απαγορευμένες μεθόδους, που δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο επιλογής αναλύσεων δειγμάτων ή, όπως ζητείται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Τα αποτελέσματα από οποιαδήποτε σχετική ανάλυση αναφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και έχουν την ίδια ισχύ και συνέπειες με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα ανάλυσης. 6.5. Περαιτέρω ανάλυση δείγματος προ ή κατά τη διάρκεια διαχείρισης αποτελεσμάτων Το εργαστήριο μπορεί να διενεργήσει επαναληπτική ή επιπρόσθετη ανάλυση ενός δείγματος οποιαδήποτε στιγμή πριν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ενημερώσει τον αθλητή ότι το δείγμα του αποτελεί βάση κατηγορίας για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 2.1. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ, μετά από τη σχετική γνωστοποίηση, επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρόσθετη ανάλυση του εν λόγω δείγματος, μπορεί να το πράξει με τη συγκατάθεση του αθλητή ή με την έγκριση μιας επιτροπής ακροάσεων. 6.6. Περαιτέρω ανάλυση δείγματος μετά από αναφορά του ως αρνητικού ή άλλως μη οδηγούντος σε κατηγορία για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ Εφόσον ένα εργαστήριο έχει αναφέρει ένα δείγμα ως αρνητικό, ή άλλως δεν έχει στοιχειοθετηθεί κατηγορία για παράβαση κανόνων αντιντόπινγκ, το δείγμα μπορεί να αποθηκευτεί και να υποβληθεί σε περαιτέρω αναλύσεις για τους σκοπούς του άρθρου 6.2. οποιαδήποτε στιγμή αποκλειστικά είτε από τον οργανισμό αντιντόπινγκ που εκκίνησε και κατηύθυνε τη συλλογή δείγματος είτε από τον WADA. Οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός αντιντόπινγκ, με δικαιοδοσία να ελέγξει τον αθλητή, επιθυμεί να πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάλυση σε ένα αποθηκευμένο δείγμα, δύναται να το κάνει, με την άδεια του οργανισμού αντιντόπινγκ που εκκίνησε και κατηύθυνε τη συλλογή δείγματος ή του WADA και είναι υπεύθυνος για την περαιτέρω διαχείριση αποτελεσμάτων. Τυχόν αποθήκευση δειγμάτων ή περαιτέρω ανάλυση που εκκίνησε από τον WADA ή άλλον οργανισμό αντιντόπινγκ, βαρύνει οικονομικά τον WADA ή τον εν λόγω οργανισμό. Η περαιτέρω ανάλυση των δειγμάτων διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Εργαστηρίων. 6.7. Διαχωρισμός δείγματος Α ή Β Όταν ο WADA, ένας οργανισμός αντιντόπινγκ με αρμοδιότητα διαχείρισης αποτελεσμάτων, ή ένα διαπιστευμένο από τον WADA εργαστήριο, το οποίο ενεργεί κατόπιν έγκρισης του WADA ή του οργανισμού αντιντόπινγκ με αρμοδιότητα διαχείρισης αποτελεσμάτων, επιθυμεί να προβεί σε διαχωρισμό ενός δείγματος (Α’ ή Β), με σκοπό τη χρήση του πρώτου μέρους του διαχωρισμένου δείγματος για ανάλυση δείγματος Α και του δεύτερου μέρους Β για επιβεβαίωση, τότε ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων. 6.8. Δικαιοδοσία του WADA περί κατοχής δειγμάτων και δεδομένων Ο WADA δύναται ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, να αποκτήσει φυσική κατοχή οποιουδήποτε δείγματος και σχετικών αναλυτικών δεδομένων ή πληροφοριών, που βρίσκονται στην κατοχή εργαστηρίου ή οργανισμού αντιντόπινγκ. Κατόπιν αιτήματος του WADA, το εργαστήριο ή ο οργανισμός αντιντόπινγκ που έχει στην κατοχή του το δείγμα ή τα δεδομένα οφείλει να παράσχει άμεση πρόσβαση και να επιτρέψει στον WADA να αποκτήσει φυσική κατοχή του δείγματος ή των δεδομένων. Εάν ο WADA αποκτήσει δείγμα ή δεδομένα χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στο εργαστήριο ή τον οργανισμό αντιντόπινγκ, οφείλει να προβεί στη σχετική γνωστοποίηση προς το εργαστήριο και κάθε οργανισμό αντιντόπινγκ, των οποίων τα δείγματα ή τα δεδομένα αποκτήθηκαν από τον WADA εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την απόκτηση. Μετά την ανάλυση κατασχεθέντος δείγματος ή δεδομένων, ο WADA μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν άλλο οργανισμό αντιντόπινγκ, με δικαιοδοσία να ελέγξει τον αθλητή να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης αποτελεσμάτων για το δείγμα ή τα δεδομένα, εάν προκύψει πιθανή παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Άρθρο 7 Διαχείριση αποτελεσμάτων: ευθύνη, αρχική έρευνα, γνωστοποίηση και προσωρινές αναστολές (προσωρινοί αποκλεισμοί) Η διαχείριση των αποτελεσμάτων βάσει των κανονισμών αντιντόπινγκ καθιερώνει μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για την επίλυση θεμάτων παράβασης κανόνων αντιντόπινγκ με δίκαιο, ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο. 7.1. Ευθύνη για τη διενέργεια διαχείρισης των αποτελεσμάτων 7.1.1. Με εξαίρεση τις ρυθμίσεις των άρθρων 6.6., 6.8. και 7.1. του Κώδικα, η διαχείριση των αποτελεσμάτων είναι ευθύνη του οργανισμού αντιντόπινγκ που εκκινεί και διευθύνει τη δειγματοληψία και διέπεται από τους διαδικαστικούς κανόνες του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δειγματοληψία, η διαχείριση αποτελεσμάτων είναι ευθύνη του οργανισμού αντιντόπινγκ που πρώτος αποστέλλει γνωστοποίηση στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο για φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και στη συνέχεια ερευνά επιμελώς αυτήν την παράβαση. 7.1.2. Αν με βάση τους κανoνισμούς του, ένας Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν έχει δικαιοδοσία επί αθλητή ή άλλου προσώπου που δεν είναι υπήκοος, κάτοικος, κάτοχος άδειας ή μέλος αθλητικού οργανισμού της χώρας του συγκεκριμένου Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, ή αν Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αρνείται να ασκήσει τέτοια δικαιοδοσία, η διαχείριση των αποτελεσμάτων διενεργείται από την οικεία διεθνή ομοσπονδία ή από τρίτο μέρος με δικαιοδοσία επί του αθλητή ή του άλλου προσώπου, σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας. 7.1.3. Η διαχείριση αποτελεσμάτων σχετικά με πιθανή αποτυχία παροχής πληροφοριών εντοπισμού (αποτυχία υποβολής ή άκαρπος έλεγχος) διεξάγεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, είτε από τη διεθνή ομοσπονδία είτε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, ανάλογα με το προς ποιον ο αθλητής υποβάλλει τις πληροφορίες εντοπισμού του. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ διαπιστώσει αποτυχία υποβολής ή άκαρπο έλεγχο, υποβάλλει αυτές τις πληροφορίες στον WADA, μέσω ADAMS, και ακολούθως αυτές καθίστανται διαθέσιμες σε άλλους σχετιζόμενους οργανισμούς αντιντόπινγκ. 7.1.4. Άλλες περιπτώσεις για τις οποίες ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων αναφορικά με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ αθλητών και άλλων προσώπων, οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία του, καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα. 7.1.5. Ο WADA δύναται να αναθέσει στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ να διεξαγάγει τη διαχείριση αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αρνηθεί να διεξαγάγει τη διαχείριση αποτελεσμάτων εντός της οριζόμενης από τον WADA εύλογης προθεσμίας, η άρνηση αυτή θεωρείται πράξη μη συμμόρφωσης και ο WADA δύναται, αντί του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, να αναθέσει τη διαχείριση αποτελεσμάτων σε άλλον πρόθυμο να την αναλάβει οργανισμό αντιντόπινγκ, ο οποίος έχει δικαιοδοσία επί του αθλητή ή του άλλου προσώπου, και εάν δεν υπάρχει τέτοιος οργανισμός αντιντόπινγκ, σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό αντιντόπινγκ που είναι πρόθυμος να την αναλάβει. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ που έχει αρνηθεί την ανάληψη, αποζημιώνει τον οργανισμό αντιντόπινγκ, που έχει οριστεί από τον WADA, για τα έξοδα και τις αμοιβές δικηγόρου της διαχείρισης αποτελεσμάτων, ενώ η μη αποκατάσταση των παραπάνω εξόδων και αμοιβών θεωρείται πράξη μη συμμόρφωσης εκ μέρους του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. 