top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Ακύρωση απόφασης αθλητικής ομοσπονδίας για πειθαρχική ποινή ανήλικου αθλητή μοτοσυκλέτας και γονέων του

Ακύρωση απόφασης αθλητικής ομοσπονδίας για πειθαρχική ποινή ανήλικου αθλητή μοτοσυκλέτας και γονέων του

ΑΣΕΑΔ 38/2024 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Μοτοσυκλέτα. Απόφαση αθλητικής ομοσπονδίας για πειθαρχική ποινή ανήλικου αθλητή και γονέων του. Παραδεκτή άσκηση προσφυγής και πρόσθετων λόγων προσφυγής ενώπιον ΑΣΕΑΔ. Κατά τόπον αρμοδιότητα ΑΣΕΑΔ. Αναδρομική έκπτωση Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, το οποίο διόρισε τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής που εξέδωσαν την προσβαλλόμενη απόφαση και παρέπεμψε σε αυτά την υπόθεση για έκδοση απόφασης. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έγιναν υπό καθεστώς έλλειψης διοίκησης και είναι αυτοδικαίως άκυρες και ανυπόστατες και επομένως η προσβαλλόμενη απόφασης είναι αντιστοίχως άκυρη ως εκδοθείσα από ανυπόστατο όργανο. Δέχεται την προσφυγή.

Στοιχεία Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2024

Στοιχεία Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2024

ΥΑ 9935/4.4.2024 (ΦΕΚ B΄ 2191/10.4.2024)   Καθορισμός για το έτος 2024 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 5085/2024 (Α΄ 17), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   Έχοντας υπόψη: Α. 1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 4. Το άρθρο 18 του ν. 5085/2024 (Α’ 17). 5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). 6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). 7. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121). 8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β’ 3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/2-12-2020 (Β’ 5357) όμοια απόφαση. 9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/168038/15-4-2021 (Β’ 1593) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/398989/23-8-2021 (Β’ 3920) και ΥΠΠΟΑ/οικ.480288/7-10-2021 (Β’ 4738) όμοιες αποφάσεις. 10. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/14-2-2022 (Β’ 746) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/379764/4-8-2022 (Β’ 4295), ΥΠΠΟΑ/435571/2022 (Β’ 4906) και ΥΠΠΟΑ/503598/2022 (Β’ 5436) όμοιες αποφάσεις. 11. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/151792/2023 (Β’ 2283) όμοια απόφαση. Β. 1. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139). 2. Το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 83). 3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 4. Την υπό στοιχεία Υ16/1.8.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Β’ 4847). 5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/180/34647/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ/ΥΠΑΙΘΑ. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 5085/2024, για το έτος 2024, αποφασίζουμε:   Άρθρο 1 Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση 1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» (εφεξής: «ηλεκτρονικό μητρώο»), στον ιστότοπο « somateia.minsports.gov.gr », στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της. 2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων διασυνδέεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης.   Άρθρο 2 Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση 1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 είναι: α. H καταγραφή και ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή λογίζονται ως φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999. β. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ή των λογιζόμενων ως ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της περ. α της παρούσας. γ. Η καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των οποίων δραστηριοποιούνται τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία τα οποία φέρουν η αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση. δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης. 2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού σωματείου ως φέροντος την ειδική αθλητική αναγνώριση ή ως λογιζόμενου ως φέροντος τέτοια αναγνώριση, κατά τις ειδικότερες νομικές διακρίσεις της περ. β της παρ. 1 του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενός αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο. 3. Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/151792/2023 (Β’ 2283) όμοια απόφαση, συγκροτούν το ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2023. Τα σωματεία αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2024 υπό τον όρο της επικαιροποίησης των στοιχείων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της παρούσας. 4. Τα αθλητικά σωματεία, που έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) από την 1η.7.2023 έως και την 15η.5.2024, και δεν έχουν στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας, θεωρούνται έως την ολοκλήρωση του ελέγχου και σε κάθε περίπτωση έως και την 31η.7.2024 εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2024, εφόσον έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.   Άρθρο 3 Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων - Διαδικασία ελέγχου - αξιολόγησης 1. Προκειμένου να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο, το αθλητικό σωματείο υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, αίτηση με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής της και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ. 2. Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν τα αθλητικά σωματεία που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. έχουν δηλωθεί ως ενεργά κατά την ημερομηνία δημιουργίας της ηλεκτρονικής αίτησης από την αντίστοιχη ομοσπονδία στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 και β. είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2023, ή προκειμένου για νέα σωματεία, τα οποία υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο, δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του άρθρου 8 του ν. 2725/1999. 3. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α. 4. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη στο ηλεκτρονικό μητρώο. 5. Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, έχει δυνατότητα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση - συμπλήρωσή της κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα - αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 6. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986. 7. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής ή/και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. απαντά μόνον σε μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. Η διατύπωση ερωτημάτων δεν αίρει την υποχρέωση των σωματείων τήρησης των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 4 της παρούσας. 8. Απαγορεύεται η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία και η επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεόμενου με οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, με ελεγκτή της αίτησής του και το αντίστροφο.   Άρθρο 4 Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο 1. Η πρώτη υποβολή εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ολοκληρώνεται την 15η.06.2024. 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώνεται έως την 31η.07.2024. Εφόσον από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύψουν ελλείψεις, το αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως 30η.10.2024 και έως έξι (6) επανυποβολές συνολικά. Σε περίπτωση που και μετά τους επανελέγχους η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2024 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. 3. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2024 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2024, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 15.6.2024), αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Κατά την επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγραφέντων στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023 αθλητικών σωματείων δεν απαιτείται η προσκόμιση νέας βεβαίωσης της οικείας Περιφέρειας για θεώρηση και τήρηση βιβλίων και η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από την αναρτηθείσα βεβαίωση κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023. 4. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 1 παραμένει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων και μετά την 15.06.2024 για σωματεία τα οποία θα λάβουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά την 15.05.2024.   Άρθρο 5 Τήρηση δεδομένων και επεξεργασία τους - Δικαιώματα πρόσβασης 1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της 7 παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας. 2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία. 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία. 4. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις έγγραφής αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, το σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα. 5. Η εγγραφή αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ   …   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ   …   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   Μαρούσι, 4 Απριλίου 2024 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Συμμετοχή αθλητικού σωματείου εκτός Μητρώου Αθλητικών Σωματείων σε αθλητικούς αγώνες

