Γραφείο

Ιστορία

Το Δικηγορικό Γραφείο Λιανός & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1980 και παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες αθλητικού δικαίου σε όλο το φάσμα του αθλητικού δικαίου.

Ταυτότητα

Το Γραφείο έχει ιδιάζουσα θέση στην αγορά του αθλητικού δικαίου και ευρεία αναγνώριση για την επιστημονική και δικηγορική ειδίκευση των συνεργατών του στο αθλητικό δίκαιο. 

Γεώργιος Λιανός

Ιδιοκτήτης του Γραφείου, 2012-σήμερα

Δικηγόρος παρ' αρείω Πάγω, 2011-σήμερα

Νομικός Σύμβουλος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, 2019-σήμερα

Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών ομοσπονδιών, αθλητικών σωματείων, προπονητών και αθλητών, 2011-σήμερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής Αθηνών, 2021-σήμερα

Εγκεκριμένος Καθηγητής Université Sorbonne Paris Nord-IdEF, 2020-σήμερα

Συγγραφέας της μονογραφίας "Αθλητικό αυτοδιοίκητο" και πολλών άρθρων/μελετών αθλητικού δικαίου, 2020-σήμερα

Εισηγητής σε πολλά εκπαιδευτικά επιστημονικά συνέδρια αθλητικού δικαίου, 2020-σήμερα

​​​​Δημήτριος Λιανός

Ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Γραφείου, 1980-2012

Επίτιμος Δικηγόρος, 2012-σήμερα

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 1976-2012

Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών ομοσπονδιών, αθλητικών σωματείων, προπονητών και αθλητών, 1980-2012

Μέλος Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, 1991-2002

Μέλος Πειθαρχικών Επιτροπών πολλών αθλητικών ομοσπονδιών, 1980-2020

Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, 2008-2012

Μαγδαληνή Ζιόνγκα

Συνεργάτης του Γραφείου, 2022-σήμερα

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, 2019-σήμερα

Νομική Σύμβουλος πολλών αθλητικών σωματείων και αθλητών, 2022-σήμερα

ΠΜΣ Ιδιωτικού δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, 2019