7.2. Έρευνα και γνωστοποίηση αναφορικά με φερόμενες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ερευνά και αποστέλλει γνωστοποίηση σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων. 7.3. Διαπίστωση προηγούμενων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ Προτού ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο λάβει γνωστοποίηση για φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως προβλέπεται ανωτέρω, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ανατρέχει στο ADAMS και επικοινωνεί με τον WADA και άλλους αρμόδιους οργανισμούς αντιντόπινγκ, προκειμένου να επιβεβαιώσει εάν υφίσταται προηγούμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. 7.4. Αρχές εφαρμόσιμες σε προσωρινές αναστολές (προσωρινούς αποκλεισμούς) 7.4.1. Υποχρεωτική προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) μετά από αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή αντικανονικό εύρημα διαβατηρίου Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ λάβει αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή αντικανονικό εύρημα διαβατηρίου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έρευνας για απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο, η οποία δεν είναι ουσία ειδικής αναφοράς ή μέθοδος ειδικής αναφοράς, επιβάλλει προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) στον αθλητή άμεσα ή μετά την έρευνα και τη γνωστοποίηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 7.2. Η επιβολή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) μπορεί να ανακληθεί εάν: (i) ο αθλητής αποδείξει στην πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ ότι η παράβαση ενδέχεται να αφορά σε μολυσμένο προϊόν ή (ii) η παράβαση αφορά σε ουσία κατάχρησης και ο αθλητής αποδείξει ότι έχει δικαίωμα σε μειωμένη περίοδο αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 10.2.4.1. Τα μέλη της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, τα οποία διεξάγουν την προδικαστική ακροαματική διαδικασία, διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8.1.2.2. Στη συνέχεια αυτά τα μέλη αποκλείονται από την ακροαματική διαδικασία. Η απόφαση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ περί μη ανάκλησης της επιβολής προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) λόγω του ισχυρισμού του αθλητή σχετικά με μολυσμένο προϊόν δεν υπόκειται σε έφεση. 7.4.2. Προαιρετική προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) βάσει αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος για ουσίες ειδικής αναφοράς και μεθόδους ειδικής αναφοράς, μολυσμένα προϊόντα ή άλλες παραβάσεις κανόνα αντιντόπινγκ. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να επιβάλει προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) για παραβάσεις κανόνα αντιντόπινγκ που δεν καλύπτονται από το άρθρο 7.4.1., προ της ανάλυσης του δείγματος Β του αθλητή ή της τελικής ακροαματικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 8. Μία προαιρετική προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) δύναται να αρθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ οποιαδήποτε στιγμή προ της απόφασης της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 8, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων. 7.4.3. Δυνατότητα ακρόασης ή έφεσης Κατά παρέκκλιση των άρθρων 7.4.1. και 7.4.2., δεν δύναται να επιβληθεί προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός), εκτός εάν δοθεί στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο: (α) η δυνατότητα μιας προσωρινής ακροαματικής διαδικασίας, είτε πριν είτε σε εύλογο χρόνο μετά την επιβολή της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) ή (β) η δυνατότητα εσπευσμένης ακροαματικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 8. Η επιβολή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) ή η απόφαση να μην επιβληθεί προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός), δύναται να προσβληθεί κατ’ έφεση με εσπευσμένη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 13.2. 