top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές ενώσεις και αθλητικά σωματείαΥΑ 359360/13.11.2023 (ΦΕΚ Β΄ 6609/23.11.2023)


Σχεδιασμός και καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων αυτών


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 52 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121),

β) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

γ) του άρθρου 44 του ν. 4809/2021 «Έλεγχος των αθλητικών φορέων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού-Προσθήκη άρθρου 52Β στον ν. 2725/1999» (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 5025/2023 (Α’ 42),

δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

ε) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τα άρθρα 4 και 14 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’130).

3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

4. Την υπ’ αρ. 34736/26.1.2023 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» (Β’ 359).

5. Την υπ’ αρ. 65456/10.2.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023» (Β’ 704).

6. Την υπό στοιχεία Υ16/1.8.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847).

7. Την υπ’ αρ. 546023/13.11.2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Τον σχεδιασμό και τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων αυτών, ως ακολούθως:


Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


Άρθρο 1

Έργο και σκοπός των κλιμακίων ελέγχων

Έργο των κλιμακίων ελέγχων αποτελεί η άσκηση εποπτείας και διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων αυτών, προκειμένου τη διαπίστωση:

α) της ακρίβειας των καταχωρίσεων των αθλητικών φορέων στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),

β) της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 6, 8, 27, 28, 31 και 34,

γ) της τήρησης, κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών του άρθρου 27.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι του παρόντος άρθρου δεν υποκαθιστούν κάθε άλλο έλεγχο, διοικητικό και οικονομικό, των αθλητικών φορέων, που προβλέπεται στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων.


Άρθρο 2

Είδος ελέγχων

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε α) προγραμματισμένους και β) έκτακτους.

Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι διενεργούνται στην έδρα του φορέα ή στον χώρο προπόνησης του φορέα ή στους αγώνες των ελεγχόμενων φορέων, σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα και διακρίνονται σε α) προγραμματισμένους ελέγχους με ενημέρωση των φορέων και β) προγραμματισμένους ελέγχους χωρίς ενημέρωση των φορέων (αιφνιδιαστικοί έλεγχοι).

Στην (α) περίπτωση, η Γ.Γ.Α. οφείλει, 10 ημερολογιακές ημέρες πριν τον επικείμενο έλεγχο, να ενημερώσει τον φορέα για την ημέρα και την ώρα που αυτός θα διεξαχθεί.

Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες, πληροφορίες και βάσιμες υπόνοιες για απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες, τις οποίες το αρμόδιο τμήμα σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού έχει αποφανθεί ότι χρήζουν διερεύνησης, ή κατόπιν αιτήματος λοιπών διοικητικών φορέων ή ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Καταγγελίες, οι οποίες έχουν τεθεί στο αρχείο, εξετάζονται μετά από εντολή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.


Άρθρο 3

Σύσταση και συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού ορίζεται τριμελές κλιμάκιο ελέγχου, βάσει Πίνακα Ελεγκτών, ο οποίος καταρτίζεται μετά από ανοικτή πρόσκληση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού προς όλους τους υπαλλήλους. Κατά την πρώτη εφαρμογή ο πίνακας συγκροτείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Το τριμελές κλιμάκιο ελέγχου αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος υπηρετεί στο τμήμα που έχει την αρμοδιότητα τήρησης των Μητρώων ή, αναλόγως, την αρμοδιότητα εποπτείας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος ανήκει στον κλάδο ή την ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο συντονιστής του κλιμακίου ελέγχου.

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, δύναται να συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου υπάλληλοι άλλων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Α.

Δεν μπορεί να διενεργήσει έλεγχο και υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμά του πριν την έναρξη ελέγχου ή κατά τη διαπίστωση του κωλύματος, όποιος συνδέεται με α) συγγενική σχέση εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μέλη της διοίκησης, μετόχους ή εταίρους ή εργαζόμενους του ελεγχόμενου φορέα, ή β) εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ισχύουσα ή εντός της τελευταίας δεκαετίας) με τον ελεγχόμενο φορέα. Οι ελεγκτές υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω κωλύματα στο πρόσωπό τους.


Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ


Άρθρο 4

Αντικείμενα/Πεδία ελέγχου

Τα αντικείμενα/πεδία των επιτόπιων ελέγχων θα αφορούν τα διοικητικά, αθλητικά και οικονομικά στοιχεία των εποπτευόμενων αθλητικών φορέων, όπως περιγράφονται στα Έντυπα Ελέγχου (Παραρτήματα I και II), καθώς επίσης και τη διαδικασία διεξαγωγής των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων (Παράρτημα III), ελέγχοντας τη νομιμότητα και κανονικότητα της διοικητικής τους δράσης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ελέγχου, όπως είναι η τήρηση τυπικών αρχών (νόμοι, κανονισμοί, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους κ.λπ.), καθώς και η τήρηση των γενικών αρχών που διέπουν τη χρηστή διαχείριση και συμπεριφορά όλων των οργάνων.


Άρθρο 5

Σχεδιασμός και διαδικασία διεξαγωγής ελέγχου

α) Η κατάρτιση και ο ετήσιος προγραμματισμός των τακτικών ελέγχων γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού βάσει δείγματος ελεγχόμενων φορέων.

β) Το τριμελές κλιμάκιο ελέγχου, το οποίο θα ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης θα διενεργεί τον έλεγχο στα προαναφερόμενα στο άρθρο 1 πεδία, σύμφωνα με τις οδηγίες, όπως αυτές αναλύονται και συνοδεύουν τα σχετικά Παραρτήματα, θα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους των αθλητικών φορέων, που θα υπόκεινται στον έλεγχο, θα αιτείται την επίδειξη των απαιτούμενων σχετικών πιστοποιητικών, εγγράφων, αδειών, παραστατικών, καθώς επίσης και κάθε άλλου εγγράφου ή στοιχείου, που ζητείται ως αναγκαίο για τον σκοπό του ελέγχου από τους ελεγχόμενους φορείς, ενώ οι τελευταίοι με τη σειρά τους, θα οφείλουν να παρέχουν στους ελεγκτές όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο στο έργο τους.

Η μη επίδειξη, κατά τον έλεγχο, των στοιχείων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή η παρεμπόδιση του ελέγχου εξαιτίας της συμπεριφοράς των ελεγχόμενων φορέων, θα καταγράφεται και θα επιφέρει κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι στους έκτακτους ελέγχους, που θα προκύπτουν από καταγγελίες, θα υπάρχει περαιτέρω στοχευμένος έλεγχος με βάση τη σχετική καταγγελία.

Για την καταγραφή και την αποτύπωση των παρατηρήσεων και των σχολίων του ελέγχου θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα έντυπα ελέγχου (Παραρτήματα I, II, III), του άρθρου 1 του παρόντος.

γ) Ο Συντονιστής του Κλιμακίου Ελέγχου είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του Φακέλου Ελέγχου, τη συμπλήρωση και την υπογραφή των εντύπων ελέγχου από τους ελεγκτές, καθώς επίσης κατανέμει τις εργασίες και μεριμνά, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του κλιμακίου για την ορθή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελέγχου.

δ) Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, οι ελεγκτές του τριμελούς κλιμακίου καθώς και ο/οι εκπρόσωπος/εκπρόσωποι του σωματείου, ή άλλου προσώπου που συνδέεται με το σωματείο - και παρευρίσκεται/ονται κατά τη διενέργεια του ελέγχου - υπογράφουν από κοινού το Έγγραφο πιστοποίησης διενέργειας ελέγχου (Παράρτημα IV).


Άρθρο 6

Χρόνος διεξαγωγής ελέγχου

Οι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός ελέγχων ανά κλιμάκιο ελέγχου ορίζεται έως τρεις έλεγχοι ημερησίως. Ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε μέλος κλιμακίων ελέγχου.


Άρθρο 7

Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχου

Για τους ελέγχους του παρόντος καταβάλλεται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 5025/2023 (Α’ 42) «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών που μετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου αθλητικών φορέων - Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 52Β ν. 2725/1999».

«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου για τους ελέγχους του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί των αμοιβών των συλλογικών οργάνων. Η καταβολή της αποζημίωσης του πρώτου εδαφίου για την απασχόληση των μελών των κλιμακίων κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων αποκλείει την αξίωση επι-

πλέον αμοιβής λόγω υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες για την ίδια απασχόληση».


