My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Αοριστία αγωγής ΟΑΚΑ για παροχή υπηρεσιών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

ΜΠρΑθ 10069/2020 Αγωγή ΟΑΚΑ κατά αθλητικής ομοσπονδίας για παροχή υπηρεσιών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων. Για την εγκυρότητα συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαιτείται η διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού και η τήρηση του έγγραφου συστατικού τύπου. Η κύρια βάση της αγωγής είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, καθώς δεν εκτίθενται από το ενάγον με σαφήνεια ούτε οι συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις που παραχωρήθηκαν ούτε για ποιο λόγο γίνεται αναφορά σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και όχι σε συμβάσεις μίσθωσης ή χρησιδανείου ούτε ο χρόνος σύναψης συμβάσεων μίσθωσης ούτε η τήρηση του απαιτούμενου έγγραφου συστατικού τύπου, δεδομένης της ιδιοκτησίας των επίδικων αθλητικών εγκαταστάσεων από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Περαιτέρω, η επικουρική βάση της αγωγής για ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, καθώς δεν εκτίθεται από το ενάγον ότι η βάση αυτή σωρεύεται επικουρικά για την περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι είναι άκυρες οι επίδικες συμβάσεις. Απορρίπτει την αγωγή.

Αοριστία αγωγής ΟΑΚΑ για παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ

ΜΠρΑθ 10068/2020 Συμβάσεις μεταξύ ΟΑΚΑ και αθλητικής ομοσπονδίας για παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών του ΟΑΚΑ. Η κύρια βάση της αγωγής είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, καθώς, είτε ήθελε υποτεθεί ότι θεμελιώνεται απ’ ευθείας στο άρθρο 128Ε΄ του ν. 2725/1999 είτε ήθελε υποτεθεί ότι θεμελιώνεται σε σύμβαση, δεν εκτίθενται από το ενάγον με σαφήνεια και πληρότητα ούτε το είδος των προβλεπόμενων στον κατάλογο αμοιβών (κατ’ αποκοπή, κατά μονάδα ή κατ’ άλλον τρόπο) ούτε ο αριθμός των δειγμάτων που εξετάσθηκαν από το εργαστήριο του ενάγοντος και προέρχονται από ελεγχόμενους αθλητές που ανήκαν στην εναγομένη ούτε η σύναψη συμβάσεων μεταξύ των διαδίκων ούτε το έργο που συμφωνήθηκε ούτε το είδος και το ύφος της οφειλόμενης αμοιβής για το έργο ούτε ότι το έργο εκτελέσθηκε με τον προσήκοντα τρόπο ούτε ότι το έργο παραδόθηκε στον εργοδότη. Περαιτέρω, η επικουρική βάση της αγωγής για ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, καθώς δεν εκτίθεται από το ενάγον ότι η βάση αυτή σωρεύεται επικουρικά για την περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι είναι άκυρες οι επίδικες συμβάσεις ή ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 128Ε΄ του ν. 2725/1999. Απορρίπτει την αγωγή.

Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων και αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών

Άρθρα 141-143 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020) Άρθρο 141 Παράταση της θητείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού Παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της, δηλαδή έως τις 16.11.2020, η θητεία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/268616/19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 441). Άρθρο 142 Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων - Καταβολή ποσού οικονομικής ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία 1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Η καταχώρηση του κάθε σωματείου με τα ειδικότερα στοιχεία του, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού του Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα τηρούμενα μητρώα. 2. Τα στοιχεία που εισάγονται στο μητρώο διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), του οποίου το μητρώο αθλητικών σωματείων αποτελεί υποκατηγορία, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 3. Το μητρώο αθλητικών σωματείων συνιστά για τους τρίτους επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του σωματείου ως αθλητικού, η δε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή, που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου σωματείου στο μητρώο. 4. Κατά το έτος 2020 καταβάλλεται ποσό δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ευρώ ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων της παρ. 1, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19. 5. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, καταβάλλεται στα δικαιούμενα αθλητικά σωματεία κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 παρ. 7, 50 και 51 του ν. 2725/1999, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση καθώς και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές διανεμητέο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Άρθρο 143 Αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών για το έτος 2020 1. Ειδικά για το έτος 2020, οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου διμήνου του έτους αυτού, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. 2. Οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ομοσπονδιών, οι οποίες, βάσει του οικείου καταστατικού, λήγουν έως την 31η.10.2020, παρατείνονται έως την 31η.12.2020.

Κωλύματα και περιορισμοί συμμετοχής σε καταστατικά όργανα αθλητικών νομικών προσώπων

Άρθρα 378-379 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020) Άρθρο 378 Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί 1. Οι παρ. 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 8 του του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 3 Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί 1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα: α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές. δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 2. Τα κωλύματα της περ. β’ της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, δύναται να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί. 3. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάτα- ξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. 4. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 5. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. 6. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες. 7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. 8. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προ- πονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: (α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περίπτωσης αα’, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περίπτωσης αα’ έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γ.Σ. της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. (β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περίπτωσης α’ ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περίπτωσης α’, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α’. (γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περίπτωσης α’ και (δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περιπτώσεων α’, β’ και γ’. 9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α’ 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης Μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.». 2. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιείται με την παρ. 1, τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την έναρξη ισχύος της διατηρείται σε ισχύ η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 33 του ν. 4603/2019 (Α’ 48). Άρθρο 379 Κωλύματα – περιορισμοί συμμετοχής σε καταστατικό όργανο αθλητικής ένωσης Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 12 Κωλύματα – περιορισμοί συμμετοχής σε καταστατικό όργανο αθλητικής ένωσης 1. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά στα πρόσωπα που συμμετέχουν στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους κανονισμούς όργανα διοίκησης και επιτροπές των οικείων αθλητικών ενώσεων. 2. Δεν επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος προκειμένου να εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου από το καταστατικό προβλεπόμενου οργάνου αθλητικής ένωσης όποιος : α) είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, β) είναι υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, γ) είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος προκειμένου να εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου αθλητικής ένωσης, όποιος υπήρξε υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, εφόσον κατά τον χρόνο ανακήρυξης της υποψηφιότητάς του έχει παρέλθει ένας (1) τουλάχιστον μήνας από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της εργασιακής σχέσης του αν πρόκειται για υπάλληλο αθλητικής ένωσης και δύο (2) τουλάχιστον μήνες, αν πρόκειται για υπάλληλο αθλητικής ομοσπονδίας. 3. Ο υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου, από το καταστατικό προβλεπόμενου, οργάνου αθλητικής ένωσης απαιτείται κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που αποτελεί μέλος της αθλητικής ένωσης, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, που αποτελεί μέλος της αθλητικής ένωσης. 4. Τα μέλη του προεδρείου του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής ένωσης πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην περιφέρεια που καλύπτει η αθλητική ένωση.»

