top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της ΔΕΑΒΚΥΑ 6202/29.2.2024 (ΦΕΚ Β΄1481/4.3.2024)

 

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 17)


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121) και ιδίως το άρθρο 41Ε, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 17),

ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

στ) του άρθρου 9β του Συντάγματος και του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και ιδίως της της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 2 του άρθρου 67 αυτού,

ζ) της υπ’ αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών»,

η) της υπ’ αρ. 331/19.1.2024 γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί του άρθρου 8 του ν. 5085/2024.

θ) της περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014.

2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμούκαι Αθλητισμού» (Α’ 7).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134).

6. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Την υπό στοιχεία Υ16/1.8.2023 (Β’ 4847) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση.

8. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

9. Την υπό στοιχεία ΓΓΑ/3648/7.2.2024 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» (Β’ 929).

10. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/98/21038/Β1/27.2.2024 εισήγηση της ΓΔΟΥ/ΥΠΑΙΘΑ, από την οποία προκύπτει ότι η απόφαση αυτή συνεπάγεται εκτιμώμενη δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (6.324,00€) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Την υπ’αρ. 5989/27.2.2024 (ΑΔΑ: ΨΧΒ646ΝΚΠΔ-069) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 6.324,00€.

12. Τη σημασία του αθλητισμού ως κοινωνικής δραστηριότητας και τη συνταγματική επιταγή για τον εποπτικό και διαφυλακτικό ρόλο της Πολιτείας (άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία τα αρμόδια αστυνομικά όργανα καταχωρίζουν τις εκθέσεις ελέγχου και επιθεώρησης για τη σύννομη ή μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και του κέντρου ελέγχου σε αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως έδρες από τις Α.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών

(Βasket League), για τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων των παραπάνω εθνικών πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων των Κυπέλλων Ελλάδος και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες μετέχουν οι ως άνω Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και για τις αθλητικές συναντήσεις των εθνικών ομάδων των δύο (2) παραπάνω επαγγελματικά οργανωμένων αθλημάτων με σκοπό την εποπτεία των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και των προσώπων που βρίσκονται σε αυτές, κατά τη διεξαγωγή των παραπάνω αθλητικών συναντήσεων. Σκοπός της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η υποστήριξη του έργου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) για την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και ενγένει αξιόποινων πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις.

 

Άρθρο 2

ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

1. Οι χρήστες ορίζονται από την Ελληνική Αστυνομία.

2. H Σύνδεση των χρηστών θα πραγματοποιείται με κωδικούς δημόσιας διοίκησης (Κ.Δ.Δ.).

3. Δημιουργία Ξεχωριστής Καρτέλας στην Πλατφόρμα Τηλε-υποδοχής Αιτημάτων της ΓΓΑ https://eservices.gga.gov.gr/ για την Ηλεκτρονική Υποβολή της Έκθεσης «Έλεγχοι Καμερών» στην οποία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εισέρχονται οι χρήστες (από την Ελληνική Αστυνομία).

4. Κατά την είσοδο με Κ.Δ.Δ. θα υπάρχει η εξουσιοδότηση Αυθεντικοποίησης Χρήστη για την εν λόγω εφαρμογή.

5. Κατά την είσοδο του χρήστη θα γίνεται έλεγχος του ΑΦΜ του χρήστη από μια λίστα ΑΦΜ (θα δίνεται από την Αστυνομία) που θα καταχωρείται στην Πλατφόρμα και σε περίπτωση ταύτισης τότε θα επιτρέπεται η είσοδος στις φόρμες ελέγχου.

6. Στην πλατφόρμα υποβολής της έκθεσης ελέγχου θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημοσίων Φορέων» ενώ το πλαίσιο «Αιτήσεις» θα μετονομαστεί σε «Αιτήσεις Φ.Π. και Αθλητικών Φορέων». Μέσα στο πλαίσιο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημοσίων Φορέων» θα εμφανιστεί το πλαίσιο «ΔΕΑΒ». Πατώντας το πλαίσιο Δ.Ε.Α.Β. θα εμφανίζεται πάνω στην μπάρα η σύνδεση https://eservices.gga.gov.gr/deab, και στο σώμα θα εμφανίζονται οι 3 φόρμες ελέγχου.

7. Η υποβολή της φόρμας θα εμφανίζεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ.Ε.Α.Β. και θα παίρνει αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου.

 

Άρθρο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Δημιουργούνται Ηλεκτρονικές Φόρμες Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα τα χρονικά στάδια όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4.