Συμμετοχή αθλητικού σωματείου εκτός Μητρώου Αθλητικών Σωματείων σε αθλητικούς αγώνες

ΜΠρΑθ προσωρινή διαταγή της 9.4.2024 Αθλητικό σωματείο. Ταεκβοντό. Μη οριστικοποίηση αίτησης εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Απόφαση της αθλητικής ομοσπονδίας για απαγόρευση προς το αθλητικό σωματείο να συμμετέχει σε αθλητικούς αγώνες. Επικείμενος κίνδυνος. Δέχεται αίτηση προσωρινής διαταγής. Αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της αθλητικής ομοσπονδίας και επιτρέπει στο αιτούν αθλητικό σωματείο να μετέχει σε αγώνες μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής.

Αναστολή εκτέλεσης απόφασης αθλητικής ομοσπονδίας για πειθαρχική ποινή ανήλικου αθλητή μοτοσυκλέτας και γονέων του

Αναστολή εκτέλεσης απόφασης αθλητικής ομοσπονδίας για πειθαρχική ποινή ανήλικου αθλητή μοτοσυκλέτας και γονέων του

ΜΠρΑθ προσωρινή διαταγή της 21.3.2024 Αθλητική ομοσπονδία. Μοτοσυκλέτα. Πειθαρχική ποινή ανήλικου αθλητή και γονέων του. Άσκηση προσφυγής και πρόσθετων λόγων προσφυγής ενώπιον ΑΣΕΑΔ. Επικείμενος κίνδυνος. Δέχεται αίτηση προσωρινής διαταγής. Αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της αθλητικής ομοσπονδίας μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής και υπό τους όρους αφ' ενός της συζήτησης αυτής και αφ' ετέρου της μη έκδοσης απόφασης του ΑΣΕΑΔ προηγουμένως.

Μεταγραφή αθλητών ιστιοπλοϊας για σπουδαίους και σοβαρούς λόγους

Μεταγραφή αθλητών ιστιοπλοϊας για σπουδαίους και σοβαρούς λόγους

ΑΣΕΑΔ 5/2024 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Ιστιοπλοΐα. Προσφυγή για έγκριση μεταγραφής αθλητών (αδελφών) σε άλλο αθλητικό σωματείο. Οι αθλητές έχουν κατ’ αρχήν το δικαίωμα να επιλέγουν ελευθέρως το αθλητικό σωματείο της προτίμησης τους. Οι περιορισμοί στις εγγραφές και μεταγραφές αθλητών από σωματείο σε σωματείο μπορούν να τεθούν, μόνο εάν δικαιολογούνται από λόγους αναγόμενους στην προστασία του αθλητισμού ή, γενικότερα, από λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφ' όσον δεν συνιστούν υπέρμετρη δέσμευση της προσωπικότητας των αθλητών και δεν καθιστούν δυσχερή την άθλησή τους. Εν προκειμένω, οι προσφεύγοντες επικαλούνται και αποδεικνύουν ότι το αθλητικό σωματείο στο οποίο ανήκουν δεν καλύπτει τις αγωνιστικές και εν γένει αθλητικές δαπάνες τους και τα έξοδα που απαιτούνται για τη μετάβαση και συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες καθώς και ότι οι προπονητικές εγκαταστάσεις του βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας των αθλητών, ώστε απαιτείται δυσανάλογα πολύς χρόνος, ταλαιπωρία και δαπάνη για την προπόνησή τους. Κρίνει ότι υφίστανται σπουδαίοι και σοβαροί λόγοι μεταγραφής. Δέχεται την προσφυγή. Εγκρίνει τη μεταγραφή.

Τροποποίηση διατάξεων για αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων

Τροποποίηση διατάξεων για αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων

Άρθρα 207-208 του ν. 5094/2024 (ΦΕΚ Α΄ 39/13.3.2024) Άρθρο 207 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1Α ν. 4326/2015 Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015 (Α’ 49), περί των ειδικών περιπτώσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων, τροποποιούνται, ώστε να προσδιοριστεί ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται μόνο σε εθνικές διοργανώσεις και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής: «1. Σε περιπτώσεις ρίψης εντός του αγωνιστικού χώρου ή των αποδυτηρίων ή σε κερκίδα αθλητικής εγκατάστασης πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, αντικειμένου πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου και ιδίως πυρσού, φωτοβολίδας, κροτίδας, βεγγαλικού, πυροτεχνήματος, καπνογόνου και οποιασδήποτε γενικώς εύφλεκτης ύλης, στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που αγωνίζεται ως γηπεδούχος, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. 2. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφίου προκλήθηκε ματαίωση ή οριστική διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής τριών (3) αθλητικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.» Άρθρο 208 Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 31 ν. 5085/2024 Η περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 5085/2024 (Α’ 17), περί της έναρξης ισχύος, τροποποιείται, ώστε να συνδεθεί η έναρξη ισχύος με το επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League) και να προστεθεί νέα έναρξη ισχύος για το επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Βasket League) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. α) Η ισχύς της περ. ιδ’ της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 41 Α του ν. 2725/1999 για την εισήγηση και επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τη Δ.Ε.Α.Β. αρχίζει από την 13η.2.2024, β) η ισχύς του άρθρου 7, με την εξαίρεση των παρ. 8 και 9, ως προς την πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων αρχίζει από την 9η.4.2024, γ) η ισχύς του άρθρου 8, με την εξαίρεση των παρ. 8 και 9, ως προς την υποχρέωση λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις αρχίζει από την 6η.3.2024 για το επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League) και από την 9η.4.2024 για το επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Βasket League), δ) η ισχύς του άρθρου 11 ως προς την απομείωση χρηματοδότησης των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. αρχίζει από την 1η.1.2025, ε) η ισχύς του άρθρου 21 ως προς την υποχρέωση των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών να εναρμονίσουν το καταστατικό τους με διατάξεις του ν. 2725/1999, αρχίζει από την 1η.1.2024.»