Κώδικας TAS σε ισχύ από 1.7.2020

Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport Code de l’arbitrage en matière de sport Entré en vigueur le 1er juillet 2020 Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport A Dispositions communes S1 Afin d’assurer le règlement des litiges en matière de sport par la voie de l’arbitrage et de la médiation, il est créé deux organes: • le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) • le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les litiges auxquels une fédération, association ou autre organisme sportif est partie ne relèvent de l’arbitrage au sens du présent Code que dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient. Le siège du CIAS et du TAS est à Lausanne, Suisse. S2 Le CIAS a pour mission de favoriser le règlement des litiges en matière de sport par la voie de l’arbitrage ou de la médiation et de sauvegarder l’indépendance du TAS et les droits des parties. Il est également responsable de l’administration et du financement du TAS. S3 Le TAS dispose d’une ou de plusieurs liste(s) d’arbitres afin de permettre la résolution des litiges survenant dans le domaine du sport par la voie de l’arbitrage, assuré par des Formations composées d’un ou de trois arbitres. Le TAS est composé d’une Chambre d’arbitrage ordinaire, une Chambre anti-dopage et d’une Chambre arbitrale d’appel. Le TAS dispose d’une liste de médiateurs afin de permettre la résolution des litiges survenant dans le domaine du sport par la voie de la médiation. La procédure de médiation est régie par le Règlement de médiation du TAS. B Le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) 1 Composition S4 Le CIAS est composé de vingt membres, juristes expérimentés, désignés de la manière suivante: a. quatre membres sont désignés par les Fédérations Internationales (FI), à savoir trois par l’Association des FI olympiques d’été (ASOIF) et un par l’Association des FI olympiques d’hiver (AIOWF), choisis en leur sein ou en dehors; b. quatre membres sont désignés par l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), choisis en son sein ou en dehors; c. quatre membres sont désignés par le Comité International Olympique (CIO), choisis en son sein ou en dehors; d. quatre membres sont désignés par les douze membres du CIAS figurant cidessus, après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes; e. quatre membres sont désignés par les seize membres du CIAS figurant ci-dessus, choisis parmi des personnalités indépendantes des organismes désignant les autres membres du CIAS. S5 Les membres du CIAS sont désignés pour une ou plusieurs période(s) renouvelable(s) de quatre ans. Les nominations doivent avoir lieu au cours de la dernière année de chaque cycle de quatre ans. Lors de leur désignation, les membres du CIAS signent une déclaration selon laquelle ils/elles exerceront leur fonction à titre personnel, en toute objectivité et indépendance, et en conformité avec les dispositions du présent Code. Ils/elles sont, en particulier, tenu(e)s à l’obligation de confidentialité prévue à l’article R43. Les membres du CIAS ne peuvent figurer sur la liste des arbitres ou des médiateurs du TAS, ni agir comme conseil d’une partie dans une procédure devant le TAS. Si un membre du CIAS démissionne, décède ou est empêché d’assurer ses fonctions pour toute autre cause, il/elle est remplacé(e), pour la période restante de son mandat, selon les modalités applicables à sa désignation. Le CIAS peut attribuer le titre de Membre Honoraire à un ancien membre du CIAS ayant contribué de manière exceptionnelle au développement du CIAS ou du TAS. Le titre de Membre Honoraire peut être attribué à titre posthume. 2 Attributions S6 Le CIAS exerce les fonctions suivantes: 1. Il adopte et modifie le présent Code; 2. Il élit en son sein, pour une ou plusieurs période(s) renouvelable(s) de quatre ans: • le/la Président(e); • deux Vice-président(e)s chargé(e)s de suppléer le/la Président(e) le cas échéant, selon l’ordre de leur âge; si le poste de Président(e) devient vacant, le/la doyen(ne) des Vice-président(e)s exerce les fonctions et les responsabilités de Président(e) jusqu’à l’élection d’un(e) nouveau(-elle) Président(e); • le/la Président(e) de la Chambre d’arbitrage ordinaire, le/la Président(e) de la Chambre anti-dopage et le/la Président(e) de la Chambre arbitrale d’appel du TAS; • les suppléant(e)s des trois Président(e)s de chambre qui peuvent remplacer ces derniers(-ières) en cas d’empêchement; L’élection du/de la Président(e) et celle des Vice-président(e)s ont lieu après consultation avec le CIO, l’ASOIF, l’AIOWF et l’ACNO. L’élection du/de la Président(e), celle des Vice-président(e)s, des Président(e)s de chambre et de leurs suppléant(e)s ont lieu lors de la réunion du CIAS suivant la nomination des membres du CIAS pour une période de quatre ans; 3. Il nomme les commissions permanentes mentionnées à l’article S7 a., b. et c. ; 4. Il désigne les arbitres constituant la liste des arbitres du TAS et les médiateurs(-rices) constituant la liste des médiateurs du TAS sur proposition de la Commission de nomination des membres du TAS. Il peut également les retirer de ces listes; 5. Il tranche les questions de récusation et de révocation des arbitres par l’intermédiaire de la Commission de récusation et exerce les autres fonctions que lui confère le Règlement de procédure; 6. Il est responsable du financement et des états financiers du TAS. A cet effet, en particulier: 5.1 il reçoit et gère les fonds affectés à son fonctionnement; 5.2 il approuve le budget du TAS préparé par le Greffe du TAS et par le Greffe de la Chambre anti-dopage du TAS; 5.3 il approuve les rapports annuels et les états financiers du CIAS préparés conformément aux règles du droit suisse; 7. Il nomme le/la Directeur(-trice) Général(e) du TAS et peut mettre fin à ses fonctions sur proposition du/de la Président(e); 8. Il peut créer des structures d’arbitrage régionales ou locales, permanentes ou ad hoc, y compris sur le site des centres d’audience alternatifs; 9. Il crée un fonds d’assistance pour faciliter l’accès à l’arbitrage du TAS de personnes physiques dépourvues de moyens financiers suffisants et crée un guide d’assistance judiciaire du TAS déterminant les modalités d’usage du fonds, ainsi qu’une Commission d’assistance judiciaire pour statuer sur les demandes d’assistance judiciaire; 10. Il peut prendre toute autre mesure qu’il juge utile pour assurer la protection des droits des parties et favoriser le règlement des litiges relatifs au sport par la voie de l’arbitrage et de la médiation. S7 Le CIAS exerce ses fonctions soit lui-même, 1. soit par la voie de son Bureau, lequel est constitué du/de la Président(e), des deux Vice-Président(e)s du CIAS, du/de la Président(e) de la Chambre d’arbitrage ordinaire et du/de la Président(e) de la Chambre arbitrale d’appel; 2. soit par la voie des commissions permanentes suivantes : a. La Commission de nomination des membres du TAS, constituée de deux membres du CIAS nommés conformément à l’article S4 d. ou e. du Code, l’un d’entre eux étant nommé en qualité de Président(e) de la Commission, et par les trois Président(e)s de Chambre. La Commission de nomination des membres du TAS est chargée de proposer au CIAS la nomination de nouveaux arbitres et médiateurs du TAS. Elle peut également suggérer le retrait d’arbitres et de médiateurs des listes du TAS. b. La Commission d’assistance judiciaire, constituée du/de la Président(e) du CIAS en qualité de Président(e) de la Commission et des quatre membres du CIAS nommés conformément à l’article S4 d. du Code. La Commission d’assistance judiciaire exerce ses fonctions conformément aux Directives sur l’assistance judiciaire. c. La Commission de récusation, constituée d’un membre du CIAS ne faisant pas partie de la sélection effectuée par le CIO, les FI et l’ACNO et n’étant pas membre de l’un de ces organismes, qui exerce la fonction de Président(e) de la Commission, ainsi que des trois Président(e)s de Chambre et leurs suppléant(e)s, moins le/la Président(e) de la Chambre concernée par la procédure spécifique de récusation et son/sa suppléant(e), qui sont automatiquement disqualifié(e)s. La Commission de récusation exerce ses fonctions conformément aux articles R34 et R35 du Code. Le CIAS ne peut déléguer au Bureau les fonctions énumérées à l’article S6 paragraphes 1, 2, 6.2 et 6.3. 3 Fonctionnement S8 1. Le CIAS se réunit chaque fois que l’activité du TAS le requiert, mais au moins une fois par an. Le CIAS délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des membres participent à la prise de décision. Les décisions sont prises lors des réunions ou par voie de circulation, y compris par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique approprié, à la majorité simple des votes exprimés. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité requise. Le vote par procuration n’est pas autorisé. Le vote a lieu à bulletin secret si le/la Président(e) le décide ou à la demande d’au moins un quart des membres présents. En cas d’égalité, la voix du/de la Président(e) est prépondérante. Le CIAS peut se réunir et prendre toute décision par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen électronique. 2. Toute modification du présent Code requiert une majorité des deux tiers des membres du CIAS. Pour le surplus, les dispositions de l’article S8.1 ci-dessus sont applicables. 3. Tout membre du CIAS peut faire acte de candidature à la Présidence du CIAS. Toute candidature doit être adressée par écrit au/à la Directeur(-trice) Général(e) au plus tard quatre mois avant la réunion pour l’élection. L’élection du/de la Président(e) du CIAS a lieu lors de la réunion du CIAS suivant la nomination des membres du CIAS pour une période de quatre ans. Le quorum pour cette élection est atteint si au moins trois quarts des membres participent au vote. Le/la Président(e) est élu(e) à la majorité absolue des membres présents. S’il y a plusieurs candidat(e)s à la fonction de Président(e) du CIAS, plusieurs tours de scrutin seront organisés. Si la majorité absolue n’est pas atteinte, le/la candidat(e) ayant obtenu le nombre de voix le moins élevé à l’issue de chaque tour de scrutin est éliminé(e). En cas d’égalité entre deux ou plusieurs candidat(e)s, un vote entre ces candidat(e)s est organisé et le/la candidat(e) ayant obtenu le nombre de voix le moins élevé est éliminé(e). Si, à la suite de ce vote supplémentaire, l’égalité persiste, le/la/les candidat(e)(s) le/la/les plus âgé(e)(s) est (sont) sélectionné(e)(s). Si le quorum n’est pas atteint ou si le/la dernier(-ière) candidat(e) issu(e) des tours de scrutin, ou le/la seul(e) candidat(e), n’obtient pas la majorité absolue au dernier tour de scrutin, le/la Président(e) en fonction continue son mandat jusqu’à ce qu’une nouvelle élection soit organisée. La nouvelle élection doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de l’élection infructueuse et conformément aux règles ci-dessus, sauf que le/la Président(e) est élu(e) à la majorité simple lorsque deux candidat(e)s ou moins restent en lice. L’élection a lieu à bulletin secret. Une élection par voie de circulation n’est pas autorisée. 4. Le/la Directeur(-trice) Général(e) du TAS participe à la prise de décisions avec voix consultative et fonctionne comme Secrétaire du CIAS et exerce la haute surveillance sur les activités du Greffe du TAS. S9 Le/la Président(e) du CIAS est également Président(e) du TAS. C’est à lui/elle qu’incombent les tâches administratives courantes relevant du CIAS. S10 Le Bureau du CIAS se réunit sur convocation du/de la Président(e) du CIAS. Le/la Directeur(-trice) Général(e) du TAS participe à la prise de décisions avec voix consultative et fonctionne comme Secrétaire du Bureau. Le Bureau délibère valablement si trois de ses membres participent à la prise de décisions. Les décisions sont prises lors des réunions ou par voie de circulation, y compris par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique approprié, à la majorité simple des votants, la voix du/de la Président(e) étant prépondérante en cas d’égalité. Le Bureau du CIAS peut se réunir et prendre toute décision par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen électronique S11 Un membre du CIAS ou du Bureau peut être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance à l’égard d’une partie à un arbitrage qui doit faire l’objet d’une décision du CIAS ou du Bureau en vertu de l’article S6, paragraphe 4. Il/elle doit se récuser spontanément lorsqu’une décision a pour objet un arbitrage dans lequel figure, comme partie, un organisme sportif auquel il/elle appartient ou dans lequel un membre du cabinet d’avocats auquel il/elle appartient est arbitre ou conseil. Le CIAS, à l’exception du membre dont la récusation est demandée, détermine les modalités de la procédure de récusation. Le membre récusé ne participe pas aux délibérations concernant l’arbitrage en question et ne reçoit aucune information au sujet de l’activité du CIAS et du Bureau concernant cet arbitrage. C Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 1 Mission S12 Le TAS constitue des Formations ayant la responsabilité de permettre, par la voie de l’arbitrage et/ou de la médiation, la résolution des litiges survenant dans le domaine du sport conformément au Règlement de procédure (articles R27 et suivants). A cet effet, le TAS fournit l’infrastructure nécessaire, veille à la constitution des Formations et supervise la gestion efficace des procédures. Les Formations sont notamment chargées: a. de trancher les litiges qui leur sont soumis par la voie de l’arbitrage ordinaire; b. de trancher les litiges relatifs aux affaires anti-dopage en qualité de première instance ou d’instance unique ; c. de trancher, par la voie de la procédure arbitrale d’appel, des litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs, dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient ; d. de trancher les litiges qui leur sont soumis par la voie de la médiation. 2 Arbitres et médiateurs S13 Les personnalités désignées par le CIAS, conformément à l’article S6, paragraphe 3, figurent sur la liste du TAS pendant une ou plusieurs période(s) renouvelable(s) de quatre ans. Le CIAS procède à la révision générale de cette liste tous les quatre ans; la nouvelle liste entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant son adoption. Les arbitres doivent être au nombre de cent cinquante au moins et les médiateurs(-rices) au nombre de cinquante au moins. S14 En constituant la liste des arbitres du TAS, le CIAS devra faire appel à des personnalités ayant une formation juridique appropriée, une compétence reconnue en matière de droit du sport et/ou d’arbitrage international, une bonne connaissance du sport en général et la maîtrise d’au moins une des langues de travail du TAS, dont les noms et qualifications sont portés à l’attention du CIAS, notamment par le CIO, les FI, les CNO, ainsi que par les commissions d’athlètes du CIO, des FI et des CNO. Le CIAS peut identifier les arbitres ayant une spécialisation particulière pour traiter certains types de litiges. En constituant la liste des médiateurs(-rices) du TAS, le CIAS veille à nommer des personnalités ayant de l’expérience dans le domaine de la médiation et une bonne connaissance du sport en général. S15 Le CIAS publie les listes des arbitres et des médiateurs(-rices) du TAS, ainsi que toute modification ultérieure de ces listes. S16 Lors de la désignation des arbitres et des médiateurs(-rices), le CIAS prend en considération la représentation continentale et les différentes cultures juridiques. S17 Sous réserve des dispositions du Règlement de procédure (articles R27 et suivants), si un/une arbitre du TAS démissionne, décède ou est incapable d’assumer ses fonctions pour toute autre cause, il/elle peut être remplacé(e), pour la période restante de son mandat, selon les modalités applicables à sa désignation. S18 Les arbitres figurant sur la liste générale du TAS peuvent siéger dans des Formations relevant de l’une ou l’autre des chambres du TAS. Toutefois, les arbitres figurant sur la liste spéciale d’arbitres pour la Chambre Anti-dopage du TAS (CAD) ne peuvent pas siéger en tant qu’arbitre dans aucune procédure conduite par la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Lors de leur désignation, les arbitres et les médiateurs(-rices) du TAS signent une déclaration officielle selon laquelle ils/elles exerceront leurs fonctions à titre personnel, en toute objectivité, indépendance et impartialité, et en conformité avec les dispositions du présent Code. Les arbitres et médiateurs(-rices) du TAS ne peuvent pas agir comme conseil d’une partie devant le TAS. S19 Les arbitres et médiateurs(-rices) du TAS sont tenu(e)s à l’obligation de confidentialité prévue dans le présent Code et notamment ne doivent pas divulguer à des tiers des faits ou autres informations ayant trait à des procédures du TAS. Le CIAS peut retirer, provisoirement ou définitivement, un(e) arbitre ou un(e) médiateur(-rice) de la liste des membres du TAS s’il/elle viole une disposition du présent Code ou si son action porte atteinte à la réputation du CIAS et/ou du TAS. 3 Organisation du TAS S20 Le TAS est composé de trois chambres arbitrales, soit la Chambre d’arbitrage ordinaire, la Chambre anti-dopage et la Chambre arbitrale d’appel. a. La Chambre d’arbitrage ordinaire constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges soumis à la procédure ordinaire et exerce, par l’intermédiaire de son/sa Président(e) ou de son/sa suppléant(e), toutes les autres fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure conformément au Règlement de procédure (articles R27 et suivants); b. La Chambre anti-dopage constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges relatifs aux affaires anti-dopage en qualité d’autorité de première instance ou d’instance unique. Elle exerce, par l’intermédiaire de son/sa Président(e) ou de son/sa suppléant(e), toutes les autres fonctions relatives au déroulement rapide et efficace de la procédure conformément au Règlement de procédure (articles A1 et suivants); c. La Chambre arbitrale d’appel constitue des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient. Elle exerce, par l’intermédiaire de son/sa Président(e) ou de son/sa suppléant(e), toutes les autres fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure conformément au Règlement de procédure (articles R27 et suivants). Les arbitrages soumis au TAS sont attribués par le Greffe du TAS à la Chambre appropriée. Cette attribution ne peut pas être contestée par les parties ou invoquée par elles comme une cause d’irrégularité. En cas de changement de circonstances au cours de la procédure, le Greffe du TAS, après consultation de la Formation, peut attribuer l’arbitrage à l'autre chambre. Une telle réattribution n’a pas d’effet sur la composition de la Formation ou sur la validité des actes de procédure, des décisions ou ordonnances ayant eu lieu avant la réattribution. Le système de médiation du TAS est mis en œuvre conformément au Règlement de médiation du TAS. S21 Le/la Président(e) de l’une ou l’autre des chambres du TAS peut être récusé(e) lorsque les circonstances permettent légitimement de douter de son indépendance ou de son impartialité à l’égard d’une des parties à un arbitrage attribué à sa chambre. Il/elle doit se récuser spontanément lorsqu’est attribué à sa chambre un arbitrage dans lequel figure, comme partie, un organisme sportif auquel il/elle appartient ou dans lequel un membre du cabinet d’avocats auquel il/elle appartient est arbitre ou conseil. Le CIAS détermine les modalités de la procédure de récusation. Le/la Président(e) récusé(e) ne participe pas à cette discussion. Lorsque le/la Président(e) d’une des chambres est récusé(e), les fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles R27 et suivants) sont exercées par son/sa suppléant(e) ou par le/la Président(e) du TAS si le/la suppléant(e) est également récusé(e). Les personnes récusées ne reçoivent aucune information concernant l’activité du TAS au sujet de l’arbitrage ayant entraîné la récusation. S22 Le TAS comprend un Greffe composé du/de la Directeur(-trice) Général(e) et de Conseillers(-ières) qui représentent le/la Directeur(-trice) Général(e) en cas de besoin. Le Greffe du TAS exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Code. D Dispositions diverses S23 Le présent Statut est complété par un Règlement de procédure et par un Règlement d’arbitrage pour la Chambre anti-dopage du TAS, adoptés par le CIAS. S24 Le texte français, le texte anglais et le texte espagnol font foi. En cas de divergence, le texte français prévaut. S25 Le présent Statut peut être modifié par décision du CIAS conformément à l’article S8. S26 Le présent Statut et le Règlement de procédure entrent en vigueur par décision du CIAS, acquise à la majorité des deux tiers. Règlement de procédure A Dispositions générales R27 Application du Règlement de procédure Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel). Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des questions pécuniaires ou autres relatives à la pratique ou au développement du sport et peut inclure plus généralement toute activité ou affaire relative au sport. R28 Siège Le siège du TAS et de chaque Formation est fixé à Lausanne, Suisse. Toutefois, si les circonstances le justifient, le/la Président(e) de la Formation peut décider, après consultation des parties, qu’une audience se tiendra dans un autre lieu et en fixe les modalités. R29 Langue Les langues de travail du TAS sont le français, l’anglais et l’espagnol. A défaut d’accord des parties, le/la Président(e) de la Formation ou, s’il/elle n’est pas encore nommé(e), le/la Président(e) de la Chambre concernée choisit, au début de la procédure, une de ces trois langues comme langue de l’arbitrage, en tenant compte de l’ensemble des circonstances qu’il juge pertinentes. La procédure se déroule ensuite exclusivement dans cette langue, sauf accord contraire entre les parties et la Formation. Les parties peuvent demander qu’une langue autre que le français, l’anglais ou l’espagnol soit choisie, sous réserve de l’accord de la Formation et du Greffe du TAS. En cas d’accord, le Greffe du TAS détermine avec la Formation les conditions relatives au choix de la langue; la Formation peut ordonner que tout ou partie des frais de traduction et d’interprétation soit mis à la charge des parties. Si une audience doit avoir lieu, la Formation peut autoriser une partie d’utiliser une langue autre que celle choisie pour l’arbitrage, à la condition qu’elle fournisse, à ses frais, un service d’interprétation vers et depuis la langue officielle de l’arbitrage. La Formation ou, si elle n’est pas déjà constituée, le/la Président(e) de Chambre peut ordonner que tous les documents soumis dans des langues différentes de celle de la procédure soient accompagnés d’une traduction certifiée dans la langue de la procédure. R30 Représentation et assistance Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms, adresses, adresses électroniques, numéros de téléphone et de télécopie des personnes représentant les parties sont communiqués au Greffe du TAS, à l’autre partie et à la Formation dès sa constitution. Toute partie représentée par un(e) conseil ou une autre personne doit fournir une confirmation écrite d’un tel mandat de représentation au Greffe du TAS. R31 Notifications et communications Le Greffe du TAS effectue les notifications et les communications que le TAS ou la Formation destine aux parties. Les notifications et les communications sont faites à l’adresse figurant dans la requête d’arbitrage ou la déclaration d’appel, ou à toute adresse indiquée ultérieurement. Les sentences, ordonnances et autres décisions du TAS et de la Formation sont notifiées par courrier et/ou par télécopie et/ou par courrier électronique, mais au moins par un moyen permettant la preuve de la réception. La requête d’arbitrage, la déclaration d’appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S’ils sont transmis par avance par télécopie ou par courrier électronique à l’adresse électronique officielle du TAS (procedures@tas-cas.org), le dépôt est valable dès réception de la télécopie ou du courrier électronique par le Greffe du TAS mais à condition que le mémoire et ses copies soient également déposés par courrier, ou téléchargés sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS, le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai applicable, comme mentionné ci-dessus. Le dépôt des mémoires susmentionnés par courrier électronique est autorisé conformément aux conditions prévues par le guide du TAS sur le dépôt par voie électronique. Les pièces annexées à tout mémoire écrit peuvent être envoyées au Greffe du TAS par courrier électronique, à condition qu’elles soient mentionnées sur une liste et que chaque pièce puisse être clairement identifiée; le Greffe du TAS peut ensuite les transmettre de la même manière. Toutes les autres communications émanant des parties et destinées au TAS ou à la Formation doivent être transmises par courrier, télécopie ou courrier électronique au Greffe du TAS. R32 Délais Les délais fixés en vertu du présent Code commencent à courir le jour suivant celui de la réception de la notification effectuée par le TAS. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Les délais fixés en vertu du présent Code sont respectés si les communications effectuées par les parties sont expédiées le jour de l’échéance avant minuit, heure du lieu de leur propre domicile ou, si représentées, du domicile de leur conseil principal. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable au lieu d’où le document doit être envoyé, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant. Sur requête motivée et après consultation de l’autre ou des autres partie(s), le/la Président(e) de la Formation ou, s’il/elle n’est pas encore nommé(e), le/la Président(e) de la Chambre concernée peut prolonger les délais fixés par le présent Règlement de procédure, à l’exception du délai pour le dépôt de la déclaration d’appel, si les circonstances le justifient et à condition que le délai initial n'ait pas déjà expiré. A l’exception du délai pour la déclaration d’appel, le/la Directeur(-trice) Général(e) du TAS statue sur toute requête visant à obtenir une première prolongation de délai n’excédant pas dix jours, sans consultation de l’autre ou des autres partie(s). La Formation ou, si elle n’a pas encore été constituée, le/la Président(e) de la Chambre concernée peut, sur requête motivée, suspendre un arbitrage en cours pour une durée limitée. R33 Indépendance et qualifications des arbitres Tout arbitre doit être et demeurer impartial(e) et indépendant(e) des parties et a l’obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles. Tout arbitre doit figurer sur la liste établie par le CIAS en vertu du Statut faisant partie du présent Code, maîtriser la langue de l’arbitrage et avoir la disponibilité nécessaire pour mener l’arbitrage à son terme dans les meilleurs délais. R34 Récusation Un(e) arbitre peut être récusé(e) lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité. La récusation doit être requise dans les sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation. La récusation est de la compétence de la Commission de récusation qui peut décider librement de renvoyer un cas au CIAS. La récusation d’un(e) arbitre doit être demandée par une partie, sous forme d’une requête motivée, déposée au Greffe du TAS ou au Greffe de la Chambre anti-dopage du TAS. La Commission de récusation ou le CIAS tranche, après avoir invité l’autre (les autres) partie(s), l’arbitre concerné(e) et les autres arbitres éventuel(le)s à prendre position par écrit. Ces observations sont communiquées par le Greffe du TAS ou par le Greffe de la Chambre anti-dopage du TAS aux parties et, le cas échéant, aux autres arbitres. La Commission de récusation ou le CIAS rend une décision sommairement motivée et peut décider de la publier. R35 Révocation Tout(e) arbitre peut être révoqué(e) par la Commission de récusation s’il/elle refuse ou s’il/elle est empêché(e) d’exercer ses fonctions ou s’il/elle ne remplit pas ses fonctions conformément au présent Code dans un délai raisonnable. La Commission de récusation invite les parties, l’arbitre concerné(e) et les autres arbitres éventuel(le)s à prendre position par écrit et rend une décision sommairement motivée. La révocation d’un(e) arbitre ne peut pas être demandée par une partie. R36 Remplacement En cas de démission, décès, récusation ou révocation d’un(e) arbitre, celui/celle-ci est remplacé(e) selon les modalités applicables à sa désignation. Si, dans le délai fixé par le Greffe du TAS, la partie demanderesse/appelante ne nomme aucun arbitre pour remplacer l’arbitre initialement désigné, l’arbitrage ne sera pas mis en œuvre ou, s’il a déjà été mis en œuvre, sera clôturé. Sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs au remplacement. R37 Mesures provisionnelles et conservatoires Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant que toutes les voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée n’aient été épuisées. Lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, la partie requérante verse un droit de Greffe de CHF 1000.—, faute de quoi le TAS ne procède pas. Le droit de Greffe reste acquis au TAS. Le droit de Greffe du TAS ne doit pas être payé à nouveau au moment du dépôt de la requête d’arbitrage ou de la déclaration d’appel dans la même procédure. Le/la Président(e) de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques. Saisi(e) d’une requête de mesures provisionnelles, le/la Président(e) de la Chambre concernée ou la Formation invite la/les autre(s) partie(s) à se prononcer dans les dix jours ou dans un délai plus court si les circonstances l’exigent. Le/la Président(e) de la Chambre concernée ou la Formation rend une ordonnance à bref délai et statue en premier lieu sur la compétence du TAS prima facie. Le/la Président(e) de la Chambre concernée peut mettre fin à une procédure d’arbitrage s’il/elle décide que le TAS n’est manifestement pas compétent. En cas d’extrême urgence, le/la Président(e) de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis le/la Président(e) de la Formation peuvent rendre une ordonnance sur simple présentation de la requête, sous réserve de la détermination ultérieure de la partie adverse. Pour décider de l’octroi de mesures provisionnelles, le/la Président(e) de la Chambre ou la Formation prend en considération le risque de dommage irréparable qu’encourt la partie requérante, les chances de succès de la demande au fond et l’importance des intérêts de la partie requérante par comparaison à ceux de la partie défenderesse/intimée. La procédure de mesures provisionnelles et les mesures provisionnelles éventuellement déjà octroyées sont automatiquement annulées si la partie qui les a demandées ne dépose pas de requête d’arbitrage dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande de mesures provisionnelles (procédure ordinaire) ou de déclaration d’appel dans le délai prévu à l’article R49 du Code (procédure d’appel). Ces délais ne peuvent pas être prolongés. Les mesures provisionnelles ou conservatoires peuvent être subordonnées à la fourniture de sûretés. B Dispositions particulières à la procédure d’arbitrage ordinaire R38 Requête d’arbitrage La partie qui entend recourir à l’arbitrage du TAS selon le présent Règlement de procédure (partie demanderesse), soumet au Greffe du TAS une requête comprenant les éléments suivants: • le nom et l’adresse complète de la (des) partie(s) défenderesse(s); • une brève description des faits et moyens de droit, y compris une description des questions soumises au TAS en vue d’une solution; • ses prétentions; • la copie du contrat contenant la convention d’arbitrage ou de toute pièce prévoyant l’arbitrage selon le présent Règlement de procédure; • toutes les indications utiles concernant le nombre et le choix du ou des arbitres ; si la convention d’arbitrage en question prévoit trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par la partie demanderesse parmi les personnes figurant sur la liste des arbitres du TAS. Lors de la soumission de la requête, la partie demanderesse verse le droit de Greffe prévu à l’article R64.1. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la requête d’arbitrage, le Greffe du TAS peut fixer un unique et bref délai à la partie demanderesse pour compléter la requête, faute de quoi le Greffe du TAS ne procède pas. R39 Mise en œuvre de l’arbitrage par le TAS et réponse – Compétence du TAS Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage se référant au TAS, le Greffe du TAS prend toute disposition utile pour la mise en œuvre de l’arbitrage. Il communique la demande à la partie défenderesse, interpelle le cas échéant les parties sur le choix du droit applicable au fond du litige et fixe à la partie défenderesse des délais pour formuler toutes indications utiles concernant le nombre et le choix du ou des arbitres figurant sur la liste des arbitres du TAS, ainsi que pour soumettre une réponse à la demande d’arbitrage. La réponse doit comprendre les éléments suivants: • une brève description des moyens de défense; • toute exception d’incompétence; • toute demande reconventionnelle. La partie défenderesse peut demander que le délai pour le dépôt de la réponse soit fixé après le paiement par la partie demanderesse de sa part de l’avance de frais prévue à l’article R64.2 du présent Code. La Formation statue sur sa propre compétence, sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. Lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée, le Greffe du TAS ou la Formation, si celle-ci est déjà constituée, invite les parties à se déterminer par écrit au sujet de la compétence du TAS. La Formation statue sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond. Lorsqu’une partie dépose une demande d’arbitrage relative à une convention d’arbitrage et à des faits similaires à ceux faisant l’objet d’une procédure ordinaire déjà en cours devant le TAS, le/la Président(e) de la Formation, ou s’il/elle n’a pas encore été nommé(e), le/la Président(e) de la Chambre peut, après consultation avec les parties, décider de joindre les deux procédures. R40 Constitution de la Formation R40.1 Nombre d’arbitres La Formation est composée d’un(e) ou trois arbitres. Si la convention d’arbitrage ne précise pas le nombre d’arbitres, le/la Président(e) de la Chambre en décide en tenant compte des circonstances de l’affaire. Le/la Président(e) de Chambre peut alors choisir de nommer un(e) arbitre unique lorsque la partie demanderesse le requiert et que la partie défenderesse ne paie pas sa part des avances de frais dans le délai fixé par le Greffe du TAS. R40.2 Désignation des arbitres Les parties conviennent du mode de désignation des arbitres figurant sur la liste du TAS. A défaut de convention, les arbitres sont désigné(e)s selon les alinéas suivants. Si, en vertu de la convention d’arbitrage ou d’une décision du/de la Président(e) de la Chambre, il y a lieu de désigner un(e) arbitre unique, les parties le/la désignent d’entente dans un délai de quinze jours fixé par le Greffe du TAS après réception de la requête. A défaut d’entente dans ce délai, le/la Président(e) de la Chambre procède à la désignation. Si, en vertu de la convention d’arbitrage ou d’une décision du/de la Président(e) de la Chambre, il y a lieu de désigner trois arbitres, la partie demanderesse désigne un(e) arbitre dans la requête ou dans le délai fixé lors de la décision sur le nombre d’arbitres, à défaut de quoi la requête d’arbitrage est réputée retirée. La partie défenderesse désigne un(e) arbitre dans le délai fixé par le Greffe du TAS dès réception de la requête. A défaut d’une telle désignation, le/la Président(e) de la Chambre procède à la désignation en lieu et place de la partie défenderesse. Les deux arbitres ainsi désigné(e)s choisissent d’entente le/la Président(e) de la Formation dans un délai fixé par le Greffe du TAS. A défaut d’entente dans ce délai, le/la Président(e) de la Chambre désigne le/la Président(e) de la Formation. R40.3 Confirmation des arbitres et transmission du dossier Les arbitres désigné(e)s par les parties ou par d’autres arbitres ne sont réputé(e)s nommé(e)s qu’après confirmation par le/la Président(e) de la Chambre, qui s’assure que l’arbitre répond aux conditions de l’article R33. Lorsque la Formation est constituée, le Greffe du TAS constate la constitution et transmet le dossier aux arbitres, à moins qu’aucune des parties n’ait versé l’avance de frais prévue à l’article R64.2 du présent Code. Un(e) greffier(-ère) ad hoc indépendant(e) des parties peut être nommé(e) pour assister la Formation. Ses honoraires sont inclus dans les frais d’arbitrage. R41 Arbitrage multipartite R41.1 Pluralité de parties demanderesses / parties défenderesses Lorsque la requête d’arbitrage nomme plusieurs parties demanderesses et/ou parties défenderesses, le TAS constitue la Formation en fonction du nombre d’arbitres et selon le mode de désignation convenus entre toutes les parties. A défaut d’une telle convention, le/la Président(e) de la Chambre détermine le nombre d’arbitres selon l’article R40.1. S’il y a lieu de désigner un(e) arbitre unique, l’article R40.2 s’applique. S’il y a lieu de désigner trois arbitres et qu’il y a plusieurs parties demanderesses, celles-ci désignent conjointement un(e) arbitre. S’il y a lieu de désigner trois arbitres et qu’il y a plusieurs parties défenderesses, celles-ci désignent conjointement un(e) arbitre. A défaut de telles désignations conjointes, le/la Président(e) de la Chambre procède à cette désignation spécifique. S’il y a trois parties ou plus ayant des intérêts divergents, les deux arbitres sont désigné(e)s conformément à la convention des parties. A défaut d’accord entre les parties, les arbitres sont désigné(e)s par le/la Président(e) de la Chambre selon l’article R40.2. Dans tous les cas, les arbitres choisissent le/la Président(e) de la Formation selon l’article R40.2. R41.2 Appel en cause Si une partie défenderesse désire faire participer un tiers comme partie à l’arbitrage, elle doit l’indiquer dans sa réponse, motifs à l’appui, et soumettre un exemplaire supplémentaire de sa réponse. Le Greffe du TAS transmet cet exemplaire à la personne dont la participation est requise et lui fixe un délai pour se déterminer sur sa participation et soumettre une réponse au sens de l’article R39. Il fixe également un délai pour que la partie demanderesse prenne position sur la participation du tiers. R41.3 Intervention Si un tiers désire participer comme partie à l’arbitrage, il doit soumettre au Greffe du TAS une demande à cet effet, motifs à l’appui, dans un délai de dix jours suivant le moment où le tiers intervenant apprend l’existence de l’arbitrage mais avant l’audience ou avant la clôture de la procédure écrite si aucune audience n’a lieu. Le Greffe du TAS transmet un exemplaire de cette demande aux parties et leur fixe un délai pour se déterminer sur la participation du tiers et pour soumettre, dans la mesure applicable, une réponse au sens de l’article R39. R41.4 Dispositions communes à l’appel en cause et à l’intervention Un tiers ne peut participer à l’arbitrage que s’il est lié par la convention d’arbitrage ou si lui-même et les autres parties y consentent par écrit. A l’échéance des délais fixés en vertu des articles R41.2 et R41.3, le/la Président(e) de la Chambre ou la Formation, si elle est déjà constituée, décide de la participation du tiers, en prenant notamment en considération l’existence prima facie d’une convention d’arbitrage telle que mentionnée à l’article R39. La décision du/de la Président(e) de Chambre ne préjuge pas de la décision de la Formation sur cette même question. Si le/la Président(e) de la Chambre admet la participation du tiers, le TAS constitue la Formation en fonction du nombre d’arbitres et selon le mode de désignation convenu entre toutes les parties. A défaut d’accord entre les parties, le/la Président(e) de la Chambre détermine le nombre d’arbitres selon l’article R40.1. S’il y a lieu de désigner un(e) arbitre unique, l’article R40.2 s’applique. S’il y a lieu de désigner trois arbitres, les arbitres sont désigné(e)s par le/la Président(e) de la Chambre et choisissent le/la Président(e) de la Formation selon l’article R40.2. Quelle que soit la décision de la Formation sur la participation du tiers, la constitution de la Formation ne peut plus être remise en cause. Si la Formation admet la participation, elle règle, le cas échéant, les modalités procédurales particulières pouvant en résulter. Après examen des observations des parties concernées, la Formation détermine le statut du tiers intéressé et ses droits dans la procédure. Après examen des observations des parties concernées, la Formation peut autoriser le dépôt de mémoires amicus curiae, selon les termes et conditions qu’elle aura déterminés. R42 Conciliation Le/la Président(e) de la Chambre, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent en tout temps tenter de résoudre le litige par la voie de la conciliation. Toute transaction peut faire l’objet d’une sentence arbitrale rendue d’accord entre les parties. R43 Confidentialité La procédure instituée selon le présent Règlement de procédure est confidentielle. Les parties, les arbitres et le TAS s’engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres informations ayant trait au litige ou à la procédure sans la permission du TAS. Les sentences ne sont pas publiées, sauf si toutes les parties y consentent ou si le/la Président(e) de la Chambre le décide. R44 Procédure devant la Formation R44.1 Instruction écrite La procédure devant la Formation comprend l’instruction écrite et, en principe, une audience. Dès réception du dossier et s’il y a lieu, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de la procédure écrite. Celle-ci comprend en principe un mémoire, un contre-mémoire et, si les circonstances l’exigent, une réplique et une duplique. Dans le mémoire et le contre-mémoire, les parties peuvent formuler des demandes non comprises dans la requête ou la réponse. Par la suite, une partie ne peut plus formuler de nouvelles demandes sans l’accord de l’autre partie. Les parties produisent avec leurs écritures toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir. Après les échanges d’écritures, les parties ne sont plus admises à produire des pièces, sauf entente ou si la Formation l’autorise en raison de circonstances exceptionnelles. Dans leurs écritures, les parties indiquent les noms des témoins qu’elles désirent faire entendre, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des expert(e)s, avec mention de leur domaine d’expertise, et formulent toute autre offre de preuve. Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec les écritures des parties, sauf si le/la Président(e) de la Formation en décide autrement. Si une demande reconventionnelle et/ou une exception d’incompétence est déposée, le Greffe du TAS fixe un délai à la partie demanderesse pour le dépôt de la réponse à la demande reconventionnelle et/ou à l’exception d’incompétence. R44.2 Instruction orale Si une audience doit être tenue, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de l’instruction orale dès que possible, ainsi que la date de l’audience. L’instruction orale comprend en principe une audience au cours de laquelle la Formation entend les parties, les témoins et les expert(e)s ainsi que les plaidoiries finales des parties, la partie défenderesse ayant la parole le dernier. Le/la Président(e) de la Formation dirige les débats et veille à ce qu’ils soient concis et limités à l’objet des présentations écrites, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes. Les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties. Ils peuvent être enregistrés. Toute personne entendue peut se faire assister d’un(e) interprète aux frais de la partie qui la fait entendre. Les parties amènent et font entendre uniquement les témoins ou expert(e)s qu’elles ont désignés dans leurs écritures. Les parties sont responsables de la disponibilité et des frais des témoins et expert(e)s qu’elles ont appelés à comparaître. Le/la Président(e) de la Formation peut décider de tenir une audience par vidéoconférence ou entendre certaines parties, témoins et experts par télé-conference ou vidéo-conférence. Avec l’accord des parties, il/elle peut également dispenser un témoin ou expert(e) de comparaître si le témoin ou expert(e) en question a déposé une déclaration écrite au préalable. La Formation peut limiter ou refuser la comparution d’un témoin ou d’un(e) expert(e) au motif que son témoignage, ou une partie de celui-ci, n’est pas pertinent. Avant d’entendre un témoin, expert(e) ou interprète, la Formation invite solennellement cette personne à dire la vérité, sous menace de sanction pour faux témoignage. Après l’instruction orale, les parties ne sont plus admises à produire des écritures, sauf si la Formation l’ordonne. Après avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle s’estime suffisamment informée, ne pas tenir d’audience. R44.3 Actes d’instruction ordonnés par la Formation Chaque partie peut demander à la Formation d’ordonner que l’autre partie produise des pièces en sa possession ou sous son contrôle. La partie demandant la production doit rendre vraisemblable l’existence et la pertinence de ces pièces. La Formation peut en tout temps, si elle l’estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des expert(e)s ou procéder à tout autre acte d’instruction. La Formation peut ordonner aux parties de contribuer aux éventuels frais supplémentaires liés à l’audition de témoins et expert(e)s. La Formation consulte les parties sur le choix et la mission de l’expert(e). L’expert(e) doit être indépendant(e) des parties. Avant de le/la nommer, la Formation l’invite à révéler immédiatement toute circonstance éventuelle susceptible de compromettre son indépendance à l’égard des parties ou de l’une d’elles. R44.4 Procédure accélérée Avec l’accord des parties, le/la Président(e) de la Chambre ou la Formation peut recourir à une procédure accélérée et en fixe les modalités. R44.5 Défaut Si la partie demanderesse ne dépose pas son mémoire conformément à l’article R44.1 du présent Code, la requête d’arbitrage est réputée retirée. Si la partie défenderesse ne dépose pas son contre-mémoire conformément à l’article R44.1 du présent Code, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence. Si l’une des parties, ou l’un de ses témoins, bien que régulièrement convoqué(e), ne se présente pas à l’audience, la Formation peut néanmoins tenir l’audience et rendre une sentence. R45 Droit applicable au fond La Formation statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit suisse. Les parties peuvent autoriser la Formation à statuer en équité. R46 Sentence La sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le/la Président(e) de la Formation seul(e). La sentence est écrite, datée et signée. Elle est sommairement motivée, sauf si les parties en conviennent autrement. La seule signature du/de la Président(e) de la Formation ou celles des deux co-arbitres, si le/la Président(e) ne signe pas, sont suffisantes. Avant la signature de la sentence, celle-ci doit être transmise au/à la Directeur(-trice) Général(e) du TAS qui peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales. Les éventuelles opinions dissidentes ne sont pas reconnues par le TAS et ne sont pas notifiées. La Formation peut décider de communiquer aux parties le dispositif de la sentence avant la motivation. La sentence est exécutoire dès communication écrite du dispositif par courrier, télécopie et/ou courrier électronique. La sentence notifiée par le Greffe du TAS est définitive et exécutoire, sous réserve de recours selon les circonstances, conformément au droit suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence par courrier. Elle n’est susceptible d’aucun recours dans la mesure où les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la convention d’arbitrage ou dans un accord conclu ultérieurement, notamment en début de procédure. C Dispositions particulières à la procédure arbitrale d’appel R47 Appel Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. Il peut être fait appel au TAS d’une sentence rendue par le TAS agissant en qualité de tribunal de première instance, si un tel double degré de juridiction est expressément prévu par les règles de la fédération ou organisme sportif concerné. R48 Déclaration d’appel La partie appelante soumet au TAS une déclaration d’appel comprenant les éléments suivants: • le nom et l’adresse complète de la ou des partie(s) intimée(s); • une copie de la décision attaquée; • les prétentions de la partie appelante; • la désignation de l’arbitre choisi par la partie appelante sur la liste des arbitres du TAS, sous réserve de l’article S18, sauf si la partie appelante demande la nomination d’un(e) arbitre unique; • le cas échéant, une requête d’effet suspensif motivée; • une copie des dispositions statutaires ou réglementaires ou de la convention particulière prévoyant l’appel au TAS. Lors de la soumission de la requête, la partie appelante verse le droit de Greffe prévu à l’article R64.1 ou à l’article R65.2. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la déclaration d’appel, le Greffe du TAS fixe un unique et bref délai à la partie appelante pour compléter sa déclaration d’appel, faute de quoi le Greffe du TAS ne procède pas. R49 Délai d’appel En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer. R50 Nombre d’arbitres L’appel est soumis à une Formation de trois arbitres, sauf si les parties sont convenues de recourir à un(e) arbitre unique ou, en cas d’absence d’accord entre les parties concernant le nombre d’arbitres, si le/la Président(e) de la Chambre décide de soumettre l’appel à un(e) arbitre unique, compte tenu des circonstances de l’affaire, parmi lesquelles le fait que la partie intimée paie ou non sa part des avances de frais dans le délai fixé par le Greffe du TAS. Lorsque deux ou plusieurs affaires ont manifestement le même objet, le/la Président(e) de la Chambre peut inviter les parties à s’entendre pour qu’une seule Formation connaisse de ces affaires; en cas de désaccord entre les parties, le/la Président(e) de la Chambre décide. R51 Motivation de l’appel Dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel, la partie appelante soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves qu’elle entend invoquer. Alternativement, la partie appelante doit informer par écrit le Greffe du TAS dans le même délai que la déclaration d’appel doit être considérée comme mémoire d’appel. L’appel est réputé avoir été retiré si la partie appelante ne se conforme pas à ce délai. Dans ses écritures, la partie appelante indique les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des expert(e)s, avec mention de leur domaine d’expertise, qu’elle désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve. Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec le mémoire d’appel, sauf si le/la Président(e) de la Formation en décide autrement. R52 Mise en œuvre de l’arbitrage par le TAS Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage se référant au TAS, que la convention n’a manifestement aucun lien avec le litige en question ou que les voies de recours internes dont dispose la partie appelante n’ont manifestement pas été épuisées, le TAS prend toute disposition utile pour la mise en œuvre de l’arbitrage. Le Greffe du TAS communique la déclaration d’appel à la partie intimée et le/la Président(e) de la Chambre procède à la constitution de la Formation selon les articles R53 et R54. Le cas échéant, ce/cette dernier(-ière) statue également à bref délai sur l’effet suspensif ou sur la demande de mesures provisionnelles. Le Greffe du TAS envoie une copie de la déclaration d’appel et du mémoire d’appel à l’autorité qui a rendu la décision attaquée, pour information. Le Greffe du TAS peut annoncer publiquement l’ouverture d’une procédure arbitrale d’appel ainsi que, ultérieurement et le cas échéant, la composition de la Formation arbitrale et la date de l’audience, sauf si les parties en conviennent autrement. Avec l’accord des parties, la Formation ou, si celle-ci n’est pas encore constituée, le/la Président(e) de Chambre peut recourir à une procédure accélérée et en fixer les modalités. Lorsqu’une partie dépose une déclaration d’appel relative à une décision à l’égard de laquelle une procédure d’appel est déjà en cours devant le TAS, le/la Président(e) de la Formation, ou s’il/elle n’a pas encore été nommé(e), le/la Président(e) de la Chambre peut, après consultation écrite avec les parties, décider de joindre les deux procédures. R53 Nomination d’arbitre par la partie intimée Sauf si les parties sont convenues de recourir à un(e) arbitre unique ou si le/la Président(e) de la Chambre estime que l’appel devrait être soumis à un(e) arbitre unique, la partie intimée désigne un(e) arbitre dans les dix jours suivant la réception de la déclaration d’appel. A défaut de désignation dans ce délai, le/la Président(e) de la Chambre procède à la désignation. R54 Nomination de l’arbitre unique ou du/de la Président(e) et confirmation des arbitres par le TAS Si les parties sont convenues de recourir à un(e) arbitre unique ou si le/la Président(e) de la Chambre estime que l’appel doit être soumis à un(e) arbitre unique, le/la Président(e) de la Chambre désigne l’arbitre unique dès réception de la déclaration d’appel ou dès qu’une décision sur le nombre d’arbitres est rendue. S’il y a lieu de recourir à trois arbitres, le/la Président(e) de la Chambre désigne le/la Président(e) de la Formation dès la désignation de l’arbitre de la partie intimée et après consultation des arbitres. Les arbitres désigné(e)s par les parties ne sont réputé(e)s nommé(e)s qu’après confirmation par le/la Président(e) de la Chambre. Avant de procéder à cette confirmation, le/la Président(e) de la Chambre s’assure que les arbitres répondent aux conditions de l’article R33. Lorsque la Formation est constituée, le Greffe du TAS constate la constitution de la Formation et transmet le dossier aux arbitres, à moins qu’aucune des parties n’ait versé l’avance de frais prévue à l’article R64.2 du présent Code. Un(e) greffier(-ère) ad hoc indépendant(e) des parties peut être nommé(e) pour assister la Formation. Ses honoraires sont inclus dans les frais d’arbitrage. L’article R41 est applicable mutatis mutandis à la procédure arbitrale d’appel, sauf que le/la Président(e) de la Formation est nommé(e) par le/la Président(e) de la Chambre arbitrale d'appel du TAS. R55 Réponse de la partie intimée – Compétence du TAS Dans les vingt jours suivant la réception de la motivation de l’appel, la partie intimée soumet au Greffe du TAS une réponse comprenant les éléments suivants: • une description des moyens de défense; • toute exception d’incompétence; • toutes les pièces et offres de preuves que la partie intimée entend invoquer ; • les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé; les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec la réponse, sauf si le/la Président(e) de la Formation en décide autrement. • les noms des expert(e)s, avec mention de leur domaine d’expertise, qu’elle désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve. Si la partie intimée ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence. La partie intimée peut demander que le délai pour le dépôt de la réponse soit fixé après le paiement par la partie appelante de sa part de l’avance de frais prévue à l’article R64.2. La Formation statue sur sa propre compétence. Elle statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. Lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée, le Greffe du TAS ou la Formation, si celle-ci est déjà constituée, invite les parties à se déterminer par écrit au sujet de la compétence du TAS. La Formation statue sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond. R56 Caractère complet de la motivation d’appel et de la réponse - Conciliation Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse. La Formation peut en tout temps tenter de résoudre le litige par voie de conciliation. Toute transaction peut être intégrée dans une sentence arbitrale d’accord entre parties. R57 Pouvoir d’examen – Instruction orale La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier. Le/la Président(e) de la Formation peut demander la communication du dossier de la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée. Dès transmission du dossier, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de l’audience pour l’audition des parties, des témoins et des expert(e)s, ainsi que pour les plaidoiries. Après avoir consulté les parties, la Formation peut, si elle s’estime suffisamment informée, ne pas tenir d’audience. Lors de l’audience, les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties. A la demande d’une personne physique partie à la procédure, une audience publique devrait être accordée si l’affaire en question est de nature disciplinaire. Une telle demande peut toutefois être refusée dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, lorsque la procédure ne porte que sur des questions de droit ou lorsqu’une audience publique a déjà eu lieu en première instance. La Formation peut exclure des preuves présentées par les parties si ces dernières pouvaient en disposer ou si elles auraient raisonnablement pu les découvrir avant que la décision attaquée ne soit rendue. Au surplus, les articles R44.2 et R44.3 s’appliquent. Si l’une des parties, ou l’un de ses témoins, bien que régulièrement convoqué(e), ne se présente pas à l’audience, la Formation peut néanmoins tenir l’audience et rendre une sentence. R58 Droit applicable au fond La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. R59 Sentence La sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le/la Président(e) seul(e). Elle est écrite, datée et signée. Elle est sommairement motivée. La seule signature du/de la Président(e) de la Formation ou celles des deux co-arbitres, si le/la Président(e) ne signe pas, sont suffisantes. Avant la signature de la sentence, celle-ci doit être transmise au/à la Directeur(-trice) Général(e) du TAS qui peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales. Les éventuelles opinions dissidentes ne sont pas reconnues par le TAS et ne sont pas notifiées. La Formation peut décider de communiquer aux parties le dispositif de la sentence avant la motivation. La sentence est exécutoire dès communication écrite du dispositif par courrier, télécopie et/ou courrier électronique. La sentence, notifiée par le Greffe du TAS, tranche définitivement le litige, sous réserve de recours selon les circonstances, conformément au droit suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence par courrier. Elle n’est susceptible d’aucun recours dans la mesure où les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la convention d’arbitrage ou dans un accord écrit conclu ultérieurement, notamment en début de procédure. Le dispositif de la sentence doit être communiqué aux parties dans les trois mois suivant le transfert du dossier à la Formation. Ce délai peut être prolongé par le/la Président(e) de la Chambre sur demande motivée du/de la Président(e) de la Formation. Une copie du dispositif de la sentence, s’il y en a un, et de la sentence complète sont communiquées à l’autorité ou organisation sportive ayant rendu la décision attaquée, pour autant que cet organisme ne soit pas partie à la procédure. La sentence, un résumé et/ou un communiqué de presse faisant état de l’issue de la procédure est publié par le TAS, sauf si les parties conviennent que l’arbitrage doit rester confidentiel. En tout état de cause, les autres éléments du dossier de la procédure restent confidentiels. D Dispositions particulières à la procédure consultative R60 [abrogé] R61 [abrogé] R62 [abrogé] E Interprétation R63 Une partie peut, au plus tard dans un délai de 45 jours suivant la notification de la sentence, demander au TAS l’interprétation d’une sentence rendue dans une procédure d’arbitrage ordinaire ou dans une procédure arbitrale d’appel lorsque le dispositif de cette sentence est peu clair, incomplet, équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou lorsque la sentence contient des erreurs de rédaction ou de calcul. Lorsque le TAS est saisi d’une demande d’interprétation, le/la Président(e) de la Chambre concernée examine s’il y a lieu à interprétation. Dans l’affirmative, il/elle transmet la demande d’interprétation à la Formation ayant rendu la sentence. Les membres de la Formation empêchés sont remplacés conformément à l’article R36. La Formation statue sur la demande dans le mois suivant la transmission de la demande d’interprétation. F Frais de la procédure d’arbitrage R64 En général R64.1 Lors du dépôt de la requête/déclaration d’appel, la partie demanderesse/appelante verse un droit de Greffe de CHF 1000.—, faute de quoi le TAS ne procède pas. Ce droit de Greffe reste acquis au TAS. La Formation en tient compte dans le décompte final des frais. Si une procédure d’arbitrage est clôturée avant qu’une Formation n’ait pu être constituée, le/la Président(e) de Chambre statue sur les frais dans l’ordonnance de clôture. Cependant, il/elle ne peut ordonner le paiement de dépens que sur requête d’une partie et après que toutes les parties ont eu la possibilité de déposer des écritures concernant la question des frais et dépens. R64.2 Lors de la constitution de la Formation, le Greffe du TAS fixe, sous réserve de modifications ultérieures, le montant, les modalités et les délais de paiement de l’avance de frais. L’introduction de demandes reconventionnelles éventuelles ou de nouvelles demandes peut entraîner la fixation d’avances de frais complémentaires. Pour fixer le montant de la provision, le Greffe du TAS estime les frais d’arbitrage qui seront supportés par les parties conformément à l’article R64.4. L’avance de frais est versée à parts égales par la/les partie(s) demanderesse(s)/appelante(s) et la/les partie(s) défenderesse(s)/intimée(s). Si une partie ne verse pas sa part, une autre peut le faire à sa place; en cas de non-paiement de la totalité de l’avance de frais dans le délai fixé par le TAS, la demande/déclaration d’appel est réputée retirée et le TAS met un terme à l’arbitrage; cette disposition s’applique également mutatis mutandis aux éventuelles demandes reconventionnelles. R64.3 Chaque partie paie les frais de ses propres témoins, expert(e)s ou interprètes. Si la Formation commet un(e) expert(e) ou un(e) interprète ou ordonne l’audition d’un témoin, elle règle, le cas échéant, les modalités d’une provision. R64.4 A la fin de la procédure, le Greffe du TAS arrête le montant définitif des frais de l’arbitrage qui comprennent: - le droit de Greffe du TAS, - les frais administratifs du TAS calculés selon le barème du TAS, - les frais et honoraires des arbitres, - les honoraires du/de la greffier(-ère), le cas échéant, calculés selon le barème du TAS, - une participation aux débours du TAS et - les frais de témoins, expert(e)s et interprètes. Le décompte final des frais de l’arbitrage peut soit figurer dans la sentence, soit être communiqué aux parties séparément. Les avances de frais déjà payées par les parties ne sont pas remboursées par le TAS, à l’exception de la part excédant le montant total des frais d’arbitrage. R64.5 Dans la sentence arbitrale, la Formation détermine quelle partie supporte les frais de l’arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge. En principe et sans qu’une requête spécifique d’une partie ne soit nécessaire, la Formation peut librement ordonner à la partie qui succombe de verser une contribution aux frais d’avocat de l’autre partie, ainsi qu’aux frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les frais de témoins et d’interprète. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage et d’avocat, la Formation tient compte de la complexité et du résultat de la procédure, ainsi que du comportement et des ressources des parties. R65 Appels contre des décisions rendues par des fédérations internationales dans le cadre d’affaires disciplinaires R65.1 Le présent article R65 est applicable aux appels contre des décisions de nature exclusivement disciplinaire rendues par une fédération ou une organisation sportive internationale. Il ne s’applique pas aux appels contre des décisions relatives à des sanctions imposées conséquemment à un litige de nature économique. En cas d’objection d’une partie concernant l’application de l’article R64 au lieu de R65, le Greffe du TAS peut exiger le paiement d’une avance de frais conformément à l’article R64.2 en attendant une décision de la Formation sur ce point. R65.2 Sous réserve des articles R65.2 al. 2 et R65.4, la procédure est gratuite. Les frais et honoraires des arbitres, calculés selon le barème du TAS, ainsi que les frais du TAS sont à la charge du TAS. Lors du dépôt de la déclaration d’appel, la partie appelante verse un droit de Greffe de CHF 1000.—, faute de quoi le TAS ne procède pas et l’appel est réputé retiré. Ce droit de Greffe reste acquis au TAS. Si une procédure d’arbitrage est clôturée avant qu’une Formation n’ait pu être constituée, le/la Président(e) de Chambre statue sur les frais dans l’ordonnance de clôture. Cependant, il/elle ne peut ordonner le paiement de dépens que sur requête d’une partie et après que toutes les parties ont eu la possibilité de déposer des écritures concernant la question des frais et dépens. R65.3 Chaque partie paie les frais de ses propres témoins, expert(e)s ou interprètes. Dans la sentence arbitrale, sans qu’une requête spécifique d’une partie ne soit nécessaire, la Formation peut librement ordonner à la partie qui succombe de verser une contribution aux frais d’avocat de l’autre partie, ainsi qu’aux frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les frais de témoins et d’interprète. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage et d’avocat, la Formation tient compte de la complexité et du résultat de la procédure, du comportement et des ressources financières des parties. R65.4 Si les circonstances le justifient, notamment le fait que la fédération ayant rendu la décision attaquée ne soit pas signataire de la Convention constituant le CIAS, le/la Président(e) de la Chambre arbitrale d’appel peut, d’office ou sur demande du/de la Président(e) de la Formation, appliquer l’article R64 à une procédure arbitrale d’appel. R66 Procédure consultative [abrogé] G Dispositions diverses R67 Le présent Règlement de procédure est applicable à toutes les procédures mises en œuvre par le TAS à compter du 1er juillet 2020. Les procédures en cours au 1er juillet 2020 restent soumises au Règlement de procédure en vigueur avant le 1er juillet 2020, sauf si les deux parties demandent l’application du présent Règlement de procédure. R68 Ni les arbitres du TAS, ni les médiateurs(-rices) du TAS, ni le CIAS et ses membres, ni le TAS et ses employé(e)s peuvent être tenus pour responsables envers toute personne de tout acte ou omission en relation avec toute procédure du TAS. R69 Le texte français, le texte anglais et le texte espagnol font foi. En cas de divergence, le texte français prévaut. R70 Le présent Règlement de procédure peut être modifié, conformément à l’article S8.