Άρθρο 8

Δημιουργία φακέλου τεκμηρίωσης ελέγχου

Η ομάδα ελέγχου δημιουργεί, με ευθύνη του Συντονιστή της, φάκελο ελέγχου σε έντυπη κι ηλεκτρονική μορφή. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα του ελέγχου και ό,τι άλλο στοιχείο συγκεντρώνεται κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Μέσω της οργάνωσης και του περιεχομένου των εγγράφων του φακέλου απεικονίζεται πλήρως το ιστορικό ενός ελέγχου και δίνεται με επάρκεια η δυνατότητα σε άλλον έμπειρο ελεγκτή (π.χ. Προϊστάμενο Τμήματος ή Διεύθυνσης) να κατανοήσει τον έλεγχο. Τα απαραίτητα στοιχεία του φακέλου είναι τα παρακάτω:

- Απόφαση σύστασης και συγκρότησης του Κλιμακίου Ελέγχου

- Κατάσταση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ελεγχόμενος φορέας, βάσει προγράμματος τακτικού ελέγχου ή αποδεικτικό εγγράφου για διενέργεια έκτακτου ελέγχου.

- Σχετικά έντυπα ελέγχου.

- Πρόσθετα στοιχεία και έγγραφα του σωματείου.

- Πρωτότυπη (με υπογραφές) έκθεση ελέγχου, καθώς και αντίγραφο αυτής.

- Έγγραφο κοινοποίησης έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου στον οικείο φορέα.

- Έγγραφο αντιρρήσεων/παρατηρήσεων φορέων.

Ο φάκελος ελέγχου (φυσικό αρχείο) αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία ταυτότητας του ελεγχόμενου αθλητικού φορέα) και φυλάσσεται σε χώρο - αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης.


Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Άρθρο 9

Σύνταξη έκθεσης

Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, ο Συντονιστής μαζί με τους ελεγκτές του κλιμακίου συντάσσουν εντός 10 ημερών και συνυπογράφουν έγγραφη Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου, (Παράρτημα V), στην οποία αναφέρουν τις διαπιστώσεις τους και τις παρατηρήσεις τους. Η Έκθεση συνοδευόμενη από τον φάκελο τεκμηρίωσης του ελέγχου υποβάλλεται στον Προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος της Διεύθυνσης, ο οποίος με τη σειρά του κοινοποιεί άμεσα αντίγραφό της στον ελεγχόμενο αθλητικό φορέα (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών φορέων.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Έκθεσης θα αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής αυτής στον ενδιαφερόμενο φορέα και θα πιστοποιεί την ημερομηνία παραλαβής αυτής από τον φορέα.


Άρθρο 10

Αποτελέσματα ελέγχου

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τα αποτελέσματα αυτού διαμορφώνονται ως εξής:

1. Θετικός, ύστερα από διαπίστωση της ακρίβειας και της ορθότητας των ελεγχθέντων στοιχείων, έλεγχος.

2. Θετικός, με επισημάνσεις/παρατηρήσεις, έλεγχος.

3. Αρνητικός, υπό την αίρεση της προσκόμισης συμπληρωματικών και ορθών στοιχείων, έλεγχος.

4. Αρνητικός έλεγχος.


Άρθρο 11

Εξέταση αντιρρήσεων των ελεγχόμενων φορέων

Οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της έκθεσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτής. Επί των αντιρρήσεων αυτών συντάσσεται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αιτιολογημένη έγγραφη σχετική εισήγηση των αρμόδιων ελεγκτών.

Στην περίπτωση αυτή της υποβολής αντιρρήσεων, αυτές μαζί με την Έκθεση Ελέγχου, την τεκμηριωμένη Εισήγηση επί των αντιρρήσεων, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης, ο οποίος αποφασίζει για την αποδοχή ή μη αυτών.


Άρθρο 12

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

Στις περιπτώσεις που από τον διεξαχθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η υποβολή ψευδών στοιχείων ή ανακριβών καταχωρίσεων στα ηλεκτρονικά Μητρώα, περ. (α), του άρθρου 1 της παρούσης, ή η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 6, 8, 27, 28, 31 και 34 του ν. 2725/1999, περ. (β), καθώς επίσης και η μη τήρηση, κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών του άρθρου 27, περ. (γ), επέρχονται στο φορέα κυρώσεις, όπως αυτές απορρέουν κατά περίπτωση από τις προβλεπόμενες στην αθλητική νομοθεσία (ν. 2725/1999 και υπουργικές αποφάσεις) έννομες συνέπειες.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκκινείται η διαδικασία έκπτωσης μέλους ή μελών της διοίκησης του αθλητικού φορέα, ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση, ανακαλούνται οι παροχές και τα προνόμια του άρθρου 34 σε διακριθέντες αθλητές, αναστέλλεται η τακτική επιχορήγηση, διαγράφεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 13 Νοεμβρίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός


bottom of page