Τομείς ειδίκευσης

 

Αθλητικό ιδιωτικό δίκαιο

 

Αθλητικά νομικά πρόσωπα (αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές ενώσεις, αθλητικά σωματεία, τμήματα αμειβομένων αθλητών κ.λπ.)

 

Μέλη αθλητικών νομικών προσώπων (εγγραφή μελών, δικαιώματα μελών, υποχρεώσεις μελών, διαγραφή μελών, πειθαρχικές τιμωρίες κ.λπ.)

 

Όργανα αθλητικών νομικών προσώπων (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Εξελεγκτική Επιτροπή, ελαττωματικές αποφάσεις κ.λπ.)

 

Καταστατικά, κανονισμοί και προκηρύξεις αθλητικών νομικών προσώπων και αθλητικές συμβάσεις

 

Εγγραφές και μεταγραφές αθλητών (έκδοση αθλητικών δελτίων, μεταγραφές λόγω μετοίκησης, μεταγραφές λόγω σπουδαίου λόγου κ.λπ.)

 

Επίλυση αθλητικών διαφορών (Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών κ.λπ.) ​

 

Μη αγωνιστικός αθλητισμός (ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές αθλητικές σχολές, αθλητικός τουρισμός, μαζικός αθλητισμός κ.λπ.)

Αθλητικό δημόσιο δίκαιο

 

Σχέσεις αθλητικών νομικών προσώπων με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ειδική αθλητική αναγνώριση, επιχορήγηση κ.λπ.)

 

Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αθλήματος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Προνόμια διακριθέντων αθλητών (διορισμός στο Δημόσιο Τομέα, παροχή οικονομικής επιβράβευσης, απ' ευθείας εισαγωγή σε σχολές κ.λπ.)

 

Πειθαρχικές τιμωρίες από τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ για παραβίαση κανόνων αντιντόπινγκ

Διοικητικές κυρώσεις από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπές

Αθλητικό ποινικό δίκαιο

Βία με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

 

Παραβίαση κανόνων αντιντόπινγκ

 

Διάθεση κρατικών επιχορηγήσεων για άλλο σκοπό

 

Αλλοίωση αποτελεσμάτων αθλητικών αγώνων