top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Προπονητών Γενικής Γραμματείας ΑθλητισμούΥΑ 359683/15.11.2023 (ΦΕΚ Β΄ 6670/27.11.2023)


Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου προπονητών της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και

γ) του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121) και, ιδίως της περ. β) της παρ. 12 αυτού.

2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων» (Α’ 130) και, ειδικότερα, τα άρθρα 4 και 14 αυτού.

3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

4. Το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134).

5. Την υπό στοιχεία Υ16/1-8-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847).

6. Την υπό στοιχεία 560688/21.11.2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρίζονται για τους προπονητές, οι οποίοι εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Προπονητών» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Ηλεκτρονικό Μητρώο Προπονητών

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Προπονητών», στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr/proponites» και στον ιστότοπο «https://foreis-mitroo.gga.gov.gr/proponites», στην οποία εγγράφονται οι προπονητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, μετά την καταχώριση των στοιχείων που προβλέπονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α.


Άρθρο 2

Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Προπονητών

1. Σκοποί του Ηλεκτρονικού Μητρώου προπονητών του άρθρου 1 είναι:

α. Η εν γένει καταγραφή και αναζήτηση στοιχείων των νομίμως αναγγελθέντων προπονητών (άθλημα ή κλάδος άσκησης, επίπεδο, διάρκεια ισχύος της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή).

β. Η λειτουργική διασύνδεση με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)

και το Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).

γ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή αθλήματος ή κλάδου άσκησης, που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης.

2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο προπονητών του άρθρου 1, συνιστά επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας των νομίμως αναγγελθέντων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) προπονητών, οι οποίοι κατέχουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλήματος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενός προπονητή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, όπως αναφέρεται στην ενότητα Δ του Παραρτήματος.


Άρθρο 3

Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων - Διαδικασία ελέγχου - αξιολόγησης

1. Ο προπονητής, κατά την αρχική αναγγελία του προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ακολουθεί τη διαδικασία και υποβάλλει τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999. Μετά την υποβολή της αίτησης και εφόσον από τον σχετικό έλεγχο δεν προκύψει λόγος έκδοσης απορριπτικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό Μητρώου και καταχωρίζεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α.

2. Για την υποχρεωτική επικαιροποίηση της άδειας του προπονητή, ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής του, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και συνυποβάλλονται μόνον τα εξής δικαιολογητικά: α) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 και β) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ενότητα Γ. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και ο προπονητής δεν ανανεώνει την άδεια του. Ο αιτούν προπονητής ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανανέωση της εγγραφής του ή μη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.

Η αίτηση επικαιροποίησης της άδειας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση επικαιροποιησης και εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων επικαιροποίησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα - αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.


Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων στοιχείων για την εγγραφή ή επικαιροποίηση στοιχείων στο Μητρώο του άρθρου 1. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των στοιχείων των αδειών των προπονητών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του Ηλεκτρονικού Μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις έγγραφής ενός προπονητή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, ο προπονητής διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το Ηλεκτρονικό Μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα.

3. Η εγγραφή ενός προπονητή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο Μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Α. Στοιχεία Προπονητή

Βασικά Στοιχεία Προπονητή

Κωδικός Μητρώου Γ.Γ.Α.

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης

Φύλο

ΑΦΜ

ΑΜΚΑ

Αριθμός Ταυτότητας

Ημερομηνία Έκδοσης Ταυτότητας

Τόπος Γέννησης

Επιπλέον Στοιχεία Προπονητή

Περιφέρεια

Περιφερειακή Ενότητα

Δήμος

Διεύθυνση

Αριθμός

Τ.Κ.

Πόλη

Κινητό Τηλέφωνο

Σταθερό Τηλέφωνο

E-mail

Άδειες Προπονητή

Β. Στοιχεία Άδειας

Προπονητής

Άθλημα Μητρώου Αθλ. Σωματείων

Τίτλος Σπουδών

Άδεια ΑΜΕΑ

Άθλημα από Γ.Γ.Α.

Κατηγορία

Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας

Αριθμός Άδειας

Ημερομηνία Λήξης Άδειας

Ανακλήσεις Άδειας

Γ. Στοιχεία Αίτησης Ανανέωσης Άδειας

Ονοματεπώνυμο Προπονητή:

Θέμα: Αίτηση επικαιροποίησης άδειας προπονητών

Αναγνωριστικό:

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

Ημερομηνία Πρωτοκόλλου:

Άθλημα:

Λεπτομέρειες Αίτησης

Στοιχεία Άδειας

Αριθμός Άδειας:

Τίτλος Σπουδών:

Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας:

Ημερομηνία Λήξης Άδειας:

Κατηγορία Άδειας:

Ανακληθείσα Άδεια:

Λεπτομέρειες Άδειας

Έλεγχος Ανανέωσης Άδειας Προπονητή

Στοιχεία Ελέγχου Αίτησης

Ταυτοποίηση Χρήστη

Ιατρική Γνωμάτευση Παθολόγου

Ιατρική Γνωμάτευση Ακτινολόγου/Ακτινοδιαγνώστη

Ιατρική Γνωμάτευση Ψυχιάτρου

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Γ.Α.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΘΛΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΠΙΠΕΔΟ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 15 Νοεμβρίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Comments


bottom of page