top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Παράταση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσειςΚΥΑ 352923/29.8.2023 (ΦΕΚ Β΄ 5252/30.8.2023)


Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94).


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Α’ 137),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ. 82/2023 (Α’ 139),

ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

στ) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),

ζ) της υπό στοιχεία Υ11/7-7-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403),

η) της υπό στοιχεία Υ16/1-8-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β’ 4847).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (Β’ 3568) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β’ 3727), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β’ 3358), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274/20-8 -2020 (Β’ 3473), οικ. 405371/27-8-2021 (Β’ 3993) και οικ. 408808/29-8-2022 (Β’ 4602) τροποποιήσεις αυτής.

4. Την υπ’ αρ. 379618/7-8-2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

5. Το εσωτερικό άρθρο 5 του άρθρου πρώτου του ν. 4901/2022 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα» (Α’ 44).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Παρατείνουμε την προθεσμία του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης έως 31-8-2024, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Για να εκδοθεί άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, η οποία πρόκειται να τελεσθεί σε αθλητική εγκατάσταση που λειτουργεί με βάση την παρούσα απόφαση περί παράτασης της άδειας λειτουργίας της, επιπλέον των προβλεπόμενων στον νόμο δικαιολογητικών, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του χρήστη ή του φορέα διαχείρισης της εγκατάστασης ότι δεν έχει αυξηθεί η χωρητικότητά της ως προς τον αριθμό των θεατών, σε σχέση με τη χωρητικότητα με βάση την οποία έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της και δεν έχουν γίνει κατασκευές χωρίς τις απαραίτητες άδειες δόμησης, οι οποίες επηρεάζουν προς το δυσμενέστερο τη στατική επάρκεια και την παθητική πυροπροστασία της εγκατάστασης.

2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις των ομάδων Β1, Β2, Γ1, Θ1 και Ι (υπαίθριες εγκαταστάσεις) με χωρητικότητα πάνω από 2.000 θεατές και των ομάδων Γ2, Δ, Ε1, Ε2, ΣΤ, Θ2 και Ι (κλειστές εγκαταστάσεις), οι οποίες καταλαμβάνονται από την παρούσα απόφαση περί παράτασης της άδειας λειτουργίας τους, αν δεν διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ, λειτουργούν χωρίς την παρουσία θεατών, έως την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις (Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσμά και Καυτανζόγλειο Ε.Σ.), για τις οποίες εκδίδεται άδεια λειτουργίας με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινή υπουργική απόφαση.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2023


Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Προστασίας του Πολίτη


Comments


bottom of page