Τροποποίηση διατάξεων για προνόμια διακριθέντων αθλητών

Τροποποίηση διατάξεων για προνόμια διακριθέντων αθλητών

Άρθρο 169 του ν. 5094/2024 (ΦΕΚ Α΄ 39/13.3.2024) Ρύθμιση για διακρινόμενους αθλητές - Τροποποίηση άρθρου 410 ν. 4957/2022 Στο άρθρο 410 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) τροποποιείται ο τίτλος, προστίθεται παρ. 3 για τους διακρινόμενους αθλητές κατά τα έτη αγωνιστικών διακρίσεων 2020 και 2021 και το άρθρο 410 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 410 Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για τα έτη 2020, 2021, 2022 - Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 1. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022. 2. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως τη 19η.9.2022. 3. Διακρίσεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 που κατακτήθηκαν ειδικά κατά τα έτη αγωνιστικών διακρίσεων 2020 και 2021, πλην αυτών που επιτεύχθηκαν σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες, λαμβάνονται υπόψη, κατά παρέκκλιση του τρίτου εδαφίου της περ. γ) της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αν έχουν κατακτηθεί εντός των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της ΔΕΑΒ

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της ΔΕΑΒ

ΚΥΑ 6202/29.2.2024 (ΦΕΚ Β΄1481/4.3.2024)   Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 17) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), δ) του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121) και ιδίως το άρθρο 41Ε, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 17), ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), στ) του άρθρου 9β του Συντάγματος και του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και ιδίως της της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 2 του άρθρου 67 αυτού, ζ) της υπ’ αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών», η) της υπ’ αρ. 331/19.1.2024 γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί του άρθρου 8 του ν. 5085/2024. θ) της περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014. 2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130). 3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμούκαι Αθλητισμού» (Α’ 7). 4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131). 5. Το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134). 6. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 7. Την υπό στοιχεία Υ16/1.8.2023 (Β’ 4847) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση. 8. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441). 9. Την υπό στοιχεία ΓΓΑ/3648/7.2.2024 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» (Β’ 929). 10. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/98/21038/Β1/27.2.2024 εισήγηση της ΓΔΟΥ/ΥΠΑΙΘΑ, από την οποία προκύπτει ότι η απόφαση αυτή συνεπάγεται εκτιμώμενη δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (6.324,00€) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 11. Την υπ’αρ. 5989/27.2.2024 (ΑΔΑ: ΨΧΒ646ΝΚΠΔ-069) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 6.324,00€. 12. Τη σημασία του αθλητισμού ως κοινωνικής δραστηριότητας και τη συνταγματική επιταγή για τον εποπτικό και διαφυλακτικό ρόλο της Πολιτείας (άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος), αποφασίζουμε:   Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία τα αρμόδια αστυνομικά όργανα καταχωρίζουν τις εκθέσεις ελέγχου και επιθεώρησης για τη σύννομη ή μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και του κέντρου ελέγχου σε αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως έδρες από τις Α.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Βasket League), για τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων των παραπάνω εθνικών πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων των Κυπέλλων Ελλάδος και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες μετέχουν οι ως άνω Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και για τις αθλητικές συναντήσεις των εθνικών ομάδων των δύο (2) παραπάνω επαγγελματικά οργανωμένων αθλημάτων με σκοπό την εποπτεία των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και των προσώπων που βρίσκονται σε αυτές, κατά τη διεξαγωγή των παραπάνω αθλητικών συναντήσεων. Σκοπός της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η υποστήριξη του έργου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) για την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και ενγένει αξιόποινων πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις.   Άρθρο 2 ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 1. Οι χρήστες ορίζονται από την Ελληνική Αστυνομία. 2. H Σύνδεση των χρηστών θα πραγματοποιείται με κωδικούς δημόσιας διοίκησης (Κ.Δ.Δ.). 3. Δημιουργία Ξεχωριστής Καρτέλας στην Πλατφόρμα Τηλε-υποδοχής Αιτημάτων της ΓΓΑ https://eservices.gga.gov.gr/ για την Ηλεκτρονική Υποβολή της Έκθεσης «Έλεγχοι Καμερών» στην οποία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εισέρχονται οι χρήστες (από την Ελληνική Αστυνομία). 4. Κατά την είσοδο με Κ.Δ.Δ. θα υπάρχει η εξουσιοδότηση Αυθεντικοποίησης Χρήστη για την εν λόγω εφαρμογή. 5. Κατά την είσοδο του χρήστη θα γίνεται έλεγχος του ΑΦΜ του χρήστη από μια λίστα ΑΦΜ (θα δίνεται από την Αστυνομία) που θα καταχωρείται στην Πλατφόρμα και σε περίπτωση ταύτισης τότε θα επιτρέπεται η είσοδος στις φόρμες ελέγχου. 6. Στην πλατφόρμα υποβολής της έκθεσης ελέγχου θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημοσίων Φορέων» ενώ το πλαίσιο «Αιτήσεις» θα μετονομαστεί σε «Αιτήσεις Φ.Π. και Αθλητικών Φορέων». Μέσα στο πλαίσιο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημοσίων Φορέων» θα εμφανιστεί το πλαίσιο «ΔΕΑΒ». Πατώντας το πλαίσιο Δ.Ε.Α.Β. θα εμφανίζεται πάνω στην μπάρα η σύνδεση https://eservices.gga.gov.gr/deab , και στο σώμα θα εμφανίζονται οι 3 φόρμες ελέγχου. 