2. Στο 1ο πεδίο συμπλήρωσης θα αναγράφεται προ συμπληρωμένη και κλειδωμένη η Αστυνομική Διεύθυνση που ανήκει ο χρήστης, και στο 2ο πεδίο συμπλήρωσης στη φόρμα θα αναγράφεται προσυμπληρωμένο και κλειδωμένο το ονοματεπώνυμο του χρήστη από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Στα επόμενα πεδία θα συμπληρώνονται από τους χρήστες τα ακόλουθα:

- Στοιχεία Αγώνα: άθλημα (ποδόσφαιρο-καλαθοσφαίριση), διοργάνωση, ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής, στάδιο-γήπεδο, ομάδες (γηπεδούχος και φιλοξενούμενη).

- Ημερομηνία και ώρα ελέγχου.

- Θα εμφανίζονται πεδία στα οποία θα διαπιστώνεται η λειτουργία ή μη και η επαρκής ανάλυση/ευκρίνεια ή μη του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας στους ακόλουθους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 2017):

α) Όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου,

β) τον εξωτερικό αμέσως περιβάλλοντα χώρο,

γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες),

δ) τον αγωνιστικό χώρο,

ε) τις σκάλες και τους διαδρόμους,

στ) τους χώρους των κυλικείων,

ζ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας-των εκπροσώπων του τύπου,

η) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών,

θ) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών,

ι) την είσοδο και έξοδο των αθλητών και των διαιτητών προς και από τον αγωνιστικό χώρο,

ια) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών (Υποδομές Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, Κέντρο Ελέγχου, κ.λπ.),

ιβ) τους χώρους στάθμευσης,

ιγ) τα εκδοτήρια των εισιτηρίων.

- Ακολουθεί πεδίο - πλαίσιο ελευθέρου κειμένου για υποβολή άλλων παρατηρήσεων ή καταγραφών κατά την κρίση του υπογράφοντα την έκθεση.

- Δημιουργείται δυνατότητα επισύναψης επιπλέον εγγράφου κατά την κρίση του υπογράφοντα την έκθεση.

- Στο προτελευταίο πεδίο θα διαπιστώνεται η πληρότητα του συνόλου των προϋποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 2017).

- Στο τελευταίο πεδίο θα εισάγει τον τίτλο του ο χρήστης του οποίου το ονοματεπώνυμο θα εμφανίζεται αυτόματα με την υποβολή της Ηλεκτρονικές Φόρμες Έκθεσης Ελέγχου.

4. Η λίστα των σταδίων-γηπέδων θα συσχετίζονται με την αστυνομική διεύθυνση που έχει την ευθύνη των ελέγχων των καμερών.

5. Θα παρέχεται η δυνατότητα της εκτύπωσης της φόρμας πριν την υποβολή αυτής.

6. Θα παρέχεται η δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης της φόρμας εκτός από την υποβολή αυτής.

 

Άρθρο 4

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 2017) τα χρονικά στάδια υποβολής ηλεκτρονικής φόρμας έκθεσης ελέγχου είναι:

- Τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης, μη υπολογιζόμενων των ημερών διεξαγωγής της και διενέργειας του ελέγχου, η αστυνομική αρχή στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση, προβαίνει σε έλεγχο και επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστώσει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος εποπτείας και του ευρισκόμενου εντός της αθλητικής εγκατάστασης κέντρου ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, στην οποία υποχρεωτικά περιέχονται τα σημεία του γηπέδου στα οποία έχουν τοποθετηθεί εικονολήπτες (κάμερες) και η ανάλυση και ευκρίνεια της εικόνας τους. Η έκθεση του δεύτερου εδαφίου συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτουργεί σύννομα.

- Εφόσον από την έκθεση του δεύτερου εδαφίου προκύπτει η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, η αρμόδια αστυνομική αρχή θέτει προθεσμία δώδεκα (12) ωρών, ώστε να αποκατασταθεί η σύννομη λειτουργία του συστήματος και διενεργεί νέο έλεγχο αμέσως μετά την παρέλευσή της.

- Μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης, συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. νέα έκθεση της αστυνομικής αρχής, στην οποία αναφέρεται εάν το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτούργησε σύννομα πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης ή εάν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε πλημμέλεια ή αστοχία στη λειτουργία του. Η έκθεση αυτή συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν βεβαιώνει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής αναμέτρησης.

 

Άρθρο 5

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές συντάσσουν έκθεση σύμφωνα με τα πεδία που περιγράφονται στο άρθρο 3 και τους χρόνους που ορίζονται στο άρθρο 4 και αποστέλλονται στο επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Ε.Α.Β. deab@gga.gov.gr.

 

Άρθρο 6

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 6η Μαρτίου 2024.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μαρούσι, 29 Φεβρουαρίου 2024

 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Προστασίας του Πολίτη

 

留言


bottom of page