7.4.4. Οικειοθελής αποδοχή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) Οι αθλητές με δική τους πρωτοβουλία δύνανται να αποδεχθούν οικειοθελώς μία προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), εάν το πράξουν το αργότερο πριν από: (i) τη συμπλήρωση δέκα (10) ημερών από την αναφορά του Β δείγματος ή την αποποίηση εξέτασης του Β δείγματος ή δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση οποιασδήποτε άλλης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή (ii) την ημερομηνία κατά την οποία ο αθλητής αγωνίζεται για πρώτη φορά μετά από αυτήν την αναφορά ή γνωστοποίηση. Άλλα πρόσωπα με δική τους πρωτοβουλία δύναται να αποδεχθούν οικειοθελώς μία προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), εάν το πράξουν εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Μετά από αυτήν την οικειοθελή αποδοχή, η προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) θα ισχύει πλήρως και θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σαν να είχε επιβληθεί σύμφωνα με τα άρθρα 7.4.1. ή 7.4.2., υπό την προϋπόθεση όμως ότι οποιαδήποτε στιγμή μετά την οικειοθελή αποδοχή της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού), ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δύναται να αποσύρει την αποδοχή αυτή, όμως, σε αυτήν τη περίπτωση, δεν θα του αναγνωριστεί το χρονικό διάστημα που παρέμεινε σε προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό). 7.4.5. Εάν επιβληθεί μία προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) με βάση ένα αντικανονικό αναλυτικό εύρημα στο Α δείγμα και η ακόλουθη ανάλυση του Β δείγματος, κατόπιν αιτήματος του αθλητή ή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, δεν επιβεβαιώσει την ανάλυση του Α δείγματος, τότε ο αθλητής δεν υπόκειται σε περαιτέρω προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) λόγω παράβασης του άρθρου 2.1. Σε περιστάσεις κατά τις οποίες ο αθλητής ή η ομάδα του αθλητή έχει αποβληθεί από μία διοργάνωση βάσει παράβασης του άρθρου 2.1. και η ανάλυση του Β δείγματος που ακολουθεί δεν επιβεβαιώνει το εύρημα του Α δείγματος, τότε, εφόσον είναι ακόμα δυνατόν για τον αθλητή ή την ομάδα να επανέλθει στη διοργάνωση χωρίς να επηρεάζεται αυτή με άλλο τρόπο, ο αθλητής ή η ομάδα δύναται να συνεχίσει να συμμετέχει στον αγώνα. 7.5. Αποφάσεις διαχείρισης αποτελεσμάτων Αποφάσεις ή κρίσεις διαχείρισης αποτελεσμάτων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ δεν αφορούν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή άθλημα και προσδιορίζουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα ζητήματα: (i) εάν διαπράχθηκε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή πρέπει να επιβληθεί προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός), τα πραγματικά περιστατικά και τα συγκεκριμένα άρθρα των οποίων υφίσταται παράβαση και (ii) όλες τις συνέπειες που απορρέουν από τις παραβάσεις του κανόνα αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κυρώσεων βάσει των άρθρων 9 και 10.10., οποιασδήποτε στέρησης μεταλλίων ή βραβείων, οποιασδήποτε περιόδου αποκλεισμού και της ημερομηνίας έναρξής της και οποιωνδήποτε οικονομικών συνεπειών. 7.6. Γνωστοποίηση αποφάσεων διαχείρισης αποτελεσμάτων Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ γνωστοποιεί στους αθλητές ή τα άλλα πρόσωπα, τους υπογράφοντες και τον WADA, τις αποφάσεις διαχείρισης αποτελεσμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 και στο Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων. 7.7. Αποχώρηση από την αθλητική δραστηριότητα Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα ενώ η διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ είναι σε εξέλιξη, ο τελευταίος διατηρεί την αρμοδιότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαχείρισης αποτελεσμάτων. Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποχωρήσει πριν εκκινήσει η διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, εφόσον ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ θα είχε αρμοδιότητα διαχείρισης αποτελεσμάτων επί του αθλητή ή του άλλου προσώπου κατά τον χρόνο που διαπράχθηκε η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα να διεξαγάγει τη διαχείριση αποτελεσμάτων. Άρθρο 8 Διαχείριση αποτελεσμάτων - Δικαίωμα σε μια δίκαιη ακροαματική διαδικασία και ανακοίνωση απόφασης Σε οποιοδήποτε πρόσωπο φέρεται ότι έχει παραβιάσει κανόνα αντιντόπινγκ, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ παρέχει μία δίκαιη ακροαματική διαδικασία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από μια δίκαιη, αμερόληπτη και λειτουργικά ανεξάρτητη επιτροπή ακροάσεων σε συμμόρφωση με τον Κώδικα και το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων. 8.1. Δίκαιες ακροαματικές διαδικασίες 8.1.1. Δίκαιη, αμερόληπτη και λειτουργικά ανεξάρτητη επιτροπή ακροάσεων. 8.1.1.1. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ συγκροτεί μία επιτροπή ακροάσεων (πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή) που έχει δικαιοδοσία ακρόασης και καθορισμού για το εάν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο, που υπόκειται στον παρόντα, έχει παραβιάσει κανόνα αντιντόπινγκ και, κατά περίπτωση, για την επιβολή σχετικών ποινών. 8.1.1.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μεριμνά ώστε η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή να είναι απαλλαγμένη από σύγκρουση συμφερόντων και η σύνθεσή της, η θητεία της, η επαγγελματική εμπειρία των μελών της, η επιχειρησιακή ανεξαρτησία της και η επαρκής χρηματοδότησή της να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων. 8.1.1.3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, του προσωπικού, των επιτροπών, σύμβουλος και στέλεχος του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ ή των οργάνων του, όπως επίσης οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται στη διερεύνηση και την προσωρινή απόφαση επί ζητήματος, δεν μπορεί να διοριστεί ως μέλος και/ή υπάλληλος της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, στον βαθμό που αυτός ο υπάλληλος εμπλέκεται στη διαδικασία συζήτησης και/ή στη σύνταξη οποιασδήποτε απόφασης του oργανισμού. Συγκεκριμένα, κανένα μέλος δεν δύναται να έχει προηγουμένως εξετάσει οποιαδήποτε αίτηση Ε.Χ.Θ.Σ., απόφαση διαχείρισης αποτελεσμάτων, ή έφεση στην ίδια συγκεκριμένη περίπτωση. 8.1.1.4. Η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποτελείται από έναν ανεξάρτητο πρόεδρο και οκτώ (8) ανεξάρτητα μέλη. 8.1.1.5. Κάθε μέλος διορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η απαιτούμενη εμπειρία του σε θέματα αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένης της νομικής, αθλητικής, ιατρικής ή/και επιστημονικής εμπειρίας του. Κάθε μέλος διορίζεται για θητεία τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί άπαξ. 8.1.1.6. Η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή διεξάγει την ακροαματική διαδικασία και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς παρέμβαση από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 8.1.2. Ακροαματική διαδικασία. 8.1.2.1. Όταν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποστέλλει γνωστοποίηση σε αθλητή ή άλλο πρόσωπο σχετικά με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και δεν υπάρξει παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 8.3.1. ή 8.3.2., τότε η υπόθεση παραπέμπεται στην πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για ακροαματική διαδικασία και εκδίκαση, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στα άρθρα 8 και 9 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων. 8.1.2.2. Ο πρόεδρος διορίζει τρία (3) μέλη, μεταξύ των οποίων δύναται να περιλαμβάνεται και ο ίδιος, για την ακρόαση της υπόθεσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης, ένα (1) μέλος της επιτροπής είναι δικηγόρος, με τουλάχιστον τρία (3) έτη σχετικής νομικής εμπειρίας και ένα (1) μέλος της επιτροπής ειδικευμένος ιατρός με τουλάχιστον τρία (3) έτη σχετικής ιατρικής εμπειρίας. 8.1.2.3. Κατά τον διορισμό του από τον πρόεδρο ως μέλους της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, κάθε μέλος υπογράφει δήλωση περί ανυπαρξίας γεγονότων ή γνωστών περιστατικών σε αυτό που ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία του έναντι οποιουδήποτε από τους διαδίκους, εκτός από εκείνα τα περιστατικά που αναφέρονται στη δήλωση. 