7. Η υποβολή της φόρμας θα εμφανίζεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ.Ε.Α.Β. και θα παίρνει αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου.   Άρθρο 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Δημιουργούνται Ηλεκτρονικές Φόρμες Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα τα χρονικά στάδια όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4. 2. Στο 1ο πεδίο συμπλήρωσης θα αναγράφεται προ συμπληρωμένη και κλειδωμένη η Αστυνομική Διεύθυνση που ανήκει ο χρήστης, και στο 2ο πεδίο συμπλήρωσης στη φόρμα θα αναγράφεται προσυμπληρωμένο και κλειδωμένο το ονοματεπώνυμο του χρήστη από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Στα επόμενα πεδία θα συμπληρώνονται από τους χρήστες τα ακόλουθα: - Στοιχεία Αγώνα: άθλημα (ποδόσφαιρο-καλαθοσφαίριση), διοργάνωση, ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής, στάδιο-γήπεδο, ομάδες (γηπεδούχος και φιλοξενούμενη). - Ημερομηνία και ώρα ελέγχου. - Θα εμφανίζονται πεδία στα οποία θα διαπιστώνεται η λειτουργία ή μη και η επαρκής ανάλυση/ευκρίνεια ή μη του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας στους ακόλουθους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 2017): α) Όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου, β) τον εξωτερικό αμέσως περιβάλλοντα χώρο, γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες), δ) τον αγωνιστικό χώρο, ε) τις σκάλες και τους διαδρόμους, στ) τους χώρους των κυλικείων, ζ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας-των εκπροσώπων του τύπου, η) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών, θ) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών, ι) την είσοδο και έξοδο των αθλητών και των διαιτητών προς και από τον αγωνιστικό χώρο, ια) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών (Υποδομές Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, Κέντρο Ελέγχου, κ.λπ.), ιβ) τους χώρους στάθμευσης, ιγ) τα εκδοτήρια των εισιτηρίων. - Ακολουθεί πεδίο - πλαίσιο ελευθέρου κειμένου για υποβολή άλλων παρατηρήσεων ή καταγραφών κατά την κρίση του υπογράφοντα την έκθεση. - Δημιουργείται δυνατότητα επισύναψης επιπλέον εγγράφου κατά την κρίση του υπογράφοντα την έκθεση. - Στο προτελευταίο πεδίο θα διαπιστώνεται η πληρότητα του συνόλου των προϋποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 2017). - Στο τελευταίο πεδίο θα εισάγει τον τίτλο του ο χρήστης του οποίου το ονοματεπώνυμο θα εμφανίζεται αυτόματα με την υποβολή της Ηλεκτρονικές Φόρμες Έκθεσης Ελέγχου. 4. Η λίστα των σταδίων-γηπέδων θα συσχετίζονται με την αστυνομική διεύθυνση που έχει την ευθύνη των ελέγχων των καμερών. 5. Θα παρέχεται η δυνατότητα της εκτύπωσης της φόρμας πριν την υποβολή αυτής. 6. Θα παρέχεται η δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης της φόρμας εκτός από την υποβολή αυτής.   Άρθρο 4 ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 2017) τα χρονικά στάδια υποβολής ηλεκτρονικής φόρμας έκθεσης ελέγχου είναι: - Τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης, μη υπολογιζόμενων των ημερών διεξαγωγής της και διενέργειας του ελέγχου, η αστυνομική αρχή στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση, προβαίνει σε έλεγχο και επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστώσει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος εποπτείας και του ευρισκόμενου εντός της αθλητικής εγκατάστασης κέντρου ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, στην οποία υποχρεωτικά περιέχονται τα σημεία του γηπέδου στα οποία έχουν τοποθετηθεί εικονολήπτες (κάμερες) και η ανάλυση και ευκρίνεια της εικόνας τους. Η έκθεση του δεύτερου εδαφίου συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτουργεί σύννομα. - Εφόσον από την έκθεση του δεύτερου εδαφίου προκύπτει η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, η αρμόδια αστυνομική αρχή θέτει προθεσμία δώδεκα (12) ωρών, ώστε να αποκατασταθεί η σύννομη λειτουργία του συστήματος και διενεργεί νέο έλεγχο αμέσως μετά την παρέλευσή της. - Μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης, συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. νέα έκθεση της αστυνομικής αρχής, στην οποία αναφέρεται εάν το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτούργησε σύννομα πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης ή εάν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε πλημμέλεια ή αστοχία στη λειτουργία του. Η έκθεση αυτή συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν βεβαιώνει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής αναμέτρησης.   Άρθρο 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές συντάσσουν έκθεση σύμφωνα με τα πεδία που περιγράφονται στο άρθρο 3 και τους χρόνους που ορίζονται στο άρθρο 4 και αποστέλλονται στο επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Ε.Α.Β. deab@gga.gov.gr .   Άρθρο 6 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 6η Μαρτίου 2024.   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   Μαρούσι, 29 Φεβρουαρίου 2024   Οι Υπουργοί Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Προστασίας του Πολίτη

Συμμετοχή αθλητικού σωματείου εκτός Μητρώου Αθλητικών Σωματείων σε αθλητικούς αγώνες

Συμμετοχή αθλητικού σωματείου εκτός Μητρώου Αθλητικών Σωματείων σε αθλητικούς αγώνες

Προσωρινή διαταγή της 28.2.2024 Αθλητικό σωματείο. Αντισφαίριση. Αθλητικό σωματείο. Καλαθοσφαίριση. Απόρριψη αίτησης εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Απόφαση της αθλητικής ομοσπονδίας για απαγόρευση προς το αθλητικό σωματείο να συμμετέχει σε όλους τους αθλητικούς αγώνες. Επικείμενος κίνδυνος. Δέχεται αίτηση προσωρινής διαταγής. Αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της αθλητικής ομοσπονδίας και επιτρέπει στο αιτούν αθλητικό σωματείο να μετέχει σε αγώνες μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής.