Έννομες συνέπειες υπαγωγής αθλήματος σε αθλητική ομοσπονδία

ΠΠρΑθ 1571/2020 Αθλητική ομοσπονδία. Ειδική αθλητική αναγνώριση. Σήμα. Τρίαθλο. Αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας από προσβολή σήματος και διακριτικού γνωρίσματος και από διεξαγωγή αθλητικών αγώνων από αναρμόδια αθλητική ομοσπονδία. Οι διατάξεις των άρθρων 19 και 28 του ν. 2725/1999 περί αναγνώρισης αθλητικών ομοσπονδιών συμβαδίζουν με το άρθρο 16 παρ. 9 Σ, που αποτυπώνει το έντονο κρατικό ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, καθώς αποσκοπούν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλημάτων και κλάδων άθλησης σε σοβαρές και υγιείς βάσεις και στη διαφανή, χρηστή και αξιόπιστη διοίκηση των συναφών αθλητικών δραστηριοτήτων από την κάθε εθνική αθλητική ομοσπονδία. Για τις αθλητικές ομοσπονδίες δεν ισχύει η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων, αλλά η αρχή της σύστασης και αναγνώρισης μίας μόνο υπερκείμενης αθλητικής ομοσπονδίας για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, η οποία επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος προς αποφυγή ίδρυση πολλών ομοσπονδιών, πράγμα το οποίο θα επέφερε σύγχυση, δυσλειτουργία και δυσχέρεια άσκησης από τα αρμόδια κρατικά όργανα ορθής αθλητικής πολιτικής, αφού η υπάρχουσα ομοσπονδία είναι υπεύθυνη για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος της αρμοδιότητάς της. Η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας και η υπαγωγή του αθλήματος ή κλάδου άθλησης που καλλιεργούσε ως τότε, σε άλλη νομίμως λειτουργούσα αθλητική ομοσπονδία έχει την έννοια ότι η τελευταία διαθέτει πλέον την ειδική αθλητική αναγνώριση, προκειμένου να προβεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του συγκεκριμένου αθλήματος ή κλάδου άθλησης, ασκώντας π.χ. τις αρμοδιότητες χορήγησης βεβαίωσης σε αθλητικά σωματεία για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, ψήφισης κανονισμών, διοργάνωσης πανελληνίων πρωταθλημάτων, κατανομής κρατικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία, χορήγησης βεβαίωσης για την καταλληλότητα και ασφάλεια αθλητικών εγκαταστάσεων, διοργάνωσης αθλητικών αγώνων και ανάθεσης ή έγκρισης της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται σε περίπτωση που η αθλητική ομοσπονδία, της οποίας ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση, παραμένει μέλος στην οικεία διεθνή αθλητική ομοσπονδία, καθώς η ίδρυση και λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών ρυθμίζεται αποκλειστικώς από την εθνική έννομη τάξη και η διεθνής αθλητική ομοσπονδία δεν δύναται να επιβάλλει στο ελληνικό Κράτος τη συγκεκριμένη αθλητική ομοσπονδία-μέλος της ως αθλητική ομοσπονδία αρμόδια για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα. Δεν αποδείχθηκε ότι ο επίδικος διασχηματισμός έχει καθιερωθεί στις ημεδαπές συναλλαγές, ούτε, κατ' αποτέλεσμα, ότι η ενάγουσα είναι δικαιούχος απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος επ' αυτού κατ' άρθρο 13 ν. 146/1914. Απορρίπτει την αγωγή.