8.1.2.4. Οι ακροαματικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε σχέση με διοργανώσεις και αφορούν σε αθλητές και άλλα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα, μπορούν να διεξαχθούν με εσπευσμένη διαδικασία, στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται από την πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. 8.1.2.5. Ο WADA, η Διεθνής Ομοσπονδία και η εθνική ομοσπονδία του αθλητή ή άλλου προσώπου δύνανται να παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία ως παρατηρητές. Σε κάθε περίπτωση, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ τους ενημερώνει πλήρως περί του καθεστώτος των εκκρεμών υποθέσεων και των αποτελεσμάτων όλων των ακροαματικών διαδικασιών. 8.2. Γνωστοποίηση αποφάσεων 8.2.1. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, ή αμέσως μετά, η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ εκδίδει γραπτή απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, η οποία περιλαμβάνει πλήρη αιτιολογία, την περίοδο αποκλεισμού που επιβλήθηκε, την ακύρωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 10.10. και, κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους δεν επιβλήθηκαν οι μέγιστες δυνατές ποινές. 8.2.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ γνωστοποιεί την απόφαση αυτή στον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο και σε άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ με δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3. και την αναφέρει αμέσως στο σύστημα ADAMS. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13. 8.3. Παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία 8.3.1. Αθλητής ή άλλο πρόσωπο για το οποίο έχει βεβαιωθεί μια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, μπορεί να αποποιηθεί ρητώς την ακροαματική διαδικασία και να συμφωνήσει με τις συνέπειες που προτείνει ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ. 8.3.2. Ωστόσο, εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο, για το οποίο έχει βεβαιωθεί μια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δεν αντικρούσει τη βεβαίωση αυτή εντός είκοσι (20) ημερών ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται ειδικώς στη γνωστοποίηση που αποστέλλει ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ βεβαιώνοντας την παράβαση, τότε θεωρείται ότι έχει αποποιηθεί την ακροαματική διαδικασία ότι έχει παραδεχθεί την παράβαση και ότι έχει αποδεχθεί τις προτεινόμενες συνέπειες. 8.3.3. Σε περιπτώσεις, όπου εφαρμόζεται το άρθρο 8.3.1. ή το άρθρο 8.3.2., δεν απαιτείται ακροαματική διαδικασία ενώπιον της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ εκδίδει άμεσα μία γραπτή απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, η οποία περιλαμβάνει πλήρη αιτιολογία, την περίοδο αποκλεισμού που επιβλήθηκε, την ακύρωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 10.10. και, κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους δεν επιβλήθηκαν οι μέγιστες δυνατές συνέπειες. 8.3.4. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ γνωστοποιεί την απόφαση αυτή στον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο και σε άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ με δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3., και την αναφέρει άμεσα στο σύστημα ADAMS. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 14.3.2. 8.4. Μόνη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του CAS Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, που έχουν βεβαιωθεί εις βάρος αθλητών διεθνούς επιπέδου, αθλητών εθνικού επιπέδου ή άλλων προσώπων, δύνανται, με τη συγκατάθεση του αθλητή ή του άλλου προσώπου, του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, σε περίπτωση που ο τελευταίος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7, και του WADA, να εξεταστούν, σε μία και μόνη ακροαματική διαδικασία απευθείας ενώπιον του CAS.