Μητρώο Αθλητικών Σωματείων: Νομολογιακός καταποντισμός

Μητρώο Αθλητικών Σωματείων: Νομολογιακός καταποντισμός

15 πρόσφατες αποφάσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας Το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο ριζικές αθλητικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών. Πρόκειται για μία δημόσια ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για κάθε συγκεκριμένο άθλημα, η οποία θεσπίστηκε αρχικώς (ν. 4714/2020) για τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο αθλητικών σωματείων εν όψει της έκτακτης κρατικής οικονομικής ενίσχυσής τους για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών από την απαγόρευση λειτουργίας τους λόγω κορωνοϊού. Με διαδοχικούς νόμους (ν. 4726/2020, 4735/2020, 4809/2021, 4982/2022), το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μετετράπη σταδιακώς σε μηχανισμό τακτικού ετήσιου αυστηρού διοικητικού και οικονομικού ελέγχου αθλητικών σωματείων και η εγγραφή σε αυτό κατέστη απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων των αθλητικών σωματείων, π.χ. συμμετοχής σε εθνικούς αγώνες, χρήσης δημόσιων, δημοτικών και περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων, χορήγησης αδειών τέλεσης αθλητικών συναντήσεων, συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, οι αθλητικές ομοσπονδίες, σε εκτέλεση εγκυκλίων και οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (359681/15.11.2023, 352686/25.8.2023), προέβησαν, ανά περίπτωση, είτε σε διαγραφή αθλητικών σωματείων-μελών τους που δεν είχαν εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέχρι 31.7.2023 (άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 4726/2020) είτε σε απαγόρευση προς αθλητικά σωματεία-μέλη τους που δεν είχαν εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το 2023 (μέχρι 31.10.2023) να συμμετέχουν σε εθνικούς αγώνες για το 2024 (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4726/2020). Ωστόσο, με πρόσφατες, συνεχείς, διαδοχικές αποφάσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έχουν ανατρέψει πλήρως τις ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες της μη εγγραφής αθλητικών σωματείων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, επιτρέποντας σε αθλητικά σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να παραμείνουν μέλη αθλητικών ομοσπονδιών, να συμμετέχουν σε εθνικούς αγώνες, να κάνουν χρήση δημόσιων, δημοτικών και περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ. Ειδικότερα, πρόκειται για δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο κυρίων ενδίκων βοηθημάτων κατά αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για απόρριψη αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων (ΔΕφΑθ Συμβ 11/2024, ΔΕφΑθ Συμβ 127/2023) καθώς και κατά αποφάσεων αθλητικών ομοσπονδιών είτε για διαγραφή αθλητικών σωματείων-μελών τους (ΜΠρΑθ προσωρινές διαταγές της 14.2.2024, 30.1.2024, 25.1.2024, 24.1.2024 εις διπλούν, 17.1.2024, 15.1.2024, 3.1.2024, 28.12.2023 εις διπλούν) είτε για απαγόρευση προς αθλητικά σωματεία-μέλη τους να συμμετέχουν σε εθνικούς αγώνες (ΜΠρΑθ προσωρινές διαταγές της 8.2.2024, 1.2.2024, 18.1.2024). Με τις αποφάσεις αυτές αξιολογήθηκε προφανώς ότι η απαγόρευση αθλητικών σωματείων να επιτελέσουν τον νόμιμο και καταστατικό σκοπό τους προετοιμασίας και συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες αποτελεί άμεσο επικείμενο κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία τους και βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη, αφού άγει ουσιαστικά σε διάλυσή τους, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που η απαγόρευση αυτή στηρίζεται σε αξιολογήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που δεν συνέχονται με την αθλητική ικανότητά τους. Η σημαντική αυτή νομολογιακή δυναμική αναζωπυρώνει τις ιδιαιτέρως σοβαρές επιστημονικές διαφωνίες και επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί ήδη στη νομική θεωρία για την προσφορότητα και αναγκαιότητα της λειτουργίας του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ενδεικτικώς παραβίαση ελευθερίας συνεταιρίζεσθαι, παραβίαση ελευθερίας αθλητισμού, παραβίαση αρχής αναλογικότητας) και επιβάλλει προφανώς σχετικό δικαιοπολιτικό αναστοχασμό, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας διαβούλευσης για τον νέο αθλητικό νόμο. Πράγματι, η πλήρης και ολοσχερής εξάρτηση της προετοιμασίας και συμμετοχής αθλητικών σωματείων σε εθνικούς αγώνες από την προηγούμενη εγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού φαίνεται να ανάγεται σε μια μάλλον παγκόσμια (αρνητική) πρωτοτυπία, θίγει αυτόν τον ίδιο τον πυρήνα του αθλητικού αυτοδιοίκητου και παρίσταται και νομικώς ακατανόητη και αθλητικώς αμήχανη. Αντιθέτως, ακόμη και στα κράτη με σύστημα κρατικού παρεμβατισμού (π.χ. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία), η προηγούμενη έγκριση αθλητικών νομικών προσώπων από τη Διοίκηση παρίσταται πρόσφορο και αναγκαίο κριτήριο μόνο για τη χορήγηση συγκεκριμένων ρητώς προσδιοριζόμενων δικαιωμάτων (π.χ. κρατικής επιχορήγησης, άρθρο L. 121-4 του Code du Sport) και όχι για τον πυρήνα του αθλητισμού, την προετοιμασία και συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, οι οποίες προσδιορίζονται παντάπασι από αθλητικά νομικά πρόσωπα με αμιγώς αθλητικά κριτήρια και χωρίς κρατικό παρεμβατισμό.

Συμμετοχή αθλητικού σωματείου εκτός Μητρώου Αθλητικών Σωματείων σε Εθνικό Πρωτάθλημα

Συμμετοχή αθλητικού σωματείου εκτός Μητρώου Αθλητικών Σωματείων σε Εθνικό Πρωτάθλημα

Προσωρινή διαταγή της 8.2.2024 Αθλητικό σωματείο. Καλαθοσφαίριση. Απόρριψη αίτησης εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Απόφαση της αθλητικής ομοσπονδίας για αποβολή του αθλητικού σωματείου από το Εθνικό Πρωτάθλημα που βρισκόταν σε εξέλιξη. Επικείμενος κίνδυνος. Δέχεται αίτηση προσωρινής διαταγής. Αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της αθλητικής ομοσπονδίας και επιτρέπει στο αιτούν αθλητικό σωματείο να μετέχει στο Εθνικό Πρωτάθλημα μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής.