Οδηγίες για την επαναλειτουργία των γυμναστηρίων από 15.6.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.36857/13.5.2020 (ΦΕΚ Α΄ 2277/14.6.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α ́ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α ́ 105), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α ́ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α ́ 46), γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A ́ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α ́ 46), δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α ́ 181), ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α ́ 192), στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α ́ 159), ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α ́ 31), η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α ́ 168), θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 148), ι. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α ́ 4), ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α ́ 180), ιβ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α ́ 151), ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α ́ 26), ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121), ιε. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β ́ 3051), ιστ. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β ́ 3009), ιζ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β ́ 3053), ιη. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» ιθ. της υπ’ αρ. ΔΝΣα ́/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β ́ 3058). 2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 1647). 3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 1780). 4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 1869). 5. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 1988). 6. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 2087). 7. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 2168). 8. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35120/6.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β ́ 2168)» (Β ́ 2211). 9. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35463/9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β ́ 2168)» (Β ́ 2217). 10. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α ́ 171), για το χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 1640). 11. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β ́ 1867), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29.5.2020 όμοια κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.02020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β ́ 1867)» (Β ́ 2037). 12. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 2085). 13. Την υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β ́ 1739). 14. Την υπ’ αρ. 55591/ΓΔ4/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» (Β ́ 1846). 15. Την υπ’ αρ. Φ.251/60473/Α5/21.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών» (Β ́ 1967). 16. Τις από 4.5.2020, 13.5.2020, 16.5.2020, 20.5.2020, 25.5.2020, 27.5.2020, 28.5.2020, 29.5.2020, 2.6.2020, 5.6.2020, 10.6.2020, 11.6.2020 και 12.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 17. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 18. Την υπ’ αρ. Β1β/οικ.36856/13.6.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων ... 3. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων γυμναστικής/ 93.13 και των υπηρεσιών σωματικής ευεξίας (πιλάτες κ.λπ.)/96.04.10.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οδηγίες για την επαναλειτουργία των γυμναστηρίων Α. ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ανάρτηση, στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά του γυμναστηρίου, οδηγιών που αφορούν: • στους κανόνες αναπνευστικής υγιεινής • στην εφαρμογή της υγιεινής των χεριών • στα συμβατά συμπτώματα για COVID-19 λοίμωξη. - ταυτόχρονη παρουσία αριθμού ατόμων ανάλογα με τα τετραγωνικά (αθλούμενοι όχι περισσότεροι του 50%). - είσοδος των αθλουμένων με προ συνεννόηση και με πλήρη καταγραφή των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο), καθώς και του είδους και της διάρκειας της άσκησης. - πρόβλεψη για επάρκεια υγειονομικού υλικού: • αλκοολούχο αντισηπτικό • χειρουργικές μάσκες • γάντια μιας χρήσης. - τοποθέτηση κλειστών ποδοκίνητων κάδων σε εμφανή σημεία. - απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων ανάμεσα στα όργανα αερόβιας άσκησης (π.χ. διάδρομοι, ποδήλατα, ελλειπτικά κ.λπ.) ή κατασκευή ακρυλικών υαλοπινάκων που θα βρίσκεται έμπροσθεν των οργάνων και καθ’ όλο το μήκος αυτών ιδανικά και με επάνω καλυπτικό τμήμα (οροφή) το οποίο θα καθαρίζεται με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα πριν την χρήση του από τον επόμενο αθλούμενο. (Εικόνα 1) - για ομαδικές ασκήσεις αερόβιας γυμναστικής που εκτελούνται σε Τμήματα απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ των αθλούμενων. - καθαρισμός/απολύμανση των οργάνων με καθαριστικό/απολυμαντικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μετά από κάθε χρήση. - στους χώρους αναμονής αφαιρούνται περιττά αντικείμενα (π.χ. περιοδικά) και τηρούνται οι κανόνες της φυσικής απόστασης. Λειτουργία των αποδυτηρίων - Πριν την επαναλειτουργία των αποδυτηρίων, εφόσον οι χώροι παρέμειναν αχρησιμοποίητοι για περισσότερες από επτά (7) ημέρες, ο καθαρισμός και η απολύμανση τους γίνεται στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf - Περιορισμός εισόδου στο χώρο – μόνο για αθλούμενους, παίκτες, προπονητές και το ελάχιστο απαραίτητο λοιπό προσωπικό με ταυτόχρονη εφαρμογή της οδηγίας «...έως τέσσερα (4) άτομα ανά 20 τ.μ. και για τα επόμενα κάθε 10 τ.μ., ένα επιπλέον άτομο...» με προαιρετική χρήση μάσκας όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. - Στην περίπτωση μικρότερων χώρων η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους αθλούμενους, παίκτες και τους προπονητές, με προαιρετική χρήση μάσκας και τήρηση φυσικής απόστασης όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. - Αλκοολούχο αντισηπτικό (με αντλία) σε εμφανή σημεία στο χώρο των αποδυτηρίων. - Ανάμεσα στα καθίσματα να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα όπου είναι εφικτό. - Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοιχτά παράθυρα. Σε ότι αφορά τη χρήση του κλιματισμού εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Εάν υπάρχει σύστημα εξαερισμού, ρύθμιση για ροή αέρα από μέσα προς τα έξω χωρίς ανακύκλωση. - Ατομική χρήση ντους όπου είναι εφικτό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ατομικά ντους και αυτά είναι σε σειρά συστήνεται να υπάρχει μεταξύ δύο ντους ένα κενό. Στην περίπτωση που τα ατομικά ντους δεν επαρκούν αριθμητικά συστήνεται μεταξύ δύο χρήσεων καθαρισμός/απολύμανση της βρύσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρουςhttps://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf. Καλός αερισμός του χώρου με ανοικτά παράθυρα. - Συστήνεται η χρήση προσωπικών ειδών (π.χ. σαμπουάν) και η χρήση σαγιονάρας. - Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να φορά στολή/ρόμπα εργασίας και γάντια μιας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει τακτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι [20]δευτερόλεπτα) και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα με το καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. Μετά την αφαίρεσή τους τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων με καπάκι και να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι [20] δευτερόλεπτα). - Μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων συστήνεται καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf - Μετά τον καθαρισμό/απολύμανση τα αποδυτήρια κλείνουν και δεν χρησιμοποιούνται μέχρι την επόμενη χρήση. - Εναλλακτικά για μικρότερους χώρους στους οποίους υπάρχουν φοριαμοί προτείνεται η τοποθέτηση καρέκλας δίπλα από κάθε όργανο στην οποία ο αθλούμενος τοποθετεί τα ρούχα και το σάκο μεταφοράς τους. - Χρήση της τουαλέτας με προδιαγραφές: • κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης καταιονισμός νερού • σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιονισμό νερού • νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία • χειροπετσέτες • ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων• τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο της τουαλέτας). - Συχνός καθαρισμός/απολύμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους. - Λειτουργία εγκαταστάσεων κλιματισμού σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων». - Απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων αυτόματων πωλήσεων. - Διάθεση μόνο εμφιαλωμένου νερού. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους. - Εκπαίδευση, εξοικείωση και συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. - Εκπαίδευση, εξοικείωση και σωστή εφαρμογή της αναπνευστικής υγιεινής. - Αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας. - Άμεση απομάκρυνση από τον χώρο στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα (πυρετό, βήχα, δύσπνοια) συμβατά με COVID-19 λοίμωξη κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 λοίμωξης σε εργαζόμενο η επάνοδος στην εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/ - Εάν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου πρόβλεψη για ανάθεση καθηκόντων με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης. Γ. ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ - Χρήση του κοντινότερου στον τόπο κατοικίας γυμναστηρίου. - Μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο. - Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή/και πλύσιμο των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής. - Εφαρμογή κανόνων φυσικής απόστασης. - Χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (π.χ. πετσέτα). - Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (π.χ. μπάλες, λάστιχα, στρώματα). - Πλύσιμο των ρούχων, πετσετών που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό, σε υψηλή θερμοκρασία (60°C). - Αποφυγή της γυμναστικής σε κλειστό χώρο, την τρέχουσα φάση της επιδημίας, εάν το άτομο ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (εγκύκλιος ΕΟΔΥ). ... Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Ιουνίου 2020 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Υφυπουργός Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Υποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Μεταγραφές αθλητών για σπουδαίο λόγο

Το καθεστώς μεταγραφών αθλητών από ένα σωματείο σε άλλο σωματείο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του ν. 2725/1999 και των κανονισμών μεταγραφών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών (π.χ. ΕΠΟ, ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΣΕΓΑΣ, ΚΟΕ, ΕΓΟ, ΕΟΠ κ.λπ.), που έχουν εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτού και που προβλέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταγραφών, το χρόνο διενέργειάς τους και τη διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 Σ (προστασία της προσωπικότητας) και 16 παρ. 9 Σ (προστασία του αθλητισμού), υπό το πρίσμα των οποίων πρέπει να ερμηνεύονται οι σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, συνάγεται ότι, κατ’ αρχήν, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελευθέρως το αθλητικό σωματείο της προτίμησής του. Τούτου έπεται ότι είναι επιτρεπτή η ελεύθερη, η χωρίς δηλαδή τη συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο ανήκει, μεταγραφή αθλητή σε άλλο σωματείο, εφ’ όσον συντρέχει προς τούτο, κατά την αιτιολογημένη σχετική κρίση των αρμοδίων οργάνων, σπουδαίος και σοβαρός λόγος. Περιορισμοί στις εγγραφές ή μεταγραφές αθλητών από σωματείο σε σωματείο μπορεί να τεθούν μόνον αν δικαιολογούνται από λόγους αναγόμενους στην προστασία του αθλητισμού ή γενικότερα λόγους δημόσιου συμφέροντος και δεν είναι υπέρμετροι. Επίσης, από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι επιδιώκεται η κατοχύρωση του δικαιώματος των αθλητών να μεταγράφονται σε αθλητικά σωματεία, που τους παρέχουν δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσής τους και ότι είναι ανεπίτρεπτο να διακοπεί η αθλητική τους δραστηριότητα για λόγους που ανάγονται στον τρόπο και στις συνθήκες λειτουργίας του σωματείου στο οποίο ανήκουν. Επομένως, η άρνηση της αθλητικής ομοσπονδίας να δεχθεί την αίτηση μεταγραφής ενός αθλητή, με την αιτιολογία ότι αυτή έχει έρεισμα στους περιορισμούς του κανονισμού μεταγραφών, ενώ υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι προς μεταγραφή, έρχεται σε ευθεία και προφανή αντίθεση με τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις και είναι παράνομη και ακυρωτέα, καθόσον ούτε το συμφέρον του αθλητή και του αθλητισμού γενικότερα εξυπηρετεί, ούτε το δημόσιο συμφέρον προστατεύει. Εάν δηλαδή έχουν δημιουργηθεί τέτοιες συνθήκες που καθιστούν αδύνατη την αρμονική συνεργασία του σωματείου και του αθλητή και τη συνέχιση της άθλησής του στο σωματείο, τότε υπάρχει σπουδαίος λόγος μεταγραφής του αθλητή σε άλλο σωματείο (ΣτΕ 207/2002, ΣτΕ 3140/2000, ΣτΕ 1379/1997, ΣτΕ 4591/1995, ΣτΕ 2998/1994, ΣτΕ 963/1991, ΣτΕ 4914/1988, ΑΣΕΑΔ 53/2019, ΑΣΕΑΔ 48/2019, ΑΣΕΑΔ 45/2019, ΑΣΕΑΔ 44/2019, ΑΣΕΑΔ 41/2019, ΑΣΕΑΔ 34/2019, ΑΣΕΑΔ 18/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2019, ΑΣΕΑΔ 48/2018, ΑΣΕΑΔ 43/2018, ΑΣΕΑΔ 32/2018, ΑΣΕΑΔ 29/2018, ΑΣΕΑΔ 27/2018, ΑΣΕΑΔ 26/2018, ΑΣΕΑΔ 59/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2017, ΑΣΕΑΔ 54/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 51/2017, ΑΣΕΑΔ 50/2017, ΑΣΕΑΔ 49/2017, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 43/2017, ΑΣΕΑΔ 42/2017, ΑΣΕΑΔ 31/2017, ΑΣΕΑΔ 38/2016, ΑΣΕΑΔ 30/2016, ΑΣΕΑΔ 29/2016, ΑΣΕΑΔ 28/2016, ΑΣΕΑΔ 53/2015, ΑΣΕΑΔ 52/2015, ΑΣΕΑΔ 50/2015, ΑΣΕΑΔ 56/2015, ΑΣΕΑΔ 46/2015, ΑΣΕΑΔ 43/2015, ΑΣΕΑΔ 41/2015, ΑΣΕΑΔ 37/2015, ΑΣΕΑΔ 32/2015). Ο σπουδαίος λόγος μεταγραφής αθλητή από ένα σωματείο σε άλλο σωματείο καταφάσκεται εν όψει και της γενικής αρχής που συνάγεται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 672, 766 και 588 ΑΚ και ισχύει σε κάθε διαρκή ενοχική σχέση, ανεξάρτητα από την τυχόν ρητή πρόβλεψη στο νόμο ή στη σύμβαση και από τυχόν υπαιτιότητα του σωματείου ή μη υπαιτιότητα του αθλητή (Μ. Σταθόπουλος, Γενικό ενοχικό δίκαιο, §5, αρ. 85, Π. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών, αρ. 368, ΑΠ 1041/2010, ΑΠ 29/2010, ΑΠ 110/2008, ΑΠ 168/2007, ΑΠ 1639/2005), προεχόντως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του σωματείου με τις νόμιμες ή συμβατικές υποχρεώσεις επαρκώς σοβαρής και τέτοιας βαρύτητας και σημασίας που να καθιστά αδύνατη τη διατήρηση του συμβατικού δεσμού και την περαιτέρω αρμονική συνεργασία μεταξύ σωματείου και αθλητή. Εν όψει τούτων, έχει γίνει δεκτό ότι υφίσταται σπουδαίος λόγος που επιτάσσει την έγκριση μεταγραφής αθλητή από ένα σωματείο σε άλλο σωματείο σε περίπτωση που: - το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο με νόμιμη συγκρότηση, με αποτέλεσμα να μη μπορούν καν να υποβληθούν δηλώσεις συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες (ΑΣΕΑΔ 82/2017) - το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση παροχής προπονητή (ΑΣΕΑΔ 40/2019, ΑΣΕΑΔ 22/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2019, ΑΣΕΑΔ 1/2018, ΑΣΕΑΔ 86/2017, ΑΣΕΑΔ 51/2017, ΑΣΕΑΔ 49/2017, ΑΣΕΑΔ 20/2017, ΑΣΕΑΔ 62/2016, ΑΣΕΑΔ 61/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2013) - το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, έχει λύσει τη συνεργασία του με τον προπονητή, ο οποίος έκανε προπονήσεις για πολλά χρόνια στον αθλητή και με τον οποίο έχουν αναπτυχθεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης και ιδιαίτερος συναισθηματικός δεσμός, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να συνεχίσει να προπονείται ο αθλητής με άλλο προπονητή (ΑΣΕΑΔ 13/2019, ΑΣΕΑΔ 7/2019, ΑΣΕΑΔ 17/2018, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 45/2017, ΑΣΕΑΔ 42/2017, ΑΣΕΑΔ 63/2016, ΑΣΕΑΔ 51/2016, ΑΣΕΑΔ 38/2016) - το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, δεν διαθέτει πλήρες και ολοκληρωμένο τμήμα της οικείας ηλικιακής κατηγορίας, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται κατά τις προπονήσεις ο απαιτούμενος για την εξέλιξη του αθλητή συναγωνισμός (ΑΣΕΑΔ 28/2017) - το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση πληρωμής δεδουλευμένων αποδοχών ή πριμ του αθλητή (ΑΣΕΑΔ 87/2017) - το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, δεν ανταποκρίνεται στις αγωνιστικές και αθλητικές δαπάνες του αθλητή, π.χ. δαπάνες μετακινήσεων από την οικία του στο χώρο διεξαγωγής προπονήσεων ή αθλητικών αγώνων, δαπάνες αγοράς αθλητικού υλικού (π.χ. ιματισμού, τσαντών, ειδικών παπουτσιών, ειδικού αθλητικού υλικού ανά άθλημα ή αγώνισμα κ.λπ.), δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (π.χ. εργομετρικών εξετάσεων, αιματολογικών εξετάσεων κ.λπ.) και δαπάνες ειδικής διατροφής (π.χ. βιταμινών, ηλεκτρολυτών, σιδήρου κ.λπ.), με αποτέλεσμα οι ανωτέρω δαπάνες να καλύπτονται είτε αποκλειστικά είτε σε μεγαλύτερο βαθμό από τον αθλητή και την οικογένειά του, παρά τις περιορισμένες οικονομικές τους δυνατότητες (ΑΣΕΑΔ 48/2019, ΑΣΕΑΔ 34/2019, ΑΣΕΑΔ 29/2019, ΑΣΕΑΔ 28/2019, ΑΣΕΑΔ 18/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2019, ΑΣΕΑΔ 82/2018, ΑΣΕΑΔ 75/2018, ΑΣΕΑΔ 48/2018, ΑΣΕΑΔ 19/2018, ΑΣΕΑΔ 17/2018, ΑΣΕΑΔ 94/2017, ΑΣΕΑΔ 93/2017, ΑΣΕΑΔ 59/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 51/2017, ΑΣΕΑΔ 50/2017, ΑΣΕΑΔ 49/2017, ΑΣΕΑΔ 43/2017, ΑΣΕΑΔ 42/2017, ΑΣΕΑΔ 13/2017, ΑΣΕΑΔ 83/2016, ΑΣΕΑΔ 75/2016, ΑΣΕΑΔ 42/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2016, ΑΣΕΑΔ 31/2016, ΑΣΕΑΔ 28/2016, ΑΣΕΑΔ 23/2016, ΑΣΕΑΔ 9/2016, ΑΣΕΑΔ 4/2016, ΑΣΕΑΔ 53/2015, ΑΣΕΑΔ 50/2015, ΑΣΕΑΔ 46/2015, ΑΣΕΑΔ 41/2015, ΑΣΕΑΔ 10/2012, ΑΣΕΑΔ 72/2011, ΑΣΕΑΔ 56/2011, ΑΣΕΑΔ 33/2011) - το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, αιτείται την καταβολή από αυτόν χρηματικού ανταλλάγματος-συνδρομής για την εκμάθηση του οικείου αθλήματος κατά παραβίαση του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2725/1999 (ΑΣΕΑΔ 9/2019, ΑΣΕΑΔ 94/2017, ΑΣΕΑΔ 93/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2017, ΑΣΕΑΔ 22/2017, ΑΣΕΑΔ 14/2017, ΑΣΕΑΔ 9/2017, ΑΣΕΑΔ 6/2017, ΑΣΕΑΔ 83/2016, ΑΣΕΑΔ 78/2016, ΑΣΕΑΔ 77/2016, ΑΣΕΑΔ 76/2016, ΑΣΕΑΔ 65/2016, ΑΣΕΑΔ 62/2016, ΑΣΕΑΔ 61/2016, ΑΣΕΑΔ 23/2016, ΑΣΕΑΔ 9/2016, ΑΣΕΑΔ 8/2016, ΑΣΕΑΔ 21/2015, ΑΣΕΑΔ 20/2015, ΑΣΕΑΔ 2/2015, ΑΣΕΑΔ 36/2014, ΑΣΕΑΔ 34/2014, ΑΣΕΑΔ 4/2014, ΑΣΕΑΔ 10/2012, ΑΣΕΑΔ 21/2011, ΑΣΕΑΔ 133/2010) ή των εξόδων που απαιτούνται για την έκδοση αθλητικού δελτίου ή τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες (ΑΣΕΑΔ 57/2019, ΑΣΕΑΔ 17/2019, ΑΣΕΑΔ 3/2019, ΑΣΕΑΔ 17/2018, ΑΣΕΑΔ 1/2018, ΑΣΕΑΔ 86/2017, ΑΣΕΑΔ 27/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2017, ΑΣΕΑΔ 22/2017, ΑΣΕΑΔ 6/2017, ΑΣΕΑΔ 5/2017, ΑΣΕΑΔ 3/2017, ΑΣΕΑΔ 78/2016, ΑΣΕΑΔ 77/2016, ΑΣΕΑΔ 76/2016) - το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, διεξάγει προπονήσεις σε αθλητική εγκατάσταση που δεν είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο άθλημα ή αγώνισμα (ΑΣΕΑΔ 13/2018, ΑΣΕΑΔ 88/2017, ΑΣΕΑΔ 23/2016, ΑΣΕΑΔ 19/2016, ΑΣΕΑΔ 18/2016) ή βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατοικίας ή εργασίας του αθλητή, με συνέπεια να είναι αδύνατο ή ιδιαίτερα δαπανηρό και χρονοβόρο για αυτόν να συμμετέχει στις προπονήσεις (ΑΣΕΑΔ 18/2019, ΑΣΕΑΔ 9/2019, ΑΣΕΑΔ 82/2018, ΑΣΕΑΔ 62/2018, ΑΣΕΑΔ 89/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2017, ΑΣΕΑΔ 54/2017, ΑΣΕΑΔ 26/2017, ΑΣΕΑΔ 4/2017, ΑΣΕΑΔ 81/2016, ΑΣΕΑΔ 80/2016, ΑΣΕΑΔ 79/2016, ΑΣΕΑΔ 78/2016, ΑΣΕΑΔ 63/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2016, ΑΣΕΑΔ 29/2016, ΑΣΕΑΔ 10/2012) - το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, αποδεδειγμένα δεν αποβλέπει στην χρησιμοποίηση του αθλητή σε αθλητικούς αγώνες και στην αποδοχή των υπηρεσιών του ως βασικού ή έστω αναπληρωματικού αθλητή (ΑΣΕΑΔ 6/2019, ΑΣΕΑΔ 2/2019, ΑΣΕΑΔ 32/2018, ΑΣΕΑΔ 59/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 48/2017, ΑΣΕΑΔ 45/2017, ΑΣΕΑΔ 85/2016, ΑΣΕΑΔ 75/2016, ΑΣΕΑΔ 66/2016) - το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, ασκεί σε αυτόν πίεση να αγωνισθεί, παρά το γεγονός ότι ο θεράπων ιατρός έχει συστήσει πλήρη αποχή από αθλητικές δραστηριότητες λόγω τραυματισμού ή προβλήματος υγείας (ΑΣΕΑΔ 82/2016) - ο αθλητής έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με άλλον προπονητή, οποίος ειδικεύεται στο συγκεκριμένο αγώνισμα του αθλητή (π.χ. αγώνισμα σπριντ ή αντοχής) και με τον οποίο έχουν αναπτυχθεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης και ιδιαίτερος συναισθηματικός δεσμός (ΑΣΕΑΔ 64/2019, ΑΣΕΑΔ 48/2019, ΑΣΕΑΔ 26/2019, ΑΣΕΑΔ 48/2018, ΑΣΕΑΔ 43/2018, ΑΣΕΑΔ 33/2018, ΑΣΕΑΔ 29/2018, ΑΣΕΑΔ 27/2018, ΑΣΕΑΔ 26/2018, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 51/2017, ΑΣΕΑΔ 50/2017, ΑΣΕΑΔ 49/2017, ΑΣΕΑΔ 38/2016, ΑΣΕΑΔ 28/2016, ΑΣΕΑΔ 53/2015, ΑΣΕΑΔ 46/2015) - έχουν διαρραγεί πλήρως και ολοσχερώς σε αγωνιστικό και σε διαπροσωπικό επίπεδο οι σχέσεις του αθλητή με τον προπονητή του σωματείου ή με μέλος διοίκησης του σωματείου, π.χ. επειδή αυτοί δυσφημούν τον αθλητή ή χρησιμοποιούν απρεπείς ή μειωτικούς ή απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς (ΑΣΕΑΔ 64/2019, ΑΣΕΑΔ 53/2019, ΑΣΕΑΔ 3/2019, ΑΣΕΑΔ 94/2017, ΑΣΕΑΔ 93/2017, ΑΣΕΑΔ 38/2017, ΑΣΕΑΔ 33/2017, ΑΣΕΑΔ 13/2017, ΑΣΕΑΔ 9/2017, ΑΣΕΑΔ 75/2016, ΑΣΕΑΔ 43/2016, ΑΣΕΑΔ 32/2016, ΑΣΕΑΔ 52/2015, ΑΣΕΑΔ 17/2013, ΑΣΕΑΔ 16/2013, ΑΣΕΑΔ 56/2011) - στο σωματείο, στο οποίο αιτείται μεταγραφή ο αθλητής, αθλείται και ο αδελφός ή η αδελφή του αθλητή (ΟλΑΣΕΑΔ 130/1993, ΑΣΕΑΔ 18/2019, ΑΣΕΑΔ 81/2015, ΑΣΕΑΔ 43/2014, ΑΣΕΑΔ 65/2013, ΑΣΕΑΔ 5/2013, ΑΣΕΑΔ 55/2012, ΑΣΕΑΔ 129/2007). Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου μεταγραφής αθλητή, η σχετική προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για έγκριση της μεταγραφής γίνεται δεκτή, ανεξάρτητα από τυχόν αριθμητικούς περιορισμούς μεταγραφών που καθιερώνονται με τον κανονισμό μεταγραφών (ΑΣΕΑΔ 32/2018, ΑΣΕΑΔ 29/2018, ΑΣΕΑΔ 54/2017, ΑΣΕΑΔ 52/2017, ΑΣΕΑΔ 105/2015, ΑΣΕΑΔ 46/2015, ΑΣΕΑΔ 43/2015, ΑΣΕΑΔ 57/2014, ΑΣΕΑΔ 31/2014, ΑΣΕΑΔ 79/2012, ΑΣΕΑΔ 78/2009, ΑΣΕΑΔ 118/2007, ΑΣΕΑΔ 63/2007) ή τυχόν απαίτηση του σωματείου, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, για καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος για παροχή συγκατάθεσης για τη μεταγραφή (ΑΣΕΑΔ 18/2018, ΑΣΕΑΔ 50/2017, ΑΣΕΑΔ 83/2016, ΑΣΕΑΔ 64/2016, ΑΣΕΑΔ 40/2016, ΑΣΕΑΔ 31/2016). Αντιθέτως, σε περίπτωση μη συνδρομής σπουδαίου λόγου μεταγραφής αθλητή, η σχετική προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ για έγκριση της μεταγραφής απορρίπτεται (ΑΣΕΑΔ 23/2019, ΑΣΕΑΔ 2/2018, ΑΣΕΑΔ 72/2016).