Έννομο συμφέρον προσβολής άρνησης έκδοσης απόφασης πειθαρχικής τιμωρίας

TA Paris απόφαση της 24.12.2020, 1915490/6-3 Διοικητικό Πρωτοδικείο Παρισιού (Tribunal Administratif de Paris). Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Γαλλική Επαγγελματική Ένωση Ποδοσφαίρου. Καταγγελία από ενώσεις για την καταπολέμηση της ομοφοβίας κατά ομάδας ποδοσφαίρου για πειθαρχική τιμωρία της λόγω ομοφοβικών εκδηλώσεων των φιλάθλων της. Άρνηση έκδοσης απόφασης πειθαρχικής τιμωρίας. Τα πειθαρχικά όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών και επαγγελματικών αθλητικών ενώσεων έχουν την εξουσία να επιβάλουν πειθαρχικές κυρώσεις, των οποίων ο σκοπός δεν περιορίζεται μόνο στην τιμωρία ορισμένων συμπεριφορών αλλά συνίσταται, ιδίως όσον αφορά τη φύση των μέτρων που ενδέχεται να επιβληθούν, στη διασφάλιση της ασφάλειας, της ευταξίας και της ομαλής λειτουργίας των αθλητικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα πειθαρχικά όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών και επαγγελματικών αθλητικών ενώσεων έχουν διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν εάν και πότε θα διερευνήσουν καταγγελία οποιουδήποτε τρίτου μέρους για περιστατικά που ενδέχεται να δικαιολογήσουν την εφαρμογή αυτής της εξουσίας τους, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σοβαρότητα και την ημερομηνία διάπραξης των φερόμενων παραβιάσεων, τη σοβαρότητα των αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με αυτά τα περιστατικά και το πλαίσιο στο οποίο αυτά φέρεται να διαπράχθηκαν. Οι ρητές ή σιωπηρές αποφάσεις που λαμβάνουν τα πειθαρχικά όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών και επαγγελματικών αθλητικών ενώσεων, όταν αρνούνται να δώσουν συνέχεια και να διερευνήσουν μια καταγγελία για πειθαρχικό παράπτωμα, έχουν εκτελεστό χαρακτήρα και μπορούν να προσβληθούν δικαστικώς. Ωστόσο, μόνο τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον αθλητισμό και υπόκεινται στην εξουσία της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της οικείας επαγγελματικής αθλητικής ένωσης έχουν έννομο συμφέρον που τους επιτρέπει να προσβάλουν μια τέτοια απόφαση. Εν προκειμένω, η άρνηση έκδοσης απόφασης πειθαρχικής τιμωρίας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου λόγω ομοφοβικών εκδηλώσεων των φιλάθλων της έχει εκτελεστό χαρακτήρα, αλλά οι αιτούσες ενώσεις, στο καταστατικό των οποίων δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά ούτε για το ποδόσφαιρο ούτε για τον αθλητισμό εν γένει, δεν έχουν έννομο συμφέρον για προσβολή της άρνησης αυτής. Απορρίπτει την αίτηση.

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης της ΓΓΑ σε αθλητικά σωματεία

Άρθρο 119 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021) Άρθρο 119 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία 1. Κατά το έτος 2021 καταβάλλεται ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 2. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, καταβάλλεται στα δικαιούμενα αθλητικά σωματεία κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 7, των άρθρων 50 και 51 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση καθώς και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού το ποσό της παρ. 1 δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές διανεμητέο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. 4. Δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το έτος 2020 δυνάμει του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, ή λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 του παρόντος για το έτος 2021.

