top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2021ΥΑ 398989/23.8.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3920/25.8.2021)


Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 168038/15-4-2021 (Β΄ 1593) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό, για το έτος 2021, των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών: α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφ. ΙΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του ν. 4727/2020 (Α΄184).

5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).

6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49)

7. Τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02-12-2020 (Β΄5357) απόφαση του ιδίου Υφυπουργού.

9. Την υπ’ αρ. 168038/15-4-2021 (Β΄ 1593) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιείται και αντικαθίσταται με την παρούσα απόφαση.

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,

Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη (Β΄3099).

6. Την υπό στοιχεία Α.Π. 399599/24-08-2021 Βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρίζουν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται για το έτος 2021 στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε τις εξής τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 168038/15-4-2021 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 1593):

α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4, η ημερομηνία: «31.8.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία: «30.9.2021».

β) μετά το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» και πριν από τον τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ» προστίθεται η λέξη και ο λατινικός αριθμός «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ»

γ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6.3. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που το αθλητικό σωματείο ιδρύθηκε το έτος 2020 ή το έτος 2021 δεν υποβάλλει το Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019.»

δ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 7.3. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «Πληροφορίες Προπονητή: Στο πεδίο αυτό το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει αν απασχολεί/δηλώνει ή απασχόλησε/ δήλωσε προπονητή/τές κατά τη χρονική περίοδο από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2020 έως και τον μήνα Ιούλιο του έτους 2021 και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.»

ε) η παρ. 9.2. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «9.2 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (διαπίστωση αν το αθλητικό σωματείο είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας, καθώς και αν είναι ενεργό μέλος ή όχι, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις - μόνο για το άθλημα του ποδοσφαίρου- για την περίοδο 2020-2021).

στ) η παρ. 9.3.3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «Έλεγχος απασχόλησης/δήλωσης προπονητή/τών καθώς και της ύπαρξης ή μη υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή/τών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις- μόνο για το άθλημα του ποδοσφαίρου- για την περίοδο 2020-2021.

ζ) η παρ. 9.5.4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «Έλεγχος κατάθεσης εντύπου Ν στον ιστότοπο ΤΑΧΙSNET/ αριθμός δήλωσης ή πιστοποίηση υποβολής δήλωσης.

Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων, η εν θέματι απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα παραρτήματά της διαμορφώνονται ως εξής:


ΑΡΘΡΟ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» (εφεξής: «ηλεκτρονικό μητρώο»), στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.


ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 είναι:

α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19,

β. H καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή λογίζονται ως φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999.

γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ή των λογιζόμενων ως ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της περ. β της παρούσας.

δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης.

2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους, της ιδιότητας ενός αθλητικού σωματείου ως φέροντος την ειδική αθλητική αναγνώριση ή ως λογιζόμενου ως φέροντος τέτοια αναγνώριση, κατά τις ειδικότερες νομικές διακρίσεις της περ. β της παρ. 1 του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενός αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο.

3. Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/ 20549/11407/2672/02-12-2020 (Β΄5357) απόφαση του ιδίου Υφυπουργού, συγκροτούν το ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2020. Τα σωματεία αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2021 υπό τον όρο της επικαιροποίησης των στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της παρούσας.


ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Προκειμένου να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο, το αθλητικό σωματείο, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, αίτηση με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής της και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.

2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αίτηση εγγραφής που υποβάλλεται από σωματείο το οποίο υπάγεται στην αθλητική ομοσπονδία της σκοποβολής ή/και της τοξοβολίας, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο το αποτέλεσμα του ελέγχου επί των υπ’ αριθ. 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 και 9.4.4 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος ΙΙΙ.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη στο ηλεκτρονικό μητρώο. Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, έχει δικαίωμα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση - συμπλήρωσή της κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.

5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.

6. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής ή/και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. υποχρεούται να απαντά μόνον σε μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας.

7. Απαγορεύεται η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία και η επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεόμενου με οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, με ελεγκτή της αίτησής του και το αντίστροφο.


ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.

α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και , ολοκληρώνεται την 30.6.2021.

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 1.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30.9.2021.

2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου , βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο , έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου. Ειδικά για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30.11.2021.

Για τον σκοπό αυτόν αίτηση η οποία, μετά από την αρχική οριστική υποβολή της ή/και την τυχόν εκ νέου υποβολή της, κατόπιν συμπλήρωσης - διόρθωσης κατά τα προβλεπόμενα στα αμέσως προηγούμενα εδάφια της παρούσας, βρέθηκε κατά τον έλεγχο ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του αιτούντος αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο , παραμένει στο σύστημα ως «προσωρινά αποθηκευμένη», προκειμένου το σωματείο να προχωρήσει στα πλαίσια είτε του τρέχοντος είτε του επόμενου κύκλου, σε διόρθωση - συμπλήρωσή της και σε εκ νέου οριστική υποβολή της. Αίτηση που καταχωρίστηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020, χωρίς να έχει υποβληθεί οριστικά, παραμένει στο σύστημα ως «προσωρινά αποθηκευμένη», προκειμένου το οικείο αθλητικό σωματείο να προχωρήσει εντός των χρονικών πλαισίων της παρούσας απόφασης σε διόρθωση - συμπλήρωσή της και σε οριστική υποβολή της.

3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 30.9.2021. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αιτήσεώς του έως την 30.11.2021. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής . Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2020 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2021 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2021, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.


ΑΡΘΡΟ 5

ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.

4. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις έγγραφής αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, το σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα.

5. Η εγγραφή αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός


Comments


bottom of page