5ο στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 1.6.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2087/31.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46), γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46), δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), ια. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), ιβ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), ιγ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), ιδ. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051), ιε. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009), ιστ. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄3099), ιζ. της υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058). 2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1647). 3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1780). 4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1869). 5. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών ««Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1640). 6. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, Προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1988). 7. Τις από 13.5.2020, 16.5.2020, 20.5.2020, 25.5.2020, 27.5.2020, 28.5.2020 και 29.5.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 8. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 8. Την υπ’ αρ. Β2,Β3/οικ.33453/29.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ... Άρθρο 16 Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητήρια επιτρέπεται η χρήση τους αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη αναγκών προπόνησης, ατομικής ή ομαδικής, από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) και αθλούμενους, με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα. 2. Από 6.6.2020 επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς την παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον έχει προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων. 3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Μαΐου 2020 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

4ο στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 25.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.32008/23.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1987/23.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), ια. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100), ιβ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053), ιγ. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099), 2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1644). 3. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29110/9.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1776). 4. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30608/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1868). 5. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30869/18.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της Δ1α/Γ.Π.οικ.30608/16.5.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1868) ως προς την κατ' εξαίρεση λειτουργία του αναβατήρα (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020» (Β΄ 1909). 6. Την υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275). 7. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό προς τη σταδιακή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 8. Τις από 2.5.2020 και 22.5.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 9. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.32006/23.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (ΚΑΔ 5510). 2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520). 3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530). 4. Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, εκτός εάν διαθέτει ανεξάρτητη για το κοινό είσοδο (ΚΑΔ 56.10.11.02). 5. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο (ΚΑΔ 56.10.19.04). 6. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου (ΚΑΔ 56.10.19.05). 7. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου η κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06). 8. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες (ΚΑΔ 56.10.19.09). 9. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621). 10. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56.29.20.02). 11. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04). 12. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56.29.20.05). 13. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες παροχής ποτών (ΚΑΔ 56.30.10.00), β) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ (ΚΑΔ 56.30.10.04), γ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια (ΚΑΔ 56.30.10.06), δ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (ΚΑΔ 56.30.10.07), ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ) [ΚΑΔ 56.30.10.0] και στ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο (ΚΑΔ:56.30.10.14) [ΚΑΔ 5630]. 14. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914). 15. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230). 16. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810]. 17. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρίσματα. 18. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101). 19. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102). 20. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103). 21. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ 92.00.29) [ΚΑΔ 9200]. 22. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων εξαιρουμένων των υπηρεσιών πίστας καρτ (93.11.10.04) [ΚΑΔ 9311]. 23. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312). 24. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313). 25. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319]. 26. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321). 27. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων του τομέα των παράλιων (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05]. 28. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93.29.19.05). 29. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής. 30. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94.99.16.02). 31. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας με εξαίρεση τη σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604]. 32. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96.09.19.06). 33. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96.09.19.09). 34. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96.09.19.12). 35. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96.09.19.17). Άρθρο 2 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ) 1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των αναβατήρων (τελεφερίκ). 2. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρείται ο αναβατήρας (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, ο οποίος, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, επιτρέπεται να λειτουργεί υπό τους ειδικότερους κανόνες της παρ. 3. 3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δύο (2) δρομολογίων την ημέρα του αναβατήρα (τελεφερίκ) της παρ. 2 και ειδικότερα ενός πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυνατότητα επιβίβασης έως δύο (2) ατόμων ανά καμπίνα. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφερίκ, καθώς και εντός των καμπίνων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Οι επιβάτες των καμπίνων υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των εργαζομένων-επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού. Ο δήμος Θήρας οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τελεφερίκ, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). 4. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Άρθρο 3 Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 25.5.2020 επιτρέπεται: α) Η λειτουργία όλων των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) και αθλούμενους ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. β) Η λειτουργία όλων των κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) αποκλειστικά και μόνον από αθλητές σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας, που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και αθλούμενους ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007) αποκλειστικά και μόνο για προπονητικούς σκοπούς. δ) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών αθλημάτων. ε) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, κανόε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκατρι- ών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007). Στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού ορίζονται υποχρεωτικά στις περιοχές μόνιμου ελλιμενισμού των σκαφών. 2. Επιτρέπονται οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League l). 3. Όσοι είναι υποψήφιοι για να εισαχθούν είτε με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ, παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), είτε κατόπιν προκήρυξης οποιουδήποτε διαγωνισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δύνανται να κάνουν χρήση των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων, με τους όρους και περιορισμούς των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1. 4. Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. 5. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. 6. Για τη λειτουργία και τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, επιτρέπεται στα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α., τις Α.Α.Ε. και τους εν γένει αθλητικούς φορείς η απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού. Άρθρο 4 Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες: 1. Απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων των υποκατηγοριών δραστηριότητας ΚΑΔ 5610 και ΚΑΔ 5630, εφόσον δεν διαθέτουν υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο. Η έννοια του υπαίθριου και του ημιυπαίθριου χώρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90). 2. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας. 3. Επιτρέπεται οποιασδήποτε εργασία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELEXPO ΑΕ» που απαιτείται για την οργάνωση των λειτουργιών της, την αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών της. 4. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275). Άρθρο 6 Αρχή ενημέρωσης του κοινού Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα και στο πλαίσιο της άσκησης με επαρκή απόσταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων ανά εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19: ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ 80 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του σταδίου) ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Γήπεδο διαστάσεων 11 Χ 11 60 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 7 X 7 30 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 5 X 5 20 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρισης/χειροσφαίρισης 20 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου) Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις έως 600 τ.μ. 1 άτομο ανά 25 τ.μ. Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις άνω των 600 τ.μ. - 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και - 1 άτομο ανά 50 τ.μ. για τα άνω των 600 τ.μ. Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια 1 άτομο ανά 30 τ.μ. (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου) ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 48 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 20 άτομα συνολικά ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 32 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 25 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 12 άτομα συνολικά ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτρέπεται η χρήση μπάλας ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του αθλήματος στο πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο ατομικής προπόνησης, με σκοπό τη βελτίωση της ατομικής τεχνικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Μαΐου 2020 Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

3o στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 18.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608/16.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1868/17.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), ια. της υπ’ αριθμ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100), ιβ. της υπ’ αριθμ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053), ιγ. της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099). 2. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1644). 3. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29110/9.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1776). 4. Την υπ’ αριθμ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275). 5. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό προς της σταδιακή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 6. Την από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 7. Την υπ’ αριθμ. Β1,Β2,Β3/οικ.30607/16.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520). 2. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530). 3. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610). 4. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621). 5. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002). 6. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004). 7. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005). 8. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.τ.λ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.τ.λ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630). 9. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914). 10. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230). 11. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση α) τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), β) τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810]. 12. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρίσματα. 13. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101). 14. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102). 15. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103). 16. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200]. 17. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311). 18. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312). 19. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313). 20. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319]. 21. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321). 22. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων του τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05]. 23. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905). 24. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής. 25. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602). 26. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604]. 27. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906). 28. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909). 29. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912). 30. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917). Άρθρο 2 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης χωρίς ΚΑΔ Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 των αναβατήρων (τελεφερίκ). Άρθρο 3 Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 18.5.2020 1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 18.5.2020 επιτρέπεται: α) Η λειτουργία όλων των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. β) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας που χρησιμοποιούν τα αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και αθλούμενους ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007) αποκλειστικά και μόνο για προπονητικούς σκοπούς. γ) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών αθλημάτων. δ) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα (σε σκάφη με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κωπηλασία (σε λέμβους με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κανόε-καγιάκ, όρθια σανι- δοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007). 2. Επιτρέπονται οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1). 3. Όσοι είναι υποψήφιοι για να εισαχθούν είτε με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ και παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), είτε κατόπιν προκήρυξης οποιουδήποτε διαγωνισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δύνανται να κάνουν χρήση των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των κολυμβητηρίων, με τους όρους και περιορισμούς της περ. α΄ της παρ. 1. 4. Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. 5. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. 6. Για τη λειτουργία και τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων, κατά τα οριζόμενα στο παρόν, επιτρέπεται από τις 18.5.2020 στα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α., τις Α.Α.Ε. και τους εν γένει αθλητικούς φορείς η απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού. Άρθρο 4 Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες: 1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας. 2. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275). Άρθρο 6 Αρχή ενημέρωσης του κοινού Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα και στο πλαίσιο της άσκησης με επαρκή απόσταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων ανά εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19: ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ 80 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του σταδίου) ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Γήπεδο διαστάσεων 11 Χ 11 60 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 7 Χ 7 30 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 5 Χ 5 20 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρισης/χειροσφαίρισης 20 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου) Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις έως 600 τ.μ. 1 άτομο ανά 25 τ.μ. Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις άνω των 600 τ.μ. - 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και - 1 άτομο ανά 50 τ.μ. για τα άνω των 600 τ.μ. Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια 1 άτομο ανά 30 τ.μ. (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου) ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 48 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 20 άτομα συνολικά ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 32 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 25 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 12 άτομα συνολικά ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτρέπεται η χρήση μπάλας ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του αθλήματος στο πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο ατομικής προπόνησης, με σκοπό τη βελτίωση της ατομικής τεχνικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Mαΐου 2020 Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

2ο στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 11.5.2020 και 12.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.29110/9.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1776/10.5.2020)

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100),
ιβ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),
ιγ. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).
2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1644).
3. Την υπ’ αρ. 1016/14/62/9-4-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275).
4. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.29106/9.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: α) είδη ψιλικών (ΚΑΔ 47.19.10.01) και περιπτέρων (ΚΑΔ 47.19.10.02), β) υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.) και γ) των επιχειρήσεων (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.) (ΚΑΔ 4719).
2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).
3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).
4. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).
5. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).
6. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).
7. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).
8. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).
9. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 9321 και 9329).
10. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).
11. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).
12. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
13. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και αρχαιολογικών χώρων.
14. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104).
15. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].
16. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).
17. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).
18. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
19. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319).
20. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).
21. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).
22. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας με ΚΑΔ 96.04.10.01 (ΚΑΔ 9604).
23. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002).
24. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).
25. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).
26. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.
27. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).
28. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).
29. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).
30. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).
31. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916).
32. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).
33. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905).
34. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) (ΚΑΔ 8810), με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).
35. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002).

Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων (χωρίς ΚΑΔ)
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αναβατήρων (τελεφερίκ).
2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Άρθρο 3
Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 11.5.2020
1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 11.5.2020 επιτρέπεται:
α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημάτων: Σκοποβολή, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική (ατομικό), Ξιφασκία, Άρση βαρών, Αντισφαίριση, Κανόε-Καγιάκ, Ποδηλασία, Ιστιοπλοΐα, Κωπηλασία, Στίβος.
β) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ατομικής τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους.
γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας, που χρησιμοποιούν τα αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και μέλη τους ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω.
2. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 1 η χρήση γίνεται με βάση το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας [περ. α) και γ)] ή της διοργανώτριας αρχής [περ. β)].