Αναβολή κατάταξης αθλητών που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Άρθρο 118 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021) Άρθρο 118 Αναβολή κατάταξης αθλητών που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 Η παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 18 Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι: α. Μαθητές λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. β. Σπουδαστές ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή μαθητές «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ. γ. Γραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες σπουδές ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. δ. Γραμμένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της προηγούμενης παραγράφου διαρκεί μέχρι την 31ή Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν τα παρακάτω κατά περίπτωση όρια ηλικίας: α. Το εικοστό πρώτο για τους αναφερομένους στην περ. α’. β. Το εικοστό τέταρτο για τους αναφερομένους στην περ. β’. γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφερομένους στην περ. γ’. δ. Το τριακοστό πρώτο για τους αναφερομένους στην περ. δ’. ε. Το εικοστό έκτο για τους αναφερομένους στην περ. ε’. 3. Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παρ. 2 αυξάνονται κατά δύο (2) έτη για όσους έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, επειδή παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα. 4. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών χορηγείται για φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που είναι κρατικό ή αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου κράτους, έχει ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό του σύστημα και χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα. 5. Η αναβολή χορηγείται, εφόσον η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών στη σχολή για την οποία ζητείται η χορήγησή της, προς απόκτηση του απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου δεν υπερβαίνει το όριο ηλικίας που καθορίζεται κατά περίπτωση στην παρ. 2. Στην ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια φοίτησης προσμετράται και η ελάχιστη διάρκεια της υποχρεωτικής, για την ολοκλήρωση των σπουδών, πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης που τυχόν προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της οικείας σχολής. 6. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία αίτηση και πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της οικείας σχολής, από τις οποίες προκύπτουν η εκπαιδευτική βαθμίδα, το τμήμα και ο κλάδος σπουδών, η ημερομηνία αρχικής εγγραφής ή μετεγγραφής κατά περίπτωση, το διανυόμενο έτος ή εξάμηνο σπουδών, καθώς και η ελάχιστη διάρκεια της εναπομένουσας φοίτησης και της τυχόν υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Αν πρόκειται για σχολή του εξωτερικού απαιτείται να προκύπτουν επιπλέον ο τόπος της έδρας και της λειτουργίας της, ότι αυτή είναι κρατική ή αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ότι έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα του οικείου κράτους, καθώς και ότι χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα. Ειδικότερα οι σπουδαστές των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των παραπάνω πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του συνεργαζομένου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7. Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν. 8. Η χρήση της αναβολής κατάταξης αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 9. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διακόπτεται πριν τη λήξη της χρονικής της διάρκειας με αίτηση των δικαιούχων. 10. Η αναβολή αυτή παραμένει ισχυρή, μειώνεται ή παρατείνεται, εάν οι στρατεύσιμοι, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη λόγω διακοπής ή λήξης της, μετεγγραφούν ή εγγραφούν από την αρχή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της παρ. 1 και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 4 και 5. Οι διατάξεις των παρ. 7, 8, 9 και 11 εφαρμόζονται ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση. 11. Όσοι έτυχαν αναβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει την αναβολή κατάταξης, υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της παρ. 1, από τις οποίες να προκύπτουν οι γραμματικές γνώσεις που απέκτησαν μετά τη χρήση της αναβολής τους. 12. Στους αθλητές που συμμετέχουν, αποδεδειγμένα, σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα, χορηγείται αναβολή κατάταξης έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής τους, εφόσον η νόμιμη παραμονή τους εκτός Ενόπλων Δυνάμεων έληξε το προηγούμενο έτος».

Ειδικές περιπτώσεις αρχαιρεσιών αθλητικών ομοσπονδιών - Παράταση θητείας ΕΕΑ

Άρθρο 117 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021) Άρθρο 117 Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών με προσωρινές διοικήσεις - Αρχαιρεσίες ομοσπονδιών που έλαβαν ειδική αθλητική αναγνώριση το έτος 2020 - Παράταση θητείας Ε.Ε.Α. 1. Αθλητική ομοσπονδία στην οποία, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει διοριστεί προσωρινό διοικητικό συμβούλιο δυνάμει απόφασης δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής διαταγής, ή της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας κατά το άρθρο πέμπτο του ν. 4431/2016 (Α’ 207), διεξάγει υποχρεωτικά αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων το αργότερο έως την 31η.5.2021. Η θητεία της προσωρινής διοίκησης παρατείνεται έως την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου, αν σύμφωνα με την οικεία απόφαση, ολοκληρώνεται νωρίτερα. 2. Αθλητική ομοσπονδία που έλαβε ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του έτους 2020, διεξάγει υποχρεωτικά αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων το αργότερο έως την 31η.5.2021. Η θητεία των καταστατικών οργάνων της παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.5.2021. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), στη γενική συνέλευση που συγκαλείται έως την παραπάνω ημερομηνία για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει κάθε αθλητικό σωματείο, μέλος της ομοσπονδίας, που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4174/2020 (Α’ 148). 3. Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021, η θητεία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) που συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/268616/19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 441).

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης αθλητικών σωματείων μέχρι 30.6.2021

Άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021) Άρθρο 90 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 30ή.6.2021. Κοινές υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων σωματείων και συλλόγων διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι την 30ή.4.2021.