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων

ΚΥΑ 3648/7.2.2024 (ΦΕΚ Β΄ 929/7.2.2024)   Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   Έχοντας υπόψη:   1) Τις διατάξεις: α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), δ) του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121) και ιδίως το άρθρο 41Ε, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 17), ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), στ) του άρθρου 9β του Συντάγματος και του ν. 4624/ 2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και ιδίως της της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 2 του άρθρου 67 αυτού, ζ) της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών», η) της υπ’ αρ. 331/19.01.2024 γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί του άρθρου 8 του ν. 5085/2024. 2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130). 3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131). 5. Το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134). 6. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 7. Την υπό στοιχεία Υ16/1.8.2023 (Β’ 4847) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση. 8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/72/13018/Β1/7.2.2024 εισήγηση της ΓΔΟΥ/ΥΠΑΙΘΑ, από την οποία προκύπτει ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 9. Τη σημασία του αθλητισμού ως κοινωνικής δραστηριότητας και τη συνταγματική επιταγή για τον εποπτικό και διαφυλακτικό ρόλο της Πολιτείας (άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος), αποφασίζουμε:   Άρθρο 1 Αντικείμενο ρύθμισης Για την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και εν γένει αξιόποινων πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως έδρες από τις Α.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Basket League), για τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων των παραπάνω εθνικών πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων των Κυπέλλων Ελλάδος και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες μετέχουν οι ως άνω Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και για τις αθλητικές συναντήσεις των εθνικών ομάδων των δύο (2) παραπάνω επαγγελματικά οργανωμένων αθλημάτων, τοποθετούνται και λειτουργούν τα ηλεκτρονικά συστήματα που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, με σκοπό την εποπτεία των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και των προσώπων που βρίσκονται σε αυτές, κατά τη διεξαγωγή των παραπάνω αθλητικών συναντήσεων.   Άρθρο 2 Eποπτευόμενοι χώροι 1. Το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας καλύπτει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης, όπως αυτοί ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων (Β’ 1780/2009): α) Όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου, β) τον εξωτερικό αμέσως περιβάλλοντα χώρο, γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες), δ) τον αγωνιστικό χώρο, ε) τις σκάλες και τους διαδρόμους, στ) τους χώρους των κυλικείων, ζ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου, η) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών, θ) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών, ι) την είσοδο και έξοδο των αθλητών και των διαιτητών προς και από τον αγωνιστικό χώρο, ια) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών (Υποδομές Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, Κέντρο Ελέγχου, κ.λπ.), ιβ) τους χώρους στάθμευσης, ιγ) τα εκδοτήρια των εισιτηρίων. 2. Δεν εποπτεύονται οι χώροι του εσωτερικού των ιατρείων, των αποχωρητηρίων, των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών και τα γραφεία Διοίκησης της εγκατάστασης. 3. Στα σημεία εισόδου (τουρνικέ) η γωνία λήψης των εικονοληπτών πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να είναι ευκρινή τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου των εισερχομένων. 4. Για τους φιλάθλους απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου κατά την είσοδο μέσω του τουρνικέ στην αθλητική εγκατάσταση.   Άρθρο 3 Ηλεκτρονικό Σύστημα Eποπτείας (ΗΣΕ) - Τεχνικές προδιαγραφές 1. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας (ΗΣΕ) θα είναι ψηφιακής τεχνολογίας και θα αποτελείται από κατάλληλο για κάθε αθλητική εγκατάσταση και ανάλογο με τις μορφολογικές και χωροταξικές ιδιαιτερότητες της κάθε αθλητικής εγκατάστασης αριθμό έγχρωμων, αυτόματων και υψηλής ευκρίνειας εικονοληπτών (κάμερες) και επαρκή αριθμό οθονών (μόνιτορ), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συνολική κατόπτευση των περιγραφόμενων στο άρθρο 2 χώρων. 2. Οι εικονολήπτες μπορεί να είναι σταθερού τύπου (ΡΤΖ), ανθεκτικοί έναντι καιρικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία, κ.λπ.), τοποθετημένοι σε σημεία μη προσεγγίσιμα από τους θεατές, η δε βάση στήριξης θα εξασφαλίζει την αναγκαία σταθερότητα της λαμβανομένης εικόνας. 3. Οι εικονολήπτες που καλύπτουν τις κερκίδες, τον αγωνιστικό χώρο, τον εξωτερικά περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους εισόδου των θεατών προς την αθλητική εγκατάσταση θα είναι εφοδιασμένοι με οπτικό σύστημα αυτόματης εστίασης και αυτόματο διάφραγμα ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής, ταυτόχρονη κάλυψη του συνόλου των χώρων αυτών. 4. Ο χώρος των κερκίδων και του αγωνιστικού χώρου θα καλύπτεται επιπρόσθετα με τον κατάλληλο αριθμό περιστρεφόμενων εικονοληπτών (ΡΤΖ), επαρκούς εστίασης (ZOOM) ώστε στη μέγιστη εστίαση (μεγέθυνση) να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξατομίκευσης προσώπων. 5. Ο χρόνος που αναγράφεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας πρέπει να ταυτίζεται με τον χρόνο που αναγράφεται στο σύστημα εισόδου - ελέγχου εισιτηρίων (access control). 6. Οι εικονολήπτες θα τηλεχειρίζονται μέσω κατάλληλων συσκευών από το Κέντρο Ελέγχου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εποπτεία του συνόλου των θεατών και των λοιπών προβλεπόμενων χώρων. 7. Οι προδιαγραφές ευκρίνειας των εικονοληπτών ορίζονται ανά χώρο της αθλητικής εγκατάστασης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα καταγραφής κατάλληλη για χρήση ως προανακριτικού υλικού σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 62676-4.: Κωδικός Χώρος Pixels/μέτρο 1 Σημεία εισόδου και εξόδου 250 2 Αγωνιστικός Χώρος 100-125 3 Κερκίδες (εξέδρες), Διαχωριστικά Κερκίδων και περιμετρικός διάδρομος γηπέδου 200-250 4 Σκάλες και διάδρομοι 125 5 Εσωτερικοί Χώροι Συνάθροισης (κυλικεία κ.