Άρθρο 4
Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 12.5.2020
1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 12.5.2020 επιτρέπεται:
α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους από όσους περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών για τη συμμετοχή τους στους παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2021.
β) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους από όσους περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης (μόνον με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) και προετοιμασίας αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημάτων: κολύμβηση, καταδύσεις, μοντέρνο πένταθλο, πάλη, ρυθμική
γυμναστική - ανσάμπλ, μπιτς βόλεϊ, τάε κβο ντο, καλλιτεχνική κολύμβηση, υδατοσφαίριση, τζούντο, καράτε και πυγμαχία.
γ) Η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από τους αθλητές της εθνικής ομάδας στίβου που περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.).
δ) Η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους από τους διαιτητές ποδοσφαίρου που περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).
ε) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2), για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι έως οκτώ (6-8) προσώπων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους.
στ) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα (σε σκάφη με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κωπηλασία (σε λέμβους με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κανόε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω.
ζ) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω.
2. Αθλητές ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, δύνανται να κάνουν χρήση ανοικτών και ελεύθερων χώρων για προπόνηση φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης σε ολιγομελείς ομάδες μέχρι πέντε (5) ατόμων, χωρίς επαφές και χωρίς μπάλες ή άλλα κοινόχρηστα όργανα, κρατώντας πάντα τις αποστάσεις που αναφέρονται στις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Γ.Γ.Α. (https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf).
3. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 , η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. (https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://gga.gov.gr/component/content/
article/278-covid/2981-covid19-sports.

Άρθρο 5
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:
1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.
2. Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των καταστημάτων όπου ασκούνται δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από το άρθρο 1, τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
3. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων
1 και 2.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων,
της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275).

Άρθρο 7
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

1ο στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 5.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27813/3.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1644/3.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), ια. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100). ιβ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053), ιγ. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099), 2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24406/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1299), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26797/25.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1585). 3. Την υπ’ αρ. 1016/14/62/9-4-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275). 4. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 5. Την από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 6. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ.27808/2.5.2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.5.2020 εισή- γηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4719). 2. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4743). 3. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4751). 4. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4752). 5. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4753). 6. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4754). 7. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4759). 8. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4763). 9. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε- κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4765). 10. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4771). 11. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4772). 12. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4775). 13. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4777). 14. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ ‘οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4778). 15. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (ΚΑΔ 4779). 16. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782). 17. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (ΚΑΔ 4789). 18. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520). 19. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530). 20. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610). 21. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621). 22. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630). 23. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914). 24. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7721). 25. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7722). 26. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρο- νικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729). 27. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 9321 και 9329). 28. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΚΑΔ 8553). 29. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004). 30. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101). 31. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102). 32. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και αρχαιολογικών χώρων. 33. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104). 34. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) (ΚΑΔ 9200). 35. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311). 36. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312). 37. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313). 38. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319). 39. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321). 40. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329). 41. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604). 42. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002). 43. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004). 44. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005). 45. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής. 46. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602). 47. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906). 48. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909). 49. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912). 50. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916). 51. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917). 52. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905). 53. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) (ΚΑΔ 8810), με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11). 54. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002). Άρθρο 2 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων (χωρίς ΚΑΔ) Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και των αναβατήρων (τελεφερίκ). Άρθρο 3 Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 5.5.2020 επιτρέπεται: α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημάτων: Σκοποβολή, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική (ατομικό), Ξιφασκία, Άρση βαρών, Αντισφαίριση, Κανόε-Καγιάκ, Ποδηλασία, Ιστιοπλοΐα, Κωπηλασία, Στίβος. β) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ατομικής τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους. γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία – αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και μέλη τους, ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω. 2. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 1, η χρήση γίνεται με βάση το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας [περ. α) και γ)] ή της διοργανώτριας αρχής [περ. β)]. Άρθρο 4 Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν, επίσης, οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες: 1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας. 2. Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των καταστημάτων όπου ασκούνται δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από το άρθρο 1, τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 3. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275). Άρθρο 6 Αρχή ενημέρωσης του κοινού Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Μαΐου 2020 Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αναστολή λειτουργίας αθλητικών ιδιωτικών επιχειρήσεων μέχρι 3.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.26797/25.4.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1585/25.4.2020) Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α ́ 42) και ιδίως των περ. ζ ́ και η ́ της παρ. 2 και της περ. ε ́ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α ́ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α ́ 192), δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α ́ 159), ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α ́ 168), στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 148), ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α ́ 7), η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α ́ 180), θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α ́ 151), ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121), ια. της αριθμ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β ́ 3100). ιβ. της αριθμ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β ́ 3053), ιγ. της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β ́ 3099), ιδ. της αριθμ. ΔΝΣα ́/οικ.59172/7775/ΦΝ459/19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β ́ 3058). 2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24406/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 1299). 3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 4. Την από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.5. Την υπ’ αρ. Β1α,Β2α/οικ. 26796/25.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1299), έως και τις 3.5.2020. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Απριλίου 2020 Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΥφυπουργόςΥποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών και προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων με άμεση ισχύ

Άρθρο 8 του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86/25.4.2020) Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών και προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων με άμεση ισχύ

1. Ειδικώς για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης και ιδίως των απαγορεύσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 101Δ και της παρ. 3 του άρθρου 131 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), επιτρέπεται η τροποποίηση, με άμεση ισχύ, των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού), καθώς και των σχετικών με τα πρωταθλήματα αυτά προκηρύξεων.

2. Οι τροποποιήσεις της παραγράφου 1, γίνονται με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της εκτελεστικής επιτροπής της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της διοργανώτριας αρχής, κατά περίπτωση, και δεν εγκρίνονται ούτε επικυρώνονται από τη γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης.

Μεταβατική λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Άρθρο 7 του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86/25.4.2020) Μεταβατική λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α΄49) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:

«Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτής, η εν γένει λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ως προς τα επείγοντα ζητήματα, ιδίως δε ως προς τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων (α) και (ε) της παρ. 5 του άρθρου 128 ΣΤ΄ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), που αφορούν στη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων ντόπινγκ και διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης λήγει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και στη θέση του υπεισέρχεται ο Ε.Ο.Κ.Α.Ν., χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.»

Καθορισμός αθλητικών νομικών προσώπων που ελέγχονται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

ΚΥΑ 16596/ΕΞ/11.2.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1459/16.4.2020) Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210), β) του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄181). 3. Το π.δ. 4 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 7). 4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 121). 5. Την αριθμ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β΄ 3051). 6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ως ακολούθως: Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ). 2. Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. 2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. 3. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 4. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 5. Νομισματικό Μουσείο. 6. Επιγραφικό Μουσείο. 7. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 8. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 9. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. 10. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. 11. Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. 12. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνομουσικολογίας. 13. Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ). 2. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ). 3. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ). 4. Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ). Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ). 2. Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ). 3. Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). 4. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ). 5. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΛΕΜΜΘ). 6. Μουσείο - Βιβλιοθήκη Ευστρ. Θρασ. Ελευθεριάδη - Τεριάντ. 7. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. 8. Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ). 9. Μουσείο Ακρόπολης. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.) 2. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 3. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ 4. ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ 8. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 9. ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ 10. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 11. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ 13. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΙΦΝΟΥ 14. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ 15. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Εθνικό Θέατρο (ΕΘ). 2. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ). 3. Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ). 4. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΕΒΥΜΜ). 5. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (ΕΠΚεΔ). 6. Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ). 7. Ορχήστρα των Χρωμάτων (Ο.Χ.). 8. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). 9. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (ΜΦΙΑΔΛ). 10. Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος (Μ.Ε.Ο.Ε.). 11. Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ ΚΟΘ). 12. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ). 13. Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ). 14. Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (αυτοτελές Τμήμα του EM ΣΤ). 15. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (EMΣΤ). 16. Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ). 17. Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ). 18. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ). 19. Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΕΤΟΣ ΚΟΑ). 20. Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus). 21. Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.) 1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ (Ε.Ο.Α.Β.) 1.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.ΓΑ.Σ.) 1.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Γ.Ο.) 1.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.) 1.6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ι.) 1.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) 1.8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) 1.9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΠΑΚ (Ε.Ο.Κ.Κ.) 1.10 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ο.Ε.) 1.11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ (Ε.Ο.ΜΟ.Π.) 1.12 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) 1.13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ (Ε.Ο.Ξ.) 1.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.ΠΕ.) 1.15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) 1.16 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΚ.Ο.Ε.) 1.17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ.) 1.18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ (Ε.Ο.Τ.). 1.19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΛΗΣ (Ε.Ο.Φ.Π.) 1.20 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Χ.Ε.) 1.21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Ε.Κ.ΟΦ.Ν.Σ.) 1.22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Π.) 1.23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ (Ε.Ο.Π.) 1.24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ (Ε.Ο.Τ.) 1.25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.) 1.26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 1.27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΛ.Α.Ο.) 1.28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥ ΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ (Ε.Ο.Γ.Σ.Κ.Φ.) 1.29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ (Ε.Ο.Κ.) 1.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ (ΕΛ.Ο.Κ.) 1.31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.) 1.32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Σ.Ο.) 1.33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ (Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ.) 1.34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ (Ε.Ο.Γ.) 1.35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ (Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ) 1.36 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ (Π.O.K.) 1.37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΕΣ, ΣΙΔΑΟΜΠΑ (Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.) 1.38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ (Ε.Ο.Μ.) 1.39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Π.Α.) 1.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Ο.Τ.Ε.) 1.41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.) 1.42 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) 1.43 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΥΑΪΤΑΪ (Π.Ο.Μ.) 1.44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ (Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.) 1.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ο.Α.Κ.) 1.46 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) 1.47 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ (ΑΟΝΜ) 1.48 ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ) 1.49 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Π.Ε ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ) 1.50 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Β.Ε.) 1.51 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Σ (Σ.Ε.Δ.Υ.) 1.52 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 1.53 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΟΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) 1.54 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΡΙΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 1.55 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 1.56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Κ.Κ.Α) 1.57 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ (Ο.Ε.Β.Α.Σ.) 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Π.Ε.) 3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Π.Ε.) 4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Ο.Ε.) 5. ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Ο.Α.Ε.) 6. ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ο.Ε.) Ζ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. Η. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, καταργείται η αριθμ. 3816/ 3-11-2016 (ΦΕΚ Β΄3615) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Οδηγίες του TAB για την επίλυση αθλητικών διαφορών που προκύπτουν εν όψει κορωνοϊού

COVID-19 Guidelines
Issued on 20 April 2020 by the BAT President, Vice-President and Arbitrators The world currently finds itself in an extraordinarily difficult situation due to the COVID-19 pandemic, the measures taken by governments to palliate its effects and the consequences of both on businesses and employees in all sectors of activity. Inevitably, professional basketball has been significantly affected by the crisis, especially in that most competitions have been suspended or even terminated early. This, in turn, raises legal issues regarding contracts in professional basketball, in particular in employment relationships of players and coaches with clubs. Many parties to contracts in basketball have approached BAT, or FIBA, in the past weeks to inquire how such legal issues would be handled by BAT Arbitrators. Of course, each case has to and will be judged on its merits by the respective BAT Arbitrator, taking into account all relevant circumstances and deciding ex aequo et bono unless otherwise agreed by the parties (Article 15 of the BAT Arbitration Rules). However, the BAT President, Vice-President and Arbitrators have decided that the truly exceptional situation created by the COVID-19 pandemic calls for an exceptional step on their part, with a view to providing the basketball community with greater legal certainty, thereby also facilitating amicable settlements. For this purpose, the BAT President, Vice-President and Arbitrators, having collectively discussed pursuant to Article 16.1 of the BAT Arbitration Rules1 certain substantive issues that arise as a result of the COVID-19 pandemic, set out in these Guidelines their shared views on what they would perceive to be just and fair solutions, under the ex aequo et bono standard, to those substantive issues. For the avoidance of any misunderstanding, five caveats must be made: – First, these Guidelines are of a temporary nature only, aiming to address the consequences of the COVID-19 crisis on contracts in basketball, in particular those consequences arising out of domestic championships being suspended or terminated early as a result of the pandemic. – Second, these Guidelines incorporate principles only, to which there may be exceptions depending on the circumstances of the individual case (including, e.g., applicable public health guidelines). – Third, these Guidelines merely reflect a consensus reached by the BAT President, VicePresident and Arbitrators in their informal discussions on abstract legal issues. They are not binding rules of mandatory application and, as a matter of course, they do not affect each BAT Arbitrator’s liberty of decision in deciding an individual BAT case. – Fourth, these Guidelines do not amend or substitute for the BAT Arbitration Rules or other rules of procedure governing international arbitrations. – Fifth, these Guidelines will be constantly reviewed and may be subject to adjustments depending on relevant developments. That being said, the principles agreed on by the BAT President, Vice-President and Arbitrators are as follows: I. Definition 1. In these Guidelines, the term “Lockdown Period” refers to the period starting on the date of suspension/termination of the relevant 2019/20 domestic championship and ending on the date on which the championship is resumed, or the original end date if it is not resumed. II. Priority of Amicable Settlements 2. Amicable settlements are the preferred means of resolving disputes arising out of the COVID-19 crisis. Parties are under a duty to renegotiate in good faith the terms of their contract in order to resolve on an amicable basis contractual issues arising from the pandemic. 3. Any breach of this duty may be taken into account by the arbitrator when deciding the merits of the case and when deciding on arbitration costs, legal fees and other expenses. 4. Absent any general grounds for invalidity, amicable settlements entered into with a view to addressing the consequences of the COVID-19 crisis will be respected by the arbitrator. This is irrespective of whether the contents of the settlement are consistent with the further principles set out below. 5. Amicable Settlements entered into after the beginning of the Lockdown Period will be rebuttably presumed to have been executed by the parties with a view to addressing the consequences of the COVID-19 crisis. III. New Contracts entered into after the beginning of the Lockdown Period 6. The principles enshrined in these Guidelines do not apply, in principle, to contracts entered into after the beginning of the Lockdown Period. These contracts will be rebuttably presumed to have taken into account the effects of the COVID-19 crisis. The same applies, in principle, to contracts that have been extended either by agreement of the parties or unilaterally by the club after the beginning of the Lockdown Period. IV. Allocation of risk 7. Clauses simply providing for a “fully guaranteed” or “no-cut” contract do not allocate economic risks associated with the COVID-19 crisis to any of the parties to the contract. 8. The consequences of the COVID-19 crisis cannot be allocated to one of the parties only, absent any clear contractual language stipulating otherwise for events sufficiently similar to the current pandemic and its consequences on basketball competitions. Without such clear language in the contract, the adverse consequences of the COVID-19 crisis shall be shared by both parties according to their respective circumstances. Conversely, where the contract contains clear language on how to allocate risks such as the COVID-19 pandemic, the arbitrator will only depart from such agreement, in accordance with established BAT jurisprudence, if the effects of such risk allocation would be grossly inequitable. V. Termination and term of contracts 9. The principle of pacta sunt servanda shall be generally upheld in a manner consistent with the standing jurisprudence of the BAT in times of the COVID-19 crisis. Consequently, a contract is not automatically terminated because of the pandemic. Neither does the COVID-19 crisis give either party just cause to unilaterally terminate the contract. 10. If the contract has been terminated by either party before the Lockdown Period, it will be rebuttably presumed that the contract was not terminated because of the COVID-19 crisis. In such case, the standing jurisprudence of BAT related to lawful/unlawful termination will apply. 11. When calculating damages for any unlawful termination not related to the COVID-19 crisis, the arbitrators will, in principle, not take into account the hypothetical impact that the COVID-19 crisis would potentially have had on the contract had it run its normal course. In particular, in case of any unlawful termination by a club that is unrelated to the COVID-19 crisis, the Guidelines on reductions of players’ and coaches’ salaries (no. 16 below) shall, in principle, not apply to the calculation of damages or outstanding remunerations under the contract. The onus of proof that the Guidelines exceptionally apply for reasons of equity shall be on the respective club. Elements that may be taken into account in this context are, in particular, the nature, the motive and the gravity of the contractual breach committed, the vicinity of the breach to the Lockdown Period and the behavior of the parties subsequent to the breach. In case there are reasons to deviate from the above principle, i.e. non-application of the Guidelines, preference should be given to deferring the maturity of some of the claims to the beginning of the 2020/21 season. 12. If a domestic championship extends its 2019/20 season beyond the original end date to compensate (at least partially) for the Lockdown Period, the contracts between its participating clubs and their players and coaches will remain in force until the date of the last match of the respective club for that season, unless it is clear from the contract that the parties had intended for the contract to expire before the end of the (original) 2019/2020 season, or unless it would otherwise be grossly inequitable. 13. If, before the Lockdown Period, a player or coach has entered into a contract for the 2020/21 season with another team and the extended term (no. 12 above) of his or her contract for the 2019/20 season results in both contracts overlapping in time, the player/coach, the old club and the new club shall seek in good faith to solve the problem by amicable settlement, taking account of the interests involved in a proportionate and equitable manner. VI. Effects on the contractual obligations of clubs During the Lockdown Period, a club’s contractual obligations towards its coaches/players shall be adapted as follows: 14. Amenities (such as car, housing, meals, health insurance): The Club shall continue to provide any amenities as provided for under the contract, provided that the player is making use of them in good faith, is dependent on them and to the extent they are proportionate. 15. Bonuses: Bonuses that fell due before the Lockdown Period continue to be owed, but their maturity shall be deferred to the beginning of the 2020/21 season in the relevant domestic championship. No bonuses shall accrue during the Lockdown Period. No bonuses shall accrue based on the placement of the club in its domestic and international championships for the 2019/20 season unless the relevant championship is completed after the Lockdown Period. 16. Salaries: The obligation of clubs to pay salaries to players and coaches must be adapted to take into account that - during the Lockdown Period, the players’ and coaches’ obligation to provide services is largely suspended (see no. 18, 19 below for players) and that
- the COVID-19 crisis has disrupted the financial framework and presumptions based on which the contracts were executed between the parties. Based on the above considerations, it is fair and just that the obligation of the club to pay salaries during the Lockdown Period be subject to a general reduction as follows: a) The size of the salary reduction will depend on the player’s/coach’s monthly salary, with the following scale guiding the arbitrators’ assessment of the equitable reduction: First EUR up to EUR 2,500/month Reduction by 0-20%
Every EUR exceeding EUR 2,500/month Reduction by 50% as a starting point, but subject to adjustment upwards or downwards (see below) When deciding the precise percentages to apply in an individual case, the arbitrator will take into account in particular the following (non-exhaustive) criteria: - the overall amount of the salary, keeping in mind that, in principle, lower salaries shall be submitted to a lower reduction than higher salaries;
- the financial situation of the club as a result of the COVID-19 crisis;
- the individual circumstances of the player/coach, in particular his or her reasonable living costs and the extent to which he or she is financially responsible also for others;
- whether the parties have complied with their duty pursuant to no. 2 above of these Guidelines and, more generally, have acted in good faith. A club will not have acted in good faith if it discriminates against a player/coach compared to its other similarly situated players/coaches; and
- the principle of proportionality and reasonableness, in particular how the club will use any liquidity saved through the salary reduction. b) It is the duty of the parties to substantiate and provide the necessary evidence to determine the appropriate salary reduction in an individual case. c) If the relevant domestic championship resumes its 2019/20 season after the Lockdown Period, the monthly salaries due under the contract for the remainder of that season shall be reduced adequately to account for the fact that the club’s income will usually be lower than in a normal season despite the season being resumed. However, such reduction shall be lower than the reduction applied during the Lockdown Period and shall not exceed 50%. d) For the avoidance of doubt, salaries that became due before the Lockdown Period are not subject to the above reduction. However, the maturity of up to 50% of any such outstanding salaries may be deferred to the beginning of the 2020/21 season in the respective domestic championship, provided that the club substantiates and proves that such deferral is necessary to avoid insolvency. 17. Clubs are under a duty of care towards their players and coaches. In particular, clubs shall apply for any and all financial help available in the applicable jurisdiction in order to ease any consequences arising for its player/coaches because of COVID-19-related pay cuts. A breach of this duty shall be taken into account when deciding on a reduction or deferral of the player’s/coach’s claim. VII. Effects on the contractual obligations of players 18. The obligation of players to provide sporting services shall be suspended during the Lockdown Period, except and to the sole extent applicable public health guidelines so permit. Obligations in respect of non-sporting services shall not be suspended except to the extent inconsistent withapplicable public health guidelines. 19. Players are under an obligation to stay fit and healthy during the Lockdown-Period (to the extent possible under the conditions prevailing in the relevant country) and to participate in any scheduled team activities that are permissible in the relevant jurisdiction, e.g. team meetings by videoconferencing or, subject to applicable public health guidelines, individual or group training sessions. VIII. Agent Agreements 20. While these Guidelines focus on contractual relations between clubs and their players/coaches, arbitrators will seek to draw on the principles herein also for contractual relations with other actors, in particular agents, to the extent deemed appropriate.

Παραβίαση φιλάθλου πνεύματος από διοργάνωση αθλητικού αγώνα χωρίς άδεια διεξαγωγής

ΑΣΕΑΔ 14/2019 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ). Οι κανόνες για τη φίλαθλη ιδιότητα δεν επιβάλλουν αμιγώς πειθαρχική κύρωση για κάποιο αθλητικό παράπτωμα, αλλά ιδιόμορφη πειθαρχικής κύρωσης διοικητική ποινή. Η διοργάνωση αθλητικού αγώνα χωρίς άδεια της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας Περιφέρειας για διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης και σε χώρο χωρίς άδεια της οικείας Περιφέρειας για λειτουργία αθλητικής εγκατάστασης στοιχειοθετεί παραβίαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους, που επιφέρει ποινή στέρησης της φιλάθλου ιδιότητος. Κρίνει ότι το ύψος της ποινής που επέβαλε η ΕΦΙΠ εκφεύγει του προσήκοντος (ορθού) μέτρου και δεν είναι ανάλογο με τη βαρύτητα της παράβασης, μεταρρυθμίζει την προσβαλλόμενη απόφαση της ΕΦΙΠ και μειώνει το χρονικό διάστημα στέρησης της φιλάθλου ιδιότητος.

Οδηγίες της FIFA για την επίλυση αθλητικών διαφορών που προκύπτουν εν όψει κορωνοϊού

FIFA FOOTBALL REGULATORY ISSUES VERSION 1.0 APRIL 2020 Introduction The COVID-19 outbreak has disrupted everyday activities around the world and been declared a pandemic by the World Health Organization. Football too has been affected, with football activity suspended in almost every country or territory in the world. This is an unprecedented situation for football. There has not been a similar shutdown of organised football since World War II. This has naturally led to several regulatory and legal issues for FIFA member associations (MAs) and their stakeholders. In this context, FIFA has received numerous enquiries and requests, the majority related to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP). As world football’s governing body, FIFA has a responsibility and mandate to provide appropriate guidance and recommendations to MAs and their stakeholders to both mitigate the consequences of disruptions caused by COVID-19 and ensure that any response is harmonised in the common interest. As a threshold issue, FIFA is not in a position to instruct MAs or make a determination on when football should recommence in each country or territory. That decision must be made by each MA on the advice of its relevant national public health authorities. Health should always be the guiding principle for FIFA, its MAs, and stakeholders when rendering decisions in this particular context. On 18 March 2020, the Bureau of the FIFA Council (the Bureau) established a working group in response to COVID-19 to examine, inter alia, the need for amendments to or temporary dispensations from the RSTP to protect contracts for both players and clubs and for adjustments to player registration periods. The Bureau recognised that the disruption to football caused by COVID-19 was a case of force majeure. Article 27 of the RSTP states that cases of force majeure shall be decided by the FIFA Council, whose decisions are final. The COVID-19 situation is, per se, a case of force majeure for FIFA and football. Following the mandate of the Bureau, the working group, chaired by Vittorio Montagliani, chairman of the FIFA Football Stakeholders Committee and composed of representatives from the FIFA administration, confederations, MAs, the European Club Association (ECA), FIFPRO and the World Leagues Forum, held meetings via videoconference on 26 March and 2 April 2020. Among many different issues analysed during these meetings, there were three core matters that the working group considered relevant to address: (i) expiring agreements (i.e. agreements terminating at the end of the current season) and new agreements (i.e. those already signed and due to commence at the start of the next season); (ii) agreements that cannot be performed as the parties originally anticipated as a result of COVID-19; and (iii) the appropriate timing for registration periods (“transfer windows”). The following guidelines represent the outcome of various discussions among the members of the working group about the above-mentioned matters and were adopted unanimously. The principles set out in points 1 and 2 of this document are to be considered as general (non-binding) interpretative guidelines to the RSTP. FIFA expects the necessary level of cooperation and compliance with this document from the MAs and other football stakeholders. This is version 1.0 of this official FIFA document. FIFA, in consultation with the Mas and the relevant stakeholders, may update the guidelines contained in this document, where appropriate, over the course of this pandemic. Expiring agreements and new agreements Employment agreements and transfer agreements in football are generally tied to the registration periods (colloquially known as “transfer windows”) which are set by each MA within its jurisdiction in accordance with the RSTP. This makes sense from a sporting perspective, as the opening of the first registration period generally coincides with the first day of the new season. The definitions section of the RSTP defines a “season” as “the period starting with the first official match of the relevant national league championship and ending with the last official match of the relevant national league championship”. Notwithstanding this, MAs are required to input dates for a “season” in the FIFA Transfer Matching System (TMS) which cover a full calendar year. The majority of the leagues that are most affected by COVID-19 have input their season start date as 1 July and season end date as 30 June. Article 6 paragraph 1 of the RSTP mandates that players may only be registered during one of the two annual registration periods fixed by the relevant MA. Given the postponement or suspension of MA and league competitions, and the overwhelming desire of MAs and leagues for those competitions to be completed, it is very likely that those competitions will take place after the original end date of the season (input in TMS). This will naturally cause the original start date of the next season to be impacted. Issues thus arise where: (i) employment agreements are due to expire at the original end date of the season; (ii) loan transfer agreements (and related employment agreements) are due to expire at the original end date of the season; (iii) (permanent and loan) transfer agreements (and related employment agreements) are due to commence at the original start date of the next season; and (iv) employment agreements are due to commence at the original start date of the next season. Article 18 paragraph 2 of the RSTP states: “The minimum length of a contract shall be from its effective date until the end of the season, while the maximum length of a contract shall be five years.” Article 18 paragraph 3 of the RSTP provides that “[a] professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or is due to expire within six months”. The general principle established in article 18 paragraph 2 of the RSTP – contracts end at the end of the season – in combination with the need to ensure the integrity of football competitions, must be the primary factors when determining the contractual and registration status of players and coaches following the recommencement of MA and league competitions. PROPOSED GUIDING PRINCIPLES It is acknowledged that, as a general rule, employment agreements shall be governed by national law and the contractual autonomy of the parties. Having said this, and consistent with article 18 paragraph 2 of the RSTP, it is proposed that: (i) Where an agreement is due to expire at the original end date of a season, such expiry be extended until the new end date of the season. (ii) Where an agreement is due to commence at the original start date of a new season, such commencement be delayed until the new start date of a new season. (iii) In the event of overlapping seasons and/or registration periods, and unless all parties agree otherwise, priority be given to the former club to complete their season with their original squad, in order to safeguard the integrity of a domestic league, MA competition and continental competition. The above shall apply to international transfer agreements by analogy. Furthermore, for international transfer agreements (whether a permanent transfer or loan transfer): (iv) Notwithstanding the recommended amendment to agreement dates, any payment that contractually falls due prior to the new commencement date of an agreement should be delayed until the new start date of a new season or its first registration period. Agreements that cannot be performed as the parties originally anticipated It is clear that the COVID-19 outbreak might lead to situations whereby agreements cannot be performed worldwide as the parties originally anticipated. The obligations placed on the parties will potentially be made impossible: players and coaches will be unable to work, and clubs will be unable to provide work. Ultimately, national employment and/or insolvency laws (or collective bargaining agreements (CBAs), where in force) will answer immediate questions regarding the viability of a football employment agreement that can no longer be performed. What must be avoided is football stakeholders receiving drastically different treatment or resolution on a global basis despite being in similar circumstances, whether from national courts, employment tribunals, or the FIFA judicial bodies. It is incumbent on FIFA to recommend guiding principles which find a fair solution for clubs and employees, while protecting jobs as much as possible. PROPOSED GUIDING PRINCIPLES In order to guarantee some form of salary payment to players and coaches, avoid litigation, protect contractual stability, and ensure clubs do not go bankrupt, while considering the financial impact of COVID-19 on clubs, it is proposed that: (i) Clubs and employees (players and coaches) be strongly encouraged to work together to find appropriate collective agreements on a club or league basis regarding employment conditions for any period where the competition is suspended due to the COVID-19 outbreak. Such agreements should address, without limitation: remuneration (where applicable salary deferrals and/or limitation, protection mechanisms, etc.) and other benefits, government aid programmes, conditions during contract extensions, etc. mechanisms, etc.) and other benefits, government aid programmes, conditions during contract extensions, etc. Where the relevant social partners exist, agreement should be reached within CBA structures or another collective agreement mechanism. (ii) Unilateral decisions to vary agreements will only be recognised where they are made in accordance with national law or are permissible within CBA structures or another collective agreement mechanism. (iii) Where: a. clubs and employees cannot reach an agreement, and b. national law does not address the situation or collective agreements with a players’ union are not an option or not applicable, Unilateral decisions to vary terms and conditions of contracts will only be recognised by FIFA’s Dispute Resolution Chamber (DRC) or Players’ Status Committee (PSC) where they were made in good faith, are reasonable and proportionate. When assessing whether a decision is reasonable, the DRC or the PSC may consider, without limitation: a. whether the club had attempted to reach a mutual agreement with its employee(s); b. the economic situation of the club; c. the proportionality of any contract amendment; d. the net income of the employee after contract amendment; e. whether the decision applied to the entire squad or only specific employees. (iv) Alternatively, all agreements between clubs and employees should be “suspended” during any suspension of competitions (i.e. suspension of football activities), provided proper insurance coverage is maintained, and adequate alternative income support arrangements can be found for employees during the period in question. Registration periods (“transfer windows”) Article 6 paragraph 1 of the RSTP mandates that players may only be registered during one of the two annual registration periods fixed by the relevant MA (colloquially known as “transfer windows”). Article 6 paragraph 2 read together with article 5.1 paragraph 1 of Annexe 3 to the RSTP govern how associations must fix registration periods and request to amend, extend, or cancel registration periods. For ease of reference, they are included in full below: 5 Obligations of the associations Associations must use TMS in connection with international transfers of players. 5.1. Master data 1.The start and end dates of both registration periods and of the season, if applicable for male and female players separately, as well as of possible registration periods for competitions in which only amateurs participate (cf. article 6 par. 4 of these regulations), shall be entered in TMS at least 12 months before they come into force. Under exceptional circumstances, associations may amend or modify their registration period dates up until they commence. Once the registration period has begun, no alteration of dates will be possible. The registration periods shall always comply with the terms of article 6 paragraph 2. 6 Registration periods 2. The first registration period shall begin after the completion of the season and shall normally end before the new season starts. This period may not exceed 12 weeks. The second registration period shall normally occur in the middle of the season and may not exceed four weeks. The two registration periods for the season shall be entered into TMS at least 12 months before they come into force (cf. Annexe 3, article 5.1 paragraph 1). FIFA shall determine the dates for any association that fails to communicate them on time. The second sentence of article 5.1 paragraph 1 of Annexe 3 provides that prior to a registration period commencing, associations may amend or modify the dates under “exceptional circumstances”. The COVID-19 outbreak is clearly an exceptional circumstance. PROPOSED GUIDING PRINCIPLES In view of the current situation, on a case-by-case basis following analysis by the FIFA administration while bearing in mind global coordination, it is proposed that: (i) all requests for an extension of the current season finishing date be approved; (ii) all requests to extend or amend registration periods that have already commenced be approved, provided that their duration complies with the maximum limit (i.e. 16 weeks) established in the RSTP; (iii) all requests to amend or postpone registration periods that have not commenced be approved, provided that their duration complies with the maximum limit (i.e. 16 weeks) established in the RSTP; (iv) MAs be permitted to amend season dates and/or registration periods, either within TMS or by otherwise notifying FIFA; and (v) as an exception to article 6 paragraph 1 of the RSTP, a professional whose contract has expired or been terminated as a result of COVID-19 has the right to be registered by an association outside a registration period, regardless of the date of expiry or termination. Because decisions on registration periods will ultimately depend on the sporting calendar of the different national competitions (which, at the moment, remains uncertain), this issue will be monitored and assessed by FIFA on an ongoing basis. Other regulatory matters Aside from the core matters dealt with by the specific guidelines set out above, the working group identified other additional regulatory issues which will require a decision from FIFA. At this stage, FIFA would like to communicate the following on the main topics below. Release of players to association teams Article 70 of the FIFA Statutes provides that “[t]he Council shall compile an international match calendar that shall be binding upon the confederations, member associations and leagues, after conferring with the confederations”. Articles 1 (men’s football), 1bis (women’s football), and 1ter (futsal) of Annexe 1 to the RSTP oblige clubs to release players to association teams and players to accept call-ups to association teams for international matches held within designated international windows in the international match calendar. On 13 March 2020, the Bureau decided2 that the rules which normally oblige clubs to release players to association teams will not apply for international windows in March and April. The core decision was that: (i) Clubs are not obliged to release their registered players to association teams. (ii) If a club agrees to release a registered player to an association team, the player may decline the call-up. (iii) Any such decisions shall not be subject to disciplinary measures. (iv) If a player is unable to resume duty with their club by the relevant deadline due to COVID-19, the association and/or the player shall not be subject to any future restrictions or disciplinary measures. (v) The following international windows are subject to this decision: a. 23-31 March 2020 (men’s international match calendar), b. 6-15 April 2020 (women’s international match calendar), c. 6-15 April 2020 (futsal international match calendar). On 6 April 2020, the same decision was rendered by the Bureau regarding the next international window in June 2020 (1-9 June 2020, men’s international match calendar – 1-10 June 2020, women’s international match calendar). Loans On 25 September 2019, the FIFA Football Stakeholders Committee submitted to the FIFA Council amendments to the RSTP regarding international loans. These amendments were supposed to enter into force on 1 July international loans. These amendments were supposed to enter into force on 1 July 2020. On 27 March 2020, the Bureau considered postponing the entry into force of these new provisions until the current situation within the international football market is clarified. A final decision was made that, for the time being, the amendments regarding loans will not enter into force. Enforcement of decisions rendered by the DRC, the PSC or the Disciplinary Committee in the context of RSTP matters Although FIFA is fully aware of the potential financial difficulties of some clubs flowing from the obligation to comply with financial decisions rendered some by the DRC, the PSC or the Disciplinary Committee, no exceptions will be granted in this regard. In this context, decisions passed by the above-mentioned judicial bodies must be respected by MAs, clubs, players and coaches without exception. FIFA will continue to apply article 15 of the FIFA Disciplinary Code in the event of failure to respect these decisions. Requests to FIFA, the DRC and the PSC for extensions of deadlines In general, requests for extensions of a deadline are dealt with on a case-by-case basis. Specific requests related to COVID-19 should in principle be accepted. The current regulatory maximum extension is ten days (article principle be accepted. 16 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber), regardless of the type of request. Given the very exceptional circumstances, it has been decided that the maximum deadline be extended to 15 days, at the prior request of the respective party. This strikes a balance between the rights of the party requesting the extension and those of the counterparty, who may not be affected or delayed by COVID-19 issues. Contract offer via registered post According to article 6 paragraph 3 of Annexe 4 to the RSTP: “If the former club does not offer the player a contract, no training compensation is payable unless the former club can justify that it is entitled to such compensation. The former club must offer the player a contract in writing via registered post at least 60 days before the expiry of his current contract. Such an offer shall furthermore be at least of an equivalent value to the current contract. This provision is without prejudice to the right to training compensation of the player’s previous club(s).” Given the current circumstances and in cases where club representatives are unable to physically use postal services due to administrative measures adopted by the respective government, it would be sufficient for the former club to make the offer by email, provided that the former club obtains confirmation from the player – via any credible means – that he has received a copy of the offer. Regulatory deadline to publish annual intermediary data Article 6 paragraph 3 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries provides: “Associations shall make publicly available at the end of March of every calendar year, for example on their official website, the names of all intermediaries they have registered as well as the single transactions in which they were involved. In addition, associations shall also publish the total amount of all remunerations or payments actually made to intermediaries by their registered players and by each of their affiliated clubs. The figures to be published are the consolidated total figure for all players and the individual clubs’ consolidated total figure.” Due to the current circumstances, it has been decided that the deadline to publish such data be extended to 30 June 2020. Point of contact FIFA is fully committed to assisting MAs and football stakeholders around the world during this special period. In this context, FIFA is willing to open a direct line of contact for any questions or enquiries you may have about the impact of this document on your respective daily operations.