λπ.) 125 6 Χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου 125 7 Σημεία αποβίβασης και υποδοχής των αποστολών των αγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών 250 8 Διάδρομοι που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών, καθώς και εξωτερικούς χώρους αυτών 250 9 Χώροι που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση αθλητών και διαιτητών από και προς τον αγωνιστικό χώρο 125 10 Εκδοτήρια Εισιτηρίων 250 11 Χώροι Στάθμευσης 63 12 Εξωτερικά περιβάλλων χώρος 63 13 Άλλοι χώροι δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών 125 8. Η ταχύτητα καταγραφής των εικονοληπτών πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο (> 5 fps, frames per second). 9. Η καταγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω θα είναι συνεχής και θα ξεκινά 3 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και θα ολοκληρώνεται 1,5 ώρες μετά την λήξη αγώνων ήτοι θα διαρκεί συνολικά κατ’ ελάχιστο για 7 περίπου ώρες εκτός και αν οι τοπικές συνθήκες επιβάλουν μεταβολή του προγράμματος αυτού. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) η απρόσκοπτη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας μέχρι την αποχώρηση όλων των φιλάθλων.   Άρθρο 4 Κέντρο Ελέγχου Ελληνικής Αστυνομίας 1. Το Κέντρο Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο της αθλητικής εγκατάστασης ώστε να έχει άμεση οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες. Ο χώρος θα πρέπει να είναι κλιματιζόμενος και να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και την κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, εκ των οποίων οι πέντε (5) καθήμενοι. 2. Δυνατότητα πρόσβασης στο οίκημα του Κέντρου Ελέγχου έχουν μόνο οι χειριστές της Ελληνικής Αστυνομίας και τα εξουσιοδοτημένα από αυτή άτομα μεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του, που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121). 3. Στο Κέντρο Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας καταλήγει το σήμα (εικόνα) απ’ όλους τους εικονολήπτες της αθλητικής εγκατάστασης, και υποχρεωτικά διαθέτει: - Κονσόλα χειρισμού με δυνατότητα επιλογής εικονολήπτη, καθώς και χειρισμού αυτών κατά προτεραιότητα. - Δύο (2) κατ’ ελάχιστον οθόνες ελάχιστων διαστάσεων διαγωνίου 43 ιντσών. - Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική πηγή προβολής (ηλεκτρονικό υπολογιστή HDMI). 4. Η είσοδος στο Κέντρο Ελέγχου γίνεται με κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα (Αccess Control), ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται από εικονολήπτη.   Άρθρο 5 Κέντρο Ελέγχου Αθλητικής Εγκατάστασης 1. Το Κέντρο Ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης δύναται να συστεγάζεται με το Κέντρο Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας ή να βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο. Εφόσον στεγαστεί σε ανεξάρτητο χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η άμεση και αδιάλειπτη επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω ενσύρματης ενδοεπικοινωνίας. 2. Στο Κέντρο Ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται όλο το υλικό καταγραφής των εικονοληπτών. Το υλικό καταγραφής που αφορά στον κάθε αγώνα, τουτέστιν τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη, όλη τη διάρκεια του αγώνα και μιάμιση (1,5) ώρα μετά τη λήξη αυτού, ήτοι κατ’ ελάχιστον επτά (7) περίπου ώρες, διατηρείται με ευθύνη του χρήστη της εγκατάστασης για διάστημα τριών (3) μηνών, μετά την πάροδο του οποίου καταστρέφεται. 3. Το εγκατεστημένο σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, απ’ όλους τους εικονολήπτες της εγκατάστασης, στα αντίστοιχα επιχειρησιακά κέντρα της ΕΛ.ΑΣ.   Άρθρο 6 Ενημέρωση εποπτευόμενων προσώπων 1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και την επεξεργασία δεδομένων μέσω της βιντεοεπιτήρησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως κατά την έκδοση του εισιτηρίου, καθώς και με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης. 2. Σε εμφανή σημεία και στους εποπτευόμενους χώρους στους οποίους προσέρχονται ή παραμένουν φίλαθλοι ή οχήματα, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη της αθλητικής εγκατάστασης, τοποθετούνται ή αναρτώνται ευδιάκριτες πινακίδες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, στις οποίες αναγράφεται ότι «Ο χώρος εποπτεύεται με ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών» και «Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου». 3. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΗΣΕ σε κάθε αθλητική εγκατάσταση, η Διοργανώτρια Αρχή ανακοινώνει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της και διά του Τύπου την έναρξη λειτουργίας του ΗΣΕ και ενημερώνει για όλα τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.   Άρθρο 7 Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας 1. Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης, ορίζει με διαταγή του για όλη την αγωνιστική περίοδο τους εξειδικευμένους αστυνομικούς, τουλάχιστον 2 ανά εγκατάσταση, οι οποίοι θα χειρίζονται και θα λειτουργούν το ηλεκτρονικό σύστημα. 2. Χρόνος λειτουργίας του συστήματος είναι ο οριζόμενος κάθε φορά από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 3 της παρούσας κατ’ αναλογία του χρόνου μεταξύ της έναρξης και της λήξης των μέτρων τάξης και ασφάλειας για την κάθε αθλητική συνάντηση. 3. Ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης οφείλει τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης να έχει αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη η δυσλειτουργία του συστήματος και να διευκολύνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας του από τους αρμόδιους της Ελληνικής Αστυνομίας, οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί. 4. Τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης, μη υπολογιζόμενων των ημερών διεξαγωγής της και διενέργειας του ελέγχου, η αστυνομική αρχή στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση, προβαίνει σε έλεγχο και επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστώσει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1 και του ευρισκόμενου εντός της αθλητικής εγκατάστασης κέντρου ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, στην οποία υποχρεωτικά περιέχονται τα σημεία του γηπέδου στα οποία έχουν τοποθετηθεί εικονολήπτες (κάμερες) και η ανάλυση και ευκρίνεια της εικόνας τους. Η έκθεση του δεύτερου εδαφίου συντάσσεται και αποστέλλεται στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ακόμη και αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτουργεί σύννομα. Εφόσον από την έκθεση του δεύτερου εδαφίου προκύπτει η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, η αρμόδια αστυνομική αρχή θέτει προθεσμία δώδεκα (12) ωρών, ώστε να αποκατασταθεί η σύννομη λειτουργία του συστήματος και διενεργεί νέο έλεγχο αμέσως μετά την παρέλευσή της. Αν και μετά τον νέο έλεγχο διαπιστωθεί η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β., διεξάγεται η αθλητική εκδήλωση χωρίς την παρουσία φιλάθλων. 5. Μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης, συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. νέα έκθεση της αστυνομικής αρχής, στην οποία αναφέρεται εάν το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτούργησε σύννομα πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης ή εάν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε πλημμέλεια ή αστοχία στη λειτουργία του. Η έκθεση αυτή συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν βεβαιώνει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής αναμέτρησης. Αν στην έκθεση αυτή αναφέρεται πλημμέλεια ή αστοχία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας, αναγράφεται υποχρεωτικά και το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το πρόβλημα της λειτουργίας. 6. Εφόσον από την έκθεση της παρ. 5 προκύπτει ότι υπήρξε αδυναμία λειτουργίας οποιουδήποτε στοιχείου του εξοπλισμού του ΗΣΕ (ενδεικτικά εικονολήπτη, οθόνης, κονσόλα, γεννήτριας), εκτός αν η διαπιστωθείσα πλημμέλεια ή αστοχία είναι όλως επουσιώδης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β., εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την αποστολή της έκθεσης, ή, αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιβάλλεται η διεξαγωγή χωρίς την παρουσία θεατών της αμέσως επόμενης αθλητικής συνάντησης, κατά την οποία η υπεύθυνη Α.Α.Ε. πρόκειται, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, να αγωνιστεί ως γηπεδούχος ομάδα στο πλαίσιο οποιασδήποτε εθνικής διοργάνωσης.   Άρθρο 8 Διαχείριση Δεδομένων 1. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί, και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται και φυλάσσονται από το Κέντρο Ελέγχου Αθλητικής Εγκατάστασης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας. Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση της καταγραφής, θα παραδίδεται άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας με ευθύνη του χρήστη της εγκατάστασης, σκληρός δίσκος με όλο το καταγραφέν υλικό. 2. Εάν κατά τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης δεν έχουν προκύψει ενδείξεις πράξεων βίας και τέλεσης ποινικών αδικημάτων, το υλικό καταστρέφεται με αντίστοιχο πρωτόκολλο, μετά την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, από την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας και μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερών από το Κέντρο Ελέγχου Αθλητικής Εγκατάστασης.   Άρθρο 9 Έλεγχος Τεχνικών Προδιαγραφών και Έλεγχος Συστήματος 1. Οι τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος της κάθε αθλητικής εγκατάστασης υπόκειται σε έγκριση, πριν από την εγκατάσταση του συστήματος, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4326/2015. 2. Ο έλεγχος της ύπαρξης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας στις επιμέρους αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται και από την επιτροπή του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας, με την επιφύλαξη πάντοτε της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4326/2015.   Άρθρο 10 Γνωστοποίηση δεδομένων στη ΔΕΑΒ, τα πειθαρχικά όργανα και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές 1. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Εποπτείας, εφόσον σε αυτά έχουν καταγραφεί πράξεις βίας και γενικώς αξιόποινες ή πειθαρχικώς ελεγκτέες πράξεις, γνωστοποιούνται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την καταγραφή τους, από την ΕΛ.ΑΣ. στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές. 2. Τα συναφή με πράξεις βίας διαβιβαζόμενα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από τη ΔΕΑΒ σε αντίγραφο αρχείου για τις ανάγκες τις επίτευξης του επιμέρους έργου της και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών. 3. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Εποπτείας γνωστοποιούνται, κατόπιν αιτήσεώς της, στη Διαρκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της Βίας (ΔΕΑΒ), καθόσον είναι απαραίτητο για την άσκηση του έργου της, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999. 4. Τα αποθηκευμένα δεδομένα και το αναφερόμενο αρχείο, μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερών, καταστρέφονται και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 5. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΔΕΑΒ περιγράφονται τα ειδικότερα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων για όσο διάστημα διατηρούνται αυτά, η πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό που χειρίζεται το αρχείο.   Άρθρο 11 Τοποθέτηση των συστημάτων - Δαπάνες 1. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρηση των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων βαρύνουν τους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων. 2. Οι ανωτέρω από κοινού σε συνεργασία με την/τις προμηθεύτρια/ες εταιρεία/ες, υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν το αστυνομικό προσωπικό που ορίζεται για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, για δύο (2) συναπτά έτη από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.   Άρθρο 12 Προσαρμογές υφισταμένων συστημάτων 1. Οι χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων ή οι διοργανώτριες αρχές, στις οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας, οφείλουν να προσαρμόσουν τα συστήματα αυτά σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ήτοι να διασφαλίσουν την κατά τα ανωτέρω σύννομη και κανονική λειτουργία τους, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τους χώρους, εντός και εκτός της εγκατάστασης, που περιγράφονται στο άρθρο 2, να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στο άρθρο 3, να είναι συμβατά και συνδέσιμα με οποιοδήποτε κεντρικό σύστημα τηρεί η αστυνομική αρχή και να τα συντηρούν εφεξής, βαρυνόμενοι αποκλειστικά με κάθε απαραίτητη δαπάνη. 2. Μετά την 6η.3.2024 απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων στις αναφερόμενες στο άρθρο 1 αθλητικές εγκαταστάσεις, που δεν διαθέτουν τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά συστήματα.   Άρθρο 13 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αρ. 29158/12878/1281/237/20.8.2015 (Β’ 1802) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.   Άρθρο 14 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 6η Μαρτίου 2024.   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2024   Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Προστασίας του Πολίτη

bottom of page